contact.wml 8.24 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::template title="Komme i kontakt med oss" NOCOMMENTS="yes"
2
#use wml::debian::translation-check translation="1.56" maintainer="Hans F. Nordhaug"
3 4 5
# Oversatt til norsk av Tor Slettnes <tor@slett.net>
# Oppdatert av Hans F. Nordhaug <hansfn@gmail.com>

6
<p>Debian er en stor organisasjon, og det fins mange måter å komme
7
i kontakt med oss. Denne siden gir en oversikt over de mest
8
etterspurte kontaktmetodene, men den er på ingen måte
9
uttømmende. Se de øvrige sidene her for andre
10 11
kontaktmetoder.</p>

12 13 14 15 16 17 18
<p>
Legg merke til at de fleste e-postadressene nedenfor representerer
åpne postlister med offentlige arkiv. Les 
<a href="$(HOME)/MailingLists/disclaimer">ansvarsfraskrivelsen</a>
før du sender noen meldinger.
</p>

19 20 21
<p>Engelsk er fellesspråket for kommunikasjon med Debianutviklere.
Vi ber derfor om at opprinnelige forespørsler til utviklerene blir
gjort på <strong>engelsk</strong>. Om dette ikke er mulig, gå
22
gjennom <a href="https://lists.debian.org/users.html#debian-user">brukerpostlisten</a>
23
for språket ditt.</p>
24 25

<p><em>Merk: Det fins ikke en Debianpostliste for norske brukere
26
ennå. Ta gjerne kontakt med en av de
27 28 29
<a href="international/Norwegian#translators">norske oversetterne</a>
hvis du vil at en slik liste skal opprettes.</em></p>

30
<ul class="toc">
31 32 33 34 35 36 37 38
<li><a href="#generalinfo">Generell informasjon</a></li>
<li><a href="#installuse">Installasjon og bruk av Debian</a></li>
<li><a href="#press">Publisitet og presse</a></li>
<li><a href="#events">Begivenheter og konferanser</a>
<li><a href="#helping">Hjelpe til med Debian</a></li>
<li><a href="#packageproblems">Rapportere problemer i Debianpakker</a></li>
<li><a href="#development">Debian-utvikling</a></li>
<li><a href="#infrastructure">Problemer med Debians infrastruktur</a></li>
39
<li><a href="#harassment">Problemer med trakassering</a>
40 41 42 43 44
</ul>


<h2><a id="generalinfo">Generell informasjon</a></h2>

45
<p>Det meste av informasjon om Debian er samlet på websidene våre,
46
<a href="$(HOME)">https://www.debian.org/</a>, og vi ber om at du
47
ser eller <a href="$(SEARCH)">søker</a> gjennom disse før du tar
48 49 50
kontakt med oss.</p>

<p>
51
<a href="doc/manuals/debian-faq/">Listen vår over vanlige spørsmål</a> (FAQ) vil
52
svare på mange av spørsmålene dine. Du kan også finne den på
53 54 55 56
PostScript-, tekst-, og innpakket HTML-format fra
<a href="http://ftp.debian.org/debian/doc/FAQ/">FTP-arkivet</a>.</p>

<p>
57
Spørsmål om Debianprosjektet generelt kan sendes til postlisten
58
<email debian-project@lists.debian.org>.
59
Vi ber om at du ikke sender spørsmål om å bruke Linux til den
60 61 62 63 64
listen; les mer nedenfor om dette.</p>


<h2><a id="installuse">Installasjon og bruk av Debian</a></h2>

65 66
<p>Hvis du er sikker at verken dokumentasjonen på
installasjonsmediene eller websidene våre har løsningen på
67
problemet ditt, har vi har en veldig aktiv postliste hvor
68 69
Debian-brukere og utviklere kan svare på spørsmålene dine,
<em>debian-user</em>. Alle spørsmål om</p>
70 71 72 73

<ul>
<li>installasjon</li>
<li>konfigurasjon</li>
74
<li>støttet maskinvare</li>
75 76 77 78
<li>maskin-administrasjon</li>
<li>bruk av Debian</li>
</ul>

79
<p>bør sendes til denne listen. Bare
80
<a href="https://lists.debian.org/debian-user/">abonner på
81
<em>debian-user</em></a> og send spørsmålene dine (på engelsk) til
82 83 84
<email debian-user@lists.debian.org>.
</p>

85
<p>I tillegg fins det postlister for talere av andre språk. Se på <a
86
href="https://lists.debian.org/users.html#debian-user">abonnerings-informasjonen for de
87 88
internasjonale listene</a>.</p>

89
<p>Dessuten kan du lese våre postlister som nyhetsgrupper ved hjelp av et
90 91 92
nettgrensesnitt som <a href="http://groups.google.com/">Google Groups</a> 
eller <a href="http://gmane.org/">Gmane</a>.</p>

93
<p>Hvis du tror du har funnet feil i installasjonssystemet vårt,
94
send informasjon om det til <email debian-boot@lists.debian.org>
95
(på engelsk), eller <a href="$(HOME)/releases/stable/i386/ch05s04.html#submit-bug">send inn en
96
feilrapport</a> for pseudopakken
97
<a href="https://bugs.debian.org/debian-installer">debian-installer</a>.</p>
98 99 100 101

<h2><a id="press">Publisitet og presse</a></h2>

<p>Folk som ber om informasjon for artikler eller vil sende inn
102
nyheter til vår nyhetsside bør ta kontakt med
103 104 105 106 107 108 109
<a href="mailto:press@debian.org">presse-kontakten</a>.</p>

<h2 id="events">Begivenheter og konferanser</h2>

<p>Invitasjoner til <a href="$(HOME)/events/">konferanser</a> og utstillinger,
eller andre former for begivenheter, skal sendes til 
<a href="mailto:events@debian.org">avdelingen for begivenheter</a>. 
110
Forespørsler om foldere, plakater og deltagelse i Europa, skal sendes til
111 112 113 114 115
<a href="mailto:debian-events-eu@lists.debian.org">postlisten for europeiske
begivenheter</a>.</p>

<h2><a id="helping">Hjelpe til med Debian</a></h2>

116 117 118
<p>Om du vil ta kontakt med Debian for å tilby hjelp, gjerne på
<a href="devel/join/">mulige måter du kan hjelpe til</a>
først.</p>
119

120
<p>Om du vil vedlikeholde et Debian-arkiv, se på sidene om å lage
121 122 123 124 125 126
<a href="mirror/">speilbilde av Debians arkiv</a>. Nye arkiver
kan bli sendt inn ved hjelp av
<a href="mirror/submit">dette skjemaet</a>. Problemer med
eksisterende arkiver kan rapporteres til
<email mirrors@debian.org>.</p>

127 128 129
<p>Om du ønsker å selge Debian-CDer, se vår
<a href="CD/vendors/info">informasjon for CD-leverandører</a>.
For å bli nevnt på listen over CD-leverandører, bruk
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
<a href="CD/vendors/adding-form">dette skjemaet</a>.</p>

<h2><a id="packageproblems">Rapportere problemer i Debianpakker</a></h2>

<p>Om du vil sende inn en feilrapport mot en Debian-pakke, har vi et
feilrapportssystem hvor du lettvindt kan rapportere problemet ditt.
Les <a href="Bugs/Reporting">instruksjonene for innsending av
feilrapporter</a>.</p>

<p>Om du bare vil kommunisere med vedlikeholderen av en Debian-pakke,
kan du bruke de spesielle epost-aliasene som er satt opp for hver
pakke. All post sendt til
&lt;<var>pakkenavn</var>&gt;@packages.debian.org blir videresendt
til utvikleren som er ansvarlig for den pakken.</p>

145 146
<p>Om du vil gjøre utviklerne oppmerksom på et sikkerhetsproblem på
en diskret måte, kan du sende e-post til
147 148 149 150
<email security@debian.org>.</p>

<h2><a id="development">Debian-utvikling</a></h2>

151
<p>Dersom du har spørsmål som har med utvikling å gjøre, fins det flere
152
<a href="https://lists.debian.org/devel.html">utviklings-postlister</a>
153
som du kan bruke til å ta kontakt med utviklerne våre.</p>
154 155

<p>Den generelle utviklingslisten er <em>debian-devel</em>. Du kan
156
<a href="https://lists.debian.org/debian-devel/">abonnere</a> på den,
157 158 159 160 161
og deretter sende epost til
<email debian-devel@lists.debian.org>.</p>

<h2><a id="infrastructure">Problemer med Debians infrastruktur</a></h2>

162
<p>For å rapportere et problem med Debians tjenester, kan du
163 164 165
vanligvis sende en <a href="Bugs/Reporting">feilrapport</a> til
den motsvarende <a href="Bugs/pseudo-packages">pseudopakken</a>.</p>

166
<p>Ellers kan du bruke epost til å ta kontakt med dem:</p>
167

168
<define-tag btsurl>package: <a href="https://bugs.debian.org/%0">%0</a></define-tag>
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

<dl>
  <dt>Regi av nettsidene</dt>
  <dd><btsurl www.debian.org><br />
    <email debian-www@lists.debian.org></dd>
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/website/tc.data"
<ifneq "$(CUR_LANG)" "English" "
  <dt>Oversetter(e) av nettsidene</dt>
  <dd><: &list_translators($CUR_LANG); :></dd>
">
  <dt>Adminstrasjon av utviklerdatabasen</dt>
  <dd><email admin@db.debian.org></dd>
  <dt>Vedlikehold administrasjon av postlistearkivene</dt>
  <dd><btsurl lists.debian.org><br />
    <email listmaster@lists.debian.org></dd>
  <dt>Administrasjon av feilrapportsystemet</dt>
  <dd><btsurl bugs.debian.org><br />
    <email owner@bugs.debian.org></dd>
</dl>

189 190 191 192 193 194 195 196
<h2 id="harassment">Problemer med trakassering</h2>

<p>Debian er et fellesskap av personer som legger vekt på respekt og dialog. 
Hvis du er et offer for en eller annen form for opførsel som skader deg eller hvis du 
føler at du utsettes for trakassering, uansett om det er under en konferanse eller 
sprint organisert av projektet eller ved generell samhandling i projektet, så 
kontakt oss på engelsk på: <email antiharassment@debian.org>.</p>

197
<p>Vi har også en fullstending liste over forskjellige
198
<a href="intro/organization">roller og epostadresser</a> som kan
199
brukes til å ta kontakt med de forskjellige delene av organisasjonen.</p>
200 201 202 203 204 205

# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
# sgml-doctype:".doctype"
# End: