sk.po 31.9 KB
Newer Older
1
# Slovak translation for gnome-online-accounts.
2
# Copyright (C) 2011-2013 Free Software Foundation, Inc.
3 4
# This file is distributed under the same license as the gnome-online-accounts package.
# Marián Čavojský <cavo+gnomel10n@cavo.sk>, 2011.
5
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2012, 2013.
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: gnome-online-accounts\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
11
"online-accounts&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
12 13
"POT-Creation-Date: 2018-01-22 12:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-22 21:14+0100\n"
14
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
15
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
16
"Language: sk\n"
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
21
"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
22 23
"X-Project-Style: gnome\n"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
#: data/org.gnome.online-accounts.gschema.xml:6
msgid "List of providers that are allowed to be loaded"
msgstr "Zoznam poskytovateľov, ktoré majú povolené načítania"

#: data/org.gnome.online-accounts.gschema.xml:7
msgid ""
"A list of strings representing the providers that are allowed to be loaded "
"(default: 'all'). This is only evaluated on startup."
msgstr ""
"Zoznam reťazcov reprezentujúcich poskytovateľov, ktoré majú povolené "
"načítanie (predvolená hodnota: „all“ - všetci). Táto voľba sa vyhodnotí iba "
"pri spúšťaní."

37
#. TODO: more specific
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
38
#: src/daemon/goadaemon.c:1196 src/daemon/goadaemon.c:1480
39 40
#, c-format
msgid "Failed to find a provider for: %s"
41
msgstr "Zlyhalo nájdenie poskytovateľa pre: %s"
42

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
43
#: src/daemon/goadaemon.c:1423
44 45 46
msgid "IsLocked property is set for account"
msgstr "Vlastnosť „IsLocked“ je nastavená pre účet"

47
#. TODO: more specific
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
48
#: src/daemon/goadaemon.c:1468
49
msgid "ProviderType property is not set for account"
50
msgstr "Vlastnosť „ProviderType“ nie je pre účet nastavená"
51 52

#. TODO: more specific
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
53
#: src/goabackend/goaewsclient.c:238
54
msgid "Failed to parse autodiscover response XML"
55
msgstr "Zlyhala analýza XML odpovede autopreskúmania"
56 57

#. TODO: more specific
58
#. Translators: the parameter is an XML element name.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
59 60
#: src/goabackend/goaewsclient.c:249 src/goabackend/goaewsclient.c:264
#: src/goabackend/goaewsclient.c:279
61
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
62
msgid "Failed to find “%s” element"
63
msgstr "Zlyhalo nájdenie prvku „%s“"
64 65

#. TODO: more specific
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
66
#: src/goabackend/goaewsclient.c:300
67
msgid "Failed to find ASUrl and OABUrl in autodiscover response"
68
msgstr "Zlyhalo nájdenie ASUrl a OABUrl v odpovedi automatického preskúmania"
69

70
# provider name
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
71
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:51
72
msgid "Microsoft Exchange"
73
msgstr "Microsoft Exchange"
74

75 76 77 78
#. Translators: the first %s is the username
#. * (eg., debarshi.ray@gmail.com or rishi), and the
#. * (%s, %d) is the error domain and code.
#.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
79 80 81
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:248
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:287
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:291
82
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
83 84
msgid "Invalid password with username “%s” (%s, %d): "
msgstr "Neplatné heslo pre používateľské meno „%s“ (%s, %d): "
85

86
# Label
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
87 88
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:396
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:647
89 90
msgid "_E-mail"
msgstr "_Email"
91

92
# Label
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
93 94 95 96 97
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:397
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:667
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:687
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:429
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:530
98
msgid "_Password"
99
msgstr "_Heslo"
100

101
# expander
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
102
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:400
103 104 105 106
msgid "_Custom"
msgstr "_Vlastné"

# Label
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
107 108 109 110 111
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:411
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:666
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:686
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:428
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:529
112
msgid "User_name"
113
msgstr "Používateľské me_no"
114

115
# Label
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
116 117
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:412
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:528
118
msgid "_Server"
119
msgstr "_Server"
120

121
#. --
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
122 123 124 125 126 127
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:422
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:699
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:563
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:437
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:544
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:651
128 129 130
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
131 132 133 134
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:423
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:564
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:438
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:545
135 136 137
msgid "C_onnect"
msgstr "_Pripojiť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
138 139 140 141 142
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:439
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:715
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:579
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:454
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:560
143 144 145
msgid "Connecting…"
msgstr "Pripája sa…"

146
# MČ: odhadujem na reakciu na nevyplnený autorizačný kód.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:539
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:733
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:865
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:900
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:992
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1249
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1325
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:896
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:652
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:820
#: src/goabackend/goamediaserverprovider.c:420
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:995 src/goabackend/goaoauthprovider.c:859
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:663
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:883
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:475
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:514
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:682
164 165 166
msgid "Dialog was dismissed"
msgstr "Dialógové okno bolo odmietnuté"

167
# MČ: odhadujem na reakciu na nevyplnený autorizačný kód.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:577
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:761
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:933
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1030
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1276
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1353
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:686
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:839
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:708
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:910
178 179 180 181
#, c-format
msgid "Dialog was dismissed (%s, %d): "
msgstr "Dialógové okno bolo odmietnuté (%s, %d):"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
182 183 184 185
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:590
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:946
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1043
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:721
186 187
msgid "_Ignore"
msgstr "_Ignorovať"
188 189

# goa_spinner_button label
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:595
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:780
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:951
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1048
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1295
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1372
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:981
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:698
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:856
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:726
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:929
201 202 203
msgid "_Try Again"
msgstr "_Skúsiť znovu"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
204 205
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:600
#: src/goabackend/goaexchangeprovider.c:773
206 207 208
msgid "Error connecting to Microsoft Exchange server"
msgstr "Chyba počas pripájania k serveru Microsoft Exchange"

209
# Provider name
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
210
#: src/goabackend/goafacebookprovider.c:56
211 212 213 214
msgid "Facebook"
msgstr "Facebook"

# MČ: Našiel som čo znamená guid (http://developer.yahoo.com/social/rest_api_guide/introspective-guid-resource.html) asi by som to neprekladal.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
215 216 217 218 219 220
#: src/goabackend/goafacebookprovider.c:183
#: src/goabackend/goaflickrprovider.c:155
#: src/goabackend/goafoursquareprovider.c:154
#: src/goabackend/goagoogleprovider.c:191
#: src/goabackend/goatodoistprovider.c:193
#: src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:159
221
#, c-format
222 223 224 225 226
msgid ""
"Expected status 200 when requesting your identity, instead got status %d (%s)"
msgstr ""
"Bol očakávaný stav 200 pri požadovaní vašej identity, miesto toho prišiel "
"stav %d (%s)"
227

228
#. TODO: more specific
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263
#: src/goabackend/goafacebookprovider.c:202
#: src/goabackend/goafacebookprovider.c:213
#: src/goabackend/goafacebookprovider.c:219
#: src/goabackend/goaflickrprovider.c:174
#: src/goabackend/goaflickrprovider.c:185
#: src/goabackend/goaflickrprovider.c:196
#: src/goabackend/goaflickrprovider.c:205
#: src/goabackend/goaflickrprovider.c:218
#: src/goabackend/goafoursquareprovider.c:173
#: src/goabackend/goafoursquareprovider.c:184
#: src/goabackend/goafoursquareprovider.c:195
#: src/goabackend/goafoursquareprovider.c:206
#: src/goabackend/goafoursquareprovider.c:215
#: src/goabackend/goafoursquareprovider.c:228
#: src/goabackend/goagoogleprovider.c:210
#: src/goabackend/goagoogleprovider.c:221
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:212
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:221
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:230
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:238
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:244
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:512
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:521
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:538
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:544
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:656
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:686
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:697
#: src/goabackend/goatodoistprovider.c:212
#: src/goabackend/goatodoistprovider.c:223
#: src/goabackend/goatodoistprovider.c:234 src/goabackend/goautils.c:313
#: src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:178
#: src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:189
#: src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:198
#: src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:211
264 265
msgid "Could not parse response"
msgstr "Nepodarilo sa analyzovať odpoveď"
266

267
# provider name
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
268
#: src/goabackend/goaflickrprovider.c:56
269 270 271
msgid "Flickr"
msgstr "Flickr"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
272
#: src/goabackend/goaflickrprovider.c:271
273
msgid "Your system time is invalid. Check your date and time settings."
274 275
msgstr ""
"Váš systémový čas je neplatný. Skontrolujte vaše nastavenia dátumu a času."
276

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
277
#: src/goabackend/goafoursquareprovider.c:57
278 279
msgid "Foursquare"
msgstr "Foursquare"
280

281
# provider name
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
282
#: src/goabackend/goagoogleprovider.c:56
283 284
msgid "Google"
msgstr "Google"
285

286
#. TODO: more specific
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
287
#: src/goabackend/goaimapauthlogin.c:84 src/goabackend/goasmtpauth.c:155
288 289 290 291
msgid "Service not available"
msgstr "Služba nie je dostupná"

#. TODO: more specific
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
292 293
#: src/goabackend/goaimapauthlogin.c:104 src/goabackend/goalastfmprovider.c:529
#: src/goabackend/goasmtpauth.c:108 src/goabackend/goautils.c:878
294 295 296
msgid "Authentication failed"
msgstr "Zlyhalo overenie totožnosti"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
297
#: src/goabackend/goaimapauthlogin.c:129
298 299 300
msgid "Server does not support PLAIN"
msgstr "Server nepodporuje obyčajné (PLAIN) overenie"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
301
#: src/goabackend/goaimapauthlogin.c:181 src/goabackend/goasmtpauth.c:606
302 303 304
msgid "Server does not support STARTTLS"
msgstr "Server nepodporuje STARTTLS"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
305
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:53
306 307 308
msgid "IMAP and SMTP"
msgstr "IMAP a SMTP"

309 310
#. Translators: the first %s is a field name. The
#. * second %s is the IMAP
311 312 313
#. * username (eg., rishi), and the (%s, %d)
#. * is the error domain and code.
#.
314 315
#. Translators: the first %s is a field name. The
#. * second %s is the SMTP
316 317 318
#. * username (eg., rishi), and the (%s, %d)
#. * is the error domain and code.
#.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
319 320
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:327
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:378
321
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
322 323
msgid "Invalid %s with username “%s” (%s, %d): "
msgstr "Neplatné pole %s pre používateľské meno „%s“ (%s, %d): "
324

325 326 327 328 329 330
#. Translators: the following four strings are used to show a
#. * combo box similar to the one in the evolution module.
#. * Encryption: None
#. *       STARTTLS after connecting
#. *       SSL on a dedicated port
#.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
331
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:564
332 333 334 335
msgid "_Encryption"
msgstr "Šifrovani_e"

# DK: šifrovanie
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
336
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:567
337 338 339
msgid "None"
msgstr "Žiadne"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
340
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:570
341 342 343
msgid "STARTTLS after connecting"
msgstr "STARTTLS po pripojení"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
344
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:573
345 346 347
msgid "SSL on a dedicated port"
msgstr "SSL na dedikovanom porte"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
348
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:648
349 350 351
msgid "_Name"
msgstr "_Meno"

352
# Label
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
353
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:665
354 355 356 357
msgid "IMAP _Server"
msgstr "_Server IMAP"

# Label
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
358
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:685
359 360 361
msgid "SMTP _Server"
msgstr "_Server SMTP"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
362 363 364
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:700
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:972
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1305
365 366 367
msgid "_Forward"
msgstr "Ď_alej"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
368 369
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:956
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1288
370 371 372
msgid "Error connecting to IMAP server"
msgstr "Chyba počas pripájania k serveru IMAP"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
373 374
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1053
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1365
375 376 377 378
msgid "Error connecting to SMTP server"
msgstr "Chyba počas pripájania k serveru SMTP"

# Label
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
379
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1476
380 381 382
msgid "E-mail"
msgstr "Email"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
383
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1480
384 385 386
msgid "Name"
msgstr "Meno"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
387 388
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1490
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1494
389 390 391
msgid "IMAP"
msgstr "IMAP"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
392 393
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1505
#: src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1509
394 395 396
msgid "SMTP"
msgstr "SMTP"

397
# provider name
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
398
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:100
399 400 401
msgid "Enterprise Login (Kerberos)"
msgstr "Podnikové prihlásenie (Kerberos)"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
402
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:220
403 404 405
msgid "Ticketing is disabled for account"
msgstr "Vydávanie lístkov je pre tento účet zakázané"

406 407
# PM: http://sospreskoly.org/kerberos principal = splnomocniteľ
# principal, http://web.mit.edu/kerberos/krb5-1.5/krb5-1.5.4/doc/krb5-user/What-is-a-Kerberos-Principal_003f.html
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
408
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:245
409
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
410
msgid "Could not find saved credentials for principal “%s” in keyring"
411 412
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť uložené poverenia pre splnomocniteľa „%s“ v zväzku kľúčov"
413 414 415

# PM: http://sospreskoly.org/kerberos principal = splnomocniteľ
# principal, http://web.mit.edu/kerberos/krb5-1.5/krb5-1.5.4/doc/krb5-user/What-is-a-Kerberos-Principal_003f.html
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
416
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:258
417
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
418
msgid "Did not find password for principal “%s” in credentials"
419 420
msgstr "Nepodarilo sa nájsť heslo pre splnomocniteľa „%s“ v povereniach"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
421
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:558
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
422 423
msgid "_Principal"
msgstr "S_plnomocniteľ"
424

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
425 426 427 428
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:744
msgid "Operation was cancelled"
msgstr "Operácia bola zrušená"

429 430
# PM: http://sospreskoly.org/kerberos realm = pôsobisko
# Realm je termin, http://web.mit.edu/kerberos/krb5-1.5/krb5-1.5.4/doc/krb5-user/What-is-a-Kerberos-Principal_003f.html
431
#  prompt title
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
432 433
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:794
#: src/goaidentity/goaidentityservice.c:1072
434 435 436 437
msgid "Log In to Realm"
msgstr "Prihlásenie do pôsobiska"

# prompt description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
438
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:795
439 440 441 442
msgid "Please enter your password below."
msgstr "Prosím, nižšie zadajte vaše heslo."

# promt choice label
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
443
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:796
444 445 446
msgid "Remember this password"
msgstr "Zapamätať toto heslo"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
447
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:976
448 449 450
msgid "Error connecting to enterprise identity server"
msgstr "Chyba počas pripájania k podnikovému identifikačnému serveru"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
451
#: src/goabackend/goakerberosprovider.c:1315
452 453
msgid "Identity service returned invalid key"
msgstr "Identifikačná služba vrátila neplatný kľúč"
454

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
455
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:65
456 457 458
msgid "Last.fm"
msgstr "Last.fm"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
459 460
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:700
#: src/goabackend/goalastfmprovider.c:850
461 462 463
msgid "Error connecting to Last.fm"
msgstr "Chyba počas pripájania k službe Last.fm"

464
# Label
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
465
#: src/goabackend/goamediaserverprovider.c:63
466 467 468
msgid "Media Server"
msgstr "Multimediálny server"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
469
#: src/goabackend/goamediaserverprovider.c:316
470 471 472 473 474 475
msgid ""
"Personal content can be added to your applications through a media server "
"account."
msgstr ""
"Osobný obsah je možné pridať do vašich aplikácií prostredníctvom účtu "
"multimediálneho serveru."
476

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
477
#: src/goabackend/goamediaserverprovider.c:329
478 479 480
msgid "Available Media Servers"
msgstr "Dostupné multimediálne servery"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
481
#: src/goabackend/goamediaserverprovider.c:360
482 483 484
msgid "No media servers found"
msgstr "Nenašli sa žiadne multimediálne servery"

485
#. Translators: the %d is a HTTP status code and the %s is a textual description of it
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
486
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:632 src/goabackend/goaoauthprovider.c:542
487
#, c-format
488 489 490 491 492
msgid ""
"Expected status 200 when requesting access token, instead got status %d (%s)"
msgstr ""
"Bol očakávaný stav 200 pri požadovaní prístupového reťazca, miesto toho "
"prišiel stav %d (%s)"
493

494
# PM: asi Odpoveď pri overení totožnosti bola, pokial viem snažíme sa vyhýbať cudzím slovám ako autorizačný, prejdite aj ostatné reťazce
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
495
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:814
496
msgid "Authorization response: "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
497
msgstr "Odpoveď pri potvrdzovaní prístupu: "
498 499

# PM: asi Odpoveď pri overení totožnosti bola, pokial viem snažíme sa vyhýbať cudzím slovám ako autorizačný, prejdite aj ostatné reťazce
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
500
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:884
501
#, c-format
502 503
msgid "Authorization response: %s"
msgstr "Odpoveď pri potvrdzovaní prístupu: %s"
504

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
505 506
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:1021
#: src/goabackend/goaoauthprovider.c:890
507 508 509
msgid "Error getting an Access Token: "
msgstr "Chyba pri získavaní prístupového reťazca: "

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
510 511
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:1036
#: src/goabackend/goaoauthprovider.c:903
512 513 514
msgid "Error getting identity: "
msgstr "Chyba pri získavaní identity: "

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
515 516
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:1254
#: src/goabackend/goaoauthprovider.c:1192
517
#, c-format
518
msgid "Was asked to log in as %s, but logged in as %s"
519
msgstr "Bolo požadované prihlásenie ako %s, prihlásený ste ale ako %s"
520

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
521
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:1406
522 523 524
msgid "Credentials do not contain access_token"
msgstr "Poverenia neobsahujú access_token"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
525 526
#: src/goabackend/goaoauth2provider.c:1445
#: src/goabackend/goaoauthprovider.c:1407
527 528
#, c-format
msgid "Failed to refresh access token (%s, %d): "
529
msgstr "Zlyhalo obnovenie prístupového reťazca (%s, %d): "
530

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
531
#: src/goabackend/goaoauthprovider.c:565
532 533 534
msgid "Missing access_token or access_token_secret headers in response"
msgstr "V odpovedi chýba hlavička access_token alebo access_token_secret"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
535
#: src/goabackend/goaoauthprovider.c:773
536
msgid "Error getting a Request Token: "
537
msgstr "Chyba pri získavaní reťazca požiadavky: "
538 539

#. Translators: the %d is a HTTP status code and the %s is a textual description of it
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
540
#: src/goabackend/goaoauthprovider.c:804
541
#, c-format
542 543 544 545 546
msgid ""
"Expected status 200 for getting a Request Token, instead got status %d (%s)"
msgstr ""
"Bol očakávaný stav 200 pri získavaní tokenu požiadavky, miesto toho prišiel "
"stav %d (%s)"
547

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
548
#: src/goabackend/goaoauthprovider.c:821
549 550 551
msgid "Missing request_token or request_token_secret headers in response"
msgstr "V odpovedi chýba hlavička request_token alebo request_token_secret"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
552
#: src/goabackend/goaoauthprovider.c:1363
553
msgid "Credentials do not contain access_token or access_token_secret"
554
msgstr "Poverenia neobsahujú access_token alebo access_token_secret"
555

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
556
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:60
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
557 558
msgid "Nextcloud"
msgstr "Nextcloud"
559

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
560 561
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:731
#: src/goabackend/goaowncloudprovider.c:922
562 563 564
msgid "Error connecting to ownCloud server"
msgstr "Chyba počas pripájania k serveru služby ownCloud"

565
# PM: Názov služby
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
566
#: src/goabackend/goapocketprovider.c:74
567 568 569 570
msgid "Pocket"
msgstr "Pocket"

#. TODO: more specific
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
571
#: src/goabackend/goapocketprovider.c:249
572 573 574
msgid "No username or access_token"
msgstr "Žiadne používateľské meno ani prístupový token"

575
# switch
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
576
#: src/goabackend/goaprovider.c:114
577 578 579 580
msgid "_Mail"
msgstr "_Pošta"

# switch
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
581
#: src/goabackend/goaprovider.c:119
582 583 584 585
msgid "Cale_ndar"
msgstr "Kale_ndár"

# switch
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
586
#: src/goabackend/goaprovider.c:124
587 588 589 590 591
msgid "_Contacts"
msgstr "_Kontakty"

# PK: tu som dal pl. lebo to tam viac sedi
# switch
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
592
#: src/goabackend/goaprovider.c:129 src/goabackend/goatelepathyprovider.c:951
593 594 595 596
msgid "C_hat"
msgstr "_Rozhovory"

# switch
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
597
#: src/goabackend/goaprovider.c:134
598 599 600
msgid "_Documents"
msgstr "_Dokumenty"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
601
#: src/goabackend/goaprovider.c:139
602 603 604
msgid "M_usic"
msgstr "H_udba"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
605
#: src/goabackend/goaprovider.c:144
606 607 608 609
msgid "_Photos"
msgstr "_Fotografie"

# switch
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
610
#: src/goabackend/goaprovider.c:149
611 612 613
msgid "_Files"
msgstr "_Súbory"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
614
#: src/goabackend/goaprovider.c:154
615 616 617
msgid "Network _Resources"
msgstr "Sieťové _prostriedky"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
618
#: src/goabackend/goaprovider.c:159
619 620 621
msgid "_Read Later"
msgstr "Čítať _neskôr"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
622
#: src/goabackend/goaprovider.c:164
623 624 625
msgid "Prin_ters"
msgstr "_Tlačiarne"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
626
#: src/goabackend/goaprovider.c:169
627 628 629
msgid "_Maps"
msgstr "_Mapy"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
630
#: src/goabackend/goaprovider.c:174
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
631 632 633
msgid "T_o Do"
msgstr "Úlo_hy"

634 635 636
# label nad switch butonmi
#. Translators: This is a label for a series of
#. * options switches. For example: “Use for Mail”.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
637
#: src/goabackend/goaprovider.c:588 src/goabackend/goatelepathyprovider.c:949
638 639 640
msgid "Use for"
msgstr "Použiť pre"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
641
#: src/goabackend/goaprovider.c:843
642 643 644
msgid "Account is disabled"
msgstr "Účet je zakázaný"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
645
#: src/goabackend/goaprovider.c:856
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
646 647 648
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznáma chyba"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
649
#: src/goabackend/goaprovider.c:875
650 651
#, c-format
msgid "ensure_credentials_sync is not implemented on type %s"
652 653
msgstr ""
"ensure_credentials_sync nie je implementovaný u poskytovateľa služby %s"
654

655
#. TODO: more specific
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
656
#: src/goabackend/goasmtpauth.c:170
657 658
msgid "TLS not available"
msgstr "TLS nie je dostupné"
659

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
660
#: src/goabackend/goasmtpauth.c:476
661 662 663
msgid "Unknown authentication mechanism"
msgstr "Neznámy mechanizmus overenia totožnosti"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
664
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:172
665 666 667
msgid "Telepathy chat account not found"
msgstr "Účet rozhovoru Telepathy sa nenašiel"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
668
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:434
669 670 671 672
#, c-format
msgid "Failed to create a user interface for %s"
msgstr "Zlyhalo vytvorenie používateľského rozhrania pre %s"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
673
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:540
674 675 676
msgid "Connection Settings"
msgstr "Nastavenia pripojenia"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
677
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:646
678 679 680
msgid "Personal Details"
msgstr "Osobné podrobnosti"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
681
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:652
682 683 684
msgid "_OK"
msgstr "_OK"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
685
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:898
686 687 688
msgid "Cannot save the connection parameters"
msgstr "Nedajú sa uložiť parametre pripojenia"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
689
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:911
690 691 692 693
msgid "Cannot save your personal information on the server"
msgstr "Nedajú sa uložiť vaše osobné informácie na server"

#. Connection Settings button
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
694
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:956
695 696 697 698
msgid "_Connection Settings"
msgstr "_Nastavenia pripojenia"

#. Edit Personal Information button
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
699
#: src/goabackend/goatelepathyprovider.c:960
700 701 702
msgid "_Personal Details"
msgstr "_Osobné podrobnosti"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
703
#: src/goabackend/goatodoistprovider.c:58
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
704 705 706
msgid "Todoist"
msgstr "Todoist"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
707
#: src/goabackend/goautils.c:96
708 709 710
msgid "Error logging into the account"
msgstr "Chyba pri prihlásení do účtu"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
711
#: src/goabackend/goautils.c:140
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
712 713
msgid "Credentials have expired"
msgstr "Platnosť poverení vypršala"
714

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
715
#: src/goabackend/goautils.c:144
716 717 718
msgid "Sign in to enable this account."
msgstr "Keď chcete tento účet povoliť, prihláste sa."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
719
#: src/goabackend/goautils.c:148
720 721 722
msgid "_Sign In"
msgstr "_Prihlásiť sa"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
723
#: src/goabackend/goautils.c:280
724
#, c-format
725 726
msgid "A %s account already exists for %s"
msgstr "Účet %s už pre používateľa %s existuje"
727

728 729
# PM: neviem či by nemalo byť Účet %s/Účet k (službe) %s
# dialog title
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
730 731 732 733
#. Translators: this is the title of the "Add Account" and "Refresh
#. * Account" dialogs. The %s is the name of the provider. eg.,
#. * 'Google'.
#.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
734
#: src/goabackend/goautils.c:333
735
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
736 737
msgid "%s Account"
msgstr "Účet %s"
738 739

#. TODO: more specific
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
740
#: src/goabackend/goautils.c:387
741
msgid "Failed to delete credentials from the keyring"
742
msgstr "Zlyhalo odstránenie poverenia zo zväzku kľúčov"
743

744
#. TODO: more specific
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
745
#: src/goabackend/goautils.c:435
746
msgid "Failed to retrieve credentials from the keyring"
747
msgstr "Zlyhalo získanie poverenia zo zväzku kľúčov"
748

749
#. TODO: more specific
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
750
#: src/goabackend/goautils.c:445
751 752 753
msgid "No credentials found in the keyring"
msgstr "Nenašli sa žiadne poverenia v zväzku kľúčov"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
754
#: src/goabackend/goautils.c:458
755 756
msgid "Error parsing result obtained from the keyring: "
msgstr "Chyba pri analýze výsledku získaného zo zväzku kľúčov: "
757

758 759 760
# MČ: GOA znamená asi gnome-online-account. Tento reťazec sa vyskytuje hodne v neprekladaných reťazcoch identifikujúcich nejaké kľúče, alebo iné hodnoty. Asi by som to neprekladal, ale tento preklad je tým pádom trošku nezrozumiteľný.
# PM: tiež si nie som istý či preklad skratiek je najlepší nápad, pokiaľ skratk nie je zaužívaná, navyše je tu zlý slovosled dal by som Poverenia GOÚ %s pre identitu %s
# PK: necham GOA, lebo je to backend a vsade v docs je GOA (dev guide napr.)
761
#. Translators: The %s is the type of the provider, e.g. 'google' or 'yahoo'
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
762
#: src/goabackend/goautils.c:499
763
#, c-format
764 765 766 767
msgid "GOA %s credentials for identity %s"
msgstr "Poverenia GOA %s pre identitu %s"

#. TODO: more specific
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
768
#: src/goabackend/goautils.c:516
769
msgid "Failed to store credentials in the keyring"
770
msgstr "Zlyhalo uloženie poverenia v zväzku kľúčov"
771

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
772
#: src/goabackend/goautils.c:865
773 774 775
msgid "Cannot resolve hostname"
msgstr "Nedá sa vyriešiť názov hostiteľa"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
776
#: src/goabackend/goautils.c:869
777 778 779
msgid "Cannot resolve proxy hostname"
msgstr "Nedá sa vyriešiť názov hostiteľa poskytovateľa proxy"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
780
#: src/goabackend/goautils.c:874
781 782 783
msgid "Cannot find WebDAV endpoint"
msgstr "Nedá sa nájsť koncový bod protokolu WebDAV"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
784
#: src/goabackend/goautils.c:883
785 786 787 788
#, c-format
msgid "Code: %u — Unexpected response from server"
msgstr "Kód: %u — Neočakávaná odpoveď od servera"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
789
#: src/goabackend/goautils.c:899
790 791 792
msgid "The signing certificate authority is not known."
msgstr "Autorita, ktorá podpísala certifikát nie je známa."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
793
#: src/goabackend/goautils.c:903
794 795 796 797 798 799
msgid ""
"The certificate does not match the expected identity of the site that it was "
"retrieved from."
msgstr ""
"Certifikát sa nezhoduje s očakávanou identitou stránky, z ktorej bol "
"prevzatý."
800 801

# DK: fraza pouzita v module Epiphany
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
802
#: src/goabackend/goautils.c:908
803
msgid "The certificate’s activation time is still in the future."
804 805
msgstr "Doposiaľ nenastal čas aktivácie certifikátu."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
806
#: src/goabackend/goautils.c:912
807 808 809 810
msgid "The certificate has expired."
msgstr "Platnosť certifikátu skončila."

# DK:odmietnutý=použité v module Epiphany
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
811
#: src/goabackend/goautils.c:916
812 813 814
msgid "The certificate has been revoked."
msgstr "Certifikát bol odmietnutý."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
815
#: src/goabackend/goautils.c:920
816
msgid "The certificate’s algorithm is considered insecure."
817
msgstr "Algoritmus certifikátu nie je považovaný za bezpečný."
818

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
819
#: src/goabackend/goautils.c:926
820 821 822
msgid "Invalid certificate."
msgstr "Neplatný certifikát."

823
#. TODO: more specific
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
824
#: src/goabackend/goautils.c:961
825
#, c-format
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
826
msgid "Did not find %s with identity “%s” in credentials"
827 828
msgstr "V povereniach sa nenašlo pole %s pre identitu „%s“"

829
#. translators: %s here is the address of the web page
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
830
#: src/goabackend/goawebview.c:94
831 832
#, c-format
msgid "Loading “%s”…"
833 834 835
msgstr "Načítava sa „%s“…"

# provider name
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
836
#: src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:56
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
837 838
msgid "Microsoft"
msgstr "Microsoft"
839

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
840
#: src/goaidentity/goaidentityservice.c:568
841
msgid "Initial secret key is invalid"
842
msgstr "Počiatočný tajný kľúč je neplatný"
843

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
844
#: src/goaidentity/goaidentityservice.c:1077
845 846
#, c-format
msgid "The network realm %s needs some information to sign you in."
847 848
msgstr ""
"Sieťové pôsobisko %s vyžaduje nejaké informácie kvôli vášmu prihláseniu."
849

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
850 851 852 853 854
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:275
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:283
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:707
msgid "Could not find identity in credential cache: "
msgstr "Nepodarilo sa nájsť identitu vo vyrovnávacej pamäti poverení: "
855

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
856 857 858
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:720
msgid "Could not find identity credentials in cache: "
msgstr "Nepodarilo sa nájsť poverenia identity vo vyrovnávacej pamäti: "
859

860 861
# PK: nahlasil som bug
# PM: zatiaľ to dáme takto, keď sa ku tomu vývojári vyjadria môžeme to zmenižť
862
# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=685750
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
863 864
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:771
msgid "Could not sift through identity credentials in cache: "
865 866
msgstr ""
"Nepodarilo sa vybrať spomedzi poverení identít uložených vo vyrovnávacej "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
867
"pamäti: "
868

869
# PK: nahlasil som bug
870
# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=685750
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
871 872
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:788
msgid "Could not finish up sifting through identity credentials in cache: "
873 874
msgstr ""
"Nepodarilo sa dokončiť výber spomedzi poverení identít uložených vo "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
875
"vyrovnávacej pamäti: "
876

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
877
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1103
878 879 880
msgid "No associated identification found"
msgstr "Nenašla sa priradená identifikácia"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
881 882 883
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1186
msgid "Could not create credential cache: "
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť vyrovnávaciu pamäť poverení: "
884

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
885 886 887
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1220
msgid "Could not initialize credentials cache: "
msgstr "Nepodarilo sa zaviesť vyrovnávaciu pamäť poverení: "
888

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
889 890 891
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1236
msgid "Could not store new credentials in credentials cache: "
msgstr "Nepodarilo sa uložiť nové poverenia do vyrovnávacej pamäte poverení: "
892

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
893
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1534
894 895 896
msgid "Could not renew identity: Not signed in"
msgstr "Nepodarilo sa obnoviť identitu: Neprihlásený"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
897 898 899
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1546
msgid "Could not renew identity: "
msgstr "Nepodarilo sa obnoviť identitu: "
900

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
901 902 903 904
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1562
#, c-format
msgid "Could not get new credentials to renew identity %s: "
msgstr "Nepodarilo sa získať nové poverenia na obnovenie identity %s: "
905

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
906 907 908
#: src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1604
msgid "Could not erase identity: "
msgstr "Nepodarilo sa zmazať identitu: "
909

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
910
#: src/goaidentity/goakerberosidentitymanager.c:749
911 912 913
msgid "Could not find identity"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť identitu"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
914
#: src/goaidentity/goakerberosidentitymanager.c:845
915
msgid "Could not create credential cache for identity"
916
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť vyrovnávaciu pamäť poverení pre identitu"
917

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943
# combobox label
#~ msgid "_Domain"
#~ msgstr "_Doména"

# combobox tooltip
#~ msgid "Enterprise domain or realm name"
#~ msgstr "Podniková doména alebo názov pôsobiska"

#~ msgid "The domain is not valid"
#~ msgstr "Doména nie je platná"

#~ msgid "org.gnome.OnlineAccounts.Mail is not available"
#~ msgstr "Služba org.gnome.OnlineAccounts.Mail nie je dostupná"

#~ msgid "Failed to parse email address"
#~ msgstr "Zlyhala analyzácia emailovej adresy"

#~ msgid "Cannot do SMTP authentication without a domain"
#~ msgstr "Bez zadania domény sa nedá cez SMTP overiť totožnosť"

#~ msgid "Did not find smtp-password in credentials"
#~ msgstr "V povereniach sa nenašlo heslo k serveru smtp"

#~ msgid "Cannot do SMTP authentication without a password"
#~ msgstr "Bez zadania hesla sa nedá cez SMTP overiť totožnosť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
944 945 946
#~ msgid "initial secret passed before secret key exchange"
#~ msgstr "počiatočné poverenie bolo prevzaté pred výmenou tajného kľúča"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
947 948 949 950
# provider name
#~ msgid "ownCloud"
#~ msgstr "ownCloud"

951 952 953
#~ msgid "Failed to initialize a GOA client"
#~ msgstr "Zlyhala inicializácia klienta GOA"

954 955 956
#~ msgid "Did not find password with identity ‘%s’ in credentials"
#~ msgstr "V povereniach sa nenašlo heslo pre identitu „%s“"

957 958 959 960 961 962 963 964
# provider name
#~ msgid "Windows Live"
#~ msgstr "Windows Live"

#~ msgid "Yahoo"
#~ msgstr "Yahoo"

#~ msgid "Expected status 200 when requesting name, instead got status %d (%s)"
965 966 967
#~ msgstr ""
#~ "Bol očakávaný stav 200 pri požadovaní mena, miesto toho prišiel stav %d "
#~ "(%s)"
968

969 970 971 972 973
#~ msgid ""
#~ "Paste authorization code obtained from the <a href=\"%s\">authorization "
#~ "page</a>:"
#~ msgstr ""
#~ "Vložte kód získaný zo <a href=\"%s\">stránky pre potvrdenie prístupu</a>:"
974

975
#~ msgid "Paste token obtained from the <a href=\"%s\">authorization page</a>:"
976 977 978
#~ msgstr ""
#~ "Vložte reťazec získaný zo <a href=\"%s\">stránky pre potvrdenie prístupu</"
#~ "a>:"