cs.po 16.1 KB
Newer Older
1
# Translation of gimp-libgimp to Czech
2
# Copyright (C) 2000,2003 Free Software Foundation, Inc.
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
4
# Stanislav Brabec <utx@penguin.cz>, 2000
5
# Michal Bukovjan <bukm@centrum.cz>, 2002,2003.
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
6
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003, 2004.
7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: gimp-libgimp VERSION\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
12
"POT-Creation-Date: 2004-06-24 01:26+0200\n"
13
"PO-Revision-Date: 2004-03-15 10:30+0100\n"
14
"Last-Translator: Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
15 16
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
19

20
#: libgimp/gimpbrushmenu.c:132
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
21
msgid "Brush Selection"
22
msgstr "Výběr stopy"
23

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
24 25
#: libgimp/gimpbrushmenu.c:161 libgimp/gimppatternmenu.c:144
msgid "_Browse..."
26
msgstr "_Procházet..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
27

28
#: libgimp/gimpexport.c:215 libgimp/gimpexport.c:251
29 30 31
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
msgstr "%s neumí zpracovat vrstvy"
32

33
#: libgimp/gimpexport.c:216 libgimp/gimpexport.c:225 libgimp/gimpexport.c:234
34
msgid "Merge Visible Layers"
35
msgstr "Sloučit viditelné vrstvy"
36

37
#: libgimp/gimpexport.c:224
38 39 40
#, c-format
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "%s neumí zpracovat posuny vrstev, velikost nebo krytí"
41

42
#: libgimp/gimpexport.c:233 libgimp/gimpexport.c:242
43 44 45
#, c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s umí zpracovat vrstvy pouze jako políčka animace"
46

47
#: libgimp/gimpexport.c:234 libgimp/gimpexport.c:243
48 49 50
msgid "Save as Animation"
msgstr "Zapsat jako animaci"

51
#: libgimp/gimpexport.c:243 libgimp/gimpexport.c:252 libgimp/gimpexport.c:261
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
52
msgid "Flatten Image"
53
msgstr "Sloučit obraz"
54

55
#: libgimp/gimpexport.c:260
56 57 58
#, c-format
msgid "%s can't handle transparency"
msgstr "%s neumí zpracovat průhlednost"
59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
#: libgimp/gimpexport.c:269
#, c-format
msgid "%s can't handle layer masks"
msgstr "%s neumí zpracovat masky vrstev"

#: libgimp/gimpexport.c:270
msgid "Apply Layer Masks"
msgstr "Použít masky vrstev"

#: libgimp/gimpexport.c:278
70 71 72
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze RGB obrázky"
73

74
#: libgimp/gimpexport.c:279 libgimp/gimpexport.c:317 libgimp/gimpexport.c:326
75
msgid "Convert to RGB"
76
msgstr "Převést do RGB"
77

78
#: libgimp/gimpexport.c:287
79 80 81
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze obrázky ve stupních šedi"
82

83
#: libgimp/gimpexport.c:288 libgimp/gimpexport.c:317 libgimp/gimpexport.c:338
84
msgid "Convert to Grayscale"
85
msgstr "Převést do šedí"
86

87
#: libgimp/gimpexport.c:296
88 89 90
#, c-format
msgid "%s can only handle indexed images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze indexované obrázky"
91

92
#: libgimp/gimpexport.c:297 libgimp/gimpexport.c:326 libgimp/gimpexport.c:336
93
msgid ""
94
"Convert to Indexed using default settings\n"
95 96
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
97 98
"Konverze do indexovaného použije implicitní nastavení\n"
"(Ručním provedením lze doladit výsledek)"
99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
#: libgimp/gimpexport.c:306
#, c-format
msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze bitmapové (dvoubarevné) indexované obrázky"

#: libgimp/gimpexport.c:307
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Převést do indexovaného pomocí implicitních nastavení bitmap\n"
"(Výsledek můžete vyladit ručním provedením)"

#: libgimp/gimpexport.c:316
114 115 116
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze RGB obrázky nebo obrázky ve stupních šedi"
117

118
#: libgimp/gimpexport.c:325
119 120 121
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze RGB nebo indexované obrázky"
122

123
#: libgimp/gimpexport.c:335
124 125 126
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "%s umí zpracovat pouze obrázky ve stupních šedi nebo indexované"
127

128
#: libgimp/gimpexport.c:346
129 130 131
#, c-format
msgid "%s needs an alpha channel"
msgstr "%s vyžaduje alfa kanál"
132

133
#: libgimp/gimpexport.c:347
134
msgid "Add Alpha Channel"
135
msgstr "Přidat alfa kanál"
136

137
#: libgimp/gimpexport.c:382
138
msgid "Confirm Save"
139
msgstr "Potvrzení zápisu"
140

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
141
#: libgimp/gimpexport.c:388
142
msgid "Confirm"
143
msgstr "Potvrzení"
144

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
145
#: libgimp/gimpexport.c:457
146 147 148
msgid "Export File"
msgstr "Exportovat soubor"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
149
#: libgimp/gimpexport.c:461
150 151
msgid "_Ignore"
msgstr "_Ignorovat"
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
152

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
153
#: libgimp/gimpexport.c:463
154 155
msgid "_Export"
msgstr "_Exportovat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
156

157
#. the headline
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
158
#: libgimp/gimpexport.c:485
159
#, c-format
160
msgid ""
161
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
162
"reasons:"
163 164 165
msgstr ""
"Váš obrázek by měl být před zápisem exportován jako %s z následujících "
"důvodů:"
166

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
167
#: libgimp/gimpexport.c:563
168
msgid "The export conversion won't modify your original image."
169
msgstr "Exportní konverze by neměla změnit původní obrázek."
170

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
171
#: libgimp/gimpexport.c:665
172 173 174 175 176 177 178
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Chcete zapsat masku vrstev jako %s.\n"
"To nezapíše viditelné vrstvy."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
179

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
180
#: libgimp/gimpexport.c:671
181 182 183 184 185 186 187
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Chcete zapsat kanál (uložený výběr) jako %s.\n"
"To nezapíše viditelné vrstvy."
Manish Singh's avatar
Manish Singh committed
188

189
#: libgimp/gimpfontmenu.c:89
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
190
msgid "Font Selection"
191
msgstr "Výběr písma"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
192

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
193
#: libgimp/gimpgradientmenu.c:103
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
194
msgid "Gradient Selection"
195
msgstr "Výběr přechodu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
196

197 198 199
#: libgimp/gimpmenu.c:411 libgimpwidgets/gimpintstore.c:183
msgid "(Empty)"
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
200

201
#: libgimp/gimppatternmenu.c:115
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
202
msgid "Pattern Selection"
203
msgstr "Výběr vzorku"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
204

205
#: libgimp/gimpunitcache.c:57
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
206 207 208
msgid "percent"
msgstr "procenta"

209 210 211 212
#: libgimpbase/gimputils.c:161 libgimpbase/gimputils.c:166
msgid "(invalid UTF-8 string)"
msgstr "(neplatný řetězec v UTF-8)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
213
#: libgimpbase/gimputils.c:244
214
#, c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
215
msgid "%d Bytes"
216
msgstr "%d bajtů"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
217

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
218
#: libgimpbase/gimputils.c:249
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
219 220
#, c-format
msgid "%.2f KB"
221
msgstr "%.2f KB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
222

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
223
#: libgimpbase/gimputils.c:253
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
224 225
#, c-format
msgid "%.1f KB"
226
msgstr "%.1f KB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
227

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
228
#: libgimpbase/gimputils.c:257
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
229 230
#, c-format
msgid "%d KB"
231
msgstr "%d KB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
232

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
233
#: libgimpbase/gimputils.c:264
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
234 235
#, c-format
msgid "%.2f MB"
236
msgstr "%.2f MB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
237

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
238
#: libgimpbase/gimputils.c:268
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
239 240
#, c-format
msgid "%.1f MB"
241
msgstr "%.1f MB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
242

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
243
#: libgimpbase/gimputils.c:272
244 245 246 247
#, c-format
msgid "%d MB"
msgstr "%d MB"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
248
#: libgimpbase/gimputils.c:279
249 250 251 252
#, c-format
msgid "%.2f GB"
msgstr "%.2f GB"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
253
#: libgimpbase/gimputils.c:283
254 255 256 257
#, c-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
258
#: libgimpbase/gimputils.c:287
259 260 261 262
#, c-format
msgid "%d GB"
msgstr "%d GB"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
263
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:177
264 265 266 267
#, c-format
msgid "Loading module: '%s'\n"
msgstr "Načítá se modul: '%s'\n"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
268 269 270
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:194 libgimpmodule/gimpmodule.c:213
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:328 libgimpmodule/gimpmodule.c:356
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:450
271
#, c-format
272 273
msgid "Module '%s' load error: %s"
msgstr "Chyba při načítání modulu '%s': %s"
274

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
275
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:283
276 277 278 279
#, c-format
msgid "Skipping module: '%s'\n"
msgstr "Vynechává se modul: '%s'\n"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
280
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:424
281 282 283
msgid "Module error"
msgstr "Chyba modulu"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
284
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:425
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
285
msgid "Loaded"
286
msgstr "Načteno"
287

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
288
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:426
289 290 291
msgid "Load failed"
msgstr "Načtení selhalo"

Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
292
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:427
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
293
msgid "Not loaded"
294
msgstr "Nenačteno"
295

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
296
#: libgimpthumb/gimpthumb-utils.c:196
297 298 299 300
#, c-format
msgid "Failed to create thumbnail folder '%s'."
msgstr "Nemohu vytvořit adresář miniatur '%s'."

301 302 303
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:93
msgid "/_Foreground Color"
msgstr "/Barva po_předí"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
304

305 306 307
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:95
msgid "/_Background Color"
msgstr "/Barva po_zadí"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
308

309 310 311
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:98
msgid "/Blac_k"
msgstr "/_Černá"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
312

313 314 315
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:100
msgid "/_White"
msgstr "/_Bílá"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
316

317
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:142
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
318
msgid "Scales"
319
msgstr "Stupnice"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
320

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
321
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
322 323 324
msgid "_H"
msgstr "_O"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
325
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
326 327 328
msgid "_S"
msgstr "_S"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
329
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
330 331 332
msgid "_V"
msgstr "_H"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
333
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
334 335 336
msgid "_R"
msgstr "_R"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
337
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
338 339 340
msgid "_G"
msgstr "_G"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
341
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
342 343 344
msgid "_B"
msgstr "_B"

345
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:170
346 347 348
msgid "_A"
msgstr "_A"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
349
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:357
350 351 352
msgid "Hue"
msgstr "Odstín"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
353
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
354
#: modules/cdisplay_proof.c:317
355 356 357
msgid "Saturation"
msgstr "Sytost"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
358
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
359 360 361
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
362
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
363
msgid "Red"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
364
msgstr "Červená"
365

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
366
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
367
msgid "Green"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
368
msgstr "Zelená"
369

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
370
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:179 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
371
msgid "Blue"
Miloslav Trmac's avatar
Miloslav Trmac committed
372
msgstr "Modrá"
373

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
374
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:180 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
375 376 377
msgid "Alpha"
msgstr "Alfa"

378
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:254
379 380 381
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML"
msgstr "Hexadecimální barevná notace jako v HTML"

382
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:268
383 384 385
msgid "He_x Triplet:"
msgstr "Trojice he_x:"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
386 387
#: libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:203
msgid "Current:"
388
msgstr "Aktuální:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
389 390 391

#: libgimpwidgets/gimpcolorselection.c:225
msgid "Old:"
392
msgstr "Staré:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
393

394
#: libgimpwidgets/gimpfileentry.c:351
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
395
msgid "Select Folder"
396
msgstr "Výběr adresáře"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
397

398
#: libgimpwidgets/gimpfileentry.c:353
399
msgid "Select File"
400
msgstr "Výběr souboru"
401

402
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:232
403 404 405
msgid "KiloBytes"
msgstr "kilobajtů"

406
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:233
407 408 409
msgid "MegaBytes"
msgstr "megabajtů"

410
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:234
411 412 413
msgid "GigaBytes"
msgstr "gigabajtů"

414 415 416 417 418 419 420 421
#: libgimpwidgets/gimppatheditor.c:243
msgid "Writable"
msgstr "Zapisovatelný"

#: libgimpwidgets/gimppatheditor.c:252
msgid "Folder"
msgstr "Adresář"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
422 423 424 425 426
#: libgimpwidgets/gimppickbutton.c:141
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
427 428
"Klikněte na zaměřovač oka, a poté vyberte barvu kliknutím na tuto barvu "
"kdekoli na vaší obrazovce"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
429

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
430
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:113
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
431
msgid "Anchor"
432
msgstr "Ukotvit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
433

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
434
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:114
435 436
msgid "_Duplicate"
msgstr "_Duplikovat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
437

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
438
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:115
439 440
msgid "_Edit"
msgstr "_Úpravy"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
441

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
442
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:116
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
443
msgid "Linked"
444
msgstr "Spojený"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
445

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
446
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:117
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
447
msgid "Paste as New"
448
msgstr "Vložit jako nové"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
449

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
450
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:118
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
451
msgid "Paste Into"
452
msgstr "Vložit do"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
453

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
454
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:119
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
455
msgid "_Reset"
456
msgstr "_Obnovit"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
457

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
458
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:120
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
459
msgid "Visible"
460
msgstr "Viditelný"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
461

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
462
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:168
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
463
msgid "L_etter Spacing"
464
msgstr "Roz_estup písmen"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
465

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
466
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:169
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
467
msgid "L_ine Spacing"
468
msgstr "Řá_dkování"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
469

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
470
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:184
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
471 472 473
msgid "_Resize"
msgstr "Změnit _velikost"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
474
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:185 libgimpwidgets/gimpstock.c:284
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
475 476 477
msgid "_Scale"
msgstr "Š_kálovat"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
478
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:263
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
479
msgid "Crop"
480
msgstr "Ořezat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
481

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
482
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:280
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
483
msgid "_Transform"
484
msgstr "_Transformace"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
485

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
486
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:283
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
487
msgid "_Rotate"
488
msgstr "_Rotovat"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
489

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
490
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:285
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
491
msgid "_Shear"
492
msgstr "Na_klonění"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
493

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
494
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:304
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
495
msgid "More..."
496
msgstr "Více..."
497

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
498
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:614
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
499
msgid "Unit Selection"
500
msgstr "Výběr jednotek"
501

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
502
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:657
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
503 504
msgid "Unit"
msgstr "Jednotka"
505

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
506
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:661
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
507 508
msgid "Factor"
msgstr "Faktor"
509

510
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:808
511
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
512 513
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
514
msgstr ""
515 516
"Tato hodnota se použije pro hnízdo náhodného generátoru - umožňuje to "
"zopakovat zadanou \"náhodnou\" operaci"
517

518
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:812
519 520
msgid "_New Seed"
msgstr "_Nové hnízdo"
521

522
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:825
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
523
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
524
msgstr "Hnízdo generátoru náhodného čísla z generovaného náhodného čísla"
525

526
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:829
527
#, fuzzy
528
msgid "_Randomize"
529 530
msgstr "_Generovat náhodná čísla"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
531
#: modules/cdisplay_colorblind.c:124
532 533
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
msgstr "Filtr simulace barevné poruchy (algoritmus Brettel-Vienot-Mollon)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
534

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
535
#: modules/cdisplay_colorblind.c:190
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
536
msgid "Color Deficient Vision"
537
msgstr "Vidění s barevnou poruchou"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
538

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
539 540
#: modules/cdisplay_colorblind.c:464
msgid "Color _Deficiency Type:"
541
msgstr "Typ barevné _poruchy:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
542

543
#: modules/cdisplay_colorblind.c:469
544 545
msgid "Protanopia (insensitivity to red)"
msgstr "Protanopie (necitlivost na červenou)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
546

547
#: modules/cdisplay_colorblind.c:471
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
548
msgid "Deuteranopia (insensitivity to green)"
549
msgstr "Deuteroanopie (barvoslepost na zelenou)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
550

551
#: modules/cdisplay_colorblind.c:473
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
552
msgid "Tritanopia (insensitivity to blue)"
553
msgstr "Tritanopie (necitlivost na modrou)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
554

555
#: modules/cdisplay_gamma.c:90
556 557 558
msgid "Gamma color display filter"
msgstr "Zobrazovací filtr barvy gama"

559
#: modules/cdisplay_gamma.c:156
560 561 562
msgid "Gamma"
msgstr "Gama"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
563 564
#: modules/cdisplay_gamma.c:311
msgid "_Gamma:"
565
msgstr "_Gama:"
566

567
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:90
568 569 570
msgid "High Contrast color display filter"
msgstr "Zobrazovací filtr vysoce kontrastních barev"

571
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:156
572 573 574
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
575 576
#: modules/cdisplay_highcontrast.c:308
msgid "Contrast C_ycles:"
577
msgstr "_Cykly kontrastu:"
578

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
579 580 581 582 583 584 585 586
#: modules/cdisplay_proof.c:102
msgid "Color proof filter using ICC color profile"
msgstr ""

#: modules/cdisplay_proof.c:166
msgid "Color Proof"
msgstr ""

587
#: modules/cdisplay_proof.c:313
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
588 589 590
msgid "Perceptual"
msgstr ""

591
#: modules/cdisplay_proof.c:315
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
592 593 594
msgid "Relative Colorimetric"
msgstr ""

595
#: modules/cdisplay_proof.c:319
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
596 597 598
msgid "Absolute Colorimetric"
msgstr ""

599
#: modules/cdisplay_proof.c:330
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
600
msgid "_Intent:"
601
msgstr "_Cíl:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
602

603
#: modules/cdisplay_proof.c:333
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
604
msgid "Choose an ICC Color Profile"
605
msgstr "Zvolte profil barev ICC"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
606

607
#: modules/cdisplay_proof.c:336
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
608
msgid "_Profile:"
609
msgstr "_Profil:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
610

611
#: modules/cdisplay_proof.c:344
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
612
msgid "_Black Point Compensation"
613
msgstr "_Kompenzace černého bodu"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
614

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
615
#: modules/colorsel_cmyk.c:73
616 617 618
msgid "CMYK color selector"
msgstr "Výběr barev CMYK"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
619
#: modules/colorsel_cmyk.c:132
620 621
msgid "CMYK"
msgstr "CMYK"
622

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
623
#: modules/colorsel_cmyk.c:149
624 625 626
msgid "_C"
msgstr "_C"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
627
#: modules/colorsel_cmyk.c:150
628 629 630
msgid "_M"
msgstr "_M"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
631
#: modules/colorsel_cmyk.c:151
632 633 634
msgid "_Y"
msgstr "_Y"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
635
#: modules/colorsel_cmyk.c:152
636 637 638
msgid "_K"
msgstr "_K"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
639
#: modules/colorsel_cmyk.c:156
640 641 642
msgid "Cyan"
msgstr "Modrozelená"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
643
#: modules/colorsel_cmyk.c:157
644 645 646
msgid "Magenta"
msgstr "Fialová"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
647
#: modules/colorsel_cmyk.c:158
648 649 650
msgid "Yellow"
msgstr "Žlutá"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
651
#: modules/colorsel_cmyk.c:159
652 653 654
msgid "Black"
msgstr "Černá"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
655 656
#: modules/colorsel_cmyk.c:193
msgid "Black Pullout (%):"
657
msgstr "Použití černé (%):"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
658

659
#: modules/colorsel_triangle.c:110
660 661 662
msgid "Painter-style triangle color selector"
msgstr "Výběr barev z trojúhelníku na malířský způsob"

663
#: modules/colorsel_triangle.c:182
664 665
msgid "Triangle"
msgstr "Trojúhelník"
666

667
#: modules/colorsel_water.c:104
668 669 670
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr "Výběr barev ve stylu vodovek"

671
#: modules/colorsel_water.c:176
672 673
msgid "Watercolor"
msgstr "Vodová barva"
674

675
#: modules/colorsel_water.c:251
676 677
msgid "Pressure"
msgstr "Tlak"
678

679 680 681
#~ msgid "None"
#~ msgstr "Nic"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692
#~ msgid ""
#~ "No %s in gimprc:\n"
#~ "You need to add an entry like\n"
#~ "(%s \"%s\")\n"
#~ "to your %s file."
#~ msgstr ""
#~ "V gimprc chybí %1$s:\n"
#~ "Do svého souboru %4$s\n"
#~ "musíte přidat položku jako\n"
#~ "(%2$s \"%3$s\")."

693 694 695 696 697
#~ msgid "Preview"
#~ msgstr "Náhled"

#~ msgid "Parameter Settings"
#~ msgstr "Nastavení parametrů"