Commit 04cb6a2d authored by Laura Arjona Reina's avatar Laura Arjona Reina

Sync with English

CVS version numbers

danish/releases/jessie/index.wml: 1.11 -> 1.12 
danish/releases/squeeze/index.wml: 1.16 -> 1.17 
danish/releases/wheezy/index.wml: 1.14 -> 1.15 
german/releases/jessie/index.wml: 1.18 -> 1.19 
german/releases/squeeze/index.wml: 1.28 -> 1.29 
german/releases/wheezy/index.wml: 1.21 -> 1.22 
norwegian/releases/jessie/index.wml: 1.12 -> 1.13 
norwegian/releases/squeeze/index.wml: 1.7 -> 1.8 
norwegian/releases/wheezy/index.wml: 1.13 -> 1.14 
swedish/releases/jessie/index.wml: 1.15 -> 1.16 
swedish/releases/squeeze/index.wml: 1.16 -> 1.17 
swedish/releases/wheezy/index.wml: 1.12 -> 1.13
parent a4158e0a
#use wml::debian::template title="Debian “jessie”-udgivelsesoplysninger"
#use wml::debian::translation-check translation="1.11"
#use wml::debian::translation-check translation="1.12"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/jessie/release.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
......@@ -13,7 +13,7 @@ Udgivelsen indeholder mange større ændringer, som er beskrevet i vores
<a href="releasenotes">Udgivelsesbemærkningerne</a>.</p>
<p><strong>Debian 8 er blevet erstattet af
<a href="../stretch/">Debian 9.0 (<q>stretch</q>)</a>.
<a href="../stretch/">Debian 9 (<q>stretch</q>)</a>.
# Sikkerhedsopdateringer er ophørt pr. <:=spokendate('XXXXXXXXXXX'):>.
</strong></p>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/squeeze/release.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.17"
#use wml::debian::translation-check translation="1.18"
<p>Debian <current_release_squeeze> blev udgivet <current_release_date_squeeze>.
<ifneq "6.0.0" "<current_release>"
......@@ -12,8 +12,8 @@ Udgivelsen indeholder mange større ændringer, som er beskrevet i vores
<a href="$(HOME)/News/2011/20110205a">pressemeddelelse</a> og i
<a href="releasenotes">Udgivelsesbemærkningerne</a>.</p>
<p><strong>Debian 6.0 er blevet erstattet af
<a href="../wheezy/">Debian 7.0 (<q>wheezy</q>)</a>.
<p><strong>Debian 6 er blevet erstattet af
<a href="../wheezy/">Debian 7 (<q>wheezy</q>)</a>.
# Sikkerhedsopdateringer er ophørt ved udgangen af <:=spokendate('XXXXXXXXXXX'):>.
</strong></p>
......
#use wml::debian::template title="Debian &ldquo;wheezy&rdquo;-udgivelsesoplysninger"
#use wml::debian::translation-check translation="1.14"
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/wheezy/release.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
......@@ -12,8 +12,8 @@ Udgivelsen indeholder mange større ændringer, som er beskrevet i vores
<a href="$(HOME)/News/2013/20130504">pressemeddelelse</a> og i
<a href="releasenotes">Udgivelsesbemærkningerne</a>.</p>
<p><strong>Debian 7.0 er blevet erstattet af
<a href="../jessie/">Debian 8.0 (<q>jessie</q>)</a>.
<p><strong>Debian 7 er blevet erstattet af
<a href="../jessie/">Debian 8 (<q>jessie</q>)</a>.
# Sikkerhedsopdateringer er ophørt ved udgangen af <:=spokendate('XXXXXXXXXXX'):>.
</strong></p>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/jessie/release.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.11"
#use wml::debian::translation-check translation="1.12"
# $Id$
......@@ -17,7 +17,7 @@
sind.</p>
<p><strong>Debian 8 wurde durch
<a href="../stretch/">Debian 9.0 (<q>Stretch</q>)</a> ersetzt.
<a href="../stretch/">Debian 9 (<q>Stretch</q>)</a> ersetzt.
# Sicherheitsaktualisierungen werden am <:=spokendate('XXXXXXXXXXX'):> eingestellt.
</strong></p>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/squeeze/release.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.17"
#use wml::debian::translation-check translation="1.18"
# $Id$
......@@ -19,8 +19,8 @@ veröffentlicht.
in den <a href="releasenotes">Veröffentlichungshinweisen</a> beschrieben
sind.</p>
<p><strong>Debian 6.0 wurde durch
<a href="../wheezy/">Debian 7.0 (<q>Wheezy</q>)</a> ersetzt.
<p><strong>Debian 6 wurde durch
<a href="../wheezy/">Debian 7 (<q>Wheezy</q>)</a> ersetzt.
# Sicherheitsaktualisierungen wurden am <:=spokendate('XXXXXXXXXXX'):> eingestellt.
</strong></p>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/wheezy/release.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.14"
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
# $Id$
......@@ -18,8 +18,8 @@
in den <a href="releasenotes">Veröffentlichungshinweisen</a> beschrieben
sind.</p>
<p><strong>Debian 7.0 wurde durch
<a href="../jessie/">Debian 8.0 (<q>Jessie</q>)</a> ersetzt.
<p><strong>Debian 7 wurde durch
<a href="../jessie/">Debian 8 (<q>Jessie</q>)</a> ersetzt.
# Sicherheitsaktualisierungen wurden am <:=spokendate('XXXXXXXXXXX'):> eingestellt.
</strong></p>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/jessie/release.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.11" maintainer="Hans F. Nordhaug"
#use wml::debian::translation-check translation="1.12" maintainer="Hans F. Nordhaug"
# Oversatt til norsk av Hans F. Nordhaug <hansfn@gmail.com>
<p>
......@@ -15,8 +15,8 @@
<a href="releasenotes">utgivelsesmerknadene</a>.
</p>
<p><strong>Debian 8.0 er avløst av
<a href="../stretch/">Debian 9.0 (<q>stretch</q>)</a>.
<p><strong>Debian 8 er avløst av
<a href="../stretch/">Debian 9 (<q>stretch</q>)</a>.
# Sikkerhetsoppdateringer ble avsluttet <:=spokendate('XXXXXXXXXXX'):>.
</strong></p>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/squeeze/release.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.17" maintainer="Hans F. Nordhaug"
#use wml::debian::translation-check translation="1.18" maintainer="Hans F. Nordhaug"
# Oversatt til norsk av Hans F. Nordhaug <hansfn@gmail.com>
<p>
......@@ -16,7 +16,7 @@
</p>
<p><strong>
Debian 6.0 er erstattet av <a href="../wheezy/">Debian 7.0 (<q>wheezy</q>)</a>.
Debian 6 er erstattet av <a href="../wheezy/">Debian 7 (<q>wheezy</q>)</a>.
# Sikkerhetsoppdateringer opphørte ved utgangen av <:=spokendate('XXXXXXXXXXX'):>.
</strong></p>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/wheezy/release.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.14" maintainer="Hans F. Nordhaug"
#use wml::debian::translation-check translation="1.15" maintainer="Hans F. Nordhaug"
# Oversatt til norsk av Hans F. Nordhaug <hansfn@gmail.com>
......@@ -16,8 +16,8 @@
<a href="releasenotes">utgivelsesmerknadene</a>.
</p>
<p><strong>Debian 7.0 er avløst av
<a href="../jessie/">Debian 8.0 (<q>jessie</q>)</a>.
<p><strong>Debian 7 er avløst av
<a href="../jessie/">Debian 8 (<q>jessie</q>)</a>.
# Sikkerhetsoppdateringer ble avsluttet <:=spokendate('XXXXXXXXXXX'):>.
</strong></p>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/jessie/release.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.11"
#use wml::debian::translation-check translation="1.12"
<p>Debian <current_release_jessie> släpptes
den <current_release_date_jessie>.
......@@ -14,7 +14,7 @@ Den nya utgåvan innehåller många stora förändringar, vilka beskrivs i vårt
<a href="releasenotes">versionsfakta</a>.</p>
<p><strong>Debian 8 har ersatts av
<a href="../stretch/">Debian 9.0 (<q>Stretch</q>)</a>.
<a href="../stretch/">Debian 9 (<q>Stretch</q>)</a>.
# Security updates have been discontinued as of <:=spokendate('XXXXXXXXXXX'):>.
</strong></p>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/squeeze/release.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.17"
#use wml::debian::translation-check translation="1.18"
......@@ -17,8 +17,8 @@ vårt
<a href="releasenotes">versionsfakta</a>.
</p>
<p><strong>Debian 6.0 har efterträtts av
<a href="../wheezy/">Debian 7.0 (<q>wheezy</q>)</a>.
<p><strong>Debian 6 har efterträtts av
<a href="../wheezy/">Debian 7 (<q>wheezy</q>)</a>.
# Security updates have been discontinued as of <:=spokendate('XXXXXXXXXXX'):>.
</strong></p>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/wheezy/release.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.14"
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
......@@ -15,7 +15,7 @@ Den nya utgåvan innehåller många stora förändringar, vilka beskrivs i vårt
<a href="$(HOME)/News/2013/20130504">pressmeddelande</a> och
<a href="releasenotes">versionsfakta</a>.</p>
<p><strong>Debian 7.0 har ersatts av <a href="../jessie/">Debian 8.0
<p><strong>Debian 7 har ersatts av <a href="../jessie/">Debian 8
(<q>Jessie</q>)</a>.
</strong></p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment