Commit 51dabc60 authored by Emin Tufan Çetin's avatar Emin Tufan Çetin Committed by GNOME Translation Robot

Update Turkish translation

parent 5093033e
...@@ -12,14 +12,14 @@ ...@@ -12,14 +12,14 @@
# Baris Cicek <baris@teamforce.name.tr>, 2004, 2005, 2008, 2009. # Baris Cicek <baris@teamforce.name.tr>, 2004, 2005, 2008, 2009.
# Furkan Ahmet Kara <furkanahmetkara.fk@gmail.com>, 2017. # Furkan Ahmet Kara <furkanahmetkara.fk@gmail.com>, 2017.
# Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>, 2011, 2014, 2015, 2018. # Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>, 2011, 2014, 2015, 2018.
# Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>, 2017, 2018. # Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>, 2017-2019.
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n" "Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/five-or-more/issues\n" "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/five-or-more/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-27 17:19+0000\n" "POT-Creation-Date: 2019-02-08 15:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-14 12:21+0300\n" "PO-Revision-Date: 2019-02-10 20:27+0300\n"
"Last-Translator: Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>\n" "Last-Translator: Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>\n"
"Language-Team: Türkçe <gnome-turk@gnome.org>\n" "Language-Team: Türkçe <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n" "Language: tr\n"
...@@ -27,18 +27,83 @@ msgstr "" ...@@ -27,18 +27,83 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n" "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n" "X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
#: data/five-or-more.appdata.xml.in:7 data/five-or-more.desktop.in:3 #: data/five-or-more-preferences.ui:13
#: data/five-or-more.ui:18 src/five-or-more.c:70 src/five-or-more-app.c:573 msgid "Preferences"
msgstr "Tercihler"
#: data/five-or-more-preferences.ui:36
msgid "Appearance"
msgstr "Görünüm"
#: data/five-or-more-preferences.ui:60
msgid "_Theme:"
msgstr "_Gövde:"
#: data/five-or-more-preferences.ui:76
msgid "balls"
msgstr "toplar"
#: data/five-or-more-preferences.ui:77
msgid "shapes"
msgstr "şekiller"
#: data/five-or-more-preferences.ui:78
msgid "tango"
msgstr "tango"
#: data/five-or-more-preferences.ui:87
msgid "B_ackground color:"
msgstr "_Arka plan rengi:"
#: data/five-or-more.ui:7
msgid "_New Game"
msgstr "_Yeni Oyun"
#: data/five-or-more.ui:13
msgid "S_cores"
msgstr "_Puanlar"
#: data/five-or-more.ui:19
msgid "_Small"
msgstr "_Küçük"
#: data/five-or-more.ui:24
msgid "_Medium"
msgstr "_Orta"
#: data/five-or-more.ui:29
msgid "_Large"
msgstr "_Büyük"
#: data/five-or-more.ui:36
msgid "_Preferences"
msgstr "_Tercihler"
#: data/five-or-more.ui:40
msgid "_Help"
msgstr "_Yardım"
#: data/five-or-more.ui:45
msgid "_About Five or More"
msgstr "Beş veya Fazlası _Hakkında"
#: data/five-or-more.ui:65 data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.five-or-more.desktop.in:3 src/main.vala:74 src/main.vala:168
msgid "Five or More" msgid "Five or More"
msgstr "Beş veya Fazlası" msgstr "Beş veya Fazlası"
#: data/five-or-more.appdata.xml.in:8 data/five-or-more.desktop.in:4 #: data/five-or-more.ui:77
msgid "Next:"
msgstr "Sonraki:"
#: data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:8
#: data/org.gnome.five-or-more.desktop.in:4
msgid "Remove colored balls from the board by forming lines" msgid "Remove colored balls from the board by forming lines"
msgstr "Çizgiler oluşturarak renkli topları tahtadan kaldırın" msgstr "Çizgiler oluşturarak renkli topları tahtadan kaldırın"
#: data/five-or-more.appdata.xml.in:10 #: data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:10
msgid "" msgid ""
"Five or More is the GNOME port of a once-popular computer game. Align five " "Five or More is the GNOME port of a once-popular computer game. Align five "
"or more objects of the same color into a line to cause them to disappear and " "or more objects of the same color into a line to cause them to disappear and "
...@@ -50,7 +115,7 @@ msgstr "" ...@@ -50,7 +115,7 @@ msgstr ""
"çizgide hizalayın ve puanları kazanın. Onları temizlemeden önce mümkün " "çizgide hizalayın ve puanları kazanın. Onları temizlemeden önce mümkün "
"olduğunca çok nesneyi sıralayarak daha çok puan kazanın." "olduğunca çok nesneyi sıralayarak daha çok puan kazanın."
#: data/five-or-more.appdata.xml.in:16 #: data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:16
msgid "" msgid ""
"More objects appear after every turn. Play for as long as possible, until " "More objects appear after every turn. Play for as long as possible, until "
"the board is completely full!" "the board is completely full!"
...@@ -58,91 +123,19 @@ msgstr "" ...@@ -58,91 +123,19 @@ msgstr ""
"Her turdan sonra daha çok öge meydana gelir. Pano tümüyle doluncaya kadar " "Her turdan sonra daha çok öge meydana gelir. Pano tümüyle doluncaya kadar "
"mümkün olduğunca uzun süre oyna!" "mümkün olduğunca uzun süre oyna!"
#: data/five-or-more.appdata.xml.in:40 #: data/org.gnome.five-or-more.appdata.xml.in:40
msgid "The GNOME Project" msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME Projesi" msgstr "GNOME Projesi"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon! #. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/five-or-more.desktop.in:6 #: data/org.gnome.five-or-more.desktop.in:6
msgid "game;strategy;logic;" msgid "game;strategy;logic;"
msgstr "oyun;strateji;mantık;" msgstr "oyun;strateji;mantık;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)! #. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/five-or-more.desktop.in:9 #: data/org.gnome.five-or-more.desktop.in:9
msgid "five-or-more" msgid "org.gnome.five-or-more"
msgstr "five-or-more" msgstr "org.gnome.five-or-more"
#: data/five-or-more-preferences.ui:12 data/menu.ui:11 src/game-area.c:858
msgid "Preferences"
msgstr "Tercihler"
#: data/five-or-more-preferences.ui:35
msgid "Appearance"
msgstr "Görünüm"
#: data/five-or-more-preferences.ui:59
msgid "_Image:"
msgstr "_Resim:"
#: data/five-or-more-preferences.ui:74
msgid "B_ackground color:"
msgstr "_Arka plan rengi:"
#: data/five-or-more-preferences.ui:116
msgid "Board Size"
msgstr "Tablo Boyutu"
#: data/five-or-more-preferences.ui:135
msgid "_Small"
msgstr "_Küçük"
#: data/five-or-more-preferences.ui:154
msgid "_Medium"
msgstr "_Orta"
#: data/five-or-more-preferences.ui:173
msgid "_Large"
msgstr "_Büyük"
#: data/five-or-more-preferences.ui:203
msgid "General"
msgstr "Genel"
#: data/five-or-more-preferences.ui:216
msgid "_Use fast moves"
msgstr "_Hızlı hareketleri kullan"
#: data/five-or-more.ui:30
msgid "Next:"
msgstr "Sonraki:"
#: data/five-or-more.ui:56
msgid "Score:"
msgstr "Puan:"
#: data/five-or-more.ui:76
msgid "_New Game"
msgstr "Yeni _Oyun"
#: data/five-or-more.ui:80
msgid "Start a new puzzle"
msgstr "Yeni bulmaca başlat"
#: data/menu.ui:7
msgid "Scores"
msgstr "Puanlar"
#: data/menu.ui:17
msgid "Help"
msgstr "Yardım"
#: data/menu.ui:22
msgid "About"
msgstr "Hakkında"
#: data/menu.ui:26
msgid "Quit"
msgstr "Çık"
#: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:5 #: data/org.gnome.five-or-more.gschema.xml:5
msgid "Playing field size" msgid "Playing field size"
...@@ -214,115 +207,117 @@ msgstr "Piksel olarak pencerenin yüksekliği" ...@@ -214,115 +207,117 @@ msgstr "Piksel olarak pencerenin yüksekliği"
msgid "true if the window is maximized" msgid "true if the window is maximized"
msgstr "eğer pencere en büyük hale getirilmişse işaretle" msgstr "eğer pencere en büyük hale getirilmişse işaretle"
#. #: src/game.vala:94
#. * Translatable strings file.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: data/translatable_themes.h:6
msgctxt "themes"
msgid "balls"
msgstr "toplar"
#: data/translatable_themes.h:7
msgctxt "themes"
msgid "dots"
msgstr "noktalar"
#: data/translatable_themes.h:8
msgctxt "themes"
msgid "gumball"
msgstr "sakız"
#: data/translatable_themes.h:9
msgctxt "themes"
msgid "shapes"
msgstr "şekiller"
#: src/five-or-more-app.c:57
msgctxt "board size" msgctxt "board size"
msgid "Small" msgid "Small"
msgstr "Küçük" msgstr "Küçük"
#: src/five-or-more-app.c:58 #: src/game.vala:95
msgctxt "board size" msgctxt "board size"
msgid "Medium" msgid "Medium"
msgstr "Orta" msgstr "Orta"
#: src/five-or-more-app.c:59 #: src/game.vala:96
msgctxt "board size" msgctxt "board size"
msgid "Large" msgid "Large"
msgstr "Büyük" msgstr "Büyük"
#: src/five-or-more-app.c:233 #: src/main.vala:171
msgid "Game Over!"
msgstr "Oyun Bitti!"
#: src/five-or-more-app.c:250
msgid "Match five objects of the same type in a row to score!"
msgstr "Puan almak için bir sırada aynı renkten beş nesneyi eşleştirin!"
#: src/five-or-more-app.c:405
msgid "Are you sure you want to restart the game?"
msgstr "Oyunu yeniden başlatmak istediğinizden emin misiniz?"
#: src/five-or-more-app.c:408
msgid "_Cancel"
msgstr "İptal _Et"
#: src/five-or-more-app.c:409
msgid "_Restart"
msgstr "_Yeniden Başla"
#: src/five-or-more-app.c:575
msgid "GNOME port of the once-popular Color Lines game" msgid "GNOME port of the once-popular Color Lines game"
msgstr "Bir zamanların gözde Renkli Çizgiler oyununun GNOME sürümü." msgstr "Bir zamanların gözde Renkli Çizgiler oyununun GNOME sürümü"
#: src/five-or-more-app.c:581 #: src/main.vala:177
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "" msgstr ""
"Barış Çiçek <baris@teamforce.name.tr> \n" "Barış Çiçek <baris@teamforce.name.tr> \n"
"Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>" "Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>"
#: src/five-or-more-app.c:693 #: src/window.vala:50
#| msgid "Board Size" msgid "Match five objects of the same type in a row to score!"
msgid "Board Size: " msgstr "Puan almak için bir sırada aynı renkten beş nesneyi eşleştirin!"
msgstr "Tablo Boyutu: "
#. Can't move there! #: src/window.vala:51
#: src/game-area.c:635
msgid "You can’t move there!" msgid "You can’t move there!"
msgstr "Oraya hareket edemezsin!" msgstr "Oraya hareket edemezsin!"
#: src/game-area.c:818 #: src/window.vala:52
#, c-format msgid "Game Over!"
msgid "" msgstr "Oyun Bitti!"
"Unable to locate file:\n"
"%s\n"
"\n"
"The default theme will be loaded instead."
msgstr ""
"Dosya konumlandırılamadı:\n"
"%s\n"
"\n"
"Bunun yerine öntanımlı tema yüklenecek."
#: src/game-area.c:825 #: src/window.vala:53
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid "Score: %d"
"Unable to locate file:\n" msgstr "Puan: %d"
"%s\n"
"\n" #: src/window.vala:87
"Please check that Five or More is installed correctly." msgid "Board Size: "
msgstr "" msgstr "Tablo Boyutu: "
"Dosya yeri saptanamadı:\n"
"%s\n" #: src/window.vala:159
"\n" msgid "Are you sure you want to restart the game?"
"Lütfen Beş veya Fazlası’nın doğru kurulup kurulmadığını denetleyin." msgstr "Oyunu yeniden başlatmak istediğinizden emin misiniz?"
#: src/game-area.c:852 #: src/window.vala:161
msgid "Could not load theme" msgid "_Cancel"
msgstr "Tema yüklenemedi" msgstr "İptal _Et"
#: src/window.vala:162
msgid "_Restart"
msgstr "_Yeniden Başla"
#~ msgid "_Image:"
#~ msgstr "_Resim:"
#~ msgid "Board Size"
#~ msgstr "Tablo Boyutu"
#~ msgid "General"
#~ msgstr "Genel"
#~ msgid "_Use fast moves"
#~ msgstr "_Hızlı hareketleri kullan"
#~ msgid "Start a new puzzle"
#~ msgstr "Yeni bulmaca başlat"
#~ msgid "About"
#~ msgstr "Hakkında"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Çık"
#~ msgctxt "themes"
#~ msgid "dots"
#~ msgstr "noktalar"
#~ msgctxt "themes"
#~ msgid "gumball"
#~ msgstr "sakız"
#~ msgid ""
#~ "Unable to locate file:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "The default theme will be loaded instead."
#~ msgstr ""
#~ "Dosya konumlandırılamadı:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Bunun yerine öntanımlı tema yüklenecek."
#~ msgid ""
#~ "Unable to locate file:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Please check that Five or More is installed correctly."
#~ msgstr ""
#~ "Dosya yeri saptanamadı:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Lütfen Beş veya Fazlası’nın doğru kurulup kurulmadığını denetleyin."
#~ msgid "Could not load theme"
#~ msgstr "Tema yüklenemedi"
#~ msgid "0" #~ msgid "0"
#~ msgstr "0" #~ msgstr "0"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment