Commit 41056b3e authored by Laura Arjona Reina's avatar Laura Arjona Reina

Sync translations (smart_change.pl)

parent 6cdf1904
<define-tag pagetitle>Проектът Дебиан скърби за загубата на Адриан фон Бидер</define-tag>
<define-tag release_date>2011-04-23</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="bf4891f7107381410e784a0077f3b52735f29ecd"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
# $Id$
<p>Проектът Дебиан загуби активен член на общността. Адриан
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ Murdock</define-tag>
<define-tag release_date>2016-01-05</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="4fb9b3337c05096dd72df1b58fd3e16fd6332ba3" maintainer="Adrià García-Alzórriz"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Adrià García-Alzórriz"
<p>
El Projecte Debian anuncia amb tristesa que ha perdut el fundador del
......
<define-tag pagetitle>Debian-projektet sørger over tabet af Jens Schmalzing</define-tag>
<define-tag release_date>2005-08-09</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
<p>Debian-projektet har mistet et medlem af sit fællesskab. Jens Schmalzing
(jensen) døde den 30. juli i en tragist ulykke på sin arbejdsplads i
......
<define-tag pagetitle>Debian-projektet sørger over tabet af Frans Pop</define-tag>
<define-tag release_date>2010-08-31</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
<p>Debian-projektet har mistet et medlem af sit fællesskab. Frans Pop (fjp)
døde den 20. august.</p>
......
<define-tag pagetitle>Debian-projektet sørger over tabet af Adrian von Bidder</define-tag>
<define-tag release_date>2011-04-23</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="bf4891f7107381410e784a0077f3b52735f29ecd"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
<p>Debian-projektet har mistet et aktivt medlem af sit fællesskab.. Adrian von
Bidder (cmot) døde den 17. april.</p>
......
<define-tag pagetitle>Debian Project sørger over tabet af Ray Dassen</define-tag>
<define-tag release_date>2013-05-23</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
# $Id$
<p>Debian-projektet har mistet et medlem af sit fællesskab. Ray Dassen
......
<define-tag pagetitle>Debian-projektet sørger over tabet af Peter Miller</define-tag>
<define-tag release_date>2014-10-20</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="4b235542cc45ee873227ba6e97d637008edfc096"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
# $Id$
<p>Debian-projektet fik nyligt besked om, at det har mistet et af sine medlemmer
......
<define-tag pagetitle>Debian-projektet sørger over tabet af Clytie Siddall</define-tag>
<define-tag release_date>2015-02-04</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="843c66f604e874d00a4c05ab97b84e1474149d14"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
# $Id$
<p>Debian-projektet er ked af at kunne meddele, at det har mistet et medlem af
......
......@@ -6,7 +6,7 @@
<define-tag release_date>2016-01-05</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="4fb9b3337c05096dd72df1b58fd3e16fd6332ba3"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
<p>Debian-projekt er ked af at kunne offentliggøre, at det har mistet
grundlæggeren af sit fællesskab og projekt, Ian Murdock.</p>
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
<define-tag release_date>2016-09-27</define-tag>
#use wml::debian::news
# $Id$
#use wml::debian::translation-check translation="7b9480c73979c030dd0f88bb6fbb7c10b32adf15"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
<p>Debian-projektet fandt for nylig ud af, at det har mistet et medlem af sit
fællesskab. Kristoffer H. Rose døde den 17. september efter en intens, men kort
......
#use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2011-05-02" SUMMARY="Bits fra DPL'en, nye og kommende ændringer til Linux-kernen, Debian Project sørger over tabet af Adrian von Bidder"
#use wml::debian::translation-check translation="3d8a59c4b4e7d46cc3c4e918efed091d71ecacd8"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
<p>Velkommen til årets syvende udgave af DPN, Debian-fællesskabets nyhedsbrev.
Emnerne i denne udgave er blandt andre:</p>
......
<define-tag pagetitle>Debian-projekti suree Jens Schmalzingin menetystä</define-tag>
<define-tag release_date>2005-08-09</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
<p>Debian-projekti on menettänyt yhden yhteisön jäsenen. Jens
Schmalzing (jensen) kuoli 30. heinäkuuta traagisessa onnettomuudessa
......
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd" maintainer="Mohammed Adnène Trojette"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Mohammed Adnène Trojette"
<define-tag pagetitle>Le projet Debian déplore la perte de Jens Schmalzing</define-tag>
<define-tag release_date>2005-08-09</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd" maintainer="David Prévot"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="David Prévot"
<define-tag pagetitle>Le projet Debian déplore la perte de Frans Pop</define-tag>
<define-tag release_date>2010-08-31</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::translation-check translation="bf4891f7107381410e784a0077f3b52735f29ecd" maintainer="David Prévot"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="David Prévot"
<define-tag pagetitle>Le projet Debian déplore la perte d'Adrian von Bidder</define-tag>
<define-tag release_date>2011-04-23</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd" maintainer="David Prévot"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="David Prévot"
<define-tag pagetitle>Le projet Debian déplore la perte de Ray Dassen</define-tag>
<define-tag release_date>2013-05-23</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::translation-check translation="4b235542cc45ee873227ba6e97d637008edfc096" maintainer="Baptiste Jammet"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Baptiste Jammet"
<define-tag pagetitle>Le projet Debian déplore la perte de Peter Miller</define-tag>
<define-tag release_date>2014-10-20</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::translation-check translation="843c66f604e874d00a4c05ab97b84e1474149d14" maintainer="Jean-Paul Guillonneau"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Jean-Paul Guillonneau"
<define-tag pagetitle>Le projet Debian déplore la perte de Clytie Siddall</define-tag>
<define-tag release_date>2015-02-04</define-tag>
#use wml::debian::news
......
......@@ -6,7 +6,7 @@
<define-tag release_date>2016-01-05</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="4fb9b3337c05096dd72df1b58fd3e16fd6332ba3" maintainer="Jean-Pierre Giraud"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Jean-Pierre Giraud"
<p>
Le projet Debian a le regret d'annoncer la disparition du fondateur du
......
#use wml::debian::translation-check translation="7b9480c73979c030dd0f88bb6fbb7c10b32adf15" maintainer="Jean-Paul Guillonneau"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Jean-Paul Guillonneau"
<define-tag pagetitle>Le projet Debian déplore la perte de Kristoffer H. Rose</define-tag>
<define-tag release_date>2016-09-27</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2010-09-08" SUMMARY="brèves du projet <q>Debian Women</q>, compte-rendu du chef de projet sur la conférence Debian 2010, service de rétroportages (« backports ») maintenant officiel"
#use wml::debian::acronyms
#use wml::debian::translation-check translation="f3d5ed6297fc8b7e45a2ab7501f5d88ba8a328cf" maintainer="David Prévot"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="David Prévot"
<!--
$Id$
......
#use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2011-05-02" SUMMARY="Brèves du chef de projet, Modifications récentes et prévues pour les noyaux Linux, le projet Debian déplore la perte d'Adrian von Bidder"
#use wml::debian::translation-check translation="3d8a59c4b4e7d46cc3c4e918efed091d71ecacd8" maintainer="David Prévot"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="David Prévot"
# $Id$
# $Rev: 1641 $
......
#use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2016-11-28" SUMMARY="Nouvelles de Debian Stretch, nouvelle version de FAI, événements à venir : chasses aux bogues, rencontre des constructions reproductibles, DebConf17, échéance des propositions pour DebConf18, comptes-rendus d'événements : journée Debian 2016 à Curitiba, MiniDebConf 2016 à Cambridge, rencontre de l'équipe Debian Video, rencontre de DebianEdu, enquête sur les contributeurs Debian, aide pour la migration vers les paquets elpa-*, liens rapides vers des médias sociaux de Debian"
#use wml::debian::translation-check translation="44bc7dd74b0cc79f83d749306bd1421433a93279" maintainer="Jean-Pierre Giraud"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Jean-Pierre Giraud"
# $Id$
# $Rev: 1641 $
......
#use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2018-08-31" SUMMARY="Joyeux vingt-cinquième anniversaire Debian !, Debian 9.5 et 8.11 publiées, migration d'Alioth vers Salsa, une équipe Debian de protection des données, nouvelles fonctionnalités de Debian Package Tracker, charte Debian 4.2.0.0, comptes rendus, demandes d'aide, par-delà le code, liens rapides vers des médias sociaux de Debian"
#use wml::debian::acronyms
#use wml::debian::translation-check translation="c7f8e69fec772caed85be634f31f59cdda6db70e" maintainer="Jean-Pierre Giraud"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Jean-Pierre Giraud"
# $Id$
# $Rev$
......
<define-tag pagetitle>Debian-Projekt trauert um den Verlust von Jens Schmalzing</define-tag>
<define-tag release_date>2005-08-09</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
# $Id$
<p>Das Debian-Projekt hat ein weiteres Mitglied seiner Gemeinschaft
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
<define-tag release_date>2010-08-31</define-tag>
#use wml::debian::news
# $Id$
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
# Translator: Erik Pfannenstein <DebianIgnatz@gmx.de>, 2011-04-20
<p>Das Debian-Projekt hat ein Mitglied seiner Gemeinschaft verloren. Frans Pop
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
<define-tag release_date>2011-04-23</define-tag>
#use wml::debian::news
# $Id$
#use wml::debian::translation-check translation="bf4891f7107381410e784a0077f3b52735f29ecd"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
# Translator: Erik Pfannenstein <DebianIgnatz@gmx.de>, 2011-04-25
<p>Das Debian-Projekt hat ein aktives Mitglied seiner Gemeinschaft verloren.
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
<define-tag release_date>2013-05-23</define-tag>
#use wml::debian::news
# $Id$
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
# Translator: Erik Pfannenstein <DebianIgnatz@gmx.de>, 2013-06-09
<p>
......
......@@ -3,7 +3,7 @@
<define-tag release_date>2014-10-20</define-tag>
#use wml::debian::news
# $Id$
#use wml::debian::translation-check translation="4b235542cc45ee873227ba6e97d637008edfc096"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
# Translator: Erik Pfannenstein <DebianIgnatz@gmx.de>, 2014-10-28
<p>
......
<define-tag pagetitle>Das Debian-Projekt betrauert den Verlust von Clytie Siddall</define-tag>
<define-tag release_date>2015-02-04</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="843c66f604e874d00a4c05ab97b84e1474149d14"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
# $Id$
<p>Das Debian Projekt muss mit Bedauern bekannt geben, dass es ein Mitglied seiner
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ Murdock</define-tag>
<define-tag release_date>2016-01-05</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="4fb9b3337c05096dd72df1b58fd3e16fd6332ba3" maintainer=""
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer=""
# Translation: Holger Wansing <linux@wansing-online.de>, 2016.
......
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd" maintainer="Luca Monducci"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Luca Monducci"
<define-tag pagetitle>Debian è in lutto per la perdita di Jens Schmalzing</define-tag>
<define-tag release_date>2005-08-09</define-tag>
#use wml::debian::news
......
<define-tag pagetitle>Il Progetto Debian in lutto per la scomparsa di Frans Pop</define-tag>
<define-tag release_date>2010-08-31</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd" maintainer="Francesca Ciceri"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Francesca Ciceri"
# $Id$
<p>Il Progetto Debian ha perso un membro della propria comunità:
......
<define-tag pagetitle>Il progetto Debian piange la perdita di Adrian von Bidder</define-tag>
<define-tag release_date>2011-04-23</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="bf4891f7107381410e784a0077f3b52735f29ecd" maintainer="Mark Caglienzi"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Mark Caglienzi"
# $Id$
......
#use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2010-09-08" SUMMARY="Notizie dal progetto Debian Women, Resoconto del DPL sulla DebConf10, Il servizio backport diventa ufficiale"
#use wml::debian::acronyms
#use wml::debian::translation-check translation="f3d5ed6297fc8b7e45a2ab7501f5d88ba8a328cf"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
<!--
$Id$
......
#use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2011-05-02" SUMMARY="Notizie dal DPL, modifiche recenti e future del kernel Linux, il progetto Debian piange la scomparsa di Adrian von Bidder"
#use wml::debian::translation-check translation="3d8a59c4b4e7d46cc3c4e918efed091d71ecacd8" maintainer="Mirco Scottà"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Mirco Scottà"
<p>Benvenuti nel settimo numero di quest'anno della DPN, la newsletter
della comunità Debian. In questa edizione troviamo:</p>
......
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
<define-tag pagetitle>Debian プロジェクトは Jens Schmalzing の死を悼みます</define-tag>
<define-tag release_date>2005-08-09</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
<define-tag pagetitle>Debian プロジェクトは Frans Pop の逝去を哀悼します</define-tag>
<define-tag release_date>2010-08-31</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
<define-tag pagetitle>Debian プロジェクトは Ray Dassen さんの死を悼みます</define-tag>
<define-tag release_date>2013-05-23</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2010-09-08" SUMMARY="Debian Women プロジェクトからの一言、DPL による DebConf10 の報告、バックポートサービスが公式に"
#use wml::debian::acronyms
#use wml::debian::translation-check translation="f3d5ed6297fc8b7e45a2ab7501f5d88ba8a328cf"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
<!--
$Rev: 844 $
......
#use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2011-05-02" SUMMARY="DPL からの一言、Linux カーネルに行われた最近の変更と将来の予定、Debian プロジェクトは Adrian von Bidder さんを追悼します"
#use wml::debian::translation-check translation="3d8a59c4b4e7d46cc3c4e918efed091d71ecacd8"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
<p>今年 7 号目の DPN、Debian コミュニティの会報、にようこそ。この号で取り上げられている話題は:</p>
<toc-display/>
......
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd" maintainer="Lev Lamberov"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Lev Lamberov"
<define-tag pagetitle>Проект Debian скорбит о потере Рея Дэйссена</define-tag>
<define-tag release_date>2013-05-23</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::translation-check translation="4b235542cc45ee873227ba6e97d637008edfc096" maintainer="Lev Lamberov"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Lev Lamberov"
<define-tag pagetitle>Проект Debian скорбит о потере Питера Миллера</define-tag>
<define-tag release_date>2014-10-20</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::translation-check translation="843c66f604e874d00a4c05ab97b84e1474149d14" maintainer="Lev Lamberov"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Lev Lamberov"
<define-tag pagetitle>Проект Debian скорбит о потере Клити Сиддалл</define-tag>
<define-tag release_date>2015-02-04</define-tag>
#use wml::debian::news
......
......@@ -7,7 +7,7 @@
# Status: [content-frozen]
# $Id$
# $Rev$
#use wml::debian::translation-check translation="4fb9b3337c05096dd72df1b58fd3e16fd6332ba3" maintainer="Lev Lamberov"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Lev Lamberov"
##
## Template for upcoming announcements; please copy it to the YYYY folder, and
......
#use wml::debian::translation-check translation="7b9480c73979c030dd0f88bb6fbb7c10b32adf15" maintainer="Lev Lamberov"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Lev Lamberov"
<define-tag pagetitle>Проект Debian скорбит о потере Кристоффера Роса</define-tag>
<define-tag release_date>2016-09-27</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2011-05-02" SUMMARY="Информация от лидера проекта Debian, недавние и предстоящие изменения в ядре Linux, Проект Debian скорбит о потере Adrian von Bidder"
#use wml::debian::translation-check translation="3d8a59c4b4e7d46cc3c4e918efed091d71ecacd8" maintainer="Alexander Reshetov"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Alexander Reshetov"
<p>Мы рады представить седьмой в 2011 году выпуск информационного бюллетеня для сообщества Debian
&mdash; &laquo;Новости проекта Debian&raquo;. В этом номере:</p>
......
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd" maintainer="Juan M. Garcia"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Juan M. Garcia"
<define-tag pagetitle>El proyecto Debian llora la pérdida de Jens Schmalzing</define-tag>
<define-tag release_date>2005-08-09</define-tag>
#use wml::debian::news
......
<define-tag pagetitle>El proyecto Debian lamenta la pérdida de Frans Pop</define-tag>
<define-tag release_date>2010-08-31</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd" maintainer="Douglas Cerna"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Douglas Cerna"
# $Id$
<p>La comunidad del proyecto Debian ha perdido a uno de sus
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ Murdock</define-tag>
<define-tag release_date>2016-01-05</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="4fb9b3337c05096dd72df1b58fd3e16fd6332ba3" maintainer="Laura Arjona Reina"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Laura Arjona Reina"
<p>
El Proyecto Debian anuncia tristemente que ha perdido al fundador del
......
#use wml::debian::translation-check translation="7b9480c73979c030dd0f88bb6fbb7c10b32adf15"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
<define-tag pagetitle>El proyecto Debian lamenta la pérdida de Kristoffer H. Rose</define-tag>
<define-tag release_date>2016-09-27</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2010-09-08" SUMMARY="Noticias del proyecto Debian Women, Informe del líder del proyecto Debian acerca de la DebConf10, Se integra el servicio Backports de manera oficial"
#use wml::debian::acronyms
#use wml::debian::translation-check translation="f3d5ed6297fc8b7e45a2ab7501f5d88ba8a328cf" maintainer="Fernando C. Estrada"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Fernando C. Estrada"
<!--
Copyright (c) 2010 Alexander Reichle-Schmehl
......
#use wml::debian::projectnews::header PUBDATE="2018-08-31" SUMMARY="Bienvenido a las DPN, ¡Feliz 25º aniversario, Debian!, Publicados Debian 9.5 y 8.11, Migración de Alioth a Salsa, Equipo de protección de datos de Debian, Nuevas funcionalidades del rastreador de paquetes Debian, Publicado manual de normas de Debian 4.2.0.0, Informes, Peticiones de ayuda, No sólo código, Enlaces rápidos de los medios sociales de Debian"
#use wml::debian::acronyms
#use wml::debian::translation-check translation="c7f8e69fec772caed85be634f31f59cdda6db70e"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
# $Rev$
# Status: [content-frozen]
......
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
<define-tag pagetitle>Debianprojektet sörjer Jens Schmalzings bortgång</define-tag>
<define-tag release_date>2005-08-09</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
<define-tag pagetitle>Debianprojektet sörjer förlusten av Frans Pop</define-tag>
<define-tag release_date>2010-08-31</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
<define-tag pagetitle>Debianprojektet sörjer förlusten av Ray Dassen</define-tag>
<define-tag release_date>2013-05-23</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::translation-check translation="4b235542cc45ee873227ba6e97d637008edfc096"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
<define-tag pagetitle>Debianprojektet sörjer förlusten av Peter Miller</define-tag>
<define-tag release_date>2014-10-20</define-tag>
#use wml::debian::news
......
<define-tag pagetitle>Debianprojektet sörjer förlusten av Clytie Siddall</define-tag>
<define-tag release_date>2015-02-04</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="843c66f604e874d00a4c05ab97b84e1474149d14"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc"
# $Id$
<p>Debianprojektet tillkännager med sorg att det har förlorat en medlem
......
......@@ -24,7 +24,7 @@
## Leaving translation at 1.1 is okay; that's the first version which will
## be added to Debian's webwml repository
##
#use wml::debian::translation-check translation="4fb9b3337c05096dd72df1b58fd3e16fd6332ba3" maintainer="Andreas Rönnquist"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Andreas Rönnquist"
## You may use plain HTML here; we recommend to stick with paragraphs,
......
#use wml::debian::translation-check translation="7b9480c73979c030dd0f88bb6fbb7c10b32adf15" maintainer="Andreas Rönnquist"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Andreas Rönnquist"
<define-tag pagetitle>Debianprojektet sörjer förlusten av Kristoffer H. Rose</define-tag>
<define-tag release_date>2016-09-27</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::translation-check translation="8da95139c3595d47371ba8d288784086ae2ebacd" maintainer="Borys Yanovych"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Borys Yanovych"
<define-tag pagetitle>Проект Debian сумує з приводу втрати Jens'а Schmalzing'а</define-tag>
<define-tag release_date>2005-08-09</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::translation-check translation="843c66f604e874d00a4c05ab97b84e1474149d14" maintainer="Minh Le <tinhminh89ha@gmail.com>"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Minh Le <tinhminh89ha@gmail.com>"
<define-tag pagetitle>Dự án Debian tiếc thương trước sự ra đi của cô Clytie Siddall</define-tag>
<define-tag release_date>2015-02-04</define-tag>
#use wml::debian::news
......
#use wml::debian::translation-check translation="4fb9b3337c05096dd72df1b58fd3e16fd6332ba3" maintainer="Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>"
#use wml::debian::translation-check translation="6cdf19044116019cd380a998f2b2dd6e798b66fc" maintainer="Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>"
<define-tag pagetitle>Dự án Debian tiếc thương trước sự ra đi của Ian
Murdock</define-tag>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment