Commit fe3fdfd8 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by GNOME Translation Robot

Update Hungarian translation

parent 8739730b
# Hungarian translation for baobab.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018. Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019. Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the baobab package.
#
# Szabolcs Ban <shooby at gnome dot hu>, 1999, 2000.
......@@ -10,16 +10,15 @@
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
# Mate ORY <orymate at gmail d0t com>, 2006.
# Lukács Bence <lukacs.bence1 at gmail dot com>, 2012.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: baobab master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=baobab&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-29 10:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-21 22:12+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/baobab/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-15 15:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-26 20:50+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -28,7 +27,7 @@ msgstr ""
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:6 data/org.gnome.baobab.desktop.in:3
#: src/baobab-main-window.ui:106
#: src/baobab-main-window.ui:120
msgid "Disk Usage Analyzer"
msgstr "Lemezhasználat-elemző"
......@@ -66,42 +65,42 @@ msgstr "tároló;lemezterület;takarítás;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.baobab.desktop.in:10
msgid "baobab"
msgstr "baobab"
msgid "org.gnome.baobab"
msgstr "org.gnome.baobab"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:9
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:9
msgid "Excluded partitions URIs"
msgstr "Kihagyott partíciók URI-címei"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:10
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:10
msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
msgstr "A vizsgálatból kihagyandó partíciók URI-címeinek listája."
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:20
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:20
msgid "Active Chart"
msgstr "Aktív diagram"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:21
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:21
msgid "Which type of chart should be displayed."
msgstr "Melyik diagramtípus legyen látható."
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:25
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:25
msgid "Window size"
msgstr "Ablakméret"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:26
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:26
msgid "The initial size of the window"
msgstr "Az ablak kezdeti mérete"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:30
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:30
msgid "Window state"
msgstr "Ablakállapot"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml.in:31
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:31
msgid "The GdkWindowState of the window"
msgstr "Az ablak GdkWindowState állapota"
#: src/baobab-application.vala:28
#: src/baobab-application.vala:30
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Verzióinformációk kiírása és kilépés"
......@@ -187,43 +186,55 @@ msgstr "Számítógép"
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Mappa vizsgálata…"
#: src/baobab-main-window.ui:20 src/menus.ui:25
#: src/baobab-main-window.ui:13
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "_Gyorsbillentyűk"
#: src/baobab-main-window.ui:17
msgid "_Help"
msgstr "_Súgó"
#: src/baobab-main-window.ui:21
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "A Lemezhasználat-elemző _névjegye"
#: src/baobab-main-window.ui:34 src/menus.ui:7
msgid "_Open Folder"
msgstr "Mappa _megnyitása"
#: src/baobab-main-window.ui:29 src/menus.ui:29
#: src/baobab-main-window.ui:43 src/menus.ui:11
msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "Út_vonal másolása a vágólapra"
#: src/baobab-main-window.ui:38 src/menus.ui:33
#: src/baobab-main-window.ui:52 src/menus.ui:15
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Át_helyezés a Kukába"
#: src/baobab-main-window.ui:170
#: src/baobab-main-window.ui:184
msgid "Close"
msgstr "Bezárás"
#: src/baobab-main-window.ui:225
#: src/baobab-main-window.ui:239
msgid "Folder"
msgstr "Mappa"
#: src/baobab-main-window.ui:252
#: src/baobab-main-window.ui:266
msgid "Size"
msgstr "Méret"
#: src/baobab-main-window.ui:272
#: src/baobab-main-window.ui:286
msgid "Contents"
msgstr "Tartalom"
#: src/baobab-main-window.ui:290
#: src/baobab-main-window.ui:304
msgid "Modified"
msgstr "Módosítva"
#: src/baobab-main-window.ui:335
#: src/baobab-main-window.ui:349
msgid "Rings Chart"
msgstr "Gyűrűdiagram"
#: src/baobab-main-window.ui:347
#: src/baobab-main-window.ui:361
msgid "Treemap Chart"
msgstr "Fadiagram"
......@@ -283,55 +294,87 @@ msgstr "A fájl nem helyezhető át a Kukába"
msgid "Devices & Locations"
msgstr "Eszközök és helyek"
#: src/baobab-window.vala:572
#: src/baobab-window.vala:573
#, c-format
msgid "Could not scan folder “%s”"
msgstr "Nem vizsgálható a(z) „%s” mappa"
#: src/baobab-window.vala:575
#: src/baobab-window.vala:576
#, c-format
msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”"
msgstr "„%s” mappa néhány almappájának vizsgálata nem sikerült"
#: src/baobab-window.vala:594
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Could not detect occupied disk sizes."
msgstr "Nem észlelhetők foglalt lemezméretek."
#: src/baobab-window.vala:594
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Apparent sizes are shown instead."
msgstr "Helyette a látszólagos méretek vannak megjelenítve."
#: src/baobab-window.vala:599
msgid "Scan completed"
msgstr "Vizsgálat befejezve"
#: src/baobab-window.vala:600
#, c-format
msgid "Completed scan of “%s”"
msgstr "A(z) „%s” vizsgálata befejeződött"
#. || is_virtual_filesystem ()
#: src/baobab-window.vala:611 src/baobab-window.vala:617
#: src/baobab-window.vala:618 src/baobab-window.vala:624
#, c-format
msgid "“%s” is not a valid folder"
msgstr "„%s” nem érvényes mappa"
#: src/baobab-window.vala:612 src/baobab-window.vala:618
#: src/baobab-window.vala:619 src/baobab-window.vala:625
msgid "Could not analyze disk usage."
msgstr "A lemezhasználat nem elemezhető."
#: src/menus.ui:7
msgid "_Help"
msgstr "_Súgó"
#: src/menus.ui:12
msgid "_About"
msgstr "_Névjegy"
#: src/menus.ui:16
msgid "_Quit"
msgstr "_Kilépés"
#: src/menus.ui:39
#: src/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Általános"
#: src/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
msgstr "Elsődleges menü megjelenítése vagy elrejtése"
#: src/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Jelenlegi hely ismételt vizsgálata"
#: src/help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Mappa vizsgálata"
#: src/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Gyorsbillentyűk megjelenítése"
#: src/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Vissza a helylistához"
#: src/help-overlay.ui:52
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Kilépés"
#: src/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder"
msgstr "Ugrás a _szülőmappába"
#: src/menus.ui:45
#: src/menus.ui:27
msgid "Zoom _in"
msgstr "_Nagyítás"
#: src/menus.ui:49
#: src/menus.ui:31
msgid "Zoom _out"
msgstr "_Kicsinyítés"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment