Commit 9fa5f681 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 175d7aec
......@@ -6,15 +6,15 @@
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2002, 2003, 2004, 2006.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2009.
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008, 2009, 2010.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: devhelp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=devhelp&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-21 21:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-24 21:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-10 09:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-22 10:13+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -27,16 +27,13 @@ msgstr ""
#. Translators: please don't translate "Devhelp" (it's marked as
#. * translatable for transliteration only).
#.
#. i18n: Please don't translate "Devhelp" (it's marked as translatable
#. * for transliteration only)
#: data/org.gnome.Devhelp.appdata.xml.in:6
#: data/org.gnome.Devhelp.desktop.in.in:3 src/dh-app.c:81 src/dh-app.c:407
#: src/dh-window.c:736
#: data/org.gnome.Devhelp.desktop.in.in:3 src/dh-app.c:112 src/dh-app.c:480
msgid "Devhelp"
msgstr "DevHelp"
#: data/org.gnome.Devhelp.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.Devhelp.desktop.in.in:4 src/dh-app.c:83
#: data/org.gnome.Devhelp.desktop.in.in:4 src/dh-app.c:114
msgid "A developer tool for browsing and searching API documentation"
msgstr "Vývojářský nástroj pro procházení a vyhledávání v dokumentaci API"
......@@ -91,7 +88,7 @@ msgstr "dokumentace;informace;příručka;návod;vývojář;vývoj;api;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Devhelp.desktop.in.in:12
#: misc/gedit-plugin/devhelp.plugin.desktop.in:10
#: plugins/gedit-plugin/devhelp.plugin.desktop.in:10
msgid "devhelp"
msgstr "devhelp"
......@@ -183,46 +180,46 @@ msgstr "Písmo pro text s pevnou šířkou"
msgid "Font for text with fixed width, such as code examples."
msgstr "Písmo pro text s pevnou šířkou, například ukázky kódu."
#: misc/gedit-plugin/devhelp.plugin.desktop.in:6
#: plugins/gedit-plugin/devhelp.plugin.desktop.in:6
msgid "Devhelp support"
msgstr "Podpora DevHelp"
#: misc/gedit-plugin/devhelp.py:42
#: plugins/gedit-plugin/devhelp.py:42
msgid "Show API Documentation"
msgstr "Zobrazit dokumentaci API"
#: src/dh-app.c:85
#: src/dh-app.c:116
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
"Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>\n"
"Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#: src/dh-app.c:87
#: src/dh-app.c:118
msgid "Devhelp Website"
msgstr "Webové stránky Devhelp"
#: src/dh-app.c:311
#: src/dh-app.c:384
msgid "Opens a new Devhelp window"
msgstr "Otevřít nové okno Devhelp"
#: src/dh-app.c:316
#: src/dh-app.c:389
msgid "Search for a keyword"
msgstr "Hledat klíčové slovo"
#: src/dh-app.c:317 src/dh-app.c:322
#: src/dh-app.c:390 src/dh-app.c:395
msgid "KEYWORD"
msgstr "KLÍČOVÉ_SLOVO"
#: src/dh-app.c:321
#: src/dh-app.c:394
msgid "Search and display any hit in the assistant window"
msgstr "Vyhledat a zobrazit každý výskyt v asistenčním okně"
#: src/dh-app.c:326
#: src/dh-app.c:399
msgid "Display the version and exit"
msgstr "Zobrazit verzi a skončit"
#: src/dh-app.c:331
#: src/dh-app.c:404
msgid "Quit any running Devhelp"
msgstr "Ukončit všechny běžící instance DevHelp"
......@@ -235,12 +232,12 @@ msgstr "DevHelp — Asistent"
msgid "Book:"
msgstr "Kniha:"
#: src/dh-book.c:343
#: src/dh-book.c:348
#, c-format
msgid "Language: %s"
msgstr "Jazyk: %s"
#: src/dh-book.c:344
#: src/dh-book.c:349
msgid "Language: Undefined"
msgstr "Jazyk: neurčen"
......@@ -249,67 +246,67 @@ msgid "_Collapse All"
msgstr "S_balit vše"
#. i18n: a documentation book
#: src/dh-link.c:559
#: src/dh-link.c:549
msgid "Book"
msgstr "Kniha"
#. i18n: a "page" in a documentation book
#: src/dh-link.c:563
#: src/dh-link.c:553
msgid "Page"
msgstr "Strana"
#. i18n: a search hit in the documentation, could be a
#. * function, macro, struct, etc
#: src/dh-link.c:568
#: src/dh-link.c:558
msgid "Keyword"
msgstr "Klíčové slovo"
#. i18n: in the programming language context, if you don't
#. * have an ESTABLISHED term for it, leave it
#. * untranslated.
#: src/dh-link.c:574
#: src/dh-link.c:564
msgid "Function"
msgstr "Funkce"
#. i18n: in the programming language context, if you don't
#. * have an ESTABLISHED term for it, leave it
#. * untranslated.
#: src/dh-link.c:580
#: src/dh-link.c:570
msgid "Struct"
msgstr "Struct"
#. i18n: in the programming language context, if you don't
#. * have an ESTABLISHED term for it, leave it
#. * untranslated.
#: src/dh-link.c:586
#: src/dh-link.c:576
msgid "Macro"
msgstr "Macro"
#. i18n: in the programming language context, if you don't
#. * have an ESTABLISHED term for it, leave it
#. * untranslated.
#: src/dh-link.c:592
#: src/dh-link.c:582
msgid "Enum"
msgstr "Enum"
#. i18n: in the programming language context, if you don't
#. * have an ESTABLISHED term for it, leave it
#. * untranslated.
#: src/dh-link.c:598
#: src/dh-link.c:588
msgid "Type"
msgstr "Type"
#. i18n: in the programming language context, if you don't
#. * have an ESTABLISHED term for it, leave it
#. * untranslated.
#: src/dh-link.c:604
#: src/dh-link.c:594
msgid "Property"
msgstr "Vlastnost"
#. i18n: in the programming language context, if you don't
#. * have an ESTABLISHED term for it, leave it
#. * untranslated.
#: src/dh-link.c:610
#: src/dh-link.c:600
msgid "Signal"
msgstr "Signál"
......@@ -349,111 +346,71 @@ msgstr "P_evná šířka:"
msgid "Fonts"
msgstr "Písma"
#: src/dh-window.c:63
msgid "50%"
msgstr "50 %"
#: src/dh-window.c:64
msgid "75%"
msgstr "75 %"
#: src/dh-window.c:65
msgid "100%"
msgstr "100 %"
#: src/dh-window.c:66
msgid "125%"
msgstr "125 %"
#: src/dh-window.c:67
msgid "150%"
msgstr "150 %"
#: src/dh-window.c:68
msgid "175%"
msgstr "175 %"
#: src/dh-window.c:69
msgid "200%"
msgstr "200 %"
#: src/dh-window.c:70
msgid "300%"
msgstr "300 %"
#: src/dh-window.c:71
msgid "400%"
msgstr "400 %"
#: src/dh-window.c:161 src/dh-window.c:1006 src/dh-window.c:1139
msgid "Empty Page"
msgstr "Prázdná strana"
#: src/dh-window.c:960
#: src/dh-window.c:892
msgid "Error opening the requested link."
msgstr "Chyba při otevírání požadovaného odkazu."
#: src/dh-window.c:1275
msgid "_Close"
msgstr "_Zavřít"
#: src/dh-window.c:1293 src/dh-window.c:1474
msgid "Empty Page"
msgstr "Prázdná strana"
#: src/dh-window.ui:7
msgid "Side _Panel"
#: src/dh-window.ui:7 src/dh-window.ui:45
msgid "_Side Panel"
msgstr "Po_stranní panel"
#: src/dh-window.ui:14 src/dh-window.ui:53
#: src/dh-window.ui:13 src/dh-window.ui:51
msgid "_Print"
msgstr "_Tisk"
#: src/dh-window.ui:18 src/dh-window.ui:57
#: src/dh-window.ui:17 src/dh-window.ui:55
msgid "_Find"
msgstr "_Hledat"
#: src/dh-window.ui:24 src/dh-window.ui:63
#: src/dh-window.ui:23 src/dh-window.ui:61
msgid "_Larger Text"
msgstr "Větší t_ext"
#: src/dh-window.ui:28 src/dh-window.ui:67
#: src/dh-window.ui:27 src/dh-window.ui:65
msgid "S_maller Text"
msgstr "_Menší text"
#: src/dh-window.ui:32 src/dh-window.ui:71
#: src/dh-window.ui:31 src/dh-window.ui:69
msgid "_Normal Size"
msgstr "_Normální velikost"
#: src/dh-window.ui:40 src/menus.ui:30
#: src/dh-window.ui:39 src/menus.ui:30
msgid "New _Window"
msgstr "Nové _okno"
#: src/dh-window.ui:46
msgid "_Side Panel"
msgstr "Po_stranní panel"
#: src/dh-window.ui:77 src/menus.ui:36
#: src/dh-window.ui:75 src/menus.ui:36
msgid "_Preferences"
msgstr "_Předvolby"
#: src/dh-window.ui:83 src/menus.ui:42
#: src/dh-window.ui:81 src/menus.ui:42
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Klávesové zkratky"
#: src/dh-window.ui:87
#: src/dh-window.ui:85 src/menus.ui:46
msgid "_Help"
msgstr "Nápo_věda"
#: src/dh-window.ui:89
msgid "_About Devhelp"
msgstr "O _aplikaci DevHelp"
#: src/dh-window.ui:91 src/menus.ui:50
#: src/dh-window.ui:93 src/menus.ui:54
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"
#: src/dh-window.ui:120
#: src/dh-window.ui:122
msgid "Back"
msgstr "Zpět"
#: src/dh-window.ui:139
#: src/dh-window.ui:141
msgid "Forward"
msgstr "Vpřed"
#: src/dh-window.ui:186
#: src/dh-window.ui:187
msgid "New Tab"
msgstr "Nová karta"
......@@ -532,6 +489,39 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Reset Zoom"
msgstr "Základní přiblížení"
#: src/menus.ui:46
#: src/menus.ui:50
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
#~ msgid "50%"
#~ msgstr "50 %"
#~ msgid "75%"
#~ msgstr "75 %"
#~ msgid "100%"
#~ msgstr "100 %"
#~ msgid "125%"
#~ msgstr "125 %"
#~ msgid "150%"
#~ msgstr "150 %"
#~ msgid "175%"
#~ msgstr "175 %"
#~ msgid "200%"
#~ msgstr "200 %"
#~ msgid "300%"
#~ msgstr "300 %"
#~ msgid "400%"
#~ msgstr "400 %"
#~ msgid "_Close"
#~ msgstr "_Zavřít"
#~ msgid "Side _Panel"
#~ msgstr "Po_stranní panel"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment