Commit a5c08da7 authored by Tor Slettnes's avatar Tor Slettnes

Sync w/english.

CVS version numbers

norwegian/support.wml: 1.22 -> 1.23 
norwegian/CD/index.wml: 1.5 -> 1.6 
norwegian/CD/vendors/info.wml: 1.3 -> 1.4 
norwegian/events/index.wml: 1.11 -> 1.12 
norwegian/intro/about.wml: 1.30 -> 1.31 
norwegian/intro/why_debian.wml: 1.25 -> 1.26 
norwegian/ports/index.wml: 1.23 -> 1.24 
norwegian/releases/index.wml: 1.19 -> 1.20 
norwegian/releases/woody/index.wml: 1.22 -> 1.23
parent 83c3cd4e
#use wml::debian::cdimage title="Debian GNU/Linux på CD" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.14"
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>
......@@ -12,7 +12,6 @@
<font color="#cc0000"><strong>I øyeblikket er 3.0&nbsp;rev0-CDer
kun tilgjengelige via jigdo. Normal HTTP/FTP-nedlasting vil
være mulig om noen få dager.</strong></font></p>
<ul>
......
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//NO">
#use wml::debian::template title="Informasjon til cd-leverandører"
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
#use wml::debian::template title="Informasjon til CD-leverandører"
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>Etter antallet brev vi får å dømme virker det som mange mulige
leverandører ikke er kjent med Debian. Denne siden gjentar bare de
ideene fra de andre nettsidene her som spesielt angår
cd-leverandører.</p>
<p>De viktigste ideene du bør forstå er de følgende:
<ul>
<li>All programvaren i hoveddistribusjonen ("main") er gitt ut på
lisenser som er i samsvar med <a
href="$(HOME)/social_contract#guidelines">Debians veiledninger for fri
programvare</a>. Videre fins det ingen begrensninger på
videreformidling av programvaresamlingen (heller kunne det ikke,
iflg. lisensene på de grunnleggende programvarene).
<li>Vi er en frivillig organisasjon
<li>Vi selger ikke noen produkter
<li>Dersom du velger å selge cd-er som inneholder programmer fra
distribusjonene "non-free" eller "non-us", er det opp til deg, som
leverandør, å følge gjeldende regler og lover. Spesielt må du
selv forhandle om lisenser du trenger for materiell i "non-free".
</ul>
Det fins tre muligheter for de som ønsker å selge Debian-cd-er.
<ul>
<li>Bli en videreformidler for en nåværende forhandler. Bruk listen
over kjente <a href="./">leverandører av Debian-cd-er</a> dersom
du er på utgikk etter noen som kan forsyne deg med cd-er. Det er
viktig at Debian forblir upartisk, så vi vil ikke anbefale
leverandører.
<li>Lage dine egne cd-er ved hjelp av <a
href="../">Debians Offisielle
cd-Avtrykk</a>. Merk: <EM>Om du bare vil installere Debian, trenger
du ikke disse avtrykkene. I stedet kan du installere via FTP eller
<a href="./">kjøpe en cd</a>.</EM> Merk også at det er mulig å
selge en "Offisiell Debian-cd", samtidig som du legger til en ekstra
skive som inneholder leverandørtillegg, og fortsatt bruke navnet
"Offisiell Debian-cd".
<li>Lage dine egne skreddersydde cd-er. Dette krever at du har en
lokal kopi av Debian-arkivet. Å lage skreddersydde skiver er ikke
vanskelig, men det er leverandørens ansvar å teste cd-ene før de
løsgis. Det har forekommet at leverandører selger sine egne cd-er som
ikke er når opp til Debians normer. Av denne grunnen er bruken av
navnet "Offisiell Debian-cd" begrenset til de som selger skiver som er
laget med de Debians offisielle cd-avtrykk.
</ul>
Dersom du ønsker å bli listet på Debians leverandørsider, send en
melding til <a
href="mailto:cdvendors@debian.org">cdvendors@debian.org</a> med all
den informasjonen vi trenger for bokføre deg. Se på leverandørsidene
for en typisk bokføring.
<p>
Om du ønsker å selge CDer med Debian, er det viktig at
forstår de følgende begrepene:</p>
<ul>
<li>
Det fins ingen inskrenkninger på videreformidling av Debians
hoveddistribusjon, «main».<br>
Vi ser til at all programvaren i hoveddistribusjonen er utgitt
på en lisens som er i samsvar med
<a href="$(HOME)/social_contract#guidelines">Debians
Veiledninger for Fri Programvare</a>.</li>
<li>
Debian selger ikke noen produkter.</li>
<li>
Debian er en organisasjon av frivillige.</li>
<li>
Om du velger å selge CDer med programvare fra «non-free»-
eller «non-US»-delene av Debian, er det opp til deg som
leverandør å forholde deg til gjeldende regler. Spesielt må
du selv forhandle om lisenser du trenger for materiell i
"non-free".</li>
<li>
Mange av programmene på CDen er distribuert under "GNU General
Public License" (GPL). Vi ber om at du leser gjennom
<a href="legal">lisensinformasjonen</a> om hvordan du kan
holde deg i samsvar med GPL.</li>
</ul>
<p>
Det fins tre muligheter for de som ønsker å selge
Debian-cd-er:</p>
<ul>
<li>
<strong>Bli en videreformidler for en nåværende
forhandler.</strong><br>
Bruk listen over kjente <a href="./">leverandører av
Debian-cd-er</a> dersom du er på utgikk etter noen som kan
forsyne deg med cd-er. Det er viktig at Debian forblir
upartisk, så vi vil ikke anbefale leverandører.</li>
<li>
<strong>Lage dine egne cd-er ved hjelp av
<a href="../">Debians Offisielle CD-Avtrykk</a>.</strong><br>
Merk også at det er mulig å selge en "Offisiell Debian-CD",
samtidig som du legger til en ekstra skive som inneholder
leverandørtillegg, og fortsatt bruke navnet "Offisiell
Debian-CD".<br>
Merk: <em>Om du bare vil installere Debian, vil du ikke ha
disse avtrykkene, men i stedet utføre
<a href="$(HOME)/distrib/netinst">nettverksinstallasjon</a>
eller <a href="./">kjøpe en cd</a>.</em></li>
<li>
<strong>Lage dine egne skreddersydde CD-er.</strong><br>
Dette krever at du har en lokal kopi av Debian-arkivet. Å
lage skreddersydde skiver er ikke vanskelig, men det er
leverandørens ansvar å teste cd-ene før de løsgis. Det har
forekommet at leverandører selger sine egne cd-er som ikke er
når opp til Debians normer. Av denne grunnen er bruken av
navnet "Offisiell Debian-cd" begrenset til de som selger
skiver som er laget med de Debians offisielle cd-avtrykk.
</ul>
<p>
Dersom du ønsker å bli listet på Debians leverandørsider,
kan du følge <a href="adding">disse instruksjonene</a>.</p>
# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
# sgml-doctype:"../../.doctype"
# End:
#use wml::debian::template title="Viktige evenement knyttet til Debian" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.32"
#use wml::debian::template title="Viktige evnementer knyttet til Debian" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.36"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>Denne siden inneholder en rekke begivenheter fra rundtomkring i
samfunnet. Den beskriver også hvorvidt Debian er involvert, og
hvordan.
<br>
Om du vil hjelpe til med en begivenhet, send en melding direkte til
koordinatoren for denne. Om ingen koordinator er oppgitt og du er
interessert i å koordinere begivenheten, eller om du vet om flere
begivenheter du syns vi bør vite om, send en melding til
&lt;<A HREF="mailto:events@debian.org">events@debian.org</A>&gt; -
på engelsk.
<p>
Denne siden inneholder en oversikt over evnementer hvor Debian
har vært, er, eller vil bli involvert.</p>
<p>
Om du vil hjelpe til med Debian's oppvisning på noen de følgende
evnementene, send en melding til personen som er oppført som
koordinator på den respektive evnementssiden.</p>
#<p>Denne siden er fortsatt under utvikling, så alle kommentarer/forslag
#osv. er velkomne!
<p>
Om du ønsker å invitere Debianprosjektet til en ny begivenhet,
eller hjelpe til med å koordinere Debian's oppvisining ved et
evnement, send en melding på engelsk til
&lt;<email "events@debian.org">&gt;.</p>
<define-tag event_year>Begivenheter %d</define-tag>
<define-tag past_words>tidligere begivenheter</define-tag>
<define-tag none_word>ingen</define-tag>
<define-tag event_year>Evnementer i %d</define-tag>
<define-tag past_words>tidligere begivenheter</define-tag>
<define-tag none_word>ingen</define-tag>
#include "$(ENGLISHDIR)/events/index.include"
<H3>Kommende begivenheter</H3>
<H3>Kommende begivenheter hvor Debian deltar</H3>
<:= get_future_event_list(); :>
<:= get_future_event_list(); :>
<h3>Organisere Debiannærvær</h3>
<h3>Organiserering av Debian's oppvisining</h3>
# Disse oversettelsene kan trenge en sjekk av en norsktalende /peterk
<ul>
<li><a href="booth">Drive et bås</a>
<li><a href="requirements">Krav for et bås</a>
<li><a href="checklist">Sjekkliste</a> for et bås
<li><a href="material">Material og pryler å selge</a> i et bås
<li><a href="keysigning">Nøkkelsignering</a>
<li><a href="admin">Arbeid</a> for events@debian.org
</ul>
<ul>
<li><a href="booth">Drive en messestand</a></li>
<li><a href="requirements">Krav til en messestand</a></li>
<li><a href="checklist">Sjekkliste</a> for en messestand</li>
<li><a href="material">Materiale og Varer</a> for en messestand</li>
<li><a href="keysigning">Nøkkelutveksling</a></li>
<li><a href="admin">Arbeid</a> for events@debian.org</li>
</ul>
<H3>Tidligere begivenheter</H3>
<H3>Tidligere begivenheter</H3>
<p>Begivenheter fra i år som er over, og begivenhetene fra
tidligere år kan vises ved å bruke følgende sider:
<p>
Begivenhetene fra tidligere i år, og fra tidligere år kan sees
på de følgende sidene:
<:= get_past_event_list(); :>
</p>
# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
# sgml-doctype:"../.doctype"
# End:
#use wml::debian::template title="Om Debian"
#use wml::debian::translation-check translation="1.49"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::translation-check translation="1.51"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<ul>
......@@ -60,7 +61,7 @@
programvare. Selvfølgelig, det folk vil ha er applikasjoner.
Programmer til å hjelpe dem gjøre det de vil ha gjort, fra å
redigere dokumenter til å drive en bedrift til å spille spill til å
skrive mer programvare. Debian kommer med over 3950
skrive mer programvare. Debian kommer med over <packages_in_stable>
<a href="$(DISTRIB)/packages">pakker</a> (ferdigbygde programmer pakket
inn i et egnet format for lettvint installering og oppgradering på
maskinen din) &mdash; alt sammen <a href="free">fritt
......@@ -218,10 +219,15 @@
<h2><a name="install">Hvordan får jeg tak i Debian?</a></h2>
<p>
Enten kjøp en <a href="../CD/vendors/">cd</a> eller nedlast fra
<a href="$(DISTRIB)/ftplist">Internettet</a>. Sjekk deretter ut vår
<a href="../releases/stable/installmanual">installasjonsdokumentasjon</a>.</p>
<p>
Den mest populære måten å installere Debian på er fra en CD, som
du kan kjøpe for kostnadspris hos en av våre mange
CD-leverandører. Om du har en god Internett-tilknytning, kan du
hente og installere Debian via Internettet.</p>
<p>
Se <a href="../distrib/">siden om å få tak i Debian</a> for mer
informasjon.</p>
<p>
Dersom du ikke har gjort det ennå, vil du kanskje først se på
......@@ -236,40 +242,28 @@
<h2><a name="support">Jeg klarer ikke å sette alt opp selv.
Hvor får jeg brukkerstøtte for Debian?</a></h2>
<p>
Om du er villig til å <a href="$(DOC)/">lese litt engelsk</a>, kan
du gjøre <em>alt</em> selv. Skulle du komme ut for noe som du
ikke klarer å finne ut av, meld deg på <a
href="$(HOME)/MailingLists/">postlistene</a> våre, særlig
debian-user. Raske, vennlige svar, gratis. Du får ikke bedre
tjeneste enn dette.</p>
<p>
For tiden fins det ingen norsktalende postlister tilegnet Debian.
Om du ønsker en, se gjerne på
<a href="$(HOME)/MailingLists/HOWTO_start_list">bruksanvisningen</a>.
Ellers kan du finne flere resurser på
<a href="$(HOME)/international/Norwegian">den norske siden</a>.</p>
<p>
For IRC-brukere fins det en kanal tilegnet Debian. Den
heter #debian, og du kan finne den på <code>irc.debian.org</code>.</p>
<p>
Om du foretrekker å betale for støtte, fins det mange
<a href="$(HOME)/consultants/">foretak</a> som vil installere
og/eller holde maskinen din vedlike.</p>
<p>
Du kan få mye hjelp ved å lese dokumentasjon som er tilgjengelig
både på dette nettstedet og i pakker du kan installere på
systemet ditt. Du kan også ta kontakt med oss på postlistene og
ved å bruke IRC. Du kan til og med hyre en konsulent til å
utføre arbeidet.</p>
<p>
Se <a href="../doc/">dokumentasjonen</a> og
<a href="../support">støttesidene</a> for videre
informasjon.</p>
<h2><a name="who">Hvem er dere egentlig?</a></h2>
<p>
Debian er satt sammen av rundt 800 <a href="$(DEVEL)/people">utviklere</a>
spredt rundtomkring i verden, som bidrar i fritiden sin. Få av
utviklerne har faktisk møtt hverandre personlig. Samtalene skjer
for det meste gjennom e-post (listene fins hos lists.debian.org)
og IRC (kanalen #debian hos irc.debian.org).</p>
<p>
Debian er satt sammen av nesten ett tusen
<a href="$(DEVEL)/people">utviklere</a> spredt rundtomkring i
verden, som bidrar i fritiden sin. Få av utviklerne har faktisk
møtt hverandre personlig. Samtalene skjer for det meste gjennom
e-post (listene fins hos lists.debian.org) og IRC (kanalen
#debian hos irc.debian.org).</p>
<h2><a name="history">Hvordan startet det hele?</a></h2>
......
#use wml::debian::template title="Grunner til å Velge Debian"
#use wml::debian::translation-check translation="1.39"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::translation-check translation="1.40"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>
......@@ -51,7 +52,7 @@
<dt><b>Kjempemengder av programvare.</b></dt>
<dd>
Debian kommer med over <a href="../distrib/packages">3950
Debian kommer med over <a href="../distrib/packages"><packages_in_stable>
forskjellige programvarer-pakker</a>. Hver eneste del er fritt
tilgjengelig. Dersom du har komersiell programvare som kjøres
på Linux kan du likevel bruke det - faktisk fins det muligvis et
......
#use wml::debian::template title="Arkitekturtilpassinger"
#use wml::debian::translation-check translation="1.46"
#use wml::debian::translation-check translation="1.49"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<ul>
......@@ -74,7 +74,7 @@
<h3><a href="m68k/">Motorola 68k ("m68k")</a></h3>
<p>
Første gang offisielt utgitt med Debian 2.0 ("hamm"). Den best
Første gang offisielt utgitt i Debian 2.0 ("hamm"). Den best
etablerte tilpassingen etter Intel x86. Debian
m68k-tilpassingen kan operere en stor mengde av maskiner
bygd på prosessor-serien Motorola 68K, slik som forskjellige Sun3
......@@ -84,7 +84,7 @@
<h3><a href="sparc/">Sun SPARC ("sparc")</a></h3>
<p>
Først offisielt utgitt med Debian 2.1. Denne
Først offisielt utgitt i Debian 2.1. Denne
tilpassingen opererer Sun SPARCstation-serien av
arbeidsstasjoner, såvel som noen av deres arvtakere i
"sun4"-arkitekturene.</p>
......@@ -98,7 +98,7 @@
<h3><a href="powerpc/">Motorola/IBM PowerPC ("powerpc")</a></h3>
<p>
Først offisielt utgitt med Debian 2.2. Denne
Først offisielt utgitt i Debian 2.2. Denne
tilpassingen opererer på mange av Apple Macintosh
PowerMac-modellene, samt på maskiner som er bygd på de åpne
CHRP- og PReP-arkitekturene.</p>
......@@ -106,55 +106,54 @@
<h3><a href="arm/">ARM ("arm")</a></h3>
<p>
Først utgitt med Debian 2.2. En ny
Først utgitt i Debian 2.2. En ny
tilpassingsinnsats, som kom til live med Corels (nå
Rebel.Coms) interessante NetWinder-maskin.</p>
<h2><a name="unreleased">Tilpassinger som ennå ikker er utgitt</a></h2>
<p>
De følgende tilpassingene har aldri vært del av en stabil
Debian-utgave, men de skulle komme seg med i en før eller
senere</p>
<h3><a href="sparc64/">Sun UltraSPARC ("sparc64")</a></h3>
<p>
Dette er en tilpassing til Sun UltraSPARC
(sun4u)-serien av arbeidsstasjoner. Denne 64-bit prosessoren
drar fordel av at den er baklengs forenlig med forgjengeren,
slik at UltraSPARC-porten er fullt i stand til å operere
programvare bygd for SPARC-prosessoren.</p>
<h3><a href="mips/">MIPS-CPU-er ("mips" og "mipsel")</a></h3>
<p>
Debian porteres til MIPS-arkitekturen som brukes i SGI-maskiner
Først utgitt i Debian 3.0.
Debian er tilpasset MIPS-arkitekturen som brukes i SGI-maskiner
(debian-mips - big-endian) og Digital DECStationer (debian-mipsel
- little endian).
Vi planlegger og utgi disse to arkitekturene med «woody».
</p>
<h3><a href="hppa/">HP PA-RISC ("hppa")</a></h3>
<p>
Først utgitt i Debian 3.0.
Dette er en tilpassing av Debian GNU/Linux til PA-RISC
arkitekturen, og er i en ganske utviklet fase. Vi planlegger å
utgi den med til `woody'.</p>
arkitekturen, og er i en ganske utviklet fase.</p>
<h3><a href="ia64/">IA-64 ("ia64")</a></h3>
<p>
Dette er en tilpassing til Intels 64-bit-arkitektur.
Vi planlegger å utgi den sammen med «woody».</p>
Først utgitt i Debian 3.0.
Dette er en tilpassing til Intels 64-bit-arkitektur.</p>
<h3><a href="s390/">S/390 (``s390'')</a></h3>
<p>
Dette er en tilpassing til IBM S/390 tjenere. Vi planlegger å utgi
denne tilpassingen med «woody».</p>
Først utgitt i Debian 3.0.
Dette er en tilpassing til IBM S/390 tjenere.</p>
<h2><a name="unreleased">Tilpassinger som ennå ikke er utgitt</a></h2>
<p>
De følgende tilpassingene har aldri vært del av en stabil
Debian-utgave, men de skulle komme seg med i en før eller
senere</p>
<h3><a href="sparc64/">Sun UltraSPARC ("sparc64")</a></h3>
<p>
Dette er en tilpassing til Sun UltraSPARC
(sun4u)-serien av arbeidsstasjoner. Denne 64-bit prosessoren
drar fordel av at den er baklengs forenlig med forgjengeren,
slik at UltraSPARC-porten er fullt i stand til å kjøre
programvare bygd for SPARC-prosessoren.</p>
......@@ -188,6 +187,14 @@
Intel x86-prosessorene den mest utbygde varianten, men arbeid er
også påbegynt for å støtte maskiner bygd på Alpha-prosessoren.</p>
<h3><a href="freebsd/">Debian GNU/FreeBSD (``freebsd-i386'')</a></h3>
<p>
Dette er en tilpassing av operativsystemet Debian til
FreeBSD-kjernen. Den er på et foreløpig stadium.</p>
<h2><a name="various">Diverse tilpassings-lignende prosjekter</a></h2>
<p>
......@@ -202,10 +209,11 @@
Beowulf er en erstatning for noen av de større mega-maskinene som
brukes i vitenskap- og matematikk-sammenheng. Prosjektet har som
mål å operere Beowulf-klustere på Debianmaskiner, og å samle
<i>folkene</i> som er involvert i et basar-lignende nettverk.</p>
<i>folkene</i> som er involvert i et
<a href="http://www.tuxedo.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/">basar</a>-lignende
nettverk.</p>
<hr></hr>
<hr>
<p>
<strong>Forbehold:</strong> Mange av maskinene og prosessorene
......
#use wml::debian::template title="Debian-utgaver"
#use wml::debian::translation-check translation="1.22"
#use wml::debian::translation-check translation="1.24"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<h2>Utgaver etter status</h2>
<p>
Debian har alltid minst tre utgaver som aktivt vedlikeholdes:
«stable», «testing» og «unstable».</p>
<dl>
<dt>
<a href="stable/">stable</a></dt>
<dd>
<p>
Den stabile distribusjonen («stable») er den nyeste
offisielt utgitte distribusjonen av Debian.</p>
<p>
Dette er produksjonsutgaven av Debian, den som vi først og
fremst anbefaler.</p>
<p>
Den nåværende stabile utgaven av Debian GNU/Linux er versjon
<current_release>, med kodenavn
<em><current_release_name></em>. Den ble utgitt
<current_release_date>.</p>
</dd>
<dt>
<a href="testing/">testing</a></dt>
<dd>
<p>
«testing»-distribusjonen inneholder pakker som ennå ikke er
akseptert inn i en stabil utgave, selv om de er i køen for
dette. Den største fordelen ved å bruke denne
distribusjonen er at den har nyere versjoner av
programvarer, og den største ulempen er at den ikke er
fullstendig testet og har dermed ikke offisiell støtte fra
Debians sikkerhetsgruppe.</p>
<p>
Se <a href="$(DOC)/FAQ/">Debians liste over vanlige
spørsmål</a> for mer informasjon om
<a href="$(DOC)/FAQ/ch-ftparchives#s-testing">hva «testing» er</a>
og <a href="$(DOC)/FAQ/ch-ftparchives#s-frozen">hvordan denne blir
gjort til «stable»</a>.
</p>
<p>
Den nåværende «testing»-distribusjonen er
<em><current_testing_name></em>.
</p>
</dd>
<dt>unstable</dt>
<dd>
<p>
Den ustabile distribusjonen (unstable) er hvor utviklingen av
Debian skjer. Generelt brukes denne distribusjonen av
utviklere og de som liker å leve på kanten.
</p>
<p>
Den ustabile distribusjonen heter
<em><current_unstable_name></em>.
</p>
</dd>
</dl>
<h2>Oversikt over utgaver</h2>
<p>
De følgene utgavene er presentert på grunnlag av sin
utgivelses-status. Disse pekerne vil alltid være tilgjengelig,
siden Debian alltid har minst tre utgaver som aktivt
vedlikeholdes: «stable», «testing» og «unstable».
</p>
<dl>
<dt>
<a href="stable/">stable</a></dt>
<dd>
<p>
Den stabile distribusjonen («stable») er den nyeste offisielle
utgaven av Debian. Dette er utgaven som er i produksjon.
</p>
<p>
Den nåværende stabile utgaven av Debian GNU/Linux er versjon
<current_release>, med kodenavn
<em><current_release_name></em>. Den ble utgitt
<current_release_date>.
</p>
</dd>
<dt>
<a href="testing/">testing</a></dt>
<dd>
<p>
«testing»-distribusjonen inneholder pakker som ennå ikke er
akseptert som del av en stabil utgave, men som heller ikke har
noen utgave-kritiske feil rapportert mot seg, og som er brukt
en viss tid. Se den
<a href="http://ftp-master.debian.org/testing/">mer detaljerte
forklaringen</a>.
</p>
<p>
Den nåværende «testing»-distribusjonen er
<em><current_testing_name></em>.
</p>
</dd>
<dt>unstable</dt>
<dd>
<p>
Den ustabile distribusjonen (unstable) er hvor utviklingen av
Debian skjer. Generelt brukes denne distribusjonen av
utviklere og de som liker å leve på kanten.
</p>
<ul>
<li>
Den neste utgaven av Debian er blitt døpt «Sarge»
-- ingen utgavedato har blitt satt ennå.</li>
<p>
Den ustabile distribusjonen heter
<em><current_unstable_name></em>.
</p>
</dd>
</dl>
<h2>Utgaver etter navn</h2>
<p>
De følgende navnene er bare en annen måte å vise til de samme
distribusjonene som ovenfor.
</p>
<li>
<a href="woody/">Debian GNU/Linux 3.0 («woody»)</a>
-- nåværende stabil utgave
</ul>
<p>
<ul>
<li><a href="potato/">Debian GNU/Linux 2.2 («potato»)</a></li>
<li><a href="woody/">Debian GNU/Linux 3.0 («woody»)</a>
(<strong>ikke utgitt ennå</strong>)</li>
</ul>
</p>
<li>
<a href="potato/">Debian GNU/Linux 2.2 (`potato')</a>
-- tidligere stabil utgave</li>
<p>
Se <a href="$(HOME)/doc/FAQ/">Debians vanlige spørsmål</a> for en
forklaring av
<a href="$(HOME)/doc/FAQ/ch-ftparchives.html#s-sourceforcodenames">hvor
disse kodenavnene kommer fra.</a>
</p>
<li>
<a href="slink/">Debian GNU/Linux 2.1 («slink»)</a>
-- tidligere stabil utgave</li>
<H2>Eldre utgaver av Debian</H2>
<li>
<a href="hamm/">Debian GNU/Linux 2.0 («hamm»)</a>
-- tidligere stabil utgave</li>
<p>
<ul>
<li><a href="slink/">Debian GNU/Linux 2.1 («slink»)</a></li>
<li><a href="hamm/">Debian GNU/Linux 2.0 («hamm»)</a></li>
</ul>
</p>
<p>
Eldre Debian-utgaver kan finnes i
<a href="$(HOME)/distrib/archive">Debianarkivet</a>.
</p>
<p>
Websidene for tidligere Debian-utgaver holdes vedlike, men
selve utgavene finnes kun i et særskilt
<a href="$(HOME)/distrib/archive">arkiv</a>.</p>
<p>
Se <a href="$(HOME)/doc/FAQ/">Debians vanlige spørsmål</a>
for en forklaring av
<a href="$(HOME)/doc/FAQ/ch-ftparchives.html#s-sourceforcodenames">hvor
alle disse kodenavnene kommer fra</a>.</p>
# Local variables:
......
#use wml::debian::template title="Utgaveinformasjon for Debian GNU/Linux 3.0 «woody»" BARETITLE="true"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::translation-check translation="1.21"
#use wml::debian::translation-check translation="1.22"
<!-- Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net) -->
<h2><a name="general">Generell Informasjon</a></h2>
<p>
Debian GNU/Linux 3.0 (Woody) ble utgitt den 19. juli 2002.</p>
<p>
For informasjon om hovedendringene i denne utgaven, se
<a href="releasenotes">utgavenotisene</a>
og den offisielle <a href="$(HOME)/News/2002/20020719">pressemeldingen</a>.
</p>
<p>
Debian GNU/Linux 3.0 er tilgjengelig på Internettet eller fra
CD-leverandører. Se
<a href="$(HOME)/distrib/">distribusjonssiden</a> for mer
informasjon om å få tak i Debian.</p>
<p>
Før du installerer Debian, les
<a href="installmanual">Installasjonsmanualen</A>.
Installasjonsmanualen for maskinvarearkitekturen din inneholder
instruksjoner og andre pekere for alle filene du trenger å
installere.</p>
<p>
Selv om den er erklært <em>stabil</em>, fins det mot vår vilje
problemer i «woody»-utgaven. Vi har satt sammen en liste over
de større problemene vi kjenner til, og du kan alltid
<a href="reportingbugs">rapportere andre problemer</a> til
oss.</p>
<p>
Sist, men ikke minst, har vi en liste over <a href="credits">folk
som anerkjennes</a> for å gjøre denne utgaven mulig.</p>
<h2><a name="general">Generell Informasjon</a></h2>
<p>
Debian GNU/Linux 3.0 (Woody) ble utgitt den 19. juli 2002.</p>
<p>
For informasjon om hovedendringene i denne utgaven, se
<a href="releasenotes">utgavenotisene</a>
og den offisielle <a href="$(HOME)/News/2002/20020719">pressemeldingen</a>.
</p>
<p>
Debian GNU/Linux 3.0 er tilgjengelig på Internettet eller fra
CD-leverandører. Se
<a href="$(HOME)/distrib/">distribusjonssiden</a> for mer
informasjon om å få tak i Debian.</p>
<p>
Før du installerer Debian, les
<a href="installmanual">Installasjonsmanualen</A>.
Installasjonsmanualen for maskinvarearkitekturen din inneholder
instruksjoner og andre pekere for alle filene du trenger å
installere.</p>
<p>