Commit a011d176 authored by Ana Guerrero López's avatar Ana Guerrero López

content/2015/ remove lots of trailing spaces

parent 4a72271a
......@@ -11,18 +11,18 @@ Status: published
«La *[Software Freedom Conservancy](https://sfconservancy.org/) contribueix
a promoure, millorar, desenvolupar i defensar projectes de programari
lliure i codi obert (FLOSS)*». Així és com es defineix a sí mateixa la
lliure i codi obert (FLOSS)*». Així és com es defineix a sí mateixa la
«Software Freedom Conservancy». Organitzacions com la «Conservancy» permeten
els desenvolupadors de programari centrar-se en el que millor saben fer mentre
la «Conservancy» s'ocupa de fer complir el «copyleft», dels aspectes legals i
de proporcionar [diversos servicis](https://sfconservancy.org/members/services/).
El passat agost, Debian i la «Conservancy»
[van anunciar](http://sfconservancy.org/news/2015/aug/17/debian/)
[van anunciar](http://sfconservancy.org/news/2015/aug/17/debian/)
un acord de col·laboració i van formar el projecte d'agregació de
«copyright», pel que, entre d'altres coses, la «Conservancy» podrà ser
titular dels drets d'autor d'algunes obres de Debian i assegurar el
compliment del copyleft per tal que aquestes obres romanguin com a
compliment del copyleft per tal que aquestes obres romanguin com a
programari lliure.
Fa poc, la «Conservancy» va llançar una gran campanya de captació
......@@ -34,7 +34,7 @@ lliure com la GPL i a prendre accions legals quan el diàleg no funcioni.
La «Conservancy» necessita la vostra ajuda ara més que mai.
Molts desenvolupadors i col·laboradors de Debian ja s'han convertit
en [donants de la «Conservancy»](https://sfconservancy.org/sponsors#supporters).
en [donants de la «Conservancy»](https://sfconservancy.org/sponsors#supporters).
Si us plau, considereu registrar-vos com a donants a
Si us plau, considereu registrar-vos com a donants a
[https://sfconservancy.org/supporter/](https://sfconservancy.org/supporter/)!
......@@ -18,7 +18,7 @@ Conservancy se preocupa de hacer cumplir el copyleft, de las cuestiones
legales y proporcionar [numerosos servicios](https://sfconservancy.org/members/services/).
El pasado mes de agosto, Debian y Conservancy
[anunciaron](http://sfconservancy.org/news/2015/aug/17/debian/)
[anunciaron](http://sfconservancy.org/news/2015/aug/17/debian/)
un acuerdo de colaboración y formaron el proyecto de agregación
de «copyright», donde entre otras cosas, Conservancy podrá ser titular
de los derechos de autor para algunas obras de Debian y asegurar el cumplimiento
......@@ -34,6 +34,6 @@ Conservancy necesita tu ayuda ahora más que nunca.
Muchos desarrolladores y colaboradores de Debian ya se han
convertido en
[donantes de Conservancy](https://sfconservancy.org/sponsors#supporters).
Por favor, ¡considera subscribirte como donante en
[donantes de Conservancy](https://sfconservancy.org/sponsors#supporters).
Por favor, ¡considera subscribirte como donante en
[https://sfconservancy.org/supporter/](https://sfconservancy.org/supporter/)!
......@@ -9,34 +9,34 @@ Status: published
[![HPlogo](|filename|/images/logo_hp.png)](http://www.hp.com/)
Ens plau anunciar que [**HP**](http://www.hp.com/) ha confirmat el seu
Ens plau anunciar que [**HP**](http://www.hp.com/) ha confirmat el seu
suport per a la DebConf15.
"*L'equip hLinux es plau de continuar la llarga tradició d'HP de
recolzar Debian i la DebConf*," ha dit Steve Geary, Director Sènior de
Hewlett-Packard.
Hewlett-Packard.
Hewlett-Packard és una de les empreses d'informàtica més grans del món,
oferint un ampli ventall de productes i serveis com ara servidors,
ordinadors, impressores, productes d'emmagatzematge, equipament de
Hewlett-Packard és una de les empreses d'informàtica més grans del món,
oferint un ampli ventall de productes i serveis com ara servidors,
ordinadors, impressores, productes d'emmagatzematge, equipament de
xarxa, programari, solucions de computació distribuïda, etc.
Hewlett-Packard ha estat un aliat en el desenvolupament de Debian des
de fa temps, proveint maquinari, miralls i altres serveis (els
donatius de maquinari d'HP estan llistats a la pàgina de [màquines
Hewlett-Packard ha estat un aliat en el desenvolupament de Debian des
de fa temps, proveint maquinari, miralls i altres serveis (els
donatius de maquinari d'HP estan llistats a la pàgina de [màquines
Debian](https://db.debian.org/machines.cgi) ).
Amb aquesta confirmació com a Patrocinador Platí, HP ajuda a fer
possible la nostra conferència anual i recolza directament el progrés
Amb aquesta confirmació com a Patrocinador Platí, HP ajuda a fer
possible la nostra conferència anual i recolza directament el progrés
de Debian i el Programari lliure, ajudant a enfortir la comunitat que
segueix col·laborant en els seus projectes a Debian la resta de l'any.
segueix col·laborant en els seus projectes a Debian la resta de l'any.
Moltes gràcies Hewlett-Packard, pel teu recolzament a la DebConf15!
## Esdevingueu també un patrocinador!
La DebConf15 encara accepta patrocinadors. Les empreses i
La DebConf15 encara accepta patrocinadors. Les empreses i
organitzacions interessades es poden posar en contacte amb l'equip de
la DebConf a través de [sponsors@debconf.org](mailto:sponsors@debconf.org)
la DebConf a través de [sponsors@debconf.org](mailto:sponsors@debconf.org)
o bé visitant la pàgina web de la DebConf15 a [http://debconf15.debconf.org](http://debconf15.debconf.org).
......@@ -11,7 +11,7 @@ We are very pleased to announce that [**HP**](http://www.hp.com/) has committed
"*The hLinux team is pleased to continue HP's long tradition of
supporting Debian and DebConf*," said Steve Geary, Senior Director at
Hewlett-Packard.
Hewlett-Packard.
Hewlett-Packard is one of the largest computer companies in the
world, providing a wide range of products and services, such as
......
......@@ -10,15 +10,15 @@ Status: published
![Alt S'ha publicat Jessie](|filename|/images/banner_jessie.png)
Hi ha un nou *sheriff* a la ciutat. I el seu nom és Jessie. Estem
contents d'anunciar la publicació de Debian 8.0, amb nom en clau
Hi ha un nou *sheriff* a la ciutat. I el seu nom és Jessie. Estem
contents d'anunciar la publicació de Debian 8.0, amb nom en clau
*Jessie*.
**Voleu instal·lar-la?**
Escolliu el vostre [medi d'instal·lació](https://www.debian.org/distrib/)
d'entre discos Blu-ray, DVDs, CDs i memòries USB. Després llegiu el
Escolliu el vostre [medi d'instal·lació](https://www.debian.org/distrib/)
d'entre discos Blu-ray, DVDs, CDs i memòries USB. Després llegiu el
[manual d'instal·lació](https://www.debian.org/releases/jessie/installmanual).
Per als usuaris del núvol, Debian també els ofereix [imatges
Per als usuaris del núvol, Debian també els ofereix [imatges
preconstruïdes per a OpenStack](http://cdimage.debian.org/cdimage/openstack/current/) llestes per al seu ús.
**Ja sou un feliç usuari de Debian i només voleu actualitzar-vos?**
......
......@@ -11,33 +11,33 @@ Status: published
![Ian Murdock](|filename|/images/ianmurdock.jpg)
Amb el cor compungit, Debian lamenta la pèrdua d'Ian Murdock, ferm
partidari del programari lliure i de codi obert, pare, fill i l'"ian"
Amb el cor compungit, Debian lamenta la pèrdua d'Ian Murdock, ferm
partidari del programari lliure i de codi obert, pare, fill i l'"ian"
a Debian.
L'Ian va començar el projecte Debian l'agost de 1993, i va publicar les
primeres versions més tard el mateix any. Debian es convertiria en el
sistema operatiu universal pel món, que funciona en tot tipus de
L'Ian va començar el projecte Debian l'agost de 1993, i va publicar les
primeres versions més tard el mateix any. Debian es convertiria en el
sistema operatiu universal pel món, que funciona en tot tipus de
dispositius, des de sistemes encastats fins a l'estació especial.
L'Ian es va centrar en crear una distribució i una cultura de comunitat
que fessin el correcte, èticament o tècnica. Publicar quan estigui a
punt i la ferma posició sobre la llibertat de programari són les regles
L'Ian es va centrar en crear una distribució i una cultura de comunitat
que fessin el correcte, èticament o tècnica. Publicar quan estigui a
punt i la ferma posició sobre la llibertat de programari són les regles
d'or en el món del programari lliure i de codi obert.
La seva devoció per fer el correcte va guiar la seva feina, tant a
Debian com els següents anys, sempre treballà per assolir el millor
La seva devoció per fer el correcte va guiar la seva feina, tant a
Debian com els següents anys, sempre treballà per assolir el millor
futur possible.
El somni de l'Ian està viu, la comunitat de Debian continua
increïblement activa, amb milers de desenvolupadors que treballen
El somni de l'Ian està viu, la comunitat de Debian continua
increïblement activa, amb milers de desenvolupadors que treballen
innumerables hores per proporcionar un sistema operatiu segur i fiable.
Els pensaments de la comunitat de Debian són amb la família de l'Ian en
Els pensaments de la comunitat de Debian són amb la família de l'Ian en
aquests moments tant durs.
La seva família ens ha demanat privacitat en aquests moments difícils i
volem respectar-ho. Des de Debian i des de la comunitat de Linux en
general podem enviar mostres de condol a in-memoriam-ian@debian.org;
La seva família ens ha demanat privacitat en aquests moments difícils i
volem respectar-ho. Des de Debian i des de la comunitat de Linux en
general podem enviar mostres de condol a in-memoriam-ian@debian.org;
seran guardades i arxivades.
......@@ -13,9 +13,9 @@ Status: published
Con el corazón compungido, Debian lamenta el fallecimiento de Ian Murdock, firme partidario del software libre y abierto, padre, hijo y el 'ian' en Debian.
Ian empezó el proyecto en agosto de 1993, publicando la primera versión
de Debian más tarde en el mismo año. Debian se convertiría así en el
sistema operativo universal para el mundo, funcionando en cualquier
Ian empezó el proyecto en agosto de 1993, publicando la primera versión
de Debian más tarde en el mismo año. Debian se convertiría así en el
sistema operativo universal para el mundo, funcionando en cualquier
dispositivo, desde sistemas embebidos hasta la estación espacial.
Ian se centró en crear una distribución y una cultura de comunidad que hiciera lo correcto tanto en lo ético como en lo técnico. Publicar cuando esté listo y una postura firme sobre la libertad de software son las reglas de oro en el mundo del software libre y de código abierto.
......@@ -26,7 +26,7 @@ El sueño de Debian está vivo, la comunidad permanece increíblemente activa co
La comunidad de Debian da el pésame a la familia en este momento tan difícil.
Su familia nos ha pedido discreción durante estos momentos difíciles y
deseamos respetarlo. Desde dentro de Debian y de la amplia comunidad de
Linux podemos expresar nuestras muestras de condolencia a
Su familia nos ha pedido discreción durante estos momentos difíciles y
deseamos respetarlo. Desde dentro de Debian y de la amplia comunidad de
Linux podemos expresar nuestras muestras de condolencia a
in-memoriam-ian@debian.org, donde serán guardadas y archivadas.
......@@ -10,7 +10,7 @@ Status: published
![Ian Murdock](|filename|/images/ianmurdock.jpg)
Com grande peso no coração Debian lamenta a perda de Ian Murdock, fiel
Com grande peso no coração Debian lamenta a perda de Ian Murdock, fiel
defensor do Software Livre e de Código Aberto, Pai, Filho e o "ian" de Debian.
Ian iniciou o projeto Debian em Agosto de 1993, lançando as primeiras versões
......@@ -23,15 +23,15 @@ fizessem a coisa certa, tanto eticamente, como tecnicamente. Lançamentos que
são feitos somente quando estão prontos, e a postura firme do projeto sobre a
Liberdade de Software são os padrões de ouro no mundo Livre e de Código Aberto.
A devoção de Ian para realizar as coisas certas guiaram seu trabalho,
tanto no Debian quanto nos anos que vieram, sempre trabalhando pelo
A devoção de Ian para realizar as coisas certas guiaram seu trabalho,
tanto no Debian quanto nos anos que vieram, sempre trabalhando pelo
melhor futuro possível.
O sonho de Ian está vivo, a comunidade Debian continua incrivelmente
ativa, com milhares de desenvolvedores trabalhando imensuráveis horas
O sonho de Ian está vivo, a comunidade Debian continua incrivelmente
ativa, com milhares de desenvolvedores trabalhando imensuráveis horas
para trazer ao mundo um sistema operacional confiável e seguro.
Os pensamentos da comunidade Debian estão presentes com a família de Ian
Os pensamentos da comunidade Debian estão presentes com a família de Ian
nesse duro momento.
Sua família pede por privacidade nesse momento difícil e é nosso desejo
......
......@@ -31,7 +31,7 @@ Ian 的梦想继续发扬光大,Debian 社区依旧非常活跃,成千上万
----
> 中文版原译者:聞其詳 (bootingman);黃彦邦 (Anthony Wong)
> 中文版原译者:聞其詳 (bootingman);黃彦邦 (Anthony Wong)
>
> * [〈Debian 社区发表悼念声明,缅怀创始人 Ian Murdock〉](http://www.linuxstory.org/debian-mourns-the-passing-of-ian-murdock/)——[聞其詳 (bootingman)](http://www.bootingman.org/about/) 译
> * [〈Debian 哀悼 Ian Murdock 離世〉](http://blog.anthonywong.net/2016/01/08/debian-%E5%93%80%E6%82%BC-ian-murdock-%E9%9B%A2%E4%B8%96/)——[黃彦邦 (Anthony Wong)](http://blog.anthonywong.net/) 译
......
......@@ -31,7 +31,7 @@ Debian 社群謹此特別向 Ian 的家人寄以哀思和慰問;願我們的
----
> 中文版原譯者:聞其詳 (bootingman);黃彦邦 (Anthony Wong)
> 中文版原譯者:聞其詳 (bootingman);黃彦邦 (Anthony Wong)
>
> * [〈Debian 社区发表悼念声明,缅怀创始人 Ian Murdock〉](http://www.linuxstory.org/debian-mourns-the-passing-of-ian-murdock/)——[聞其詳 (bootingman)](http://www.bootingman.org/about/) 譯
> * [〈Debian 哀悼 Ian Murdock 離世〉](http://blog.anthonywong.net/2016/01/08/debian-%E5%93%80%E6%82%BC-ian-murdock-%E9%9B%A2%E4%B8%96/)——[黃彦邦 (Anthony Wong)](http://blog.anthonywong.net/) 譯
......
......@@ -31,7 +31,7 @@ Ian 的夢想繼續發揚光大,Debian 社群依舊非常活躍,成千上萬
----
> 中文版原譯者:聞其詳 (bootingman);黃彦邦 (Anthony Wong)
> 中文版原譯者:聞其詳 (bootingman);黃彦邦 (Anthony Wong)
>
> * [〈Debian 社区发表悼念声明,缅怀创始人 Ian Murdock〉](http://www.linuxstory.org/debian-mourns-the-passing-of-ian-murdock/)——[聞其詳 (bootingman)](http://www.bootingman.org/about/) 譯
> * [〈Debian 哀悼 Ian Murdock 離世〉](http://blog.anthonywong.net/2016/01/08/debian-%E5%93%80%E6%82%BC-ian-murdock-%E9%9B%A2%E4%B8%96/)——[黃彦邦 (Anthony Wong)](http://blog.anthonywong.net/) 譯
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ Tags: project
Lang: fr
Status: published
Les contributeurs suivants sont devenus développeurs Debian ces deux
Les contributeurs suivants sont devenus développeurs Debian ces deux
derniers mois :
* Gianfranco Costamagna (locutusofborg)
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ Tags: project
Lang: fr
Status: published
Les contributeurs suivants sont devenus développeurs Debian ces deux
Les contributeurs suivants sont devenus développeurs Debian ces deux
derniers mois :
* ChangZhuo Chen (czchen)
......
......@@ -8,16 +8,16 @@ Lang: ca
Status: published
L'organització de la **DebConf15** (del 15 al 22 d'agost a Heidelberg,
L'organització de la **DebConf15** (del 15 al 22 d'agost a Heidelberg,
Alemanya) avança sense problemes, la [crida de propostes és oberta](https://bits.debian.org/2015/03/debconf15-cfp.html)
i avui us volem oferir més novetats sobre els nostres patrocinadors.
Als [nostres nou primers patrocinadors](https://bits.debian.org/2014/11/dc15-welcome-its-first-sponsors.html)
s'hi han afegit dotze noves empreses per recolzar la DebConf15. Moltes
s'hi han afegit dotze noves empreses per recolzar la DebConf15. Moltes
gràcies a tots!
El nostre tercer patrocinador Daurat és la [**Fundació
Matanel**](http://www.matanel.org/), la qual recolza la iniciativa
El nostre tercer patrocinador Daurat és la [**Fundació
Matanel**](http://www.matanel.org/), la qual recolza la iniciativa
social arreu del món.
[**IBM**](http://www.ibm.com), l'empresa de tecnologia i consultoria,
......@@ -32,22 +32,22 @@ ha augmentat el seu patrocini des de Platejat a Daurat.
[**Hudson River Trading**](http://www.hudson-trading.com/) han refermat
el seu patrocini Platejat.
I finalment, però no per això menys important, sis patrocinadors més
han acceptat recolzar-nos com a patrocinadors Bronze:
I finalment, però no per això menys important, sis patrocinadors més
han acceptat recolzar-nos com a patrocinadors Bronze:
[**Godiug.net**](http://www.godiug.net/),
la [**Universitat de Zuric**](http://www.ifi.uzh.ch/),
[**Deduktiva**](http://www.deduktiva.com/),
[**Docker**](http://www.docker.com/),
[**DG-i**](http://www.dg-i.de/) (el qual és també un soci dels serveis de Debian)
i [**PricewaterhouseCoopers**](http://www.pwc.de/) (la qual ofereix
i [**PricewaterhouseCoopers**](http://www.pwc.de/) (la qual ofereix
recolzament de consultoria per a la DebConf15).
L'equip de la DebConf15 està molt agraït a tots els patrocinadors de
L'equip de la DebConf15 està molt agraït a tots els patrocinadors de
la DebConf pel seu recolzament.
## Esdevingueu també un patrocinador!
La DebConf15 encara accepta patrocinadors. Les empreses i
La DebConf15 encara accepta patrocinadors. Les empreses i
organitzacions interessades poden contactar amb l'equip de la DebConf a
través de [sponsors@debconf.org](mailto:sponsors@debconf.org) o visitar
la pàgina web de la DebConf15 a [http://debconf15.debconf.org](http://debconf15.debconf.org).
......
......@@ -7,26 +7,26 @@ Tags: perl, sprint, barcelona
Lang: ca
Status: published
L'equip de [Perl de Debian][d-perl] va fer el seu [primer
esprint][sprint] al maig i va ser un èxit: 7 membres es van trobar a
Barcelona el cap de setmana del 22 al 24 de maig per començar el
L'equip de [Perl de Debian][d-perl] va fer el seu [primer
esprint][sprint] al maig i va ser un èxit: 7 membres es van trobar a
Barcelona el cap de setmana del 22 al 24 de maig per començar el
desenvolupament per Stretch i treballar en tasques de QA al més de 3000
paquets que manté l'equip.
[d-perl]:https://wiki.debian.org/Teams/DebianPerlGroup
[sprint]:https://wiki.debian.org/Sprints/2015/DebianPerlSprint
Tot i que els participants van gaudir d'un temps meravellós i de molt
Tot i que els participants van gaudir d'un temps meravellós i de molt
menjar, també van van fer una bona quantitat de feina:
* Es van tractar 53 bugs, entre filtrats i treballats, i es van
* Es van tractar 53 bugs, entre filtrats i treballats, i es van
acceptar 31 pujades.
* Es va discutir sobre l'actual pràctica de gestió de pegats (`quilt`)
* Es va discutir sobre l'actual pràctica de gestió de pegats (`quilt`)
i es van mostrar possibles alternatives (git-debcherry i git-dpm).
* Es van fer millores a les «Debian Perl Tools» (`dpt`) i es va
discutir sobre com seguir la pista i l'històric de les noves pujades de
* Es van fer millores a les «Debian Perl Tools» (`dpt`) i es va
discutir sobre com seguir la pista i l'històric de les noves pujades de
git i les etiquetes.
* Es van revisar i posar al dia les directives de l'equip,
* Es van revisar i posar al dia les directives de l'equip,
documentació i tasques recurrents.
* Es va preparar la versió de Perl 5.22 i es van discutir els plans per
`src:perl` a Stretch.
......@@ -39,8 +39,8 @@ S'ha publicat l'[informe complert][report] a les llistes de Debian relacionades.
[report]:https://lists.debian.org/debian-perl/2015/07/msg00009.html
Els participants voldríem agrair al [Departament d'Arquitectura de
Computadors][upc-dac] de la Universitat Politècnica de Catalunya per
Els participants voldríem agrair al [Departament d'Arquitectura de
Computadors][upc-dac] de la Universitat Politècnica de Catalunya per
allotjar-nos, així com també a tots els donants al projecte Debian els
quals han ajudat a cobrir la major part de les nostres despeses.
......
......@@ -7,28 +7,28 @@ Status: published
Lang: es
Translator: Daniel Cialdella
El grupo de [Perl de Debian](https://wiki.debian.org/Teams/DebianPerlGroup)
tuvo su [primer sprint](https://wiki.debian.org/Sprints/2015/DebianPerlSprint) en
mayo y fue un éxito: 7 miembros se encontraron en Barcelona el fin de
semana del 22 al 24 de mayo para dar el puntapié inicial al desarrollo
en Perl para Stretch y para trabajar en tareas de control de
El grupo de [Perl de Debian](https://wiki.debian.org/Teams/DebianPerlGroup)
tuvo su [primer sprint](https://wiki.debian.org/Sprints/2015/DebianPerlSprint) en
mayo y fue un éxito: 7 miembros se encontraron en Barcelona el fin de
semana del 22 al 24 de mayo para dar el puntapié inicial al desarrollo
en Perl para Stretch y para trabajar en tareas de control de
calidad en los más de 3000 paquetes que el grupo mantiene.
Aunque los participantes disfrutaron mucho de un clima agradable y de
Aunque los participantes disfrutaron mucho de un clima agradable y de
la comida, se realizó también una gran cantidad de trabajo:
* 53 fallos fueron registrados o se trabajó sobre ellos, se
* 53 fallos fueron registrados o se trabajó sobre ellos, se
aceptaron 31 actualizaciones.
* Se discutió el proceso de gestión de parches (`quilt`) y se presentaron
* Se discutió el proceso de gestión de parches (`quilt`) y se presentaron
alternativas posibles (`git-debcherry` y `git-dpm`).
* Se realizaron mejoras en las herramientas de Perl para Debian
* Se realizaron mejoras en las herramientas de Perl para Debian
(`dpt`) y se debatió cómo llevar el seguimiento de la historia del proyecto
original con Git y sus etiquetas.
* Se revisaron y actualizaron las políticas del grupo, la documentación
* Se revisaron y actualizaron las políticas del grupo, la documentación
y tareas recurrentes.
* Se preparó la versión Perl 5.22 y se debatieron los planes en
* Se preparó la versión Perl 5.22 y se debatieron los planes en
`src:perl` para Stretch.
* Se revisaron las listas blancas de `autopkgtest`, los nuevos paquetes
* Se revisaron las listas blancas de `autopkgtest`, los nuevos paquetes
agregados y las notificaciones mediante IRC brindadas por KGB.
* Se revisaron también las migraciones pendientes.
* Se comentaron los problemas de reproducibilidad con `POD_MAN_DATE`.
......@@ -36,8 +36,8 @@ agregados y las notificaciones mediante IRC brindadas por KGB.
Se publicó el [informe completo](https://lists.debian.org/debian-perl/2015/07/msg00009.html)
en las listas de correos de Debian relevantes.
Los participantes desean agradecer al
[Departamento de Arquitectura de Computadores](http://www.ac.upc.edu/)
de la Universidad Politécnica de Catalunya su alojamiento,
y a los donantes del Proyecto Debian que ayudaron a cubrir
Los participantes desean agradecer al
[Departamento de Arquitectura de Computadores](http://www.ac.upc.edu/)
de la Universidad Politécnica de Catalunya su alojamiento,
y a los donantes del Proyecto Debian que ayudaron a cubrir
parte de los gastos.
......@@ -8,26 +8,26 @@ Lang: ca
Status: published
La «Core Infrastructure Initiative» [ha anunciat][lf-announce] avui
que recolzaran dos Desenvolupadors Debian, Holger Levsen i Jérémy
La «Core Infrastructure Initiative» [ha anunciat][lf-announce] avui
que recolzaran dos Desenvolupadors Debian, Holger Levsen i Jérémy
Bobbio amb 200.000$ per tal que avancin amb la seva feina a Debian en
compilacions reproduïbles i per col·laborar més estretament amb altres
distribucions com Fedora, Ubuntu, OpenWrt per beneficiar-se d'aquest
compilacions reproduïbles i per col·laborar més estretament amb altres
distribucions com Fedora, Ubuntu, OpenWrt per beneficiar-se d'aquest
esforç.
[lf-announce]:http://www.linuxfoundation.org/news-media/announcements/2015/06/linux-foundation-s-core-infrastructure-initiative-funds-three-new
La [Core Infrastructure Initiative][cii-link] (CII) es va crear el 2014
per tal de fortificar la seguretat dels projectes clau de programari
lliure. Aquesta iniciativa la van fundar més de 20 empreses i està
per tal de fortificar la seguretat dels projectes clau de programari
lliure. Aquesta iniciativa la van fundar més de 20 empreses i està
gestionada per «The Linux Foundation».
[cii-link]: http://www.linuxfoundation.org/programs/core-infrastructure-initiative
La iniciativa de la [generació reproduïble][rb] vol permetre que
qualsevol pugui recompilar bit a bit paquets binaris idèntics d'una
mateixa font, i per tant permeti a cadascú verificar de forma
La iniciativa de la [generació reproduïble][rb] vol permetre que
qualsevol pugui recompilar bit a bit paquets binaris idèntics d'una
mateixa font, i per tant permeti a cadascú verificar de forma
independent que un binari coincideix amb el codi font del qual es diu
que se'n deriva. Per exemple, això permetrà que els usuaris de Debian
que se'n deriva. Per exemple, això permetrà que els usuaris de Debian
puguin regenerar paquets i obtenir exactament paquets idèntics que els
que es proveeixen des dels repositoris de Debian.
......
......@@ -7,27 +7,27 @@ Tags: debian, cii, reproducible builds
Lang: es
Status: published
La «Core Infrastructre Initiative» («Iniciativa de Infraestructura Central») [anunció][lf-announce] hoy que
dará soporte a dos desarrolladores Debian, Holger Levsen y Jérémy
Bobbio, con 200.000 dólares estadounidenses para avanzar en su trabajo
en Debian en compilaciones reproducibles y colaborar más estrechamente con
otras distribuciones como Fedora, Ubuntu, OpenWrt para que se
La «Core Infrastructre Initiative» («Iniciativa de Infraestructura Central») [anunció][lf-announce] hoy que
dará soporte a dos desarrolladores Debian, Holger Levsen y Jérémy
Bobbio, con 200.000 dólares estadounidenses para avanzar en su trabajo
en Debian en compilaciones reproducibles y colaborar más estrechamente con
otras distribuciones como Fedora, Ubuntu, OpenWrt para que se
beneficien de su esfuerzo.
[lf-announce]:http://www.linuxfoundation.org/news-media/announcements/2015/06/linux-foundation-s-core-infrastructure-initiative-funds-three-new
La [«Core Infrastructure Initiative» (CII)][cii-link] se creó en 2014
para fortalecer la seguridad en proyectos clave de software libre.
La iniciativa está compuesta por más de 20 empresas y gestionada
La [«Core Infrastructure Initiative» (CII)][cii-link] se creó en 2014
para fortalecer la seguridad en proyectos clave de software libre.
La iniciativa está compuesta por más de 20 empresas y gestionada
por la Fundación Linux.
[cii-link]: http://www.linuxfoundation.org/programs/core-infrastructure-initiative
La iniciativa [compilaciones reproducibles][rb] trata de lograr que todos
puedan reproducir bit a bit cada paquete binario de una fuente dada,
permitiendo que cualquiera verifique de manera independiente que un
programa binario coincide con el programa fuente del que se dice que
La iniciativa [compilaciones reproducibles][rb] trata de lograr que todos
puedan reproducir bit a bit cada paquete binario de una fuente dada,
permitiendo que cualquiera verifique de manera independiente que un
programa binario coincide con el programa fuente del que se dice que
deriva. Como ejemplo, esto permite que los usuarios de Debian construyan los
paquetes y obtengan exactamente el mismo paquete que el provisto por
paquetes y obtengan exactamente el mismo paquete que el provisto por
los repositorios Debian.
[rb]:https://wiki.debian.org/ReproducibleBuilds
......@@ -9,36 +9,36 @@ Status: published
L'equip de [Ruby de Debian][d-ruby] va fer el seu primer esprint el
2014. L'experiència va ser molt positiva i es va decidir fer-lo de nou
el 2015. El passat abril, l'equip es va trobar un cop més a les
el 2015. El passat abril, l'equip es va trobar un cop més a les
oficines d'[IRILL][irill] a París, França.
[d-ruby]:https://wiki.debian.org/Teams/Ruby
[irill]:http://www.irill.org/
Els participants van treballar per millorar la qualitat dels paquets
de Ruby a Debian, incloent-hi la resolució d'errors crítics i de
seguretat, millorant-ne les metadades i l'empaquetament de codi, i
classificant els errors de les proves fetes al servei d' [Integració
de Ruby a Debian, incloent-hi la resolució d'errors crítics i de
seguretat, millorant-ne les metadades i l'empaquetament de codi, i
classificant els errors de les proves fetes al servei d' [Integració
Contínua de Debian][d-ci].
[d-ci]:https://ci.debian.net/
L'esprint també va servir per tal que l'equip preparés la
L'esprint també va servir per tal que l'equip preparés la
infraestructura per la futura versió 9 de Debian:
- l'ajudant d'empaquetament `gem2deb` per millorar la generació
- l'ajudant d'empaquetament `gem2deb` per millorar la generació
semiautomàtica de paquets font des d'uns paquets de Ruby compatibles
amb les [gemmes de Ruby][rubygems].
[rubygems]:https://rubygems.org/
- també van haver-hi forces per preparar el canvi a Ruby 2.2, l'última
versió estable del llenguatge Ruby, el qual es va publicar després
que la recopilació de Debian testing es congelés per passar a la
versió estable del llenguatge Ruby, el qual es va publicar després
que la recopilació de Debian testing es congelés per passar a la
versió 8 de Debian.
![Foto de grup dels participants a l'esprint. D'esquerra a dreta:
Christian Hofstaedtler, Tomasz Nitecki, Sebastien Badia i Antonio
![Foto de grup dels participants a l'esprint. D'esquerra a dreta:
Christian Hofstaedtler, Tomasz Nitecki, Sebastien Badia i Antonio
Terceiro](|filename|/images/ruby-sprint-2015.jpg)
D'esquerra a dreta: Christian Hofstaedtler, Tomasz Nitecki, Sebastien
......
......@@ -7,38 +7,38 @@ Tags: ruby, sprint, paris, irill
Lang: es
Status: published
El equipo de [Ruby de Debian](https://wiki.debian.org/Teams/Ruby) tuvo su primer sprint en 2014. La
experiencia fue muy positiva, y se decidió hacerlo nuevamente
en 2015. El pasado abril, una vez más, el grupo se reunió en las oficinas
El equipo de [Ruby de Debian](https://wiki.debian.org/Teams/Ruby) tuvo su primer sprint en 2014. La
experiencia fue muy positiva, y se decidió hacerlo nuevamente
en 2015. El pasado abril, una vez más, el grupo se reunió en las oficinas
de [IRILL](http://www.irill.org/), en París, Francia.
Los participantes trabajaron para mejorar la calidad de los paquetes
de Ruby en Debian, incluyendo correcciones de fallos críticos de la versión y
errores de seguridad, mejorando los meta datos y el código del
empaquetado y gestionando los fallos de las pruebas sobre el
Los participantes trabajaron para mejorar la calidad de los paquetes
de Ruby en Debian, incluyendo correcciones de fallos críticos de la versión y
errores de seguridad, mejorando los meta datos y el código del
empaquetado y gestionando los fallos de las pruebas sobre el
servicio de [Integración Continua de Debian](https://ci.debian.net).
El sprint también sirvió para preparar la infraestructura del grupo
El sprint también sirvió para preparar la infraestructura del grupo
para la futura versión Debian 9:
- el ayudante de empaquetado `gem2deb` para a mejorar la generación
semi-automática de los paquetes fuentes Debian para los paquetes
existentes compatibles con los estándares de las
- el ayudante de empaquetado `gem2deb` para a mejorar la generación
semi-automática de los paquetes fuentes Debian para los paquetes
existentes compatibles con los estándares de las
[gemas de Ruby](https://rubygems.org/).
- también se hizo un esfuerzo para preparar el cambio a Ruby 2.2, la
última versión estable del lenguaje Ruby que fue publicada después de
congelarse la versión Debian 8.
- también se hizo un esfuerzo para preparar el cambio a Ruby 2.2, la
última versión estable del lenguaje Ruby que fue publicada después de
congelarse la versión Debian 8.
![Foto de los participantes del grupo en el Sprint. De izquierda a derecha: Christian Hofstaedtler, Tomasz Nitecki, Sebastien Badia y Antonio Terceiro](|filename|/images/ruby-sprint-2015.jpg)
De izquierda a derecha: Christian Hofstaedtler, Tomasz Nitecki, Sebastien
De izquierda a derecha: Christian Hofstaedtler, Tomasz Nitecki, Sebastien
Badia y Antonio Terceiro.
Se ha publicado un [informe completo](https://lists.debian.org/debian-ruby/2015/05/msg00024.html)
con los detalles técnicos
Se ha publicado un [informe completo](https://lists.debian.org/debian-ruby/2015/05/msg00024.html)
con los detalles técnicos
en las correspondientes listas de correos de Debian.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment