Commit efd512d9 authored by Finnish Language Team's avatar Finnish Language Team

Synced with english.

CVS version numbers

finnish/News/1999/19990309.wml: 1.3 -> 1.4 
finnish/News/1999/19990923.wml: 1.1 -> 1.2 
finnish/News/1999/index.wml: 1.1 -> 1.2 
finnish/intro/license_disc.wml: 1.3 -> 1.4 
finnish/releases/potato/index.wml: 1.14 -> 1.15
parent a1588619
<define-tag pagetitle>Debian 2.1 julkistettu</define-tag>
<define-tag release_date> 9. 3.1999</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
<p>Tsmlleen uusitussa aikataulussa, kello 00:00 UTC 9. maaliskuuta
1999, julkaistiin Debian 2.1 (lempinimeltn slink). Julkaisun tiedot
......
......@@ -2,6 +2,7 @@
<define-tag pagetitle>Linux Journalin lukijoiden suosikit 1999</define-tag>
<define-tag release_date>1999-09-23</define-tag>
#use wml::debian::news
#use wml::debian::translation-check translation="1.1"
<a href="http://www.linuxjournal.com/contest/readchoice.html"><IMG src="rc99.gif" border="0" hspace="0" vspace="0" alt="" width="105" height="105"></a>
......
#use wml::debian::template title="Vuoden 1999 uutiset"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
<:= get_recent_list ('.', '0', '$(ENGLISHDIR)/News/1999', '', '\d+\w*') :>
# Translated by Markku Verkkoniemi on 1999-06-16
#use wml::debian::template title="Ohjelmistolisenssivertailua"
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
******Tm dokumentti on kehitysvaiheessa*******
<P><STRONG>******Tm dokumentti on kehitysvaiheessa*******</STRONG></P>
<P>Vapaiden ohjelmistojen parissa tyskentelevill on taipumus
muodostaa vahvoja mielipiteit lisenssien suhteen.
......@@ -94,8 +94,7 @@ n
</UL>
<HR>
<A name="mistakes">
Yleisi virheit itsevalmistetuissa lisensseiss:
<P><A NAME="mistakes">Yleisi virheit itsekirjoitetuissa lisensseiss</A>:
<UL>
<LI>Ohjelmiston myynti voiton tavoittelemiseksi ei ole sallittu,
tai rajoitetaan, mik aiheuttaa vaikeuksia jaella ohjelmistoa CD:ll.
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
# update by Antti-Juhani Kaijanaho (ajk) on 2000-08-15
# update by Tommi Vainikainen on 2000-08-18.
#use wml::debian::template title="Debian GNU/Linux 2.2 (potato) julkaisutietoja" BARETITLE=yes
#use wml::debian::translation-check translation="1.18"
#use wml::debian::translation-check translation="1.19"
#use wml::debian::release
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/potato/release.data"
......@@ -149,9 +149,9 @@ ehdotetut p
<tt>/etc/apt/sources.list</tt>-tiedostoosi:
<pre>
# tietoturvapivitykset
\# tietoturvapivitykset
deb http://security.debian.org/ potato/updates main contrib non-free
# ehdotetut muutokset 2.2:n pivitysversioon.
\# ehdotetut muutokset 2.2:n pivitysversioon.
deb http://http.us.debian.org/debian dists/proposed-updates/
</pre>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment