Commit 51dabc60 authored by Emin Tufan Çetin's avatar Emin Tufan Çetin Committed by GNOME Translation Robot

Update Turkish translation

parent 5093033e
......@@ -12,14 +12,14 @@
# Baris Cicek <baris@teamforce.name.tr>, 2004, 2005, 2008, 2009.
# Furkan Ahmet Kara <furkanahmetkara.fk@gmail.com>, 2017.
# Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>, 2011, 2014, 2015, 2018.
# Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>, 2017, 2018.
# Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>, 2017-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/five-or-more/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-27 17:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-14 12:21+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-08 15:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-10 20:27+0300\n"
"Last-Translator: Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>\n"
"Language-Team: Türkçe <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
......@@ -27,18 +27,83 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
#: data/five-or-more.appdata.xml.in:7 data/five-or-more.desktop.in:3
#: data/five-or-more.ui:18 src/five-or-more.c:70 src/five-or-more-app.c:573
#: data/five-or-more-preferences.ui:13
msgid "Preferences"
msgstr "Tercihler"
#: data/five-or-more-preferences.ui:36
msgid "Appearance"
msgstr "Görünüm"
#: data/five-or-more-preferences.ui:60
msgid "_Theme:"
msgstr "_Gövde:"
#: data/five-or-more-preferences.ui:76
msgid "balls"
msgstr "toplar"
#: data/five-or-more-preferences.ui:77
msgid "shapes"
msgstr "şekiller"
#: data/five-or-more-preferences.ui:78
msgid "tango"
msgstr "tango"
#: data/five-or-more-preferences.ui:87
msgid "B_ackground color:"
msgstr "_Arka plan rengi:"
#: data/five-or-more.ui:7
msgid "_New Game"
msgstr "_Yeni Oyun"
#: data/five-or-more.ui:13
msgid "S_cores"
msgstr "_Puanlar"
#: data/five-or-more.ui:19
msgid "_Small"
msgstr "_Küçük"
#: data/five-or-more.ui:24
msgid "_Medium"
msgstr "_Orta"
#: data/five-or-more.ui:29
msgid "_Large"
msgstr "_Büyük"
#: data/five-or-more.ui:36
msgid "_Preferences"
msgstr "_Tercihler"
#: data/five-or-more.ui:40
msgid "_Help"
msgstr "_Yardım"
#: data/five-or-more.ui:45
msgid "_About Five or More"
msgstr "Beş veya Fazlası _Hakkında"
#: data/five-or-more.ui:65 data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.five-or-more.desktop.in:3 src/main.vala:74 src/main.vala:168
msgid "Five or More"
msgstr "Beş veya Fazlası"
#: data/five-or-more.appdata.xml.in:8 data/five-or-more.desktop.in:4
#: data/five-or-more.ui:77
msgid "Next:"
msgstr "Sonraki:"
#: data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:8
#: data/org.gnome.five-or-more.desktop.in:4
msgid "Remove colored balls from the board by forming lines"
msgstr "Çizgiler oluşturarak renkli topları tahtadan kaldırın"
#: data/five-or-more.appdata.xml.in:10
#: data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Five or More is the GNOME port of a once-popular computer game. Align five "
"or more objects of the same color into a line to cause them to disappear and "
......@@ -50,7 +115,7 @@ msgstr ""
"çizgide hizalayın ve puanları kazanın. Onları temizlemeden önce mümkün "
"olduğunca çok nesneyi sıralayarak daha çok puan kazanın."
#: data/five-or-more.appdata.xml.in:16
#: data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:16
msgid ""
"More objects appear after every turn. Play for as long as possible, until "
"the board is completely full!"
......@@ -58,91 +123,19 @@ msgstr ""
"Her turdan sonra daha çok öge meydana gelir. Pano tümüyle doluncaya kadar "
"mümkün olduğunca uzun süre oyna!"
#: data/five-or-more.appdata.xml.in:40
#: data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:40
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME Projesi"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/five-or-more.desktop.in:6
#: data/org.gnome.five-or-more.desktop.in:6
msgid "game;strategy;logic;"
msgstr "oyun;strateji;mantık;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/five-or-more.desktop.in:9
msgid "five-or-more"
msgstr "five-or-more"
#: data/five-or-more-preferences.ui:12 data/menu.ui:11 src/game-area.c:858
msgid "Preferences"
msgstr "Tercihler"
#: data/five-or-more-preferences.ui:35
msgid "Appearance"
msgstr "Görünüm"
#: data/five-or-more-preferences.ui:59
msgid "_Image:"
msgstr "_Resim:"
#: data/five-or-more-preferences.ui:74
msgid "B_ackground color:"
msgstr "_Arka plan rengi:"
#: data/five-or-more-preferences.ui:116
msgid "Board Size"
msgstr "Tablo Boyutu"
#: data/five-or-more-preferences.ui:135
msgid "_Small"
msgstr "_Küçük"
#: data/five-or-more-preferences.ui:154
msgid "_Medium"
msgstr "_Orta"
#: data/five-or-more-preferences.ui:173
msgid "_Large"
msgstr "_Büyük"
#: data/five-or-more-preferences.ui:203
msgid "General"
msgstr "Genel"
#: data/five-or-more-preferences.ui:216
msgid "_Use fast moves"
msgstr "_Hızlı hareketleri kullan"
#: data/five-or-more.ui:30
msgid "Next:"
msgstr "Sonraki:"
#: data/five-or-more.ui:56
msgid "Score:"
msgstr "Puan:"
#: data/five-or-more.ui:76
msgid "_New Game"
msgstr "Yeni _Oyun"
#: data/five-or-more.ui:80
msgid "Start a new puzzle"
msgstr "Yeni bulmaca başlat"
#: data/menu.ui:7
msgid "Scores"
msgstr "Puanlar"
#: data/menu.ui:17
msgid "Help"
msgstr "Yardım"
#: data/menu.ui:22
msgid "About"
msgstr "Hakkında"
#: data/menu.ui:26
msgid "Quit"
msgstr "Çık"
#: data/org.gnome.five-or-more.desktop.in:9
msgid "org.gnome.five-or-more"
msgstr "org.gnome.five-or-more"
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:5
msgid "Playing field size"
......@@ -214,115 +207,117 @@ msgstr "Piksel olarak pencerenin yüksekliği"
msgid "true if the window is maximized"
msgstr "eğer pencere en büyük hale getirilmişse işaretle"
#.
#. * Translatable strings file.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: data/translatable_themes.h:6
msgctxt "themes"
msgid "balls"
msgstr "toplar"
#: data/translatable_themes.h:7
msgctxt "themes"
msgid "dots"
msgstr "noktalar"
#: data/translatable_themes.h:8
msgctxt "themes"
msgid "gumball"
msgstr "sakız"
#: data/translatable_themes.h:9
msgctxt "themes"
msgid "shapes"
msgstr "şekiller"
#: src/five-or-more-app.c:57
#: src/game.vala:94
msgctxt "board size"
msgid "Small"
msgstr "Küçük"
#: src/five-or-more-app.c:58
#: src/game.vala:95
msgctxt "board size"
msgid "Medium"
msgstr "Orta"
#: src/five-or-more-app.c:59
#: src/game.vala:96
msgctxt "board size"
msgid "Large"
msgstr "Büyük"
#: src/five-or-more-app.c:233
msgid "Game Over!"
msgstr "Oyun Bitti!"
#: src/five-or-more-app.c:250
msgid "Match five objects of the same type in a row to score!"
msgstr "Puan almak için bir sırada aynı renkten beş nesneyi eşleştirin!"
#: src/five-or-more-app.c:405
msgid "Are you sure you want to restart the game?"
msgstr "Oyunu yeniden başlatmak istediğinizden emin misiniz?"
#: src/five-or-more-app.c:408
msgid "_Cancel"
msgstr "İptal _Et"
#: src/five-or-more-app.c:409
msgid "_Restart"
msgstr "_Yeniden Başla"
#: src/five-or-more-app.c:575
#: src/main.vala:171
msgid "GNOME port of the once-popular Color Lines game"
msgstr "Bir zamanların gözde Renkli Çizgiler oyununun GNOME sürümü."
msgstr "Bir zamanların gözde Renkli Çizgiler oyununun GNOME sürümü"
#: src/five-or-more-app.c:581
#: src/main.vala:177
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Barış Çiçek <baris@teamforce.name.tr> \n"
"Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>"
#: src/five-or-more-app.c:693
#| msgid "Board Size"
msgid "Board Size: "
msgstr "Tablo Boyutu: "
#: src/window.vala:50
msgid "Match five objects of the same type in a row to score!"
msgstr "Puan almak için bir sırada aynı renkten beş nesneyi eşleştirin!"
#. Can't move there!
#: src/game-area.c:635
#: src/window.vala:51
msgid "You can’t move there!"
msgstr "Oraya hareket edemezsin!"
#: src/game-area.c:818
#, c-format
msgid ""
"Unable to locate file:\n"
"%s\n"
"\n"
"The default theme will be loaded instead."
msgstr ""
"Dosya konumlandırılamadı:\n"
"%s\n"
"\n"
"Bunun yerine öntanımlı tema yüklenecek."
#: src/window.vala:52
msgid "Game Over!"
msgstr "Oyun Bitti!"
#: src/game-area.c:825
#: src/window.vala:53
#, c-format
msgid ""
"Unable to locate file:\n"
"%s\n"
"\n"
"Please check that Five or More is installed correctly."
msgstr ""
"Dosya yeri saptanamadı:\n"
"%s\n"
"\n"
"Lütfen Beş veya Fazlası’nın doğru kurulup kurulmadığını denetleyin."
#: src/game-area.c:852
msgid "Could not load theme"
msgstr "Tema yüklenemedi"
msgid "Score: %d"
msgstr "Puan: %d"
#: src/window.vala:87
msgid "Board Size: "
msgstr "Tablo Boyutu: "
#: src/window.vala:159
msgid "Are you sure you want to restart the game?"
msgstr "Oyunu yeniden başlatmak istediğinizden emin misiniz?"
#: src/window.vala:161
msgid "_Cancel"
msgstr "İptal _Et"
#: src/window.vala:162
msgid "_Restart"
msgstr "_Yeniden Başla"
#~ msgid "_Image:"
#~ msgstr "_Resim:"
#~ msgid "Board Size"
#~ msgstr "Tablo Boyutu"
#~ msgid "General"
#~ msgstr "Genel"
#~ msgid "_Use fast moves"
#~ msgstr "_Hızlı hareketleri kullan"
#~ msgid "Start a new puzzle"
#~ msgstr "Yeni bulmaca başlat"
#~ msgid "About"
#~ msgstr "Hakkında"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Çık"
#~ msgctxt "themes"
#~ msgid "dots"
#~ msgstr "noktalar"
#~ msgctxt "themes"
#~ msgid "gumball"
#~ msgstr "sakız"
#~ msgid ""
#~ "Unable to locate file:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "The default theme will be loaded instead."
#~ msgstr ""
#~ "Dosya konumlandırılamadı:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Bunun yerine öntanımlı tema yüklenecek."
#~ msgid ""
#~ "Unable to locate file:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Please check that Five or More is installed correctly."
#~ msgstr ""
#~ "Dosya yeri saptanamadı:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Lütfen Beş veya Fazlası’nın doğru kurulup kurulmadığını denetleyin."
#~ msgid "Could not load theme"
#~ msgstr "Tema yüklenemedi"
#~ msgid "0"
#~ msgstr "0"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment