Commit 520672e7 authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent c65bf61a
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-03 12:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-05 22:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-15 10:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-11 21:46+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
......@@ -30,51 +30,69 @@ msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr "Pasiekite, tvarkykite ir dalinkitės savo nuotraukomis GNOME aplinkoje"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:10
#| msgid ""
#| "A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. "
#| "It is meant to be a simple and elegant replacement for using a file "
#| "manager to deal with photos. Seamless cloud integration is offered "
#| "through GNOME Online Accounts."
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It "
"is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
"deal with photos. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Access, organize and share your photos on GNOME. A simple and elegant "
"replacement for using a file manager to deal with photos. Enhance, crop and "
"edit in a snap. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr ""
"Paprasta programa GNOME aplinkai nuotraukų pasiekimui, tvarkymui ir "
"dalijimuisi jomis. Ji siekia būti paprastu ir elegantišku pakaitalu failų "
"tvarkytuvės naudojimui nuotraukoms. Integracija su debesų technologija "
"siūloma per GNOME internetines paskyras."
"Paprasta programa GNOME aplinkai nuotraukų tvarkymui ir dalijimuisi jomis. "
"Ji siekia būti paprastu ir elegantišku pakaitalu failų tvarkytuvės "
"naudojimui nuotraukoms. Integracija su debesų technologija siūloma per GNOME "
"internetines paskyras."
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:16
msgid "It lets you:"
msgstr "Ji jums leidžia:"
msgid "You can:"
msgstr "Jūs galite:"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:18
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Rodyti nesenas vietines ir internetines nuotraukas"
msgid "Automatically find all your pictures"
msgstr "Automatiškai rasti visas visas jūsų nutraukas"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:19
msgid "Access your Facebook or Flickr content"
msgstr "Pasiekite savo Facebook ar Flickr turinį"
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Rodyti nesenas vietines ir internetines nuotraukas"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:20
msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
msgstr "Siųsti nuotraukas į nutolusius DLNA piešėjus"
#| msgid "Access your Facebook or Flickr content"
msgid "Access your Facebook or Flickr pictures"
msgstr "Pasiekite savo Facebook ar Flickr nuotraukas"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:21
msgid "Set as background"
msgstr "Nustatyti kaip foną"
msgid ""
"View photos on TVs, laptops or other DLNA renderers on your local network"
msgstr ""
"Rodyti nuotraukas televizoriuose, kompiuteriuose bei kituose DLNA piešimo "
"įrenginiuose vietiniame tinkle"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:22
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
#| msgid "Set as background"
msgid "Set pictures as your desktop background"
msgstr "Nustatyti nuotraukas kaip darbalaukio foną"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
msgid "Print photos"
msgstr "Spausdinti nuotraukas"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:25
msgid "Select favorites"
msgstr "Pasirinkite mėgiamiausias"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:24
msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:26
#| msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
msgid ""
"Easily edit your pictures in the app, or send to a full featured editor for "
"more advanced changes"
msgstr ""
"Leisti atverti pilno funkcionalumo redaktorių sudėtingesniems pakeitimams"
"Lengvai redaguokite savo nuotraukas programoje arba siųskite į pilno "
"funkcionalumo redaktorių sudėtingesniems pakeitimams"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:49
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:51
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME projektas"
......@@ -138,11 +156,11 @@ msgstr "Rodyti programos versiją"
msgid "%-d %B %Y"
msgstr "%Y %B %-d"
#: src/photos-base-item.c:1036
#: src/photos-base-item.c:1037
msgid "Album"
msgstr "Albumas"
#: src/photos-base-item.c:2752
#: src/photos-base-item.c:2831
msgid "Screenshots"
msgstr "Ekranvaizdžiai"
......@@ -281,20 +299,20 @@ msgstr "%d×%d (%s)"
msgid "Calculating export size…"
msgstr "Skaičiuojamas eksportavimo dydis…"
#: src/photos-export-notification.c:263
#: src/photos-export-notification.c:334
msgid "Failed to export: not enough space"
msgstr "Nepavyko eksportuoti: nepakanka disko vietos"
#: src/photos-export-notification.c:265
#: src/photos-export-notification.c:336
msgid "Failed to export"
msgstr "Nepavyko eksportuoti"
#: src/photos-export-notification.c:272
#: src/photos-export-notification.c:343
#, c-format
msgid "“%s” exported"
msgstr "„%s“ eksportuotas"
#: src/photos-export-notification.c:276
#: src/photos-export-notification.c:347
#, c-format
msgid "%d item exported"
msgid_plural "%d items exported"
......@@ -302,16 +320,16 @@ msgstr[0] "%d elementas eksportuotas"
msgstr[1] "%d elementai eksportuoti"
msgstr[2] "%d elementų eksportuota"
#: src/photos-export-notification.c:293
#: src/photos-export-notification.c:364
msgid "Analyze"
msgstr "Analizuoti"
#: src/photos-export-notification.c:298
#: src/photos-export-notification.c:369
msgid "Empty Trash"
msgstr "Išvalyti šiukšlinę"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-export-notification.c:315 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-export-notification.c:386 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-selection-toolbar.c:240 src/photos-selection-toolbar.ui:28
msgid "Open"
msgstr "Atverti"
......@@ -319,7 +337,7 @@ msgstr "Atverti"
#. Translators: this is the label of the button to open the
#. * folder where the item was exported.
#.
#: src/photos-export-notification.c:325
#: src/photos-export-notification.c:396
msgid "Export Folder"
msgstr "Eksportuoti aplanką"
......@@ -497,7 +515,7 @@ msgstr "Jūsų nuotraukos indeksuojamos"
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "Kai kurios nuotraukos gali būti nepasiekiamos šio proceso metu"
#: src/photos-local-item.c:207 src/photos-source-manager.c:399
#: src/photos-local-item.c:239 src/photos-source-manager.c:399
msgid "Local"
msgstr "Vietinės"
......@@ -514,7 +532,6 @@ msgstr[1] "Pasirinkti %d"
msgstr[2] "Pasirinkta %d"
#: src/photos-main-toolbar.c:170
#| msgid "Select Items"
msgid "Select items for import"
msgstr "Pasirinkite importuojamus elementus"
......@@ -559,12 +576,15 @@ msgid "_Select"
msgstr "_Pasirinkti"
#: src/photos-main-window.c:458
#| msgid ""
#| "Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
#| "Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
msgid ""
"Copyright © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2017 Umang Jain"
"Copyright © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
msgstr ""
"Autorių teisės priklauso © 2012 – 2017 Red Hat, Inc.\n"
"Autorių teisės priklauso © 2015 – 2017 Umang Jain"
"Autorių teisės priklauso © 2012 – 2018 Red Hat, Inc.\n"
"Autorių teisės priklauso © 2015 – 2018Umang Jain"
#. Translators: Put your names here
#: src/photos-main-window.c:466
......@@ -1037,6 +1057,12 @@ msgstr "Filtrai"
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Nepavyksta gauti nuotraukų sąrašo"
#~ msgid "It lets you:"
#~ msgstr "Ji jums leidžia:"
#~ msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
#~ msgstr "Siųsti nuotraukas į nutolusius DLNA piešėjus"
#~ msgid "Name your first album"
#~ msgstr "Pavadinkite savo pirmąjį albumą"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment