ca.po 69.3 KB
Newer Older
1
# translation of ca.po to Catalan
2
# gimp-script-fu translation to Catalan.
3
# Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
4
#
5 6
# Softcatala <gimp a llistes.softcatala.org>, 2000-2008.
# Quim Perez i Noguer <noguer a gmail.com>, 2005-2008.
7 8
# Xavier Conde Rueda <xavi.conde a gmail.com>, 2004-2007.
# Jordi Jover, jordijn@softcatala.org, 2002.
9
# Quim Perez i Noguer <noguer@gmail.com>, 2008, 2011.
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
10 11
msgid ""
msgstr ""
12
"Project-Id-Version: ca\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
14 15
"POT-Creation-Date: 2017-10-25 04:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-25 22:41+0200\n"
16
"Last-Translator: Albert F. <lakonfrariadelavila@gmail.com>\n"
17
"Language-Team: Catalan <gimp a llistes.softcatala.org>\n"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
18
"Language: ca\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
19
"MIME-Version: 1.0\n"
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
23
"X-Generator: Poedit 1.8.12\n"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
24

25 26
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:111
msgid "Interactive console for Script-Fu development"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
27
msgstr "Consola interactiva per al desenvolupament de funcions"
28 29 30 31 32 33 34

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:117
msgid "_Console"
msgstr "_Consola"

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:141
msgid "Server for remote Script-Fu operation"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
35
msgstr "Servidor per a l'execució remota de funcions"
36 37 38 39 40

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:151
msgid "_Start Server..."
msgstr "_Inicia el servidor..."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
41
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:306
42
msgid "_GIMP Online"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
43
msgstr "El _GIMP a la xarxa"
44

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
45
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:307
46 47 48 49 50
msgid "_User Manual"
msgstr "_Manual d'usuari"

#  strip the first part of the menupath if it contains _("/Script-Fu/")
#  strip the first part of the menupath if it contains _("/Script-Fu/")
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
51
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:310
52 53 54
msgid "_Script-Fu"
msgstr "_Script-Fu"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
55
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:312
56 57 58
msgid "_Test"
msgstr "_Test"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
59
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:315
60 61 62
msgid "_Buttons"
msgstr "_Botons"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
63
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:317
64 65 66
msgid "_Logos"
msgstr "_Logotips i rètols"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
67
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:319
68 69 70
msgid "_Patterns"
msgstr "_Patrons"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
71
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:322
72 73 74
msgid "_Web Page Themes"
msgstr "_Temes de pàgina web"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
75
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:324
76 77 78
msgid "_Alien Glow"
msgstr "Lluentor estil _Àlien"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
79
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:326
80 81 82
msgid "_Beveled Pattern"
msgstr "Patró_ bisellat"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
83
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:328
84 85 86
msgid "_Classic.Gimp.Org"
msgstr "_Clàssic.Gimp.org"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
87
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:331
88 89 90
msgid "Alpha to _Logo"
msgstr "Canal alfa a _logotip"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
91
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:334
92
msgid "Re-read all available Script-Fu scripts"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
93
msgstr "Torna a carregar totes les funcions disponibles"
94

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
95
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:339
96
msgid "_Refresh Scripts"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
97
msgstr "_Actualitza les funcions"
98

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
99
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:362
100 101 102
msgid ""
"You can not use \"Refresh Scripts\" while a Script-Fu dialog box is open.  "
"Please close all Script-Fu windows and try again."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
103 104 105 106
msgstr ""
"No podeu utilitzar «Actualitza les funcions» si teniu obert un diàleg "
"d'alguna funció. Tanqueu totes les finestres de funcions i filtres, i torneu-"
"ho a provar."
107

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
108 109
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:127
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:194
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
110
msgid "Script-Fu Console"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
111 112 113 114 115
msgstr "Consola de les funcions"

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:132
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:293
msgid "_Save"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
116
msgstr "De_sa"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
117 118 119

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:133
msgid "C_lear"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
120
msgstr "Neteja"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
121 122 123 124

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:134
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:371
msgid "_Close"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
125
msgstr "Tan_ca"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
126

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
127
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:190
128 129
msgid "Welcome to TinyScheme"
msgstr "Benvinguts al TinyScheme"
130

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
131
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:196
132
msgid "Interactive Scheme Development"
133
msgstr "Consola interactiva de l'Scheme"
134

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
135
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:232
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
136
msgid "_Browse..."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
137
msgstr "_Cerca..."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
138

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
139
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:288
140
msgid "Save Script-Fu Console Output"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
141 142 143 144 145 146
msgstr "Desa la sortida de la consola de funcions"

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:292
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:236
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:834
msgid "_Cancel"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
147
msgstr "_Cancel·la"
148

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
149
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:337
150 151
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
152
msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per escriure: %s"
153

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
154
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:366
155
msgid "Script-Fu Procedure Browser"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
156 157 158 159
msgstr "Gestor de funcions"

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:370
msgid "_Apply"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
160
msgstr "_Aplica"
161

162
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-eval.c:60
163
msgid "Script-Fu evaluation mode only allows non-interactive invocation"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
164 165 166
msgstr ""
"Si s'activa l'avaluador de funcions només es permetrà la invocació no "
"interactiva de les funcions"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
167

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
168
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:200
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
169
msgid "Script-Fu cannot process two scripts at the same time."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
170
msgstr "Una funció no pot processar dues seqüències al mateix temps."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
171

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
172
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:202
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
173 174
#, c-format
msgid "You are already running the \"%s\" script."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
175
msgstr "Ja esteu executant la funció «%s» ."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
176

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
177
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:228
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
178
#, c-format
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
179
msgid "Script-Fu: %s"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
180 181 182 183
msgstr "Funció: %s"

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:235
msgid "_Reset"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
184
msgstr "_Reinicia"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
185 186 187

#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:237
msgid "_OK"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
188
msgstr "_D'acord"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
189

190 191
#  we add a colon after the label;
#  some languages want an extra space here
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
192
#. we add a colon after the label;
193 194
#. *  some languages want an extra space here
#.
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
195
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:291
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
196 197
#, c-format
msgid "%s:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
198
msgstr "%s:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
199

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
200
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:341
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
201
msgid "Script-Fu Color Selection"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
202
msgstr "Funció de selecció del color"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
203

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
204
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:457
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
205
msgid "Script-Fu File Selection"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
206
msgstr "Funció de selecció del fitxer"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
207

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
208
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:460
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
209
msgid "Script-Fu Folder Selection"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
210
msgstr "Funció de selecció de la carpeta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
211

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
212
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:473
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
213
msgid "Script-Fu Font Selection"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
214
msgstr "Funció de selecció de lletra tipogràfica"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
215

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
216
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:481
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
217
msgid "Script-Fu Palette Selection"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
218
msgstr "Funció de selecció de la paleta"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
219

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
220
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:490
221
msgid "Script-Fu Pattern Selection"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
222
msgstr "Funció de selecció del patró"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
223

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
224
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:499
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
225
msgid "Script-Fu Gradient Selection"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
226
msgstr "Funció de selecció del degradat"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
227

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
228
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:508
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
229
msgid "Script-Fu Brush Selection"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
230
msgstr "Funció de selecció del pinzell"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
231

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
232
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:877
233
#, c-format
234 235
msgid "Error while executing %s:"
msgstr "S'ha produït un error mentre s'executava %s:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
236

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
237
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:149
238 239 240
msgid "Too few arguments to 'script-fu-register' call"
msgstr "Falten paràmetres per a fer la crida al «script-fu-register»"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
241
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:648
242
#, c-format
243 244
msgid "Error while loading %s:"
msgstr "S'ha produït un error en carregar %s:"
245

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
246
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:830
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
247
msgid "Script-Fu Server Options"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
248
msgstr "Opcions de servidor de funcions"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
249

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
250
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:835
251 252 253
msgid "_Start Server"
msgstr "_Inicia el servidor"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
254
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:868
255
msgid "Listen on IP:"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
256
msgstr "Escolta en la IP:"
257

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
258
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:875
259
msgid "Server port:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
260
msgstr "Port del servidor:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
261

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
262
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:881
263
msgid "Server logfile:"
264
msgstr "Fitxer de registre del servidor:"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
265

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
266
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:894
267
msgid ""
268 269
"Listening on an IP address other than 127.0.0.1 (especially 0.0.0.0) can "
"allow attackers to remotely execute arbitrary code on this machine."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446
msgstr ""
"L'escolta en una IP diferent de 127.0.0.1 (especialment 0.0.0.0) permet a "
"possibles atacants l'execució remota de codi arbitrari en aquesta màquina."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:76
msgid "Bumpmap"
msgstr "Mapa de relleu"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:185
msgid "Add B_evel..."
msgstr "Emmarca amb _relleu..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:186
msgid "Add a beveled border to an image"
msgstr "Posa un marc bisellat a la imatge"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:193
msgid "Thickness"
msgstr "Gruix"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:194
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:160
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:104
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:143
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:248
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:106
msgid "Work on copy"
msgstr "Treballa en una còpia"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:195
msgid "Keep bump layer"
msgstr "Conserva la capa del relleu"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:108
msgid "Border Layer"
msgstr "Vora de la capa"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:160
msgid "Add _Border..."
msgstr "Em_marca..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:161
msgid "Add a border around an image"
msgstr "Posa un marc al voltant de la imatge"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:168
msgid "Border X size"
msgstr "Mida del marge X"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:169
msgid "Border Y size"
msgstr "Mida del marge Y"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:170
msgid "Border color"
msgstr "Color del marge"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:171
msgid "Delta value on color"
msgstr "Valor delta del color"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:206
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:327
msgid "Frame"
msgstr "Marc"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:222
msgid "Blend Animation needs at least three source layers"
msgstr "L'animació de la transició necessita com a mínim tres capes"

# Quim: a partir de 3 imatges crea una animació de transició
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:228
msgid "_Blend..."
msgstr "Transició..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:229
msgid ""
"Create intermediate layers to blend two or more layers over a background as "
"an animation"
msgstr ""
"Crea capes intermèdies per superposar i fondre dues o més capes damunt d'un "
"fons per animació."

# Quim: nombre de imatges que es posen entre mig de dos fotogrames per fer una transició en Blend animation
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:236
msgid "Intermediate frames"
msgstr "Fotogrames intermedis"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:237
msgid "Max. blur radius"
msgstr "Radi màxim del difuminat"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm:238
msgid "Looped"
msgstr "En acabar torna a començar"

#. --- false form of "if-1"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:212
msgid ""
"The Burn-In script needs two layers in total. A foreground layer with "
"transparency and a background layer."
msgstr ""
"La funció Crema necessita dues capes en total. Una capa transparent al "
"davant i una capa de fons."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:219
msgid "B_urn-In..."
msgstr "Cre_ma..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:220
msgid ""
"Create intermediate layers to produce an animated 'burn-in' transition "
"between two layers"
msgstr ""
"Crea capes intermèdies per produir una transició animada i cremada entre "
"dues capes"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:227
msgid "Glow color"
msgstr "Color de la lluentor"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:228
msgid "Fadeout"
msgstr "Esvaeix"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:229
msgid "Fadeout width"
msgstr "Amplada de l'esvaïment"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:230
msgid "Corona width"
msgstr "Amplada de la corona"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:231
msgid "After glow"
msgstr "Després de la lluentor"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:232
msgid "Add glowing"
msgstr "Afegeix lluentor"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:233
msgid "Prepare for GIF"
msgstr "Prepara per a un GIF"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm:234
msgid "Speed (pixels/frame)"
msgstr "Velocitat (píxels/fotograma)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:168
msgid "Carved Surface"
msgstr "Superfície Esculpida"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:169
msgid "Bevel Shadow"
msgstr "Ombra bisellada "

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:170
msgid "Bevel Highlight"
msgstr "Ressaltat bisellat"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:171
msgid "Cast Shadow"
msgstr "Ombra "

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:172
msgid "Inset"
msgstr "Rebaixat"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:182
msgid "Stencil C_arve..."
msgstr "Estergit e_sculpit..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:183
msgid ""
"Use the specified drawable as a stencil to carve from the specified image."
msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
447 448
"Utilitzeu el dibuixable específic com a estergit per a tallar a partir de la "
"imatge especificada."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:190
msgid "Image to carve"
msgstr "Imatge per esculpir"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:191
msgid "Carve white areas"
msgstr "Esculpeix les àrees blanques"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:103
msgid "Background"
msgstr "Fons"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:104
msgid "Layer 1"
msgstr "Capa 1"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:105
msgid "Layer 2"
msgstr "Capa 2"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:106
msgid "Layer 3"
msgstr "Capa 3"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:107
msgid "Drop Shadow"
msgstr "Ombra caiguda"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:201
msgid "Chrome"
msgstr "Crom"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:202
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:68
msgid "Highlight"
msgstr "Ressaltat"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:214
msgid "Stencil C_hrome..."
msgstr "Estergit c_romat..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:215
msgid ""
"Add a chrome effect to the selected region (or alpha) using a specified "
"(grayscale) stencil"
msgstr ""
"Afegeix un efecte cromat a la regió seleccionada (o canal alfa) utilitzant "
"un estergit específic (escala de grisos)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:222
msgid "Chrome saturation"
msgstr "Saturació del crom"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:223
msgid "Chrome lightness"
msgstr "Lluminositat del crom"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:224
msgid "Chrome factor"
msgstr "Brillantor"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:225
msgid "Environment map"
msgstr "Mapa d'entorn"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:228
msgid "Highlight balance"
msgstr "Ressalta el balanç"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:229
msgid "Chrome balance"
msgstr "Balanç del crom"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:230
msgid "Chrome white areas"
msgstr "Àrees blanques del crom"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:74
msgid "Effect layer"
msgstr "Efecte de la capa"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:127
msgid "_Circuit..."
msgstr "_Circuit..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:128
msgid ""
"Fill the selected region (or alpha) with traces like those on a circuit board"
msgstr ""
"Omple la regió seleccionada (o canal alfa) amb un seguit de connexions com "
"les d'un circuit imprès"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:135
msgid "Oilify mask size"
msgstr "Mida de la màscara d'oli"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:136
msgid "Circuit seed"
msgstr "Llavor del circuit"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:137
msgid "No background (only for separate layer)"
msgstr "Sense fons (només per la capa separada)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:138
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:129
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:132
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:138
msgid "Keep selection"
msgstr "Manté la selecció"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:139
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:130
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:133
msgid "Separate layer"
msgstr "Separa la capa"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:51
msgid "_Clothify..."
msgstr "_Tela..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:52
msgid "Add a cloth-like texture to the selected region (or alpha)"
msgstr "Afegeix una textura de tela a la regió seleccionada (o canal alfa)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:59
msgid "Blur X"
msgstr "Difumina en X"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:60
msgid "Blur Y"
msgstr "Difumina en Y"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:61
msgid "Azimuth"
msgstr "Azimut"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:62
msgid "Elevation"
msgstr "Elevació"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm:63
msgid "Depth"
msgstr "Profunditat"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm:36
msgid "Stain"
msgstr "Taca"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm:81
msgid "_Coffee Stain..."
msgstr "Taca de _cafè..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm:82
msgid "Add realistic looking coffee stains to the image"
msgstr "Afegeix a la imatge un efecte realista de taques de cafè"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm:89
msgid "Stains"
msgstr "Taques"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm:90
msgid "Darken only"
msgstr "Només enfosqueix"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm:70
msgid "Difference Clouds..."
msgstr "Núvols per diferència..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm:71
msgid "Solid noise applied with Difference layer mode"
msgstr "Soroll sòlid aplicat amb el mode de capa «Diferència»"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:105
msgid "_Distort..."
msgstr "_Distorsiona..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:106
msgid "Distress the selection"
msgstr "Deforma la selecció"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:113
msgid "Threshold (bigger 1<-->254 smaller)"
msgstr "Llindar (més gran 1<-->254 més petit)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:114
msgid "Spread"
msgstr "Escampa"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:115
msgid "Granularity (1 is low)"
msgstr "Granularitat (1 és baix)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:116
msgid "Smooth"
msgstr "Suavitza"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:117
msgid "Smooth horizontally"
msgstr "Suavitza horitzontalment"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:118
msgid "Smooth vertically"
msgstr "Suavitza verticalment"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:170
msgid "_Drop Shadow..."
msgstr "_Ombra caiguda..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:171
msgid "Add a drop shadow to the selected region (or alpha)"
msgstr "Afegeix una ombra caiguda a la regió seleccionada (o canal alfa)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:178
msgid "Offset X"
msgstr "Desplaçament de la X"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:179
msgid "Offset Y"
msgstr "Desplaçament de la Y"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:180
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:209
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:141
msgid "Blur radius"
msgstr "Radi del difuminat"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:181
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:154
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:210
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:350
msgid "Color"
msgstr "Color"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:182
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:211
msgid "Opacity"
msgstr "Opacitat"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm:183
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:213
msgid "Allow resizing"
msgstr "Permet redimensionar"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:39
msgid "_Erase Every Other Row..."
msgstr "_Esborra les altres files..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:40
msgid "Erase every other row or column"
msgstr "Esborra totes les altres files i columnes"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:47
msgid "Rows/cols"
msgstr "Files/columnes"
705

706 707 708
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:47
msgid "Rows"
msgstr "Files"
709

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
710 711 712 713 714 715 716 717
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:47
msgid "Columns"
msgstr "Columnes"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:48
msgid "Even/odd"
msgstr "Parell/senar"

718 719 720
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:48
msgid "Even"
msgstr "Parell"
721

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
722 723 724 725 726 727 728 729
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:48
msgid "Odd"
msgstr "Senar"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:49
msgid "Erase/fill"
msgstr "Esborra/omple"

730 731 732
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:49
msgid "Erase"
msgstr "Esborra"
733

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm:49
msgid "Fill with BG"
msgstr "Omple amb el fons"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:152
msgid "Render _Font Map..."
msgstr "_Compon el mapa de caràcters..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:153
msgid ""
"Create an image filled with previews of fonts matching a fontname filter"
msgstr ""
"Crea una imatge amb mostres de lletra tipogràfica que encaixi amb un nom "
"determinat de la lletra tipogràfica"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:158
msgid "_Text"
msgstr "_Text"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:159
msgid "Use font _name as text"
msgstr "Empra lletra tipogràfica _nom a text"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:160
msgid "_Labels"
msgstr "Eti_quetes"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:161
msgid "_Filter (regexp)"
msgstr "_Filtre (expressió regular)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:162
msgid "Font _size (pixels)"
msgstr "_Mida de la lletra (píxels)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:163
msgid "_Border (pixels)"
msgstr "_Marge (píxels)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:164
msgid "_Color scheme"
msgstr "Esquema de _color"

777 778 779
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:164
msgid "Black on white"
msgstr "Negre sobre blanc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
780

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm:164
msgid "Active colors"
msgstr "Colors actius"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:146
msgid "_Fuzzy Border..."
msgstr "Marc _difuminat..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:147
msgid "Add a jagged, fuzzy border to an image"
msgstr "Afegeix un marc difuminat a la imatge"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:155
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:98
msgid "Border size"
msgstr "Amplada de la vora"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:156
msgid "Blur border"
msgstr "Difumina la vora"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:157
msgid "Granularity (1 is Low)"
msgstr "Granularitat (1 és baix)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:158
msgid "Add shadow"
msgstr "Afegeix una ombra"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:159
msgid "Shadow weight (%)"
msgstr "Pes de l'ombra (%)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm:161
msgid "Flatten image"
msgstr "Aplana la imatge"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:59
msgid "Using _Paths"
msgstr "Utilitza _camins"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:60
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:73
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:86
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:99
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:112
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:125
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:138
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:151
msgid "Bookmark to the user manual"
msgstr "Marcador per al manual d'usuari"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:72
msgid "_Preparing your Images for the Web"
msgstr "_Prepara les vostres imatges per al web"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:85
msgid "_Working with Digital Camera Photos"
msgstr "_Manipula fotos fetes amb càmeres digitals"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:98
msgid "Create, Open and Save _Files"
msgstr "Crea, obre i desa _fitxers"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:111
msgid "_Basic Concepts"
msgstr "Conceptes _bàsics"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:124
msgid "How to Use _Dialogs"
msgstr "Com fer servir els _diàlegs"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:137
msgid "Drawing _Simple Objects"
msgstr "Dibuixa objectes _simples"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:150
msgid "Create and Use _Selections"
msgstr "Crea i utilitza les _seleccions"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:178
msgid "_Main Web Site"
msgstr "Web _principal"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:179
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:192
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:205
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:218
msgid "Bookmark to the GIMP web site"
msgstr "Marcador per a la web del GIMP"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:191
msgid "_Developer Web Site"
msgstr "Web dels _desenvolupadors"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:204
msgid "_User Manual Web Site"
msgstr "Web del manual d'_usuari"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-online.scm:217
msgid "Plug-in _Registry"
msgstr "_Instal·la més connectors"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm:63
msgid "Custom _Gradient..."
msgstr "Degradat _personalitzat ..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm:64
msgid "Create an image filled with an example of the current gradient"
msgstr "Crea una imatge plena d'una mostra del degradat actual"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm:69
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:70
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:138
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:194
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:263
msgid "Width"
msgstr "Amplada"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm:70
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:71
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:139
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:195
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:264
msgid "Height"
msgstr "Alçada"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm:71
msgid "Gradient reverse"
msgstr "Degradat invertit"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm:84
msgid "_Grid..."
msgstr "_Graella..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm:85
msgid ""
"Draw a grid as specified by the lists of X and Y locations using the current "
"brush"
msgstr ""
"Dibuixeu una graella tal com s'especifica a les llistes de les posicions X i "
"Y utilitzant el pinzell actual"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm:92
msgid "X divisions"
msgstr "Divisions X"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm:93
msgid "Y divisions"
msgstr "Divisions Y"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-from-selection.scm:32
msgid "New Guides from _Selection"
msgstr "Noves guies des de la _selecció"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-from-selection.scm:33
msgid "Create four guides around the bounding box of the current selection"
msgstr ""
"Fes quatre guies al voltant de la capsa contenidora de la selecció actual"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:27
msgid "New Guide (by _Percent)..."
msgstr "Nova guia (per _percentatge)..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:28
msgid "Add a guide at the position specified as a percentage of the image size"
msgstr ""
"Afegeix una guia a la posició especificada com a percentatge de la mida de "
"la imatge"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:35
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:35
msgid "Direction"
msgstr "Direcció"

956 957 958 959
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:35
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:35
msgid "Horizontal"
msgstr "Horitzontal"
960

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:36
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:35
msgid "Vertical"
msgstr "Vertical"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:37
msgid "Position (in %)"
msgstr "Posició (en %)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:27
msgid "New _Guide..."
msgstr "Crea una _guia..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:28
msgid "Add a guide at the orientation and position specified (in pixels)"
msgstr ""
"Afegeix una guia amb l'orientació i la posició especificades (en píxels)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm:36
msgid "Position"
msgstr "Posició"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-remove-all.scm:19
msgid "_Remove all Guides"
msgstr "_Suprimeix totes les guies"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-remove-all.scm:20
msgid "Remove all horizontal and vertical guides"
msgstr "Suprimeix totes les guies horitzontals i verticals"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:117
msgid "_Lava..."
msgstr "_Lava..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:118
msgid "Fill the current selection with lava"
msgstr "Omple la selecció actual amb lava"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:125
msgid "Seed"
msgstr "Llavor"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:126
msgid "Size"
msgstr "Mida"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:127
msgid "Roughness"
msgstr "Rugositat "

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:128
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:351
msgid "Gradient"
msgstr "Degradat"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm:131
msgid "Use current gradient"
msgstr "Utilitza el degradat actual"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:108
msgid "Line _Nova..."
msgstr "_Ratllat radial..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:109
msgid ""
"Fill a layer with rays emanating outward from its center using the "
"foreground color"
msgstr ""
"Omple la capa amb rajos que emanen del seu centre emprant el color del "
"primer pla"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:116
msgid "Number of lines"
msgstr "Nombre de línies"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:117
msgid "Sharpness (degrees)"
msgstr "Definició (graus)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:118
msgid "Offset radius"
msgstr "Radi del desplaçament"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:119
msgid "Randomness"
msgstr "Aleatorietat"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:63
msgid "_Rectangular..."
msgstr "_Rectangular..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:64
msgid "Create a rectangular brush"
msgstr "Crea un pinzell rectangular"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:69
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:137
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:193
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:262
msgid "Name"
msgstr "Nom"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:72
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:141
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:196
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:266
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:70
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm:143
msgid "Spacing"
msgstr "Espaiat"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:131
msgid "Re_ctangular, Feathered..."
msgstr "Re_ctangular, amb la vora difuminada..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:132
msgid "Create a rectangular brush with feathered edges"
msgstr "Crea un pinzell rectangular amb la vora difuminada"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:140
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:265
msgid "Feathering"
msgstr "Difuminació"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:187
msgid "_Elliptical..."
msgstr "_El·líptic..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:188
msgid "Create an elliptical brush"
msgstr "Crea un pinzell el·líptic"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:256
msgid "Elli_ptical, Feathered..."
msgstr "El·lí_ptic, amb la vora difuminada..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm:257
msgid "Create an elliptical brush with feathered edges"
msgstr "Crea un pinzell el·líptic amb la vora difuminada"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:89
msgid "_Old Photo..."
msgstr "Fot_o antiga..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:90
msgid "Make an image look like an old photo"
msgstr "Fa que una imatge sembli una fotografia antiga"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:97
msgid "Defocus"
msgstr "Desenfoca"

#. since this plug-in uses the fuzzy-border plug-in, I used the
#. values of the latter, with the exception of the initial value
#. and the 'minimum' value.
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:102
msgid "Sepia"
msgstr "Sèpia"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm:103
msgid "Mottle"
msgstr "Multicolor"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:226
msgid "Folder for the output file"
msgstr "Carpeta per al fitxer de sortida"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:227
msgid ""
"The name of the file to create (if a file with this name already exist, it "
"will be replaced)"
msgstr ""
"El nom del fitxer per crear (si és un fitxer amb un nom que ja existeix, "
"serà reemplaçat)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:235
msgid "The filename you entered is not a suitable name for a file."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1138
msgstr "El nom del fitxer introduït no és un nom adequat per a un fitxer."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:237
msgid ""
"All characters in the name are either white-spaces or characters which can "
"not appear in filenames."
msgstr ""
"Tots els caràcters en el nom són també espais blancs o caràcters que no "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1146
"poden aparèixer en els noms dels fitxers."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:265
msgid ""
"Export the active palette as a CSS stylesheet with the color entry name as "
"their class name, and the color itself as the color attribute"
msgstr ""
"Exporta la paleta activa com a full d'estils CSS amb el nom de l'entrada del "
"color com a nom de classe, i el mateix color com a atribut del color"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:291
msgid "Export the active palette as a PHP dictionary (name => color)"
msgstr "Exporta la paleta activa com a diccionari PHP (nom=> color)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:323
msgid "Export the active palette as a Python dictionary (name: color)"
msgstr "Exporta la paleta activa com a diccionari Python (nom: color)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:352
msgid ""
"Write all the colors in a palette to a text file, one hexadecimal value per "
"line (no names)"
msgstr ""
"Escriu tots els colors en una paleta a un arxiu de text, un valor "
"hexadecimal per línia (sense nom)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:399
msgid "Export the active palette as a java.util.Hashtable<String, Color>"
msgstr ""
"Exporta la paleta activa com a diccionari java.util.Hashtable <Cadena, Color>"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:56
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm:44
msgid "There is no image data in the clipboard to paste."
msgstr "No hi ha dades de cap imatge al porta-retalls per a enganxar."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:62
msgid "New _Brush..."
msgstr "Nou pin_zell..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:63
msgid "Paste the clipboard contents into a new brush"
msgstr "Enganxa el contingut del porta-retalls en un pinzell nou"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:68
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm:141
msgid "Brush name"
msgstr "Nom del pinzell"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:69
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm:57
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm:142
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm:102
msgid "File name"
msgstr "Nom del fitxer"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm:50
msgid "New _Pattern..."
msgstr "Nou _patró..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm:51
msgid "Paste the clipboard contents into a new pattern"
msgstr "Enganxa el contingut del porta-retalls en un patró nou"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm:56
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm:101
msgid "Pattern name"
msgstr "Nom del patró"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:198
msgid "_Perspective..."
msgstr "_Perspectiva..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:199
msgid "Add a perspective shadow to the selected region (or alpha)"
msgstr ""
"Afegeix una ombra en perspectiva a la regió seleccionada (o canal alfa)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:206
msgid "Angle"
msgstr "Angle"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:207
msgid "Relative distance of horizon"
msgstr "Distància relativa de l'horitzó"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:208
msgid "Relative length of shadow"
msgstr "Longitud relativa de l'ombra"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm:212
msgid "Interpolation"
msgstr "Interpolació"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:121
msgid "_Predator..."
msgstr "Estil «Àlien _Predator»..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:122
msgid "Add a 'Predator' effect to the selected region (or alpha)"
msgstr ""
"Afegeix un efecte «Àlien Predator» a la regió seleccionada (o canal alfa)"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:129
msgid "Edge amount"
msgstr "Quantitat de vores"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:130
msgid "Pixelize"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1255
msgstr "Pixela"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm:131
msgid "Pixel amount"
msgstr "Quantitat de píxels"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/reverse-layers.scm:42
msgid "Reverse Layer Order"
msgstr "Inverteix l'ordre de les capes"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/reverse-layers.scm:43
msgid "Reverse the order of layers in the image"
msgstr "Inverteix l'ordre de les capes de la imatge"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:67
msgid "_Rippling..."
msgstr "A_rruga..."

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:68
msgid ""
"Create a multi-layer image by adding a ripple effect to the current layer"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1276
msgstr "Crea una imatge multicapa afegint un efecte d'ones a la capa actual"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:75
msgid "Rippling strength"
msgstr "Intensitat de l'arruga"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:76
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm:105
msgid "Number of frames"
msgstr "Nombre de fotogrames"

#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:77
msgid "Edge behavior"
msgstr "Comportament de les vores"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1291
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:77
1292 1293 1294
msgid "Wrap"
msgstr "Envolta"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1295 1296 1297
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:77
msgid "Smear"
msgstr "Escampa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1298

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1299 1300 1301
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm:77
msgid "Black"
msgstr "Negre"
1302

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1303 1304 1305
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:129
msgid "_Round Corners..."
msgstr "A_rrodoneix les vores..."
1306

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1307 1308 1309 1310 1311 1312
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:130
msgid ""
"Round the corners of an image and optionally add a drop-shadow and background"
msgstr ""
"Arrodoneix les vores de la imatge i opcionalment afegeix una ombra caiguda i "
"un fons"
1313

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1314 1315 1316
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:137
msgid "Edge radius"
msgstr "Radi de la vora"
1317

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1318 1319 1320
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:138
msgid "Add drop-shadow"
msgstr "Afegeix una ombra caiguda"
1321

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1322 1323 1324
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:139
msgid "Shadow X offset"
msgstr "Desplaçament de la X de l'ombra"
1325

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1326 1327 1328
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:140
msgid "Shadow Y offset"
msgstr "Desplaçament de la Y de l'ombra"
1329

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1330 1331 1332
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm:142
msgid "Add background"
msgstr "Afegeix un fons"
1333

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1334 1335 1336
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/script-fu-set-cmap.scm:53
msgid "Se_t Colormap..."
msgstr "_Defineix el mapa de colors..."
1337

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1338 1339 1340 1341 1342
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/script-fu-set-cmap.scm:54
msgid "Change the colormap of an image to the colors in a specified palette."
msgstr ""
"Canvia el mapa de colors d'una imatge amb els colors de la paleta "
"especificada."
1343

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1344 1345 1346
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/script-fu-set-cmap.scm:61
msgid "Palette"
msgstr "Paleta"
1347

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1348 1349 1350
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm:139
msgid "Rounded R_ectangle..."
msgstr "R_ectangle arrodonit..."
1351

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1352 1353 1354
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm:140
msgid "Round the corners of the current selection"
msgstr "Arrodoneix les vores de la selecció actual"
1355

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1356 1357 1358
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm:147
msgid "Radius (%)"
msgstr "Radi (%)"
1359

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1360 1361 1362
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm:148
msgid "Concave"
msgstr "Còncau"
1363

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1364 1365 1366
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm:133
msgid "To _Brush..."
msgstr "Fes-ne _un pinzell..."
1367

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1368 1369 1370
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm:134
msgid "Convert a selection to a brush"
msgstr "Converteix la selecció en un pinzell"
1371

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1372 1373 1374
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-image.scm:81
msgid "To _Image"
msgstr "Fes-ne _una imatge"
1375

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1376 1377 1378
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-image.scm:82
msgid "Convert a selection to an image"
msgstr "Converteix la selecció en una imatge"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1379

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1380 1381 1382
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm:93
msgid "To _Pattern..."
msgstr "Fes-ne un _patró..."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1383

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1384 1385 1386
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm:94
msgid "Convert a selection to a pattern"
msgstr "Converteix la selecció en un patró"
1387

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1388 1389 1390
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:236
msgid "_Slide..."
msgstr "Emmarca com un _fotograma..."
1391

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1392 1393 1394 1395 1396
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:237
msgid "Add a slide-film like frame, sprocket holes, and labels to an image"
msgstr ""
"Afegeix un marc de pel·lícula de cinema, perforada i amb les marques a la "
"imatge"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1397

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1398 1399 1400
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:244
msgid "Text"
msgstr "Text"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1401

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1402 1403 1404
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:245
msgid "Number"
msgstr "Número"
1405

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1406 1407 1408
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:246
msgid "Font"
msgstr "Lletra tipogràfica"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1409

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1410 1411 1412
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm:247
msgid "Font color"
msgstr "Color de la lletra tipogràfica"
1413

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1414 1415 1416
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:94
msgid "_Spinning Globe..."
msgstr "_Món que gira..."
1417

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1418 1419 1420
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:95
msgid "Create an animation by mapping the current image onto a spinning sphere"
msgstr "Crea una animació posant la imatge actual en una esfera giratòria"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1421

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1422 1423 1424
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:102
msgid "Frames"
msgstr "Fotogrames"
1425

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1426 1427 1428
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:103
msgid "Turn from left to right"
msgstr "Gira d'esquerra a dreta"
1429

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1430 1431 1432
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:104
msgid "Transparent background"
msgstr "Fons transparent"
1433

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1434 1435 1436
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm:105
msgid "Index to n colors (0 = remain RGB)"
msgstr "Indexa en n colors (0 = manté en RGB)"
1437

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1438 1439 1440
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:240
msgid "Rendering Spyro"
msgstr "S'està dibuixant l'espiroide"
1441

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1442 1443 1444
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:314
msgid "_Spyrogimp..."
msgstr "_Espirògraf..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1445

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1446 1447 1448 1449 1450
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:315
msgid ""
"Add Spirographs, Epitrochoids, and Lissajous Curves to the current layer"
msgstr ""
"Dibuixa espirògrafs, epitrocoides i corbes de Lissajous a la capa actual"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1451

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1452 1453 1454
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:323
msgid "Type"
msgstr "Tipus"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1455

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1456 1457 1458
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:323
msgid "Spyrograph"
msgstr "Espirògraf"
1459

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1460 1461 1462 1463
# era: msgstr "Dibuixa espirògrafs, epitrocòides i curves de Lissajous. Podeu obtenir més informació a http://netword.com/*spyrogimp"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:324
msgid "Epitrochoid"
msgstr "Epitrocoide"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1464

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1465 1466 1467
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:325
msgid "Lissajous"
msgstr "Lissajous"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1468

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1469 1470 1471
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:326
msgid "Shape"
msgstr "Forma"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1472

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1473 1474 1475
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:326
msgid "Circle"
msgstr "Cercle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1476

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1477 1478 1479
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:328
msgid "Triangle"
msgstr "Triangle"
1480

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1481 1482 1483
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:329
msgid "Square"
msgstr "Quadrat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1484

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1485 1486 1487
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:330
msgid "Pentagon"
msgstr "Pentàgon"
1488

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1489 1490 1491
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:331
msgid "Hexagon"
msgstr "Hexàgon"
1492

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1493 1494 1495
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:332
msgid "Polygon: 7 sides"
msgstr "Polígon: 7 cares"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1496

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1497 1498 1499
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:333
msgid "Polygon: 8 sides"
msgstr "Polígon: 8 cares"
1500

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1501 1502 1503
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:334
msgid "Polygon: 9 sides"
msgstr "Polígon: 9 cares"
1504

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1505 1506 1507
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:335
msgid "Polygon: 10 sides"
msgstr "Polígon: 10 cares"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1508

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1509 1510 1511
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:336
msgid "Outer teeth"
msgstr "Dents exteriors"
1512

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1513 1514 1515
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:337
msgid "Inner teeth"
msgstr "Dents interiors"
1516

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1517 1518 1519
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:338
msgid "Margin (pixels)"
msgstr "Marge (píxels)"
1520

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1521 1522 1523
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:339
msgid "Hole ratio"
msgstr "Relació del forat"
1524

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1525 1526 1527
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:340
msgid "Start angle"
msgstr "Angle inicial"
1528

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1529 1530 1531
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:342
msgid "Tool"
msgstr "Eina"
1532

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1533 1534 1535
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:342
msgid "Pencil"
msgstr "Llapis"
1536

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1537 1538 1539 1540
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:343
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:345
msgid "Brush"
msgstr "Pinzell"
1541

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1542 1543 1544
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:344
msgid "Airbrush"
msgstr "Esprai"
1545

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1546 1547 1548
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:347
msgid "Color method"
msgstr "Mètode de color"
1549

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1550 1551 1552
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:347
msgid "Solid Color"
msgstr "Color sòlid"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1553

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1554 1555 1556
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:348
msgid "Gradient: Loop Sawtooth"
msgstr "Degradat: serralada"
1557

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1558 1559 1560
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm:349
msgid "Gradient: Loop Triangle"
msgstr "Degradat: rampes"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1561

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1562 1563 1564
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/test-sphere.scm:267
msgid "_Sphere..."
msgstr "_Esfera..."
1565

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1566 1567
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:68
msgid "_Tileable Blur..."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1568
msgstr "_Difuminat per a rajoles..."
1569

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1570 1571 1572
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:69
msgid "Blur the edges of an image so the result tiles seamlessly"
msgstr "Difumina les vores d'una imatge, de manera que no es notin les juntes"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1573

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1574 1575 1576
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:76
msgid "Radius"
msgstr "Radi"
1577

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1578 1579 1580
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:77
msgid "Blur vertically"
msgstr "Difumina verticalment"
1581

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1582 1583 1584
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:78
msgid "Blur horizontally"
msgstr "Difumina horitzontalment"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1585

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1586 1587 1588
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:79
msgid "Blur type"
msgstr "Tipus de difuminat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1589

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1590 1591 1592
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:79
msgid "IIR"
msgstr "IIR"
1593

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1594 1595 1596
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:79
msgid "RLE"
msgstr "RLE"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1597

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1598 1599 1600
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/unsharp-mask.scm:82
msgid "Mask size"
msgstr "Mida de la màscara"
1601

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1602 1603 1604
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/unsharp-mask.scm:83
msgid "Mask opacity"
msgstr "Opacitat de la màscara"
1605

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1606 1607
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm:95
msgid "_Waves..."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1608
msgstr "_Ones..."
1609

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm:96
msgid ""
"Create a multi-layer image with an effect like a stone was thrown into the "
"current image"
msgstr ""
"Fes una imatge de múltiples capes amb un efecte de pedra llançada a la "
"imatge actual"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1617

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1618 1619 1620
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm:103
msgid "Amplitude"
msgstr "Amplitud"
1621

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1622 1623 1624
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm:104
msgid "Wavelength"
msgstr "Longitud d'ona"
1625

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1626 1627 1628
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm:106
msgid "Invert direction"
msgstr "Inverteix la direcció"
1629

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1630 1631
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm:389
msgid "_Weave..."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1632
msgstr "_Teixit..."
1633

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm:390
msgid ""
"Create a new layer filled with a weave effect to be used as an overlay or "
"bump map"
msgstr ""
"Fes una capa nova plena d'un efecte de teixit que s'utilitzi com a mapa de "
"relleu o superposició "
1641

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1642 1643 1644
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm:397
msgid "Ribbon width"
msgstr "Amplada de la tira"
1645

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1646 1647 1648
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm:398
msgid "Ribbon spacing"
msgstr "Espaiat de la tira"
1649

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1650 1651 1652
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm:399
msgid "Shadow darkness"
msgstr "Foscor de l'ombra"
1653

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1654 1655
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm:400
msgid "Shadow depth"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1656
msgstr "Profunditat de l'ombra"
1657

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1658 1659 1660
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm:401
msgid "Thread length"
msgstr "Llargada dels fils"
1661

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1662 1663 1664
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm:402
msgid "Thread density"
msgstr "Densitat dels fils"
1665

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1666 1667 1668
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm:403
msgid "Thread intensity"
msgstr "Densitat dels fils"
1669

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1670 1671 1672
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:92
msgid "Shadow"
msgstr "Ombra"
1673

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1674 1675 1676
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:121
msgid "_Xach-Effect..."
msgstr "_Xach-Effect..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1677

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1678 1679 1680 1681
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:122
msgid "Add a subtle translucent 3D effect to the selected region (or alpha)"
msgstr ""
"Afegeix un efecte 3D translúcid subtil a la regió seleccionada (o alfa)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1682

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1683 1684 1685
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:129
msgid "Highlight X offset"
msgstr "Desplaçament del ressaltat X"
1686

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1687 1688 1689
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:130
msgid "Highlight Y offset"
msgstr "Desplaçament del ressaltat Y"
1690

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1691 1692 1693
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:131
msgid "Highlight color"
msgstr "Realçament del color"
1694

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1695 1696
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:132
msgid "Highlight opacity"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1697
msgstr "Realçament de l'opacitat"
1698

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1699 1700 1701
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:133
msgid "Drop shadow color"
msgstr "Color de l'ombra caiguda"
1702

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1703 1704 1705
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:134
msgid "Drop shadow opacity"
msgstr "Opacitat de l'ombra caiguda"
1706

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1707 1708 1709
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:135
msgid "Drop shadow blur radius"
msgstr "Radi de la difuminació de l'ombra caiguda"
1710

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1711 1712 1713
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:136
msgid "Drop shadow X offset"
msgstr "Desplaçament de la X de l'ombra caiguda"
1714

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1715 1716 1717
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:137
msgid "Drop shadow Y offset"
msgstr "Desplaçament de la Y de l'ombra caiguda"
1718

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1719 1720
#~ msgid "3D _Outline..."
#~ msgstr "_Vora 3D..."
1721

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1722 1723 1724 1725 1726 1727
#~ msgid ""
#~ "Outline the selected region (or alpha) with a pattern and add a drop "
#~ "shadow"
#~ msgstr ""
#~ "Amb un patró posa un contorn a la regió seleccionada (o canal alfa)  i "
#~ "afegeix una ombra"
1728

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1729 1730
#~ msgid "Pattern"
#~ msgstr "Patró"
1731

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1732 1733
#~ msgid "Outline blur radius"
#~ msgstr "Radi del contorn difuminat"
1734

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1735 1736
#~ msgid "Shadow blur radius"
#~ msgstr "Radi de l'ombra difuminada"
1737

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1738 1739
#~ msgid "Bumpmap (alpha layer) blur radius"
#~ msgstr "Radi difuminat per relleu (canal alfa)"
1740

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1741 1742
#~ msgid "Default bumpmap settings"
#~ msgstr "Paràmetres per defecte del mapa de relleu"
1743

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1744 1745
#~ msgid "Create a logo with outlined text and a drop shadow"
#~ msgstr "Crea un logotip amb un text amb contorn i ombra"
1746

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1747 1748
#~ msgid "Font size (pixels)"
#~ msgstr "Lletra tipogràfica (píxels)"
1749

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1750 1751
#~ msgid "3_D Truchet..."
#~ msgstr "Canonades 3_D..."
1752

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1753 1754
#~ msgid "Create an image filled with a 3D Truchet pattern"
#~ msgstr "Crea una imatge plena de canonades 3D"
1755

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1756 1757
#~ msgid "Block size"
#~ msgstr "Mida del bloc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1758

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1759 1760
#~ msgid "Background color"
#~ msgstr "Color del fons"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1761

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1762 1763
#~ msgid "Start blend"
#~ msgstr "Comença la transició"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1764

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1765 1766
#~ msgid "End blend"
#~ msgstr "Acaba la transició"
1767

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1768 1769
#~ msgid "Supersample"
#~ msgstr "Supermostratge"
1770

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1771 1772
#~ msgid "Number of X tiles"
#~ msgstr "Nombre de mosaics en X"
1773

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1774 1775
#~ msgid "Number of Y tiles"
#~ msgstr "Nombre de mosaics en Y"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1776

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1777 1778
#~ msgid "Arrow"
#~ msgstr "Triangle"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1779

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1780 1781
#~ msgid "Alien Glow"
#~ msgstr "Lluentor estil Àlien"
1782

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1783 1784
#~ msgid "_Arrow..."
#~ msgstr "_Triangle..."
1785

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1786 1787 1788 1789
#~ msgid "Create an arrow graphic with an eerie glow for web pages"
#~ msgstr ""
#~ "Crea per a pàgines web un gràfic en forma de fletxa amb una llum "
#~ "misteriosa"
1790

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1791 1792
#~ msgid "Orientation"
#~ msgstr "Orientació"
1793

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1794 1795
#~ msgid "Right"
#~ msgstr "Dreta"
1796

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1797 1798
#~ msgid "Left"
#~ msgstr "Esquerra"
1799

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1800 1801
#~ msgid "Up"
#~ msgstr "Amunt"
1802

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1803 1804
#~ msgid "Down"
#~ msgstr "Avall"
1805

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1806 1807
#~ msgid "Bar"
#~ msgstr "Barra"
1808

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1809 1810
#~ msgid "_Hrule..."
#~ msgstr "_Barra..."
1811

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1812 1813 1814
#~ msgid "Create an Hrule graphic with an eerie glow for web pages"
#~ msgstr ""
#~ "Crea per a pàgines web una barra horitzontal amb una llum misteriosa"
1815

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1816 1817
#~ msgid "Bar length"
#~ msgstr "Amplada de la barra"
1818

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1819 1820
#~ msgid "Bar height"
#~ msgstr "Alçada de la barra"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1821

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1822 1823
#~ msgid "Bullet"
#~ msgstr "Pic"
1824

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1825 1826
#~ msgid "_Bullet..."
#~ msgstr "_Pic..."
1827

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1828 1829 1830
#~ msgid "Create a bullet graphic with an eerie glow for web pages"
#~ msgstr ""
#~ "Crea per a pàgines web un gràfic en forma rodona amb una llum misteriosa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1831

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1832 1833
#~ msgid "Glow"
#~ msgstr "Lluentor"
1834

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1835 1836
#~ msgid "Button"
#~ msgstr "Botó"
1837

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1838 1839
#~ msgid "B_utton..."
#~ msgstr "B_otó..."
1840

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1841 1842
#~ msgid "Create a button graphic with an eerie glow for web pages"
#~ msgstr "Crea un botó per a pàgines web"
1843

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1844 1845
#~ msgid "Text color"
#~ msgstr "Color del text"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1846

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1847 1848
#~ msgid "Padding"
#~ msgstr "Farciment"
1849

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1850 1851
#~ msgid "Glow radius"
#~ msgstr "Radi de la lluentor"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1852

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1853 1854
#~ msgid "Alien _Glow..."
#~ msgstr "Lluentor estil _Àlien..."
1855

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1856
#~ msgid "Add an eerie glow around the selected region (or alpha)"
1857
#~ msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1858 1859
#~ "Afegeix una llum misteriosa al voltant de la regió seleccionada (o canal "
#~ "alfa)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1860

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1861 1862
#~ msgid "Glow size (pixels * 4)"
#~ msgstr "Mida de la lluentor (píxels * 4)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1863

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1864 1865
#~ msgid "Create a logo with an alien glow around the text"
#~ msgstr "Crea un logotip amb una lluentor estil Àlien al voltant del text"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1866

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1867 1868
#~ msgid "Alien _Neon..."
#~ msgstr "Llums de neó estil_ Àlien..."