Commit 28e545dd authored by Peter Karlsson's avatar Peter Karlsson

Automatic purge of file outdated for six months.

CVS version numbers

chinese/security/index.wml: 1.14 -> 1.15(DEAD) 
croatian/News/1998/19981008.wml: 1.10 -> 1.11(DEAD) 
croatian/devel/extract_key.wml: 1.8 -> 1.9(DEAD) 
croatian/devel/website/desc.wml: 1.17 -> 1.18(DEAD) 
croatian/distrib/ftplist.wml: 1.20 -> 1.21(DEAD) 
croatian/logos/index.wml: 1.18 -> 1.19(DEAD) 
croatian/ports/index.wml: 1.29 -> 1.30(DEAD) 
croatian/ports/sparc/index.wml: 1.9 -> 1.10(DEAD) 
croatian/releases/index.wml: 1.26 -> 1.27(DEAD) 
croatian/releases/woody/index.wml: 1.18 -> 1.19(DEAD) 
croatian/security/index.wml: 1.33 -> 1.34(DEAD) 
lithuanian/releases/index.wml: 1.6 -> 1.7(DEAD) 
lithuanian/releases/woody/index.wml: 1.6 -> 1.7(DEAD) 
norwegian/international/French.wml: 1.12 -> 1.13(DEAD) 
norwegian/ports/index.wml: 1.26 -> 1.27(DEAD) 
russian/devel/extract_key.wml: 1.2 -> 1.3(DEAD) 
spanish/News/weekly/2003/37/index.wml: 1.4 -> 1.5(DEAD) 
turkish/distrib/ftplist.wml: 1.5 -> 1.6(DEAD)
parent 499f5598
#use wml::debian::template title="安全情報" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.62"
# Translator: dimension <g9113@cs.nccu.edu.tw>, Tue Dec 10 13:32:52 CST 2002
# Checked by chihchun, Wed, 18 Dec 2002 10:26:23 +0800
# $Id$
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
<p>Debian 對[CN:于:][HKTW:於:]系統安全[CN:采:][HKTW:採:]取十分嚴謹的態度。一旦有安全漏洞被發現,我們通常會在四十八小時內加以修正。</p>
<p>經驗告訴我們,「越隱蔽越安全」這觀念是錯誤的。就安全問題而言,把[CN:信息:][HKTW:資訊:]公開可更快的找到更好的解決方法。有見及此,本[CN:网:][HKTW:網:]頁列出已知的、並可能會對 Debian 構成威脅的安全漏洞。</p>
<h2>保持您 Debian 系統的安全性</h2>
<p>想收到最新的 Debian 安全情報的話,請訂閱[CN:通訊:][HKTW:通信:]論壇 <a
href="http://lists.debian.org/debian-security-announce/">
debian-security-announce</a> 。</p>
<p>更方便的方法:您可以使用 <a href="http://packages.debian.org/stable/base/apt">apt</a> 來下載最新的安全更新。把以下的一行
<blockquote>
<code>deb&nbsp;http://security.debian.org/&nbsp;<current_release_name>/updates&nbsp;main&nbsp;contrib&nbsp;non-free</code>
</blockquote>
<p>
加進 <CODE>/etc/apt/sources.list</CODE> [CN:文件:][HKTW:檔:]內便可。
</p>
<p>想得到 Debian 更多吆CN:家:][HKTW:傢:]鬖w全的[CN:信息:][HKTW:資訊:],請參閱 \
<a href="faq">Security Team FAQ</a> 以及 \
<a href="../doc/user-manuals#securing">Securing Debian</a> 手冊。</p>
<h2>最新警報</h2>
<p>已發佈在<a href="http://lists.debian.org/debian-security-announce/">
debian-security-announce</a>的安全警報。</p>
<:= get_recent_list( '1m', '6', '$(ENGLISHDIR)/security', 'list bydate', 'dsa-\d+' ) :>
<p>舊的警報:
<ul>
<:
for ($year = $(CUR_YEAR); $year >= 1997; $year --)
{
print qq' <li>在 <a href="$year/">$year</a> 年內所發出的安全警報</li>\n'
if -d "$(ENGLISHDIR)/security/$year";
}
:>
<li>非常舊的、<A href="undated/">沒有日期寄載的</A>安全警報。</li>
</ul>
<h2>[CN:聯系:][HKTW:連絡:][CN:信息:][HKTW:資訊:]</h2>
<p>在和我們[CN:聯系:][HKTW:連絡:]之前,請先[CN:查看:][HKTW:查閱:] <a href="faq">Security Team FAQ</a>,\
[CN:确:][HKTW:確:]定您的問題是否已被解答!</p>
<p>請把吆CN:家:][HKTW:傢:]鬖w全漏洞的報告送往 \
<a href="mailto:security@debian.org">security@debian.org</a>。
<br />
(開發人員可以利用 debian-security 和 debian-security-private [CN:通訊:][HKTW:通信:]論壇\
來通知 security team 吆CN:家:][HKTW:傢:]鰨M件中的問題。)</p>
<p>Security team 的 PGP/GPG keys 可以在\
<a href="keys.txt">這裡</a>[CN:獲取:][HKTW:取得:]。</p>
# Translators should change the links below. Content negotiation seems
# not to work for this file.
# chihchun: 我們沒有翻譯 DSA. :(
<p>Debian 最新安全情報同時也提供 <a href="dsa.en.rdf">RDF</a> 的格式。\
我們也提供<a href="dsa-long.en.rdf">另[CN:一個文件:][HKTW:一個[CN:文件:][HKTW:檔:]案:]</a>,它包含了相對應情報的第一段,\
所以,您可以了解該情報是[CN:關于:][HKTW:關於:]什[CN:么:][HKTW:麼:]的。</p>
<define-tag pagetitle>Debianovo stajalite o pitanjima KDE-ovih autorskih prava i licenciranja</define-tag>
<define-tag release_date>1998-10-08</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="1.11"
<p>Bilo je mnogo kontroverzije o raznim licencnim uvjetima pod kojim se
distribuiraju KDE [<a href="#1">1</a>] i Troll Techov [<a href="#2">2</a>]'s
Qt library, te o odnosu izmeu te dvije licence.
<p>Ovaj dokument se pokuava usredotoiti na okolnosti situacije koje su
uzrok Debianovoj [<a href="#3">3</a>] odluci da prestane distribuiranje
izvrnih datoteka KDE-a preko Debianovih Internet posluitelja i slubenih
CD-ROM-ova.
<p>Treba uoiti da to nije uinjeno zbog nikakvog protivljenja prema
neslobodnom [<a href="#4">4</a>] softveru, ili KDE-u, nego jednostavno zato
to se razne licence mijeaju tako da Debianu (ili bilo kome drugome) ne
jame pravo na distribuiranje tih izvrnih datoteka.
<h3>Problem</h3>
<ol>
<li>Troll Techov Qt library se distribuira pod licencom [<a href="#5">5</a>]
koja sadri ovaj uvjet:
Ovu verziju Qt Free Edition moete kopirati ako se cijela arhiva
distribuira nepromijenjena i u cijelosti, ukljuujui ovu obavijest.
<li>KDE kod je licenciran pod GNU GPL v2 [<a href="#6">6</a>]
<li>Trenutno, KDE mora biti vezan na Qt kako bi pruio izvrne datoteke koje
je mogue koristiti.
</ol>
<p>lanak 2.b. GPL-a kae:
<blockquote>
b) Svako djelo koje distribuirate ili objavite, a koje je u
cijelosti ili djelomino sadri ili je izvedeno iz Programa ili
njegovog dijela, mora biti licencirano u cijelosti bez naplate svima
pod uvjetima ove Licence.
</blockquote>
<p>Posljedica toga je, ako veete GPL-ani KDE kod na Troll Techov Qt library,
i distribuirate ga, morate ga distribuirati pod GPL-om.
<p>Meutim, GPL inzistira na jamenju prava mijenjanja cijelog izvornog
koda programa distribuiranog pod njegovim uvjetima, to oigledno proturjei
Qtovim licencnim uvjetima.
<p>lanak 7. GPL-a kae:
<blockquote>
7. Ako vam se (...) iz bilo kojeg drugog razloga (...) nameu obveze
(...) u kontradikciji s uvjetima ove Licence, to ne znai da
smijete kriti uvjete ove Licence. Ako ne moete distribuirati
zadovoljivi pritom i svoje obveze pod ovom Licencom i sve ostale
odgovarajue obveze, onda kao posljedicu ne smijete distribuirati
Program uope. Na primjer, ako patentna licenca ne doputa slobodnu
redistribuciju Programa svima koji njegove kopije dobiju izravno ili
neizravno od vas, onda je jedini nain na koji moete zadovoljiti nju
i ovu Licencu prestanak distribuiranja Programa.
</blockquote>
<p>Prema tome, pravo &#x201E;distribuiranja Programa&#x201D; nam je uskraeno.
<h3>Mogua rjeenja</h3>
<ol>
<li>Promjena licence
<p>Poto je do ovog problema dolo zbog izbora licence, jedno mogue
rjeenje je promjena licence. Potpuno je mogue distribuirati program pod
licencom koja kae neto poput:
<blockquote>
&#x201E;Ovaj program se distribuira pod GNU GPL-om v2, uz dodatno doputenje
njegovog vezanja na Troll Techov Qt library, i distribuiranja, bez
primjene GPL-a na Qt&#x201D;
</blockquote>
<p>To bi Debianu (i svima ostalima) dopustilo distribuiranje KDE izvrnih
datoteka i ini se da odraava stvarne namjere KDE razvijatelja.
<p>Tko to moe ostvariti?
<p>Jedina osoba koja smije mijenjati licencne uvjete pod kojima se program
distribuira, je vlasnik autorskih prava (tj. u veini sluajeva autor).
<p>to se tie programa koje su napisali iskljuivo KDE razvijatelji, ne bi
smjelo biti puno tekoa pri odluivanju za drugu licencu pod kojom bi se
izvrne datoteke mogle distribuirati.
<p>Do tekoa e vjerojatno doi kada je znaajne dijelove koda pridonijela
ira zajednica, ili kada je tui GPL-ani kod prilagoen za Qt. To ne
iznenauje, budui da je GPL napisan izriito kako bi sprijeio
ukljuivanje GPL-anog koda u neslobodan softver.
<li>KDE gubi svoju ovisnost o neslobodnom softveru.
<p>Tomu bi moglo voditi nekoliko scenarija, a najobeavajui je Harmony
[<a href="#7">7</a>] projekt (pokuaj implementiranja GPL-ane zamjene za
Qt).
<p>Ako bilo koji od njih dogodi, onda bi KDE izvrne datoteke izgraene bez
ikakve ovisnosti o neslobodnom kodu bile mogue i potom bile ukljuene kao
dio glavne Debian GNU/Linux distribucije.
<p>Naravno, da bi se to dogodilo, KDE razvijatelji e morati odustati od
koritenja bilo kakvih neslobodnih librarya. Takoer, ograniavanje na
mogunosti (koje e uskoro biti) dostupne u Harmonyu bi oito pomoglo.
</ol>
<h3>Pa to JEST doputeno?</h3>
<p>Na kod iji su autori 100% razvijatelji KDE-a mogu staviti vlastitu
licencu i distribuirati KDE izvrne datoteke po vlastitom nahoenju
[<a href="#8">8</a>].
<p>Za operativne sustave koji dolaze s Qtom kao sastavnim dijelom
[<a href="#9">9</a>] u GPL-u postoji iznimka, to bi im omoguilo
distribuiranje KDE izvrnih datoteka vezanih na Qt.
<p>Naravno, izvorni kod se slobodno moe objavljivati jer problema nema dok
ga se ne pomijea s Qt libraryima i njihovom proturjenom licencom.
<h3>Pa to NIJE doputeno?</h3>
<p>Uzimanje GPL koda (od strane ljudi koji nisu vlasnik autorskih prava),
njegovo vezanje na kod s nekompatibilnom licencom i distribuiranje dobivene
izvrne datoteke je izriito zabranjeno [<a href="#10">10</a>].
<p>U praksi, veina GPL-anih programa sadri zakrpe koje su pridonijeli
mnogi autori. To znai da svakoj pojedinoj osobi postaje nemogue tvrditi da
je ona jedini vlasnik autorskih prava te da zbog toga moe nuditi kod pod
drugih licencnim uvjetima.
<p>Trebalo bi obratiti panju na injenicu da neke od KDE izvrnih datoteka
imaju znaajne koliine tueg GPL-anog koda za koji doputenje vezanja na Qt
i distribuiranja nije ni traena ni zajamena.
<h3>Zakljuak</h3>
<ol>
<li>Ljudi bi trebali birati licence koje odraavaju njihove elje.
<p>Razvijatelji KDE-a ne ele nametati sva ogranienja navedena u GPL-u,
pa ne bi trebali koristiti GPL.
<li>Ljudi bi trebali potovati uvjete licence pod kojom se program
distribuira.
<p>Debianu to znai da emo potovati sadanji KDE-ov izbor GPL-a
nedistribuiranjem njihovih izvrnih datoteka (kako je zahtijevano
GPL-om).
<p>KDE-u to znai da bi trebali potovati tue koritenje GPL-a i traiti
dozvolu za vezanje tog koda s neslobodnim libraryima prije nego ponu
distribuirati dobivene izvrne datoteke.
</ol>
<h3>Reference</h3>
<a name="1">[1]</a> <a href="http://www.kde.org/">http://www.kde.org/</a>
<br>
<a name="2">[2]</a> <a href="http://www.trolltech.com/">http://www.trolltech.com/</a>
<br>
<a name="3">[3]</a> <a href="http://www.debian.org/">http://www.debian.org/</a>
<br>
<a name="4">[4]</a> <a href="http://www.debian.org/social_contract#guidelines">http://www.debian.org/social_contract#guidelines</a>
<br>
<a name="5">[5]</a> <newsurldead http://www.troll.no/free-license.html>
<br>
<a name="6">[6]</a> <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html</a>
<br>
<a name="7">[7]</a> <newsurldead "http://harmony.ruhr.de/">
<br>
<a name="8">[8]</a> Stephan Kulow, koji je i Debian odravatelj i KDE
razvijatelj, je izjavio da e nastaviti sastavljanje Debian paketa koje
e se distribuirati s KDE-ovog posluitelja.
<url "ftp://ftp.kde.org/pub/kde/stable/latest/distribution/deb/">
<br>
<a name="9">[9]</a> Nije jasno postoje li takvi OS-evi, ali to je
prijeporna toka. U svakom sluaju Debian GNU/Linux ga ne sadri, jer
ne potuje Debianove smjernice slobodnog softvera [4].
<br>
<a name="10">[10]</a> Mogua iznimka je distribuiranje izvrnih datoteka
KDE-a za operacijski sustav koji sadri Qt kao podrazumijevani dio.
Debian GNU/Linux sigurno nije takav sustav, a mnogi ljudi (meu njima i
RMS) bi rekli da nije ni Linux u cjelini.
<hr>
<p>Napomena: Red Hat je doao do slinog zakljuka, to vas moda takoer zanima:
http://www.redhat.com/redhat/qtlicense.html [URL vie ne postoji]
<p>"Qt" je zatitni znak tvrtke Troll Tech AS.
<p>Odgovore na pitanja koja proizlaze iz ovog dokumenta moete nai na:
<a href="http://www.uk.debian.org/~phil/KDE-FAQ.html">http://www.uk.debian.org/~phil/KDE-FAQ.html</a>
<p>Vlasnik autorskih prava (C) 1998. Philip Hands. Ovu izjavu moete
redistribuirati pod uvjetima GNU Ope javne licence, verzije 2 (naravno,
morate jasno oznaiti sve izmijenjene verzije).
#use wml::debian::template title="Pregledavanje PGP kljua razvijatelja"
#use wml::debian::translation-check translation="1.6"
<p>Jedan nain jest da traite razvijatelja putem
<a href="http://db.debian.org/">baze podataka Debian razvijatelja</a>, i
onda kliknuti na &#x201E;PGP/GPG fingerprint&#x201D; kad ga naete.
<p>Drugi nain je koritenje
<code><a href="http://packages.debian.org/stable/net/finger">finger</a></code>-a.
Morate ve znati razvijateljevo korisniko ime. Ako je razvijateljevo
korisniko ime <em>bla</em>, onda e klju biti dio rezultata <code>finger
bla@db.debian.org</code>.
#use wml::debian::template title="Kako se pravi www.debian.org"
#use wml::debian::translation-check translation="1.18"
<p>Debian <em>&#x201E;webtree&#x201D;</em>, skup direktorija i datoteka koje ine na
web site, se nalazi u direktoriju <tt>/org/www.debian.org/www</tt> na
www-master.debian.org. Veina stranica su normalne statike HTML datoteke
(tj. ne rade se neim dinamikim kao to je CGI ili PHP skripta), zato to
se web site mirrora.
<p>Stranice se generiraju na jedan od tri naina:
<ul>
<li>veina se generira putem WML-a, iz `webwml' CVS stabla
<li>dokumentacija se generira putem DebianDoc-SGML-a, iz `debian-doc' CVS
stabla
<li>dijelovi web site-a se generiraju putem skripti, npr. stranice za
prijavljivanje/odjavu s mailing lista
</ul>
<p>Automatsko osvjeavanje (iz CVS repositorya i drugih izvora u webtree)
se pokree est puta dnevno.
<p>Ako biste eljeli doprinijeti siteu, <strong>nemojte</strong> jednostavno
dodati ili ureivati stvari u <code>www/</code> direktoriju.
Prvo kontaktirajte <a href="mailto:webmaster@debian.org">webmastere</a>.
<p>Sve datoteke i direktorije posjeduje grupa debwww i ta grupa moe pisati
u njih, tako da web tim moe mijenjati datoteke u web direktoriju. Mod 2775
na direktorijima znai da e sve datoteke koje se pod tim direktorijem
kreiraju naslijediti grupu - debwww u ovom sluaju. Od svih u grupi debwww
se oekuje da postave `<code>umask 002</code>' kako bi se datoteke kreirale
s dozvolom pisanja za grupu.
<h3>Look &amp; feel</h3>
<p>Dajemo stranicama isti "look &amp; feel" putem
<a href="http://packages.debian.org/unstable/web/wml">WML-a</a> koji
vri sav detaljni posao oko dodavanja zaglavlja i krajeva na stranice.
Iako .wml stranica na prvi pogled moe izgledati kao HTML, HTML je samo
jedan od oblika dodatnih informacija koje se mogu koristiti u .wml-u. Nakon
to WML zavri s pokretanjem svojih raznih filtera na datoteci, finalni
proizvod je pravi HTML. Da biste vidjeli mo WML-a, moete ukljuiti Perl
kod u stranicu da biste mogli napraviti, pa, zapravo bilo to.
<p>Ipak, primijetite kako WML provjerava (i nekad automagino ispravlja)
samo najosnovniju ispravnost vaeg HTML kda. Trebate instalirati
<a href="http://packages.debian.org/unstable/web/weblint">weblint</a>
i/ili
<a href="http://packages.debian.org/unstable/web/tidy">tidy</a>
da ispravite va HTML kd.
<p>Nae se web stranice trenutno pridravaju standarda
<a href="http://www.w3.org/TR/html4/">HTML 4.01 Transitional</a>.
Ipak, namjeravamo prijei na <a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/">XHTML</a>,
pa se svima koji ureuju web stranice toplo preporua pisanje HTML
<em>tagova</em> malim slovima, stavljanje <em>tagova</em> na kraj itd., kako
bi prijelaz bio to glatkiji.
<p>Bilo tko tko radi na puno stranica bi trebao instalirati wml tako da mogu
isprobati i osigurati da je rezultat ono to ele. Ako koristite Debian,
jednostavno moete instalirati <code>wml</code> paket. Proitajte stranice
o <a href="using_wml">koritenju WML-a</a> za vie informacija.
<h3>Izvornici</h3>
<p>Izvorni kod web stranica se dri u CVS-u. CVS je sustav kontrole inaica,
koji nam omoguuje dranje zapisnika o tome kakve su, od koga, kada, i zato
napravljene promjene, itd. To je siguran nain kontroliranja konkurentnih
ureivanja datoteka izvornika meu brojnim autorima, to je presudno za nas
jer je Debian web tim prilino velik.
<p>Ako niste upoznati s ovim programom, eljet ete proitati stranice o
<a href="using_cvs">koritenju CVS-a</a>.
<p>Najvii webwml direktorij u CVS repositoryu sadri direktorije nazvane po
svim jezicima na kojima su web stranice, dva makefilea i nekoliko skripti.
Imena direktorija prijevoda trebaju biti na engleskom i malim slovima
(npr. "german", ne "Deutsch").
<p>Vaniji od dva makefilea je Makefile.common koji, kako mu ime kae
(eng. common, zajedniki, op.prev.), sadri neka zajednika pravila koja se
primjenjuju tako da se ova datoteka ukljui u drugim makefileovima.
<p>Svaki od direktorija jezika sadri makefileove, WML izvornike i
poddirektorije. Imena datoteka i direktorija se ne razlikuju kako bi veze
bile tone za sve jezike. Direktoriji mogu sadravati i .wmlrc datoteke koje
sadre neke informacije korisne WML-u.
<p>Direktorij webwml/english/template sadrava posebne WML datoteke koje
nazivamo predlocima, jer se one mogu koristiti iz svih ostalih datoteka
koristei <code>#use</code> naredbu.
<p>Kako bi se promjene u predlocima propagirale u datoteke koje ih koriste,
te datoteke imaju makefile ovisnosti (dependency) na njih. Budui da velika
veina datoteka koristi "template" predloak, tako to ima "<code>#use
wml::debian::template</code>" redak na vrhu, poetna ovisnost (ona koju sve
datoteke imaju) je ba taj predloak. Za ovo pravilo postoje iznimke,
naravno.
<h3>Skripte</h3>
<p>Skripte su veinom pisane u shellu ili Perlu. Neke od njih su samostalne,
a neke su integrirane u izvorne WML datoteke.</p>
<p>Izvornici za glavne skripte koje obnavljaju www-master su u
<a href="http://cvs.debian.org/cron/?cvsroot=webwml">cron modulu u CVS-u</a>.
</p>
<p>Izvornici za skripte koje obnavljaju packages.debian.org su u
<a href="http://cvs.debian.org/packages/?cvsroot=webwml">packages modulu u
CVS-u</a>.</p>
<h3>Kako pomoi</h3>
<p>Pozivamo sve zainteresirane da nam pomognu uiniti Debian site to je
bolji mogu. Ako imate vrijedne informacije vezane uz Debian za koje mislite
da nedostaju na naim stranicama, <a href="mailto:debian-www@lists.debian.org">
podijelite ih s nama</a> i pobrinut emo se da se ukljue.
<p>Uvijek je korisna pomo u dizajniranju stranica (to se tie grafike i
izgleda), kao i odravanjem HTML-a istim. Redovno vrtimo sljedee provjere
na cijelom web posluitelju:</p>
<ul>
<li><a href="http://people.debian.org/~djpig/urlcheck/">URL provjera</a>
<li><a href="http://people.debian.org/~barbier/validate/">wdg-html-validator</a>
<li><a href="http://people.debian.org/~barbier/tidy/">tidy</a>
</ul>
<p>Pomo u itanju gornjih zapisa i ispravljanju problema je uvijek
dobrodola.</p>
<p>Aurni log zapisi pravljenja web stranica se mogu nai na
<url "http://www-master.debian.org/build-logs/">.</p>
<p>Ako teno govorite engleski jezik, bilo bi nam drago da potanko
pregledate nae stranice i prijavite
<a href="mailto:debian-www@lists.debian.org">nam</a> sve greke.
<p>Ako govorite neki drugi jezik, moda ete nam eljeti pomoi prevesti
stranice na va jezik. Ako je prijevod ve napravljen, ali ima problema,
pogledajte popis <a href="translation_coordinators">koordinatora
prijevoda</a> i porazgovarajte s voditeljem za va jezik o ispravljanju.
Ako biste eljeli sami prevoditi stranice, pogledajte stranicu o
<a href="translating">toj temi</a> za vie informacija.
<p>Postoji i <a href="todo">TODO datoteka</a>, pogledajte je.</p>
<h3>Kako <strong>ne</strong> pomoi</h3>
<p><em>[Q] elio bih staviti <var>zgodnu mogunost weba</var> na
www.debian.org, smijem li?</em>
<p>[A] Ne. Mi elimo da www.debian.org bude to pristupaniji, tako da
<ul>
<li>nema "dodataka" specifinih za neke preglednike.
<li>nema oslanjanja samo na slike. Slike se mogu koristiti za
pojanjavanje, ali informacije na www.debian.org moraju ostati
pristupane kroz tekstualni web preglednik, kao to je lynx.
</ul>
<p><em>[Q] Imam ovu zgodnu ideju. Moete li omoguiti BLA u HTTPD-u za
www.debian.org, molim vas?</em>
<p>[A] Ne. elimo olakati ivot administratorima koji mirroraju
www.debian.org, tako da ne elimo posebne HTTPD mogunosti, molimo. Ne, ak
ni SSI. Iznimka je napravljena za pregovaranje sadraja. Ovo je zato to je
to jedini pouzdani nain posluivanja vie jezika.
#use wml::debian::template title="Nabavka Debiana putem Interneta"
#use wml::debian::translation-check translation="1.28"
<p>Debian GNU/Linux je dostupan za <i>download</i> putem Interneta.</p>
<p>Ako jednostavno elite instalirati Debian koristei Internet, molimo
pogledajte <a href="netinst">stranicu o mrenoj instalaciji</a>.</p>
<p>Ako elite <i>downloadati</i> potpune ISO 9660 CD snimke, molimo
pogledajte <a href="../CD/">stranicu za download CD snimki</a>.</p>
<p>Ako biste eljeli saznati odakle moete nadograditi svoj Debian sustav,
molimo pogledajte <a href="$(HOME)/mirror/list">popis Debian
mirrora</a>.</p>
<p>Postoji softver spakiran za Debian koji se ne smije distribuirati u SAD-u
(i drugim dravama) zbog ogranienja u izvozu kriptografije ili softverskih
patenata. Za vie informacija o tome gdje moete nai takve "non-US" pakete,
molimo pogledajte <a href="$(HOME)/mirror/list-non-US">popis Debian-non-US
mirrora</a>.</p>
<p>Ako vas zanima koji su tono programi ukljuen u Debianu, molimo
pregledajte <a href="packages">popis svih paketa u Debianu</a>, koji
ukljuuje veze na stranice s vie detaljnih informacija o svakom paketu,
te pretraivake pogone za pakete i njihove sadraje.</p>
<p>Stara stabilna izdanja Debiana se mogu nai u <a href="archive">arhivi</a>.
</p>
#use wml::debian::template title="Debian logotipi" BARETITLE=true
#include "$(ENGLISHDIR)/logos/index.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.49"
<P>Iako Debian moete i uvijek ete moi nabaviti besplatno, dogaaji kao
to je problem vlasnitva pojma &#x201E;Linux&#x201D; pokazali su da Debian mora
zatititi svoje vlasnitvo od bilo kakvog koritenja koje bi moglo natetiti
njegovu ugledu.
<P>Debian se odluio za dva loga: <a href="#official-use">jedan logo</a> je
namijenjen slubenoj uporabi u Debianu; <a href="#open-use">drugi logo</a>
je pod licencom koja doputa otvoreno koritenje.
<HR>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%">
<tr>
<th colspan="2"><font size="+1"><a name="open-use">
Debian logotip za otvoreno koritenje
</a></font></th>
</tr>
<tr>
<td width="65%">
<H3>Licenca Debianovog logotipa za otvoreno koritenje</H3>
<P>Copyright (c) 1999 Software in the Public Interest
<br>Ovaj logotip ili izmijenjenu verziju smiju koristiti svi u svrhu
spominjanja Debian projekta, ali on ne oznaava potporu projekta.
<P>Panja: cijenili bismo kada bi sliku napravili vezom na
http://www.debian.org/ ako je koristite na WWW stranici.
</td>
<td width="35%">
<openlogotable>
</td>
</tr>
</table>
<HR>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%">
<tr>
<th colspan="2"><font size="+1"><a name="official-use">Debian logotip za
slubenu upotrebu</a></font></th>
</tr>
<tr>
<td width="65%">
<H3>Licenca Debianovog logotipa za slubenu upotrebu</H3>
<P>Copyright (c) 1999 Software in the Public Interest
<OL>
<LI>Ovaj logotip se smije koristiti samo ako je:
<UL>
<LI>proizvod za koji se koristi nastao pomou dokumentiranog
postupka objavljenog na www.debian.org (kao to je
pripremanje Slubenog CD-a); ili
<LI>dano slubeno odobrenje Debiana za njegovo koritenje za tu
svrhu
</UL>
<LI>Smije se koristiti ako je slubeni dio Debiana (prema pravilima
iz 1.) dio potpunog proizvoda, pod uvjetom da se jasno naznai kako
je samo taj dio slubeno odobren.
<LI>Zadravamo pravo povlaenja licence za proizvod.
</OL>
<P>Dozvoljeno je koristiti slubeni logotip na odjei (majicama, kapama,
itd.) ako ju je napravio Debian razvijatelj i ako se ne zarauje njenom
prodajom.
</td>
<td width="35%">
<officiallogotable>
</td>
</tr>
</table>
<HR>
<H2>Druge promotivne slike</H2>
<P><IMG SRC="button-1.gif" ALT="[Debian GNU/Linux]" ALIGN="left">
Ovo je prvi gumb napravljen za Projekt. Licenca ovog loga jednaka
je licenci loga za otvoreno koritenje. Ovaj logo je napravio
<A HREF="mailto:csmall@debian.org">Craig Small</A>.
<P>Evo jo gumba koji su napravljeni za Debian:
<BR>
<morebuttons>
<p>Jo zgodnih slika moete nai na stranicama kao npr.:</p>
<table border="0" summary="Other Debian art web sites"><tr>
<td valign="bottom" align="center">
<a href="http://gnuart.onshore.com/">\
<img src="gnuart.png" hspace="20" border="0" alt="GNU/art">\
</a><br>
<a href="http://gnuart.onshore.com/">GNU/art</a>
</td>
<td valign="bottom" align="center">
<a href="http://www.linuks.mine.nu/volkany/">\
<img src="debart_logo_04.png" hspace="20" border="0" alt="volkanyeva Debian grafika">\
</a><br>
<a href="http://www.linuks.mine.nu/volkany/">volkanyeva Debian grafika</a>
</td>
</tr></table>
<P><A HREF="tshirt-lt99.jpg">Ukras na majici</A> s LinuxTaga 99.
<P>Ako biste eljeli pomoi oglaavanju Debiana na WWW-u, moete koristiti
nae <a href="../banners/">natpise</a>.
#use wml::debian::template title="Portovi"
#use wml::debian::translation-check translation="1.51"
<ul>
<li><a href="#intro">Uvod</a>
<li><a href="#released">Objavljeni portovi</a>
<li><a href="#unreleased">Portovi koji jo nisu objavljeni</a>
<li><a href="#nonlinux">Ne-Linux portovi</a>
<li><a href="#various">Razni portovima slini projekti</a>
</ul>
<hr>
<h2><a name="intro">Uvod</a></h2>
<p>
Kao to veina vas zna, <a href="http://www.kernel.org/">Linux</a> je samo
kernel. I, dugo vremena, Linux kernel je radio samo na Intel x86 seriji
strojeva, od 386 nadalje. (Radi se na portiranju Linuxa na 286 i ranije
strojeve. Za vie informacija pogledajte projekt
<a href="http://elks.sourceforge.net/">ELKS</a>.)
</p>
<p>
Meutim, to vie uope nije tako. Linux kernel je sada portiran na velik, i
rastui, skup arhitektura. Slijedei ga u stopu, na te smo arhitekture
portirali Debian distribuciju. To je obino proces s mukotrpnim poetkom
(dok ne dobijemo bezbolan rad libca i dinamikog linkera), a zatim
relativno rutinskim, moda dugim poslom, pokuavanja kompajliranja svih
naih paketa na novim arhitekturama.
</p>
<p>
Debian je OS, a ne kernel (zapravo, on je vie od OS-a, budui da sadri
tisue aplikacija). Kako bismo to dokazali, nai prvi novi portovi koji
nisu zasnovani na Linuxu su opisani <a href="#nonlinux">pri dnu ove
stranice</a>.
</p>
<p>
<i>Upozorenje:</i> na ovoj stranici se jo radi. Svi portovi jo nemaju
stranice, a veina ih je na drugim mjestima. Radimo na skupljanju
informacija o svim portovima, koje e se prenositi zajedno s Debianovim WWW
stranicama.
</p>
<h2><a name="released">Objavljeni portovi</a></h2>
<p>Sljedei portovi su ukljueni u bar jedno stabilno izdanje Debiana.
<h3><a href="i386/">Intel x86 (&#x201E;i386&#x201D;)</a></h3>
<p>
Prva arhitektura, i nije ba port. Linux je originalno razvijen za Intel
386 procesore, odakle dolazi i kratko ime.
Debian podrava sve IA-32 procesore koje proizvode Intel, AMD, Cyrix
i drugih proizvoai.
<br>
Kako se Debianove stranice budu prilagoavale s tradicionalnog
i386-centrinog pogleda na Linux, na jedan uravnoteeniji, sve
informacije specifine za i386 bit e premjetene ovdje.
</p>
<h3><a href="m68k/">Motorola 68k (&#x201E;m68k&#x201D;)</a></h3>
<p>
Prvi put slubeno objavljen zajedno s Debianom 2.0.
Najrazvijeniji port nakon Intela x86.
Debian m68k port radi na irokom rasponu raunala zasnovanih
na Motorola 68k seriji procesora -- konkretno, Sun3 serija radnih stanica,
osobna raunala Apple Macintosh, te osobna raunala Atari i Amiga.
</p>
<h3><a href="sparc/">Sun SPARC (&#x201E;sparc&#x201D;)</a></h3>
<p>
Prvi put slubeno objavljen zajedno s Debianom 2.1.
Ovaj port radi na Sun SPARCstation seriji radnih stanica, kao i na nekim
njihovim nasljednicima iz sun4 arhitektura.
</p>
<h3><a href="alpha/">Alpha (&#x201E;alpha&#x201D;)</a></h3>
<p>
Prvi put slubeno objavljen zajedno s Debianom 2.1.
Jedan od due postojeih portova, sada prilino stabilan.
</p>
<h3><a href="powerpc/">Motorola/IBM PowerPC (&#x201E;powerpc&#x201D;)</a></h3>
<p>
Prvi put slubeno objavljen zajedno s Debianom 2.2.
Ovaj port radi na mnogim Apple Macintosh PowerMac modelima, te na CHRP i
PReP raunalima s otvorenom arhitekturom.
</p>
<h3><a href="arm/">ARM (&#x201E;arm&#x201D;)</a></h3>
<p>
Prvi put slubeno objavljen zajedno s Debianom 2.2.
Novi napor u portiranju, nastao zahvaljujui Corelovom zanimljivom
NetWinder stroju.
</p>
<h3><a href="mips/">MIPS CPU-i (&#x201E;mips&#x201D; i &#x201E;mipsel&#x201D;)</a></h3>
<p>
Prvi put slubeno objavljen zajedno s Debianom 3.0.
Debian se portira na MIPS arhitekturu, koritenu u SGI strojevima
(debian-mips - big-endian) i Digital DECstationima (debian-mipsel -
little-endian).
</p>
<h3><a href="hppa/">PA-RISC (&#x201E;hppa&#x201D;)</a></h3>
<p>
Prvi put slubeno objavljen zajedno s Debianom 3.0.
Ovo je port na Hewlett-Packardovu PA-RISC arhitekturu, i u poodmaklom je
stadiju.
</p>
<h3><a href="ia64/">IA-64 (&#x201E;ia64&#x201D;)</a></h3>
<p>
Prvi put slubeno objavljen zajedno s Debianom 3.0.
Ovo je port na Intelovu 64-bitnu arhitekturu.
</p>
<h3><a href="s390/">S/390 (&#x201E;s390&#x201D;)</a></h3>
<p>
Prvi put slubeno objavljen zajedno s Debianom 3.0.
Ovo je port na IBM S/390 posluitelje.
</p>
<h2><a name="unreleased">Portovi koji jo nisu objavljeni</a></h2>
<p>Sljedei portovi nikad nisu sudjelovali u stabilnom izdanju Debiana, ali
bi se jednom trebali pojaviti u njemu.
<h3><a href="http://www.m17n.org/linux-sh/debian/">SuperH (&#x201E;sh&#x201D;)</a></h3>
<p>
Ovo je prilino nov port na Hitachi SuperH procesore.
</p>
<h2><a name="nonlinux">Ne-Linux portovi</a></h2>
<h3><a href="hurd/">Debian GNU/Hurd (&#x201E;hurd-i386&#x201D;)</a></h3>
<p>
GNU Hurd je posve nov operativni sustav na kojem radi GNU grupa. Zapravo,
GNU Hurd je zavrni dio koji omoguava izgradnju potpuno GNU OS-a &mdash; a
Debian GNU/Hurd e biti jedan takav (moda ak i prvi) GNU OS. Trenutni
projekt je zasnovan na i386 arhitekturi, no oekujte da e druge uskoro
slijediti...
</p>
<h3><a href="netbsd/">Debian GNU/NetBSD (&#x201E;netbsd-i386&#x201D; and &#x201E;netbsd-alpha&#x201D;)</a></h3>
<p>
Ovo je port Debian operativnog sustava, potpun s aptom, dpkgom, i GNU
korisnikom okolinom, na NetBSD kernel. Trenutno je u prilino
preliminarnoj fazi, ali kako je NetBSD kernel na produkcijskoj razini,
korisnost Debian GNU/NetBSD-a bi ubrzo trebala porasti. Trenutno je Debian
GNU/NetBSD za Intel x86 najnaprednija varijanta, ali rad je poeo i na
podravanju raunala baziranih na Alpha procesorima.
</p>
<h3><a href="freebsd/">Debian GNU/FreeBSD (&#x201E;freebsd-i386&#x201D;)</a></h3>
<p>
Ovo je port Debian operativnog sustava na FreeBSD kernel.
Trenutno je u preliminarnoj fazi.
</p>
<h2><a name="various">Razni portovima slini projekti</a></h2>
<p><em>Iako ovi napori nisu ba portovi, ovo se inilo kao dobro mjesto za
njihovo spominjanje.</em>
<h3><a href="beowulf/">Debian Beowulf</a></h3>
<p>
Beowulf je zamjena za neke od velikih megaraunala koritenih u znanstvenim
i matematikim poljima. Ovaj projekt stremi k Beowulf clusterima na Debian
strojevima i umreavanju umijeanih <I>ljudi</I> na istinski
<a href="http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/">bazaar</a>
nain.