social_contract.1.0.wml 8.53 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::template title="Debians sosiale kontrakt, versjon 1.0" BARETITLE=true
2
#use wml::debian::translation-check translation="b8114b588961778dbd04974c1464a2f388a90c28" maintainer="Hans F. Nordhaug"
3 4 5 6
# Oversatt til norsk av Tor Slettnes <tor@slett.net>
# Oppdatert av Hans F. Nordhaug <hansfn@gmail.com>

<p>Versjon 1.0 ble vedtatt 5. juli 1997. Den er erstattet av 
Hans F. Nordhaug's avatar
Hans F. Nordhaug committed
7
<a href="social_contract">versjon 1.1</a> som ble vedtatt 
8 9 10 11 12 13
26. april 2004.</p>

 <p>Debian, produsentene av Debian GNU/Linux systemet, har forfattet
 <strong>Debians sosiale kontrakt</strong>. <a
 href="#guidelines">Debians retningslinjer for fri programvare
 (DFSG)</a>-delen av kontrakten, opprinnelig skrevet som et samling
14 15
 av forpliktelser vi er enige om å opprettholde, har blitt tatt i
 bruk av det frie programvare-miljøet som grunnlag for en <a
16
 href="http://opensource.org/osd.html">Open Source Definition</a>
17
 (åpen kildekode definisjon).</p>
18 19 20

 <hr>

Hans F. Nordhaug's avatar
Hans F. Nordhaug committed
21
 <h2>"Sosial kontrakt" med brukere av fri programvare</h2>
22 23 24 25 26

 <ol>
  <li>
   <p><strong>Debian skal forbli 100% fri programvare</strong></p>

27
   <p>Vi lover å beholde Debian GNU/Linux distribusjonen fullt og
28
   helt som fri programvare. Fordi det fins mange definisjoner av
29 30 31 32
   fri programvare, inkluderer vi veiledningene vi bruker for å
   fastslå om programvare er "<em>fri</em>" nedenfor. Vi vil
   støtte de av brukerne våre som utvikler og kjører ufri
   programvare på Debian, men vil aldri gjøre systemet avhengig av
33 34 35 36 37 38
   et stykke ufri programvare.</p></li>

  <li>
   <p><strong>Vi vil gi tilbake til utviklere og brukere av fri
  programvare</strong></p>

39
   <p>Når vi skriver nye deler til Debian-systemet, vil vi utgi dem
40
   med en fri lisens. Vi vil lage det beste systemet vi kan slik
41 42 43 44
   at fri programvare får vid utbredelse og bruk. Vi vil gi
   tilbake feilrettelser, forbedringer, ønsker fra brukere,
   osv. til "oppstrøms"-forfattere av programvare som brukes i
   systemet vårt.</p></li>
45 46

  <li>
47 48
   <p><strong>Vi vil ikke skjule problemene våre</strong></p>
   <p>Vi vil holde hele feilrapport-databasen vår åpen for
49
   offentlig innsyn til enhver tid. Rapporter som brukere sender
50 51 52 53
   elektronisk vil med en gang bli synlig for andre.</p>
  </li>

  <li>
54
   <p><strong>Vi prioriterer våre brukere og fri
55 56
	 programvare</strong></p>

57
   <p>Vi vil bli styrt av behovet fra brukerne våre og kravene fra
58
   fellesskapet rundt fri programvare. Vi plasserer deres
59 60 61 62 63 64 65 66
   interesser først blant prioritetene våre. Vi vil støtte behovet
   fra våre brukerene for operasjon i mange forskjellige
   datamiljøer. Vi vil ikke invende mot komersiell programvare som
   er planlagt for å kunne brukes på Debian-systemer, og vi vil
   tillate andre å lage videreutviklede distribusjoner som
   inneholder både Debian og kommersiell programvare, uten noen
   avgift fra oss. For å støtte disse målene, vil vi sørge for et
   fullstending system bygd på 100% fri programvare av høy
67 68 69 70 71 72
   kvalitet, uten rettslige restriksjoner som forhindrer slik
   bruk.</p>
  </li>


  <li>
73
   <p><strong>Programmer som ikke møter våre standarder for fri programvare</strong></p>
74

75
   <p>Vi erkjenner at noen av brukerne våre har behov for bruk av
76 77
   programmer som ikke er i samsvar med <a
   href="#guidelines">Debians veiledninger for fri programvare</a>.
78 79
   Vi har laget "<tt>contrib</tt>" og "<tt>non-free</tt>" områder i
   FTP-arkivet vårt for slik programvare. Programvaren i disse
80 81
   katalogene er ikke del av Debian-systemet, selv om den har blitt
   kongfigurert for bruk sammen med Debian. Vi oppfordrer
82 83
   cd-produsenter til å lese lisensene for program-pakker i disse
   katalogene og bestemme om de kan distribuere den programvaren på
84
   cd-ene sine. Derfor, selv om "non-free" (ufri) programvare ikke
85
   er del av Debian, støtter vi dets bruk, og vi tilbyr
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
   infrastruktur (slik som feilrapport-systemet og epost-listene)
   for ufrie program-pakker.</p>
 </ol>

 <hr>

<hr />

<h2 id="guidelines">Debians retningslinjer for fri programvare (DFSG)</h2>

 <ol>
  <li>
   <p><strong>Fri videreformidling</strong></p>

   <p>Lisensen for en Debian-komponent kan ikke forhindre noe parti
101
   fra å selge eller gi bort programvaren som en del av en samlet
102 103 104 105 106 107 108
   programvaredistribusjon som inneholder programmer fra flere
   forskjellige kilder. Lisensen kan ikke kreve avgift eller annen
   betaling for slikt salg.</p></li>

  <li>
   <p><strong>Kildekode</strong></p>

109 110
   <p>Programmet må inkludere kildekode, og må tillate distribusjon
   i form av kildekode såvel som kompilert form.</p>
111 112 113 114 115
  </li>

  <li>
   <p><strong>Avledede verk</strong></p>
   
116 117
   <p>Lisensen må tillate modifikasjoner og avledede verk,
   og må tillate disse å bli distribuert under de samme
118 119 120 121 122 123 124
   betingelsene som lisensen for den orginale programvaren.</p>
  </li>

  <li>
   <p><strong>Integritet av forfatters kildekode</strong></p>
  
   <p>Lisensen kan begrense utbredning av modifisert kildekode
125
   <strong>bare</strong> om lisensen tillater distribusjon av
126
   <q><tt>patch-filer</tt></q> (plasterfiler) sammen med kildekoden, med
127
   formål å modifisere programmet når det bygges. Lisensen må i
128 129 130 131
   klartekst tillate utbredning av programvare bygd fra modifisert
   kildekode. Lisensen kan kreve at avledede verk tar et
   annet navn eller versjonsnummer fra den orginale programvaren.
   (<em>Dette er et kompromiss. Debian-gruppen oppfordrer alle
132 133
   forfattere til å ikke begrense noen filer, kildekoder eller
   binære filer, fra å bli endret.</em>)</p></li>
134 135 136 137 138 139 140 141

  <li>
   <p><strong>Ingen diskriminisjon mot personer eller grupper</strong></p>

   <p>Lisensen kan ikke diskriminere mot personer eller grupper av
   personer.</p></li>

  <li>
142
   <p><strong>Ingen diskriminisjon av bruksområder</strong></p>
143
   
144 145
   <p>Lisensen kan ikke begrense noen fra å bruke programmet i et
   særskilt arbeidsfelt. For eksempel, den kan ikke begrense
146 147 148 149 150 151
   programmet fra komersiellt bruk, eller fra bruk i genetisk
   forskning.</p></li>

  <li>
   <p><strong>Utbredning av lisens</strong></p>

152 153
   <p>Rettighetene forbundet med programmet må gis til alle som har
   mottatt programmet, uten behov for å anvende ekstra lisenser for
154 155 156
   disse brukerne.</p></li>

  <li>
157
   <p><strong>Lisensen kan ikke være særskilt for Debian</strong></p>
158
	 
159
   <p>Rettighetene forbundet med programmet må ikke betinge at
160
   programmet er en del av Debian-systemet. Dersom programmet er
161 162 163
   tatt ut av Debian og distribuert på egen hånd uten Debian, men
   forøvrig i samsvar med programmets lisens, skal alle mottakere
   av programmet ha de samme rettigheter som er gitt når programmet
164 165 166 167 168 169
   distribueres sammen med Debian.</p>
  </li>

  <li>
   <p><strong>Lisensen kan ikke smitte annen programvare</strong></p>
   
170
   <p>Lisensen kan ikke plassere restriksjoner på annen programvare
171
   som er distribuert sammen med det programmet lisensen
172 173
   dekker. For eksempel kan ikke lisensen insistere på at all annen
   programvare på samme medium må være fri programvare.</p></li>
174 175 176 177 178 179 180 181


  <li>
   <p><strong>Lisenseksempler</strong></p>

   <p>Lisensene 
   <q><strong><a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
   <q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q>, og
182
   <q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q>
183
   er eksempler på lisenser som vi anser som <q><em>fri</em></q>.</p>
184 185 186 187
  </li>
 
 </ol>

188 189 190 191 192
<p><em>Ideen om å skrive ned en <q>sosial kontrakt med fri
programvare-fellesskapet</q>, ble foreslått av Ean Schuessler.
Bruce Perens skrev det første utkastet til dette dokumentet, og
endret det ved hjelp av kommentarer fra Debians utviklere i løpet av
en månedslang epost-konferanse i juni 1997. Det ble så 
193
<a href="https://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-1997/msg00017.html">\
194 195
akseptert</a> som Debian-projektets offentlige retningslinjer.</em></p>

196
<p><em>Senere fjernet Bruce Perens særskilte Debian-referanser fra Debians
197
<q>Debians retningslinjer for fri programvare</q> og forfattet <q>The Open
198
Source Definition</q> (Definisjon av åpen kildekode).</em></p>
199

200 201
<p><em>Andre organisasjoner kan avlede fra og bygge på dette dokumentet. 
Vi ber om at du i så fall krediterer Debian-prosjektet.</em></p>
202 203 204 205 206 207

# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
# sgml-doctype:".doctype"
# End: