Commit e1655b3f authored by Fran Dieguez's avatar Fran Dieguez Committed by GNOME Translation Robot

Update Galician translation

parent 3323c0a9
......@@ -10,13 +10,14 @@
# Antón Méixome <meixome@mancomun.org>, 2009.
# Fran Diéguez <frandieguez@gnome.org>, 2009, 2010, 2011.
# Leandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>, 2012.
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
# Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games-master-po-gl-54590\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-01 00:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-05 00:04+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=four-"
"in-a-row&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-07 10:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-17 13:56+0200\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: Galician\n"
"Language: gl\n"
......@@ -27,18 +28,16 @@ msgstr ""
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../data/four-in-a-row.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/four-in-a-row.desktop.in.h:1 ../data/four-in-a-row.ui.h:1
#: ../src/main.h:5
#: data/four-in-a-row.appdata.xml.in:7 data/four-in-a-row.desktop.in:5
#: data/four-in-a-row.ui:6 data/four-in-a-row.ui:13 src/main.h:5
msgid "Four-in-a-row"
msgstr "Catro en raia"
#: ../data/four-in-a-row.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/four-in-a-row.desktop.in.h:2
#: data/four-in-a-row.appdata.xml.in:8 data/four-in-a-row.desktop.in:6
msgid "Make lines of the same color to win"
msgstr "Faga liñas da mesma cor para gañar"
#: ../data/four-in-a-row.appdata.xml.in.h:3
#: data/four-in-a-row.appdata.xml.in:10
msgid ""
"A family classic, the objective of Four-in-a-row is to build a line of four "
"of your marbles while trying to stop your opponent (human or computer) from "
......@@ -50,7 +49,7 @@ msgstr ""
"humano ou o propio computador) faga a súa. Unha liña pode ser horizontal, "
"vertical ou diagonal. O primeiro xogador en conseguir as catro en raia gana."
#: ../data/four-in-a-row.appdata.xml.in.h:4
#: data/four-in-a-row.appdata.xml.in:16
msgid ""
"Four-in-a-row features multiple difficulty levels. If you're having trouble, "
"you can always ask for a hint."
......@@ -58,39 +57,46 @@ msgstr ""
"Catro en raia conta con varios niveis de dificultade. Se ten problemas, "
"sempre pode pedir un consello."
#: ../data/four-in-a-row.appdata.xml.in.h:5
#: data/four-in-a-row.appdata.xml.in:32
msgid "The GNOME Project"
msgstr "O Proxecto GNOME"
#: ../data/four-in-a-row.desktop.in.h:3
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/four-in-a-row.desktop.in:4
#| msgid "Four-in-a-row"
msgid "four-in-a-row"
msgstr "four-in-a-row"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/four-in-a-row.desktop.in:8
msgid "game;strategy;logic;"
msgstr "xogo;estratexia;lóxica;"
#: ../data/four-in-a-row.ui.h:2
#: data/four-in-a-row.ui:19
msgid "Undo your most recent move"
msgstr "Desfacer o movemento máis recente"
#: ../data/four-in-a-row.ui.h:3
#: data/four-in-a-row.ui:79
msgid "_Hint"
msgstr "S_uxestión"
#: ../data/four-in-a-row.ui.h:4
#: data/four-in-a-row.ui:83
msgid "Receive a hint for your next move"
msgstr "Recibir unha suxestión para o próximo movemento"
#: ../data/four-in-a-row.ui.h:5
#: data/four-in-a-row.ui:98
msgid "_Start Over"
msgstr "_Iniciar de novo"
#: ../data/four-in-a-row.ui.h:6
#: data/four-in-a-row.ui:102
msgid "Start a new game"
msgstr "Comezar un xogo novo"
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:1
#: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:5
msgid "Opponent"
msgstr "Contrincantes"
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:2
#: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:6
msgid ""
"Zero is human; one through three correspond to the level of the computer "
"player."
......@@ -98,55 +104,55 @@ msgstr ""
"Cero é o humano; do un ao tres corresponde ao nivel do xogador controlado "
"polo computador."
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:3
#: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:10
msgid "Theme ID"
msgstr "ID de tema"
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:4
#: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:11
msgid "A number specifying the preferred theme."
msgstr "Un número que especifica o tema preferido."
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:5
#: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:15
msgid "Sound"
msgstr "Son"
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:6
#: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:16
msgid "Whether or not to play event sounds."
msgstr "Indica se reproducir ou non sons de evento."
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:7 ../src/prefs.c:247
#: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:20 src/prefs.c:247
msgid "Move left"
msgstr "Mover á esquerda"
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:8
#: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:21
msgid "Key press to move left."
msgstr "Tecla para mover á esquerda."
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:9 ../src/prefs.c:248
#: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:25 src/prefs.c:248
msgid "Move right"
msgstr "Mover á dereita"
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:10
#: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:26
msgid "Key press to move right."
msgstr "Tecla para mover á dereita."
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:11 ../src/prefs.c:249
#: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:30 src/prefs.c:249
msgid "Drop marble"
msgstr "Soltar a bóla"
#: ../data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml.h:12
#: data/org.gnome.four-in-a-row.gschema.xml:31
msgid "Key press to drop a marble."
msgstr "Tecla para soltar a bóla."
#: ../src/games-controls.c:105
#: src/games-controls.c:105
msgid "This key is already in use."
msgstr "Esta chave xa está en uso."
#: ../src/games-controls.c:326
#: src/games-controls.c:326
msgid "Unknown Command"
msgstr "Orde descoñecida"
#: ../src/gfx.c:247
#: src/gfx.c:247
#, c-format
msgid ""
"Unable to load image:\n"
......@@ -155,52 +161,52 @@ msgstr ""
"Non é posíbel baixar a imaxe:\n"
"%s"
#: ../src/main.c:476
#: src/main.c:476
msgid "It’s a draw!"
msgstr "É un empate!"
#: ../src/main.c:484
#: src/main.c:484
msgid "You win!"
msgstr "Gañou!"
#: ../src/main.c:486 ../src/main.c:502
#: src/main.c:486 src/main.c:502
msgid "Your Turn"
msgstr "O seu turno"
#: ../src/main.c:489
#: src/main.c:489
msgid "I win!"
msgstr "Gañei!"
#: ../src/main.c:491 ../src/main.c:590
#: src/main.c:491 src/main.c:590
msgid "I’m Thinking…"
msgstr "Estou pensando…"
#: ../src/main.c:603
#: src/main.c:603
#, c-format
msgid "Hint: Column %d"
msgstr "Suxestión: columna %d"
#: ../src/main.c:631 ../src/main.c:635
#: src/main.c:631 src/main.c:635
msgid "You:"
msgstr "Vostede:"
#: ../src/main.c:632 ../src/main.c:634
#: src/main.c:632 src/main.c:634
msgid "Me:"
msgstr "Eu:"
#: ../src/main.c:680
#: src/main.c:680
msgid "Scores"
msgstr "Puntuacións"
#: ../src/main.c:721
#: src/main.c:721
msgid "Drawn:"
msgstr "Empate:"
#: ../src/main.c:762
#: src/main.c:762
msgid "Connect four in a row to win."
msgstr "Conecta catro en fila para gañar."
#: ../src/main.c:765
#: src/main.c:765
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>, 2009-2015;\n"
......@@ -213,143 +219,143 @@ msgstr ""
"Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>, 2005, 2006.\n"
"Jesús Bravo Álvarez <jba@pobox.com>, 2000."
#: ../src/main.c:1130
#: src/main.c:1130
msgid "_Scores"
msgstr "_Puntuacións"
#: ../src/main.c:1131
#: src/main.c:1131
msgid "_Preferences"
msgstr "_Preferencias"
#: ../src/main.c:1134
#: src/main.c:1134
msgid "_Help"
msgstr "_Axuda"
#: ../src/main.c:1135
#: src/main.c:1135
msgid "_About"
msgstr "So_bre"
#: ../src/main.c:1136
#: src/main.c:1136
msgid "_Quit"
msgstr "_Saír"
#: ../src/prefs.c:171
#: src/prefs.c:171
msgid "Preferences"
msgstr "Preferencias"
#: ../src/prefs.c:193
#: src/prefs.c:193
msgid "Game"
msgstr "Xogo"
#: ../src/prefs.c:196
#: src/prefs.c:196
msgid "Opponent:"
msgstr "Contrincante:"
#: ../src/prefs.c:207
#: src/prefs.c:207
msgid "Human"
msgstr "Humano"
#: ../src/prefs.c:211
#: src/prefs.c:211
msgid "Level one"
msgstr "Nivel 1"
#: ../src/prefs.c:215
#: src/prefs.c:215
msgid "Level two"
msgstr "Level 2"
#: ../src/prefs.c:219
#: src/prefs.c:219
msgid "Level three"
msgstr "Level 3"
#: ../src/prefs.c:225
#: src/prefs.c:225
msgid "_Theme:"
msgstr "_Tema:"
#: ../src/prefs.c:238
#: src/prefs.c:238
msgid "E_nable sounds"
msgstr "Acti_var sons"
#. keyboard tab
#: ../src/prefs.c:243
#: src/prefs.c:243
msgid "Keyboard Controls"
msgstr "Controis do teclado"
#: ../src/theme.c:40
#: src/theme.c:40
msgid "High Contrast"
msgstr "Alto contraste"
#: ../src/theme.c:44 ../src/theme.c:53
#: src/theme.c:44 src/theme.c:53
msgid "Circle"
msgstr "Círculo"
#: ../src/theme.c:44 ../src/theme.c:53
#: src/theme.c:44 src/theme.c:53
msgid "Cross"
msgstr "Cruz"
#: ../src/theme.c:45 ../src/theme.c:54
#: src/theme.c:45 src/theme.c:54
msgid "Circle wins!"
msgstr "Gañou o círculo!"
#: ../src/theme.c:45 ../src/theme.c:54
#: src/theme.c:45 src/theme.c:54
msgid "Cross wins!"
msgstr "Gañou a cruz!"
#: ../src/theme.c:46 ../src/theme.c:55
#: src/theme.c:46 src/theme.c:55
msgid "Circle’s turn"
msgstr "Turno de círculo"
#: ../src/theme.c:46 ../src/theme.c:55
#: src/theme.c:46 src/theme.c:55
msgid "Cross’s turn"
msgstr "Turno de cruz"
#: ../src/theme.c:49
#: src/theme.c:49
msgid "High Contrast Inverse"
msgstr "Alto contraste invertido"
#: ../src/theme.c:58
#: src/theme.c:58
msgid "Red and Green Marbles"
msgstr "Bolas vermellas e verdes"
#: ../src/theme.c:62 ../src/theme.c:71 ../src/theme.c:80
#: src/theme.c:62 src/theme.c:71 src/theme.c:80
msgid "Red"
msgstr "Vermello"
#: ../src/theme.c:62 ../src/theme.c:80
#: src/theme.c:62 src/theme.c:80
msgid "Green"
msgstr "Verde"
#: ../src/theme.c:63 ../src/theme.c:72 ../src/theme.c:81
#: src/theme.c:63 src/theme.c:72 src/theme.c:81
msgid "Red wins!"
msgstr "Gañou o vermello!"
#: ../src/theme.c:63 ../src/theme.c:81
#: src/theme.c:63 src/theme.c:81
msgid "Green wins!"
msgstr "Gañou o verde!"
#: ../src/theme.c:64 ../src/theme.c:73 ../src/theme.c:82
#: src/theme.c:64 src/theme.c:73 src/theme.c:82
msgid "Red’s turn"
msgstr "Turno do vermello"
#: ../src/theme.c:64 ../src/theme.c:82
#: src/theme.c:64 src/theme.c:82
msgid "Green’s turn"
msgstr "Turno do verde"
#: ../src/theme.c:67
#: src/theme.c:67
msgid "Blue and Red Marbles"
msgstr "Bolas azuis e vermellas"
#: ../src/theme.c:71
#: src/theme.c:71
msgid "Blue"
msgstr "Azul"
#: ../src/theme.c:72
#: src/theme.c:72
msgid "Blue wins!"
msgstr "Gañou o azul"
#: ../src/theme.c:73
#: src/theme.c:73
msgid "Blue’s turn"
msgstr "Turno do azul"
#: ../src/theme.c:76
#: src/theme.c:76
msgid "Stars and Rings"
msgstr "Estrelas e aneis"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment