Commit ea68cc79 authored by Jeremy Bicha's avatar Jeremy Bicha

New upstream version 3.34.1

parents d09846c3 64afa3d6
3.34.1 - Oct 07, 2019
=====================
Changes since 3.34.0
- Prevent machine names from expanding the icon view
- Recommend Debian 10 and Endless OS 3.6 in "Download an OS"
- Added/updated/fixed translations:
- Czech
- Serbian
- Slovak
- Lithuanian
- Japanese
- Danish
All contributors to this release:
Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>
Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>
Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>
Felipe Borges <felipeborges@gnome.org>
Марко Костић <marko.m.kostic@gmail.com>
Marek Černocký <marek@manet.cz>
Ryuta Fujii <translation@sicklylife.jp>
Will Thompson <will@willthompson.co.uk>
3.34.0 - Sep 09, 2019
=====================
......
......@@ -39,10 +39,10 @@
</screenshot>
</screenshots>
<releases>
<release version="3.34.0" date="2019-09-09">
<release version="3.34.1" date="2019-10-07">
<description>
<p>Boxes 3.34 is the latest stable version of GNOME Boxes, and it
contains all the features introduced since our 3.32 release.
<p>Boxes 3.34.1 is the latest stable version of GNOME Boxes, and it
contains all the features and bugfixes introduced since our 3.32 release.
</p>
<ul>
<li>Add 3D Acceleration option to the VM's Properties</li>
......
......@@ -14,5 +14,6 @@
<os_id>http://fedoraproject.org/silverblue/30</os_id>
<os_id>http://ubuntu.com/ubuntu/19.04</os_id>
<os_id>http://opensuse.org/opensuse/15.1</os_id>
<os_id>http://debian.org/debian/9</os_id>
<os_id>http://debian.org/debian/10</os_id>
<os_id>http://endlessos.com/eos/3.6</os_id>
</list>
......@@ -88,6 +88,7 @@
<property name="ellipsize">middle</property>
<property name="lines">3</property>
<property name="wrap">True</property>
<property name="wrap-mode">word-char</property>
<property name="margin-top">10</property>
</object>
<packing>
......
# Czech translation for gnome-boxes.
# Copyright (C) 2014 gnome-boxes's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-boxes package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2014, 2015, 2017, 2018.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-boxes\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-28 09:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-06 20:44+0100\n"
"Project-Id-Version: gnome-boxes gnome-3.34\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-07 09:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-09-09 18:26+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
......@@ -47,12 +47,13 @@ msgstr "2018"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/backup.page:17
msgid "Write the configuration of a box to a file to back it up or move it."
msgstr "Zapsat nastavení boxu do souboru pro účely zálohy nebo přesunu."
msgstr ""
"Jak zapsat nastavení boxu do souboru pro účely zálohy nebo přesunu boxu."
#. (itstool) path: page/title
#: C/backup.page:20
msgid "Back up or move a box"
msgstr "Zálohovat nebo přesunout box"
msgstr "Zálohování nebo přesun boxu"
#. (itstool) path: page/p
#: C/backup.page:22
......@@ -62,10 +63,10 @@ msgid ""
"requires the <cmd>virsh</cmd> command from the <app>libvirt</app> or "
"<app>libvirt-client</app> package."
msgstr ""
"Pro zazálohování nebo přesun boxu je zapotřebí dvou součástí: souboru s "
"obrazem jeho úložiště a dále nastavení boxu, uložené v podobě souboru XML. "
"Uložení nastavení vyžaduje příkaz <cmd>virsh</cmd> z balíčku <app>libvirt</"
"app> nebo <app>libvirt-client</app>."
"Pro zazálohování nebo přesun boxu je zapotřebí dvou věcí: souboru s obrazem "
"úložiště boxu a nastavení boxu uloženého v souboru XML. K uložení nastavení "
"je zapotřebí příkaz <cmd>virsh</cmd> z balíčku <app>libvirt</app> nebo "
"<app>libvirt-client</app>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/backup.page:29
......@@ -76,7 +77,7 @@ msgstr "V okně terminálu napište"
#: C/backup.page:30
#, no-wrap
msgid "virsh dumpxml Name &gt; Name.xml"
msgstr "virsh dumpxml Nazev &gt; Nazev.xml"
msgstr "virsh dumpxml Název &gt; Název.xml"
#. (itstool) path: item/p
#: C/backup.page:31
......@@ -84,8 +85,8 @@ msgid ""
"where <cmd>Name</cmd> is the <app>Boxes</app> name, or <em>domain</em>, of "
"your box. To list the domains seen by <app>Boxes</app>, type"
msgstr ""
"kde <cmd>Nazev</cmd> je název <app>Boxes</app> nebo <em>doména</em> vašeho "
"boxu. Pro vypsání domén viděných <app>Boxy</app> napište"
"kde <cmd>Název</cmd> je název v <app>Boxech</app> nebo <em>doména</em> "
"vašeho boxu. Pro vypsání domén, které <app>Boxy</app> znají, napište"
#. (itstool) path: item/code
#: C/backup.page:33
......@@ -99,8 +100,8 @@ msgid ""
"Copy the <cmd>.xml</cmd> file you just created to your backup or temporary "
"storage location."
msgstr ""
"Soubor <cmd>.xml</cmd>, který jste právě vytvořili, zkopírujte do své zálohy "
"nebo do dočasného umístění."
"Soubor <cmd>.xml</cmd>, který jste právě vytvořili, zkopírujte mezi své "
"zálohy nebo do dočasného umístění."
#. (itstool) path: item/p
#: C/backup.page:40
......@@ -109,9 +110,9 @@ msgid ""
"a file with the domain name of your box and ending in <cmd>.qcow2</cmd>, "
"located in <file>~/.local/share/gnome-boxes/images/</file>."
msgstr ""
"Zkopírujte soubor s obrazem do svého zálohovacího nebo dočasného umístění. "
"Bude to soubor s názvem domény vašeho boxu a příponou <cmd>.qcow2</"
"cmd>, nacházející se v <file>~/.local/share/gnome-boxes/images/</file>."
"Zkopírujte soubor s obrazem mezi své zálohy nebo do dočasného umístění. Bude "
"to soubor tvořený názvem domény vašeho boxu a příponou <cmd>.qcow2</cmd> a "
"nacházející se v <file>~/.local/share/gnome-boxes/images/</file>."
#. (itstool) path: section/title
#: C/backup.page:48
......@@ -130,7 +131,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/backup.page:56
msgid "Exit <app>Boxes</app>."
msgstr "Ukončení <app>Boxů</app>."
msgstr "Ukončete aplikaci <app>Boxy</app>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/backup.page:59
......@@ -149,24 +150,24 @@ msgid ""
"In a terminal window, navigate to the directory or device containing the "
"<cmd>.xml</cmd> file you stored. Type"
msgstr ""
"V okně terminálu přejděte do složky nebo zařízení obsahujícího soubor <cmd>.xml</"
"cmd>, který jste uložili. Zadejte"
"V okně terminálu přejděte do složky nebo zařízení obsahujícího soubor <cmd>."
"xml</cmd>, který jste uložili. Zadejte"
#. (itstool) path: item/code
#: C/backup.page:66
#, no-wrap
msgid "virsh define Name.xml"
msgstr "virsh define Nazev.xml"
msgstr "virsh define Název.xml"
#. (itstool) path: item/p
#: C/backup.page:67
msgid "where <cmd>Name</cmd> is the domain of your box."
msgstr "kde <cmd>Nazev</cmd> je doména vašeho boxu."
msgstr "kde <cmd>Název</cmd> je doména vašeho boxu."
#. (itstool) path: item/p
#: C/backup.page:70
msgid "Launch <app>Boxes</app>."
msgstr "Spuštění <app>Boxů</app>."
msgstr "Spusťte aplikaci <app>Boxy</app>."
#. (itstool) path: credit/years
#: C/clipboard.page:13 C/delete.page:11 C/disk-images.page:11 C/index.page:23
......@@ -214,7 +215,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Klikněte pravým tlačítkem na box v zobrazení skupin a vyberte "
"<gui>Vlastnosti</gui>, nebo, když je box spuštěný, klikněte na tlačítko "
"nabídky (<_:media-1/>) v hlavičkové liště a vyberte <gui>Vlastnosti</gui>."
"nabídky (<_:media-1/>) v záhlavní liště a vyberte <gui>Vlastnosti</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/clipboard.page:31
......@@ -300,8 +301,8 @@ msgid ""
"Enter a URL containing the protocol, IP address and port number of the "
"remote device or service. For example:"
msgstr ""
"Zadejte adresu URL obsahující protokol, adresu IP a číslo portu "
"vzdáleného zařízení nebo služby. Například:"
"Zadejte adresu URL obsahující protokol, adresu IP a číslo portu vzdáleného "
"zařízení nebo služby. Například:"
#. (itstool) path: item/code
#: C/connect.page:37
......@@ -333,8 +334,7 @@ msgstr ""
#: C/connect.page:44
msgid "vnc:// to connect to a remote <app>vino</app> or <app>VNC</app> server."
msgstr ""
"vnc:// pro připojení ke vzdálenému <app>vino</app> nebo <app>VNC</app> "
"serveru."
"vnc:// pro připojení ke vzdálenému serveru <app>vino</app> nebo <app>VNC</app>."
#. (itstool) path: note/p
#: C/connect.page:48
......@@ -510,11 +510,11 @@ msgid ""
"interfaces with libvirt, such as <app>virt-manager</app>, then <app>Boxes</"
"app> will also read from the folder that software uses to store its images."
msgstr ""
"Ve výchozím stavu <app>Boxy</app> obrazy disků standardně uchovávají ve "
"složce <file>~/.local/share/gnome-boxes/images/</file>. Pokud používáte "
"ještě nějaký další software, který je propojený s libvirt, třeba <app>virt-"
"manager</app>, pak budou <app>Boxy</app> číst i ze složky, kterou používá k "
"uchování obrazů tento software."
"Standardně <app>Boxy</app> uchovávají obrazy disků ve složce <file>~/.local/"
"share/gnome-boxes/images/</file>. Pokud používáte ještě nějaký další "
"software, který je propojený s libvirt, třeba <app>virt-manager</app>, budou "
"<app>Boxy</app> číst i ze složky, kterou používá k uchování obrazů tento "
"software."
#. (itstool) path: media/span
#: C/index.page:9
......@@ -558,9 +558,8 @@ msgid ""
"remotely. It also allows you to connect to the display of a remote computer."
msgstr ""
"<app>Boxy</app> jsou aplikace, která vám poskytuje přístup k <link xref="
"\"what-is-a-virtual-machine\">virtuálním strojům</link> spuštěným ať už "
"místně nebo vzdáleně. Umožňuje také připojení k obrazovce vzdáleného "
"počítače."
"\"what-is-a-virtual-machine\">virtuálním strojům</link> běžícím ať už místně "
"nebo vzdáleně. Umožňuje také připojení k obrazovce vzdáleného počítače."
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:44
......@@ -652,7 +651,7 @@ msgstr "<link xref=\"search\">Vyhledat</link> box."
#: C/interface.page:44
msgid "Click the checkmark button in the header bar to enter selection mode."
msgstr ""
"Kliknutím na tlačítko se zaškrtávátkem v hlavičkové liště vstoupit do režimu "
"Kliknutím na tlačítko se zaškrtávátkem v záhlavní liště vstoupit do režimu "
"výběru."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -749,8 +748,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"<gui>Obecné</gui>: zobrazí <gui>Název</gui> a <gui>Zprostředkovatele</gui> "
"boxu nebo použitý virtualizér (jako je <em>QEMU</em>). Pro vzdálené boxy "
"tato karta zobrazí také <gui>Protokol</gui> (jako je <em>VNC</em>) a adresu"
"<gui>URL</gui>, která se používá pro vzdálený přístup. Když je box "
"tato karta zobrazí také <gui>Protokol</gui> (jako je <em>VNC</em>) a "
"adresu<gui>URL</gui>, která se používá pro vzdálený přístup. Když je box "
"spuštěný, objeví se zde přepínač <gui>Sdílet schránku</gui>."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -784,7 +783,7 @@ msgid ""
"running machines which support spice-webdavd."
msgstr ""
"<gui>Zařízení a sdílení</gui>: tlačítko <gui style=\"button\">Vybrat</gui> "
"umožňuje zadat popis umístění mechaniky CD/DVD nebo obrazu ISO. Tlačítko "
"umožňuje zadat cestu umístění mechaniky CD/DVD nebo obrazu ISO. Tlačítko "
"<gui style=\"button\">Odstranit</gui> je odpojí. Pokud je box zrovna "
"spuštěný, jsou vypsaná zařízení USB připojená k hostiteli a můžete je "
"jednotlivě řídit přepínačem <gui>❙</gui>/<gui>○</gui>. <link xref=\"shared-"
......@@ -810,7 +809,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"K zobrazení vlastností se dostanete také použitím tlačítka <gui style="
"\"button\">Přizpůsobit</gui> při nastavování místního boxu. Pokud je box "
"spuštěný, klikněte na tlačítko nabídky (<_:media-1/>) v hlavičkové liště a "
"spuštěný, klikněte na tlačítko nabídky (<_:media-1/>) v záhlavní liště a "
"vyberte <gui>Vlastnosti</gui>."
#. (itstool) path: credit/years
......@@ -835,12 +834,12 @@ msgid ""
"machine. To send a key sequence instead to the running guest:"
msgstr ""
"Některé kombinace kláves jsou automaticky přesměrovány do hostujícího "
"stroje. Když chcete kombinaci kláves místo toho poslat do spuštěného hosta:"
"stroje. Když chcete kombinaci kláves místo toho poslat do běžícího hosta:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/keystrokes.page:27
msgid "Click the keyboard (<_:media-1/>) button in the header bar."
msgstr "Klikněte na tlačítko s klávesnicí (<_:media-1/>) v hlavičkové liště."
msgstr "Klikněte na tlačítko s klávesnicí (<_:media-1/>) v záhlavní liště."
#. (itstool) path: item/p
#: C/keystrokes.page:31
......@@ -944,6 +943,11 @@ msgid ""
"take to suspend/resume. The recommended memory will be sufficient since this "
"information comes from the OSes documentations."
msgstr ""
"Neměli byste rozhodně přidělit boxu veškerou dostupnou paměť, protože "
"hostující systém potřebuje nějakou paměť k běhu a navíc, čím více paměti "
"přidělíte, tím déle budou trvat operace uspání/obnovení. Kolik paměti je "
"dostačující byste měli zjistit v dokumentaci k hostovanému operačnímu "
"systému."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/prop-trouble.page:16
......@@ -1004,7 +1008,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/p
#: C/search.page:27
msgid "Press <key>Esc</key> to dismiss the search."
msgstr "Stisknutím <key>Esc</key> hledání skryjete."
msgstr "Zmáčknutím <key>Esc</key> hledání skryjete."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/shared-folders.page:15
......@@ -1023,14 +1027,14 @@ msgid ""
"to set folders in your host system which you desire to browse from inside "
"your virtual machine."
msgstr ""
"Pokud je váš virtuální stroj spuštěný a obsahuje spice-webdavd, můžete si "
"nastavit složky ve svém hostitelském systému, do kterých si přejete "
"přistupovat z prostředí virtuálního stroje."
"Pokud váš virtuální stroj běží a obsahuje spice-webdavd, můžete si nastavit "
"složky ve svém hostitelském systému, do kterých si přejete přistupovat z "
"prostředí virtuálního stroje."
#. (itstool) path: item/p
#: C/shared-folders.page:27
msgid "Make sure your virtual machine is running."
msgstr "Ověřte, že je váš virtuální stroj spuštěný."
msgstr "Ujistěte se, že váš virtuální stroj běží."
#. (itstool) path: item/p
#: C/shared-folders.page:28 C/usb-redirection.page:46
......@@ -1041,7 +1045,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Klikněte pravým tlačítkem na box v zobrazení skupin a vyberte "
"<gui>Vlastnosti</gui>, nebo klikněte na tlačítko nabídky (<_:media-1/>) v "
"hlavičkové liště a vyberte <gui>Vlastnosti</gui>."
"záhlavní liště a vyberte <gui>Vlastnosti</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/shared-folders.page:32
......@@ -1084,7 +1088,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:29
msgid "Action"
msgstr "Akce"
msgstr "Činnost"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:32
......@@ -1189,7 +1193,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Otevřete <link xref=\"interface#properties\">zobrazení vlastností</link> "
"daného boxu. Pokud je box spuštěný, klikněte na tlačítko nabídky (<_:media-1/"
">) v hlavičkové liště a vyberte <gui>Vlastnosti</gui>."
">) v záhlavní liště a vyberte <gui>Vlastnosti</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/shutdown.page:33
......@@ -1228,8 +1232,7 @@ msgid ""
"the snapshot creation."
msgstr ""
"Zachycené stavy obsahují přesný stav disku virtuálního stroje a mohou také "
"obsahovat data z paměti u boxů, pokud byly ve chvíli vytvoření snímku "
"spuštěné."
"obsahovat data z paměti u boxu, pokud byl ve chvíli zachycení stavu spuštěný."
#. (itstool) path: item/p
#: C/snapshot-create.page:43 C/snapshot-delete.page:30
......@@ -1409,7 +1412,7 @@ msgid ""
"host CPU using KVM."
msgstr ""
"<app>QEMU</app> je emulátor a virtualizér počítačů. Jako emulátor počítače "
"umožňuje spouštění operačních systémů a programů vytvořených pro jeden typ "
"umožňuje běh operačních systémů a programů vytvořených pro jeden typ "
"počítače (např. desku ARM) na jiném typu počítače (např. na vašem PC). Jako "
"virtualizér, dosahuje QEMU téměř přirozeného výkonu tím, že provádí kód "
"hosta přímo na hostitelském CPU pomocí KVM."
......@@ -1473,8 +1476,8 @@ msgid ""
"output of the guest OS to the client and relaying of user input (mouse and "
"keyboard) from client to guest."
msgstr ""
"Server SPICE je knihovna spuštěná uvnitř programu QEMU. Odpovídá především "
"za ověřování klientských připojení, přenos grafického výstupu hostitelského "
"Server SPICE je knihovna běžící uvnitř programu QEMU. Odpovídá především za "
"ověřování klientských připojení, přenos grafického výstupu hostitelského "
"operačního systému ke klientovi a přenos vstupu od uživatele (myš a "
"klávesnice) od klienta k hostiteli."
......@@ -1516,8 +1519,7 @@ msgstr "Zeeshan Ali (Khattak)"
#: C/system-requirements.page:31
msgid "Hardware required to run a <app>Boxes</app> virtual machine."
msgstr ""
"Jaký hardware je požadován pro spouštění virtuálního stroje pomocí "
"<app>Boxů</app>."
"Jaký hardware je požadován pro běh virtuálního stroje pomocí <app>Boxů</app>."
#. (itstool) path: page/title
#: C/system-requirements.page:36
......@@ -1544,7 +1546,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/system-requirements.page:47
msgid "20 GB of maximum storage space."
msgstr "20 GB jako maximum úložného prostoru."
msgstr "20 GB jako maximum úložného prostoru"
#. (itstool) path: note/p
#: C/system-requirements.page:49
......@@ -1562,7 +1564,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/system-requirements.page:56
msgid "500 MB of RAM."
msgstr "500 MB operační paměti."
msgstr "500 MB operační paměti"
#. (itstool) path: note/p
#: C/system-requirements.page:61
......@@ -1618,7 +1620,7 @@ msgstr "Jak v boxu povolit hostitelské zařízení USB:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/usb-redirection.page:45
msgid "Make sure the box is running."
msgstr "Ověřte, že je box spuštěný."
msgstr "Ověřte, že box běží."
#. (itstool) path: item/p
#: C/usb-redirection.page:50
......@@ -1637,12 +1639,12 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: credit/name
#: C/virtualization.page:15
msgid "Priya Pandya"
msgstr ""
msgstr "Priya Pandya"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/virtualization.page:17
msgid "2019"
msgstr ""
msgstr "2019"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/virtualization.page:22
......@@ -1673,23 +1675,27 @@ msgstr "<cmd>gnome-boxes --checks</cmd>"
#. (itstool) path: page/p
#: C/virtualization.page:33
msgid "To enable Virtualization on your system:"
msgstr ""
msgstr "Když chcete povolit hardwarovou virtualizaci ve svém systému:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/virtualization.page:35
msgid "Reboot the system and open the <gui>BIOS</gui> menu"
msgstr ""
"Restartujte systém a hned zkraje otevřete nastavení <gui>UEFI</gui>/"
"<gui>BIOS</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/virtualization.page:36
msgid ""
"Select <gui>Restore Defaults</gui> option and then <gui>Save and Exit</gui>"
msgstr ""
"Vyberte volbu <gui>Restore Defaults</gui> a pak <gui>Save and Exit</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/virtualization.page:37
msgid "Reboot and again open <gui>BIOS</gui>"
msgstr ""
"Počítač se restartuje a opět hned otevřete <gui>UEFI</gui>/<gui>BIOS</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/virtualization.page:38
......@@ -1697,6 +1703,8 @@ msgid ""
"Open the <gui>Processor</gui> submenu in the <gui>Chipset, Advanced CPU "
"Configuration</gui> or <gui>Northbridge</gui>"
msgstr ""
"Otevřete podnabídku <gui>Processor</gui> v <gui>Chipset</gui>, <gui>Advanced "
"CPU Configuration</gui> nebo <gui>Northbridge</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/virtualization.page:39
......@@ -1706,16 +1714,21 @@ msgid ""
"virtualization extensions may be labeled <gui>Virtualization Extensions, "
"Vanderpool</gui> or various other names depending on the OEM and system BIOS"
msgstr ""
"Zapněte <gui>Intel Virtualization Technology</gui> (nazývanou také Intel VT) "
"nebo <gui>AMD-V</gui>, podle toho, který máte procesor. Rozšíření pro "
"virtualizaci může být také označené <gui>Virtualization Extensions</gui>, "
"<gui>Vanderpool</gui> nebo nějak podobně, v závislosti na výrobci a systému "
"UEFI/BIOS."
#. (itstool) path: item/p
#: C/virtualization.page:40
msgid "<gui>Save and Exit</gui>"
msgstr ""
msgstr "<gui>Save and Exit</gui>"
#. (itstool) path: item/p
#: C/virtualization.page:41
msgid "Reboot and run: <cmd>cat /proc/cpuinfo | grep vmx svm</cmd>"
msgstr ""
msgstr "Restartujte a spusťte: <cmd>cat /proc/cpuinfo | grep vmx svm</cmd>"
#. (itstool) path: page/p
#: C/virtualization.page:44
......@@ -1724,6 +1737,9 @@ msgid ""
"If there is no output your system may not have the virtualization extensions "
"or the correct BIOS setting enabled"
msgstr ""
"Pokud uvidíte nějaký výstup, je rozšíření pro virtualizaci povolené. Žádný "
"výstup znamená, že systém nemá rozšíření pro virtualizaci nebo není zapnuté "
"správné nastavení UEFI/BIOS."
#. (itstool) path: page/title
#: C/what-is-a-virtual-machine.page:26
......@@ -1767,101 +1783,5 @@ msgid ""
msgstr ""
"Virtuální stroj se hodí v případě, kdy potřebujete spustit aplikace, který "
"běží jen na odlišném operačním systému, například Microsot Windows™. Dalším "
"využitím virtuálního stroje je zkoušení softwaru během jeho vývoje nebo "
"využitím virtuálního stroje je testování softwaru během jeho vývoje nebo "
"testování v čistě nainstalovaném prostředí."
#~ msgid ""
#~ "If necessary, switch on the extensions <link href=\"http://docs."
#~ "fedoraproject.org/en-US/Fedora/18/html/"
#~ "Virtualization_Administration_Guide/sect-Virtualization-Troubleshooting-"
#~ "Enabling_Intel_VT_and_AMD_V_virtualization_hardware_extensions_in_BIOS."
#~ "html\">in the BIOS setup</link>"
#~ msgstr ""
#~ "Pokud je zapotřebí, zapněte rozšíření <link href=\"http://docs."
#~ "fedoraproject.org/en-US/Fedora/18/html/"
#~ "Virtualization_Administration_Guide/sect-Virtualization-Troubleshooting-"
#~ "Enabling_Intel_VT_and_AMD_V_virtualization_hardware_extensions_in_BIOS."
#~ "html\">v nastavení UEFI/BIOS</link>"
#~ msgid "Create a box using a Continuous disk image."
#~ msgstr "Jav vytvořit box pomocí obrazu disku Continuous."
#~ msgid "Using Boxes with Continuous"
#~ msgstr "Používání Boxů s Continuous"
#~ msgid ""
#~ "<link href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/GnomeContinuous"
#~ "\">Continuous</link> is GNOME's continuous build system. Boxes is able to "
#~ "create a box from a Continuous <em>qcow2</em> image."
#~ msgstr ""
#~ "<link href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/GnomeContinuous"
#~ "\">Continuous</link> je průběžné sestavení systému GNOME. <app>Boxy</app> "
#~ "dokáží vytvořit box z obrazu <em>qcow2</em> s Continuous."
#~ msgid ""
#~ "The latest images are found at the link provided in the <link href="
#~ "\"https://wiki.gnome.org/Projects/GnomeContinuous#Installation"
#~ "\">Installation</link> section of the wiki page."
#~ msgstr ""
#~ "Nejnovější obraz naleznete pod odkazem nabízeným v části <link href="
#~ "\"https://wiki.gnome.org/Projects/GnomeContinuous#Installation"
#~ "\">Instalace</link> na stránce wiki."
#~ msgid ""
#~ "Images are available in <em>runtime</em> and <em>devel-debug</em> "
#~ "flavors. The <em>devel-debug</em> image results in a virtual machine "
#~ "containing developer tools and headers."
#~ msgstr ""
#~ "Obrazy jsou k dispozici ve variantách <em>runtime</em> a <em>devel-debug</"
#~ "em>. Výsledkem obrazu <em>devel-debug</em> je virtuální stroj obsahující "
#~ "vývojářské nástroje a hlavičkové soubory."
#~ msgid ""
#~ "In <app>Boxes</app>, click <gui style=\"button\">New</gui> to launch the "
#~ "box creation wizard."
#~ msgstr ""
#~ "V <app>Boxy</app> klikněte na <gui style=\"button\">Nový</gui> a spustí "
#~ "se průvodce vytvořením boxu."
#~ msgid ""
#~ "Click <gui style=\"button\">Enter URL</gui> and type the URL including "
#~ "the full filename of the gzipped runtime or devel-debug qcow2 image. "
#~ "Boxes will download and install the image."
#~ msgstr ""
#~ "Klikněte na <gui style=\"button\">Zadat adresu URL</gui> a vepište adresu "
#~ "URL včetně celého názvu souboru s obrazem qcow2 obsahujícím runtime nebo "
#~ "devel-debug komprimovaný pomocí gzip. Boxy obraz stáhnou a nainstalují."
#~ msgid ""
#~ "If you have already saved an image to disk, click <gui style=\"button"
#~ "\">Select a file</gui> and navigate to the Continuous qcow2 image. Select "
#~ "the file and click <gui style=\"button\">Open</gui>."
#~ msgstr ""
#~ "V případě, že máte obraz již uložený na svém disku, klikněte na <gui "
#~ "style=\"button\">Vybrat soubor</gui> a vyhledejte obraz qcow2 s "
#~ "Continuous. Vyberte soubor a klikněte na <gui style=\"button\">Otevřít</"
#~ "gui>."
#~ msgid ""
#~ "The <gui>Review</gui> page opens. Click <gui style=\"button\">Customize</"
#~ "gui> to adjust memory or disk size, or to rename the box."
#~ msgstr ""
#~ "Otevře se stránka <gui>Shrnutí</gui>. Kliknutím na <gui style=\"button"
#~ "\">Přizpůsobit</gui> můžete upravit velikost paměti a disku nebo box "
#~ "přejmenovat."
#~ msgid ""
#~ "Click <gui style=\"button\">Create</gui>. The collection view returns, "
#~ "and the installation of the box begins."
#~ msgstr ""
#~ "Klikněte na <gui style=\"button\">Vytvořit</gui>. Vrátíte se do zobrazení "
#~ "skupin a instalace započne."
#~ msgid ""
#~ "The information necessary to upgrade a Continuous vm can be found on the "
#~ "<link href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/GnomeContinuous\">wiki page</"
#~ "link>."
#~ msgstr ""
#~ "Informace potřebné k povýšení virtuálního stroje Continuous najdete na "
#~ "<link href=\"https://wiki.gnome.org/Projects/GnomeContinuous\">stránce "
#~ "wiki</link>."
project ('gnome-boxes',
['vala', 'c'],
version: '3.34.0',
version: '3.34.1',
license: 'LGPLv2+',
meson_version: '>= 0.46.0',
)
......
......@@ -7,7 +7,7 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-boxes\n"
"Project-Id-Version: gnome-boxes gnome-3.34\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-boxes/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-13 10:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-16 06:38+0200\n"
......@@ -872,11 +872,12 @@ msgstr "Maximální velikost _disku: "
#, c-format
msgid "Storage resize requires deleting associated snapshot."
msgid_plural "Storage resize requires deleting %llu associated snapshots."
msgstr[0] "Změna velikosti úložiště vyžaduje smazání souvisejícího snímku."
msgstr[0] ""
"Změna velikosti úložiště vyžaduje smazání souvisejícího zachyceného stavu."
msgstr[1] ""
"Změna velikosti úložiště vyžaduje smazání %llu souvisejících snímků."
"Změna velikosti úložiště vyžaduje smazání %llu souvisejících zachycených stavů."
msgstr[2] ""
"Změna velikosti úložiště vyžaduje smazání %llu souvisejících snímků."
"Změna velikosti úložiště vyžaduje smazání %llu souvisejících zachycených stavů."
#: src/libvirt-machine-properties.vala:661
msgid "_Run in background"
......@@ -1106,7 +1107,7 @@ msgstr "Zařízení a sdílení"
#: src/properties-page-widget.vala:27
msgid "Snapshots"
msgstr "Snímky"
msgstr "Zachycené stavy"
#: src/properties-window.vala:58
msgid "Open"
......@@ -1169,25 +1170,25 @@ msgstr "Vrací se k %s…"
#: src/snapshot-list-row.vala:155
msgid "Failed to apply snapshot"
msgstr "Selhalo použití snímku"
msgstr "Selhalo použití zachyceného stavu"
#: src/snapshot-list-row.vala:172
#, c-format
msgid "Snapshot “%s” deleted."
msgstr "Snímek „%s“ byl smazán."
msgstr "Zachycený stav „%s“ byl smazán."
#: src/snapshots-property.vala:61
msgid "No snapshots created yet. Create one using the button below."
msgstr "Doposud nebyl žádný snímek vytvořen. Můžete tak učinit tlačítkem níže."
msgstr "Doposud nebyl žádný stav zachycen. Můžete tak učinit tlačítkem níže."
#: src/snapshots-property.vala:121
msgid "Creating new snapshot…"
msgstr "Vytváří se nový snímek…"
msgstr "Zachytává se nový stav…"
#: src/snapshots-property.vala:129
#, c-format
msgid "Failed to create snapshot of %s"
msgstr "Selhalo vytvoření snímku pro %s"
msgstr "Selhalo zachycení stavu pro %s"
#. Translators: "Unknown" is a placeholder for a box name when it could not be determined
#: src/spice-display.vala:46
......
# Danish translation for gnome-boxes.
# Copyright (C) 2012-2018 gnome-boxes's COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2012-2019 gnome-boxes's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-boxes package.
#
# Kris Thomsen <lakristho@gmail.com>, 2012, 2014.
# Kenneth Nielsen <k.nielsen81@gmail.com>, 2015.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2012-2017.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2012-2017, 2019.
# Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>, 2018.
#
# Konventioner:
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-boxes master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-boxes/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-22 20:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-04-08 20:52+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-04 10:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-02 05:45+0200\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -26,15 +26,15 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in:6
#: data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in:7
msgid "GNOME Boxes"
msgstr "GNOME Boxes"
#: data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in:8
msgid "Simple remote and virtual machines"
msgstr "Simple fjern- og virtuelle maskiner"
#: data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in:9
#: data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in:10
msgid ""
"A simple GNOME 3 application to access remote or virtual systems. Unlike "
"some other virtual machine management software, Boxes is targeted towards "
......@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr ""
"I stedet fokuserer Boxes på at få alting til at virke fra starten med meget "
"lidt arbejde fra brugerens side."
#: data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in:16
#: data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in:17
msgid ""
"You want to install Boxes if you just want a very safe and easy way to try "
"out new operating systems or new (potentially unstable) versions of your "
......@@ -61,11 +61,11 @@ msgstr ""
"af dine yndlingsoperativsystemer, eller hvis du har brug for at forbinde til "
"en fjernmaskine (f.eks. på dit kontor)."
#: data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in:104
#: data/org.gnome.Boxes.appdata.xml.in:64
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
#: data/org.gnome.Boxes.desktop.in:3 data/ui/app-window.ui:36 src/app.vala:115
#: data/org.gnome.Boxes.desktop.in:3 data/ui/app-window.ui:36 src/app.vala:116
#: src/app-window.vala:137 src/app-window.vala:258 src/app-window.vala:260
#: src/main.vala:72 src/topbar.vala:94
msgid "Boxes"
......@@ -145,6 +145,25 @@ msgstr "Delte mapper"
msgid "Variant array of shared folders’ names and path mapping"
msgstr "Varierende array (variant) af delte mappers navne og stiafbildning"
#: data/ui/assistant/remote-connection.ui:6 src/wizard.vala:192
msgid "Connect to a Box"
msgstr "Forbind til en boks"
#: data/ui/assistant/remote-connection.ui:22
msgid ""
"Enter an address to connect to. Addresses can begin with spice://, rdp:// or "
"vnc://."
msgstr "Indtast en adresse der skal forbindes til. Adresser kan begynde med spice://, rdp:// eller vnc://."
#: data/ui/assistant/remote-connection.ui:37
#: data/ui/shared-folder-popover.ui:97 src/properties-window.vala:58
msgid "Cancel"
msgstr "Annullér"
#: data/ui/assistant/remote-connection.ui:45
msgid "Connect"
msgstr "Tilslut"
#: data/ui/auth-notification.ui:39
msgid "_Username"
msgstr "_Brugernavn"
......@@ -158,56 +177,64 @@ msgid "Sign In"
msgstr "Log ind"
#. Translators: this is a switch to show all boxes in main view.
#: data/ui/collection-filter-switcher.ui:13
#: data/ui/collection-filter-switcher.ui:14
msgid "All"
msgstr "Alle"
#. Translators: this is a switch to show only local boxes in main view.
#: data/ui/collection-filter-switcher.ui:26
#: data/ui/collection-filter-switcher.ui:29
msgid "Local"
msgstr "Lokale"
#. Translators: this is a switch to show only remote boxes in main view.
#: data/ui/collection-filter-switcher.ui:39
#: data/ui/collection-filter-switcher.ui:44
msgid "Remote"
msgstr "Fjerne"
#: data/ui/collection-toolbar.ui:22