Commit 901e56eb authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Peter Mráz

Updated slovak translation

parent 331a2792
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-online-accounts\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"online-accounts&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-03 11:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-06-04 10:13+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-06 09:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-01 13:22+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -22,21 +22,22 @@ msgstr ""
"X-Project-Style: gnome\n"
#. TODO: more specific
#: ../src/daemon/goadaemon.c:775 ../src/daemon/goadaemon.c:985
#: ../src/daemon/goadaemon.c:788 ../src/daemon/goadaemon.c:1034
#, c-format
msgid "Failed to find a provider for: %s"
msgstr "Zlyhalo nájdenie poskytovateľa pre: %s"
#. TODO: more specific
#: ../src/daemon/goadaemon.c:973
#: ../src/daemon/goadaemon.c:1022
msgid "ProviderType property is not set for account"
msgstr "Vlastnosť „ProviderType“ nie je pre účet nastavená"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:234 ../src/goabackend/goahttpclient.c:175
#, c-format
msgid "Code: %u - Unexpected response from server"
msgstr "Kód: %u - Neočakávaná odpoveď od serveru"
#| msgid "Code: %u - Unexpected response from server"
msgid "Code: %u — Unexpected response from server"
msgstr "Kód: %u — Neočakávaná odpoveď od servera"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:250
......@@ -45,25 +46,16 @@ msgid "Failed to parse autodiscover response XML"
msgstr "Zlyhala analýza XML odpovede autopreskúmania"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:260
#. Translators: the parameter is an XML element name.
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:261 ../src/goabackend/goaewsclient.c:276
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:291
#, c-format
msgid "Failed to find Autodiscover element"
msgstr "Zlyhalo nájdenie prvku „Autodiscover“"
#| msgid "Failed to find Response element"
msgid "Failed to find ‘%s’ element"
msgstr "Zlyhalo nájdenie prvku „%s“"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:274
#, c-format
msgid "Failed to find Response element"
msgstr "Zlyhalo nájdenie prvku „Response“"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:288
#, c-format
msgid "Failed to find Account element"
msgstr "Zlyhalo nájdenie prvku „Account“"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:305
#: ../src/goabackend/goaewsclient.c:308
#, c-format
msgid "Failed to find ASUrl and OABUrl in autodiscover response"
msgstr "Zlyhalo nájdenie ASUrl a OABUrl v odpovedi automatického preskúmania"
......@@ -75,13 +67,12 @@ msgstr "Microsoft Exchange"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:317
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:1047
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:620
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:808
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:376
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1168
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:1028
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:403
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1190
#, c-format
msgid "Did not find password with identity `%s' in credentials"
#| msgid "Did not find password with identity `%s' in credentials"
msgid "Did not find password with identity ‘%s’ in credentials"
msgstr "V povereniach sa nenašlo heslo pre identitu „%s“"
#. Translators: the first %s is the username
......@@ -89,135 +80,142 @@ msgstr "V povereniach sa nenašlo heslo pre identitu „%s“"
#. * (%s, %d) is the error domain and code.
#.
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:345
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:643
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:399
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:426
#, c-format
msgid "Invalid password with username `%s' (%s, %d): "
#| msgid "Invalid password with username `%s' (%s, %d): "
msgid "Invalid password with username ‘%s’ (%s, %d): "
msgstr "Neplatné heslo pre používateľské meno „%s“ (%s, %d):"
# Label
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:510
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:696
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:499
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:707
msgid "_E-mail"
msgstr "_Email"
# Label
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:511
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:716
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:736
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:639
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:500
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:727
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:747
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:655
msgid "_Password"
msgstr "_Heslo"
# expander
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:514
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:503
msgid "_Custom"
msgstr "_Vlastné"
# Label
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:533
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:715
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:735
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1134
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:638
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:514
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:726
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:746
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1129
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:654
msgid "User_name"
msgstr "Používateľské me_no"
# Label
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:534
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:637
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:515
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:653
msgid "_Server"
msgstr "_Server"
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:564
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:768
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1159
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:668
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:545
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:779
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1154
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:684
msgid "Connecting…"
msgstr "Pripája sa…"
# MČ: odhadujem na reakciu na nevyplnený autorizačný kód.
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:669
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:864
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:928
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:963
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1051
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1307
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1380
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1550
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:650
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:845
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:939
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:974
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1062
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1318
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1391
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1545
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1133
#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1041
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:779
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:991
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:795
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1008
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:466
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:515
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:689
#, c-format
msgid "Dialog was dismissed"
msgstr "Dialógové okno bolo odmietnuté"
# MČ: odhadujem na reakciu na nevyplnený autorizačný kód.
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:707
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:892
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:993
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1084
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1331
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1405
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:821
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1012
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:688
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:873
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1004
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1095
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1342
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1416
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:837
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1029
#, c-format
msgid "Dialog was dismissed (%s, %d): "
msgstr "Dialógové okno bolo odmietnuté (%s, %d):"
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:720
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1006
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1097
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:834
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:701
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1017
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1108
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:850
msgid "_Ignore"
msgstr "_Ignorovať"
# goa_spinner_button label
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:725
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:911
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1011
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1102
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1350
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1424
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1660
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:839
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1031
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:706
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:892
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1022
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1113
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1361
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1435
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1655
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:855
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1048
msgid "_Try Again"
msgstr "_Skúsiť znovu"
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:730
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:904
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:711
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:885
msgid "Error connecting to Microsoft Exchange server"
msgstr "Chyba počas pripájania k serveru Microsoft Exchange"
# label nad switch butonmi
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:966
#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:455
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:688
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1731
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1087
#. Translators: This is a label for a series of
#. * options switches. For example: “Use for Mail”.
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:947
#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:417
#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:427
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:546
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1728
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1104
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:896
#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:432
msgid "Use for"
msgstr "Použiť pre"
# switch
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:968
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:690
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:949
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:548
msgid "_Mail"
msgstr "_Pošta"
# switch
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:973
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:695
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1089
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:954
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:553
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1106
msgid "Cale_ndar"
msgstr "Kale_ndár"
# switch
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:978
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:700
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1094
#: ../src/goabackend/goaexchangeprovider.c:959
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:558
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1111
msgid "_Contacts"
msgstr "_Kontakty"
......@@ -228,26 +226,31 @@ msgstr "Facebook"
# MČ: Našiel som čo znamená guid (http://developer.yahoo.com/social/rest_api_guide/introspective-guid-resource.html) asi by som to neprekladal.
#. Translators: the %d is a HTTP status code and the %s is a textual description of it
#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:218
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:211
#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:211
#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:189
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:207
#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:166
#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:195
#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:187
#, c-format
msgid "Expected status 200 when requesting guid, instead got status %d (%s)"
#| msgid ""
#| "Expected status 200 when requesting user id, instead got status %d (%s)"
msgid ""
"Expected status 200 when requesting your identity, instead got status %d (%s)"
msgstr ""
"Bol očakávaný stav 200 pri požadovaní guid, miesto toho prišiel stav %d (%s)"
"Bol očakávaný stav 200 pri požadovaní vašej identity, miesto "
"toho prišiel stav %d (%s)"
#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:237
#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:249
#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:259
#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:230
#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:242
#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:252
#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:208
#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:220
#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:230
#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:240
#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:250
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:230
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:242
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:226
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:238
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:682
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:712
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:724
......@@ -269,43 +272,36 @@ msgstr "Nepodarilo sa analyzovať odpoveď"
# PK: tu som dal pl. lebo to tam viac sedi
# switch
#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:457
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:705
#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:419
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:563
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:898
#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:434
msgid "C_hat"
msgstr "_Rozhovory"
#: ../src/goabackend/goafacebookprovider.c:462
#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:430
msgid "_Photos"
msgstr "_Fotografie"
# provider name
#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:83
msgid "Flickr"
msgstr "Flickr"
# MČ: Našiel som čo znamená guid (http://developer.yahoo.com/social/rest_api_guide/introspective-guid-resource.html) asi by som to neprekladal.
#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:189
#, c-format
msgid "Expected status 200 when requesting user id, instead got status %d (%s)"
msgstr ""
"Bol očakávaný stav 200 pri požadovaní identifikátora používateľa, miesto "
"toho prišiel stav %d (%s)"
#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:328
#: ../src/goabackend/goayahooprovider.c:350
msgid "Your system time is invalid. Check your date and time settings."
msgstr ""
"Váš systémový čas je neplatný. Skontrolujte vaše nastavenia dátumu a času."
#: ../src/goabackend/goaflickrprovider.c:429
msgid "_Photos"
msgstr "_Fotografie"
# provider name
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:86
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:82
msgid "Google"
msgstr "Google"
# switch
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:710
#: ../src/goabackend/goagoogleprovider.c:568
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1116
#: ../src/goabackend/goawindowsliveprovider.c:439
msgid "_Documents"
msgstr "_Dokumenty"
......@@ -325,13 +321,13 @@ msgid "Authentication failed"
msgstr "Zlyhalo overenie totožnosti"
#: ../src/goabackend/goaimapauthlogin.c:145
#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:619
#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:646
#, c-format
msgid "Server does not support PLAIN"
msgstr "Server nepodporuje obyčajné (PLAIN) overenie"
#: ../src/goabackend/goaimapauthlogin.c:199
#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:731
#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:751
#, c-format
msgid "Server does not support STARTTLS"
msgstr "Server nepodporuje STARTTLS"
......@@ -340,33 +336,31 @@ msgstr "Server nepodporuje STARTTLS"
msgid "IMAP and SMTP"
msgstr "IMAP a SMTP"
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:362
#. Translators: the first parameter is a field name. The second is
#. * a GOA account identifier.
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:364
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:422
#, c-format
msgid "Did not find imap-password with identity `%s' in credentials"
msgstr "V povereniach pre identitu „%s“ sa nenašlo heslo k serveru imap"
#| msgid "Did not find password with identity `%s' in credentials"
msgid "Did not find %s with identity ‘%s’ in credentials"
msgstr "V povereniach sa nenašlo pole %s pre identitu „%s“"
#. Translators: the first %s is the IMAP
#. Translators: the first %s is a field name. The
#. * second %s is the IMAP
#. * username (eg., rishi), and the (%s, %d)
#. * is the error domain and code.
#.
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:391
#, c-format
msgid "Invalid imap-password with username `%s' (%s, %d): "
msgstr "Neplatné heslo k serveru imap pre používateľské meno „%s“ (%s, %d):"
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:415
#, c-format
msgid "Did not find smtp-password with identity `%s' in credentials"
msgstr "V povereniach sa nenašlo heslo k serveru smtp pre identitu „%s“"
#. Translators: the first %s is the SMTP
#. Translators: the first %s is a field name. The
#. * second %s is the SMTP
#. * username (eg., rishi), and the (%s, %d)
#. * is the error domain and code.
#.
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:446
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:395
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:455
#, c-format
msgid "Invalid smtp-password with username `%s' (%s, %d): "
msgstr "Neplatné heslo k serveru smtp pre používateľské meno „%s“ (%s, %d):"
#| msgid "Invalid password with username `%s' (%s, %d): "
msgid "Invalid %s with username ‘%s’ (%s, %d): "
msgstr "Neplatné pole %s pre používateľské meno „%s“ (%s, %d):"
#. Translators: the following four strings are used to show a
#. * combo box similar to the one in the evolution module.
......@@ -374,63 +368,63 @@ msgstr "Neplatné heslo k serveru smtp pre používateľské meno „%s“ (%s,
#. * STARTTLS after connecting
#. * SSL on a dedicated port
#.
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:632
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:642
msgid "_Encryption"
msgstr "Šifrovani_e"
# DK: šifrovanie
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:635
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:645
msgid "None"
msgstr "Žiadne"
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:638
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:648
msgid "STARTTLS after connecting"
msgstr "STARTTLS po pripojení"
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:641
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:651
msgid "SSL on a dedicated port"
msgstr "SSL na dedikovanom porte"
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:697
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:708
msgid "_Name"
msgstr "_Meno"
# Label
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:714
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:725
msgid "IMAP _Server"
msgstr "_Server IMAP"
# Label
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:734
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:745
msgid "SMTP _Server"
msgstr "_Server SMTP"
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1016
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1343
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1027
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1354
msgid "Error connecting to IMAP server"
msgstr "Chyba počas pripájania k serveru IMAP"
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1107
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1417
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1118
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1428
msgid "Error connecting to SMTP server"
msgstr "Chyba počas pripájania k serveru SMTP"
# Label
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1525
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1527
msgid "E-mail"
msgstr "Email"
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1529
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1531
msgid "Name"
msgstr "Meno"
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1539
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1542
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1541
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1544
msgid "IMAP"
msgstr "IMAP"
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1553
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1556
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1555
#: ../src/goabackend/goaimapsmtpprovider.c:1558
msgid "SMTP"
msgstr "SMTP"
......@@ -445,57 +439,59 @@ msgstr "Identifikačná služba vrátila neplatný kľúč"
# PM: http://sospreskoly.org/kerberos principal = splnomocniteľ
# principal, http://web.mit.edu/kerberos/krb5-1.5/krb5-1.5.4/doc/krb5-user/What-is-a-Kerberos-Principal_003f.html
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:721
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:728
#, c-format
msgid "Could not find saved credentials for principal `%s' in keyring"
#| msgid "Could not find saved credentials for principal `%s' in keyring"
msgid "Could not find saved credentials for principal ‘%s’ in keyring"
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť uložené poverenia pre splnomocniteľa „%s“ v zväzku kľúčov"
# PM: http://sospreskoly.org/kerberos principal = splnomocniteľ
# principal, http://web.mit.edu/kerberos/krb5-1.5/krb5-1.5.4/doc/krb5-user/What-is-a-Kerberos-Principal_003f.html
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:731
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:738
#, c-format
msgid "Did not find password for principal `%s' in credentials"
#| msgid "Did not find password for principal `%s' in credentials"
msgid "Did not find password for principal ‘%s’ in credentials"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť heslo pre splnomocniteľa „%s“ v povereniach"
# combobox label
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1126
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1121
msgid "_Domain"
msgstr "_Doména"
# combobox tooltip
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1127
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1122
msgid "Enterprise domain or realm name"
msgstr "Podniková doména alebo názov pôsobiska"
# PM: http://sospreskoly.org/kerberos realm = pôsobisko
# Realm je termin, http://web.mit.edu/kerberos/krb5-1.5/krb5-1.5.4/doc/krb5-user/What-is-a-Kerberos-Principal_003f.html
#  prompt title
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1359
#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:1084
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1354
#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:1085
msgid "Log In to Realm"
msgstr "Prihlásenie do pôsobiska"
# prompt description
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1360
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1355
msgid "Please enter your password below."
msgstr "Prosím, nižšie zadajte vaše heslo."
# promt choice label
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1361
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1356
msgid "Remember this password"
msgstr "Zapamätať toto heslo"
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1500
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1495
#, c-format
msgid "The domain is not valid"
msgstr "Doména nie je platná"
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1655
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1650
msgid "Error connecting to enterprise identity server"
msgstr "Chyba počas pripájania k podnikovému identifikačnému serveru"
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1733
#: ../src/goabackend/goakerberosprovider.c:1730
msgid "Network _Resources"
msgstr "Sieťové _prostriedky"
......@@ -513,7 +509,8 @@ msgstr ""
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:916
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:956
#, c-format
msgid "Authorization response was \"%s\""
#| msgid "Authorization response was \"%s\""
msgid "Authorization response was ‘%s’"
msgstr "Odpoveď na pridelenie prístupu bola „%s“"
#. Translators: The verb "Paste" is used when asking the user to paste a string from a web browser window
......@@ -538,7 +535,8 @@ msgstr "Chyba pri získavaní identity: "
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1386
#: ../src/goabackend/goaoauthprovider.c:1391
#, c-format
msgid "Was asked to login as %s, but logged in as %s"
#| msgid "Was asked to login as %s, but logged in as %s"
msgid "Was asked to log in as %s, but logged in as %s"
msgstr "Bolo požadované prihlásenie ako %s, prihlásený ste ale ako %s"
#: ../src/goabackend/goaoauth2provider.c:1542
......@@ -592,17 +590,17 @@ msgstr "Poverenia neobsahujú access_token alebo access_token_secret"
msgid "ownCloud"
msgstr "ownCloud"
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:844
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1024
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:860
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1041
msgid "Error connecting to ownCloud server"
msgstr "Chyba počas pripájania k serveru služby ownCloud"
# switch
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1099
#: ../src/goabackend/goaowncloudprovider.c:1121
msgid "_Files"
msgstr "_Súbory"
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:712
#: ../src/goabackend/goaprovider.c:688
#, c-format
msgid "ensure_credentials_sync is not implemented on type %s"
msgstr ""
......@@ -615,37 +613,78 @@ msgid "TLS not available"
msgstr "TLS nie je dostupné"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:193
#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:227
#, c-format
msgid "org.gnome.OnlineAccounts.Mail is not available"
msgstr "Služba org.gnome.OnlineAccounts.Mail nie je dostupná"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:203
#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:237
#, c-format
msgid "Failed to parse email address"
msgstr "Zlyhala analyzácia emailovej adresy"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:215
#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:249
#, c-format
msgid "Cannot do SMTP PLAIN without a domain"
msgstr ""
"Nedá sa prihlásiť k serveru SMTP s obyčajným (PLAIN) overením bez domény"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:253
#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:287
#, c-format
msgid "Did not find smtp-password in credentials"
msgstr "V povereniach sa nenašlo heslo k serveru smtp"
#. TODO: more specific
#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:264
#: ../src/goabackend/goasmtpauthplain.c:298
#, c-format
msgid "Cannot do SMTP PLAIN without a password"
msgstr ""
"Nedá sa prihlásiť k serveru SMTP s obyčajným (PLAIN) overením bez hesla"
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:183
#, c-format
msgid "Telepathy chat account not found"
msgstr "Účet rozhovoru Telepathy sa nenašiel"
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:372
#, c-format
msgid "Failed to initialize a GOA client"
msgstr "Zlyhala inicializácia klienta GOA"
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:415
#, c-format
msgid "Failed to create a user interface for %s"
msgstr "Zlyhalo vytvorenie používateľského rozhrania pre %s"
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:542
msgid "Connection Settings"
msgstr "Nastavenia pripojenia"
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:651
msgid "Personal Details"
msgstr "Osobné podrobnosti"
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:860
msgid "Cannot save the connection parameters"
msgstr "Nedajú sa uložiť parametre pripojenia"
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:872
msgid "Cannot save your personal information on the server"
msgstr "Nedajú sa uložiť vaše osobné informácie na server"
#. Connection Settings button
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:903
msgid "_Connection Settings"
msgstr "_Nastavenia pripojenia"
#. Edit Personal Information button
#: ../src/goabackend/goatelepathyprovider.c:907
msgid "_Personal Details"
msgstr "_Osobné podrobnosti"
#: ../src/goabackend/goatwitterprovider.c:81
msgid "Twitter"
msgstr "Twitter"
......@@ -710,7 +749,8 @@ msgstr ""
# DK: fraza pouzita v module Epiphany
#: ../src/goabackend/goautils.c:517
msgid "The certificate's activation time is still in the future."
#| msgid "The certificate's activation time is still in the future."
msgid "The certificate’s activation time is still in the future."
msgstr "Doposiaľ nenastal čas aktivácie certifikátu."
#: ../src/goabackend/goautils.c:521
......@@ -723,7 +763,8 @@ msgid "The certificate has been revoked."
msgstr "Certifikát bol odmietnutý."
#: ../src/goabackend/goautils.c:529
msgid "The certificate's algorithm is considered insecure."
#| msgid "The certificate's algorithm is considered insecure."
msgid "The certificate’s algorithm is considered insecure."
msgstr "Algoritmus certifikátu nie je považovaný za bezpečný."
#: ../src/goabackend/goautils.c:533
......@@ -761,34 +802,34 @@ msgstr "Čas"
msgid "Time to fire"
msgstr "Čas do spustenia"
#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:377
#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:378
msgid "initial secret passed before secret key exchange"
msgstr "počiatočné poverenie bolo prevzaté pred výmenou tajného kľúča"
#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:569
#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:570
msgid "Initial secret key is invalid"
msgstr "Počiatočný tajný kľúč je neplatný"
#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:1089
#: ../src/goaidentity/goaidentityservice.c:1090
#, c-format
msgid "The network realm %s needs some information to sign you in."
msgstr ""
"Sieťové pôsobisko %s vyžaduje nejaké informácie kvôli vášmu prihláseniu."
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:272
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:281
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:608
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:269
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:278
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:606
msgid "Could not find identity in credential cache: %k"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť identitu vo vyrovnávacej pamäti poverení: %k"
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:621
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:619
msgid "Could not find identity credentials in cache: %k"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť poverenia identity vo vyrovnávacej pamäti: %k"
# PK: nahlasil som bug
# PM: zatiaľ to dáme takto, keď sa ku tomu vývojári vyjadria môžeme to zmenižť
# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=685750
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:659
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:657
msgid "Could not sift through identity credentials in cache: %k"
msgstr ""
"Nepodarilo sa vybrať spomedzi poverení identít uložených vo vyrovnávacej "
......@@ -796,44 +837,44 @@ msgstr ""
# PK: nahlasil som bug
# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=685750
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:676
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:674
msgid "Could not finish up sifting through identity credentials in cache: %k"
msgstr ""
"Nepodarilo sa dokončiť výber spomedzi poverení identít uložených vo "
"vyrovnávacej pamäti: %k"
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1014
#: ../src/goaidentity/goakerberosidentity.c:1012
#, c-format
msgid "No associated identification found"