sk.po 41.9 KB
Newer Older
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1
# Slovak translation for deja-dup
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
2
# Copyright (c) 2017 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2017
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
3
# This file is distributed under the same license as the deja-dup package.
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
4
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2017.
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
5 6 7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10
"POT-Creation-Date: 2019-04-04 21:26-0400\n"
11
"PO-Revision-Date: 2019-02-23 09:41+0000\n"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
12
"Last-Translator: Michael Terry <mike@mterry.name>\n"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
13 14 15 16
"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 18
"X-Launchpad-Export-Date: 2019-04-06 05:52+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 18920)\n"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
19
"Language: sk\n"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
20 21 22 23 24

#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
25
"Launchpad Contributions:\n"
26 27
"  Michael Terry https://launchpad.net/~mterry\n"
"  Peter Mráz https://launchpad.net/~etki"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
28

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
#. (itstool) path: info/desc
#: C/backup-auto.page:6
msgid "Give yourself peace of mind"
msgstr "Nezaťažujme si hlavu"

#. (itstool) path: page/title
#: C/backup-auto.page:9
msgid "Automatic Backups"
msgstr "Automatické zálohovanie"

#. (itstool) path: page/p
#: C/backup-auto.page:10
msgid ""
"If you only back up when you remember to do so, you’re not backing up often "
"enough. Fortunately, it’s easy to set up automatic backups."
msgstr ""
"Ak zálohujeme iba vtedy, keď si na to vspomenieme, nemusí to byť dostatočné. "
"Našťastie je veľmi jednoduché nastaviť automatické zálohovanie."

#. (itstool) path: item/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
49 50 51
#: C/backup-auto.page:12
#: C/backup-first.page:11
#: C/restore-full.page:20
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
52 53 54 55
msgid "Open your <gui>Backups</gui> settings."
msgstr ""

#. (itstool) path: item/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
56 57
#: C/backup-auto.page:13
#: C/backup-first.page:12
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
msgid ""
"Review your <link xref=\"prefs\">backup settings</link>, to confirm they are "
"what you want."
msgstr ""
"Skontrolujeme <link xref=\"prefs\">nastavenia zálohovania</link>, aby sme sa "
"uistili, či je nastavené to, čo chceme."

#. (itstool) path: item/p
#: C/backup-auto.page:14
msgid ""
"Turn on the <gui>Automatic backups</gui> option on the <gui>Overview</gui> "
"page."
msgstr ""
"Zapneme voľbu <gui>Automatické zálohovanie</gui> na karte <gui>Prehľad</gui>."

#. (itstool) path: note/p
#: C/backup-auto.page:16
msgid ""
"Consider only saving your backups for a certain length of time, using the "
"<gui>Keep backups</gui> option on the <gui>Schedule</gui> page. Otherwise, "
"they may end up consuming a lot of space while you’re not paying attention."
msgstr ""
"Vhodné je nastaviť, aby sa záloha uchovávala iba určitý čas. Použijeme na to "
"voľbu <gui>Ponechať zálohy</gui> na karte <gui>Plánovanie</gui>. V opačnom "
"prípade zálohy môžu zaberať veľa miesta a bude potrebné dať na to pozor."

#. (itstool) path: info/desc
#: C/backup-first.page:6
msgid "Start now"
msgstr "Spustiť teraz"

#. (itstool) path: page/title
#: C/backup-first.page:9
msgid "Your First Backup"
msgstr "Prvá záloha"

#. (itstool) path: item/p
#: C/backup-first.page:13
msgid ""
"Click on the <gui style=\"button\">Back Up Now…</gui> button on the "
"<gui>Overview</gui> page."
msgstr ""

#. (itstool) path: item/p
#: C/backup-first.page:14
msgid ""
"Wait. It may take a long time to backup, especially if you are backing up to "
"a remote server. Just let it run in the background while you do something "
"else."
msgstr ""
"Počkáme. Zálohovanie môže trvať dlhý čas, zvlášť ak zálohujeme na vzdialený "
"server. Zálohovanie môžeme nechať bežať na pozadí a môžme robiť niečo iné."

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
111
#. (itstool) path: info/desc
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
#: C/contribute.page:8
msgid "Help make <app>Déjà Dup</app> better"
msgstr "Pomôme urobiť <app>Déjà Dup</app> lepším"

#. (itstool) path: page/title
#: C/contribute.page:11
msgid "Getting Involved"
msgstr "Ako pomôcť"

#. (itstool) path: page/p
#: C/contribute.page:13
msgid ""
"So you want to help make <app>Déjà Dup</app> even better? Excellent! Here "
"are some suggestions."
msgstr ""
"Ak máme chuť pomôcť a vylepšiť program <app>Déjà Dup</app>, môžme sa riadiť "
"týmito radami:"

#. (itstool) path: section/title
#: C/contribute.page:16
msgid "Report Issues"
msgstr "Hlásenie problémov"

#. (itstool) path: section/p
#: C/contribute.page:18
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
138 139 140
"Did you see a flaw? Do you have an idea for a new feature? Simply <link "
"href=\"https://bugs.launchpad.net/deja-dup/+filebug\">report it as a "
"bug</link>. Be patient for a reply."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
141
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
142 143 144
"Ak sme našli chybu alebo máme nápad na novú funkciu, jednoducho <link "
"href=\"https://bugs.launchpad.net/deja-dup/+filebug\">podáme hlásenie o "
"chybe</link>, a potom počkáme na odpoveď."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

#. (itstool) path: section/p
#: C/contribute.page:20
msgid "Note that bug reports should be in English only."
msgstr "Hlásenie je však možné podať iba v angličtine."

#. (itstool) path: section/title
#: C/contribute.page:24
msgid "Talk to Us"
msgstr "Kontaktovanie vývojárov"

#. (itstool) path: section/p
#: C/contribute.page:26
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
159 160
"We don’t bite. Send an email to the <link href=\"mailto:deja-dup-"
"list@gnome.org\">mailing list</link>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
161 162 163 164 165 166 167
msgstr ""
"Nemusíme sa hambiť, a pokojne môžeme poslať mail do <link href=\"mailto:deja-"
"dup-list@gnome.org\">mailovej konferencie</link>."

#. (itstool) path: section/p
#: C/contribute.page:28
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
168 169
"Or <link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/deja-dup-"
"list\">subscribe to the list</link>. The list is very low traffic."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
msgstr ""
"Môžeme sa tiež <link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/deja-dup-"
"list\">prihlásiť do konferencie</link>, aby sme videli aké pripomienky a "
"nápady majú ostatní ľudia."

#. (itstool) path: section/p
#: C/contribute.page:30
msgid "Note that the list is English only."
msgstr "Do konferencie je tiež potrebné prispievať v angličtine."

#. (itstool) path: section/title
#: C/contribute.page:34
msgid "Translating"
msgstr "Prekladanie"

#. (itstool) path: section/p
#: C/contribute.page:36
msgid ""
"Do you speak both English and another language? Good! You can help translate "
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
189 190 191
"<app>Déjà Dup</app> through <link "
"href=\"https://translations.launchpad.net/deja-dup\">a web interface</link>. "
"It’s really quite easy and is very appreciated."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
192
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
193 194 195 196
"Ak nájdeme chybu v preklade <app>Déjà Dup</app>, môžeme cez <link "
"href=\"https://translations.launchpad.net/deja-dup\">awebové "
"rozhranie</link> autorovi prekladu navrhnúť nový preklad. Je to naozaj veľmi "
"jednoduché."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
197 198 199

#. (itstool) path: section/title
#. (itstool) path: page/title
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
200 201
#: C/contribute.page:40
#: C/support.page:11
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
202 203 204 205 206 207 208 209 210
msgid "Support"
msgstr "Podpora"

#. (itstool) path: section/p
#: C/contribute.page:42
msgid ""
"Do you like helping people? <link href=\"https://answers.launchpad.net/deja-"
"dup\">Answer user questions</link> and support requests."
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
211 212 213
"Ak radi pomáhame iným ľuďom, môžeme <link "
"href=\"https://answers.launchpad.net/deja-dup\">odpovedať na otázky "
"používateľov</link>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

#. (itstool) path: section/p
#: C/contribute.page:44
msgid ""
"This is another great way for non-English speakers to get involved, as you "
"can answer questions posted in your language."
msgstr ""
"Výborný spôsob ako môžeme pomôcť ľuďom, ktorí nevedia po anglicky, je ten, "
"že im môžeme na ich otázky odpovedať v ich rodnom jazyku."

#. (itstool) path: section/title
#: C/contribute.page:48
msgid "Coding"
msgstr "Programovanie"

#. (itstool) path: section/p
#: C/contribute.page:50
msgid ""
"There are always more bugs to fix. If you want to find out what needs doing, "
"talk to us on the mailing list as described above."
msgstr ""
"Vždy sa nájde niekoľko chýb, ktoré je potrebné opraviť. Ak chceme nájsť, to, "
"čo je potrebné urobiť, môžete sa nás opýtať cez mailovú konferenciu."

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273
#. (itstool) path: info/desc
#: C/credits.page:8
msgid "Meet the team"
msgstr "Zoznam zúčastnených tvorcov"

#. (itstool) path: page/title
#: C/credits.page:11
msgid "Credits"
msgstr "Autori"

#. (itstool) path: section/title
#: C/credits.page:14
msgid "Development"
msgstr "Vývoj"

#. (itstool) path: section/title
#: C/credits.page:26
msgid "Documentation"
msgstr "Dokumentácia"

#. (itstool) path: section/title
#: C/credits.page:34
msgid "Art"
msgstr "Grafické spracovanie"

#. (itstool) path: section/title
#: C/credits.page:44
msgid "Translation"
msgstr "Preklad"

#. (itstool) path: section/code
#: C/credits.page:45
#, no-wrap
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
274 275
"  Michael Terry https://launchpad.net/~mterry\n"
"  Peter Mráz https://launchpad.net/~etki"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
276

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:9
msgctxt "link"
msgid "Backup Help"
msgstr ""

#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:10
msgctxt "text"
msgid "Backup Help"
msgstr ""

#. (itstool) path: license/p
#: C/index.page:16
291 292
msgid "Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Unported License"
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
293 294 295

#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:19
296 297
msgid "Backup Help"
msgstr "Pomocník pre zálohovanie"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
298 299

#. (itstool) path: section/title
300
#: C/index.page:22
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
301 302 303 304
msgid "Backing Up"
msgstr "Zálohovanie"

#. (itstool) path: section/title
305
#: C/index.page:26
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
306 307 308 309
msgid "Restoring Files"
msgstr "Obnova súborov"

#. (itstool) path: section/title
310
#: C/index.page:30
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
311 312 313 314
msgid "About <app>Déjà Dup Backup Tool</app>"
msgstr "O programe <app>Déjà Dup - nástroj na zálohovanie</app>"

#. (itstool) path: info/desc
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
315 316 317
#: C/license.page:6
msgid "Know your rights"
msgstr "Spoznajte svoje práva"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
318 319

#. (itstool) path: page/title
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
320 321 322
#: C/license.page:9
msgid "License"
msgstr "Licencia"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
323

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
324 325 326 327 328 329 330
#. (itstool) path: page/p
#: C/license.page:10
msgid ""
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
"Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) "
"any later version."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
331
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
332 333 334 335 336
"Tento program slobodný softvér. Môžete ho šíriť a/alebo upravovať podľa "
"ustanovení licencie GNU General Public License (Všeobecná zverejňovacia "
"licencia GNU), vydávanej nadáciou Free Software Foundation a to buď podľa 2. "
"verzie tejto Licencie, alebo (podľa vášho uváženia) ktorejkoľvek neskoršej "
"verzie."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
337 338

#. (itstool) path: page/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
339
#: C/license.page:11
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
340
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
341 342 343 344
"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
"more details."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
345
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
346 347 348 349
"Tento program je šírený v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK "
"ZÁRUKY; neposkytujú sa ani odvodené záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE "
"URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti hľadajte v licencii GNU General Public "
"License."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
350 351

#. (itstool) path: page/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
352
#: C/license.page:12
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
353
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
354
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
355 356
"this program. If not, see <link "
"href=\"http://www.gnu.org/licenses/\">http://www.gnu.org/licenses/</link>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
357
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
358
"Kópiu licencie GNU General Public License by ste mali získať spolu s týmto "
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
359 360
"programom. Ak sa tak nestalo, navštívte stránku <link "
"href=\"http://www.gnu.org/licenses/\">http://www.gnu.org/licenses/</link>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
361 362

#. (itstool) path: info/desc
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
363 364 365
#: C/prefs.page:7
msgid "Adjust your backup settings"
msgstr "Úprava nastavení zálohovania"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
366 367

#. (itstool) path: page/title
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
368 369 370
#: C/prefs.page:10
msgid "Settings"
msgstr "Nastavenia"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
371

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
372 373 374 375
#. (itstool) path: item/title
#: C/prefs.page:13
msgid "<gui>Automatic backup</gui>"
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
376 377

#. (itstool) path: item/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
378
#: C/prefs.page:14
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
379
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
380 381 382 383 384 385 386 387 388
"Turn this option on to have <app>Déjà Dup</app> automatically back up for "
"you. This is recommended so that you don’t forget to do it yourself. Backups "
"are more useful the more recent they are, so it is important to back up "
"regularly."
msgstr ""

#. (itstool) path: item/title
#: C/prefs.page:17
msgid "<gui>Folders to save</gui>"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
389
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
390

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
391
#. (itstool) path: item/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
392
#: C/prefs.page:18
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
393
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
394 395 396
"Choose a list of folders to save in your backup. Press the <gui "
"style=\"button\">Add</gui> or <gui style=\"button\">Remove</gui> buttons to "
"modify the list. If you are only interested in backing up your own data, the "
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
397
"default of <gui>Home</gui> is sufficient."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
398
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
399 400 401 402 403 404 405 406 407

#. (itstool) path: item/title
#: C/prefs.page:21
msgid "<gui>Folders to ignore</gui>"
msgstr "<gui>Priečinky, ktoré ignorovať</gui>"

#. (itstool) path: item/p
#: C/prefs.page:22
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
408 409 410
"Choose a list of folders to not save in your backup. Press the <gui "
"style=\"button\">Add</gui> or <gui style=\"button\">Remove</gui> buttons to "
"modify the list."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432
msgstr ""

#. (itstool) path: item/p
#: C/prefs.page:23
msgid ""
"Some of your data may be large and not very important to you. In that case, "
"you can save yourself some time and space by not backing them up."
msgstr ""
"Niektoré údaje môžu byť veľké a nemusia byť pre nás dôležité. V takom "
"prípade môžeme ušetriť čas a priestor tým, že ich nebudeme zálohovať."

#. (itstool) path: note/p
#: C/prefs.page:25
msgid "Some locations are always ignored by default:"
msgstr "Niekoľko umiestnení, ktoré sa budú štandardne ignorovať:"

#. (itstool) path: p/span
#: C/prefs.page:34
msgid "(which by default also ignores <_:file-1/>)"
msgstr ""

#. (itstool) path: item/title
433
#: C/prefs.page:47
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
434 435 436 437
msgid "<gui>Storage location</gui>"
msgstr ""

#. (itstool) path: item/p
438
#: C/prefs.page:48
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
439 440 441 442 443 444
msgid ""
"Use these options to specify the storage location that <app>Déjà Dup</app> "
"will use when backing up or restoring:"
msgstr ""

#. (itstool) path: item/title
445
#: C/prefs.page:51
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
446 447 448 449
msgid "Cloud Services"
msgstr "Uložiská v mrakoch"

#. (itstool) path: item/p
450
#: C/prefs.page:52
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
451 452 453 454 455 456 457 458 459
msgid ""
"The first few storage locations are cloud storage services provided by "
"various companies. For a small fee, they hold your data for you. A cloud "
"service like this is recommended because it is an easy way to keep your data "
"offsite (meaning out of your home: in case of disaster or theft, your data "
"will still be safe)."
msgstr ""

#. (itstool) path: note/p
460
#: C/prefs.page:53
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
461 462 463 464 465
msgid ""
"These services cost money. Read their rates carefully before using them."
msgstr ""

#. (itstool) path: item/title
466
#: C/prefs.page:56
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
467 468 469 470
msgid "Remote Servers"
msgstr "Vzdialené servery"

#. (itstool) path: item/p
471
#: C/prefs.page:57
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
472 473 474 475 476 477 478 479 480 481
msgid ""
"Choose the type of remote server to which you want to connect. Then you can "
"enter the server information. Alternatively, if you know your server’s URL, "
"choose <gui>Custom Location</gui> and enter it."
msgstr ""
"Vyberieme si typ vzdialeného servera, ku ktorému sa chceme pripojiť. Potom "
"môžeme zadať informácie o serveri. Ak poznáme URL adresu servera, možeme "
"použiť pole <gui>Vlasntné umiestnenie</gui> a zadať ju."

#. (itstool) path: item/title
482
#: C/prefs.page:60
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
483 484 485 486
msgid "Removable Media"
msgstr "Vymeniteľný nosič"

#. (itstool) path: item/p
487
#: C/prefs.page:61
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
488 489 490 491 492 493
msgid ""
"You may see removable media like external hard drives or thumb drives listed."
msgstr ""
"Môžeme použiť vymeniteľné nosiče ako externé pevné disky alebo USB kúče."

#. (itstool) path: item/title
494
#: C/prefs.page:64
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
495 496 497 498
msgid "Local Folder"
msgstr "Miestny priečinok"

#. (itstool) path: item/p
499
#: C/prefs.page:65
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
500 501 502 503 504 505
msgid ""
"You may also want to choose a local folder as a storage location. Note that "
"backups can be quite large, so make sure you have enough free disk space."
msgstr ""

#. (itstool) path: note/p
506
#: C/prefs.page:66
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
507 508 509 510 511 512 513 514
msgid ""
"This is not recommended, because if your hardware fails, you will lose both "
"your original data and your backups."
msgstr ""
"Toto sa neodporúča, pretože ak hardvér zlyhá, stratíme originálne údaje aj "
"zálohu."

#. (itstool) path: item/title
515
#: C/prefs.page:71
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
516 517 518 519
msgid "<gui>Keep</gui>"
msgstr ""

#. (itstool) path: item/p
520
#: C/prefs.page:72
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532
msgid ""
"Choose the minimum amount of time to keep backup files. If you find that the "
"backup files are taking up too much space, you may want to decrease this "
"duration. Due to implementation details, files may be kept a bit longer than "
"the chosen time. But no files will be deleted early."
msgstr ""
"Zvolíme ako dlho sa má záloha súborov zachovať. Ak sa nám zdá, že záloha "
"súborov zaberá veľa mista, môžeme túto dobu skrátiť. Súbory môžu na disku "
"zostať o trochu dlhšie ako je zvolaná doba, no žiadny súbor nebude "
"odstránený skôr."

#. (itstool) path: note/p
533
#: C/prefs.page:73
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574
msgid ""
"Backups are kept forever by default, but still may be deleted earlier if the "
"storage location begins to run out of space."
msgstr ""

#. (itstool) path: info/desc
#: C/restore-full.page:6
msgid "Recover from total system failure"
msgstr "Obnova pri úplnom zlyhaní systému"

#. (itstool) path: page/title
#: C/restore-full.page:9
msgid "Full System Restore"
msgstr "Obnova celého systému"

#. (itstool) path: section/title
#: C/restore-full.page:11
msgid "Setup"
msgstr "Nastavenie"

#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-full.page:13
msgid ""
"Get your system to a fresh state. For example, a fresh install or a new "
"account on an old computer. Don’t worry about getting comfortable and "
"customizing settings yet. Wait until after you restore your previous "
"settings to change anything, as any customizations you make now may get "
"overridden once you restore."
msgstr ""
"Pripravíme čerstvý systém. Napríklad na nefunkčnom počítači urobíme novú "
"inštaláciu alebo nový účet. Zatiaľ sa nemusíme starať o prispôsobenie "
"nastavení. Upravy v nastaveniach budeme robiť až po obnove predchádzajúcich "
"nastavení, inak by sa nám vykonané zmeny prepísali pri obnove."

#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-full.page:14
msgid ""
"Next, you need to install <app>Déjà Dup</app>. Your distribution vendor may "
"package it for you. Otherwise, download and compile it."
msgstr ""
"Potom je potrebné nainštalovať <app>Déjà Dup</app>. Poskytovateľ vašej "
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
575 576
"distribúcie ho môže poskytovať formou balíčka. V opačnom prípade si ho "
"stiahnema a ručne preložíme do spustiteľného tvaru."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
577

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
578 579 580 581 582 583 584
#. (itstool) path: section/title
#: C/restore-full.page:18
msgid "Restore"
msgstr "Obnovenie"

#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-full.page:21
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
585
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
586 587
"Click on the <gui style=\"button\">Restore…</gui> button on the "
"<gui>Overview</gui> page."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
588
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
589 590
"Klikneme na tlačidlo <gui style=\"button\">Obnoviť…</gui> na karte "
"<gui>Prehľad</gui>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
591

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
592 593
#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-full.page:22
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
594
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
595 596
"A <gui>Restore</gui> dialog will appear asking where your backup files are "
"stored (your <gui>Backup location</gui>)."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
597
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
598 599
"Zobrazí sa dialógové okno <gui>Obnoviť</gui>, v ktorom je potrebné nastaviť, "
"kde sa nachádzajú odzálohované súbory (<gui>Umiestnenie zálohy</gui>)."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
600

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
601 602
#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-full.page:23
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
603
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
604 605
"Click <gui style=\"button\">Forward</gui> and wait for <app>Déjà Dup</app> "
"to scan the backup location."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
606
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
"Klikneme na <gui style=\"button\">Ďalej</gui> a počkáme, pokým Déjà Dup "
"prehľadá umiestnenie."

#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-full.page:24
msgid ""
"Choose the date you want to restore from. Usually you can just leave this "
"alone, as the default is the most recent backup."
msgstr ""
"Zvolíme dátum zálohy, ktorú chceme obnoviť. Zvyčajne toto nastavenie "
"nemusíme meniť, pretože sa predvolí posledná záloha."

#. (itstool) path: item/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
620 621 622
#: C/restore-full.page:25
#: C/restore-full.page:27
#: C/restore-revert.page:17
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635
msgid "Click <gui style=\"button\">Forward</gui>."
msgstr "Klikneme na <gui style=\"button\">Ďalej</gui>."

#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-full.page:26
msgid ""
"Choose where to restore. Since this is a full system backup, leave it as the "
"default (which restores over your current install)."
msgstr ""
"Zvolíme si, kam chceme súbory obnoviť. Pretože ide o obnovu celého systému, "
"ponecháme predvolenú voľbu (ktorá urobí obnovou prepíše aktuálnu inštaláciu)."

#. (itstool) path: item/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
636 637
#: C/restore-full.page:28
#: C/restore-lost.page:17
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
638 639
msgid "Review your selections and click <gui style=\"button\">Restore</gui>."
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
640 641
"Skontrolujeme svoje nastavenia a klikneme na <gui "
"style=\"button\">Obnoviť</gui>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673

#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-full.page:29
msgid "Wait. It may take a long time to finish restoring."
msgstr "Počkáme. Može trvať dlhý čas, kým sa obnova dokončí."

#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-full.page:30
msgid ""
"Finally, reinstall any programs that you enjoyed in your previous install."
msgstr ""
"Nakoniec znova naištalujeme programy, ktoré sme používali v pôvodnej "
"inštalácii."

#. (itstool) path: note/p
#: C/restore-full.page:32
msgid ""
"If for whatever reason you have a problem after trying to restore with the "
"<gui style=\"checkbox\">Restore files to original locations</gui> option, "
"try restoring instead to a temporary directory and moving your files to "
"where they belong."
msgstr ""
"Ak z nejakých dôvodov máme problém s voľbou <gui style=\"checkbox\">Obnoviť "
"súbory na ich pôvodné miesta</gui>, môžeme ich miesto toho obnoviť do "
"dočasného priečinka, a potom ich ručne presunúť kam potrebujeme."

#. (itstool) path: note/p
#: C/restore-full.page:33
msgid ""
"If that still doesn’t work, there are <link xref=\"restore-worst-case\">more "
"drastic things</link> you can try."
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
674 675
"Ak obnovenie nefunguje, môžeme skúsiť <link xref=\"restore-worst-"
"case\">drastickejšie veci</link>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
676

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
677
#. (itstool) path: info/desc
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
678 679 680
#: C/restore-lost.page:8
msgid "Restore a file that is no longer present"
msgstr "Obnova súboru, ktorý sa stratil"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
681

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
682
#. (itstool) path: page/title
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
683 684 685
#: C/restore-lost.page:11
msgid "Restoring a Lost File"
msgstr "Obnova strateného súboru"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
686

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
687 688 689 690
#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-lost.page:13
msgid "Browse to the folder containing the file you lost."
msgstr "Vojdeme do priečinka, ktorý by mal obsahovať chýbajúci súbor."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
691

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
692 693
#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-lost.page:14
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
694
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
695 696
"Click <guiseq><gui style=\"menuitem\">File</gui><gui "
"style=\"menuitem\">Restore Missing Files…</gui></guiseq>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
697
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
698 699
"Klikneme na <guiseq><gui style=\"menuitem\">Súbor</gui><gui "
"style=\"menuitem\">Obnoviť chýbajúce súbory...</gui></guiseq>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
700

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
701
#. (itstool) path: item/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
702
#: C/restore-lost.page:15
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
703
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
704 705
"When the <gui>Restore</gui> dialog appears, it will scan for files that are "
"in the backup but no longer in the folder."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
706
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
707 708
"Keď sa zobrazí dialógové okno <gui>Obnoviť</gui>, vyhľadá súbory, ktoré sú v "
"zálohe, no nie už nie sú v priečinku."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
709

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
710
#. (itstool) path: item/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
711
#: C/restore-lost.page:16
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
712
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
713 714
"When you see the file you want to restore appear, select it and click <gui "
"style=\"button\">Forward</gui>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
715
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
716 717
"Keď uvidíme súbor, ktorý chceme obnoviť, označíme ho a klikneme na <gui "
"style=\"button\">Ďalej</gui>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
718

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
719 720
#. (itstool) path: note/p
#: C/restore-lost.page:19
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
721
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
722 723
"You can restore lost files from the command line as well, if you remember "
"what their filenames were:"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
724
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
725 726 727 728
"Stratené súbory môžeme obnoviť aj z príkazového riadka, ak si pamätáme ich "
"názvy:"

#. (itstool) path: note/screen
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
729 730
#: C/restore-lost.page:20
#: C/restore-revert.page:22
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759
#, no-wrap
msgid "<_:span-1/>FILE1 FILE2"
msgstr "<_:span-1/>SÚBOR1 SÚBOR2"

#. (itstool) path: info/desc
#: C/restore-revert.page:8
msgid "Restore a previous version of a file"
msgstr "Obnovenie predchádzajúcej verzie súboru"

#. (itstool) path: page/title
#: C/restore-revert.page:11
msgid "Reverting a File"
msgstr "Vrátenie pôvodnej verzie"

#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-revert.page:13
msgid "Browse to the folder containing the file you want to revert."
msgstr ""
"Prejdeme do priečinka obsahujúceho súbor, ktorého pôvodnú verziu chceme "
"vrátiť."

#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-revert.page:14
msgid "Select the file you want to revert by clicking on it."
msgstr "Kliknutím označíme súbor, ktorého pôvodnú verzidu chceme vrátiť."

#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-revert.page:15
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
760 761
"Click <guiseq><gui style=\"menuitem\">Edit</gui><gui "
"style=\"menuitem\">Revert to Previous Version…</gui></guiseq>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
762
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
763 764
"Klikneme na <guiseq><gui style=\"menuitem\">Upraviť</gui><gui "
"style=\"menuitem\">Vrátiť predchádzajúcu verziu…</gui></guiseq>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808

#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-revert.page:16
msgid ""
"When the <gui>Restore</gui> dialog appears, choose the date from which to "
"restore."
msgstr ""
"Keď sa zobrazí dialógové okno <gui>Obnoviť</gui>, zvolíme dátum zálohy, z "
"ktorej chcme súbor obnoviť."

#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-revert.page:18
msgid ""
"Review your selections and click <gui style=\"button\">Restore</gui>. Note "
"that this will overwrite your current version of the file."
msgstr ""
"Skontrolujeme svoj výber a klikneme na <gui style=\"button\">Obnoviť</gui>. "
"Týmto úkonom sa prepíše aktuálna verzia súboru."

#. (itstool) path: note/p
#: C/restore-revert.page:20
msgid "You can select multiple files at once before reverting."
msgstr "Pred spustením obnovy môžeme označiť aj vacero súborov."

#. (itstool) path: note/p
#: C/restore-revert.page:21
msgid "You can also revert files on the command line:"
msgstr "Pôvodné verzie súborov môžeme obnoviť aj pomocou príkazového riadka:"

#. (itstool) path: info/desc
#: C/restore-worst-case.page:8
msgid "What to do if you can’t restore your files"
msgstr "Čo robiť, ak sa nepodarí obnoviť súbory"

#. (itstool) path: page/title
#: C/restore-worst-case.page:12
msgid "When Everything Goes Wrong"
msgstr "Keď obnova nefunguje"

#. (itstool) path: page/p
#: C/restore-worst-case.page:14
msgid ""
"<app>Déjà Dup</app> may fail. Maybe it crashes or gives you an error when "
"you try to restore. When you really need your data back, the last thing you "
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
809 810 811 812
"want do deal with is a bug. Consider filing a <link "
"href=\"https://launchpad.net/deja-dup/+filebug\">bug report</link> but in "
"the meantime, here are some approaches to workaround a misbehaving <app>Déjà "
"Dup</app> and get your data back."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832
msgstr ""
"<app>Déjà Dup</app> môže zlyhať. Možno zhavaruje alebo vypíše chybu pri "
"obnovovaní súborov. Ak naozaj potrebujeme svoje údaje späť, posledná vec s "
"ktorou sa potrebujeme zaoberať je nejaká chyba. Chybu síce môžeme nahlásiť "
"vyplnením <link href=\"https://launchpad.net/deja-dup/+filebug\">hlásenia o "
"chybe</link>, no zatiaľ môžeme vyskúšať ďalšie postupy ako opraviť nefunkčný "
"<app>Déjà Dup</app> a získať svoje údaje späť."

#. (itstool) path: note/p
#: C/restore-worst-case.page:16
msgid ""
"This is going to get technical. If none of this makes sense to you, don’t be "
"afraid to <link xref=\"support\">ask for help</link>."
msgstr ""
"Toto si vyžaduje technické znalosti. Ak niečomu nebudeme rozumieť, môžeme "
"<link xref=\"support\">požiadať o pomoc</link>."

#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-worst-case.page:19
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
833 834
"Open a <app>Terminal</app> window by pressing "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>T</key></keyseq>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
835
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
836 837
"Otvoríme <app>Terminál</app> stlačením klávesovej skratky "
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>T</key></keyseq>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861

#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-worst-case.page:20
msgid ""
"Create the directory in which you will place your restored files. This guide "
"will use <_:file-1/>:"
msgstr ""
"Vytvoríme adresár, do ktorého sa budú ukladať obnovené súbory. V tomto "
"návode použijeme <_:file-1/>:"

#. (itstool) path: section/title
#: C/restore-worst-case.page:25
msgid "Restoring with Duplicity"
msgstr "Obnova pomocou nástroja Duplicity"

#. (itstool) path: section/p
#: C/restore-worst-case.page:27
msgid ""
"On the assumption that <app>Déjà Dup</app> is just not working for you right "
"now, you’re going to use the command line tool <app>duplicity</app> that is "
"used by <app>Déjà Dup</app> behind the scenes to back up and restore your "
"files."
msgstr ""
"V prípade, že program <app>Déjà Dup</app> nefunguje, môžeme miíesto neho "
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
862 863
"použiť nástroj pre príkazový riadok <app>duplicity</app>, ktorý skryte "
"používa na zálohovanie a obnovu aj program <app>Déjà Dup</app>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
864

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
865 866
#. (itstool) path: note/p
#: C/restore-worst-case.page:29
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
867
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
868 869
"If you want more information about <app>duplicity</app> than presented here, "
"run <cmd>man duplicity</cmd>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
870
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
871 872
"Ak chceme viaci informácií o programe <app>duplicity</app>, spustíme príkaz "
"<cmd>man duplicity</cmd>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
873

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
874
#. (itstool) path: section/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
875
#: C/restore-worst-case.page:31
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
876
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
877 878 879
"The first thing we’ll try is a simple restore of all your data. Assuming "
"your files are on an external drive mounted as <_:file-1/> and you chose to "
"encrypt the backup, try this:"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
880
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
881 882 883
"Prvou vecou, ktorú môžeme skúsiť, je jednoduché obnovenie všetkých údajov. V "
"návode budeme predpokladať, že súbory sú uložené na externom disku "
"pripojenom do adresára <_:file-1/> a že sme zálohu pri vytváraní zašifrovali:"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
884

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
885
#. (itstool) path: section/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
886 887 888
#: C/restore-worst-case.page:34
msgid "If you didn’t encrypt the backup, add <_:cmd-1/> to the command."
msgstr "Ak sme zálohu nezašifrovali, pridáme do príkazu voľbu <_:cmd-1/> ."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
889

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
890
#. (itstool) path: section/title
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
891 892 893
#: C/restore-worst-case.page:37
msgid "Other Backup Locations"
msgstr "Ostatné umiestnenia záloh"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
894

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
895
#. (itstool) path: section/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
896
#: C/restore-worst-case.page:38
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
897
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
898 899 900
"If you backed up to a remote or cloud server, the syntax you use with "
"<app>duplicity</app> will be different than the external drive example "
"above. See below for how to connect to your chosen backup location."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
901
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
902 903 904 905
"Ak sme zálohu vytvárali na vzdialený server alebo do mraku, syntax príkazu "
"<app>duplicity</app> bude iná, ako sme použili pri externom disku v "
"predhchádzajúcom príklade. Teraz ukážeme ako sa dá pripojiť k niektorým "
"vybraným úložiskám."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
906

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
907 908
#. (itstool) path: note/p
#: C/restore-worst-case.page:39
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
909
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
910 911
"Remember to add <_:cmd-1/> to any example commands if your backup is not "
"encrypted."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
912
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
913 914
"Ak sme pri vytváraní zálohy nepoužili šifrovanie, je potrebné ku každému z "
"nasledujúcich príkazov pridať voľbu <_:cmd-1/>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
915

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
916
#. (itstool) path: section/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
917
#: C/restore-worst-case.page:40
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
918
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
919 920 921
"If <app>duplicity</app> appears to be having trouble connecting to your "
"server, try downloading all the <app>duplicity</app> files yourself to a "
"local folder and following the simpler example above."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
922
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
923 924 925
"Ak sa zdá, že má nástroj <app>duplicity</app> problémy s pripojením na "
"server, môžeme sa pokúsiť stiahnuť všetky súbory zálohy ručne do miestneho "
"priečinka a použiť predchádzajúci jednoduchší príkaz."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
926

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
927 928 929 930
#. (itstool) path: item/title
#: C/restore-worst-case.page:43
msgid "Amazon S3"
msgstr "Amazon S3"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
931

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
932 933
#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-worst-case.page:44
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
934
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
935 936 937
"Look up your Amazon S3 access key ID and secret access key and replace "
"instances of <var>ID</var> and <var>SECRET</var> in the example below with "
"those respective values."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
938
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
939
"Vyhľadáme Identifikátor kľúča (Amazon S3 access key ID) a tajný kľúč (secret "
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
940 941
"access key) a v nasledujúcom príklade nahradíme položky "
"<var>IDENTIFIKÁTOR</var> a <var>TAJNÝ_KĽÚČ</var> získanými hodnotami."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
942

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
943
#. (itstool) path: item/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
944 945 946 947
#: C/restore-worst-case.page:45
#: C/restore-worst-case.page:63
#: C/restore-worst-case.page:72
#: C/restore-worst-case.page:80
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
948 949 950 951 952 953 954
#: C/restore-worst-case.page:89
msgid ""
"You may have specified a folder in which to put the backup files. In the "
"example below, replace any instance of <var>FOLDER</var> with that path."
msgstr ""
"Zistíme do akého priečinka sme uložili zálohu. V nasledujúcom príklade "
"nahradíme hodnotu <var>PRIEČINOK</var> zistenou cestou."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
955

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
956 957 958 959 960
#. (itstool) path: screen/var
#: C/restore-worst-case.page:47
#, no-wrap
msgid "ID"
msgstr "IDENTIFIKÁTOR"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
961

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
962 963 964 965 966
#. (itstool) path: screen/var
#: C/restore-worst-case.page:48
#, no-wrap
msgid "SECRET"
msgstr "TAJNÝ_KĽÚČ"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
967

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
968 969 970 971 972
#. (itstool) path: screen/var
#: C/restore-worst-case.page:49
#, no-wrap
msgid "LOWERCASE_ID"
msgstr "IDENTIFIKÁTOR_MALÝMI_PÍSMENAMI"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
973

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
974
#. (itstool) path: screen/var
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
975 976 977 978 979 980 981 982
#: C/restore-worst-case.page:49
#: C/restore-worst-case.page:66
#: C/restore-worst-case.page:67
#: C/restore-worst-case.page:74
#: C/restore-worst-case.page:75
#: C/restore-worst-case.page:83
#: C/restore-worst-case.page:84
#: C/restore-worst-case.page:92
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
983
#: C/restore-worst-case.page:93
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
984
#, no-wrap
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
985 986
msgid "FOLDER"
msgstr "PRIEČINOK"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
987

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
988 989 990 991
#. (itstool) path: item/title
#: C/restore-worst-case.page:52
msgid "Rackspace Cloud Files"
msgstr "Rackspace Cloud Files"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
992

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002
#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-worst-case.page:53
msgid ""
"Look up your Rackspace username and API key and replace instances of "
"<var>USERNAME</var> and <var>KEY</var> in the example below with those "
"respective values."
msgstr ""
"Zistíme používateľské meno a API kľúč k Rackspace a v nasledujúcom príklade "
"nahradíme položky <var>POUŽÍVATEĽSKÉ_MENO</var> a <var>KĽÚČ</var> získanými "
"hodnotami."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1003

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-worst-case.page:54
msgid ""
"You may have specified a container in which to put the backup files. In the "
"example below, replace any instance of <var>CONTAINER</var> with that name."
msgstr ""
"Zistíme do akého kontajnera sme uložili zálohu. V nasledujúcom príklade "
"nahradíme hodnotu <var>KONTAJNER</var>zistenou hodnotou."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1012

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1013
#. (itstool) path: screen/var
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021
#: C/restore-worst-case.page:56
#: C/restore-worst-case.page:66
#: C/restore-worst-case.page:67
#: C/restore-worst-case.page:74
#: C/restore-worst-case.page:75
#: C/restore-worst-case.page:83
#: C/restore-worst-case.page:84
#: C/restore-worst-case.page:92
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1022 1023 1024 1025
#: C/restore-worst-case.page:93
#, no-wrap
msgid "USERNAME"
msgstr "POUŽÍVATEĽSKÉ_MENO"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1026

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1027 1028 1029 1030 1031
#. (itstool) path: screen/var
#: C/restore-worst-case.page:57
#, no-wrap
msgid "KEY"
msgstr "KĽÚČ"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1032

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1033 1034 1035 1036 1037
#. (itstool) path: screen/var
#: C/restore-worst-case.page:58
#, no-wrap
msgid "CONTAINER"
msgstr "KONTAJNER"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1038

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1039 1040 1041 1042
#. (itstool) path: item/title
#: C/restore-worst-case.page:61
msgid "FTP"
msgstr "FTP"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1043

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1044
#. (itstool) path: item/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1045 1046
#: C/restore-worst-case.page:62
#: C/restore-worst-case.page:71
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1047
#: C/restore-worst-case.page:79
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1048
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1049 1050 1051
"Look up your server address, port, username, and password and replace "
"instances of <var>SERVER</var>, <var>PORT</var>, <var>USERNAME</var>, and "
"<var>PASSWORD</var> in the example below with those respective values."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1052
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1053 1054 1055
"Zistíme adresu servera, port, používateľské meno a heslo  v nasledujúcom "
"príklade nahradíme položky <var>SERVER</var>, <var>PORT</var>, "
"<var>POUŽÍVATEĽSKÉ_MENO</var> a <var>HESLO</var> získanými hodnotami."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1056

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1057 1058
#. (itstool) path: item/p
#: C/restore-worst-case.page:64
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1059
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1060 1061
"If you chose to not log in with a username, use <_:var-1/> as your "
"<var>USERNAME</var> below."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1062
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1063 1064
"Ak ftp server vyžaduje anonymný prístup, môžeme hodnotu "
"<var>POUŽÍVATEĽSKÉ_MENO</var> nahradiť hodnotou <_:var-1/>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1065

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1066
#. (itstool) path: screen/var
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074
#: C/restore-worst-case.page:66
#: C/restore-worst-case.page:67
#: C/restore-worst-case.page:74
#: C/restore-worst-case.page:75
#: C/restore-worst-case.page:83
#: C/restore-worst-case.page:84
#: C/restore-worst-case.page:92
#: C/restore-worst-case.page:93
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1075 1076 1077
#, no-wrap
msgid "SERVER"
msgstr "SERVER"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1078

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1079
#. (itstool) path: screen/var
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1080 1081 1082 1083 1084 1085
#: C/restore-worst-case.page:66
#: C/restore-worst-case.page:67
#: C/restore-worst-case.page:74
#: C/restore-worst-case.page:75
#: C/restore-worst-case.page:83
#: C/restore-worst-case.page:84
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1086 1087 1088
#, no-wrap
msgid "PORT"
msgstr "PORT"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1089

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1090 1091 1092 1093
#. (itstool) path: item/title
#: C/restore-worst-case.page:70
msgid "SSH"
msgstr "SSH"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1094

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1095
#. (itstool) path: item/title
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1096 1097 1098
#: C/restore-worst-case.page:78
msgid "WebDAV"
msgstr "WebDAV"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1099

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1100
#. (itstool) path: item/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1101
#: C/restore-worst-case.page:81
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1102
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1103 1104
"If you chose to use a secure connection (HTTPS) when backing up, use <_:var-"
"1/> instead of <_:var-2/> in the example below."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1105
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1106 1107
"Ak sme sa rozhodli použiť zabezpečené spojenie (HTTPS) pri zálohovaní, "
"použijeme v nasledujúcom príklade <_:var-1/>  namiesto <_:var-2/>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1108

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1109
#. (itstool) path: item/title
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1110 1111 1112
#: C/restore-worst-case.page:87
msgid "Windows Share"
msgstr "Sieťový disk Windows"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1113

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1114
#. (itstool) path: item/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1115
#: C/restore-worst-case.page:88
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1116
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1117 1118 1119
"Look up your server address, username, and password and replace instances of "
"<var>SERVER</var>, <var>USERNAME</var>, and <var>PASSWORD</var> in the "
"example below with those respective values."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1120
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1121 1122 1123
"Zistíme adresu servera, port, používateľské meno a heslo  v nasledujúcom "
"príklade nahradíme položky <var>SERVER</var>, <var>POUŽÍVATEĽSKÉ_MENO</var> "
"a <var>HESLO</var> získanými hodnotami."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1124

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1125
#. (itstool) path: item/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1126
#: C/restore-worst-case.page:90
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1127
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1128 1129 1130
"If you specified a domain for your Windows server, add it to the beginning "
"of <var>USERNAME</var> with a semicolon between them. For example, "
"<var>domain;username</var>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1131
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1132
"Ak je server Windows správca domény, pridáme jej názov na začiatok hodnoty "
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1133 1134
"<var>POUŽÍVATEĽSKÉ_MENO</var> a oddelíme ju bodkočiarkou v tvare "
"<var>doména;používateľské_meno</var>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1135

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142
#. (itstool) path: section/title
#: C/restore-worst-case.page:101
msgid "Restoring by Hand"
msgstr "Ručné obnovenie"

#. (itstool) path: section/p
#: C/restore-worst-case.page:103
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1143
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1144 1145 1146
"If even <app>duplicity</app> isn’t working for you, there may be little "
"hope. The backup file format is complicated and not easily manipulated. But "
"if you’re desperate, it’s worth a try."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1147
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1148 1149 1150
"Ak ani <app>duplicity</app> nefunguje, ešte existuje malá nádej. Formát "
"záložných súborov je zložitý a nedá sa s ním ľahko manipulovať. Ak sme však "
"zúfalý, stojí to za vyskúšanie."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1151

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161
#. (itstool) path: section/p
#: C/restore-worst-case.page:105
msgid ""
"If you used a remote or cloud server to store your backup, first download "
"all the <app>duplicity</app> files and place them in a folder on your "
"computer. Then enter that folder in your terminal."
msgstr ""
"Ak sme zálohu uložili na vzdialený server alebo úložisko v mraku, najskôr "
"všetky súbory stiahneme a umiestnime ich do priečinka v našom počítači. "
"Potom tento priečinok použijeme v príkazoch v termináli."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1162

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1163 1164
#. (itstool) path: section/p
#: C/restore-worst-case.page:107
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1165
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1166 1167 1168 1169
"<app>Duplicity</app> stores your data in small chunks called volumes. Some "
"volumes belong to the periodic ‘full’ or fresh backups and others to the "
"‘inc’ or incremental backups. Starting with a full backup set of volumes at "
"volume 1, you’ll need to restore files volume by volume."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1170
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1171 1172 1173 1174 1175
"Program <app>Duplicity</app> ukladá údaje v malých súboroch, ktoré voláme "
"zväzky. Niektoré zväzky patria celistvým alebo pravidelným zálohám a sú "
"označené slovom „full” a iné patria prídavným zálohám a sú označené slovom "
"„inc”. Začneme s prvým zväzkom sady úplnej zálohy a bude postupne obnovovať "
"zväzok po zväzku."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1176

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1177 1178 1179
#. (itstool) path: section/p
#: C/restore-worst-case.page:109
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1180 1181
"If you encrypted your backup, first you must decrypt the volume with <_:cmd-"
"1/>. Say you have <_:file-2/>:"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1182 1183 1184
msgstr ""
"Ak sme zálohu zašifrovali, naskôr musíme zväzky dešifrovať pomocou nástroja "
"<_:cmd-1/>. Ako príklad použijeme súbor <_:file-2/>:"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1185

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194
#. (itstool) path: section/p
#: C/restore-worst-case.page:112
msgid "Or to do all at once (make sure you have plenty of space!):"
msgstr ""
"Alebo ich môžeme dešifrovať všetky naraz (uistíme sa či máme dostatok "
"miesta!):"

#. (itstool) path: section/p
#: C/restore-worst-case.page:115
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1195
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1196 1197 1198
"Now you have either a <_:file-1/> or a <_:file-2/> volume (depending on "
"whether you had to decrypt it or not). Use <_:cmd-3/> on whichever one you "
"have to extract the individual patch files:"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1199
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1200
"Teraz (ak sa dešifrovanie podarilo) získame zväzky s príponou <_:file-1/> "
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1201 1202
"alebo <_:file-2/>. Každý z nich jednotlivo rozbalíme pomocou nástroja <_:cmd-"
"3/>:"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1203

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1204 1205 1206 1207
#. (itstool) path: section/p
#: C/restore-worst-case.page:118
msgid "Or again, to do all at once:"
msgstr "Alebo ich opäť môžeme robaliť všetky naraz:"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1208

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1209 1210
#. (itstool) path: section/p
#: C/restore-worst-case.page:121
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1211
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1212 1213 1214
"Now the patch files will be in <_:file-1/> and <_:file-2/> folders. Each "
"file that spanned multiple volumes will be in <_:file-3/>. Let’s say you "
"backed up <_:file-4/>:"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1215
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1216 1217 1218
"Rozbalené súbory sa teraz budú nachádzať v priečinkoch <_:file-1/> a <_:file-"
"2/>. Každý súbor, ktorý bol rozdelený do viacerých zväzkov bude v <_:file-"
"3/>. Takto napríklad spojíme rozdelený súbor <_:file-4/>:"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1219

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1220 1221
#. (itstool) path: section/p
#: C/restore-worst-case.page:125
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1222
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1223 1224 1225
"To recover data from incremental backups, use <_:cmd-1/> to stitch the files "
"together. See <_:cmd-2/> for usage."
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1226 1227
"Keď chceme obnoviť údaje z prídavných záloh, použijeme na to nástroj <_:cmd-"
"1/> ktorý súbory zlúči. Návod na použitie získame zadaním príkazu <_:cmd-2/>."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1228 1229

#. (itstool) path: info/desc
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1230 1231 1232
#: C/support.page:8
msgid "Get more help"
msgstr "Získať ďalšiu pomoc"
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1233 1234

#. (itstool) path: page/p
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1235
#: C/support.page:13
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1236
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1237 1238 1239
"If you have unanswered questions or a problem you don’t understand, please "
"<link href=\"https://answers.launchpad.net/deja-dup\">ask about it</link> it "
"in the support forum."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1240
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1241 1242 1243
"Ak máme nezodpovedané otázky alebo niečo nechápeme, môžeme sa <link "
"href=\"https://answers.launchpad.net/deja-dup\">opýtať</link> na fóre "
"podpory."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1244

Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1245 1246
#. (itstool) path: page/p
#: C/support.page:15
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1247
msgid ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1248
"Keep in mind that the people answering your questions are volunteers and "
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1249 1250 1251
"that while <app>Déjà Dup</app> is intended to work well, it <link "
"xref=\"license\">comes with no warranty</link>. So please be polite and "
"patient."
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1252
msgstr ""
Michael Terry's avatar
Michael Terry committed
1253 1254 1255 1256
"Treba mať však napamäti, že tí čo odpovedajú na otázky sú dobrovoľníci a aj "
"keď by <app>Déjà Dup</app> mal fungovať, nie je ku nemu poskytovaná <link "
"xref=\"license\">žiadna záruka</link>. Preto je potrebné byť slušný a "
"trpezlivý."
1257 1258 1259

#~ msgid "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License"
#~ msgstr "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License"