Commit 147480a5 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by GNOME Translation Robot

Update Slovak translation

parent 8553e177
......@@ -7,10 +7,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-online-accounts\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"online-accounts&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-20 12:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-22 14:52+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-16 19:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-18 06:36+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -22,36 +22,36 @@ msgstr ""
"X-Project-Style: gnome\n"
#. TODO: more specific
#: ../src/daemon/goadaemon.c:1136 ../src/daemon/goadaemon.c:1420
#: ../src/daemon/goadaemon.c:1132 ../src/daemon/goadaemon.c:1416
#, c-format
msgid "Failed to find a provider for: %s"
msgstr "Zlyhalo nájdenie poskytovateľa pre: %s"
#: ../src/daemon/goadaemon.c:1363
#: ../src/daemon/goadaemon.c:1359
msgid "IsLocked property is set for account"
msgstr "Vlastnosť „IsLocked“ je nastavená pre účet"
#. TODO: more specific
#: ../src/daemon/goadaemon.c:1408
#: ../src/daemon/goadaemon.c:1404
msgid "ProviderType property is not set for account"
msgstr "Vlastnosť „ProviderType“ nie je pre účet nastavená"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:245
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:238
#, c-format
msgid "Failed to parse autodiscover response XML"
msgstr "Zlyhala analýza XML odpovede autopreskúmania"
#. TODO: more specific
#. Translators: the parameter is an XML element name.
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:256 ../src/goabackend/goaewsclient.c:271
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:286
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:249 ../src/goabackend/goaewsclient.c:264
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:279
#, c-format
msgid "Failed to find “%s” element"
msgstr "Zlyhalo nájdenie prvku „%s“"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:307
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:300
#, c-format
msgid "Failed to find ASUrl and OABUrl in autodiscover response"
msgstr "Zlyhalo nájdenie ASUrl a OABUrl v odpovedi automatického preskúmania"
......@@ -135,20 +135,20 @@ msgstr "Pripája sa…"
# MČ: odhadujem na reakciu na nevyplnený autorizačný kód.
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:562
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:754
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:756
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:916
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:951
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1043
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1310
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1386
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1312
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1388
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1162
#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:643
#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:809
#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:811
#: ../src/goabackend/goamediaserverprovider.c:434
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1084
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1091
#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:860
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:702
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:924
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:926
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:490
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:529
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:697
......@@ -158,15 +158,15 @@ msgstr "Dialógové okno bolo odmietnuté"
# MČ: odhadujem na reakciu na nevyplnený autorizačný kód.
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:600
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:782
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:784
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:984
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1081
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1337
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1414
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1339
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1416
#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:677
#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:828
#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:830
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:744
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:948
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:950
#, c-format
msgid "Dialog was dismissed (%s, %d): "
msgstr "Dialógové okno bolo odmietnuté (%s, %d):"
......@@ -180,21 +180,21 @@ msgstr "_Ignorovať"
# goa_spinner_button label
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:618
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:801
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:803
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1002
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1099
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1356
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1433
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1358
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1435
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1269
#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:689
#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:845
#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:847
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:762
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:967
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:969
msgid "_Try Again"
msgstr "_Skúsiť znovu"
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:623
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:794
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:796
msgid "Error connecting to Microsoft Exchange server"
msgstr "Chyba počas pripájania k serveru Microsoft Exchange"
......@@ -208,7 +208,7 @@ msgstr "Facebook"
#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:175
#: ../src/goabackend/goafoursquareprovider.c:182
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:219
#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:188
#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:179
#, c-format
msgid ""
"Expected status 200 when requesting your identity, instead got status %d (%s)"
......@@ -241,12 +241,12 @@ msgstr ""
#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:515
#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:530
#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:537
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:743
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:773
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:785 ../src/goabackend/goautils.c:311
#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:207
#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:219
#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:231
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:742
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:772
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:784 ../src/goabackend/goautils.c:313
#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:198
#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:210
#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:222
#, c-format
msgid "Could not parse response"
msgstr "Nepodarilo sa analyzovať odpoveď"
......@@ -271,25 +271,25 @@ msgid "Google"
msgstr "Google"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goaimapauthlogin.c:94 ../src/goabackend/goasmtpauth.c:160
#: ../src/goabackend/goaimapauthlogin.c:93 ../src/goabackend/goasmtpauth.c:159
#, c-format
msgid "Service not available"
msgstr "Služba nie je dostupná"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goaimapauthlogin.c:115
#: ../src/goabackend/goaimapauthlogin.c:114
#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:523
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:113 ../src/goabackend/goautils.c:888
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:112 ../src/goabackend/goautils.c:893
#, c-format
msgid "Authentication failed"
msgstr "Zlyhalo overenie totožnosti"
#: ../src/goabackend/goaimapauthlogin.c:140
#: ../src/goabackend/goaimapauthlogin.c:139
#, c-format
msgid "Server does not support PLAIN"
msgstr "Server nepodporuje obyčajné (PLAIN) overenie"
#: ../src/goabackend/goaimapauthlogin.c:194 ../src/goabackend/goasmtpauth.c:818
#: ../src/goabackend/goaimapauthlogin.c:193 ../src/goabackend/goasmtpauth.c:817
#, c-format
msgid "Server does not support STARTTLS"
msgstr "Server nepodporuje STARTTLS"
......@@ -353,36 +353,36 @@ msgstr "_Server SMTP"
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:739
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1023
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1366
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1368
msgid "_Forward"
msgstr "Ď_alej"
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1007
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1349
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1351
msgid "Error connecting to IMAP server"
msgstr "Chyba počas pripájania k serveru IMAP"
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1104
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1426
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1428
msgid "Error connecting to SMTP server"
msgstr "Chyba počas pripájania k serveru SMTP"
# Label
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1534
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1536
msgid "E-mail"
msgstr "Email"
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1538
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1540
msgid "Name"
msgstr "Meno"
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1548
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1552
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1550
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1554
msgid "IMAP"
msgstr "IMAP"
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1563
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1567
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1565
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1569
msgid "SMTP"
msgstr "SMTP"
......@@ -448,7 +448,7 @@ msgstr "Doména nie je platná"
msgid "Error connecting to enterprise identity server"
msgstr "Chyba počas pripájania k podnikovému identifikačnému serveru"
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1601
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1610
#, c-format
msgid "Identity service returned invalid key"
msgstr "Identifikačná služba vrátila neplatný kľúč"
......@@ -458,7 +458,7 @@ msgid "Last.fm"
msgstr "Last.fm"
#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:691
#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:839
#: ../src/goabackend/goalastfmprovider.c:841
msgid "Error connecting to Last.fm"
msgstr "Chyba počas pripájania k službe Last.fm"
......@@ -484,7 +484,7 @@ msgid "No media servers found"
msgstr "Nenašli sa žiadne multimediálne servery"
#. Translators: the %d is a HTTP status code and the %s is a textual description of it
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:719
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:718
#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:559
#, c-format
msgid ""
......@@ -494,38 +494,38 @@ msgstr ""
"prišiel stav %d (%s)"
# PM: asi Odpoveď pri overení totožnosti bola, pokial viem snažíme sa vyhýbať cudzím slovám ako autorizačný, prejdite aj ostatné reťazce
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:893
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:898
msgid "Authorization response: "
msgstr "Odpoveď pri potvrdzovaní prístupu:"
# PM: asi Odpoveď pri overení totožnosti bola, pokial viem snažíme sa vyhýbať cudzím slovám ako autorizačný, prejdite aj ostatné reťazce
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:963
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:968
#, c-format
msgid "Authorization response: %s"
msgstr "Odpoveď pri potvrdzovaní prístupu: %s"
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1110
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1117
#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:891
msgid "Error getting an Access Token: "
msgstr "Chyba pri získavaní prístupového reťazca: "
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1125
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1132
#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:904
msgid "Error getting identity: "
msgstr "Chyba pri získavaní identity: "
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1342
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1354
#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1208
#, c-format
msgid "Was asked to log in as %s, but logged in as %s"
msgstr "Bolo požadované prihlásenie ako %s, prihlásený ste ale ako %s"
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1504
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1516
#, c-format
msgid "Credentials do not contain access_token"
msgstr "Poverenia neobsahujú access_token"
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1543
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1555
#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1436
#, c-format
msgid "Failed to refresh access token (%s, %d): "
......@@ -564,7 +564,7 @@ msgid "Nextcloud"
msgstr "Nextcloud"
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:767
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:960
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:962
msgid "Error connecting to ownCloud server"
msgstr "Chyba počas pripájania k serveru služby ownCloud"
......@@ -580,116 +580,116 @@ msgid "No username or access_token"
msgstr "Žiadne používateľské meno ani prístupový token"
# switch
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:120
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:118
msgid "_Mail"
msgstr "_Pošta"
# switch
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:125
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:123
msgid "Cale_ndar"
msgstr "Kale_ndár"
# switch
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:130
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:128
msgid "_Contacts"
msgstr "_Kontakty"
# PK: tu som dal pl. lebo to tam viac sedi
# switch
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:135
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:133
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:961
msgid "C_hat"
msgstr "_Rozhovory"
# switch
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:140
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:138
msgid "_Documents"
msgstr "_Dokumenty"
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:145
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:143
msgid "M_usic"
msgstr "H_udba"
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:150
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:148
msgid "_Photos"
msgstr "_Fotografie"
# switch
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:155
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:153
msgid "_Files"
msgstr "_Súbory"
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:160
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:158
msgid "Network _Resources"
msgstr "Sieťové _prostriedky"
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:165
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:163
msgid "_Read Later"
msgstr "Čítať _neskôr"
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:170
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:168
msgid "Prin_ters"
msgstr "_Tlačiarne"
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:175
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:173
msgid "_Maps"
msgstr "_Mapy"
# label nad switch butonmi
#. Translators: This is a label for a series of
#. * options switches. For example: “Use for Mail”.
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:601
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:602
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:959
msgid "Use for"
msgstr "Použiť pre"
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:858
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:859
msgid "Account is disabled"
msgstr "Účet je zakázaný"
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:881
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:882
#, c-format
msgid "ensure_credentials_sync is not implemented on type %s"
msgstr ""
"ensure_credentials_sync nie je implementovaný u poskytovateľa služby %s"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:175
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:174
#, c-format
msgid "TLS not available"
msgstr "TLS nie je dostupné"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:242
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:241
#, c-format
msgid "org.gnome.OnlineAccounts.Mail is not available"
msgstr "Služba org.gnome.OnlineAccounts.Mail nie je dostupná"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:252
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:251
#, c-format
msgid "Failed to parse email address"
msgstr "Zlyhala analyzácia emailovej adresy"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:261
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:260
#, c-format
msgid "Cannot do SMTP authentication without a domain"
msgstr "Bez zadania domény sa nedá cez SMTP overiť totožnosť"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:301
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:300
#, c-format
msgid "Did not find smtp-password in credentials"
msgstr "V povereniach sa nenašlo heslo k serveru smtp"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:312
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:311
#, c-format
msgid "Cannot do SMTP authentication without a password"
msgstr "Bez zadania hesla sa nedá cez SMTP overiť totožnosť"
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:674
#: ../src/goabackend/goasmtpauth.c:673
#, c-format
msgid "Unknown authentication mechanism"
msgstr "Neznámy mechanizmus overenia totožnosti"
......@@ -734,51 +734,54 @@ msgstr "_Nastavenia pripojenia"
msgid "_Personal Details"
msgstr "_Osobné podrobnosti"
#: ../src/goabackend/goautils.c:93
#: ../src/goabackend/goautils.c:92
msgid "Error logging into the account"
msgstr "Chyba pri prihlásení do účtu"
#: ../src/goabackend/goautils.c:137
#: ../src/goabackend/goautils.c:139
msgid "Credentials have expired."
msgstr "Platnosť poverení vypršala."
#: ../src/goabackend/goautils.c:141
#: ../src/goabackend/goautils.c:143
msgid "Sign in to enable this account."
msgstr "Keď chcete tento účet povoliť, prihláste sa."
#: ../src/goabackend/goautils.c:146
#: ../src/goabackend/goautils.c:148
msgid "_Sign In"
msgstr "_Prihlásiť sa"
#: ../src/goabackend/goautils.c:278
#: ../src/goabackend/goautils.c:280
#, c-format
msgid "A %s account already exists for %s"
msgstr "Účet %s už pre používateľa %s existuje"
# PM: neviem či by nemalo byť Účet %s/Účet k (službe) %s
# dialog title
#. Translators: the %s is the name of the provider. eg., Google.
#: ../src/goabackend/goautils.c:328
#. Translators: this is the title of the "Add Account" and "Refresh
#. * Account" dialogs. The %s is the name of the provider. eg.,
#. * 'Google'.
#.
#: ../src/goabackend/goautils.c:333
#, c-format
msgid "%s account"
msgstr "%s účet"
msgid "%s Account"
msgstr "Účet %s"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goautils.c:386
#: ../src/goabackend/goautils.c:391
msgid "Failed to delete credentials from the keyring"
msgstr "Zlyhalo odstránenie poverenia zo zväzku kľúčov"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goautils.c:438
#: ../src/goabackend/goautils.c:443
msgid "Failed to retrieve credentials from the keyring"
msgstr "Zlyhalo získanie poverenia zo zväzku kľúčov"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goautils.c:448
#: ../src/goabackend/goautils.c:453
msgid "No credentials found in the keyring"
msgstr "Nenašli sa žiadne poverenia v zväzku kľúčov"
#: ../src/goabackend/goautils.c:461
#: ../src/goabackend/goautils.c:466
msgid "Error parsing result obtained from the keyring: "
msgstr "Chyba pri analýze výsledku získaného zo zväzku kľúčov: "
......@@ -786,38 +789,38 @@ msgstr "Chyba pri analýze výsledku získaného zo zväzku kľúčov: "
# PM: tiež si nie som istý či preklad skratiek je najlepší nápad, pokiaľ skratk nie je zaužívaná, navyše je tu zlý slovosled dal by som Poverenia GOÚ %s pre identitu %s
# PK: necham GOA, lebo je to backend a vsade v docs je GOA (dev guide napr.)
#. Translators: The %s is the type of the provider, e.g. 'google' or 'yahoo'
#: ../src/goabackend/goautils.c:504
#: ../src/goabackend/goautils.c:509
#, c-format
msgid "GOA %s credentials for identity %s"
msgstr "Poverenia GOA %s pre identitu %s"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goautils.c:521
#: ../src/goabackend/goautils.c:526
msgid "Failed to store credentials in the keyring"
msgstr "Zlyhalo uloženie poverenia v zväzku kľúčov"
#: ../src/goabackend/goautils.c:875
#: ../src/goabackend/goautils.c:880
msgid "Cannot resolve hostname"
msgstr "Nedá sa vyriešiť názov hostiteľa"
#: ../src/goabackend/goautils.c:879
#: ../src/goabackend/goautils.c:884
msgid "Cannot resolve proxy hostname"
msgstr "Nedá sa vyriešiť názov hostiteľa poskytovateľa proxy"
#: ../src/goabackend/goautils.c:884
#: ../src/goabackend/goautils.c:889
msgid "Cannot find WebDAV endpoint"
msgstr "Nedá sa nájsť koncový bod protokolu WebDAV"
#: ../src/goabackend/goautils.c:893
#: ../src/goabackend/goautils.c:898
#, c-format
msgid "Code: %u — Unexpected response from server"
msgstr "Kód: %u — Neočakávaná odpoveď od servera"
#: ../src/goabackend/goautils.c:909
#: ../src/goabackend/goautils.c:914
msgid "The signing certificate authority is not known."
msgstr "Autorita, ktorá podpísala certifikát nie je známa."
#: ../src/goabackend/goautils.c:913
#: ../src/goabackend/goautils.c:918
msgid ""
"The certificate does not match the expected identity of the site that it was "
"retrieved from."
......@@ -826,29 +829,29 @@ msgstr ""
"prevzatý."
# DK: fraza pouzita v module Epiphany
#: ../src/goabackend/goautils.c:918
#: ../src/goabackend/goautils.c:923
msgid "The certificate’s activation time is still in the future."
msgstr "Doposiaľ nenastal čas aktivácie certifikátu."
#: ../src/goabackend/goautils.c:922
#: ../src/goabackend/goautils.c:927
msgid "The certificate has expired."
msgstr "Platnosť certifikátu skončila."
# DK:odmietnutý=použité v module Epiphany
#: ../src/goabackend/goautils.c:926
#: ../src/goabackend/goautils.c:931
msgid "The certificate has been revoked."
msgstr "Certifikát bol odmietnutý."
#: ../src/goabackend/goautils.c:930
#: ../src/goabackend/goautils.c:935
msgid "The certificate’s algorithm is considered insecure."
msgstr "Algoritmus certifikátu nie je považovaný za bezpečný."
#: ../src/goabackend/goautils.c:934
#: ../src/goabackend/goautils.c:939
msgid "Invalid certificate."
msgstr "Neplatný certifikát."
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goautils.c:969
#: ../src/goabackend/goautils.c:974
#, c-format
msgid "Did not find %s with identity “%s” in credentials"
msgstr "V povereniach sa nenašlo pole %s pre identitu „%s“"
......@@ -860,9 +863,10 @@ msgid "Loading “%s”…"
msgstr "Načítava sa „%s“…"
# provider name
#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:79
msgid "Microsoft Account"
msgstr "Účet Microsoft"
#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:70
#| msgid "Microsoft Account"
msgid "Microsoft"
msgstr "Microsoft"
#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:366
msgid "initial secret passed before secret key exchange"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment