sk.po 31.1 KB
Newer Older
1
# Slovak translation for gnome-online-accounts.
2
# Copyright (C) 2011-2013 Free Software Foundation, Inc.
3 4
# This file is distributed under the same license as the gnome-online-accounts package.
# Marián Čavojský <cavo+gnomel10n@cavo.sk>, 2011.
5
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2012, 2013.
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: gnome-online-accounts\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-online-accounts&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
11 12
"POT-Creation-Date: 2015-09-14 19:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-14 21:44+0200\n"
13
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
14
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
15
"Language: sk\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
20
"X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
21 22 23
"X-Project-Style: gnome\n"

#. TODO: more specific
24
#: ../src/daemon/goadaemon.c:830 ../src/daemon/goadaemon.c:1090
25 26
#, c-format
msgid "Failed to find a provider for: %s"
27
msgstr "Zlyhalo nájdenie poskytovateľa pre: %s"
28

29
#: ../src/daemon/goadaemon.c:1018
30 31 32
msgid "IsLocked property is set for account"
msgstr "Vlastnosť „IsLocked“ je nastavená pre účet"

33
#. TODO: more specific
34
#: ../src/daemon/goadaemon.c:1078
35
msgid "ProviderType property is not set for account"
36
msgstr "Vlastnosť „ProviderType“ nie je pre účet nastavená"
37 38

#. TODO: more specific
39
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:237 ../src/goabackend/goahttpclient.c:174
40
#, c-format
41 42
msgid "Code: %u — Unexpected response from server"
msgstr "Kód: %u — Neočakávaná odpoveď od servera"
43 44

#. TODO: more specific
45
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:253
46 47
#, c-format
msgid "Failed to parse autodiscover response XML"
48
msgstr "Zlyhala analýza XML odpovede autopreskúmania"
49 50

#. TODO: more specific
51
#. Translators: the parameter is an XML element name.
52
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:264 ../src/goabackend/goaewsclient.c:279 ../src/goabackend/goaewsclient.c:294
53
#, c-format
54 55
msgid "Failed to find ‘%s’ element"
msgstr "Zlyhalo nájdenie prvku „%s“"
56 57

#. TODO: more specific
58
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:315
59 60
#, c-format
msgid "Failed to find ASUrl and OABUrl in autodiscover response"
61
msgstr "Zlyhalo nájdenie ASUrl a OABUrl v odpovedi automatického preskúmania"
62

63
# provider name
64
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:73
65
msgid "Microsoft Exchange"
66
msgstr "Microsoft Exchange"
67

68
#. TODO: more specific
69
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:311 ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:985 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:286 ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:383 ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1128
70
#, c-format
71
msgid "Did not find password with identity ‘%s’ in credentials"
72
msgstr "V povereniach sa nenašlo heslo pre identitu „%s“"
73 74 75 76 77

#. Translators: the first %s is the username
#. * (eg., debarshi.ray@gmail.com or rishi), and the
#. * (%s, %d) is the error domain and code.
#.
78
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:339 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:302 ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:406
79
#, c-format
80
msgid "Invalid password with username ‘%s’ (%s, %d): "
81
msgstr "Neplatné heslo pre používateľské meno „%s“ (%s, %d):"
82

83
# Label
84
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:492 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:700
85 86
msgid "_E-mail"
msgstr "_Email"
87

88
# Label
89
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:493 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:720 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:740 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:443 ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:634
90
msgid "_Password"
91
msgstr "_Heslo"
92

93
# expander
94
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:496
95 96 97 98
msgid "_Custom"
msgstr "_Vlastné"

# Label
99 100
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:507 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:719 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:739 ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:719 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:442
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:633
101
msgid "User_name"
102
msgstr "Používateľské me_no"
103

104
# Label
105
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:508 ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:632
106
msgid "_Server"
107
msgstr "_Server"
108

109
#. --
110 111
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:518 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:752 ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:724 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:451 ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:643
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:649
112 113 114
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"

115
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:519 ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:725 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:452 ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:644
116 117 118
msgid "C_onnect"
msgstr "_Pripojiť"

119
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:535 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:769 ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:741 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:468 ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:660
120 121 122
msgid "Connecting…"
msgstr "Pripája sa…"

123
# MČ: odhadujem na reakciu na nevyplnený autorizačný kód.
124
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:640 ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:837 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:931 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:966 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1054
125 126 127
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1318 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1391 ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1142 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:659 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:825
#: ../src/goabackend/goamediaserverprovider.c:475 ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1034 ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:863 ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:771 ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:986
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:459 ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:508 ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:683
128 129 130 131
#, c-format
msgid "Dialog was dismissed"
msgstr "Dialógové okno bolo odmietnuté"

132
# MČ: odhadujem na reakciu na nevyplnený autorizačný kód.
133
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:678 ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:865 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:996 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1089 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1342
134
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1416 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:693 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:844 ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:813 ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1007
135 136 137 138
#, c-format
msgid "Dialog was dismissed (%s, %d): "
msgstr "Dialógové okno bolo odmietnuté (%s, %d):"

139
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:691 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1009 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1102 ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:826
140 141
msgid "_Ignore"
msgstr "_Ignorovať"
142 143

# goa_spinner_button label
144
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:696 ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:884 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1014 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1107 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1361
145 146
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1435 ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1252 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:705 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:861 ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:831
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1026
147 148 149
msgid "_Try Again"
msgstr "_Skúsiť znovu"

150
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:701 ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:877
151 152 153
msgid "Error connecting to Microsoft Exchange server"
msgstr "Chyba počas pripájania k serveru Microsoft Exchange"

154
# Provider name
155
#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:76
156 157 158 159
msgid "Facebook"
msgstr "Facebook"

# MČ: Našiel som čo znamená guid (http://developer.yahoo.com/social/rest_api_guide/introspective-guid-resource.html) asi by som to neprekladal.
160
#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:215 ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:183 ../src/goabackend/goafoursquareprovider.c:189 ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:221 ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:195
161
#, c-format
162 163 164
msgid "Expected status 200 when requesting your identity, instead got status %d (%s)"
msgstr "Bol očakávaný stav 200 pri požadovaní vašej identity, miesto toho prišiel stav %d (%s)"

165 166 167
#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:234 ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:246 ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:259 ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:202 ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:214
#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:224 ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:234 ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:244 ../src/goabackend/goafoursquareprovider.c:208 ../src/goabackend/goafoursquareprovider.c:220
#: ../src/goabackend/goafoursquareprovider.c:231 ../src/goabackend/goafoursquareprovider.c:242 ../src/goabackend/goafoursquareprovider.c:253 ../src/goabackend/goafoursquareprovider.c:264 ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:240
168 169 170
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:252 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:211 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:220 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:230 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:237
#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:526 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:535 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:550 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:557 ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:699
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:729 ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:741 ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:214 ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:226 ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:238
171
#, c-format
172 173
msgid "Could not parse response"
msgstr "Nepodarilo sa analyzovať odpoveď"
174

175
# provider name
176
#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:77
177 178 179
msgid "Flickr"
msgstr "Flickr"

180
#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:321
181
msgid "Your system time is invalid. Check your date and time settings."
182 183
msgstr "Váš systémový čas je neplatný. Skontrolujte vaše nastavenia dátumu a času."

184
#: ../src/goabackend/goafoursquareprovider.c:77
185 186
msgid "Foursquare"
msgstr "Foursquare"
187

188
# provider name
189
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:76
190 191
msgid "Google"
msgstr "Google"
192

193
#. TODO: more specific
194
#: ../src/goabackend/goaimapauthlogin.c:94 ../src/goabackend/goasmtpauth.c:160
195 196 197 198 199
#, c-format
msgid "Service not available"
msgstr "Služba nie je dostupná"

#. TODO: more specific
200
#: ../src/goabackend/goaimapauthlogin.c:115 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:543 ../src/goabackend/goasmtpauth.c:113
201 202 203 204
#, c-format
msgid "Authentication failed"
msgstr "Zlyhalo overenie totožnosti"

205
#: ../src/goabackend/goaimapauthlogin.c:140
206 207 208 209
#, c-format
msgid "Server does not support PLAIN"
msgstr "Server nepodporuje obyčajné (PLAIN) overenie"

210
#: ../src/goabackend/goaimapauthlogin.c:194 ../src/goabackend/goasmtpauth.c:818
211 212 213 214
#, c-format
msgid "Server does not support STARTTLS"
msgstr "Server nepodporuje STARTTLS"

215
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:61
216 217 218
msgid "IMAP and SMTP"
msgstr "IMAP a SMTP"

219 220
#. Translators: the first parameter is a field name. The second is
#. * a GOA account identifier.
221
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:358 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:416
222
#, c-format
223 224
msgid "Did not find %s with identity ‘%s’ in credentials"
msgstr "V povereniach sa nenašlo pole %s pre identitu „%s“"
225

226 227
#. Translators: the first %s is a field name. The
#. * second %s is the IMAP
228 229 230
#. * username (eg., rishi), and the (%s, %d)
#. * is the error domain and code.
#.
231 232
#. Translators: the first %s is a field name. The
#. * second %s is the SMTP
233 234 235
#. * username (eg., rishi), and the (%s, %d)
#. * is the error domain and code.
#.
236
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:389 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:449
237
#, c-format
238 239
msgid "Invalid %s with username ‘%s’ (%s, %d): "
msgstr "Neplatné pole %s pre používateľské meno „%s“ (%s, %d):"
240

241 242 243 244 245 246
#. Translators: the following four strings are used to show a
#. * combo box similar to the one in the evolution module.
#. * Encryption: None
#. *       STARTTLS after connecting
#. *       SSL on a dedicated port
#.
247
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:636
248 249 250 251
msgid "_Encryption"
msgstr "Šifrovani_e"

# DK: šifrovanie
252
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:639
253 254 255
msgid "None"
msgstr "Žiadne"

256
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:642
257 258 259
msgid "STARTTLS after connecting"
msgstr "STARTTLS po pripojení"

260
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:645
261 262 263
msgid "SSL on a dedicated port"
msgstr "SSL na dedikovanom porte"

264
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:701
265 266 267
msgid "_Name"
msgstr "_Meno"

268
# Label
269
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:718
270 271 272 273
msgid "IMAP _Server"
msgstr "_Server IMAP"

# Label
274
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:738
275 276 277
msgid "SMTP _Server"
msgstr "_Server SMTP"

278
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:753 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1035 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1371
279 280 281
msgid "_Forward"
msgstr "Ď_alej"

282
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1019 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1354
283 284 285
msgid "Error connecting to IMAP server"
msgstr "Chyba počas pripájania k serveru IMAP"

286
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1112 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1428
287 288 289 290
msgid "Error connecting to SMTP server"
msgstr "Chyba počas pripájania k serveru SMTP"

# Label
291
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1527
292 293 294
msgid "E-mail"
msgstr "Email"

295
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1531
296 297 298
msgid "Name"
msgstr "Meno"

299
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1541 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1545
300 301 302
msgid "IMAP"
msgstr "IMAP"

303
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1556 ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1560
304 305 306
msgid "SMTP"
msgstr "SMTP"

307
# provider name
308
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:99
309 310 311 312 313
msgid "Enterprise Login (Kerberos)"
msgstr "Podnikové prihlásenie (Kerberos)"

# PM: http://sospreskoly.org/kerberos principal = splnomocniteľ
# principal, http://web.mit.edu/kerberos/krb5-1.5/krb5-1.5.4/doc/krb5-user/What-is-a-Kerberos-Principal_003f.html
314
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:309
315
#, c-format
316
msgid "Could not find saved credentials for principal ‘%s’ in keyring"
317
msgstr "Nepodarilo sa nájsť uložené poverenia pre splnomocniteľa „%s“ v zväzku kľúčov"
318 319 320

# PM: http://sospreskoly.org/kerberos principal = splnomocniteľ
# principal, http://web.mit.edu/kerberos/krb5-1.5/krb5-1.5.4/doc/krb5-user/What-is-a-Kerberos-Principal_003f.html
321
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:322
322
#, c-format
323
msgid "Did not find password for principal ‘%s’ in credentials"
324 325 326
msgstr "Nepodarilo sa nájsť heslo pre splnomocniteľa „%s“ v povereniach"

# combobox label
327
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:711
328 329 330 331
msgid "_Domain"
msgstr "_Doména"

# combobox tooltip
332
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:712
333 334 335 336 337
msgid "Enterprise domain or realm name"
msgstr "Podniková doména alebo názov pôsobiska"

# PM: http://sospreskoly.org/kerberos realm = pôsobisko
# Realm je termin, http://web.mit.edu/kerberos/krb5-1.5/krb5-1.5.4/doc/krb5-user/What-is-a-Kerberos-Principal_003f.html
338
#  prompt title
339
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:948 ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:1119
340 341 342 343
msgid "Log In to Realm"
msgstr "Prihlásenie do pôsobiska"

# prompt description
344
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:949
345 346 347 348
msgid "Please enter your password below."
msgstr "Prosím, nižšie zadajte vaše heslo."

# promt choice label
349
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:950
350 351 352
msgid "Remember this password"
msgstr "Zapamätať toto heslo"

353
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1092
354 355 356 357
#, c-format
msgid "The domain is not valid"
msgstr "Doména nie je platná"

358
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1247
359 360 361
msgid "Error connecting to enterprise identity server"
msgstr "Chyba počas pripájania k podnikovému identifikačnému serveru"

362 363 364 365
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1512
#, c-format
msgid "Identity service returned invalid key"
msgstr "Identifikačná služba vrátila neplatný kľúč"
366

367 368 369 370 371 372 373 374
#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:64
msgid "Last.fm"
msgstr "Last.fm"

#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:707 ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:855
msgid "Error connecting to Last.fm"
msgstr "Chyba počas pripájania k službe Last.fm"

375 376 377 378 379
# Label
#: ../src/goabackend/goamediaserverprovider.c:76
msgid "Media Server"
msgstr "Multimediálny server"

380
#: ../src/goabackend/goamediaserverprovider.c:371
381 382
msgid "Personal content can be added to your applications through a media server account."
msgstr "Osobný obsah je možné pridať do vašich aplikácií prostredníctvom účtu multimediálneho serveru."
383

384
#: ../src/goabackend/goamediaserverprovider.c:385
385 386 387
msgid "Available Media Servers"
msgstr "Dostupné multimediálne servery"

388
#: ../src/goabackend/goamediaserverprovider.c:415
389 390 391
msgid "No media servers found"
msgstr "Nenašli sa žiadne multimediálne servery"

392
#. Translators: the %d is a HTTP status code and the %s is a textual description of it
393
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:675 ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:559
394
#, c-format
395 396
msgid "Expected status 200 when requesting access token, instead got status %d (%s)"
msgstr "Bol očakávaný stav 200 pri požadovaní prístupového reťazca, miesto toho prišiel stav %d (%s)"
397

398
# PM: asi Odpoveď pri overení totožnosti bola, pokial viem snažíme sa vyhýbať cudzím slovám ako autorizačný, prejdite aj ostatné reťazce
399
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:843
400 401 402 403
msgid "Authorization response: "
msgstr "Odpoveď pri potvrdzovaní prístupu:"

# PM: asi Odpoveď pri overení totožnosti bola, pokial viem snažíme sa vyhýbať cudzím slovám ako autorizačný, prejdite aj ostatné reťazce
404
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:913
405
#, c-format
406 407
msgid "Authorization response: %s"
msgstr "Odpoveď pri potvrdzovaní prístupu: %s"
408

409
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1060 ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:894
410 411 412
msgid "Error getting an Access Token: "
msgstr "Chyba pri získavaní prístupového reťazca: "

413
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1075 ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:907
414 415 416
msgid "Error getting identity: "
msgstr "Chyba pri získavaní identity: "

417
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1292 ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1215
418
#, c-format
419
msgid "Was asked to log in as %s, but logged in as %s"
420
msgstr "Bolo požadované prihlásenie ako %s, prihlásený ste ale ako %s"
421

422
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1454
423 424 425 426
#, c-format
msgid "Credentials do not contain access_token"
msgstr "Poverenia neobsahujú access_token"

427
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1493 ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1443
428 429
#, c-format
msgid "Failed to refresh access token (%s, %d): "
430
msgstr "Zlyhalo obnovenie prístupového reťazca (%s, %d): "
431

432
#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:582
433 434 435 436
#, c-format
msgid "Missing access_token or access_token_secret headers in response"
msgstr "V odpovedi chýba hlavička access_token alebo access_token_secret"

437
#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:776
438
msgid "Error getting a Request Token: "
439
msgstr "Chyba pri získavaní reťazca požiadavky: "
440 441

#. Translators: the %d is a HTTP status code and the %s is a textual description of it
442
#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:809
443
#, c-format
444 445
msgid "Expected status 200 for getting a Request Token, instead got status %d (%s)"
msgstr "Bol očakávaný stav 200 pri získavaní tokenu požiadavky, miesto toho prišiel stav %d (%s)"
446

447
#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:826
448 449 450 451
#, c-format
msgid "Missing request_token or request_token_secret headers in response"
msgstr "V odpovedi chýba hlavička request_token alebo request_token_secret"

452
#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1399
453 454
#, c-format
msgid "Credentials do not contain access_token or access_token_secret"
455
msgstr "Poverenia neobsahujú access_token alebo access_token_secret"
456

457
# provider name
458
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:67
459 460 461
msgid "ownCloud"
msgstr "ownCloud"

462
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:836 ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1019
463 464 465
msgid "Error connecting to ownCloud server"
msgstr "Chyba počas pripájania k serveru služby ownCloud"

466
# PM: Názov služby
467
#: ../src/goabackend/goapocketprovider.c:69
468 469 470 471
msgid "Pocket"
msgstr "Pocket"

#. TODO: more specific
472
#: ../src/goabackend/goapocketprovider.c:218
473 474 475 476
#, c-format
msgid "No username or access_token"
msgstr "Žiadne používateľské meno ani prístupový token"

477
# switch
478
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:479
479 480 481 482
msgid "_Mail"
msgstr "_Pošta"

# switch
483
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:484
484 485 486 487
msgid "Cale_ndar"
msgstr "Kale_ndár"

# switch
488
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:489
489 490 491 492 493
msgid "_Contacts"
msgstr "_Kontakty"

# PK: tu som dal pl. lebo to tam viac sedi
# switch
494
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:494
495 496 497 498
msgid "C_hat"
msgstr "_Rozhovory"

# switch
499
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:499
500 501 502
msgid "_Documents"
msgstr "_Dokumenty"

503
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:504
504 505 506
msgid "M_usic"
msgstr "H_udba"

507
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:509
508 509 510 511
msgid "_Photos"
msgstr "_Fotografie"

# switch
512
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:514
513 514 515
msgid "_Files"
msgstr "_Súbory"

516
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:519
517 518 519
msgid "Network _Resources"
msgstr "Sieťové _prostriedky"

520
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:524
521 522 523
msgid "_Read Later"
msgstr "Čítať _neskôr"

524
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:529
525 526 527
msgid "Prin_ters"
msgstr "_Tlačiarne"

528
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:534
529 530 531 532 533 534
msgid "_Maps"
msgstr "_Mapy"

# label nad switch butonmi
#. Translators: This is a label for a series of
#. * options switches. For example: “Use for Mail”.
535
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:563
536 537 538
msgid "Use for"
msgstr "Použiť pre"

539
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:802
540 541
#, c-format
msgid "ensure_credentials_sync is not implemented on type %s"
542
msgstr "ensure_credentials_sync nie je implementovaný u poskytovateľa služby %s"
543

544
#. TODO: more specific
545
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:175
546
#, c-format
547 548
msgid "TLS not available"
msgstr "TLS nie je dostupné"
549 550

#. TODO: more specific
551
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:241
552 553 554 555 556
#, c-format
msgid "org.gnome.OnlineAccounts.Mail is not available"
msgstr "Služba org.gnome.OnlineAccounts.Mail nie je dostupná"

#. TODO: more specific
557
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:251
558 559 560 561 562
#, c-format
msgid "Failed to parse email address"
msgstr "Zlyhala analyzácia emailovej adresy"

#. TODO: more specific
563
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:263
564
#, c-format
565 566
msgid "Cannot do SMTP authentication without a domain"
msgstr "Bez zadania domény sa nedá cez SMTP overiť totožnosť"
567 568

#. TODO: more specific
569
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:301
570
#, c-format
571 572
msgid "Did not find smtp-password in credentials"
msgstr "V povereniach sa nenašlo heslo k serveru smtp"
573 574

#. TODO: more specific
575
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:312
576
#, c-format
577 578
msgid "Cannot do SMTP authentication without a password"
msgstr "Bez zadania hesla sa nedá cez SMTP overiť totožnosť"
579

580
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:674
581 582 583 584
#, c-format
msgid "Unknown authentication mechanism"
msgstr "Neznámy mechanizmus overenia totožnosti"

585
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:180
586 587 588 589
#, c-format
msgid "Telepathy chat account not found"
msgstr "Účet rozhovoru Telepathy sa nenašiel"

590
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:380
591 592 593 594
#, c-format
msgid "Failed to initialize a GOA client"
msgstr "Zlyhala inicializácia klienta GOA"

595
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:420
596 597 598 599
#, c-format
msgid "Failed to create a user interface for %s"
msgstr "Zlyhalo vytvorenie používateľského rozhrania pre %s"

600
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:535
601 602 603
msgid "Connection Settings"
msgstr "Nastavenia pripojenia"

604
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:644
605 606 607
msgid "Personal Details"
msgstr "Osobné podrobnosti"

608 609 610 611 612
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:650
msgid "_OK"
msgstr "_OK"

#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:854
613 614 615
msgid "Cannot save the connection parameters"
msgstr "Nedajú sa uložiť parametre pripojenia"

616
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:866
617 618 619 620
msgid "Cannot save your personal information on the server"
msgstr "Nedajú sa uložiť vaše osobné informácie na server"

#. Connection Settings button
621
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:891
622 623 624 625
msgid "_Connection Settings"
msgstr "_Nastavenia pripojenia"

#. Edit Personal Information button
626
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:895
627 628 629
msgid "_Personal Details"
msgstr "_Osobné podrobnosti"

630
#: ../src/goabackend/goautils.c:115
631
#, c-format
632 633
msgid "A %s account already exists for %s"
msgstr "Účet %s už pre používateľa %s existuje"
634

635 636 637
# PM: neviem či by nemalo byť Účet %s/Účet k (službe) %s
# dialog title
#. Translators: the %s is the name of the provider. eg., Google.
638
#: ../src/goabackend/goautils.c:137
639 640 641
#, c-format
msgid "%s account"
msgstr "%s účet"
642 643

#. TODO: more specific
644
#: ../src/goabackend/goautils.c:181
645
msgid "Failed to delete credentials from the keyring"
646
msgstr "Zlyhalo odstránenie poverenia zo zväzku kľúčov"
647

648
#. TODO: more specific
649
#: ../src/goabackend/goautils.c:233
650
msgid "Failed to retrieve credentials from the keyring"
651
msgstr "Zlyhalo získanie poverenia zo zväzku kľúčov"
652

653
#. TODO: more specific
654
#: ../src/goabackend/goautils.c:243
655 656 657
msgid "No credentials found in the keyring"
msgstr "Nenašli sa žiadne poverenia v zväzku kľúčov"

658
#: ../src/goabackend/goautils.c:256
659 660
msgid "Error parsing result obtained from the keyring: "
msgstr "Chyba pri analýze výsledku získaného zo zväzku kľúčov: "
661

662 663 664
# MČ: GOA znamená asi gnome-online-account. Tento reťazec sa vyskytuje hodne v neprekladaných reťazcoch identifikujúcich nejaké kľúče, alebo iné hodnoty. Asi by som to neprekladal, ale tento preklad je tým pádom trošku nezrozumiteľný.
# PM: tiež si nie som istý či preklad skratiek je najlepší nápad, pokiaľ skratk nie je zaužívaná, navyše je tu zlý slovosled dal by som Poverenia GOÚ %s pre identitu %s
# PK: necham GOA, lebo je to backend a vsade v docs je GOA (dev guide napr.)
665
#. Translators: The %s is the type of the provider, e.g. 'google' or 'yahoo'
666
#: ../src/goabackend/goautils.c:299
667
#, c-format
668 669 670 671
msgid "GOA %s credentials for identity %s"
msgstr "Poverenia GOA %s pre identitu %s"

#. TODO: more specific
672
#: ../src/goabackend/goautils.c:316
673
msgid "Failed to store credentials in the keyring"
674
msgstr "Zlyhalo uloženie poverenia v zväzku kľúčov"
675

676
#: ../src/goabackend/goautils.c:537
677 678 679
msgid "The signing certificate authority is not known."
msgstr "Autorita, ktorá podpísala certifikát nie je známa."

680
#: ../src/goabackend/goautils.c:541
681 682
msgid "The certificate does not match the expected identity of the site that it was retrieved from."
msgstr "Certifikát sa nezhoduje s očakávanou identitou stránky, z ktorej bol prevzatý."
683 684

# DK: fraza pouzita v module Epiphany
685
#: ../src/goabackend/goautils.c:546
686
msgid "The certificate’s activation time is still in the future."
687 688
msgstr "Doposiaľ nenastal čas aktivácie certifikátu."

689
#: ../src/goabackend/goautils.c:550
690 691 692 693
msgid "The certificate has expired."
msgstr "Platnosť certifikátu skončila."

# DK:odmietnutý=použité v module Epiphany
694
#: ../src/goabackend/goautils.c:554
695 696 697
msgid "The certificate has been revoked."
msgstr "Certifikát bol odmietnutý."

698
#: ../src/goabackend/goautils.c:558
699
msgid "The certificate’s algorithm is considered insecure."
700
msgstr "Algoritmus certifikátu nie je považovaný za bezpečný."
701

702
#: ../src/goabackend/goautils.c:562
703 704 705
msgid "Invalid certificate."
msgstr "Neplatný certifikát."

706
#. translators: %s here is the address of the web page
707
#: ../src/goabackend/goawebview.c:95
708 709
#, c-format
msgid "Loading “%s”…"
710 711 712
msgstr "Načítava sa „%s“…"

# provider name
713 714 715
#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:77
msgid "Microsoft Account"
msgstr "Účet Microsoft"
716

717
#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:376
718
msgid "initial secret passed before secret key exchange"
719
msgstr "počiatočné poverenie bolo prevzaté pred výmenou tajného kľúča"
720

721
#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:570
722
msgid "Initial secret key is invalid"
723
msgstr "Počiatočný tajný kľúč je neplatný"
724

725
#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:1124
726 727
#, c-format
msgid "The network realm %s needs some information to sign you in."
728
msgstr "Sieťové pôsobisko %s vyžaduje nejaké informácie kvôli vášmu prihláseniu."
729

730
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:254 ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:263 ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:642
731
msgid "Could not find identity in credential cache: %k"
732
msgstr "Nepodarilo sa nájsť identitu vo vyrovnávacej pamäti poverení: %k"
733

734
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:656
735
msgid "Could not find identity credentials in cache: %k"
736
msgstr "Nepodarilo sa nájsť poverenia identity vo vyrovnávacej pamäti: %k"
737

738 739
# PK: nahlasil som bug
# PM: zatiaľ to dáme takto, keď sa ku tomu vývojári vyjadria môžeme to zmenižť
740
# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=685750
741
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:700
742
msgid "Could not sift through identity credentials in cache: %k"
743
msgstr "Nepodarilo sa vybrať spomedzi poverení identít uložených vo vyrovnávacej pamäti: %k"
744

745
# PK: nahlasil som bug
746
# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=685750
747
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:718
748
msgid "Could not finish up sifting through identity credentials in cache: %k"
749
msgstr "Nepodarilo sa dokončiť výber spomedzi poverení identít uložených vo vyrovnávacej pamäti: %k"
750

751
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1013
752 753 754 755
#, c-format
msgid "No associated identification found"
msgstr "Nenašla sa priradená identifikácia"

756
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1096
757
msgid "Could not create credential cache: %k"
758
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť vyrovnávaciu pamäť poverení: %k"
759

760
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1130
761
msgid "Could not initialize credentials cache: %k"
762
msgstr "Nepodarilo sa zaviesť vyrovnávaciu pamäť poverení: %k"
763

764
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1147
765
msgid "Could not store new credentials in credentials cache: %k"
766
msgstr "Nepodarilo sa uložiť nové poverenia do vyrovnávacej pamäte poverení: %k"
767

768
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1436
769 770 771 772
#, c-format
msgid "Could not renew identity: Not signed in"
msgstr "Nepodarilo sa obnoviť identitu: Neprihlásený"

773
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1448
774 775 776
msgid "Could not renew identity: %k"
msgstr "Nepodarilo sa obnoviť identitu: %k"

777
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1465
778 779 780
msgid "Could not get new credentials to renew identity %s: %k"
msgstr "Nepodarilo sa získať nové poverenia na obnovenie identity %s: %k"

781
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1507
782 783 784
msgid "Could not erase identity: %k"
msgstr "Nepodarilo sa zmazať identitu: %k"

785
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentitymanager.c:749
786 787 788
msgid "Could not find identity"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť identitu"

789
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentitymanager.c:840
790
msgid "Could not create credential cache for identity"
791
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť vyrovnávaciu pamäť poverení pre identitu"
792

793 794 795 796 797 798 799 800 801 802
# provider name
#~ msgid "Windows Live"
#~ msgstr "Windows Live"

#~ msgid "Yahoo"
#~ msgstr "Yahoo"

#~ msgid "Expected status 200 when requesting name, instead got status %d (%s)"
#~ msgstr "Bol očakávaný stav 200 pri požadovaní mena, miesto toho prišiel stav %d (%s)"

803 804
#~ msgid "Paste authorization code obtained from the <a href=\"%s\">authorization page</a>:"
#~ msgstr "Vložte kód získaný zo <a href=\"%s\">stránky pre potvrdenie prístupu</a>:"
805

806
#~ msgid "Paste token obtained from the <a href=\"%s\">authorization page</a>:"
807
#~ msgstr "Vložte reťazec získaný zo <a href=\"%s\">stránky pre potvrdenie prístupu</a>:"