Sync with EN

CVS version numbers

romanian/donations.wml: 1.3 -> 1.4
parent bb1a8adf
#use wml::debian::template title="Donations to Software in the Public Interest"
<!-- translation of EN version 1.17 -->
<UL>
<LI><A href="#money_donations">Donaţii în bani</A><BR>
<LI><A href="#equipment_donations">Donaţii de echipament şi servicii</A><BR>
<LI><A href="#money_donations">Donaţii în bani</A><BR>
<LI><A href="#equipment_donations">Donaţii de echipament şi servicii</A><BR>
</UL>
<H2><A name="money_donations">Donaţii în bani</A></H2>
......@@ -45,51 +43,95 @@ controlere SCSI, cartele de re
Puteţi contacta pe
<A href="mailto:spi-treasurer@debian.org">trezorierul SPI</A> pentru detalii.
<HR>
<H3>Iată o listă a organizaţiilor care au donat echipament
către Debian:</H3>
<UL>
<LI><A href="http://www.novare.net/">Novare International</A>
<LI><A href="http://www.novare.net/">Novare International</A>
(sau <a href="http://www.brainfood.com/">Brainfood</a>)
a donat sistemul principal şi masina folosită ca listserver la Debian.
<LI><A href="http://www.varesearch.com/">VA Linux Systems</A>
<LI><A href="http://www.varesearch.com/">VA Linux Systems</A>
a donat <A href="http://www.debian.org/">www.debian.org</A>.
<LI><A HREF="http://www.linux-hw.com/">Linux Hardware Solutions</A> a donat
<LI><A HREF="http://www.linux-hw.com/">Linux Hardware Solutions</A> a donat
serverul ftp.debian.org.
<LI>LinuxPPC a donat 18G de hard disk
<LI>Compaq a donat o masină Alpha care este utilizată pentru a porta Debian pe
<LI><a href="http://www.linuxppc.org/">LinuxPPC</a> a donat 18G de hard disk
<LI>Compaq a donat o masină Alpha care este utilizată pentru a porta Debian pe
aceasta arhitectură.
<LI>Concorde Group a donat o masină Sparc Station 10 care este utilizată
<LI>Concorde Group a donat o masină Sparc Station 10 care este utilizată
pentru a porta Debian la arhitectura sparc.
<LI><a href="http://www.kachinatech.com/">Kachina Technologies, Inc.</a>
# xia0?.kachinatech.com
a asigurat o maşină SPARC şi două maşini UltraSPARC folosite pentru a
porta Debian la arhitectura sparc.
<LI><a href="http://www.above.net/">AboveNet Communications, Inc.</a>
# samosa
a sigurat servere şi conexiune la Internet pentru
<a href="http://archive.debian.org/">archive.debian.org</a>.
<LI><a href="http://www.alpha-processor.com/">Alpha Processor, Inc.</a> şi
<a href="http://www.thelinuxstore.com">The Linux Store</a> au asigurat
# lully
o maşină Alpha utilizată ca platformă de dezvoltare de către echipa debian-alpha
precum şi un Tier-1 Debian mirror.
<LI><a href="http://www.sun.com">Sun Microsystems</a> a donat un server
# auric
pentru arhiva internă.
<LI><a href="http://www.atipa.com">Atipa Linux Solutions</a> a donat
# saens
serverul ftp.debian.org.
</UL>
<H3>Iată o listă a organizaţiilor care au contribuit prin oferte de servicii de mirroring</H3>
<UL>
<LI><A HREF="http://www.mindspring.net">MindSpring</A> asigură conexiunea pentru
<LI><A HREF="http://www.gigabell.com">Gigabell AG</A> asigură conexiunea la
reţea pentru <a href="ftp://ftp.debian.org/">ftp.debian.org</a>.
<LI><A HREF="http://www.mindspring.net">MindSpring</A> asigură conexiunea pentru
<A HREF="ftp://ftp.debian.org/">ftp.debian.org</a>.
<LI><A href="http://irc.linpeople.org/">LISC</A> ajută Debian prin gazduirea
<LI><A href="http://irc.linpeople.org/">LISC</A> ajută Debian prin gazduirea
canalului irc #debian la irc.debian.org .
<LI><A href="http://www.waw.com/waw/">Web At Work</A> plăteşte
<LI><A href="http://www.waw.com/waw/">Web At Work</A> plăteşte
<A href="http://www.fr.debian.org/">http://www.fr.debian.org/</A>.
<LI>The <A href="http://os.inf.tu-dresden.de/index_e.html">Operating Systems
<LI>The <A href="http://os.inf.tu-dresden.de/index_e.html">Operating Systems
Group</A> de la <A href="http://www.tu-dresden.de/">Dresden University of
Technology</A> plăteşte
<A href="http://www.de.debian.org/">http://www.de.debian.org/</A>.
<LI><SPAN lang=es><A href="http://www.es.debian.org/sponsor.html">El Departamento de Física Fundamental y Experimental</A></SPAN>
<LI><SPAN lang=es><A href="http://www.es.debian.org/sponsor.html">El Departamento de Física Fundamental y Experimental</A></SPAN>
de la
<SPAN lang=es><A href="http://www.dfis.ull.es/laguna.html"> Universidad de La Laguna</A></SPAN>
plăteşte
<A href="http://www.es.debian.org/">http://www.es.debian.org/</A>
(n-aţi vrea sa trăiţi în Insulele Canare!).
<LI><A href="http://www.netvillage.co.jp/">NetVillage Co.,Ltd.</A> plăteşte
<LI><A href="http://www.netvillage.co.jp/">NetVillage Co.,Ltd.</A> plăteşte
<A href="http://www.jp.debian.org/">http://www.jp.debian.org/</A> şi
<A href="ftp://ftp.jp.debian.org/pub/Linux/debian/">ftp://ftp.jp.debian.org/pub/Linux/debian/</A>.
<LI><A href="http://www.atnet.at/">AT-nctt</A> plăteşte
<LI><A href="http://www.atnet.at/">AT-nctt</A> plăteşte
<A href="http://www.at.debian.org/">http://www.at.debian.org/</A> şi
<A href="ftp://ftp.at.debian.org/">ftp://ftp.at.debian.org/</A>
<LI><a href="http://www.hands.com/">Philip Hands</a> şi
<LI><a href="http://www.hands.com/">Philip Hands</a> şi
<a href="http://www.netcom.net.uk/">Netcom UK</a>, asigură
<a href="http://www.uk.debian.org/">www.uk.debian.org</a>cu hardware si respectiv reţea.
<LI><a href="http://www.tenet.pl">Centrum Edukacji Komputerowej TECHTRONIC</a>
<LI><a href="http://www.tenet.pl">Centrum Edukacji Komputerowej TECHTRONIC</a>
plăteşte <a href="http://www.pl.debian.org">http://www.pl.debian.org</a>.
<LI><a href="http://www.msu.edu">Michigan State University</a> plăteşte pentru
<a href="ftp://ftp.us.debian.org/">ftp.us.debian.org</a>.
<LI> <a href="http://www.eecg.toronto.edu">Department of Electrical
şi Computer Engineering</a> de la <a href="http://www.toronto.edu">
University of Toronto</a> precum şi <A href="http://www.stormix.com/">Stormix
Technologies</A>, asigură
<a href="http://www.ca.debian.org/">www.ca.debian.org</a> şi
<a href="ftp://ftp.ca.debian.org/">ftp.ca.debian.org</a>.
<LI>University of Queensland, Australia, Sun Microsystems şi
<a href="http://www.it.net.au">Informed Technology</a> plătesc pentru
<a href="http://www.au.debian.org">www.au.debian.org</a> şi
<a href="ftp://ftp.au.debian.org">ftp.au.debian.org</a>.
<LI>Universitatea din Genova, Italia plăteşte
<a href="ftp://ftp.it.debian.org">ftp.it.debian.org</a>.
<LI><a href="http://www.cistron.nl/">CistroN</a> plăteşte
<a href="ftp://ftp.nl.debian.org">ftp.nl.debian.org</a>.
<LI><a href="http://borsen.dk/">Dagbladet Břrsen A/S</a> plăteşte
<a href="http://www.dk.debian.org">www.dk.debian.org</a>.
<LI><a href="http://spnet.net">Spectrum NET</a> plăteşte
<a href="http://www.bg.debian.org">www.bg.debian.org</a>.
</UL>
<P>Debian este recunoscator acestora şi tuturor grupurilor din lume care
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment