1. 28 Aug, 2018 1 commit
 2. 27 Aug, 2018 1 commit
 3. 27 Jan, 2018 8 commits
 4. 05 Jul, 2017 5 commits
 5. 12 Dec, 2015 1 commit
 6. 24 Dec, 2013 5 commits
  • TANIGUCHI Takaki's avatar
   prepare release · 5d26098b
   TANIGUCHI Takaki authored
   5d26098b
  • TANIGUCHI Takaki's avatar
   Standards-Version 3.9.5 · 666e23df
   TANIGUCHI Takaki authored
   666e23df
  • TANIGUCHI Takaki's avatar
   new upstream · 375df192
   TANIGUCHI Takaki authored
   375df192
  • TANIGUCHI Takaki's avatar
   Merge tag 'upstream/0.8.4' · 761a6e78
   TANIGUCHI Takaki authored
   Upstream version 0.8.4
   
   # gpg: 2013年12月24日 11時18分08秒 JSTにRSA鍵ID 28A5E257で施された署名
   # gpg: “TANIGUCHI Takaki <takaki@media-as.org>”からの正しい署名
   # gpg:         別名“TANIGUCHI Takaki <takaki@asis.media-as.org>”
   # gpg:         別名“TANIGUCHI Takaki <taniguchi.takaki@gmail.com>”
   # gpg:         別名“TANIGUCHI Takaki <takaki@debian.org>”
   # gpg:         別名“TANIGUCHI Takaki <takaki@debian.or.jp>”
   # gpg:         別名“TANIGUCHI Takaki <takaki@takaki.media-as.org>”
   # gpg:         別名“TANIGUCHI Takaki <takaki@nagoya-u.jp>”
   761a6e78
  • TANIGUCHI Takaki's avatar
   Imported Upstream version 0.8.4 · e34bec84
   TANIGUCHI Takaki authored
   e34bec84
 7. 11 May, 2013 1 commit
 8. 09 May, 2012 6 commits
 9. 07 Mar, 2011 4 commits
 10. 20 Feb, 2011 4 commits