Commit 7bedba1a authored by Tor Slettnes's avatar Tor Slettnes

Sync w/english, new files.

CVS version numbers

norwegian/contact.wml: 1.22 -> 1.23 
norwegian/donations.wml: 1.28 -> 1.29 
norwegian/CD/index.wml: INITIAL -> 1.1 
norwegian/devel/index.wml: 1.28 -> 1.29 
norwegian/doc/books.wml: 1.5 -> 1.6 
norwegian/international/Korean.wml: 1.11 -> 1.12 
norwegian/intro/cn.wml: 1.24 -> 1.25 
norwegian/mirror/size.wml: 1.2 -> 1.3 
norwegian/ports/index.wml: 1.18 -> 1.19 
norwegian/releases/index.wml: 1.17 -> 1.18 
norwegian/releases/potato/index.wml: 1.24 -> 1.25 
norwegian/releases/woody/releasenotes.wml: INITIAL -> 1.1
parent 8db50834
#use wml::debian::cdimage title="Debian GNU/Linux på CD" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>
If you want to obtain Debian GNU/Linux on CD, see below for the
available options. In case of problems, please check the <a
href="faq/">FAQ about Debian CDs</a>.</p>
<ul>
<li>
<a href="netinst/">Hent et minimalt oppstartbart CD-avtrykk</a>
(eller <a href="../distrib/floppyinst">etpar
floppydisketter</a>). Er du sikker på at du trenger hele CDer?
Du kan få tak i det grunnleggende installasjonssystemet - dette
vil laste ned resten av distribusjonen etter behov som del av
installasjonen.</li>
<li>
<a href="vendors/">Kjøp ferdige Debian CDer.</a> De er billige -
vi tjener ingen penger på dem! Om Internett-tilknyttelsen din
brenner tellerskritt er dette ditt eneste valg. Du vil kanskje
også overveie å kjøpe CDer om du kun har oppringt forbindelse,
siden nedlasting av avtrykk via modem tar dagsvis.</li>
<li>
<a href="http-ftp/">Last ned CD-avtrykk over HTTP eller FTP.</a>
På grunn av begrenset plass og båndbredde er bare et fåtall
arkiver i stand til å tilby direkte HTTP/FTP-forbindelser.
<em>Disse arkivene bruker av og til
båndbreddebegrensninger,</em> slik at nedlasting kan bli
temmelig sakte.</li>
<li>
<a href="pik/">Last ned CD-avtrykk med «<span lang=en>the pseudo
image kit</span>»</a>. PIK kan bruke hvilket som helst av 200
Debian-arkiver verden rundt til å hente individuelle pakker og
bygge CD-avtrykk fra disse. Dette gjør denne metoden raskere
enn direkte HTTP/FTP-nedlastinger. Imidlertid er den ganske
innviklet å bruke.</li>
</ul>
<p>
I tillegg er en annen metode for å distribuere CD-avtrykk nå i
<strong>beta</strong>-fasen:</p>
<ul>
<li>
<a href="jigdo-cd/">Last ned CD-avtrykk med «jigdo».</a>
På samme måte som PIK, gjør «jigdo» det mulig å laste ned fra
det raskeste av 200 Debian-arkiver. Denne metoden tilbyr
lettvint valg av arkiv, samt «oppgradering» av gamle avtrykk til
den siste utgaven.</li>
</ul>
<p>
Debian er tilgjengelig for forskjellige maskinarkitekturer - pass
på at du henter avtrykk som samsvarer med maskinen din! (De
fleste trenger avtrykk for «i386», m.a.o. Intel-systemer). Etter
at du har laged dine egne CDer, vil du kanskje være interessert i
<a href="artwork/">grafikk til omslagene på Debian-CDene
dine</a>.</p>
<table width="80%" bgcolor="#e09e86" align="center">
<tr>
<td align="center">
<a name="latest">Siste ofisielle utgave av de
«stabile» CD-abrykkene</a>:
<strong>2.2 rev 5</strong>.
<br>
# </br>
<small>(Uoffisielle øyeblikksbilder av
«testing»-distribusjonen bygges ukentlig.
Det fins ingen avtrykk av utviklingsdistribusjonen,
«unstable»).</small></td>
</tr>
</table>
{#releases#:
#include "releases/index.wml"
:##}
<dl>
<dt><i>Siste øyeblikksnotiser for 2.2rev4:</i></dt>
<dd>
De orginale 2.2rev4-CDene for PowerPC-arkitekturen var ikke
oppstartbare. De er blitt erstattet - og den resulterende
2.2rev4.1-utgaven skiller seg ikke fra 2.2rev4 bortsett fra på
PowerPC. &nbsp;
<small>[<a href="releases/">eldre&nbsp;notiser</a>]</small>
</dd>
<dt><i>Siste øyeblikksnotiser for 2.2 rev5:</i> &nbsp;
<small>[<a href="releases/">eldre&nbsp;notiser</a>]</small></dt>
<dd><latest-release-notes></dd>
</dd>
</dl>
# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
# sgml-doctype:"../.doctype"
# End:
#use wml::debian::template title="Komme i kontakt med oss" NOCOMMENTS="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.28"
#use wml::debian::translation-check translation="1.30"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>
......@@ -176,6 +176,15 @@
<dt>Regi av websidene</dt>
<dd><a href="mailto:debian-www@lists.debian.org">debian-www@lists.debian.org</a></dd>
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/website/tc.data"
<ifneq "$(CUR_LANG)" "English" "
<dt>Web pages translators</dt>
<dd><: &list_translators($CUR_LANG); :></dd>
">
# </ifneq> - XEmacs indentation kludge
<dt>Adminstrasjon av utviklerdatabasen</dt>
<dd><a href="mailto:admin@db.debian.org">admin@db.debian.org</a></dd>
......
#use wml::debian::template title="Debians utviklerhjørne" BARETITLE="true"
#use wml::debian::translation-check translation="1.106"
#use wml::debian::translation-check translation="1.108"
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/index.include"
<!-- Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net) -->
......@@ -343,7 +343,7 @@
<li><a href="http://people.debian.org/~branden/">The X Strike Force</a></li>
<li><a href="http://people.debian.org/~jgg/apt/">Forsøksområde for APT</a></li>
<li><a href="http://qa.debian.org/">Kvalitetskontroll</a>-gruppen</li>
<li><a href="http://cdimage.debian.org/">CD-avtrykk av Debian GNU/Linux</a></li>
<li><a href="$(HOME)/CD/">CD-avtrykk av Debian GNU/Linux</a></li>
<li><a href="http://www.internatif.org/bortzmeyer/debian/sponsor/">Sponsor-programmet</a></li>
<li><a href="http://nm.debian.org/gpg.php">Koordinasjonssiden for nøkkelutveksling</a></li>
<li><a href="http://people.debian.org/~csmall/ipv6/">Debian IPv6-prosjekt</a></li>
......
#use wml::debian::template title="Debianbøker" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.6"
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
# Greetings translators!
......@@ -15,10 +15,10 @@
<bookentry>
<title Debian GNU/Linux Tettei Nyumon>
<author Kenshi Muto>
<title Debian GNU/Linux &#24505;&#24213;&#20837;&#38272; (Debian GNU/Linux Tettei Nyumon)>
<author &#27494;&#34276;&#20581;&#24535; (Kenshi Muto)>
<language japanese>
<publisher SHOEISHA>
<publisher &#32724;&#27891;&#31038; (SHOEISHA)>
<URL http://www.topstudio.co.jp/~kmuto/debian/>
<email kmuto@debian.org>
<cd-included Debian 2.2r0 i386 author's edition (3 CDer)>
......@@ -28,7 +28,7 @@
<span lang="en">X Window System</span>,
nettverksdrift, systemadministrasjon, kjerneinstilling,
samliv med Windows, bygging av tjenere, osv.
Du vil lettvindt kunne installere og begynne å bruke Debian
Du vil lettvint kunne installere og begynne å bruke Debian
GNU/Linux' Japanske oppsett ved hjelp av en skreddersydd CD.
</bookentry>
......
This diff is collapsed.
#use wml::debian::template title="Debians Koreanske Sider" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.26"
#use wml::debian::translation-check translation="1.27"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
# This contents of this page are completely the responsibility of
......@@ -9,7 +9,7 @@
<li>
<a href="http://www.debian.or.kr/">Debian-KR prosjektet</a>, et
prosjekt for bygge sttte for Koreansk i Debian.</li>
prosjekt for bygge sttte for koreansk i Debian.</li>
<li>
Om du kunne tenke deg oversette Debians nettsider til
......
#use wml::debian::template title="Debians websider på flere språk" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.40"
#use wml::debian::translation-check translation="1.42"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>
......@@ -21,20 +21,20 @@
språk</a></li>
<li>
<a href="#cache">Mulige problemere med proxy-tjenere</a></li>
<li>
<a href="#setting">Innstilling av standard språkvalg i en
nettleser</a></li>
<a href="#howtoset">Hvordan du kan innstille språkvalgene dine</a>
</ul></p>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="fix">Hva du kan gjøre om en side vises på feil språk</a></h2>
<p>
Det fins tre mulige grunner til at en side mottas på feil språk
fra Debians tjener. Den første og mest vanlige grunnen er en
feilinnstilt nettleser. Se avsnittet om
Den første og vanlige grunnen til at et dokument er mottatt på
feil språk fra Debians tjener er en feilinnstillt nettleser.
Vennligst se avsnittet om
<a href="#setting">innstilling av standard språkvalg i en nettleser</a>
for å reparere dette.</p>
......@@ -70,56 +70,7 @@
innholdsforhandling.</p>
<h3>Hva burde jeg sette variabelen til?</h3>
<p>
Siden det originale språket for Debians nettsider er engelsk, og
kanskje ikke alle dokumentene har blitt oversatt til språket du
foretrekker, er det en god idé å sette språkvariabelen til å
tillate bruk av engelsk som en reserve. For eksempel, dersom du
er en norsktalende lynx-bruker, vil du antakelig ha den følgende
linjen i <kbd>.lynxrc</kbd>-filen din:</p>
<pre>
preferred_language=no; q=1.0, da; q=0.8, sv; q=0.6, en; q=0.5
</pre>
<p>
Dette forteller tjeneren at du helst ønsker den norske versjonen
av dokumentet dersom den fins, ellers prøves den danske, svenske,
og til slutt den engelske versjonen i denne rekkefølgen.</p>
<p>
Det fins ennå ikke en nynorsk oversettelse av Debians sider.</p>
<p>
En ting du må være forsiktig med er delkategorier av språk. For
ekempel, bruk av «nb-NO, en» gjør ikke hva de fleste tror
(medmindre de har lest HTTP-spesifikasjonen). En tjener som
mottar en forespørsel etter et dokument med ønsket språkvalg
«nb-NO, en» når både en «nb» og en «en» versjon finnes, vil
servere den engelske. Den vil bare servere bokmålsdokumentet før
det engelske om det er en versjon av filen med nb-NO som
språk-tilføyelse. Derfor bør du sette leseren til å sende «nb-NO,
nb, no, en» eller bare «nb, no, en». Dette gjelder ikke den
motsatte veien, dog. For eksempel kan en tjener svare med et
«nb-NO»-dokument når «nb» er etterspurt.</p>
<p>
<strong>
Vi anbefaler sterkt at du ikke legger til landskoder til
språkvalget medmindre du har god grunn</strong>.
Dersom du legger til en, se til at du også inkluderer språket uten
denne tilføyelsen.</p>
<p>
For mer informasjon om å sette språkvalgs-variabelen se:
<a href="http://httpd.apache.org/docs/content-negotiation.html">Apache
documentation on content negotiation</a> (dokumentasjon over
innholds-forhandling).</p>
<h2><a name="cache">Mulige problemere med proxy-tjenere</a></h2>
<h3><a name="cache">Mulige problemere med proxy-tjenere</a></h3>
<p>
En proxy-tjener er vesentligvis en stedfortredende webtjener, som
......@@ -150,6 +101,71 @@
å oppgradere eller erstatte programvaren sin.</p>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="howtoset">Hvordan du kan innstille språkvalgene dine</a></h2>
<p>
Du bør sette språkvalget ditt til alle språkene du taler, sortert
etter hvilke du foretrekker. Det er en god ide å legge til
engelsk ('en') som en reserve (til slutt i listen), fordi det
orginale språket på Debians websider er Engelsk og det er
sannsynlig at ikke alle dokumentene er oversatt til de(t)
språket/-ene du foretrekker.</p>
<p>
For eksempel, dersom du er en norsktalende lynx-bruker, vil du
antakelig sette språkvariabelen til å inkludere norsk (med
språkkoden '<code>no</code>'), etterfulgt av dansk (språkkode
'<code>da</code>'), svensk ('<code>sv</code>'), og engelsk
('<code>en</code>').</p>
<p>
Det fins ennå ikke en nynorsk oversettelse av Debians sider.</p>
<p>
Se nedenfor for <a href="#setting">nøyaktige instruksjoner for å
få dette til i forskjellige nettlesere</a>.</p>
<p>
En ting du må være forsiktig med er delkategorier av språk. For
ekempel, bruk av «no-NO, en» gjør ikke hva de fleste tror
(medmindre de har lest HTTP-spesifikasjonen).</p>
<p>
<strong>
Vi anbefaler sterkt at du ikke legger til landskoder til
språkvalget medmindre du har god grunn</strong>.
Dersom du legger til en, se til at du også inkluderer språket uten
denne tilføyelsen.</p>
<p>
Forklaring: En tjener som mottar en forespørsel for et dokument
med språkvalgene «no-NO, en» vil ikke servere den norske («no»)
versjonen før den engelske. Den vil kun servere det norske
dokumentet før det engelske om det er en versjon av filen med
'no-NO' som tilføylse.</p>
<p>
Derfor bør du stille inn leseren din til å sende «no-NO, no, en»,
eller rett og slett «no, en». Dette gjelder ikke den
motsatte veien, dog. For eksempel kan en tjener svare med et
«no-NO»-dokument når «no» er etterspurt.</p>
<p>
For mer informasjon om å sette språkvalgs-variabelen se:
<a href="http://httpd.apache.org/docs/content-negotiation.html">Apache
documentation on content negotiation</a> (dokumentasjon over
innholds-forhandling).</p>
<h3><a name="setting">Innstilling av standard språkvalg i en
nettleser</a></h3>
<p>
For å sette standard språkvalg i leseren må du endre en variabel
som blir formidlet til tjeneren. Måten dette gjøres på er
......@@ -214,10 +230,24 @@
<dt><strong>Lynx</strong></dt>
<dd>Du kan enten sette
<kbd>preferred_language</kbd>-variabelen i
<kbd>.lynxrc</kbd>-filen din, eller sette den med kommandoen
"O" mens du er inne i lynx.<br></dd>
<dd>
Du kan enten sette <kbd>preferred_language</kbd>-variabelen i
<kbd>.lynxrc</kbd>-filen din, eller sette den med kommandoen "O"
mens du er inne i lynx.
<p>
For eksempel kan du bruke den følgende linjen i
<kbd>.lynxrc</kbd>-filen:</p>
<pre>
preferred_language=no; q=1.0, da; q=0.8, sv; q=0.6, en; q=0.5
</pre>
<p>
Dette forteller tjeneren at du helst ønsker den norske versjonen
av dokumentet dersom den fins, ellers prøves den danske, svenske,
og til slutt den engelske versjonen i denne rekkefølgen.</p>
<dt><strong>W3</strong> (nettleser i emacs)</dt>
......
#use wml::debian::template title="Arkivstrrelse"
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
<!--Opprinnelig oversatt til pseudo-norsk av ??? (Peter Karlson?) -->
<!--Gjenoversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net) -->
<h3>Hvor stort er Debians FTP-arkiv?</h3>
<h2>Hvor stort er Debians FTP-arkiv?</h2>
# psql -U nobody projectb
# projectb=> select sum(files.size) from files,binaries,architecture
......@@ -17,20 +17,21 @@
# however, this might not work completely reliably, it will report smaller
# figures. dunno exactly why, elmo didn't have a good answer.
<p>Tallene p denne siden er fra 7 September 2001.
<p>Tallene p denne siden er fra den 21. januar 2002.
<dl>
<dt><strong>alt</strong></dt>
<dd>Ca. 35 GB.</dd>
<dd>Ca. 40 GB.</dd>
<dt><strong>Debian 2.2 (nvrende stabil utgave, `potato')</strong></dt>
<dd>Ca. 9 GB.</dd>
<dt><strong>en utgitt maskinarkitektur</strong></dt>
<dd>alt fra 2.3 GB til 3.9 GB (omtrent)</dd>
<dt><strong>en utgitt maskinarkitektur (fra stable, testing
og unstable)</strong></dt>
<dd>alt fra 2.6 GB til 4.2 GB (omtrent)</dd>
<dt><strong>en maskinarkitektur som ikke er utgitt</strong></dt>
<dd>gjennomsnittlig 1 GB og kende</dd>
<dd>gjennomsnittlig 1.5 GB og kende</dd>
</dl>
<p>
......@@ -40,29 +41,24 @@
heller srskilte maskinarkitekturer eller kildekode istedet.</p>
<p>
Du kan ogs se <a href="http://ftp-master.debian.org/~mmagallo/">grafer
over Debian-arkivets voksende strrelse</a>.</p>
<h3>Hvor stort er Debians non-US FTP-arkiv?</h3>
<p>
Hele ``non-US''-arkivet er circa 1.7GB. 100-180 MB for hver
Hele ``non-US''-arkivet er circa 2.6GB. 100-180 MB for hver
utgitt arkitektur, mindre for hver arkitektur som ikke er
utgitt.</p>
<h3>Hvor mye plass tar websidene?</h3>
<dl>
<dt><strong>www.debian.org</strong></dt>
<dd>Ca. 500 MB</dd>
<dt><strong>lists.debian.org</strong></dt>
<dd>Ca. 4.2 GB</dd>
<dt><strong>packages.debian.org</strong></dt>
<dd>Ca. 160 MB</dd>
</dl>
<p>Alle disse strrelsene vokser stadig, men saktere enn
FTP-arkivet.</p>
<p>Den delen av websidene vre som distribueres til arkivene
(www.debian.org) er ca. 650 MB</p>.
# Local variables:
......
#use wml::debian::template title="Porteringer"
#use wml::debian::translation-check translation="1.41"
#use wml::debian::translation-check translation="1.42"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<ul>
......@@ -120,28 +120,30 @@
<h3><a href="mips/">MIPS-CPU-er ("mips" og "mipsel")</a></h3>
<p>
Det har blitt gjort noe arbeid for å portere Debian til
MIPS-arkitekturen, som brukes i SGI-maskiner (debian-mips -
big-endian) og Digital Decstation (debian-mipsel - little-endian).</p>
Debian porteres til MIPS-arkitekturen som brukes i SGI-maskiner
(debian-mips - big-endian) og Digital DECStationer (debian-mipsel
- little endian).
Vi planlegger og utgi disse to arkitekturene med «woody».
</p>
<h3><a href="hppa/">HP PA-RISC ("hppa")</a></h3>
<p>
Dette er en portering av Debian GNU/Linux til PA-RISC
arkitekturen, og er i en ganske utviklet fase. Vi håper å ha den
klar til `woody'.</p>
arkitekturen, og er i en ganske utviklet fase. Vi planlegger å
utgi den med til `woody'.</p>
<h3><a href="ia64/">IA-64 ("ia64")</a></h3>
<p>
Dette er en portering til Intels 64-bit-arkitektur.
Vi håper å utgi den sammen med `woody'.</p>
Vi planlegger å utgi den sammen med «woody».</p>
<h3><a href="s390/">S/390 (``s390'')</a></h3>
<p>
Dette er en portering til IBM S/390 tjenere; den har nettop kommet
i gang.</p>
Dette er en portering til IBM S/390 tjenere. Vi planlegger å utgi
denne porteringen med «woody».</p>
......
#use wml::debian::template title="Debian-utgaver"
#use wml::debian::translation-check translation="1.20"
#use wml::debian::translation-check translation="1.21"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
......@@ -79,7 +79,7 @@
<p>
Den ustabile distribusjonen heter
<em>sid</em>.
<em><current_unstable_name></em>.
</p>
</dd>
</dl>
......
#use wml::debian::template title="Utgaveinformasjon for Debian GNU/Linux 2.2 («potato»)" BARETITLE=yes
#use wml::debian::release
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/potato/release.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.52"
#use wml::debian::translation-check translation="1.59"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>
Debian GNU/Linux 2.2 (også kjent som Potato) ble utgitt den
14. august, 2000. Den siste oppdateringen av Debian 2.2 er
<ifeq "<current_release_name>" "potato"
"<current_release>, utgitt <current_release_date>."
"2.2r5, utgitt <:=spokendate('2002-1-10'):>"></p>
<:=spokendate ("2000-08-14"):>. Den siste oppdateringen av Debian
2.2 er <current_release_potato>, utgitt den
<current_release_date_potato>.</p>
<p>
For informasjon de større endringene i denne utgaven, se
......@@ -71,6 +71,23 @@
oss.</p>
<p>
Dataintegritet er gitt ved en digitalt signert fil:
<code>Release</code>.
For å garantere at at alle filene i utgaven er ekte, er
MD5-sjekksummer lagt til alle <code>Packages</code>-filer som
blir kopiert til <code>Release</code>-filen. Digitale signaturer
for denne filen er lagret i filen <code>Release.gpg</code>, og kan
hentes ved hjelp av denne nøkkelen:
<a href="http://ftp-master.debian.org/ziyi_key_2002.asc">\
ftpmaster</a>.</p>
<p>
For å verifisere <code>Release</code>-filen, må du hente begge
filene og utføre <code>gpg --verify Release.gpg Release</code>
etter å ha importert nøklene den er signert med.</p>
<P>
Sist, men ikke minst, har vi en oversikt over
<a href="credits">folk som skal anerkjennes</a> for å gjøre denne
......
#use wml::debian::template title="Debian GNU/Linux 3.0 -- Utgavenotiser" BARETITLE=true
#use wml::debian::release
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/woody/release.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1"
<!-- Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net) -->
<p>
To find out what's new in Debian 3.0, see the Release Notes for
your architecture:</p>
<ul>
<:= &permute_as_list('release-notes/', 'Release Notes'); :>
</ul>
<p>
Utgavenotisene for de maskinarktitekturene som er utgitt tidligere
inneholder ogs instruksjoner for brukere som vil oppgradere fra
tidligere utgaver.</p>
<p>
Om du har satt opp lokalisering i nettleseren din riktig, kan du
bruke pekeren ovenfor til hente den rette HTML-versjonen
automatisk -- se <a href="$(HOME)/intro/cn"><setlang></a>.
Ellers kan du velge maskinarkitektur, sprk, og format fra
tabellen nedenfor.</p>
<div align="center">
<table border=2 cellspacing=0 cellpadding=3 bgcolor="#DDDDDD">
<tr bgcolor="#44CCCC">
<th align="left"><strong>Architecture</strong></th>
<th align="left"><strong>Format</strong></th>
<th align="left"><strong>Languages</strong></th>
</tr>
<: &permute_as_matrix('release-notes', keys %langsrelnotes); :>
</table>
</div>
# <p>
# En <a href="http://master.debian.org/~lapeyre/reports/">detaljert
# rapport</a> som beskriver hvilke pakker som har blitt endret
# for <:= $arches{'i386'} :>-, <:= $arches{'alpha'} :>-,
# <:= $arches{'sparc'} :>-, og <:= $arches{'m68k'} :>-arkitekturene
# i lpet av de siste to utgavene er tilgjengelig.</p>
# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
# sgml-doctype:"../../.doctype"
# End:
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment