Initial version

CVS version numbers

romanian/donations.wml: INITIAL -> 1.1
parent 61f5ae1a
#use wml::debian::template title="Donations to Software in the Public Interest"
<UL>
<LI><A href="#money_donations">Donatii in bani</A><BR>
<LI><A href="#equipment_donations">Donatii de echipament si servicii</A><BR>
</UL>
<H2><A name="money_donations">Donatii in bani</A></H2>
<P>Debian este numele distributiei pe care o cream. Pentru a putea
opera financiar, am creat o corporatie non-profit.
<a href="http://www.spi-inc.org/">Software in the Public Interest</a>.
<P>Desi creat de catre voluntari din toate lumea, Debian
are cheltuieli care au fost platite, pentru multa vreme, din
buzunarele citorva programatori. Aceste cheltuieli includ
inregistrarea domeniului debian.org, creerea de CD-uri petru a testa noile
versiuni, cheltuieli nerambursate de calatorie si hotel pentru mersul
la conferinte, etc.
<P>Multe din donatii au fost facute de utilizatori care ne apreciaza.
Desi toate donatiile sint binavenite, este de dorit ca orice
intreprindere care face bani prin Debian (fabricanti de CD-uri,
companii care ofera suport tehnic, sau orice companie care foloseste Debian
pentru operatiuni de zi cu zi) va contribui citeva procente din
profitul lor pentru a ne ajuta sa facem Debian GNU/Linux cel mai bun OS
care poate exista.
<p>Daca doriti sa faceti o donatie in bani catre Debian, mergeti la
<a href="http://www.spi-inc.org/donations">pagina de donatii SPI </a>. Asigurati-va
ca specificati ca banii sint pentru Debian. Deoarece Debian este o
organizatie non-profit, putem elibera chitante pentru scutirea de taxe.
<H2><A name="equipment_donations">Donatii de echipament si servicii</A></H2>
<P>Datorita micului buget de care Debian dispune, nu este posibil, in prezent,
pentru Debian sa-si cumpere si intretina propriile computere si retele.
De aceea be bazam pe donatii de echipament si servicii de catre companii si
universitati pentru a mentine Debian conectat cu lumea.
<P>Daca compania dumneavoastra are masini sau echipament disponibil( discuri,
controlere SCSI, cartele de retea, etc.) va rugam sa va ginditi la posibilitatea unei donatii catre Debian. Puteti contacta pe
<A href="mailto:spi-treasurer@debian.org">trezorierul SPI</A> pentru detalii.
<H3>Iata o lista a organizatiilor care au donat echipament
catre Debian:</H3>
<UL>
<LI><A href="http://www.novare.net/">Novare International</A>
a donat sistemul principal si masina folosita ca listserver la Debian.
<LI><A href="http://www.varesearch.com/">VA Linux Systems</A>
a donat <A href="http://www.debian.org/">www.debian.org</A>.
<LI><A HREF="http://www.linux-hw.com/">Linux Hardware Solutions</A> a donat
serverul ftp.debian.org.
<LI>LinuxPPC a donat 18G de hard disk
<LI>Compaq a donat o masina Alpha care este utilizata pentru a porta Debian pe
aceasta arhitectura.
<LI>Concorde Group a donat o masina Sparc Station 10 care este utilizata
pentru a porta Debian la arhitectura sparc.
</UL>
<H3>Iata o lista a organizatiilor care au contribuit prin oferte de servicii de mirroring</H3>
<UL>
<LI><A HREF="http://www.mindspring.net">MindSpring</A> asigura conexiunea pentru
<A HREF="ftp://ftp.debian.org/">ftp.debian.org</a>.
<LI><A href="http://irc.linpeople.org/">LISC</A> ajuta Debian prin gazduirea
canalului irc #debian la irc.debian.org .
<LI><A href="http://www.waw.com/waw/">Web At Work</A> plateste
<A href="http://www.fr.debian.org/">http://www.fr.debian.org/</A>.
<LI>The <A href="http://os.inf.tu-dresden.de/index_e.html">Operating Systems
Group</A> de la <A href="http://www.tu-dresden.de/">Dresden University of
Technology</A> plateste
<A href="http://www.de.debian.org/">http://www.de.debian.org/</A>.
<LI><SPAN lang=es><A href="http://www.es.debian.org/sponsor.html">El Departamento de Física Fundamental y Experimental</A></SPAN>
de la
<SPAN lang=es><A href="http://www.dfis.ull.es/laguna.html"> Universidad de La Laguna</A></SPAN>
plateste
<A href="http://www.es.debian.org/">http://www.es.debian.org/</A>
(n-ati crea sa traiti in Insulele Canare!).
<LI><A href="http://www.netvillage.co.jp/">NetVillage Co.,Ltd.</A> plateste
<A href="http://www.jp.debian.org/">http://www.jp.debian.org/</A> si
<A href="ftp://ftp.jp.debian.org/pub/Linux/debian/">ftp://ftp.jp.debian.org/pub/Linux/debian/</A>.
<LI><A href="http://www.atnet.at/">AT-nctt</A> plateste
<A href="http://www.at.debian.org/">http://www.at.debian.org/</A> si
<A href="ftp://ftp.at.debian.org/">ftp://ftp.at.debian.org/</A>
<LI><a href="http://www.hands.com/">Philip Hands</a> si
<a href="http://www.netcom.net.uk/">Netcom UK</a>, asigura
<a href="http://www.uk.debian.org/">www.uk.debian.org</a>cu hardware si respectiv retea.
<LI><a href="http://www.tenet.pl">Centrum Edukacji Komputerowej TECHTRONIC</a>
plateste <a href="http://www.pl.debian.org">http://www.pl.debian.org</a>.
</UL>
<P>Debian este recunoscator acestora si tuturor grupurilor din lume care
asigura mirroring. Fara ei, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil.
<H3>Iata o lista a organizatiilor care au facut alte donatii catre Debian:
<UL>
<LI><A HREF="http://www.linuxcentral.com/">LinuxCentral</A> a ajutat Debian la evenimente precum Atlanta Linux Showcase si LinuxWorld Expo.
</UL>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment