Commit 005cf44c authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent 1464d9e6
......@@ -4,15 +4,15 @@
#
# Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>, 2008.
# Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>, 20, 2010.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2013, 2014.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2013, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=eog-"
"plugins&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-10-06 15:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-18 21:35+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-15 16:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-15 20:46+0200\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -64,7 +64,6 @@ msgstr "Rodyti kameros nustatymus būsenos juostoje"
#: ../plugins/exif-display/exif-display.plugin.desktop.in.h:1
#: ../plugins/exif-display/eog-exif-display.metainfo.xml.in.h:1
#| msgid "Exif display"
msgid "Exif Display"
msgstr "Exif vaizduoklis"
......@@ -114,7 +113,7 @@ msgstr "Eksportuoti į aplanką"
msgid "Export the current image to a separate directory"
msgstr "Eksportuoti dabartinį paveikslėlį į atskirą katalogą"
#: ../plugins/export-to-folder/export-to-folder.py:61
#: ../plugins/export-to-folder/export-to-folder.py:55
msgid "_Export"
msgstr "_Eksportuoti"
......@@ -136,7 +135,6 @@ msgstr "Eksportavimo katalogas:"
#: ../plugins/fit-to-width/eog-fit-to-width.metainfo.xml.in.h:1
#: ../plugins/fit-to-width/fit-to-width.plugin.desktop.in.h:1
#| msgid "Zoom to fit image width"
msgid "Zoom to Fit Image Width"
msgstr "Keisti mastelį sutalpinant paveikslėlio plotį"
......@@ -144,14 +142,10 @@ msgstr "Keisti mastelį sutalpinant paveikslėlio plotį"
msgid "Adjusts the zoom to have the image's width fit into the window"
msgstr "Pakoreguoja mastelį, kad paveikslėlio plotis tilptų į langą"
#: ../plugins/fit-to-width/eog-fit-to-width-plugin.c:91
#: ../plugins/fit-to-width/eog-fit-to-width-plugin.c:119
msgid "Fit to width"
msgstr "Sutalpinti į plotį"
#: ../plugins/fit-to-width/eog-fit-to-width-plugin.c:93
msgid "Fit the image to the window width"
msgstr "Pritaikyti paveikslėlį prie lango pločio"
#: ../plugins/fit-to-width/fit-to-width.plugin.desktop.in.h:2
msgid "Fit images to the window width"
msgstr "Pritaikyti paveikslėlio prie lango pločio"
......@@ -196,7 +190,6 @@ msgid "Hide Titlebar"
msgstr "Slėpti pavadinimo juostą"
#: ../plugins/hide-titlebar/eog-hide-titlebar.metainfo.xml.in.h:2
#| msgid "Hides the titlebar of maximized Eye of GNOME windows"
msgid "Hides the titlebar of maximized windows"
msgstr "Slepia išdidintų langų pavadinimų juostas"
......@@ -206,12 +199,10 @@ msgstr "Slepia išdidintų Eye of GNOME langų pavadinimų juostas"
#: ../plugins/light-theme/eog-light-theme.metainfo.xml.in.h:1
#: ../plugins/light-theme/light-theme.plugin.desktop.in.h:1
#| msgid "Disable dark theme"
msgid "Disable Dark Theme"
msgstr "Išjungti tamsią temą"
#: ../plugins/light-theme/eog-light-theme.metainfo.xml.in.h:2
#| msgid "Disable dark theme"
msgid "Disables dark theme"
msgstr "Išjungia tamsią temą"
......@@ -220,7 +211,7 @@ msgid "Disables Eye of GNOME's preference of dark theme variants"
msgstr "Išjungia Eye of GNOME tamsaus temos varianto pageidavimą"
#: ../plugins/map/eog-map.metainfo.xml.in.h:1
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:438
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:441
#: ../plugins/map/map.plugin.desktop.in.h:1
msgid "Map"
msgstr "Žemėlapis"
......@@ -229,15 +220,15 @@ msgstr "Žemėlapis"
msgid "Displays on a map in the side panel where the picture was taken"
msgstr "Šoniniame polangyje rodo žemėlapio vietą, kur padaryta nuotrauka"
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:403
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:404
msgid "Jump to current image's location"
msgstr "Pereiti į dabartinio paveikslėlio vietą"
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:415
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:417
msgid "Zoom in"
msgstr "Didinti"
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:423
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:426
msgid "Zoom out"
msgstr "Mažinti"
......@@ -245,8 +236,20 @@ msgstr "Mažinti"
msgid "Display the geolocation of the image on a map"
msgstr "Rodyti paveikslėlio geografinę padėtį žemėlapyje"
#: ../plugins/maximize-windows/eog-maximize-windows.metainfo.xml.in.h:1
#: ../plugins/maximize-windows/maximize-windows.plugin.desktop.in.h:1
msgid "Maximize Windows"
msgstr "Išdidinti langus"
#: ../plugins/maximize-windows/eog-maximize-windows.metainfo.xml.in.h:2
msgid "New windows will open maximized"
msgstr "Nauji langai bus atveriami išdidinti"
#: ../plugins/maximize-windows/maximize-windows.plugin.desktop.in.h:2
msgid "Maximize new windows"
msgstr "Išdidinti naujus langus"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa.metainfo.xml.in.h:1
#| msgid "PicasaWeb Uploader"
msgid "Picasa Web Uploader"
msgstr "Picasa Web siuntiklis"
......@@ -254,57 +257,52 @@ msgstr "Picasa Web siuntiklis"
msgid "Supports uploading photos to Google Picasa Web"
msgstr "Palaiko nuotraukų siuntimą į Google Picasa Web"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:127
msgid "Upload to PicasaWeb"
msgstr "Siųsti į PicasaWeb"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:129
#: ../plugins/postasa/postasa.plugin.desktop.in.h:2
msgid "Upload your pictures to PicasaWeb"
msgstr "Siųsti paveikslėlius į PicasaWeb"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:325
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:306
msgid "Uploading..."
msgstr "Siunčiama..."
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:371
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:352
msgid "Uploaded"
msgstr "Nusiųsta"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:375
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:356
msgid "Cancelled"
msgstr "Atšaukta"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:378
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:359
msgid "Failed"
msgstr "Nepavyko"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:601
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:582
#, c-format
msgid "Login failed. %s"
msgstr "Prisijungimas nepavyko. %s"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:605
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:586
msgid "Logged in successfully."
msgstr "Prisijungta sėkmingai."
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:606
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:587
msgid "Close"
msgstr "Užverti"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:627
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:608
msgid "Cancel"
msgstr "Atšaukti"
#. TODO: want to handle passwords more securely
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:633
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:614
msgid "Logging in..."
msgstr "Prisijungiama..."
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:678
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:663
msgid "Please log in to continue upload."
msgstr "Prisijunkite įkėlimo tęsimui."
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:807
msgid "Upload to PicasaWeb"
msgstr "Siųsti į PicasaWeb"
#: ../plugins/postasa/postasa-config.xml.h:1
msgid "PicasaWeb Login"
msgstr "PicasaWeb prisijungimas"
......@@ -329,6 +327,10 @@ msgstr "Sla_ptažodis:"
msgid "PicasaWeb Uploader"
msgstr "PicasaWeb siuntiklis"
#: ../plugins/postasa/postasa.plugin.desktop.in.h:2
msgid "Upload your pictures to PicasaWeb"
msgstr "Siųsti paveikslėlius į PicasaWeb"
#: ../plugins/postasa/postasa-uploads.xml.h:1
msgid "Uploads:"
msgstr "Įkeliami failai:"
......@@ -361,19 +363,18 @@ msgstr "Postr"
msgid "Supports uploading photos to Flickr"
msgstr "Palaiko nuotraukų siuntimą į Flickr"
#: ../plugins/postr/eog-postr-plugin.c:62
#: ../plugins/postr/eog-postr-plugin.c:123
msgid "Upload to Flickr"
msgstr "Siųsti į Flickr"
#: ../plugins/postr/eog-postr-plugin.c:64
#: ../plugins/postr/postr.plugin.desktop.in.h:2
msgid "Upload your pictures to Flickr"
msgstr "Siųsti paveikslėlius į Filckr"
#: ../plugins/postr/postr.plugin.desktop.in.h:1
msgid "Flickr Uploader"
msgstr "Flickr siuntiklis"
#: ../plugins/postr/postr.plugin.desktop.in.h:2
msgid "Upload your pictures to Flickr"
msgstr "Siųsti paveikslėlius į Filckr"
#: ../plugins/pythonconsole/config.ui.h:1
msgid "C_ommand color:"
msgstr "K_omando spalva:"
......@@ -389,11 +390,10 @@ msgid "Python Console"
msgstr "Python konsolė"
#: ../plugins/pythonconsole/eog-pythonconsole.metainfo.xml.in.h:2
#| msgid "Python Console"
msgid "Adds a Python console"
msgstr "Prideda Python konsolę"
#: ../plugins/pythonconsole/__init__.py:64
#: ../plugins/pythonconsole/__init__.py:59
msgid "P_ython Console"
msgstr "P_ython konsolė"
......@@ -438,7 +438,7 @@ msgid "Python console for Eye of GNOME"
msgstr "Eye of GNOME Python konsolė"
#: ../plugins/send-by-mail/eog-send-by-mail.metainfo.xml.in.h:1
#: ../plugins/send-by-mail/eog-send-by-mail-plugin.c:63
#: ../plugins/send-by-mail/eog-send-by-mail-plugin.c:84
msgid "Send by Mail"
msgstr "Siųsti el. paštu"
......@@ -447,10 +447,6 @@ msgstr "Siųsti el. paštu"
msgid "Sends an image attached to a new mail"
msgstr "Siunčia paveikslėlį, prisegtą prie naujo laiško"
#: ../plugins/send-by-mail/eog-send-by-mail-plugin.c:65
msgid "Send the selected images by mail"
msgstr "Siųsti pasirinktus paveikslėlius el. paštu"
#: ../plugins/send-by-mail/send-by-mail.plugin.desktop.in.h:1
msgid "Send By Mail"
msgstr "Siųsti el. paštu"
......@@ -461,10 +457,15 @@ msgid "Slideshow Shuffle"
msgstr "Skaidrių maišymas"
#: ../plugins/slideshowshuffle/eog-slideshowshuffle.metainfo.xml.in.h:2
#| msgid "Shuffles images in slideshow mode"
msgid "Shuffles the photos in slideshow mode"
msgstr "Maišo paveikslėlius skaidrių rodymo veiksenoje"
#: ../plugins/slideshowshuffle/slideshowshuffle.plugin.desktop.in.h:2
msgid "Shuffles images in slideshow mode"
msgstr "Maišo paveikslėlius skaidrių rodymo veiksenoje"
#~ msgid "Fit the image to the window width"
#~ msgstr "Pritaikyti paveikslėlį prie lango pločio"
#~ msgid "Send the selected images by mail"
#~ msgstr "Siųsti pasirinktus paveikslėlius el. paštu"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment