Commit 272b8c69 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent be64ec36
# Danish translation of gnome-games.
# Copyright (C) 1998-2016, 2018 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1998-2019 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-games package.
# Anders Wegge Jakobsen <wegge@wegge.dk>, 1998.
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1998-2001
......@@ -7,8 +7,8 @@
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004, 05.
# flemming christensen <fc@stromata.dk>, 2011.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007-2016, 2018.
# Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk), 2018.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007-2019.
#
# Husk at tilføje dig i credit-listen (besked id "translator-credits")
# nb afklar der er brugt på bold og kugle for ball i den her !!!
......@@ -17,9 +17,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/five-or-more/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-25 08:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-30 21:05+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen (joedalton2@yahoo.dk)\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-11 15:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-13 00:03+0100\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -27,16 +27,81 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
#: data/five-or-more.appdata.xml.in:7 data/five-or-more.desktop.in:3
#: data/five-or-more.ui:18 src/five-or-more.c:70 src/five-or-more-app.c:576
#: data/five-or-more-preferences.ui:13
msgid "Preferences"
msgstr "Indstillinger"
#: data/five-or-more-preferences.ui:36
msgid "Appearance"
msgstr "Udseende"
#: data/five-or-more-preferences.ui:60
msgid "_Theme:"
msgstr "_Tema:"
#: data/five-or-more-preferences.ui:76
msgid "balls"
msgstr "kugler"
#: data/five-or-more-preferences.ui:77
msgid "shapes"
msgstr "former"
#: data/five-or-more-preferences.ui:78
msgid "tango"
msgstr "tango"
#: data/five-or-more-preferences.ui:87
msgid "B_ackground color:"
msgstr "B_aggrundsfarve:"
#: data/five-or-more.ui:7
msgid "_New Game"
msgstr "_Nyt spil"
#: data/five-or-more.ui:13
msgid "S_cores"
msgstr "_Resultater"
#: data/five-or-more.ui:19
msgid "_Small"
msgstr "_Lille"
#: data/five-or-more.ui:24
msgid "_Medium"
msgstr "_Mellem"
#: data/five-or-more.ui:29
msgid "_Large"
msgstr "_Stor"
#: data/five-or-more.ui:36
msgid "_Preferences"
msgstr "_Indstillinger"
#: data/five-or-more.ui:40
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
#: data/five-or-more.ui:45
msgid "_About Five or More"
msgstr "_Om Fem eller mere"
#: data/five-or-more.ui:65 data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.five-or-more.desktop.in:3 src/main.vala:74 src/main.vala:168
msgid "Five or More"
msgstr "Fem eller mere"
#: data/five-or-more.appdata.xml.in:8 data/five-or-more.desktop.in:4
#: data/five-or-more.ui:77
msgid "Next:"
msgstr "Næste:"
#: data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:8
#: data/org.gnome.five-or-more.desktop.in:4
msgid "Remove colored balls from the board by forming lines"
msgstr "Fjern farvede kugler fra brættet ved at danne linjer"
#: data/five-or-more.appdata.xml.in:10
#: data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Five or More is the GNOME port of a once-popular computer game. Align five "
"or more objects of the same color into a line to cause them to disappear and "
......@@ -48,7 +113,7 @@ msgstr ""
"forsvinder, og du får points. Få mange flere points ved at arrangere så "
"mange objekter som muligt før du rydder dem."
#: data/five-or-more.appdata.xml.in:16
#: data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:16
msgid ""
"More objects appear after every turn. Play for as long as possible, until "
"the board is completely full!"
......@@ -56,91 +121,19 @@ msgstr ""
"Der kommer flere objekter efter hver tur. Spil så længe som muligt, indtil "
"brættet er helt fuldt!"
#: data/five-or-more.appdata.xml.in:40
#: data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:40
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/five-or-more.desktop.in:6
#: data/org.gnome.five-or-more.desktop.in:6
msgid "game;strategy;logic;"
msgstr "spil;strategi;logik;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/five-or-more.desktop.in:9
msgid "five-or-more"
msgstr "five-or-more"
#: data/five-or-more-preferences.ui:12 data/menu.ui:11 src/game-area.c:858
msgid "Preferences"
msgstr "Indstillinger"
#: data/five-or-more-preferences.ui:35
msgid "Appearance"
msgstr "Udseende"
#: data/five-or-more-preferences.ui:59
msgid "_Image:"
msgstr "_Billede:"
#: data/five-or-more-preferences.ui:74
msgid "B_ackground color:"
msgstr "B_aggrundsfarve:"
#: data/five-or-more-preferences.ui:116
msgid "Board Size"
msgstr "Brætstørrelse"
#: data/five-or-more-preferences.ui:135
msgid "_Small"
msgstr "_Lille"
#: data/five-or-more-preferences.ui:154
msgid "_Medium"
msgstr "_Mellem"
#: data/five-or-more-preferences.ui:173
msgid "_Large"
msgstr "_Stor"
#: data/five-or-more-preferences.ui:203
msgid "General"
msgstr "General"
#: data/five-or-more-preferences.ui:216
msgid "_Use fast moves"
msgstr "_Benyt hurtige træk"
#: data/five-or-more.ui:30
msgid "Next:"
msgstr "Næste:"
#: data/five-or-more.ui:56
msgid "Score:"
msgstr "Point:"
#: data/five-or-more.ui:76
msgid "_New Game"
msgstr "_Nyt spil"
#: data/five-or-more.ui:80
msgid "Start a new puzzle"
msgstr "Start et nyt spil"
#: data/menu.ui:7
msgid "Scores"
msgstr "Resultater"
#: data/menu.ui:17
msgid "Help"
msgstr "Hjælp"
#: data/menu.ui:22
msgid "About"
msgstr "Om"
#: data/menu.ui:26
msgid "Quit"
msgstr "Afslut"
#: data/org.gnome.five-or-more.desktop.in:9
msgid "org.gnome.five-or-more"
msgstr "org.gnome.five-or-more"
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:5
msgid "Playing field size"
......@@ -212,71 +205,26 @@ msgstr "Højden af vinduet i billedpunkter"
msgid "true if the window is maximized"
msgstr "sand hvis vinduet er maksimeret"
#.
#. * Translatable strings file.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: data/translatable_themes.h:6
msgctxt "themes"
msgid "balls"
msgstr "kugler"
#: data/translatable_themes.h:7
msgctxt "themes"
msgid "dots"
msgstr "prikker"
#: data/translatable_themes.h:8
msgctxt "themes"
msgid "gumball"
msgstr "tyggegummikugle"
#: data/translatable_themes.h:9
msgctxt "themes"
msgid "shapes"
msgstr "former"
#: src/five-or-more-app.c:57
#: src/game.vala:94
msgctxt "board size"
msgid "Small"
msgstr "Lille"
#: src/five-or-more-app.c:58
#: src/game.vala:95
msgctxt "board size"
msgid "Medium"
msgstr "Mellem"
#: src/five-or-more-app.c:59
#: src/game.vala:96
msgctxt "board size"
msgid "Large"
msgstr "Stor"
#: src/five-or-more-app.c:233
msgid "Game Over!"
msgstr "Spillet er slut!"
#: src/five-or-more-app.c:250
msgid "Match five objects of the same type in a row to score!"
msgstr "Få fem objekter af den samme farve på stribe for at få point!"
#: src/five-or-more-app.c:405
msgid "Are you sure you want to restart the game?"
msgstr "Er du sikker på at du vil genstarte spillet?"
#: src/five-or-more-app.c:408
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
#: src/five-or-more-app.c:409
msgid "_Restart"
msgstr "_Genstart"
#: src/five-or-more-app.c:578
#: src/main.vala:171
msgid "GNOME port of the once-popular Color Lines game"
msgstr "GNOME-udgave af det engang så populære spil Color Lines"
#: src/five-or-more-app.c:584
#: src/main.vala:177
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Anders Wegge Jakobsen\n"
......@@ -289,44 +237,92 @@ msgstr ""
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
#: src/five-or-more-app.c:694
msgid "Board Size: "
msgstr "Brætstørrelse: "
#: src/window.vala:50
msgid "Match five objects of the same type in a row to score!"
msgstr "Få fem objekter af den samme farve på stribe for at få point!"
#. Can't move there!
#: src/game-area.c:635
#: src/window.vala:51
msgid "You can’t move there!"
msgstr "Du kan ikke flytte dertil!"
#: src/game-area.c:818
#, c-format
msgid ""
"Unable to locate file:\n"
"%s\n"
"\n"
"The default theme will be loaded instead."
msgstr ""
"Kunne ikke finde filen:\n"
" “%s”\n"
"\n"
"I stedet vil standardtemaet blive indlæst."
#: src/window.vala:52
msgid "Game Over!"
msgstr "Spillet er slut!"
#: src/game-area.c:825
#: src/window.vala:53
#, c-format
msgid ""
"Unable to locate file:\n"
"%s\n"
"\n"
"Please check that Five or More is installed correctly."
msgstr ""
"'Kunne ikke finde filen:\n"
"%s\n"
"\n"
"Kontrollér venligst at Fem eller mere er korrekt installeret."
msgid "Score: %d"
msgstr "Point: %d"
#: src/window.vala:87
msgid "Board Size: "
msgstr "Brætstørrelse: "
#: src/window.vala:159
msgid "Are you sure you want to restart the game?"
msgstr "Er du sikker på at du vil genstarte spillet?"
#: src/window.vala:161
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
#: src/window.vala:162
msgid "_Restart"
msgstr "_Genstart"
#: src/game-area.c:852
msgid "Could not load theme"
msgstr "Kunne ikke indlæse tema"
#~ msgid "_Image:"
#~ msgstr "_Billede:"
#~ msgid "Board Size"
#~ msgstr "Brætstørrelse"
#~ msgid "General"
#~ msgstr "General"
#~ msgid "_Use fast moves"
#~ msgstr "_Benyt hurtige træk"
#~ msgid "Start a new puzzle"
#~ msgstr "Start et nyt spil"
#~ msgid "About"
#~ msgstr "Om"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Afslut"
#~ msgctxt "themes"
#~ msgid "dots"
#~ msgstr "prikker"
#~ msgctxt "themes"
#~ msgid "gumball"
#~ msgstr "tyggegummikugle"
#~ msgid ""
#~ "Unable to locate file:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "The default theme will be loaded instead."
#~ msgstr ""
#~ "Kunne ikke finde filen:\n"
#~ " “%s”\n"
#~ "\n"
#~ "I stedet vil standardtemaet blive indlæst."
#~ msgid ""
#~ "Unable to locate file:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Please check that Five or More is installed correctly."
#~ msgstr ""
#~ "'Kunne ikke finde filen:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Kontrollér venligst at Fem eller mere er korrekt installeret."
#~ msgid "Could not load theme"
#~ msgstr "Kunne ikke indlæse tema"
#~ msgid "0"
#~ msgstr "0"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment