ca.po 30.2 KB
Newer Older
1 2 3 4
# Catalan translation for gnome-online-accounts.
# Copyright (C) 2011 gnome-online-accounts's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-online-accounts package.
# Pau Iranzo <paugnu@gmail.com>, 2011.
5
# Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>, 2012.
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
6
# Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>, 2012, 2013, 2014, 2018.
7
# Josep Sànchez <papapep@gmx.com>, 2013.
8 9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-online-accounts master\n"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
12 13
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"online-accounts&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
14 15 16
"POT-Creation-Date: 2017-12-31 11:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-22 00:28+0100\n"
"Last-Translator: Gil Forcada Codinachs <gil.gnome@gmail.com>\n"
17 18
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#: data/org.gnome.online-accounts.gschema.xml:6
msgid "List of providers that are allowed to be loaded"
msgstr "Llista de proveïdors que es poden carregar"

#: data/org.gnome.online-accounts.gschema.xml:7
msgid ""
"A list of strings representing the providers that are allowed to be loaded "
"(default: 'all'). This is only evaluated on startup."
msgstr ""
"Una llista de cadenes que representen els proveïdors que es poden carregar "
"(predeterminat: «all» - tots). Només s'avalua en iniciar."
36 37

#. TODO: more specific
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
38
#: src/daemon/goadaemon.c:1196 src/daemon/goadaemon.c:1480
39 40 41
#, c-format
msgid "Failed to find a provider for: %s"
msgstr "No s'ha trobat cap proveïdor per: %s"
42

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
43
#: src/daemon/goadaemon.c:1423
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
44 45 46
msgid "IsLocked property is set for account"
msgstr "La propietat «IsLocked» està establerta pel compte"

47
#. TODO: more specific
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
48
#: src/daemon/goadaemon.c:1468
49 50 51 52
msgid "ProviderType property is not set for account"
msgstr "El compte no té cap valor a la propietat «ProviderType»"

#. TODO: more specific
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
53
#: src/goabackend/goaewsclient.c:238
54 55 56 57
msgid "Failed to parse autodiscover response XML"
msgstr "No s'ha pogut analitzar l'XML de la resposta d'autodescoberta"

#. TODO: more specific
58
#. Translators: the parameter is an XML element name.
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
59 60
#: src/goabackend/goaewsclient.c:249 src/goabackend/goaewsclient.c:264
#: src/goabackend/goaewsclient.c:279
61
#, c-format
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
62
msgid "Failed to find “%s” element"
63
msgstr "No s'ha pogut trobar l'element «%s»"
64 65

#. TODO: more specific
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
66
#: src/goabackend/goaewsclient.c:300
67 68 69 70
msgid "Failed to find ASUrl and OABUrl in autodiscover response"
msgstr ""
"No s'ha pogut trobar l'ASUrl ni l'OABUrl en la resposta d'autodescoberta"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
71
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:51
72 73 74
msgid "Microsoft Exchange"
msgstr "Microsoft Exchange"

75 76 77 78
#. Translators: the first %s is the username
#. * (eg., debarshi.ray@gmail.com or rishi), and the
#. * (%s, %d) is the error domain and code.
#.
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
79 80 81
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:248
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:287
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:291
82
#, c-format
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
83
msgid "Invalid password with username “%s” (%s, %d): "
84
msgstr "La contrasenya per a l'usuari «%s» no és correcta (%s, %d): "
85

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
86 87
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:396
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:647
88 89 90
msgid "_E-mail"
msgstr "_Adreça electrònica"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
91 92 93 94 95
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:397
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:667
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:687
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:429
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:530
96 97 98
msgid "_Password"
msgstr "_Contrasenya"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
99
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:400
100 101 102
msgid "_Custom"
msgstr "_Personalitzat"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
103 104 105 106 107
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:411
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:666
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:686
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:428
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:529
108 109 110
msgid "User_name"
msgstr "Nom d'_usuari"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
111 112
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:412
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:528
113 114 115
msgid "_Server"
msgstr "_Servidor"

116
#. --
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
117 118 119 120 121 122
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:422
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:699
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:563
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:437
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:544
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:651
123 124 125
msgid "_Cancel"
msgstr "_Cancel·la"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
126 127 128 129
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:423
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:564
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:438
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:545
130 131 132
msgid "C_onnect"
msgstr "C_onnecta"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
133 134 135 136 137
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:439
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:715
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:579
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:454
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:560
138 139 140
msgid "Connecting…"
msgstr "S'està connectant…"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:539
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:733
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:865
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:900
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:992
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1249
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1325
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:896
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:652
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:820
#: src/goabackend/goamediaserverprovider.c:420
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:995 src/goabackend/goaoauthprovider.c:859
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:663
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:883
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:475
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:514
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:682
158 159 160
msgid "Dialog was dismissed"
msgstr "S'ha descartat el diàleg"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:577
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:761
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:933
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1030
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1276
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1353
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:686
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:839
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:708
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:910
171 172 173 174
#, c-format
msgid "Dialog was dismissed (%s, %d): "
msgstr "S'ha descartat el diàleg (%s, %d): "

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
175 176 177 178
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:590
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:946
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1043
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:721
179
msgid "_Ignore"
180 181
msgstr "_Ignora"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:595
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:780
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:951
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1048
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1295
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1372
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:981
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:698
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:856
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:726
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:929
193 194 195
msgid "_Try Again"
msgstr "_Torna-ho a intentar"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
196 197
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:600
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:773
198 199 200 201
msgid "Error connecting to Microsoft Exchange server"
msgstr ""
"S'ha produït un error en connectar-se al servidor de Microsoft Exchange"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
202
#: src/goabackend/goafacebookprovider.c:56
203 204 205
msgid "Facebook"
msgstr "Facebook"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
206 207 208 209 210 211
#: src/goabackend/goafacebookprovider.c:183
#: src/goabackend/goaflickrprovider.c:155
#: src/goabackend/goafoursquareprovider.c:154
#: src/goabackend/goagoogleprovider.c:191
#: src/goabackend/goatodoistprovider.c:193
#: src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:159
212
#, c-format
213 214
msgid ""
"Expected status 200 when requesting your identity, instead got status %d (%s)"
215
msgstr ""
216 217 218
"En sol·licitar la vostra identitat s'esperava l'estat 200, però s'ha rebut "
"l'estat %d (%s)"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
219
#. TODO: more specific
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
#: src/goabackend/goafacebookprovider.c:202
#: src/goabackend/goafacebookprovider.c:213
#: src/goabackend/goafacebookprovider.c:219
#: src/goabackend/goaflickrprovider.c:174
#: src/goabackend/goaflickrprovider.c:185
#: src/goabackend/goaflickrprovider.c:196
#: src/goabackend/goaflickrprovider.c:205
#: src/goabackend/goaflickrprovider.c:218
#: src/goabackend/goafoursquareprovider.c:173
#: src/goabackend/goafoursquareprovider.c:184
#: src/goabackend/goafoursquareprovider.c:195
#: src/goabackend/goafoursquareprovider.c:206
#: src/goabackend/goafoursquareprovider.c:215
#: src/goabackend/goafoursquareprovider.c:228
#: src/goabackend/goagoogleprovider.c:210
#: src/goabackend/goagoogleprovider.c:221
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:212
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:221
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:230
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:238
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:244
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:512
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:521
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:538
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:544
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:656
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:686
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:697
#: src/goabackend/goatodoistprovider.c:212
#: src/goabackend/goatodoistprovider.c:223
#: src/goabackend/goatodoistprovider.c:234 src/goabackend/goautils.c:313
#: src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:178
#: src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:189
#: src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:198
#: src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:211
255 256
msgid "Could not parse response"
msgstr "No s'ha pogut analitzar la resposta"
257

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
258
#: src/goabackend/goaflickrprovider.c:56
259 260
msgid "Flickr"
msgstr "Flickr"
261

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
262
#: src/goabackend/goaflickrprovider.c:271
263 264 265 266
msgid "Your system time is invalid. Check your date and time settings."
msgstr ""
"L'hora del sistema no és correcte. Comproveu la configuració de la data i "
"l'hora."
267

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
268
#: src/goabackend/goafoursquareprovider.c:57
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
269 270 271
msgid "Foursquare"
msgstr "Foursquare"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
272
#: src/goabackend/goagoogleprovider.c:56
273 274 275
msgid "Google"
msgstr "Google"

276
#. TODO: more specific
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
277
#: src/goabackend/goaimapauthlogin.c:84 src/goabackend/goasmtpauth.c:155
278 279 280 281
msgid "Service not available"
msgstr "El servei no està disponible"

#. TODO: more specific
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
282 283
#: src/goabackend/goaimapauthlogin.c:104 src/goabackend/goalastfmprovider.c:529
#: src/goabackend/goasmtpauth.c:108 src/goabackend/goautils.c:878
284 285 286
msgid "Authentication failed"
msgstr "Ha fallat l'autenticació"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
287
#: src/goabackend/goaimapauthlogin.c:129
288 289 290
msgid "Server does not support PLAIN"
msgstr "El servidor no permet utilitzar «PLAIN»"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
291
#: src/goabackend/goaimapauthlogin.c:181 src/goabackend/goasmtpauth.c:606
292 293 294
msgid "Server does not support STARTTLS"
msgstr "El servidor no permet utilitzar «STARTTLS»"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
295
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:53
296
msgid "IMAP and SMTP"
297
msgstr "IMAP i SMTP"
298

299 300
#. Translators: the first %s is a field name. The
#. * second %s is the IMAP
301 302 303
#. * username (eg., rishi), and the (%s, %d)
#. * is the error domain and code.
#.
304 305
#. Translators: the first %s is a field name. The
#. * second %s is the SMTP
306 307 308
#. * username (eg., rishi), and the (%s, %d)
#. * is the error domain and code.
#.
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
309 310
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:327
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:378
311
#, c-format
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
312
msgid "Invalid %s with username “%s” (%s, %d): "
313
msgstr "%s no vàlid amb l'usuari «%s» (%s, %d): "
314

315 316 317 318 319 320
#. Translators: the following four strings are used to show a
#. * combo box similar to the one in the evolution module.
#. * Encryption: None
#. *       STARTTLS after connecting
#. *       SSL on a dedicated port
#.
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
321
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:564
322
msgid "_Encryption"
323
msgstr "_Encriptació"
324

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
325
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:567
326
msgid "None"
327
msgstr "Cap"
328

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
329
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:570
330
msgid "STARTTLS after connecting"
331
msgstr "Utilitza l'STARTTLS després de connectar"
332

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
333
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:573
334
msgid "SSL on a dedicated port"
335 336
msgstr "Utilitza l'SSL en un port dedicat"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
337
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:648
338 339
msgid "_Name"
msgstr "_Nom"
340

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
341
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:665
342 343 344
msgid "IMAP _Server"
msgstr "_Servidor d'IMAP"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
345
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:685
346
msgid "SMTP _Server"
347
msgstr "Servidor d'_SMTP"
348

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
349 350 351
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:700
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:972
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1305
352 353 354
msgid "_Forward"
msgstr "_Endavant"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
355 356
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:956
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1288
357
msgid "Error connecting to IMAP server"
358
msgstr "S'ha produït un error en connectar-se al servidor d'IMAP"
359

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
360 361
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1053
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1365
362
msgid "Error connecting to SMTP server"
363
msgstr "S'ha produït un error en connectar-se al servidor d'SMTP"
364

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
365
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1476
366
msgid "E-mail"
367
msgstr "Correu electrònic"
368

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
369
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1480
370 371 372
msgid "Name"
msgstr "Nom"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
373 374
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1490
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1494
375
msgid "IMAP"
376
msgstr "IMAP"
377

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
378 379
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1505
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1509
380
msgid "SMTP"
381
msgstr "SMTP"
382

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
383
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:100
384 385
msgid "Enterprise Login (Kerberos)"
msgstr "Entrada corporativa (Kerberos)"
386

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
387
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:220
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
388 389 390
msgid "Ticketing is disabled for account"
msgstr "La creació de tiquets està bloquejada pel compte"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
391
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:245
392
#, c-format
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
393
msgid "Could not find saved credentials for principal “%s” in keyring"
394 395 396
msgstr ""
"No s'han pogut trobar les credencials desades pel principal «%s» a l'anell "
"de claus"
397

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
398
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:258
399
#, c-format
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
400
msgid "Did not find password for principal “%s” in credentials"
401
msgstr ""
402 403
"No s'ha pogut trobar la contrasenya pel principal «%s» a les credencials"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
404 405 406
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:558
msgid "_Principal"
msgstr "_Principal"
407

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
408 409 410
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:744
msgid "Operation was cancelled"
msgstr "S'ha cancel·lat l'operació"
411

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
412 413
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:794
#: src/goaidentity/goaidentityservice.c:1072
414 415 416
msgid "Log In to Realm"
msgstr "Entra al regne"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
417
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:795
418 419
msgid "Please enter your password below."
msgstr "Introduïu la contrasenya a sota."
420

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
421
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:796
422 423 424
msgid "Remember this password"
msgstr "Recorda la contrasenya"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
425
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:976
426 427
msgid "Error connecting to enterprise identity server"
msgstr ""
428
"S'ha produït un error en connectar-se al servidor d'identitat corporativa"
429

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
430
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:1315
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
431 432 433
msgid "Identity service returned invalid key"
msgstr "El servei d'identitat ha retornat una clau no vàlida"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
434
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:65
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
435 436 437
msgid "Last.fm"
msgstr "Last.fm"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
438 439
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:700
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:850
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
440 441 442
msgid "Error connecting to Last.fm"
msgstr "S'ha produït un error en connectar-se a Last.fm"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
443
#: src/goabackend/goamediaserverprovider.c:63
444 445 446
msgid "Media Server"
msgstr "Servidor multimèdia"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
447
#: src/goabackend/goamediaserverprovider.c:316
448 449 450 451 452 453 454
msgid ""
"Personal content can be added to your applications through a media server "
"account."
msgstr ""
"Podeu afegir contingut personalitzat a les aplicacions mitjançant un compte "
"a un servidor multimèdia."

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
455
#: src/goabackend/goamediaserverprovider.c:329
456 457 458
msgid "Available Media Servers"
msgstr "Servidors multimèdia disponibles"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
459
#: src/goabackend/goamediaserverprovider.c:360
460 461 462
msgid "No media servers found"
msgstr "No s'ha trobat cap servidor multimèdia"

463
#. Translators: the %d is a HTTP status code and the %s is a textual description of it
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
464
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:632 src/goabackend/goaoauthprovider.c:542
465 466 467 468 469 470 471
#, c-format
msgid ""
"Expected status 200 when requesting access token, instead got status %d (%s)"
msgstr ""
"S'esperava l'estat 200 en sol·licitar el testimoni d'autenticació, però s'ha "
"rebut l'estat %d (%s)"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
472
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:814
473 474 475
msgid "Authorization response: "
msgstr "Resposta d'autorització:"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
476
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:884
477
#, c-format
478 479
msgid "Authorization response: %s"
msgstr "Resposta d'autorització: %s"
480

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
481 482
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:1021
#: src/goabackend/goaoauthprovider.c:890
483
msgid "Error getting an Access Token: "
484
msgstr "S'ha produït un error en obtenir el testimoni d'autenticació: "
485

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
486 487
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:1036
#: src/goabackend/goaoauthprovider.c:903
488 489 490
msgid "Error getting identity: "
msgstr "S'ha produït un error en obtenir la identitat: "

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
491 492
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:1254
#: src/goabackend/goaoauthprovider.c:1192
493
#, c-format
494
msgid "Was asked to log in as %s, but logged in as %s"
495 496
msgstr "S'ha demanat identificar-se com a %s, però s'ha connectat com a %s"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
497
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:1406
498 499 500
msgid "Credentials do not contain access_token"
msgstr "Les credencials no contenen el testimoni d'autenticació"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
501 502
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:1445
#: src/goabackend/goaoauthprovider.c:1407
503 504 505 506
#, c-format
msgid "Failed to refresh access token (%s, %d): "
msgstr "No s'ha pogut actualitzar el testimoni d'autenticació (%s, %d): "

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
507
#: src/goabackend/goaoauthprovider.c:565
508 509 510 511 512
msgid "Missing access_token or access_token_secret headers in response"
msgstr ""
"Manquen les capçaleres del testimoni d'autenticació o del secret del "
"testimoni d'autenticació en la resposta"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
513
#: src/goabackend/goaoauthprovider.c:773
514
msgid "Error getting a Request Token: "
515
msgstr "S'ha produït un error en obtenir el testimoni de sol·licitud: "
516 517

#. Translators: the %d is a HTTP status code and the %s is a textual description of it
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
518
#: src/goabackend/goaoauthprovider.c:804
519 520 521 522
#, c-format
msgid ""
"Expected status 200 for getting a Request Token, instead got status %d (%s)"
msgstr ""
523
"S'esperava l'estat 200 per obtenir el testimoni de sol·licitud demanat, però "
524 525
"s'ha rebut l'estat %d (%s)"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
526
#: src/goabackend/goaoauthprovider.c:821
527 528
msgid "Missing request_token or request_token_secret headers in response"
msgstr ""
529 530
"Manquen les capçaleres del testimoni de sol·licitud o del secret del "
"testimoni de sol·licitud en la resposta"
531

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
532
#: src/goabackend/goaoauthprovider.c:1363
533 534 535 536 537
msgid "Credentials do not contain access_token or access_token_secret"
msgstr ""
"Les credencials no contenen cap testimoni d'autenticació o secret del "
"testimoni d'autenticació"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
538
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:60
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
539 540
msgid "Nextcloud"
msgstr "Nextcloud"
541

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
542 543
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:731
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:922
544 545 546
msgid "Error connecting to ownCloud server"
msgstr "S'ha produït un error en connectar-se al servidor d'ownCloud"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
547
# N.T.: Pocket és el nom d'un servei. No es tradueix
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
548
#: src/goabackend/goapocketprovider.c:74
549
msgid "Pocket"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
550
msgstr "Pocket"
551 552

#. TODO: more specific
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
553
#: src/goabackend/goapocketprovider.c:249
554 555 556
msgid "No username or access_token"
msgstr "Cap nom d'usuari o access_token"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
557
#: src/goabackend/goaprovider.c:114
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
558 559 560
msgid "_Mail"
msgstr "_Correu"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
561
#: src/goabackend/goaprovider.c:119
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
562 563 564
msgid "Cale_ndar"
msgstr "Calen_dari"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
565
#: src/goabackend/goaprovider.c:124
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
566 567 568
msgid "_Contacts"
msgstr "Co_ntactes"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
569
#: src/goabackend/goaprovider.c:129 src/goabackend/goatelepathyprovider.c:951
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
570 571 572
msgid "C_hat"
msgstr "_Xat"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
573
#: src/goabackend/goaprovider.c:134
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
574 575 576
msgid "_Documents"
msgstr "_Documents"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
577
#: src/goabackend/goaprovider.c:139
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
578 579 580
msgid "M_usic"
msgstr "M_úsica"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
581
#: src/goabackend/goaprovider.c:144
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
582 583 584
msgid "_Photos"
msgstr "_Fotos"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
585
#: src/goabackend/goaprovider.c:149
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
586 587 588
msgid "_Files"
msgstr "_Fitxers"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
589
#: src/goabackend/goaprovider.c:154
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
590 591 592
msgid "Network _Resources"
msgstr "_Recursos de xarxa"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
593
#: src/goabackend/goaprovider.c:159
594 595 596
msgid "_Read Later"
msgstr "_Llegeix més tard"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
597
#: src/goabackend/goaprovider.c:164
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
598 599 600
msgid "Prin_ters"
msgstr "Im_pressores"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
601
#: src/goabackend/goaprovider.c:169
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
602 603 604
msgid "_Maps"
msgstr "_Mapes"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
605
#: src/goabackend/goaprovider.c:174
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
606 607 608
msgid "T_o Do"
msgstr "T_o Do"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
609 610
#. Translators: This is a label for a series of
#. * options switches. For example: “Use for Mail”.
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
611
#: src/goabackend/goaprovider.c:588 src/goabackend/goatelepathyprovider.c:949
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
612 613 614
msgid "Use for"
msgstr "Utilitza per"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
615
#: src/goabackend/goaprovider.c:843
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
616 617 618
msgid "Account is disabled"
msgstr "El compte està inhabilitat"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
619
#: src/goabackend/goaprovider.c:856
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
620 621 622
msgid "Unknown error"
msgstr "Error desconegut"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
623
#: src/goabackend/goaprovider.c:875
624 625
#, c-format
msgid "ensure_credentials_sync is not implemented on type %s"
626
msgstr "«ensure_credentials_sync» no està implementat al tipus %s"
627

628
#. TODO: more specific
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
629
#: src/goabackend/goasmtpauth.c:170
630 631
msgid "TLS not available"
msgstr "El TLS no està disponible"
632

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
633
#: src/goabackend/goasmtpauth.c:476
634 635 636
msgid "Unknown authentication mechanism"
msgstr "Es desconeix el mecanisme d'autenticació"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
637
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:172
638 639
msgid "Telepathy chat account not found"
msgstr "No s'ha trobat cap compte de xat del Telepathy"
640

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
641
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:434
642 643 644 645
#, c-format
msgid "Failed to create a user interface for %s"
msgstr "No s'ha pogut crear una interfície d'usuari per a %s"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
646
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:540
647 648 649
msgid "Connection Settings"
msgstr "Paràmetres de la connexió"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
650
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:646
651 652 653
msgid "Personal Details"
msgstr "Dades personals"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
654
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:652
655 656 657
msgid "_OK"
msgstr "_D'acord"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
658
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:898
659 660 661
msgid "Cannot save the connection parameters"
msgstr "No es poden desar els paràmetres de la connexió"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
662
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:911
663 664 665 666
msgid "Cannot save your personal information on the server"
msgstr "No es pot desar la vostra informació personal al servidor"

#. Connection Settings button
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
667
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:956
668 669 670 671
msgid "_Connection Settings"
msgstr "Paràmetres de la _connexió"

#. Edit Personal Information button
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
672
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:960
673 674 675
msgid "_Personal Details"
msgstr "Dades _personals"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
676
#: src/goabackend/goatodoistprovider.c:58
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
677 678 679
msgid "Todoist"
msgstr "Todoist"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
680
#: src/goabackend/goautils.c:96
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
681 682 683
msgid "Error logging into the account"
msgstr "S'ha produït un error en iniciar la sessió"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
684
#: src/goabackend/goautils.c:140
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
685 686
msgid "Credentials have expired"
msgstr "Les credencials han vençut"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
687

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
688
#: src/goabackend/goautils.c:144
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
689 690 691
msgid "Sign in to enable this account."
msgstr "Inicia la sessió per habilitar aquest compte."

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
692
#: src/goabackend/goautils.c:148
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
693 694 695
msgid "_Sign In"
msgstr "_Inicia la sessió"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
696
#: src/goabackend/goautils.c:280
697
#, c-format
698 699
msgid "A %s account already exists for %s"
msgstr "Ja existeix un compte del %s per %s"
700

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
701 702 703 704
#. Translators: this is the title of the "Add Account" and "Refresh
#. * Account" dialogs. The %s is the name of the provider. eg.,
#. * 'Google'.
#.
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
705
#: src/goabackend/goautils.c:333
706
#, c-format
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
707 708
msgid "%s Account"
msgstr "Compte %s"
709 710

#. TODO: more specific
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
711
#: src/goabackend/goautils.c:387
712 713
msgid "Failed to delete credentials from the keyring"
msgstr "No s'han pogut suprimir les credencials de l'anell de claus"
714

715
#. TODO: more specific
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
716
#: src/goabackend/goautils.c:435
717 718 719
msgid "Failed to retrieve credentials from the keyring"
msgstr "No s'han pogut recuperar les credencials de l'anell de claus"

720
#. TODO: more specific
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
721
#: src/goabackend/goautils.c:445
722 723 724
msgid "No credentials found in the keyring"
msgstr "No s'han trobat credencials a l'anell de claus"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
725
#: src/goabackend/goautils.c:458
726 727 728 729
msgid "Error parsing result obtained from the keyring: "
msgstr ""
"S'ha produït un error en analitzar el resultat obtingut de l'anell de claus: "

730
#. Translators: The %s is the type of the provider, e.g. 'google' or 'yahoo'
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
731
#: src/goabackend/goautils.c:499
732 733 734 735 736
#, c-format
msgid "GOA %s credentials for identity %s"
msgstr "Credencials de %s del GOA per a la identitat %s"

#. TODO: more specific
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
737
#: src/goabackend/goautils.c:516
738 739
msgid "Failed to store credentials in the keyring"
msgstr "No s'han pogut emmagatzemar les credencials a l'anell de claus"
740

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
741
#: src/goabackend/goautils.c:865
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
742 743 744
msgid "Cannot resolve hostname"
msgstr "No s'ha pogut resoldre el nom de la màquina"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
745
#: src/goabackend/goautils.c:869
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
746 747 748
msgid "Cannot resolve proxy hostname"
msgstr "No s'ha pogut resoldre el nom del servidor intermediari"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
749
#: src/goabackend/goautils.c:874
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
750 751 752
msgid "Cannot find WebDAV endpoint"
msgstr "No s'ha pogut trobar el punt final WebDAV"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
753
#: src/goabackend/goautils.c:883
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
754 755 756 757
#, c-format
msgid "Code: %u — Unexpected response from server"
msgstr "Codi: %u — resposta inesperada del servidor"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
758
#: src/goabackend/goautils.c:899
759
msgid "The signing certificate authority is not known."
760
msgstr "Es desconeix l'autoritat de certificació que signa."
761

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
762
#: src/goabackend/goautils.c:903
763 764 765 766
msgid ""
"The certificate does not match the expected identity of the site that it was "
"retrieved from."
msgstr ""
767 768
"El certificat no coincideix amb la identitat que s'esperava del lloc del "
"qual s'ha recollit."
769

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
770
#: src/goabackend/goautils.c:908
771
msgid "The certificate’s activation time is still in the future."
772
msgstr "La data d'activació del certificat és en el futur."
773

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
774
#: src/goabackend/goautils.c:912
775
msgid "The certificate has expired."
776
msgstr "El certificat ha vençut."
777

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
778
#: src/goabackend/goautils.c:916
779
msgid "The certificate has been revoked."
780
msgstr "S'ha revocat el certificat."
781

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
782
#: src/goabackend/goautils.c:920
783
msgid "The certificate’s algorithm is considered insecure."
784
msgstr "L'algorisme del certificat es considera insegur."
785

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
786
#: src/goabackend/goautils.c:926
787
msgid "Invalid certificate."
788
msgstr "El certificat no és vàlid."
789

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
790
#. TODO: more specific
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
791
#: src/goabackend/goautils.c:961
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
792
#, c-format
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
793
msgid "Did not find %s with identity “%s” in credentials"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
794 795
msgstr "No s'ha trobat %s per la identitat «%s» a les credencials"

796
#. translators: %s here is the address of the web page
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
797
#: src/goabackend/goawebview.c:94
798
#, c-format
799 800 801
msgid "Loading “%s”…"
msgstr "S'està carregant «%s»…"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
802
#: src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:56
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
803 804
msgid "Microsoft"
msgstr "Microsoft"
805

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
806
#: src/goaidentity/goaidentityservice.c:568
807 808 809
msgid "Initial secret key is invalid"
msgstr "La clau inicial secreta no és vàlida"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
810
#: src/goaidentity/goaidentityservice.c:1077
811
#, c-format
812 813 814
msgid "The network realm %s needs some information to sign you in."
msgstr "El regne de xarxa %s necessita informació per poder deixar-vos entrar."

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
815 816 817 818 819
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:275
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:283
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:707
msgid "Could not find identity in credential cache: "
msgstr "No s'ha pogut trobar la identitat a la memòria cau de credencials: "
820

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
821 822
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:720
msgid "Could not find identity credentials in cache: "
823
msgstr ""
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
824
"No s'han pogut trobar les credencials de la identitat a la memòria cau: "
825

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
826 827
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:771
msgid "Could not sift through identity credentials in cache: "
828 829
msgstr ""
"No s'han pogut examinar amb detall les credencials d'identitat de la memòria "
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
830
"cau: "
831

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
832 833
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:788
msgid "Could not finish up sifting through identity credentials in cache: "
834 835
msgstr ""
"No s'ha pogut finalitzar l'examinació en detall de les credencials "
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
836
"d'identitat de la memòria cau: "
837

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
838
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1103
839 840
msgid "No associated identification found"
msgstr "No s'ha trobat cap identificació associada"
841

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
842 843 844
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1186
msgid "Could not create credential cache: "
msgstr "No s'ha pogut crear la memòria cau de credencials: "
845

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
846 847 848
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1220
msgid "Could not initialize credentials cache: "
msgstr "No s'ha pogut inicialitzar la memòria cau de credencials: "
849

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
850 851
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1236
msgid "Could not store new credentials in credentials cache: "
852 853
msgstr ""
"No s'han pogut emmagatzemar les credencials noves a la memòria cau de "
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
854
"credencials: "
855

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
856
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1534
857 858 859
msgid "Could not renew identity: Not signed in"
msgstr "No s'ha pogut renovar la identitat: no heu entrat"

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
860 861 862
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1546
msgid "Could not renew identity: "
msgstr "No s'ha pogut renovar la identitat: "
863

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
864 865 866
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1562
#, c-format
msgid "Could not get new credentials to renew identity %s: "
867
msgstr ""
Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
868
"No s'han pogut obtenir les credencials noves per renovar la identitat %s: "
869

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
870 871 872
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1604
msgid "Could not erase identity: "
msgstr "No s'ha pogut suprimir la identitat: "
873

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
874
#: src/goaidentity/goakerberosidentitymanager.c:749
875 876
msgid "Could not find identity"
msgstr "No s'ha pogut trobar la identitat"
877

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
878
#: src/goaidentity/goakerberosidentitymanager.c:845
879 880
msgid "Could not create credential cache for identity"
msgstr "No s'ha pogut crear la memòria cau de credencials per la identitat"
881

Gil Forcada's avatar
Gil Forcada committed
882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905
#~ msgid "_Domain"
#~ msgstr "_Domini"

#~ msgid "Enterprise domain or realm name"
#~ msgstr "Domini corporatiu o nom del regne"

#~ msgid "The domain is not valid"
#~ msgstr "El domini no és vàlid"

#~ msgid "org.gnome.OnlineAccounts.Mail is not available"
#~ msgstr "L'org.gnome.OnlineAccounts.Mail no està disponible"

#~ msgid "Failed to parse email address"
#~ msgstr "No s'ha pogut analitzar el correu electrònic"

#~ msgid "Cannot do SMTP authentication without a domain"
#~ msgstr "No es pot realitzar una autenticació SMTP sense un domini"

#~ msgid "Did not find smtp-password in credentials"
#~ msgstr "No s'ha trobat la contrasenya d'SMTP a les credencials"

#~ msgid "Cannot do SMTP authentication without a password"
#~ msgstr "No es pot realitzar una autenticació SMTP sense una contrasenya"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
906 907 908 909
#~ msgid "initial secret passed before secret key exchange"
#~ msgstr ""
#~ "s'ha passat el secret inicial abans de l'intercanvi de les claus secretes"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
910 911 912 913 914 915
#~ msgid "ownCloud"
#~ msgstr "ownCloud"

#~ msgid "Failed to initialize a GOA client"
#~ msgstr "No s'ha pogut inicialitzar un client del GOA"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
916 917 918 919
#~ msgid "Did not find password with identity ‘%s’ in credentials"
#~ msgstr ""
#~ "No s'ha trobat la contrasenya per la identitat «%s» a les credencials"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930
#~ msgid "Windows Live"
#~ msgstr "Windows Live"

#~ msgid "Yahoo"
#~ msgstr "Yahoo"

#~ msgid "Expected status 200 when requesting name, instead got status %d (%s)"
#~ msgstr ""
#~ "S'esperava l'estat 200 en sol·licitar el nom, però s'ha rebut l'estat %d "
#~ "(%s)"

931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947
#~ msgid ""
#~ "Paste authorization code obtained from the <a href=\"%s\">authorization "
#~ "page</a>:"
#~ msgstr ""
#~ "Enganxa el codi d'autorització que s'ha obtingut des de la <a href=\"%s"
#~ "\">pàgina d'autorització</a>:"

#~ msgid "Paste token obtained from the <a href=\"%s\">authorization page</a>:"
#~ msgstr ""
#~ "Enganxa el testimoni que s'ha obtingut des de la <a href=\"%s\">pàgina "
#~ "d'autorització</a>:"

#~ msgid "Time"
#~ msgstr "Temps"

#~ msgid "Time to fire"
#~ msgstr "Temps en que ha de sonar"