Commit e1655b3f authored by Fran Dieguez's avatar Fran Dieguez Committed by GNOME Translation Robot

Update Galician translation

parent 3323c0a9
...@@ -10,13 +10,14 @@ ...@@ -10,13 +10,14 @@
# Antón Méixome <meixome@mancomun.org>, 2009. # Antón Méixome <meixome@mancomun.org>, 2009.
# Fran Diéguez <frandieguez@gnome.org>, 2009, 2010, 2011. # Fran Diéguez <frandieguez@gnome.org>, 2009, 2010, 2011.
# Leandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>, 2012. # Leandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>, 2012.
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. # Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018.
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games-master-po-gl-54590\n" "Project-Id-Version: gnome-games-master-po-gl-54590\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=four-"
"POT-Creation-Date: 2018-02-01 00:37+0100\n" "in-a-row&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-05 00:04+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-02-07 10:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-17 13:56+0200\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n" "Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: Galician\n" "Language-Team: Galician\n"
"Language: gl\n" "Language: gl\n"
...@@ -27,18 +28,16 @@ msgstr "" ...@@ -27,18 +28,16 @@ msgstr ""
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n" "X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n" "X-Project-Style: gnome\n"
#: ../data/four-in-a-row.appdata.xml.in.h:1 #: data/four-in-a-row.appdata.xml.in:7 data/four-in-a-row.desktop.in:5
#: ../data/four-in-a-row.desktop.in.h:1 ../data/four-in-a-row.ui.h:1 #: data/four-in-a-row.ui:6 data/four-in-a-row.ui:13 src/main.h:5
#: ../src/main.h:5
msgid "Four-in-a-row" msgid "Four-in-a-row"
msgstr "Catro en raia" msgstr "Catro en raia"
#: ../data/four-in-a-row.appdata.xml.in.h:2 #: data/four-in-a-row.appdata.xml.in:8 data/four-in-a-row.desktop.in:6
#: ../data/four-in-a-row.desktop.in.h:2
msgid "Make lines of the same color to win" msgid "Make lines of the same color to win"
msgstr "Faga liñas da mesma cor para gañar" msgstr "Faga liñas da mesma cor para gañar"
#: ../data/four-in-a-row.appdata.xml.in.h:3 #: data/four-in-a-row.appdata.xml.in:10
msgid "" msgid ""
"A family classic, the objective of Four-in-a-row is to build a line of four " "A family classic, the objective of Four-in-a-row is to build a line of four "
"of your marbles while trying to stop your opponent (human or computer) from " "of your marbles while trying to stop your opponent (human or computer) from "
...@@ -50,7 +49,7 @@ msgstr "" ...@@ -50,7 +49,7 @@ msgstr ""
"humano ou o propio computador) faga a súa. Unha liña pode ser horizontal, " "humano ou o propio computador) faga a súa. Unha liña pode ser horizontal, "
"vertical ou diagonal. O primeiro xogador en conseguir as catro en raia gana." "vertical ou diagonal. O primeiro xogador en conseguir as catro en raia gana."
#: ../data/four-in-a-row.appdata.xml.in.h:4 #: data/four-in-a-row.appdata.xml.in:16
msgid "" msgid ""
"Four-in-a-row features multiple difficulty levels. If you're having trouble, " "Four-in-a-row features multiple difficulty levels. If you're having trouble, "
"you can always ask for a hint." "you can always ask for a hint."
...@@ -58,39 +57,46 @@ msgstr "" ...@@ -58,39 +57,46 @@ msgstr ""
"Catro en raia conta con varios niveis de dificultade. Se ten problemas, " "Catro en raia conta con varios niveis de dificultade. Se ten problemas, "
"sempre pode pedir un consello." "sempre pode pedir un consello."
#: ../data/four-in-a-row.appdata.xml.in.h:5 #: data/four-in-a-row.appdata.xml.in:32
msgid "The GNOME Project" msgid "The GNOME Project"
msgstr "O Proxecto GNOME" msgstr "O Proxecto GNOME"
#: ../data/four-in-a-row.desktop.in.h:3 #. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/four-in-a-row.desktop.in:4
#| msgid "Four-in-a-row"
msgid "four-in-a-row"
msgstr "four-in-a-row"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/four-in-a-row.desktop.in:8
msgid "game;strategy;logic;" msgid "game;strategy;logic;"
msgstr "xogo;estratexia;lóxica;" msgstr "xogo;estratexia;lóxica;"
#: ../data/four-in-a-row.ui.h:2 #: data/four-in-a-row.ui:19
msgid "Undo your most recent move" msgid "Undo your most recent move"
msgstr "Desfacer o movemento máis recente" msgstr "Desfacer o movemento máis recente"
#: ../data/four-in-a-row.ui.h:3 #: data/four-in-a-row.ui:79
msgid "_Hint" msgid "_Hint"
msgstr "S_uxestión" msgstr "S_uxestión"
#: ../data/four-in-a-row.ui.h:4 #: data/four-in-a-row.ui:83
msgid "Receive a hint for your next move" msgid "Receive a hint for your next move"
msgstr "Recibir unha suxestión para o próximo movemento" msgstr "Recibir unha suxestión para o próximo movemento"
#: ../data/four-in-a-row.ui.h:5 #: data/four-in-a-row.ui:98
msgid "_Start Over" msgid "_Start Over"
msgstr "_Iniciar de novo" msgstr "_Iniciar de novo"
#: ../data/four-in-a-row.ui.h:6 #: data/four-in-a-row.ui:102
msgid "Start a new game" msgid "Start a new game"
msgstr "Comezar un xogo novo" msgstr "Comezar un xogo novo"
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:1 #: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:5
msgid "Opponent" msgid "Opponent"
msgstr "Contrincantes" msgstr "Contrincantes"
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:2 #: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:6
msgid "" msgid ""
"Zero is human; one through three correspond to the level of the computer " "Zero is human; one through three correspond to the level of the computer "
"player." "player."
...@@ -98,55 +104,55 @@ msgstr "" ...@@ -98,55 +104,55 @@ msgstr ""
"Cero é o humano; do un ao tres corresponde ao nivel do xogador controlado " "Cero é o humano; do un ao tres corresponde ao nivel do xogador controlado "
"polo computador." "polo computador."
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:3 #: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:10
msgid "Theme ID" msgid "Theme ID"
msgstr "ID de tema" msgstr "ID de tema"
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:4 #: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:11
msgid "A number specifying the preferred theme." msgid "A number specifying the preferred theme."
msgstr "Un número que especifica o tema preferido." msgstr "Un número que especifica o tema preferido."
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:5 #: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:15
msgid "Sound" msgid "Sound"
msgstr "Son" msgstr "Son"
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:6 #: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:16
msgid "Whether or not to play event sounds." msgid "Whether or not to play event sounds."
msgstr "Indica se reproducir ou non sons de evento." msgstr "Indica se reproducir ou non sons de evento."
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:7 ../src/prefs.c:247 #: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:20 src/prefs.c:247
msgid "Move left" msgid "Move left"
msgstr "Mover á esquerda" msgstr "Mover á esquerda"
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:8 #: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:21
msgid "Key press to move left." msgid "Key press to move left."
msgstr "Tecla para mover á esquerda." msgstr "Tecla para mover á esquerda."
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:9 ../src/prefs.c:248 #: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:25 src/prefs.c:248
msgid "Move right" msgid "Move right"
msgstr "Mover á dereita" msgstr "Mover á dereita"
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:10 #: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:26
msgid "Key press to move right." msgid "Key press to move right."
msgstr "Tecla para mover á dereita." msgstr "Tecla para mover á dereita."
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:11 ../src/prefs.c:249 #: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:30 src/prefs.c:249
msgid "Drop marble" msgid "Drop marble"
msgstr "Soltar a bóla" msgstr "Soltar a bóla"
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:12 #: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:31
msgid "Key press to drop a marble." msgid "Key press to drop a marble."
msgstr "Tecla para soltar a bóla." msgstr "Tecla para soltar a bóla."
#: ../src/games-controls.c:105 #: src/games-controls.c:105
msgid "This key is already in use." msgid "This key is already in use."
msgstr "Esta chave xa está en uso." msgstr "Esta chave xa está en uso."
#: ../src/games-controls.c:326 #: src/games-controls.c:326
msgid "Unknown Command" msgid "Unknown Command"
msgstr "Orde descoñecida" msgstr "Orde descoñecida"
#: ../src/gfx.c:247 #: src/gfx.c:247
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Unable to load image:\n" "Unable to load image:\n"
...@@ -155,52 +161,52 @@ msgstr "" ...@@ -155,52 +161,52 @@ msgstr ""
"Non é posíbel baixar a imaxe:\n" "Non é posíbel baixar a imaxe:\n"
"%s" "%s"
#: ../src/main.c:476 #: src/main.c:476
msgid "It’s a draw!" msgid "It’s a draw!"
msgstr "É un empate!" msgstr "É un empate!"
#: ../src/main.c:484 #: src/main.c:484
msgid "You win!" msgid "You win!"
msgstr "Gañou!" msgstr "Gañou!"
#: ../src/main.c:486 ../src/main.c:502 #: src/main.c:486 src/main.c:502
msgid "Your Turn" msgid "Your Turn"
msgstr "O seu turno" msgstr "O seu turno"
#: ../src/main.c:489 #: src/main.c:489
msgid "I win!" msgid "I win!"
msgstr "Gañei!" msgstr "Gañei!"
#: ../src/main.c:491 ../src/main.c:590 #: src/main.c:491 src/main.c:590
msgid "I’m Thinking…" msgid "I’m Thinking…"
msgstr "Estou pensando…" msgstr "Estou pensando…"
#: ../src/main.c:603 #: src/main.c:603
#, c-format #, c-format
msgid "Hint: Column %d" msgid "Hint: Column %d"
msgstr "Suxestión: columna %d" msgstr "Suxestión: columna %d"
#: ../src/main.c:631 ../src/main.c:635 #: src/main.c:631 src/main.c:635
msgid "You:" msgid "You:"
msgstr "Vostede:" msgstr "Vostede:"
#: ../src/main.c:632 ../src/main.c:634 #: src/main.c:632 src/main.c:634
msgid "Me:" msgid "Me:"
msgstr "Eu:" msgstr "Eu:"
#: ../src/main.c:680 #: src/main.c:680
msgid "Scores" msgid "Scores"
msgstr "Puntuacións" msgstr "Puntuacións"
#: ../src/main.c:721 #: src/main.c:721
msgid "Drawn:" msgid "Drawn:"
msgstr "Empate:" msgstr "Empate:"
#: ../src/main.c:762 #: src/main.c:762
msgid "Connect four in a row to win." msgid "Connect four in a row to win."
msgstr "Conecta catro en fila para gañar." msgstr "Conecta catro en fila para gañar."
#: ../src/main.c:765 #: src/main.c:765
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "" msgstr ""
"Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2009-2015;\n" "Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2009-2015;\n"
...@@ -213,143 +219,143 @@ msgstr "" ...@@ -213,143 +219,143 @@ msgstr ""
"Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>, 2005, 2006.\n" "Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>, 2005, 2006.\n"
"Jesús Bravo Álvarez <jba@pobox.com>, 2000." "Jesús Bravo Álvarez <jba@pobox.com>, 2000."
#: ../src/main.c:1130 #: src/main.c:1130
msgid "_Scores" msgid "_Scores"
msgstr "_Puntuacións" msgstr "_Puntuacións"
#: ../src/main.c:1131 #: src/main.c:1131
msgid "_Preferences" msgid "_Preferences"
msgstr "_Preferencias" msgstr "_Preferencias"
#: ../src/main.c:1134 #: src/main.c:1134
msgid "_Help" msgid "_Help"
msgstr "_Axuda" msgstr "_Axuda"
#: ../src/main.c:1135 #: src/main.c:1135
msgid "_About" msgid "_About"
msgstr "So_bre" msgstr "So_bre"
#: ../src/main.c:1136 #: src/main.c:1136
msgid "_Quit" msgid "_Quit"
msgstr "_Saír" msgstr "_Saír"
#: ../src/prefs.c:171 #: src/prefs.c:171
msgid "Preferences" msgid "Preferences"
msgstr "Preferencias" msgstr "Preferencias"
#: ../src/prefs.c:193 #: src/prefs.c:193
msgid "Game" msgid "Game"
msgstr "Xogo" msgstr "Xogo"
#: ../src/prefs.c:196 #: src/prefs.c:196
msgid "Opponent:" msgid "Opponent:"
msgstr "Contrincante:" msgstr "Contrincante:"
#: ../src/prefs.c:207 #: src/prefs.c:207
msgid "Human" msgid "Human"
msgstr "Humano" msgstr "Humano"
#: ../src/prefs.c:211 #: src/prefs.c:211
msgid "Level one" msgid "Level one"
msgstr "Nivel 1" msgstr "Nivel 1"
#: ../src/prefs.c:215 #: src/prefs.c:215
msgid "Level two" msgid "Level two"
msgstr "Level 2" msgstr "Level 2"
#: ../src/prefs.c:219 #: src/prefs.c:219
msgid "Level three" msgid "Level three"
msgstr "Level 3" msgstr "Level 3"
#: ../src/prefs.c:225 #: src/prefs.c:225
msgid "_Theme:" msgid "_Theme:"
msgstr "_Tema:" msgstr "_Tema:"
#: ../src/prefs.c:238 #: src/prefs.c:238
msgid "E_nable sounds" msgid "E_nable sounds"
msgstr "Acti_var sons" msgstr "Acti_var sons"
#. keyboard tab #. keyboard tab
#: ../src/prefs.c:243 #: src/prefs.c:243
msgid "Keyboard Controls" msgid "Keyboard Controls"
msgstr "Controis do teclado" msgstr "Controis do teclado"
#: ../src/theme.c:40 #: src/theme.c:40
msgid "High Contrast" msgid "High Contrast"
msgstr "Alto contraste" msgstr "Alto contraste"
#: ../src/theme.c:44 ../src/theme.c:53 #: src/theme.c:44 src/theme.c:53
msgid "Circle" msgid "Circle"
msgstr "Círculo" msgstr "Círculo"
#: ../src/theme.c:44 ../src/theme.c:53 #: src/theme.c:44 src/theme.c:53
msgid "Cross" msgid "Cross"
msgstr "Cruz" msgstr "Cruz"
#: ../src/theme.c:45 ../src/theme.c:54 #: src/theme.c:45 src/theme.c:54
msgid "Circle wins!" msgid "Circle wins!"
msgstr "Gañou o círculo!" msgstr "Gañou o círculo!"
#: ../src/theme.c:45 ../src/theme.c:54 #: src/theme.c:45 src/theme.c:54
msgid "Cross wins!" msgid "Cross wins!"
msgstr "Gañou a cruz!" msgstr "Gañou a cruz!"
#: ../src/theme.c:46 ../src/theme.c:55 #: src/theme.c:46 src/theme.c:55
msgid "Circle’s turn" msgid "Circle’s turn"
msgstr "Turno de círculo" msgstr "Turno de círculo"
#: ../src/theme.c:46 ../src/theme.c:55 #: src/theme.c:46 src/theme.c:55
msgid "Cross’s turn" msgid "Cross’s turn"
msgstr "Turno de cruz" msgstr "Turno de cruz"
#: ../src/theme.c:49 #: src/theme.c:49
msgid "High Contrast Inverse" msgid "High Contrast Inverse"
msgstr "Alto contraste invertido" msgstr "Alto contraste invertido"
#: ../src/theme.c:58 #: src/theme.c:58
msgid "Red and Green Marbles" msgid "Red and Green Marbles"
msgstr "Bolas vermellas e verdes" msgstr "Bolas vermellas e verdes"
#: ../src/theme.c:62 ../src/theme.c:71 ../src/theme.c:80 #: src/theme.c:62 src/theme.c:71 src/theme.c:80
msgid "Red" msgid "Red"
msgstr "Vermello" msgstr "Vermello"
#: ../src/theme.c:62 ../src/theme.c:80 #: src/theme.c:62 src/theme.c:80
msgid "Green" msgid "Green"
msgstr "Verde" msgstr "Verde"
#: ../src/theme.c:63 ../src/theme.c:72 ../src/theme.c:81 #: src/theme.c:63 src/theme.c:72 src/theme.c:81
msgid "Red wins!" msgid "Red wins!"
msgstr "Gañou o vermello!" msgstr "Gañou o vermello!"
#: ../src/theme.c:63 ../src/theme.c:81 #: src/theme.c:63 src/theme.c:81
msgid "Green wins!" msgid "Green wins!"
msgstr "Gañou o verde!" msgstr "Gañou o verde!"
#: ../src/theme.c:64 ../src/theme.c:73 ../src/theme.c:82 #: src/theme.c:64 src/theme.c:73 src/theme.c:82
msgid "Red’s turn" msgid "Red’s turn"
msgstr "Turno do vermello" msgstr "Turno do vermello"
#: ../src/theme.c:64 ../src/theme.c:82 #: src/theme.c:64 src/theme.c:82
msgid "Green’s turn" msgid "Green’s turn"
msgstr "Turno do verde" msgstr "Turno do verde"
#: ../src/theme.c:67 #: src/theme.c:67
msgid "Blue and Red Marbles" msgid "Blue and Red Marbles"
msgstr "Bolas azuis e vermellas" msgstr "Bolas azuis e vermellas"
#: ../src/theme.c:71 #: src/theme.c:71
msgid "Blue" msgid "Blue"
msgstr "Azul" msgstr "Azul"
#: ../src/theme.c:72 #: src/theme.c:72
msgid "Blue wins!" msgid "Blue wins!"
msgstr "Gañou o azul" msgstr "Gañou o azul"
#: ../src/theme.c:73 #: src/theme.c:73
msgid "Blue’s turn" msgid "Blue’s turn"
msgstr "Turno do azul" msgstr "Turno do azul"
#: ../src/theme.c:76 #: src/theme.c:76
msgid "Stars and Rings" msgid "Stars and Rings"
msgstr "Estrelas e aneis" msgstr "Estrelas e aneis"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment