sync with en version 1.8

CVS version numbers

romanian/CD/vendors/index.wml: 1.4 -> 1.5
parent e9f42e3a
......@@ -2,6 +2,7 @@
#use wml::debian::countries
#use wml::debian::translation-check translation="1.0"
<p>
<a href="#ar"><ARc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#at"><ATc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#au"><AUc></a>&nbsp;&nbsp;
......@@ -35,63 +36,81 @@
<a href="#se"><SEc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#ch"><CHc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#tw"><TWc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#tr"><TRc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#uk"><UKc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#us"><USc></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="#ve"><VEc></a>&nbsp;&nbsp;
<h3>Despre CD-urile Debian</h3>
</p>
<p>Debian crează şi oferă întreaga distribuţie gratuit.
Debian nu îşi fabrică singur propriile CD-uri ci se bazează pe
distribuitori.
Pentru a ajuta distribuitori să asigure CD-uri de bună calitate le
distribuitori. Pentru a ajuta distribuitori să asigure CD-uri de bună calitate le
oferim <a href="http://cdimage.debian.org/">imaginile CD oficiale</a>.
Acestea reprezintă singura versiune testată deplin de către echipa
noastră de testare şi este de departe cea mai populară metodă de cumpărare.
noastră de testare şi este de departe cea mai populară metodă de cumpărare. </p>
<p>Tipul de CD este indicat sub fiecare intrare din listă.
<p>
Tipul de CD este indicat sub fiecare intrare din listă.
</p>
<UL>
<LI>``Official CD'' (CD-uri oficiale) indică că distribuitorul vinde CD-uri
Debian aşa cum sînt distribuite de noi.
<LI>``Development Snapshot'' (CD instantaneu de dezvoltare) indică că
distribuitorul vinde o imagine ISO a versiunii în curs de dezvoltare,
instabilă. Acestea sînt mai puţine şi costă în general mai mult.
Frecvenţa creării lor este de asemenea indicată. Sînt folosite mai mult
de programatori.
<LI>``Vendor Release'' (versiunea vînzătorului) indică că distribuitorul
vinde CD-uri proprii bazate pe distribuţia Debian. Acestea includ în
general soft care nu este pe CD-urile oficiale. Vedeţi site-ul
distribuitorului pentru detalii.
<LI>``Custom Release'' (versiune personală) indică că distribuitorul creează
CD-uri după indicaţiile dumneavoastră.
<LI>``Multiple Distribution'' (distribuţii multiple) indică că Debian este
vîndut ca parte a unui set de CD-uri care includ mai multe distribuţii
de Linux.
<LI>``non-US'' (în afara Statelor Unite) arată că cel puţin o parte a
colecţiei de soft care nu se găseşte în distribuţia principală Debian
datorită restricţiilor de export sau copyright US este inclusă.
<LI>``non-free'' (ne liberă) arată că cel puţin o parte a colecţiei de soft
considerată non-free conform <a
href="$(HOME)/social_contract#guidelines">Ghidului Debian Free Software</a>
dar aflată în arhivele Debian este inclusă. Revine distribuitorului
sarcina de a negocia cu autorii acestui soft.
<LI>
``Official CD'' (CD-uri oficiale) indică faptul că distribuitorul vinde CD-uri
Debian aşa cum sînt distribuite de noi.
</li>
<LI>
``Development Snapshot'' (CD instantaneu de dezvoltare) indică că
distribuitorul vinde o imagine ISO a versiunii în curs de dezvoltare,
instabilă. Acestea sînt mai puţine şi costă în general mai mult.
Frecvenţa creării lor este de asemenea indicată. Sînt folosite mai mult de
programatori.
</li>
<li>
``Vendor Release'' (versiunea vînzătorului) indică că distribuitorul vinde CD-uri proprii bazate pe
distribuţia Debian. Acestea includ în general soft care nu este pe CD-urile oficiale.
Vedeţi site-ul distribuitorului pentru detalii.
</li>
<li>
``Custom Release'' (versiune personală) indică că distribuitorul creează CD-uri după indicaţiile
dumneavoastră.
</li>
<li>
``Multiple Distribution'' (distribuţii multiple) indică că Debian este vîndut ca parte a unui set de
CD-uri care includ mai multe distribuţii de Linux.
</li>
<li>
``non-US'' (în afara Statelor Unite) arată că cel puţin o parte a colecţiei de soft
care nu se găseşte în distribuţia principală Debian datorită restricţiilor de export
sau copyright US este inclusă.
</li>
<li>
``non-free'' (ne liberă) arată că cel puţin o parte a colecţiei de soft considerată
non-free conform
<a href="../social_contract#guidelines">Ghidului Debian Free Software</a>
dar aflată în arhivele Debian este inclusă. Revine
distribuitorului sarcina de a negocia cu autorii acestui
soft.
</li>
</UL>
<P>Intrările din listă separate prin punct şi virgulă ``;'', sînt produse separate.
<P>Unii distribuitori permit clienţilor să plătească mai mult şi donează aceşti bani
<P>
Intrările din listă separate prin punct şi virgulă ``;'', sînt produse separate.
</p>
<P>
Unii distribuitori permit clienţilor să plătească mai mult şi donează aceşti bani
către Debian. Alţii contribuie cu o porţiune din vînzări la
Debian. Acest lucru este specificat prin ``Permite contribuţii la
Debian.'' Sperăm că vă veţi gîndi să faceţi o donaţie către Debian.
<P>De obicei este mai ieftin să găsiţi un distribuitor în ţara dumneavoastră deoarece costurile de livrare
</p>
<P>
De obicei este mai ieftin să găsiţi un distribuitor în ţara dumneavoastră deoarece costurile de livrare
vor fi mai mici. Există distribuitori care reduc preţurile prin
cumpărarea în vrac de CD-uri de la alt distribuitori din alte ţări şi care
le revînd. Deoarece unii găsesc acest lucru neclar
re-vînzătorii sînt marcaţi ca atare. Acest lucru nu are
nici un efect asupra calităţilor discurilor.
<p>Dacă doriţi să cumpăraţi un calculator care are Debian deja instalat
le revînd. Deoarece unii găsesc acest lucru neclar re-vînzătorii sînt marcaţi
ca atare. Acest lucru nu are nici un efect asupra calităţilor discurilor.
</p>
<p>
Dacă doriţi să cumpăraţi un calculator care are Debian deja instalat
mergeţi la <a href="pre-installed">Debian Pre-installed Page</a>.
</p>
<hr>
......@@ -99,13 +118,14 @@ merge
<hr>
<P>CD-urile Debian sînt ieftine dar poate găsiţi şi mai ieftin
versiuni mai vechi de CD-uri.
<P>CD-urile Debian sînt ieftine dar se poate găsi şi mai ieftine,
versiuni mai vechi de CD-uri, eventual nu noi.
Încercaţi la ``Linux CD Giveaway'' la
<a href="http://visar.csustan.edu/">http://visar.csustan.edu/</a>.
</p>
<hr>
<p>If you are a Debian CD vendor and you wish to be added to this page,
please see the <a href="adding">required information to have you
added</a>.</p>
<p>Dacă doriţi să vindeţi CD-uri Debian şi vreţi să figuraţi pe această pagină,
vă rugăm să vedeţi <a href="adding">informaţiile cerute pentru a vă
adăuga</a>.</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment