Commit aa90564c authored by Doma Gergő Mihály's avatar Doma Gergő Mihály Committed by Weblate

Translated using Weblate (Hungarian)

Currently translated at 83.0% (831 of 1001 strings)
parent 5a8a834e
Pipeline #17815 passed with stages
in 12 minutes and 14 seconds
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-27 18:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-15 16:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-30 02:17+0000\n"
"Last-Translator: Doma Gergő <domag02@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <https://hosted.weblate.org/projects/freedombox/"
"plinth/hu/>\n"
......@@ -126,10 +126,8 @@ msgstr ""
"Lehetővé teszi a biztonsági másolat archívumok létrehozását és kezelését."
#: plinth/modules/backups/__init__.py:89
#, fuzzy
#| msgid "Filesystem"
msgid "Root Filesystem"
msgstr "Fájlrendszer"
msgstr "Gyökér fájlrendszer"
#: plinth/modules/backups/forms.py:30
msgid "Archive name"
......@@ -157,16 +155,13 @@ msgstr ""
#: plinth/modules/backups/forms.py:42
msgid "Disk"
msgstr ""
msgstr "Lemez"
#: plinth/modules/backups/forms.py:43
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Disk path to a folder on this server where the archive will be extracted."
msgid "Disk or removable storage where the backup archive will be saved."
msgstr ""
"Lemez elérési út egy olyan mappára ezen a kiszolgálón, ahová az archívum ki "
"lesz csomagolva."
"Lemez vagy cserélhető adathordozó ahová a biztonsági mentés archívuma el "
"lesz mentve."
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:43
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:46
......@@ -174,10 +169,8 @@ msgid "Create archive"
msgstr "Archívum létrehozása"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:50
#, fuzzy
#| msgid "Backups"
msgid "Backup archives"
msgstr "Biztonsági másolatok"
msgstr "Biztonsági másolat archívumok"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:52
msgid "No archives currently exist."
......@@ -203,29 +196,21 @@ msgid "Export"
msgstr "Exportál"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:86
#, fuzzy
#| msgid "Name for new backup archive."
msgid "Exported backup archives"
msgstr "Az új biztonsági másolat archívum neve."
msgstr "Exportált biztonsági másolat archívumok"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:88
#, fuzzy
#| msgid "Name for new backup archive."
msgid "No exported backup archives were found."
msgstr "Az új biztonsági másolat archívum neve."
msgstr "Egy exportált biztonsági másolat archívum sem található."
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:94
#: plinth/modules/backups/templates/backups_restore.html:33
#, fuzzy
#| msgid "Documentation"
msgid "Location"
msgstr "Dokumentáció"
msgstr "Hely"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:109
#, fuzzy
#| msgid "Restart"
msgid "Restore"
msgstr "Újraindítás"
msgstr "Visszaállítás"
#: plinth/modules/backups/templates/backups_delete.html:27
msgid "Delete this archive permanently?"
......@@ -245,12 +230,12 @@ msgstr "Küldés"
#: plinth/modules/backups/templates/backups_restore.html:27
msgid "Restore data from this archive?"
msgstr ""
msgstr "Adatok visszaállítása ebből az archívumból?"
#: plinth/modules/backups/templates/backups_restore.html:51
#, python-format
msgid "Restore data from %(name)s"
msgstr ""
msgstr "Adatok visszaállítása ebből: %(name)s"
#: plinth/modules/backups/views.py:56
msgid "Archive created."
......@@ -278,11 +263,11 @@ msgstr "Archívum exportálása"
#: plinth/modules/backups/views.py:124
msgid "Restore from backup"
msgstr ""
msgstr "Visszaállítás biztonsági mentésből"
#: plinth/modules/backups/views.py:132
msgid "Restored data from backup."
msgstr ""
msgstr "Adatok visszaállítva a biztonsági mentésből."
#: plinth/modules/bind/__init__.py:34
msgid "BIND"
......@@ -446,6 +431,13 @@ msgid ""
"users must explicitly type /plinth or /freedombox to reach {box_name} "
"Service (Plinth)."
msgstr ""
"Válaszd ki azt az alkalmazást, amit alapértelmezésképpen láthatnak majd "
"azok, akik az internetről meglátogatják a te {box_name} eszközöd. Tipikus "
"eset az amikor egy blog vagy wiki fogadja nyitóoldalként azt aki felkeresi "
"az adott domént. Vedd figyelembe, hogy ha az alapértelmezett alkalmazás "
"bármi másra van állítva mint {box_name} Szolgáltatás (Plinth), akkor annak "
"eléréséhez a felhasználóknak külön meg kell adniuk a /plinth vagy a /"
"freedombox elérési utat."
#: plinth/modules/config/templates/config.html:34
#: plinth/modules/dynamicdns/templates/dynamicdns.html:35
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment