Commit 50287f88 authored by Michael Terry's avatar Michael Terry

translation update

parent d39b52e8
......@@ -11,8 +11,8 @@ Packaging:
• Tarballs now use xz compression instead of bz2
• No longer require libdbusmenu-gtk3 for Unity support
Translations:
• New Bengali, Catalan (Valencian), Estonian, Ido, and Uyghur translations
• Updated Albanian, Asturian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Danish, Esperanto, French, German, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Korean, Lithuanian, Occitan, Polish, Serbian, and Slovenian translations
• New Bengali, Catalan (Valencian), Estonian, Ido, Tamil, and Uyghur translations
• Updated Albanian, Asturian, Basque, Brazilian Portuguese, Bulgarian, Catalan, Croatian, Danish, Dutch, Esperanto, French, German, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Occitan, Polish, Serbian, and Slovenian translations
Déjà Dup 20.0 (GNOME 3.2.0)
---------------------------
......
......@@ -8,19 +8,21 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-11 09:43-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-18 03:00+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-14 13:54+0000\n"
"Last-Translator: Asier Sarasua Garmendia <Unknown>\n"
"Language-Team: Basque <eu@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-10-12 05:09+0000\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-10-15 05:41+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 14124)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Asier Sarasua Garmendia https://launchpad.net/~asarasuagarmendia"
#: C/backup-auto.page:6(info/desc)
msgid "Give yourself peace of mind"
......@@ -235,8 +237,7 @@ msgstr "Itzulpena"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Asier Sarasua Garmendia https://launchpad.net/~asarasuagarmendia\n"
" Michael Terry https://launchpad.net/~mterry"
" Asier Sarasua Garmendia https://launchpad.net/~asarasuagarmendia"
#: C/index.page:13(license/p)
msgid "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License"
......@@ -434,6 +435,9 @@ msgid ""
"style=\"button\">Add</gui> or <gui style=\"button\">Remove</gui> buttons to "
"modify the list."
msgstr ""
"Hautatu karpeten zerrenda bat, haien babeskopia egin ez dadin. Sakatu <gui "
"style=\"button\">Gehitu</gui> edo <gui style=\"button\">Kendu</gui> botoiak "
"zerrenda moldatzeko."
#: C/prefs.page:47(item/p)
msgid ""
......
This diff is collapsed.
......@@ -8,19 +8,21 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-11 09:43-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-18 03:00+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-15 11:00+0000\n"
"Last-Translator: rob <linuxned@gmail.com>\n"
"Language-Team: Dutch <nl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-10-12 05:09+0000\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-10-16 05:40+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 14124)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" rob https://launchpad.net/~rvdb"
#: C/backup-auto.page:6(info/desc)
msgid "Give yourself peace of mind"
......@@ -239,12 +241,7 @@ msgstr "Vertaling"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Ivo https://launchpad.net/~van-hoi\n"
" Jacob Kiers https://launchpad.net/~jacobkiers\n"
" Michael Terry https://launchpad.net/~mterry\n"
" Yentl https://launchpad.net/~yentlvt\n"
" rob https://launchpad.net/~rvdb\n"
" ubby https://launchpad.net/~kostas-sytske"
" rob https://launchpad.net/~rvdb"
#: C/index.page:13(license/p)
msgid "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License"
......@@ -441,6 +438,9 @@ msgid ""
"style=\"button\">Add</gui> or <gui style=\"button\">Remove</gui> buttons to "
"modify the list."
msgstr ""
"Selecteer mappen om geen back-up van te maken. Klik op de knop <gui "
"style=\"button\">Toevoegen</gui> of <gui style=\"button\">Verwijderen</gui> "
"om de lijst aan te passen."
#: C/prefs.page:47(item/p)
msgid ""
......
......@@ -8,13 +8,13 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-11 09:43-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-10 15:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-15 09:44+0000\n"
"Last-Translator: Jerzy Spendel <Unknown>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-10-12 05:09+0000\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-10-16 05:40+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 14124)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
......@@ -199,6 +199,8 @@ msgid ""
"There are always more bugs to fix. If you want to find out what needs doing, "
"talk to us on the mailing list as described above."
msgstr ""
"Zawsze znajdą się bugi do naprawienia. Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, "
"to napisz na naszą listę mailingować opisaną poniżej."
#: C/credits.page:8(info/desc)
msgid "Meet the team"
......@@ -310,6 +312,10 @@ msgid ""
"are more useful the more recent they are, so it is important to regularly "
"back up."
msgstr ""
"Włącz tą opcję, aby kopie tworzyły się automatycznie. Jest to zalecane, "
"ponieważ może się zdarzyć, że zapomnisz to zrobić własnoręcznie. Kopie są "
"tym bardziej pożytyczne im częściej je aktualizujesz, więc pamiętaj o "
"regularnym tworzeniu duplikatów systemu."
#: C/prefs.page:17(item/title)
msgid "<gui>Backup location</gui>"
......@@ -377,16 +383,21 @@ msgid ""
"You may also want to choose a local folder as a backup location. Note that "
"backups can be quite large, so make sure you have enough free disk space."
msgstr ""
"Możesz także chcieć wybrać folder do tworzenia kopii. Pamiętaj, że pliki "
"mogą być całkiem sporych rozmiariów, więc upewnij się, że masz odpowiednią "
"ilośc miejsca na dysku."
#: C/prefs.page:36(note/p)
msgid ""
"This is not recommended, because if your hardware fails, you will lose both "
"your original data and your backups."
msgstr ""
"Jest to zalecane, ponieważ gdy twój sprzęt nawali, stracisz wszystko: kopię "
"oraz pliki oryginalne."
#: C/prefs.page:41(item/title)
msgid "<gui>Folders to back up</gui>"
msgstr ""
msgstr "<gui>Foldery do skopiowania</gui>"
#: C/prefs.page:42(item/p)
msgid ""
......@@ -395,6 +406,10 @@ msgid ""
"modify the list. If you are only interested in backing up your own data, the "
"default of <gui>Home</gui> is sufficient."
msgstr ""
"Wybirz listę folderów do skopiowania. Wybierz <gui "
"style=\"button\">Dodaj</gui>, albo <gui style=\"button\">Usuń</gui>, żeby "
"zmodyfikować listę. Jeśli chcesz kopiować tylko pliki z ~/home, to "
"powinieneś wybrać <gui>Domowe</gui>."
#: C/prefs.page:45(item/title)
msgid "<gui>Folders to ignore</gui>"
......@@ -436,10 +451,12 @@ msgid ""
"Backups are kept forever by default, but still may be deleted earlier if the "
"backup location begins to run out of space."
msgstr ""
"Kopie zapasowe są zatrzymywane na zawsze, ale zawsze mogą być usunięte "
"wcześniej jak tylko się okaże, że masz za mało miejsca."
#: C/restore-full.page:6(info/desc)
msgid "Recover from total system failure"
msgstr ""
msgstr "Przywracanie się nie powiodło"
#: C/restore-full.page:9(page/title)
msgid "Full System Restore"
......@@ -463,6 +480,8 @@ msgid ""
"Next, you need to install <app>Déjà Dup</app>. Your distribution vendor may "
"package it for you. Otherwise, download and compile it."
msgstr ""
"Następnie zainstaluj <app>Déjà Dup</app>. Twoja dystrybucja powinna ją mieć "
"w swoich repozytoriach. W innym wypadku ściągnij i skompiluj program."
#: C/restore-full.page:18(section/title)
msgid "Restore"
......@@ -473,6 +492,7 @@ msgid ""
"Click on the <gui style=\"button\">Restore…</gui> button on the "
"<gui>Overview</gui> page."
msgstr ""
"Kliknij na <gui style=\"button\">Przywróć...</gui> w <gui>Podgląd<gui>"
#: C/restore-full.page:22(item/p)
msgid ""
......
......@@ -8,19 +8,22 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-11 09:43-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-18 03:00+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-15 11:56+0000\n"
"Last-Translator: Adriano Steffler <Unknown>\n"
"Language-Team: Brazilian Portuguese <pt_BR@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-10-12 05:09+0000\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-10-16 05:40+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 14124)\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" Adriano Steffler https://launchpad.net/~adrianosteffler\n"
" Charles do Nascimento Liesenfeld https://launchpad.net/~charlesdnl"
#: C/backup-auto.page:6(info/desc)
msgid "Give yourself peace of mind"
......@@ -236,14 +239,8 @@ msgstr "Tradução"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Launchpad Contributions:\n"
" André Gondim https://launchpad.net/~andregondim\n"
" Gabriel https://launchpad.net/~frc-gabriel\n"
" Hélio Márcio Filho https://launchpad.net/~heliommsfilho-gmail-"
"deactivatedaccount\n"
" Leocello https://launchpad.net/~leocello\n"
" Matheus de Araújo https://launchpad.net/~suetamac\n"
" Michael Terry https://launchpad.net/~mterry\n"
" Teylo Laundos Aguiar https://launchpad.net/~teylo.aguiar"
" Adriano Steffler https://launchpad.net/~adrianosteffler\n"
" Charles do Nascimento Liesenfeld https://launchpad.net/~charlesdnl"
#: C/index.page:13(license/p)
msgid "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License"
......@@ -444,6 +441,9 @@ msgid ""
"style=\"button\">Add</gui> or <gui style=\"button\">Remove</gui> buttons to "
"modify the list."
msgstr ""
"Escolha uma lista de pastas das quais não será feita cópia de segurança. "
"Pressione a <gui style=\"button\">Adicionar</gui> ou <gui "
"style=\"button\">Remover</gui> para modificar a lista."
#: C/prefs.page:47(item/p)
msgid ""
......
......@@ -49,6 +49,7 @@ sl
sq
sr
sv
ta
te
th
tr
......
......@@ -9,14 +9,14 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: deja-dup\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-11 09:43-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-09-18 03:39+0000\n"
"Last-Translator: Michael Terry <michael.terry@canonical.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-14 14:39+0000\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <Unknown>\n"
"Language-Team: Latvian <lv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-10-12 05:10+0000\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-10-15 05:41+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 14124)\n"
#. Translators: "Backup" is a noun
......@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr ""
#: ../preferences/preferences-main.vala:52
#: ../preferences/preferences-main.vala:64
msgid "Backup"
msgstr "Dublēt"
msgstr "Dublēšana"
#. Translators: The name is a play on the French phrase "déjà vu" meaning
#. "already seen", but with the "vu" replaced with "dup". "Dup" in this
......@@ -1114,7 +1114,7 @@ msgstr "%.1f%% izpildīti"
#: ../deja-dup/StatusIcon.vala:278
msgid "Show _Progress"
msgstr ""
msgstr "Rādīt _progresu"
#: ../monitor/monitor.vala:155
msgid "Scheduled backup delayed"
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment