Commit 828899bf authored by Andrei Popescu's avatar Andrei Popescu

Use the correct diacritics, the Lenny release *is* approaching ;)

CVS version numbers

romanian/contact.wml: 1.48 -> 1.49 
romanian/donations.wml: 1.50 -> 1.51 
romanian/index.wml: 1.42 -> 1.43 
romanian/license.wml: 1.29 -> 1.30 
romanian/search.wml: 1.9 -> 1.10 
romanian/social_contract.1.0.wml: 1.7 -> 1.8 
romanian/support.wml: 1.55 -> 1.56 
romanian/CD/index.wml: 1.9 -> 1.10 
romanian/CD/misc.wml: 1.4 -> 1.5 
romanian/CD/faq/index.wml: 1.9 -> 1.10 
romanian/CD/netinst/index.wml: 1.4 -> 1.5 
romanian/CD/releases/index.wml: 1.12 -> 1.13 
romanian/CD/torrent-cd/index.wml: 1.2 -> 1.3 
romanian/CD/vendors/adding.wml: 1.8 -> 1.9 
romanian/News/index.wml: 1.30 -> 1.31 
romanian/News/2005/20050602.wml: 1.9 -> 1.10 
romanian/News/2005/20050606.wml: 1.9 -> 1.10 
romanian/News/2005/index.wml: 1.3 -> 1.4 
romanian/News/2007/20070408.wml: 1.3 -> 1.4 
romanian/chinese/index.wml: 1.4 -> 1.5 
romanian/consultants/credativ.wml: 1.6 -> 1.7 
romanian/distrib/archive.wml: 1.15 -> 1.16 
romanian/distrib/ftplist.wml: 1.29 -> 1.30 
romanian/distrib/index.wml: 1.38 -> 1.39 
romanian/distrib/netinst.wml: 1.9 -> 1.10 
romanian/distrib/pre-installed.wml: 1.14 -> 1.15 
romanian/doc/index.wml: 1.53 -> 1.54 
romanian/events/index.wml: 1.31 -> 1.32 
romanian/international/Romanian.wml: 1.37 -> 1.38 
romanian/international/index.wml: 1.35 -> 1.36 
romanian/intro/about.wml: 1.42 -> 1.43 
romanian/intro/cn.wml: 1.40 -> 1.41 
romanian/intro/cooperation.wml: 1.10 -> 1.11 
romanian/intro/free.wml: 1.20 -> 1.21 
romanian/intro/index.wml: 1.7 -> 1.8 
romanian/intro/organization.wml: 1.6 -> 1.7 
romanian/intro/search.wml: 1.16 -> 1.17 
romanian/logos/index.wml: 1.17 -> 1.18 
romanian/mirror/official_sponsors.wml: 1.6 -> 1.7 
romanian/misc/awards.wml: 1.26 -> 1.27 
romanian/misc/equipment_donations.wml: 1.12 -> 1.13 
romanian/misc/related_links.wml: 1.26 -> 1.27 
romanian/partners/index.wml: 1.35 -> 1.36 
romanian/ports/index.wml: 1.60 -> 1.61 
romanian/releases/index.wml: 1.43 -> 1.44 
romanian/releases/etch/errata.wml: 1.7 -> 1.8 
romanian/releases/etch/etchnhalf.wml: 1.5 -> 1.6 
romanian/releases/etch/debian-installer/etchnhalf.wml: 1.4 -> 1.5 
romanian/releases/etch/debian-installer/index.wml: 1.2 -> 1.3 
romanian/security/index.wml: 1.63 -> 1.64 
romanian/vote/index.wml: 1.21 -> 1.22
parent 106d787c
......@@ -19,24 +19,24 @@
<toc-add-entry name="what-is">Ce este o „imagine CD”?</toc-add-entry>
<p>O imagine CD este reprezentarea exactă a informaţiei de pe CD într-un
fişier normal de computer. Acesta poate fi, de exemplu, transmis prin
<p>O imagine CD este reprezentarea exactă a informației de pe CD într-un
fișier normal de computer. Acesta poate fi, de exemplu, transmis prin
internet. Programe de scris CD-uri pot folosi aceste imagini pentru a
crea CD-uri.</p>
<p>Fişierul <tt>.iso</tt> nu trebuie să fie vizibil când accesaţi un CD
scris corect! În schimb ar trebui să vedeţi diverse fişiere şi
<p>Fișierul <tt>.iso</tt> nu trebuie să fie vizibil când accesați un CD
scris corect! În schimb ar trebui să vedeți diverse fișiere și
directoare. În cazul unui CD Debian, acestea includ un director
„dists” şi un fişier „README.html”.</p>
„dists” și un fișier „README.html”.</p>
<p>Formatul <tt>.iso</tt> este comparabil cu un fişier <tt>.zip</tt>:
acesta conţine alte fişiere şi directoare, şi doar acestea vor fi
<p>Formatul <tt>.iso</tt> este comparabil cu un fișier <tt>.zip</tt>:
acesta conține alte fișiere și directoare, și doar acestea vor fi
vizibile pe CD-ul final. Anumite programe de arhivare permit
„despachetarea” fişierelor <tt>.iso</tt>. Nu folosiţi
această funcţie pentru a crea un CD cu fişierele despachetate! CD-ul nu
va iniţializa computerul pentru că formatul <tt>.iso</tt> include
informaţii speciale pentru iniţializarea de pe CD, care se pierd la
despachetare. Vedeţi mai jos despre înregistrarea corectă a unei imagini
„despachetarea” fișierelor <tt>.iso</tt>. Nu folosiți
această funcție pentru a crea un CD cu fișierele despachetate! CD-ul nu
va inițializa computerul pentru că formatul <tt>.iso</tt> include
informații speciale pentru inițializarea de pe CD, care se pierd la
despachetare. Vedeți mai jos despre înregistrarea corectă a unei imagini
CD sub <a href="#record-unix">Linux</a>, <a href="#record-windows">Windows</a>
sau <a href="#record-mac">MacOS</a>.</p>
......@@ -45,34 +45,34 @@ sau <a href="#record-mac">MacOS</a>.</p>
<toc-add-entry name="mailing-list">Întrebarea mea nu are răspuns aici!</toc-add-entry>
<p>Dacă nu găsiţi răspuns la întrebarea dumneavoastră aici, puteţi
întreba pe una dintre listele de poştă electronică Debian.
<p>Dacă nu găsiți răspuns la întrebarea dumneavoastră aici, puteți
întreba pe una dintre listele de poștă electronică Debian.
În orice caz, ar trebui <a href="http://lists.debian.org/">\
să căutaţi în arhive</a> înainte de a trimite mesaje către liste.
Puteţi să vă <a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe">abonaţi</a>
sau să vă <a href="$(HOME)/MailingLists/unsubscribe">dezabonaţi</a>
să căutați în arhive</a> înainte de a trimite mesaje către liste.
Puteți să vă <a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe">abonați</a>
sau să vă <a href="$(HOME)/MailingLists/unsubscribe">dezabonați</a>
la/de la liste. Pentru a trimite mesaje către liste nu este necesar
să fiţi abonat. Dacă nu sunteţi abonat rugaţi să vi se trimită
să fiți abonat. Dacă nu sunteți abonat rugați să vi se trimită
răspunsurile în copie CC.</p>
<p>Liste de poştă electronică relevante pentru probleme cu instalarea de
<p>Liste de poștă electronică relevante pentru probleme cu instalarea de
pe CD:</p>
<ul>
<li><a href="http://lists.debian.org/debian-cd/">debian-cd</a>:
Discuţii despre procesul de creare a imaginilor CD, situri-oglindă
disponibile, probleme la iniţializarea de pe CD, anunţuri despre
Discuții despre procesul de creare a imaginilor CD, situri-oglindă
disponibile, probleme la inițializarea de pe CD, anunțuri despre
imagini oficiale noi.</li>
<li><a href="http://lists.debian.org/debian-boot/">debian-boot</a>:
Denumirea nu este foarte sugestivă. Această listă se ocupă de procesul
de instalare. Orice probleme întâlnite după o iniţializare de pe CD
reuşită sunt mai potrivite aici decât pe debian-cd.</li>
de instalare. Orice probleme întâlnite după o inițializare de pe CD
reușită sunt mai potrivite aici decât pe debian-cd.</li>
<li><a href="http://lists.debian.org/debian-user/">debian-user</a>:
Listă de suport general pentru utilizatorii Debian GNU/Linux. Accentul
este mai mult pe probleme întâlnite după o instalare reuşită, în
este mai mult pe probleme întâlnite după o instalare reușită, în
timpul utilizării sistemului. Există mai multe liste pentru vorbitorii
de alte limbi decât engleza:
<a href="http://lists.debian.org/debian-user-catalan/">Catal&agrave;</a>,
......@@ -91,9 +91,9 @@ pe CD:</p>
<a href="http://lists.debian.org/debian-user-spanish/">Espa&ntilde;ol</a>,
<a href="http://lists.debian.org/debian-user-swedish/">Svenska</a>,
<a href="http://lists.debian.org/debian-user-turkish/">T&uuml;rk&ccedil;e</a>,
şi <a href="http://lists.debian.org/debian-user-ukrainian/">Ukrainian</a>.
și <a href="http://lists.debian.org/debian-user-ukrainian/">Ukrainian</a>.
(Nota trad.: pentru moment nu există o listă pentru utilizatorii de
limbă română, dar puteţi adresa întrebări în română către
limbă română, dar puteți adresa întrebări în română către
<a href="http://lists.debian.org/debian-l10n-romanian/">lista
traducătorilor</a>.)
</li>
......@@ -107,30 +107,30 @@ pe CD:</p>
„jigdo”? Prefer o descărcare HTTP/FTP!</toc-add-entry>
<p>În acest moment există aproape <a href="$(HOME)/mirror/list">
300 de situri-oglindă Debian</a> (care conţin distribuţia Debian completă sub
formă de fişiere .deb), dar <a href="../http-ftp/">mult mai puţine</a>
servere pentru imagini CD Debian. În consecinţă, serverele de imagini CD
300 de situri-oglindă Debian</a> (care conțin distribuția Debian completă sub
formă de fișiere .deb), dar <a href="../http-ftp/">mult mai puține</a>
servere pentru imagini CD Debian. În consecință, serverele de imagini CD
sunt constant supraîncărcate.</p>
<p>În plus, nimeni nu se grăbeşte să instaleze mai multe servere CD din
<p>În plus, nimeni nu se grăbește să instaleze mai multe servere CD din
cauza risipei imense (unii <em>repornesc (restart)</em> în loc să
<em>continue (resume)</em> descărcarea din punctul unde conexiunea a
fost închisă) şi din cauză că un sit-oglindă obişnuit este mai atractiv
(permite actualizări constante sau folosirea distribuţiei
fost închisă) și din cauză că un sit-oglindă obișnuit este mai atractiv
(permite actualizări constante sau folosirea distribuției
„testare”/„instabile” în loc de
„stabilă”).</p>
<p>jigdo încearcă să exploateze la maxim această situaţie prin
descărcarea informaţiei pentru imagini CD de pe unul din cele 300 de
situri-oglindă. Totuşi, aceste situri-oglindă nu conţin imaginea CD ci
doar fişiere .deb individuale, deci este necesară o manipulare
suplimentară a informaţiei pentru a produce o imagine CD completă din
mai multe fişiere .deb mai mici.</p>
<p>jigdo încearcă să exploateze la maxim această situație prin
descărcarea informației pentru imagini CD de pe unul din cele 300 de
situri-oglindă. Totuși, aceste situri-oglindă nu conțin imaginea CD ci
doar fișiere .deb individuale, deci este necesară o manipulare
suplimentară a informației pentru a produce o imagine CD completă din
mai multe fișiere .deb mai mici.</p>
<p>Să nu vă fie teamă <a href="../jigdo-cd/">să încercaţi jigdo</a>!
<p>Să nu vă fie teamă <a href="../jigdo-cd/">să încercați jigdo</a>!
Procedeul complex de generare a imagini CD este ascuns în întregime. În
schimb beneficiaţi de faptul că unul din cele 300 de situri-oglindă
este, probabil, mai aproape şi mai rapid decât oricare dintre serverele de
schimb beneficiați de faptul că unul din cele 300 de situri-oglindă
este, probabil, mai aproape și mai rapid decât oricare dintre serverele de
CD-uri.</p>
<gototop>
......@@ -139,84 +139,84 @@ CD-uri.</p>
<toc-add-entry name="which-cd">Ce imagini ar trebui să descarc? Am
nevoie de toate?</toc-add-entry>
<p>Nu. În primul rând trebuie să descărcaţi doar imagini CD <em>sau</em>
DVD, desigur. Cele două tipuri de imagini conţin aceleaşi pachete.</p>
<p>Nu. În primul rând trebuie să descărcați doar imagini CD <em>sau</em>
DVD, desigur. Cele două tipuri de imagini conțin aceleași pachete.</p>
<p>Este nevoie să descărcaţi doar imaginile pentru arhitectura
<p>Este nevoie să descărcați doar imaginile pentru arhitectura
calculatorul dumneavoastră. Arhitectura reprezintă tipul de componente
folosit de calculatorul dumneavoastră. Pe departe, cea mai răspândită
este arhitectura Intel/AMD, deci majoritatea vor dori doar imaginile
pentru „i386”. Dacă PC-ul dumneavoastră are un procesor AMD
sau Intel pe 64 de biţi veţi avea nevoie de imaginile
„<a href="../../ports/amd64/">amd64</a>” (dar şi
sau Intel pe 64 de biți veți avea nevoie de imaginile
„<a href="../../ports/amd64/">amd64</a>” (dar și
„i386” sunt bune). Imaginile „<a
href="../../ports/ia64/">ia64</a>” <em>nu</em> vor funcţiona.</p>
href="../../ports/ia64/">ia64</a>” <em>nu</em> vor funcționa.</p>
<p>Chiar mai mult, în majoritatea cazurilor nu este necesar să
descărcaţi toate imaginile pentru arhitectura dumneavoastră. Pachetele
sunt sortate după popularitate: primul CD/DVD conţine sistemul de
instalare şi cele mai populare pachete. Al doi-lea conţine pachete ceva
mai puţin populare, al treilea şi mai puţin, etc. Probabil veţi avea
nevoie doar de primul DVD (sau primele două CD-uri), cu excepţia cazului
când aveţi cerinţe foarte specializate. (Și în caz că ulterior aveţi
descărcați toate imaginile pentru arhitectura dumneavoastră. Pachetele
sunt sortate după popularitate: primul CD/DVD conține sistemul de
instalare și cele mai populare pachete. Al doi-lea conține pachete ceva
mai puțin populare, al treilea și mai puțin, etc. Probabil veți avea
nevoie doar de primul DVD (sau primele două CD-uri), cu excepția cazului
când aveți cerințe foarte specializate. (Și în caz că ulterior aveți
nevoie de un pachet care nu este inclus pe CD-urile/DVD-urile
descărcate, acesta se poate instala oricând direct de pe internet.)</p>
<p>Vă rugăm citiţi şi următoarele paragrafe pentru a determina dacă
doriţi/aveţi nevoie să descărcaţi CD-uri de instalare prin reţea, CD-uri
<p>Vă rugăm citiți și următoarele paragrafe pentru a determina dacă
doriți/aveți nevoie să descărcați CD-uri de instalare prin rețea, CD-uri
de actualizare sau CD-uri cu surse.</p>
<gototop>
# ============================================================
<toc-add-entry name="netinst">Ce este un CD „netinst” sau
„instalare prin reţea”?</toc-add-entry>
„instalare prin rețea”?</toc-add-entry>
<p>Citând <a href="../netinst/">pagina pentru instalare prin reţea</a>:
Un CD „instalare prin reţea” sau „netinst” este
<p>Citând <a href="../netinst/">pagina pentru instalare prin rețea</a>:
Un CD „instalare prin rețea” sau „netinst” este
un singur CD care vă permite instalarea întregului sistem de operare.
Acest CD conţine doar cantitatea minimă de programe necesare să
pornească instalarea şi să descarce pachetele rămase direct de pe internet.</p>
Acest CD conține doar cantitatea minimă de programe necesare să
pornească instalarea și să descarce pachetele rămase direct de pe internet.</p>
<p>Dacă doriţi să instalaţi Debian pe un singur calculator, care are o
conexiune internet ieftină, instalarea prin reţea ar putea fi cea mai
rapidă şi mai simplă pentru dumneavoastră. În acest fel descărcaţi doar
pachetele care le-aţi selectat pentru instalare pe calculatorul
dumneavoastră, economisind timp şi lăţime de bandă.</p>
<p>Dacă doriți să instalați Debian pe un singur calculator, care are o
conexiune internet ieftină, instalarea prin rețea ar putea fi cea mai
rapidă și mai simplă pentru dumneavoastră. În acest fel descărcați doar
pachetele care le-ați selectat pentru instalare pe calculatorul
dumneavoastră, economisind timp și lățime de bandă.</p>
<gototop>
# ============================================================
<toc-add-entry name="update-cd">Ce sunt CD-urile cu actualizări?</toc-add-entry>
<p>CD-urile de actualizare sunt CD-uri care conţin pachete care s-au
modificat de la rev0 până la revizia revN ulterioară a distribuţiei
stabile curente. De exemplu, dacă sunteţi în posesia întregului set de
CD-uri 3.0rev0 puteţi folosi CD-ul „update-3.0rev2” pentru a
<p>CD-urile de actualizare sunt CD-uri care conțin pachete care s-au
modificat de la rev0 până la revizia revN ulterioară a distribuției
stabile curente. De exemplu, dacă sunteți în posesia întregului set de
CD-uri 3.0rev0 puteți folosi CD-ul „update-3.0rev2” pentru a
transforma acest set 3.0rev0 într-un set 3.0rev2.</p>
<p>Acest tip de CD este destinat comercianţilor care deţin cantităţi
<p>Acest tip de CD este destinat comercianților care dețin cantități
mari de CD-uri rev0 presate (care sunt mai ieftine decât CD-uri scrise
individual). Dacă comandaţi CD-uri de la un astfel de comerciant este
posibil să primiţi CD-uri pentru o revizie puţin mai veche plus un CD de
individual). Dacă comandați CD-uri de la un astfel de comerciant este
posibil să primiți CD-uri pentru o revizie puțin mai veche plus un CD de
actualizare pentru ultima revizie. Acesta este un mod perfect acceptabil
pentru distribuirea Debian pe CD.</p>
<p>Desigur, acest tip de CD poate fi folositor şi pentru dumneavoastră ca
şi utilizator final. În loc să creaţi setul întreg pentru fiecare
revizie trebuie doar să descărcaţi unul sau două CD-uri de actualizare
<p>Desigur, acest tip de CD poate fi folositor și pentru dumneavoastră ca
și utilizator final. În loc să creați setul întreg pentru fiecare
revizie trebuie doar să descărcați unul sau două CD-uri de actualizare
pentru arhitectura dumneavoastră.</p>
<p>Trebuie să descărcaţi <strong>sau</strong> CD-ul de actualizare
<p>Trebuie să descărcați <strong>sau</strong> CD-ul de actualizare
<strong>sau</strong> CD-urile normale, nu amândouă!</p>
<p>Și dacă pentru un motiv oarecare nu doriţi să descărcaţi CD-ul de
actualizare deşi aveţi un set complet de CD-uri pentru revizia
precedentă? În acest caz ar trebui să luaţi în considerare funcţia de
„actualizare” din jigdo. jigdo poate să citească conţinutul
CD-urilor vechi, să descarce pentru noile CD-uri doar acele fişiere
care sau modificat şi să creeze setul complet de CD-uri noi. Și va face
acest lucru descărcând cam aceeaşi cantitate de date ca şi pentru un CD
<p>Și dacă pentru un motiv oarecare nu doriți să descărcați CD-ul de
actualizare deși aveți un set complet de CD-uri pentru revizia
precedentă? În acest caz ar trebui să luați în considerare funcția de
„actualizare” din jigdo. jigdo poate să citească conținutul
CD-urilor vechi, să descarce pentru noile CD-uri doar acele fișiere
care sau modificat și să creeze setul complet de CD-uri noi. Și va face
acest lucru descărcând cam aceeași cantitate de date ca și pentru un CD
de actualizare.</p>
<gototop>
......@@ -225,10 +225,10 @@ de actualizare.</p>
<toc-add-entry name="source-cd">Ce sunt CD-urile cu surse?</toc-add-entry>
<p>Există două tipuri de imagini: CD-urile „binare”
care conţin programe precompilate, gata de rulare şi CD-urile
„surse” care conţin codul sursă pentru programe. Marea
care conțin programe precompilate, gata de rulare și CD-urile
„surse” care conțin codul sursă pentru programe. Marea
majoritate a utilizatorilor nu au nevoie de CD-urile cu surse. Acestea
nu trebuie descărcate decât dacă aveţi un motiv bine întemeiat.</p>
nu trebuie descărcate decât dacă aveți un motiv bine întemeiat.</p>
<gototop>
# ============================================================
......@@ -236,20 +236,20 @@ nu trebuie descărcate decât dacă aveţi un motiv bine întemeiat.</p>
<toc-add-entry name="nonfree">Unde este imaginea CD cu programe
non-libere?</toc-add-entry>
<p>Debian are vederi destul de stricte în legătură cu licenţele
<p>Debian are vederi destul de stricte în legătură cu licențele
programelor: doar programe care sunt Libere conform cu
<a href="$(HOME)/social_contract#guidelines">Ghidul Debian pentru
Programe Libere</a> sunt permise în distribuţia principală. Toate
Programe Libere</a> sunt permise în distribuția principală. Toate
celelalte programe „non-libere” (de exemplu programe pentru
care codul sursă nu este disponibil) nu sunt suportate oficial.</p>
<p>CD-urile oficiale pot folosite, copiate şi vândute fără restricţii. Pachetele
din categoria „non-libere” au restricţii care intră în
conflict cu aceasta, aşa că aceste pachete nu sunt incluse pe CD-urile
<p>CD-urile oficiale pot folosite, copiate și vândute fără restricții. Pachetele
din categoria „non-libere” au restricții care intră în
conflict cu aceasta, așa că aceste pachete nu sunt incluse pe CD-urile
oficiale.</p>
<p>Câteodată se găseşte un binevoitor să creeze CD-uri neoficiale
non-libere. Dacă nu găsiţi referinţe pe acest sit puteţi
<p>Câteodată se găsește un binevoitor să creeze CD-uri neoficiale
non-libere. Dacă nu găsiți referințe pe acest sit puteți
<a href="#mailing-list">întreba pe lista debian-cd</a>.</p>
<gototop>
......@@ -258,7 +258,7 @@ non-libere. Dacă nu găsiţi referinţe pe acest sit puteţi
<toc-add-entry name="dvd">Sunt disponibile imagini DVD cu Debian?</toc-add-entry>
<p>Da. Debian oferă imagini DVD pentru versiunea stabilă curentă.
Suplimentar, din câte ştim noi, Debian este singura distribuţie Linux
Suplimentar, din câte știm noi, Debian este singura distribuție Linux
care oferă săptămânal imagini DVD complete spre descărcare! Datorită
dimensiunii lor aceste imagini sunt <a href="../jigdo-cd/">distribuite
cu jigdo</a>.</p>
......@@ -266,28 +266,28 @@ cu jigdo</a>.</p>
<gototop>
# ============================================================
<toc-add-entry name="official">Care este diferenţa dintre imaginile
oficiale şi cele neoficiale?</toc-add-entry>
<toc-add-entry name="official">Care este diferența dintre imaginile
oficiale și cele neoficiale?</toc-add-entry>
<p>Imaginile oficiale sunt create de către un membru al echipei Debian
CD şi au trecut anumite teste pentru a asigura funcţionarea. Odată ce au
CD și au trecut anumite teste pentru a asigura funcționarea. Odată ce au
fost lansate imaginile nu se mai schimbă. Dacă se descoperă că sunt
defecte este lansat un set nou cu un număr de revizie diferit.</p>
<p>Imaginile neoficiale pot fi create de către oricine: membri ai
echipei CD, alţi dezvoltatori Debian sau chiar utilizatori avansaţi. În
general acestea sunt mai actuale, dar au fost testate mai puţin. Unele
au funcţii noi (ex. suport pentru instalare pe sisteme noi), sau conţin
echipei CD, alți dezvoltatori Debian sau chiar utilizatori avansați. În
general acestea sunt mai actuale, dar au fost testate mai puțin. Unele
au funcții noi (ex. suport pentru instalare pe sisteme noi), sau conțin
pachete de programe suplimentare, care nu fac parte din arhiva Debian.</p>
<gototop>
# ============================================================
<toc-add-entry name="live-cd">Există şi un „CD live” Debian?</toc-add-entry>
<toc-add-entry name="live-cd">Există și un „CD live” Debian?</toc-add-entry>
<p>Un aşa numit „CD live” este un CD care conţine un sistem
complet preinstalat pe CD. Nu este necesar să instalaţi nimic pe disc,
în schimb iniţializaţi de pe CD şi puteţi să lucraţi imediat pe
<p>Un așa numit „CD live” este un CD care conține un sistem
complet preinstalat pe CD. Nu este necesar să instalați nimic pe disc,
în schimb inițializați de pe CD și puteți să lucrați imediat pe
calculator. Toate programele rulează direct de pe CD..</p>
<p><a href="http://live.debian.net/">Proiectul Debian
......@@ -296,23 +296,23 @@ Debian oficiale, fără modificări.</p>
<p>Suplimentar am dori să recomandăm
<a href="http://www.knopper.net/knoppix/">Knoppix</a>, un CD live foarte
util şi cu multe facilităţi, care este bazat pe Debian!</p>
util și cu multe facilități, care este bazat pe Debian!</p>
<gototop>
# ============================================================
<toc-add-entry name="bootable">CD-ul/DVD-ul nu iniţializează sistemul! /
De pe care CD ar trebui să iniţializez?</toc-add-entry>
<toc-add-entry name="bootable">CD-ul/DVD-ul nu inițializează sistemul! /
De pe care CD ar trebui să inițializez?</toc-add-entry>
<p>Doar primul CD/DVD dintr-un set poate iniţializa.</p>
<p>Doar primul CD/DVD dintr-un set poate inițializa.</p>
<p>Dacă CD-ul Debian nu iniţializează corect mai întâi verificaţi dacă
este scris corect pe CD-R(W). Vă rugăm <a href="#what-is">vedeţi
explicaţia de mai sus</a>. În plus verificaţi dacă BIOS-ul este
configurat să iniţializeze de pe unitatea CD/DVD.</p>
<p>Dacă CD-ul Debian nu inițializează corect mai întâi verificați dacă
este scris corect pe CD-R(W). Vă rugăm <a href="#what-is">vedeți
explicația de mai sus</a>. În plus verificați dacă BIOS-ul este
configurat să inițializeze de pe unitatea CD/DVD.</p>
<p>Dacă sistemul dumneavoastră nu poate iniţializa deloc de pe CD,
atunci este posbil <a href="$(HOME)/distrib/floppyinst">să iniţializaţi
<p>Dacă sistemul dumneavoastră nu poate inițializa deloc de pe CD,
atunci este posbil <a href="$(HOME)/distrib/floppyinst">să inițializați
de pe o dischetă floppy.</a>.</p>
<gototop>
......@@ -321,30 +321,30 @@ de pe o dischetă floppy.</a>.</p>
<toc-add-entry name="arch">Unde sunt imaginile pentru M68K, Hurd sau
alte arhitecturi?</toc-add-entry>
<p>În funcţie de stadiul suportului pentru o anumită arhitectură,
<p>În funcție de stadiul suportului pentru o anumită arhitectură,
imaginile CD/DVD sunt disponibile în locuri diferite:</p>
<ul>
<li>Dacă arhitectura pe care o căutaţi este suportată oficial de
<a href="$(HOME)/releases/stable/">versiunea stabilă</a> curentă vedeţi
pagina <a href="../">"Debian pe CD"</a> pentru opţiunile de descărcare
<li>Dacă arhitectura pe care o căutați este suportată oficial de
<a href="$(HOME)/releases/stable/">versiunea stabilă</a> curentă vedeți
pagina <a href="../">"Debian pe CD"</a> pentru opțiunile de descărcare
disponibile.</li>
<li>Dacă există o portare pentru o arhitectură, dar nu a fost încă
lansată oficial, imagini CD ar putea fi disponibile sau nu. Din nou,
vedeţi, pagina <a href="../">"Debian pe CD"</a>. Spre diferenţă faţă
de imaginile stabile ar putea fi disponibilă o singură opţiune de
descărcare, aşa că vedeţi şi secţiunile „jigdo” şi
vedeți, pagina <a href="../">"Debian pe CD"</a>. Spre diferență față
de imaginile stabile ar putea fi disponibilă o singură opțiune de
descărcare, așa că vedeți și secțiunile „jigdo” și
„HTTP/FTP”.</li>
<li>Pentru portarea Debian la GNU/Hurd vedeţi
<li>Pentru portarea Debian la GNU/Hurd vedeți
<a href="$(HOME)/ports/hurd/hurd-cd">pagina despre CD-uri Hurd
neoficiale</a>.
<li>În celelalte cazuri vedeţi
<li>În celelalte cazuri vedeți
<a href="$(HOME)/ports/">pagina de portări Debian</a> pentru
arhitectura de care sunteţi interesat.</li>
arhitectura de care sunteți interesat.</li>
</ul>
......@@ -352,31 +352,31 @@ imaginile CD/DVD sunt disponibile în locuri diferite:</p>
# ============================================================
<toc-add-entry name="unstable-images">Sunt disponibile imagini pentru
distribuţia „instabilă”?</toc-add-entry>
distribuția „instabilă”?</toc-add-entry>
<p>Nu există imagini complete CD sau DVD pentru „instabil”.
Datorită faptului că pachetele din „instabil” se schimbă
atât de repede este mai potrivit să descărcaţi şi să instalaţi
„instabil” folosind un sit-oglindă FTP Debian obişnuit.</p>
atât de repede este mai potrivit să descărcați și să instalați
„instabil” folosind un sit-oglindă FTP Debian obișnuit.</p>
<p>Dacă sunteţi conştient de <a href="../../releases/unstable/">riscurile
de a rula instabil</a>, dar totuşi doriţi să-l instalaţi, aveţi două
<p>Dacă sunteți conștient de <a href="../../releases/unstable/">riscurile
de a rula instabil</a>, dar totuși doriți să-l instalați, aveți două
variante:</p>
<ul>
<li>Instalaţi „testare” folosind o
<a href="../netinst/">imagine netinst</a> după care actualizaţi la
<li>Instalați „testare” folosind o
<a href="../netinst/">imagine netinst</a> după care actualizați la
„instabil” prin modificarea înregistrărilor din
<tt>/etc/apt/sources.list</tt>. Pentru a evita descărcări şi
actualizări inutile de pachete este recomandat să instalaţi doar un
sistem „testare” minimal şi să instalaţi majoritatea
<tt>/etc/apt/sources.list</tt>. Pentru a evita descărcări și
actualizări inutile de pachete este recomandat să instalați doar un
sistem „testare” minimal și să instalați majoritatea
programelor (de ex. mediul grafic) după trecerea la
„instabil”.</li>
<li>Folosiţi <a href="../netinst/">imaginea carte-de-vizită</a>.
Iniţializaţi în modul expert sau cu <tt>priority=medium</tt>. La
selectarea situri-oglindă veţi avea ocazia să alegeţi distribuţia
<li>Folosiți <a href="../netinst/">imaginea carte-de-vizită</a>.
Inițializați în modul expert sau cu <tt>priority=medium</tt>. La
selectarea situri-oglindă veți avea ocazia să alegeți distribuția
(stabilă/testare/instabilă).</li>
</ul>
......@@ -384,57 +384,57 @@ variante:</p>
<gototop>
# ============================================================
<toc-add-entry name="search-for-package">Care imagine CD/DVD conţine
<toc-add-entry name="search-for-package">Care imagine CD/DVD conține
pachetul XYZ?</toc-add-entry>
<p>Pentru a afla care imagine conţine un anumit fişier folosiţi
<a href="../jigdo-cd/#search">facilitatea de căutare pentru fişiere
<tt>.jigdo</tt> Debian</a>. Datorită modului de funcţionare, fişierul
<tt>.jigdo</tt> conţine o listă a tuturor pachetelor <tt>.deb</tt> şi a
majorităţii celorlalte fişiere de pe CD/DVD. Puteţi folosi scriptul de
căutare pentru a identifica imaginea de care aveţi nevoie.</p>
<p>Pentru a afla care imagine conține un anumit fișier folosiți
<a href="../jigdo-cd/#search">facilitatea de căutare pentru fișiere
<tt>.jigdo</tt> Debian</a>. Datorită modului de funcționare, fișierul
<tt>.jigdo</tt> conține o listă a tuturor pachetelor <tt>.deb</tt> și a
majorității celorlalte fișiere de pe CD/DVD. Puteți folosi scriptul de
căutare pentru a identifica imaginea de care aveți nevoie.</p>
<gototop>
# ============================================================
<toc-add-entry name="list-image-contents">Pot să obţin o listă a tuturor
pachetelor conţinute într-o imagine?</toc-add-entry>
<toc-add-entry name="list-image-contents">Pot să obțin o listă a tuturor
pachetelor conținute într-o imagine?</toc-add-entry>
<p>Da, dar doar dacă există fişiere <tt>.jigdo</tt> pentru acea imagine.
Folosiţi acelaşi script ca şi funcţia de căutare menţionată mai sus.
Vedeţi <a href="../jigdo-cd/#search">pagina jigdo</a>.</p>
<p>Da, dar doar dacă există fișiere <tt>.jigdo</tt> pentru acea imagine.
Folosiți același script ca și funcția de căutare menționată mai sus.
Vedeți <a href="../jigdo-cd/#search">pagina jigdo</a>.</p>
<gototop>
# ============================================================
<toc-add-entry name="outdated">Programele de pe CD-urile oficiale sunt
versiuni vechi. De ce nu lansaţi o versiune nouă?</toc-add-entry>
versiuni vechi. De ce nu lansați o versiune nouă?</toc-add-entry>
<p>Lansări oficiale ale distribuţiei „stabile” se fac doar când
<p>Lansări oficiale ale distribuției „stabile” se fac doar când
considerăm că merită cu adevărat acest nume. Din păcate acest lucru
înseamnă ca lansări stabile au loc la aproximativ fiecare 1.5 ani...</p>
<p>Dacă aveţi nevoie de versiuni mai recente a anumitor programe din
Debian, puteţi instala „stabil” după care să actualizaţi
(prin reţea) acele părţi la versiunile din „testare”. Este
posibil să amestecaţi programe din versiuni diferite.</p>
<p>Dacă aveți nevoie de versiuni mai recente a anumitor programe din
Debian, puteți instala „stabil” după care să actualizați
(prin rețea) acele părți la versiunile din „testare”. Este
posibil să amestecați programe din versiuni diferite.</p>
<p>Alternativ puteţi încerca imaginile CD „testare”, care
<p>Alternativ puteți încerca imaginile CD „testare”, care
sunt generate automat în fiecare săptămână. În acest caz ar trebui să vă
configuraţi calculatorul să primească <a
configurați calculatorul să primească <a
href="http://secure-testing-master.debian.net/">actualizări de
securitate „testare”</a>. Mai multe informaţii despre
securitate „testare”</a>. Mai multe informații despre
<a href="../../security/faq#testing">suportul de securitate din
„testare”</a> sunt disponibile din FAQ despre securitate.</p>
<gototop>
# ============================================================
<toc-add-entry name="newest">De unde ştiu dacă descarc cea mai recentă
<toc-add-entry name="newest">De unde știu dacă descarc cea mai recentă
imagine CD.?</toc-add-entry>
<p>Nota din josul paginii <a href="../">"Debian pe CD"</a> arată
întotdeauna numărul versiunii ultimei ediţii.</p>
întotdeauna numărul versiunii ultimei ediții.</p>
<p>Majoritatea siturilor-oglindă care oferă descărcări directe HTTP/FTP,
folosesc schema „standard”
......@@ -449,13 +449,13 @@ de exemplu <tt>/3.0_r1/i386/binary-i386-1.iso</tt> sau
<toc-add-entry name="verify">Cum pot verifica dacă imaginile CD descărcate
sunt corecte?</toc-add-entry>
<p>Dacă folosiţi <a href="../jigdo-cd/">jigdo</a>, suma de control a
<p>Dacă folosiți <a href="../jigdo-cd/">jigdo</a>, suma de control a
imaginii este verificată automat după ce imaginea a fost generată.
Pentru descărcări HTTP sau FTP folosiţi utilitarul <tt>md5sum</tt>
pentru a calcula suma de control a fişierelor descărcate, după care
comparaţi cu sumele de control din fişierele <tt>MD5SUMS</tt> care sunt
Pentru descărcări HTTP sau FTP folosiți utilitarul <tt>md5sum</tt>
pentru a calcula suma de control a fișierelor descărcate, după care
comparați cu sumele de control din fișierele <tt>MD5SUMS</tt> care sunt
distribuite împreună cu
<a href="http://cdimage.debian.org/debian-cd/jigdo/">fişierele jigdo
<a href="http://cdimage.debian.org/debian-cd/jigdo/">fișierele jigdo
pentru lansările oficiale</a>. Un program <tt>md5sum</tt> pentru sisteme
Windows poate fi descărcat <a
href="http://ftp.debian.org/debian/tools/md5sum-w32.zip">de pe serverul
......@@ -464,12 +464,12 @@ href="http://ftp.debian.org/debian/tools/src/md5sum-w32_1.1.tar.gz">codul
sursă</a> este de asemenea disponibil.</p>
<p>Pentru a vă asigura că imaginile sunt într-adevăr imagini oficiale, pe
lângă faptul că s-au descărcat corect, trebuie să verificaţi semnătura
GnuPG a fişierelor <tt>MD5SUMS</tt> folosind <a
lângă faptul că s-au descărcat corect, trebuie să verificați semnătura
GnuPG a fișierelor <tt>MD5SUMS</tt> folosind <a
href="http://ftp.debian.org/debian/doc/">inelul de chei GPG Debian</a>.
Comercianţii de CD-uri sunt încurajaţi să facă această verificare.</p>
Comercianții de CD-uri sunt încurajați să facă această verificare.</p>
<p>Dacă doriţi să verificaţi cu uşurinţă multe imagini CD sau CD-uri
<p>Dacă doriți să verificați cu ușurință multe imagini CD sau CD-uri
înregistrate pe sisteme Unix/Linux, scriptul
<a href="http://fly.cnuce.cnr.it/software/#checkiso">checkiso</a>
#<a href="ftp://fly.cnuce.cnr.it/pub/software/unix/checkiso">checkiso</a>
......@@ -482,17 +482,17 @@ poate fi de mare ajutor.</p>
mică de 1&nbsp;Go când ar trebui să fie mai mare de 4&nbsp;Go?</toc-add-entry>
<p><a id="wget-dvd"></a>Cel mai probabil utilitarul folosit la
descărcare nu are suport pentru fişiere mari, adică are probleme cu
descărcarea fişierelor mai mari de 4&nbsp;Gocteţi. Simptomul obişnuit
pentru această problemă este că dimensiunea fişierului raportată de
utilitarul dumneavoastră în timpul descărcării (şi cantitatea de date
descărcare nu are suport pentru fișiere mari, adică are probleme cu
descărcarea fișierelor mai mari de 4&nbsp;Gocteți. Simptomul obișnuit
pentru această problemă este că dimensiunea fișierului raportată de
utilitarul dumneavoastră în timpul descărcării (și cantitatea de date
pe care o descarcă) este mai mică cu exact 4&nbsp;Go. De exemplu, dacă
imaginea DVD are dimensiunea de 4.4&nbsp;Go, atunci utilitarul
dumneavoastră va raporta o dimensiune de 0.4&nbsp;Go.</p>
<p>Și anumite versiuni <tt>wget</tt> suferă de această problemă.
Actualizaţi <tt>wget</tt> la o versiune mai nouă, care nu are această
limitare sau folosiţi utilitarul pentru linie de comandă <tt>curl</tt>:
Actualizați <tt>wget</tt> la o versiune mai nouă, care nu are această
limitare sau folosiți utilitarul pentru linie de comandă <tt>curl</tt>:
„<tt>curl -C - </tt><i>[URL]</i>”</p>
<gototop>
......@@ -501,45 +501,45 @@ limitare sau folosiţi utilitarul pentru linie de comandă <tt>curl</tt>:
<toc-add-entry name="record-unix">Cum înregistrez un CD-R sub
Linux/Unix?</toc-add-entry>
<p>Folosiţi programul
<p>Folosiți programul
<a href="http://cdrecord.berlios.de/old/private/cdrecord.html">cdrecord</a>
cu o comandă de genul (trebuie să fiţi root):
cu o comandă de genul (trebuie să fiți root):
<br /><tt>nice&nbsp;--18&nbsp;cdrecord&nbsp;-eject&nbsp;-v&nbsp;speed=2&nbsp;dev=0,6,0&nbsp;-data&nbsp;-pad&nbsp;binary-i386-1.iso</tt></p>
<p>
Debian a bifurcat cdrecord în etch. Vă rugăm să folosiţi wodim pe
Debian a bifurcat cdrecord în etch. Vă rugăm să folosiți wodim pe
sistemele Debian în locul lui cdrecord.
</p>
<p>Pentru Linux există şi programele
<p>Pentru Linux există și programele
<a href="http://www.xcdroast.org/">X-CD-Roast</a>,
<a href="http://www.abo.fi/~jmunsin/gcombust/">gcombust</a>,
<a href="http://gnometoaster.rulez.org/">Gnome Toaster</a> şi
<a href="http://gnometoaster.rulez.org/">Gnome Toaster</a> și
<a href="http://k3b.plainblack.com/">K3B</a>,
ca să menţionăm doar câteva. Toate acestea sunt interfeţe pentru cdrecord.</p>
ca să menționăm doar câteva. Toate acestea sunt interfețe pentru cdrecord.</p>
<dl>
<dt><strong><a id="k3b"
href="http://k3b.plainblack.com/">K3b</a></strong></dt>
<dd>Selectaţi din meniu <i>Tools - CD - Burn CD Image</i>. În
fereastra de dialog care se deschide introduceţi calea până la imagine
în câmpul <i>Image to Burn</i>, Verificaţi dacă celelalte opţiuni sunt
corecte după care apăsaţi butonul <i>Start</i>.</dd>
<dd>Selectați din meniu <i>Tools - CD - Burn CD Image</i>. În
fereastra de dialog care se deschide introduceți calea până la imagine
în câmpul <i>Image to Burn</i>, Verificați dacă celelalte opțiuni sunt
corecte după care apăsați butonul <i>Start</i>.</dd>
<dt><strong><a id="xcdroast"
href="http://www.xcdroast.org/">X-CD-Roast</a></strong></dt>
<dd>După ce programul a pornit faceţi clic pe <i>Setup</i> şi alegeţi
<i>HD settings</i>. Copiaţi imaginea Debian CD într-unul dintre
directoarele afişate în tabel. (Dacă tabelul este gol introduceţi
calea către un director pe care doriţi să-l folosiţi pentru stocare
temporară şi apăsaţi pe <i>Add</i>.) Clic pe <i>OK</i> pentru a încheia
configurarea. După aceea selectaţi <i>Create CD</i> şi
<i>Write Tracks</i>. Alegeţi <i>Layout tracks</i>, selectaţi linia
care afişează numele imaginii şi apăsaţi <i>Add</i>, după care faceţi
clic pe <i>Accept track layout</i>. În final apăsaţi <i>Write tracks</i>.</dd>
<dd>După ce programul a pornit faceți clic pe <i>Setup</i> și alegeți
<i>HD settings</i>. Copiați imaginea Debian CD într-unul dintre
directoarele afișate în tabel. (Dacă tabelul este gol introduceți
calea către un director pe care doriți să-l folosiți pentru stocare
temporară și apăsați pe <i>Add</i>.) Clic pe <i>OK</i> pentru a încheia
configurarea. După aceea selectați <i>Create CD</i> și
<i>Write Tracks</i>. Alegeți <i>Layout tracks</i>, selectați linia
care afișează numele imaginii și apăsați <i>Add</i>, după care faceți
clic pe <i>Accept track layout</i>. În final apăsați <i>Write tracks</i>.</dd>
</dl>
......@@ -551,12 +551,12 @@ Windows?</toc-add-entry>
<p>Aceasta ar putea fi o mică problemă deoarece multe programe Windows
folosesc propriile formate pentru imagini CD. Pentru a scrie imagini
<tt>.iso</tt> probabil va trebui să folosiţi un meniu
„special”. Căutaţi opţiuni de genul „fişier
<tt>.iso</tt> probabil va trebui să folosiți un meniu
„special”. Căutați opțiuni de genul „fișier
ISO9660”, „imagine Raw ISO” sau „2048
bytes/sector”. (Notă: alte valori bytes/sector nu sunt bune!)
Unele programe nu oferă aceste opţiuni. Folosiţi alt program (întrebaţi
un prieten sau coleg). Câteva informaţii despre înregistrarea unei
Unele programe nu oferă aceste opțiuni. Folosiți alt program (întrebați
un prieten sau coleg). Câteva informații despre înregistrarea unei
imagini CD cu produse specifice:</p>
<dl>
......@@ -580,84 +580,84 @@ imagini CD cu produse specifice:</p>
Recorder</a></strong> (Freeware - program gratuit)</dt>
<dd>Acest program poate înregistra imagini <tt>.iso</tt> pe Windows 2003, XP
şi Vista.</dd>
și Vista.</dd>
<dt><strong><a NAME="adaptec" href="http://www.adaptec.com/">Adaptec</a>\
/<a href="http://www.roxio.com/">Roxio</a> Easy-CD Creator</strong></dt>
<dd>Din meniul <i>File</i> alegeţi <i>Create CD from image...</i> după
care selectaţi tipul de fişier „.iso” şi imaginea corectă.
Aceasta va deschide interfaţa grafică pentru creare de CD-uri.
Asiguraţi-vă că informaţiile despre CD-R-ul dumneavoastră sunt
corecte. La porţiunea <i>Create options</i> alegeţi <i>Create CD</i>.
La categoria <i>Write method</i> alegeţi <i>Track at once</i> şi <i>Close
<dd>Din meniul <i>File</i> alegeți <i>Create CD from image...</i> după
care selectați tipul de fișier „.iso” și imaginea corectă.
Aceasta va deschide interfața grafică pentru creare de CD-uri.
Asigurați-vă că informațiile despre CD-R-ul dumneavoastră sunt
corecte. La porțiunea <i>Create options</i> alegeți <i>Create CD</i>.
La categoria <i>Write method</i> alegeți <i>Track at once</i> și <i>Close
CD</i>.</dd>
<dt><strong><a NAME="nero">Nero</a> de la
<a href="http://www.ahead.de/">Ahead Software</a></strong></dt>
<dd>Dezactivaţi Vrăjitorul după care selectaţi <i>Burn Image</i> din
meniul „File” sau „Recorder”. Selectaţi <i>All
Files</i> în fereastra de selecţie a fişierului dacă este necesar.
Selectaţi fişierul <tt>.iso</tt>, clic pe OK în caseta de dialog
„this is a foreign file” dacă este afişată. În caseta cu
opţiuni care se deschide, valorile implicite ar trebui să fie corecte:
<dd>Dezactivați Vrăjitorul după care selectați <i>Burn Image</i> din
meniul „File” sau „Recorder”. Selectați <i>All
Files</i> în fereastra de selecție a fișierului dacă este necesar.
Selectați fișierul <tt>.iso</tt>, clic pe OK în caseta de dialog
„this is a foreign file” dacă este afișată. În caseta cu
opțiuni care se deschide, valorile implicite ar trebui să fie corecte:
„<i>Data Mode 1</i>”, „<i>Block Size
2048</i>”, „<i>Raw Data, Scrambled and Swapped</i>”
să <strong>nu</strong> fie selectată şi <i>Image Header</i> şi
să <strong>nu</strong> fie selectată și <i>Image Header</i> și
<i>Image Trailer</i> lăsate la 0. Clic pe OK. La <i>Write CD</i>
sau <i>Burn</i> folosiţi opţiunile implicite, de ex. <i>Write</i>
şi <i>Determine maximum speed</i>, în plus bifaţi opţiunea <i>Finalize
sau <i>Burn</i> folosiți opțiunile implicite, de ex. <i>Write</i>
și <i>Determine maximum speed</i>, în plus bifați opțiunea <i>Finalize