locale_ca.lo 13.7 KB
Newer Older
1
simetria.peca=Fer la simetria de la peça actual
2 3
genera.figures.atzar=Genera figures a l'atzar
Fig_HEX=Peces Hexagonal
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682

agraiments=Agraïments
comprova.versio=Comprovar actualitzacions
Error.versio=S'ha produït un error en comprovar la versió
nova.versio=Hi ha una nova versió del programa disponible:
versio.actual=La versió del programa instal·lada és
versio.nova=La nova versió és
versio.actualitzada=La vostra versió del programa és la més recent.
visitau.web=Visitau la web del programa per obtenir la nova versió.
genera.figura=Genera figura
genera.figures=Genera figures
generant.figures=Generant noves figures
figures.generades=S'han generat %1 noves figures
figures.generades.desades=S'han desat les noves figures a l'arxiu \n
Nombre.figures.generar=Número de figures a generar:
Fig_T16=Peces 16
comprova.figures=Comprova figures
figures.programa=Figures del programa
figures.noves=Figures generades
nivell.figura.generada=Nivell de dificultat: %1
figures.generades.ToolTip.Carrega=Carrega arxiu de figures generades
semblances.trobades=Figures semblants: %1
compara.figures.programa=Cercar semblances amb les figures del programa
compara.figures.generades=Cercar semblances entre les figures generades
marca.figura.eliminar=Marca/desmarca la figura seleccionada per eliminar-la
desa.canvis.figures.generades=Desa els canvis en les figures generades
dades.canvis.figures.generades.error=S'ha produït un error en desar els canvis en les figures a l'arxiu...
renomena.figures.generades=Renomena totes les figures generades
temps.estimat=Temps aproximat:
dies=dies
arxiu.figures=Arxius de figures
desar.dades.comprovacio=Voleu desar les dades de la comprovació?
desa.canvis.comprovacio=Desar les dades de la comprovació de les figures


#falten
Caixa=Caixa
Triangle.desaparegut=Triangle desaparegut
Fletza=Fletxa

Saltador=Saltador
Jirafa=Jirafa
Poncella=Ponsella
Senyor=Senyor
Marxaire=Marxaire
Dracula=Dràcula
Bressol=Bressol
Astronauta=Astronauta
Camperol.xines=Camparol xinés
Arrecada=Arracada
Caminant=Caminant
Cabana=Cabana
Trangles=Triangles
Nau.espacial=Nau espaial
Triangle.rectangle=Triangle rectangle
Paralelograms=Paral·lelograms
Respall=Respall
Cercle=Cercle
Banyes=Banyes


Esglesia=Esglèsia
Feli=Felí
Figuera=Figuera
Piramide=Piràmide
Pallasso=Pallasso
Ponsella=Poncella
Cuina=Cuina
Anec.volant=Ànec volant
Anec.nedant=Ànec nadant
Vaixell.paper=Vaixell de paper
Dos.poligons=Dos polígons
Paralelogram.incomplet=Paral·lelogram incomplet
Paralelogram=Paral·lelogram
Parelelograms=Paral·lelogram
Hexagon.incomplet=Hexàgon incomplet

# 4.1
Desa.Solucio.pregunta=Voleu desar aquesta solució?
Pausa=Atura
Continua=Continua

&Surt=&Tanca
Elimina.solucio.pregunta=Voleu eliminar la vostra solució d'aquesta figura?
Elimina.record.pregunta=Voleu eliminar el record del joc actual?
Elimina.tots.records.pregunta=Voleu eliminar tots els records?
Elimina.record=Elimina record del joc actual
Elimina.tots.records=Elimina tots els records
carrega.figures.paquet=Carrega figures del programa
carrega.dades.figures.arxiu=Carrega figures d'un arxiu
Mostra.solucio=Mostra la solució
Coloca.peca=Col·loca peça
Proposa.figura=Proposa figura
cerca.nom.figura=Cerca figura pel nom
Cercant.figura=Cercant figura
Atura.cerca=Atura
continua.cerca.nom.figura=Continua cercant el nom...
Fig_TB=Peces de Brugner
Fig_T4=Peces 4 I
Fig_T4II=Peces 4 II
Fig_T5=Peces 5 I
Fig_T5II=Peces 5 II
Fig_TSL=Peces de Sam Lloyd
Fig_REG=Peces regulus
Fig_T6=Peces 6 I
Fig_T6II=Peces 6 II
Fig_TH=Peces Hexagrama
Fig_T7=Peces 7 (clàssic)
Fig_TF=Peces de Fletcher
Fig_T7I=Peces 7 I
Fig_T7II=Peces Revathi
Fig_THEP=Peces Heptex
Fig_T8E=Peces dels vuit elements
Fig_TX=Peces del xinès
Fig_TS=Peces de la saviesa
Fig_T8=Peces 8
Fig_TCII=Peces circular 8
Fig_TA=Peces Armonigrama
Fig_TREC=Peces rectangular
Fig_T9=Peces 9
Fig_T9T=Peces del nou
Fig_TOU=Peces de l'ou
Fig_COR=Peces del cor
Fig_T10=Peces 10
Fig_TE=Peces egipci
Fig_EL=Peces Elzzup
Fig_TCIRI=Peces circular 10
Fig_T11=Peces 11
Fig_STIII=Peces Stomach
Fig_TR=Peces rus
Fig_T12=Peces 12
Fig_T13=Peces 13
Fig_T14=Peces 14
Fig_ST=Peces Stomachion
Fig_STII=Peces Stomachion II

nivell.expert=Nivell expert
nivell.iniciat=Nivell iniciat
nivell.principiant=Nivell principiant
nivell.infantil=Nivell infantil

comprova.mostra=Comprova mostra
esborra.mostra=Esborra mostra
desa.dades.figura=Desa la figura
Simetria.vertical=Simetria vertical
Simetria.horitzontal=Simetria horitzontal
Cerca.figura=Cerca figura
seguent.figura=Figura següent
anterior.figura=Figura anterior

idioma.sistema=Idioma del sistema
Catala=Català
Castellano=Castellà
Portugues=Português
Frances=Français
Italia=Italiano
Alemany=Deustch
Angles=English
Galego=Galego
Euskera=Euskera

Web.programa=Web del programa
Ajuda=Ajuda
Credits=Crèdits
Colabora=Col·labora amb el programa

Programa=Programa
Joc=Joc
Jocs.tangram=Jocs de tangrams
crea.nova.figura=Crea nova figura

Carrega.concurs=Carrega concurs
Crea.concurs=Crea concurs
Concurs.ToolTip.Afageix=Afageix la figura al concurs
Concurs.ToolTip.Elimina=Elimina la figura del concurs
Concurs.ToolTip.Elimina.Totes=Elimina totes les figures del concurs
Concurs.ToolTip.Atzar=Selecciona les figures del concurs a l'atzar
Concurs.ToolTip.Desa=Desa el concurs actual
Concurs.ToolTip.Carrega=Carrega un concurs ja creat
Concurs=Concurs

concurs.error=S'ha produït un error en desar el concurs a l'arxiu...
nombre.Figures=Nombre de figures
nombre.figures.seleccionar=Nombre de figures a seleccionar:
figura.compacte=Figura composta

Language=Català
idioma=Llengua
Tangrams=Tangrams
Tanca=Tanca

dificultat.baixa=Dificultat baixa
dificultat.mitjana=Dificultat mitjancera
dificultat.alta=Dificultat elevada

label.nom.figura=Nom de la figura:
Dificultat_de_la_figura=Dificultat de la figura:
selecciona.directori=Seleccionau el directori
nova.figura.desada=S'ha desat la nova figura a l'arxiu \n
carrega.arxiu.figures=Seleccionau l'arxiu de figures
Figures=Figures:
Punts=Punts:
msg.nomFigura.noTrobada=No s'ha trobat cap figura amb aquest nom.
msg.FiguraNoTrobada=No s'ha trobat cap figura semblant a l'actual.
msg.FiguraTrobada=S'han trobat %1 figures semblants.\n Feu servir les tecles de pàgina següent \n i anterior per visualitzar-les
nova.figura.error=S'ha produït un error en desar la figura a l'arxiu...
arxiuNoCreat=No ha estat possible crear l'arxiu %1

#noves figures
Faristol=Faristol
Paraigua=Paraigua
Serra=Serra
#noves figures finalConductor=Conductor
Posta.sol=Posta de sol
Libelula=Libèl·lula
Corbata=Corbata
Guineu=Guineu
Aixeta=Aixeta
Videojoc=Video joc
Capfico=Capfico
Ioga=Ioga
E.accent=É
Grua=Grua
Triangle.incomplet=Triangle incomplet
Quadrilaters=Quadrilàters
Hexagons=Hexagons
Telescopi=Telescopi
Cicliste=Cicliste
Obrer=Obrer


ArxiuNoTrobat=No s'ha trobat l'arxiu de figures %1
credits.rotul=Crèdits del Peces
credits.versio=Peces (Jocs de tangram)
credits.dretsAutor=I. De Marchi
credits.llicencia=Sota llicència GPL


Arracada=Arracada
Caperutxa=Caperutxa
Dutxa=Dutxa
Tohem=Tothem
Gladiador=Gladiador
LLop=Llop
Teorema.pitagores.paradoxa=Paradoxa Pitàgores
Cosaco=Cosaco
Espiral=Espiral
Llapis=Llapis
Triangulo.rectangulo=Triangle i rectangle
Piano=Piano
Fulla=Fulla
Dos.quadrats=2 quadrats
Tres.quadrats=3 quadrats
?=Interrogant
Interrogant=Interrogant
!=!
1=1
5.Quadrats=Cinc quadrats
A=A
Abella=Abella
Acrobat=Acròbat
Actriu=Actriu
Aigua.vent=Aigua i vent
Agro=Agrò
Aguila=Àguila
Alfil.escacs=Àlfil d'escacs
Altaveu=Altaveu
Andiot=Indiot
Anec=Ànec
Animal=Animal
Aranya=Aranya
Arbre=Arbre
Arc=Arc
Ase=Ase
Asimetria=Asimetria
Astruc=Estruç
Atleta=Atleta
Aucell=Aucell
Aucell.paper=Aucell de paper
Avet=Avet
Avio=Avió
B=B
Bancs=Bancs
Balanci=Balancí
Baldufa=Baldufa
Balena=Balena
Ballari=Ballari
Ballarina=Ballarina
Barcassa=Barcassa
Bascula=Bàscula
Basquet=Basquet
Bevedor=Font d'aigua
Bido=Bidó
Biso=Bisó
Bolet=Bolet
Bombeta=Bombeta
Borino=Borino
Bota=Bota
Botella=Botella
Bresol=Bressol
Butaca=Butaca
C=C
Cavall.escacs=Cavall d'escacs
Cavallet.de.mar=Cavallet de mar
Ca=Ca
Ca.menjant=Ca menjant
Ca.corrent=Ca corrent
Cabra=Cabra
Cadira=Cadira
Cafetera=Cafetera
Caiguda=Caiguda
Caixes=Caixes
Camara=Càmera
Cambrer=Cambrer
Cambrera=Cambrera
Camell=Camell
caminaire=Caminaire
Camiseta=Camiseta
camparol.xines=Camperol xinès
Canal=Canal
Canalobre=Canelobre
Cangur=Cangur
Cano=Canó
Canoa=Canoa
Cantant=Cantant
Capell=Capell
Capella=Capella
Capitel=Capitel
Cap.aucell=Cap d'aucell
Cap.lloro=Cap de lloro
Cara=Cara
Caragol=Caragol
Caragola=Caragola
Casa=Casa
Casc=Casc
Cases=Cases
Casa.amb.torre=Casa amb torre
Castell=Castell
Ca.corrent=Ca corrent
Cap.ca=Cap de ca
Casa.amb.ximeneia=Casa amb xemeneia
Cavall=Cavall
Cavaller=Cavaller
Cavallet.mar=Cavallet de mar
Cervol=Cèrvol
Cigne=Cigne
Cinc=Cinc
Cinte=Cinta
Circ=Circ
Ciri=Ciri
Cobra=Cobra
Cocodril=Cocodril
Coet=Coet
Cohet=Coet
Cohet=Coet
Colom=Colom
Colomer=Colomer
Columna=Columna
Coma=Coma
Conill=Conill
Conversa=Conversa
Copa=Copa
Cor=Cor
Corb=Corb
Corona=Corona
Corredor=Corredor
Cossiol=Cossiol
Cotxe=Cotxe
Cotxe.bebe=Cotxe de bebe
Cranc=Cranc
Creu=Creu
Creu.grega=Creu grega
Creu.llatina=Creu llatina
Crustaci=Crustaci
Cupula=Cúpula
Cupules=Cúpules
C.trencada=Ç
D=D
dansaire=Dansaire
Dansaire.xines=Dansaire xinès
Decagon=Decàgon
Decebut=Decebut
Delfi=Delfí
Descans=Descans
Destral=Destral
De.puntetes=De puntetes
Diamant=Diamant
Diamant=Diamant
Dinosaure=Dinosaure
Dos=Dos
Dos=Dos
Dos.quadrats= Dos quadrats
Drac=Drac
E=E
Edifici=Edifici
Eina=Eina
Equilibri=Equilibri
Equilibrista=Equilibrista
Elefant=Elefant
Embarassada=Embarassada
Encenedor=Encenedor
Enclusa=Enclusa
Escaire=Escaire
Escala=Escala
Esclop=Esclop
Escolar=Escolar
Escultura=Escultura
Escut=Escut
Esfinx=Esfinx
Espantaocells=Espantaocells
Espasa=Espasa
Espelma=Espelma
esportiste=Esportiste
Esquirol=Esquirol
Estatua=Estàtua
Estel=Estel
Estisores=Tisores
Estrella=Estrella
Estruc=Estruç
Estudiant=Estudiant
Extintor=Extintor
F=F
Fabrica=Fàbrica
Fada=Fada
faig.tard=Faig tard
Falco=Falcó
Fantasma=Fantasma
Far=Far
Faraona=Faraona
Farola=Farola
Figura=Figura
Finestra=Finestra
Flama=Flama
Flama.olimpica=Flama olímpica
Flamenc=Flamenc
Flasco=Flascó
Fletxa=Fletxa
Fletxa.doble=Fletxa doble
Fletxa.triple=Fletxa triple
Flor=Flor
Foca=Foca
Font=Font
Futbolista=Futbolista
G=G
Gall=Gall
Gall.indi=Gall d'indi
Gallina=Gallina
Garca=Garça
Gerro=Gerro
Gheisa=Gheisa
Girafa=Girafa
Gorrio=Gorrió
Graduacio=Graduació
Groucho.Marx=Groucho Marx
H=H
Helicopter=Helicopter
Hexagon=Hexàgon
I=I
Indi=Indi
Indiot=Indiot
Insecte=Insecte
Interior=Interior
J=J
K=K
L=L
Lampara=Làmpara
Lector=Lector
Llac=Llaç   1
Llagosta=Llagosta
Llama=Llama
Llamp=Llamp
Llanca=Llança
Llantia=Llàntia
Llebre=Llebre
Llegint=Lector
Lleo=Lleó
Llit=Llit
Lloro=Lloro
Locomotora=Locomotora
M=M 
Martell=Martell
Mascara=Màscara
Medalla=Medalla
Merla=Merla
Microscopi=Microscopi
Militar=Militar
Moix=Moix
Moli=Moli
Moli.holandes=Moli holandes
Molinet=Molinet
Monea=Monea
Monjo=Monjo
Muntanyes=Muntanyes
N=N
Nau.espaial=Nau espacial
Nedador=Nedador
Nessi=Nessi
Nin=Nin
Nin.caixa=Nin amb caixa
Nin.papallona=Nin amb papallona
Nou=Nou
Nuvia=Núvia
O=O
Oca=Oca
Olla=Olla
Oracio=Oració
Os=Ós
Os.Yogui=Yogui
Ou=Ou
P=P 
Padri=Padrí
Padrina=Padrina
Paella=Paella
Pagoda=Pagoda
Pala=Pala
Palafit=Palafit
Pallaso=Pallaso
Papagai=Papagai
Papa.noel=Santa Claus
Papallona=Papallona
Paradoxa=Paradoxa
Parallelogram=Paral·lelogram
Parasol=Parasol
Parella=Parella
Passeig.barca=Passeig en barca
Patinador=Patinador
PC=PC
Peix=Peix
Peixos=Peixos
Pelican=Pelicà
Pelican=Pelicà
Penjador=Penjador
Pensador=Pensador
Pentagon=Pentàgon
Peo.escacs=Peó d'escacs
Persona=Persona
Persona.amb.paquet=Persona amb paquet
Persona.ca=Persona amb ca
Persones=Persones
Pidolaire=Pidolaire
Pingui=Pingüí
Pipa=Pipa
Piramides=Piràmides
Pistola=Pistola
Platera=Plàtera
Planxa=Planxa
Planxa=Planxa
Poligon=Polígon
Pollastre=Pollastre
Poma=Poma
Pont=Pont
Porc=Porc
Porc.senglar=Porc senglar
Porta=Porta
Portal=Portal
Porter=Porter
Q=Q
Quadrat=Quadrat
Quadrat.buit=Quadrat buit
Quadrat.Desaparegut=Quadrat desaparegut
Quadrat.hexagon=Quadrat i hexàgon
Quadrat.incomplet=Quadrat incomplet
Quadrats=Quadrats
Quadrilater=Quadrilàter
Quadrilater.incomplet=Quadrilàter incomplet
Quaranta=Quaranta
Quatre=Quatre
Quiosc=Quiosc
R=R
Radar=Radar
Raspall=Raspall
ratapinyada=Rata-pinyada
Ratoli=Ratolí
Rectangle=Rectangle
Rectangles=Rectangles
Rectangle.Quadrat=Rectangle i quadrat
Regadora=Regadora
Rei.escacs=Rei d'escacs
Reina.escacs=Reina d'escacs
Reptil=Reptil
Robot=Robot
Rombe=Rombe
Rombes=Rombes
Rosa=Rosa
S=S
Salutacio=Salutació
Samurai=Samurai
senyo=Senyor
Senyor.capell=Senyor amb capell
Senyora=Senyora
Senyoreta=Senyoreta
Senyoreta.asseguda=Senyoreta asseguda
Serp=Serp
Set=Set
Simetria=Simetria
Sir=Sir
Sis=Sis
Soca=Soca
Submari=Submari
Surfista=Surfista
Titisurf=Titi surfista
T=T
Taula=Taula
Taula.menorquina=Taula menorquina
Tauro=Tauró
Telefon=Telèfon
Tenda=Tenda
Teorema.pitagores=Teorema de Pitàgores
Tetera=Tetera
Tinter=Tinter
Tobogan=Tobogan
Torero=Torero
Toro=Toro
Torre=Torre
Torre.escacs=Torre d'escacs
Tortuga=Tortuga
Trampoli=Trampoli
Trapezi=Trapezi
Trapezi.perdut=Trapezi perdut
Trapezis=Trapezis
Tres=Tres
Triangle.Perdut=Triangle perdut
Triangle.truncat=Triangle truncat
Triangle=Triangle
Triangles=Triangles
Trineu=Trineu
Trofeu=Trofeu
U=U
Urna=Urna
V=V
Vaca=Vaca
Vaixell=Vaixell
Veler=Veler
Vent.pluja=Vent i pluja
Vigilant=Vigilant
Voltor=Voltor
Vuit=Vuit
W=W
Xalupa=Xalupa
Ximeneies=Xemeneies
Xines=Xinès
Xines.corrent=Xinès corrent
Y=Y 
Z=Z
Z=Z
Zero=Zero
Zero=Zero


Equilibri=Equilibri
Moli=Moli
Quadrat=Quadrat
Triangle.Hexagon=Triangle i hexàgon
Ventilador=Ventilador
Cap.porc=Cap de porc
Cinta=Cinta
Ciri=Ciri
Triangle.incomplet=Triangle incomplet
Trompeta=Trompeta
Abrac=Abraçada
Carrossa=Carrossa
Clau=Clau
Gelat=Gelat
Karate=Karate
Malabarista=Malabarista
Moli.cafe=Moli de cafè
Music=Music
Peix.bimbolla=Peix amb bimbolla
Piramides=Piràmides
Quixot=Quixot
Salt=Salt
Sobre=Sobre
Surtidor=Surtidor
Telefon=Telèfon
Triangle.Perdut=Triangle perdut