sl.po 11.7 KB
Newer Older
1
# Slovenian translations for cogl.
2 3 4
# Copyright (C) 2011 cogl's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the cogl package.
#
5 6 7
# Martin Srebotnjak <miles@filmsi.net>, 2011 - 2012
# Matic Gradišer <0mickey@gmail.com>, 2012.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2011 - 2012
8
#
9 10 11
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cogl master\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=cogl&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
13 14
"POT-Creation-Date: 2012-08-07 05:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-07 09:19+0100\n"
15
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
16
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
17
"Language: sl\n"
18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
22 23 24 25
"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

26
#: ../cogl/cogl-debug.c:174
27
msgid "Supported debug values:"
28
msgstr "Podprta določila razhroščevanja:"
29

30
#: ../cogl/cogl-debug.c:179
31
msgid "Special debug values:"
32
msgstr "Posebna določila razhroščevanja:"
33

34
#: ../cogl/cogl-debug.c:181
35
#: ../cogl/cogl-debug.c:183
36
msgid "Enables all non-behavioural debug options"
37
msgstr "Omogoči vse ne-prikazne možnosti razhroščevanja"
38

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
#: ../cogl/cogl-debug.c:190
msgid "Additional environment variables:"
msgstr "Dodatne okoljske spremenljivke:"

#: ../cogl/cogl-debug.c:191
msgid "Comma-separated list of GL extensions to pretend are disabled"
msgstr "Z vejico ločen seznam razširitev GL, ki naj bi bile onemogočene"

#: ../cogl/cogl-debug.c:193
msgid "Override the GL version that Cogl will assume the driver supports"
msgstr "Prepiši različico GL, za katero je predvidena podpora gonilnikov"

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:25
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:30
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:35
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:40
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:45
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:50
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:55
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:61
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:66
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:71
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:158
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:163
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:168
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:184
65
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:189
66
msgid "Cogl Tracing"
67
msgstr "Sledenje Cogl"
68

69
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:27
70
msgid "CoglObject references"
71
msgstr "Sklici predmetov CoglObject"
72

73
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:28
74
msgid "Debug ref counting issues for CoglObjects"
75
msgstr "Razhroščevanje sklicev števca napak predmetov CoglObjects"
76

77
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:32
78
msgid "Trace Texture Slicing"
79
msgstr "Sledi porezavi tekstur"
80

81
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:33
82
msgid "debug the creation of texture slices"
83
msgstr "razhroščevanje ustvarjanja porezav teksture"
84

85
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:37
86
msgid "Trace Atlas Textures"
87
msgstr "Sledi teksturam nabora"
88

89
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:38
90
msgid "Debug texture atlas management"
91
msgstr "Razhroščevanje upravljanja nabora tekstur"
92

93
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:42
94
msgid "Trace Blend Strings"
95
msgstr "Sledi nizom zlivanja"
96

97
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:43
98
msgid "Debug CoglBlendString parsing"
99
msgstr "Razhroščevanje razčlenitev CoglBlendString"
100

101
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:47
102
msgid "Trace Journal"
103
msgstr "Sledi dnevniku"
104

105
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:48
106
msgid "View all the geometry passing through the journal"
107
msgstr "Preglej celotno geometrijo predmetov, ki se beležijo v dnevnik"
108

109
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:52
110
msgid "Trace Batching"
111
msgstr "Sledi paketni obdelavi"
112

113
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:53
114
msgid "Show how geometry is being batched in the journal"
115
msgstr "Pokaži paketno obdelavo geometrije predmetov v dnevniku"
116

117
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:57
118
msgid "Trace matrices"
119
msgstr "Sledi matrikam"
120

121
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:58
122
msgid "Trace all matrix manipulation"
123
msgstr "Sledi vsem obdelavam matrik"
124

125
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:63
126
msgid "Trace Misc Drawing"
127
msgstr "Sledi risanju"
128

129
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:64
130
msgid "Trace some misc drawing operations"
131
msgstr "Sledi nekaterim risarskim opravilom"
132

133
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:68
134
msgid "Trace Pango Renderer"
135
msgstr "Sledi izrisovalniku Pango"
136

137
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:69
138
msgid "Trace the Cogl Pango renderer"
139
msgstr "Sledi izrisovalniku Cogl Pango"
140

141
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:73
142
msgid "Trace CoglTexturePixmap backend"
143
msgstr "Sledi zaledju CoglTexturePixmap"
144

145
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:74
146
msgid "Trace the Cogl texture pixmap backend"
147
msgstr "Sledi zaledju sličic teksture Cogl"
148

149 150
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:76
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:81
151
msgid "Visualize"
152
msgstr "Predoči"
153

154
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:78
155
msgid "Outline rectangles"
156
msgstr "Oriši pravokotnike"
157

158
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:79
159
msgid "Add wire outlines for all rectangular geometry"
160
msgstr "Dodaj črtni oris geometriji risanim pravokotnim predmetom"
161

162
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:83
163
msgid "Show wireframes"
164
msgstr "Pokaži črtne orise"
165

166
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:84
167
msgid "Add wire outlines for all geometry"
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
msgstr "Dodaj črtni oris vsem risanim predmetom"

#: ../cogl/cogl-debug-options.h:86
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:91
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:96
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:101
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:111
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:116
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:122
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:127
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:132
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:137
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:142
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:147
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:153
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:173
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:178
185
msgid "Root Cause"
186
msgstr "Korenski vzrok"
187

188
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:88
189
msgid "Disable Journal batching"
190
msgstr "Onemogoči paketno obdelavo dnevnika"
191

192
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:89
193
msgid "Disable batching of geometry in the Cogl Journal."
194
msgstr "Onemogoči paketno obdelovanje geometrije v dnevniku Cogl."
195

196
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:93
197
msgid "Disable GL Vertex Buffers"
198
msgstr "Onemogoči medpomnilnik točk GL"
199

200
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:94
201
msgid "Disable use of OpenGL vertex buffer objects"
202
msgstr "Onemogoči uporabo točkovnega medpomnilnika predmetov OpenGL"
203

204
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:98
205
msgid "Disable GL Pixel Buffers"
206
msgstr "Onemogoči medpomnilnik sličic GL"
207

208
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:99
209
msgid "Disable use of OpenGL pixel buffer objects"
210
msgstr "Onemogoči uporabo medpomnilnika sličic predmetov OpenGL"
211

212
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:103
213
msgid "Disable software rect transform"
214
msgstr "Onemogoči programsko preoblikovanje pravokotnikov"
215

216
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:104
217
msgid "Use the GPU to transform rectangular geometry"
218
msgstr "Uporabi GPE za preoblikovanje geometrije pravokotnih predmetov"
219

220
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:106
221
msgid "Cogl Specialist"
222
msgstr "Specialist Cogl"
223

224
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:108
225
msgid "Dump atlas images"
226
msgstr "Izriši slike nabora tekstur"
227

228
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:109
229
msgid "Dump texture atlas changes to an image file"
230
msgstr "Izriši spremembe nabora tekstur v slikovno datoteko"
231

232
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:113
233
msgid "Disable texture atlasing"
234
msgstr "Onemogoči zbiranje nabora tekstur"
235

236
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:114
237
msgid "Disable use of texture atlasing"
238
msgstr "Onemogoči uporabo zbiranja nabora tekstur"
239

240
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:118
241
msgid "Disable sharing the texture atlas between text and images"
242
msgstr "Onemogoči souporabo nabora tekstur med besedilom in slikami"
243

244 245
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:119
msgid "When this is set the glyph cache will always use a separate texture for its atlas. Otherwise it will try to share the atlas with images."
246
msgstr "Izbrana možnost omogoča uporabo predpomnjenja pismenk v ločenem naboru tekstur. Sicer bo nabor souporabljen med pismenkami in slikami."
247

248
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:124
249
msgid "Disable texturing"
250
msgstr "Onemogoči sestavljanje nabora"
251

252
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:125
253
msgid "Disable texturing any primitives"
254
msgstr "Onemogoči teksturiranje primitivov"
255

256
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:129
257
msgid "Disable arbfp"
258
msgstr "Onemogoči arbfp"
259

260
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:130
261
msgid "Disable use of ARB fragment programs"
262
msgstr "Onemogoči uporabo fragmentarnih programov ARB"
263

264
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:134
265
msgid "Disable fixed"
266
msgstr "Onemogoči določeno"
267

268
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:135
269
msgid "Disable use of the fixed function pipeline backend"
270
msgstr "Onemogoči uporabo zaledja stalnih funkcij cevovoda"
271

272
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:139
273
msgid "Disable GLSL"
274
msgstr "Onemogoči GLSL"
275

276
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:140
277
msgid "Disable use of GLSL"
278
msgstr "Onemogoči uporabo GLSL"
279

280
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:144
281
msgid "Disable blending"
282
msgstr "Onemogoči zlivanje"
283

284
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:145
285
msgid "Disable use of blending"
286
msgstr "Onemogoči uporabo zlivanja"
287

288
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:149
289
msgid "Disable non-power-of-two textures"
290
msgstr "Onemogoči nekvadratne teksture"
291

292 293
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:150
msgid "Makes Cogl think that the GL driver doesn't support NPOT textures so that it will create sliced textures or textures with waste instead."
294
msgstr "Vsili nastavitev, da gonilnik GL ne podpira tekstur NPOT in bo zato program Cogl ustvaril razrezane teksture."
295

296
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:155
297
msgid "Disable software clipping"
298
msgstr "Onemogoči programski odrez"
299

300
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:156
301
msgid "Disables Cogl's attempts to clip some rectangles in software."
302
msgstr "Onemogoči poskuse Cogl, da odreže nekatere pravokotnike v programju."
303

304
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:160
305
msgid "Show source"
306
msgstr "Prikaži vir"
307

308
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:161
309
msgid "Show generated ARBfp/GLSL source code"
310
msgstr "Pokaži ustvarjeno izvorno kodo ARBfp/GLSL"
311

312
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:165
313
msgid "Trace some OpenGL"
314
msgstr "Sledi delovanju OpenGL"
315

316
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:166
317
msgid "Traces some select OpenGL calls"
318
msgstr "Sledi nekaterim izbranim klicem OpenGL"
319

320
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:170
321
msgid "Trace offscreen support"
322
msgstr "Sledi podpori zunaj zaslona"
323

324
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:171
325
msgid "Debug offscreen support"
326
msgstr "Razhroščevanje podpore zunaj zaslona"
327

328
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:175
329
msgid "Disable program caches"
330
msgstr "Onemogoči predpomnilnike programa"
331

332
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:176
333
msgid "Disable fallback caches for arbfp and glsl programs"
334
msgstr "Onemogoči zasilne predpomnilnike za programe arbfp in glsl"
335

336
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:180
337
msgid "Disable read pixel optimization"
338
msgstr "Onemogoči prilagajanje branja sličic"
339

340 341 342
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:181
msgid "Disable optimization for reading 1px for simple scenes of opaque rectangles"
msgstr "Onemogoči prilagajanje branja ene slikovne točke za enostavne prizore s prekrivnimi pravokotniki"
343

344
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:186
345
msgid "Trace clipping"
346
msgstr "Sledi odrezovanju"
347

348
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:187
349
msgid "Logs information about how Cogl is implementing clipping"
350 351
msgstr "Beleži podatke podrobnosti o izvajanju odrezovanja s programom Cogl"

352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
#: ../cogl/cogl-debug-options.h:191
msgid "Trace performance concerns"
msgstr "Opombe k zaznavi izvajanja"

#: ../cogl/cogl-debug-options.h:192
msgid "Tries to highlight sub-optimal Cogl usage."
msgstr "Poskus poudarjanja ne-optimalne uporabe sistema Cogl."

#~ msgid "Cogl debugging flags to set"
#~ msgstr "Zastavice razhroščevanja Cogl za nastavljanje"

#~ msgid "Cogl debugging flags to unset"
#~ msgstr "Zastavice razhroščevanja Cogl za odstranitev"

#~ msgid "Cogl Options"
#~ msgstr "Možnosti Cogl"

#~ msgid "Show Cogl options"
#~ msgstr "Pokaži možnosti Cogl"