Commit a13836a1 authored by Daniel Șerbănescu's avatar Daniel Șerbănescu

Updated Romanian Translation

parent 8795b5ae
......@@ -14,6 +14,6 @@ HELP_FILES = \
HELP_MEDIA = \
media/logo1.png
HELP_LINGUAS = de el es hu pt_BR
HELP_LINGUAS = de el es hu pt_BR ro
-include $(top_srcdir)/git.mk
# Romanian translation for gnome-photos.
# Copyright (C) 2014 gnome-photos's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-photos package.
# Bogdan Mințoi <mintoi.bogdan@gmail.com>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-02 07:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-02 21:10+0300\n"
"Last-Translator: Bogdan Mințoi <mintoi.bogdan@gmail.com>\n"
"Language-Team: Română <>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr "Bogdan Mințoi <mintoi.bogdan@gmail.com> 2014"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/favorites.page:11 C/favorites-set.page:12 C/view-album.page:11
#: C/view-favorites.page:11 C/view.page:11
msgid "Venkatesh Tahiliani"
msgstr "Venkatesh Tahiliani"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/favorites.page:15 C/favorites-set.page:16 C/view-album.page:15
#: C/view-favorites.page:15 C/view.page:15
msgid "Aruna Sankaranarayanan"
msgstr "Aruna Sankaranarayanan"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/favorites.page:21
msgid "Tag a special image or album as a favorite."
msgstr "Etichetează o imagine specială sau a un album ca favorit."
#. (itstool) path: page/title
#: C/favorites.page:25
msgid "Favorite photos"
msgstr "Fotografii favorite"
#. (itstool) path: page/p
#: C/favorites.page:26
msgid ""
"You can label photos or images that you particularly like as favorites to "
"store them for easy access in the <gui>Favorites</gui> tab."
msgstr ""
"Aveți opțiunea de a eticheta ca favorite fotografii sau imagini care vă "
"plac, și de a le stoca în categoria <gui>Favorite</gui> pentru o accesare "
"ușoară ulterioară."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/favorites-set.page:22
msgid "Pick favorites from <app>Photos</app>."
msgstr "Alege elemente favorite din <app>Fotografii</app>."
#. (itstool) path: page/title
#: C/favorites-set.page:25
msgid "Tag your favorites"
msgstr "Etichetarea elementelor favorite"
#. (itstool) path: page/p
#: C/favorites-set.page:27
msgid ""
"Photos or albums can be marked as favorites from the <gui style=\"tab"
"\">Recent</gui> tab or <gui style=\"tab\">Albums</gui> tab."
msgstr ""
"Fotografiile sau albumele pot fi marcate ca favorite din tabul <gui style="
"\"tab\">Recente</gui> sau <gui style=\"tab\">Albume</gui>."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/favorites-set.page:31
msgid "To label favorite items:"
msgstr "Pentru etichetarea elementelor favorite:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/favorites-set.page:33
msgid ""
"Select the <gui>Albums</gui> tab or <gui>Recent</gui> tab depending on "
"whether you want to mark an album or a photo as a favorite."
msgstr ""
"Selectați tabul <gui>Albume</gui> sau <gui>Recente</gui> în funcție dacă "
"doriți marcarea unui album sau a unei fotografii ca favorită."
#. (itstool) path: item/p
#: C/favorites-set.page:37
msgid "Switch on the selection mode."
msgstr "Comutați pe modul de selecție."
#. (itstool) path: item/p
#: C/favorites-set.page:40
msgid "Select all the items you want to favorite."
msgstr "Selectați toate elementele pe care le doriți ca favorite."
#. (itstool) path: item/p
#: C/favorites-set.page:43
msgid ""
"To finish, select the button with the picture of a heart from the toolbar at "
"the bottom."
msgstr ""
"Pentru a încheia, selectați butonul ce afișează o inimioară aflat în bara de "
"unelte din partea de jos."
#. (itstool) path: page/p
#: C/favorites-set.page:48
msgid "Your favorite items can now be found in the <gui>Favorites</gui> tab."
msgstr "Elementele favorite pot fi găsite acum în tabul <gui>Favorite</gui>."
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:7
msgctxt "text"
msgid "Photos"
msgstr "Fotografii"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/index.page:12
msgid "<app>Photos</app> is a personalised photo manager tool from GNOME."
msgstr ""
"<app>Fotografii</app> este este o unealtă personalizată de administrare a "
"fotografiilor de la GNOME."
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:16
msgid "<_:media-1/> Photos"
msgstr "<_:media-1/> Fotografii"
#. (itstool) path: page/p
#: C/index.page:21
msgid ""
"<app>Photos</app> can be used to organise and manage your images in an "
"engaging and personalized manner. In addition to creating albums out of "
"images on your computer, you can integrate your Facebook and Flickr albums "
"with <app>Photos</app>. You can also set photos you like as your desktop "
"wallpaper, or easily bookmark them as favorites."
msgstr ""
"<app>Fotografii</app> poate organiza și administra imaginile dumneavoastră "
"într-un mod captivant și personalizat. Pe lângă creearea de albume cu "
"imagini din calculator, aveți posibilitatea să integrați cu <app>Fotografii</"
"app> albumele existente în conturile dumneavoastră de Flickr și Facebook. De "
"asemenea, puteți configura ce fotografii doriți ca fundal pentru mediul de "
"birou, sau, foarte ușor, să le marcați ca favorite."
#. (itstool) path: p/link
#: C/legal.xml:5
msgid "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
msgstr ""
"Licența Creative Commons Atribuire - Distribuire-în-condiții-identice 3.0"
#. (itstool) path: license/p
#: C/legal.xml:4
msgid "This work is licensed under a <_:link-1/>."
msgstr "Această lucrare este licențiată sub <_:link-1/>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/view-album.page:21
msgid "Open a photo from your albums."
msgstr "Deschide o fotografie dintr-un album."
#. (itstool) path: page/title
#: C/view-album.page:24
msgid "View photos from an album"
msgstr "Vizualizarea de fotografii dintr-un album"
#. (itstool) path: page/p
#: C/view-album.page:25
msgid "To open a photo located in a specific album:"
msgstr "Pentru a deschide o fotografie aflată într-un album anume:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/view-album.page:29
msgid "Select the <gui style=\"tab\">Albums</gui> tab."
msgstr "Selectați tabul <gui style=\"tab\">Albume</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/view-album.page:32
msgid "Select the album which contains the photo."
msgstr "Selectați albumul ce conține fotografia."
#. (itstool) path: item/p
#: C/view-album.page:35
msgid ""
"You will see a grid of photos from the album you selected. Select a photo "
"from the grid to open it."
msgstr ""
"Va fi afișată o grilă cu fotografiile aflate în albumul ales. Selectați o "
"fotografie din grilă pentru a o deschide."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/view-favorites.page:21
msgid "Open your favorite photos."
msgstr "Deschide fotografiile favorite."
#. (itstool) path: page/title
#: C/view-favorites.page:24
msgid "View photos marked as favorites."
msgstr "Vizualizarea de fotografii etichetate ca favorite."
#. (itstool) path: page/p
#: C/view-favorites.page:26
msgid ""
"Your <link xref=\"favorites\">favorite</link> photos are located in the "
"<gui>Favorites</gui> tab."
msgstr ""
"Fotografiile dumneavoastră <link xref=\"favorites\">favorite</link> se află "
"în tabul <gui>Favorite</gui>."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/view-favorites.page:30
msgid "To open a photo tagged as a favorite:"
msgstr "Pentru a deschide o fotografie marcată ca favorită:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/view-favorites.page:32
msgid "Select the <gui style=\"tab\">Favorites</gui> tab."
msgstr "Selectați tabul <gui style=\"tab>Favorite</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/view-favorites.page:35
msgid ""
"Select photo you want to open, or use the arrow keys to navigate to the "
"photo and press <key>Enter</key>."
msgstr ""
"Alegeți o fotografie pe care doriți s-o deschideți, sau utilizați tastele "
"săgeți pentru a naviga până la fotografia dorită și apăsați tasta "
"<key>Enter</key>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/view.page:21
msgid "Open a photo for viewing."
msgstr "Deschide fotografii pentru vizualizare."
#. (itstool) path: page/title
#: C/view.page:24
msgid "View images"
msgstr "Vizualizare de imagini"
#. (itstool) path: page/p
#: C/view.page:26
msgid ""
"When <app>Photos</app> is opened, you will see the <gui>Recent</gui> tab "
"open. The <gui>Recent</gui> tab contains images from your computer, the "
"<gui>Albums</gui> tab contains your photo albums, and any image you mark as "
"a favourite can be found in the <gui>Favorites</gui> tab."
msgstr ""
"Dacă aplicația <app>Fotografii</app> este pornită, veți observa tabul "
"<gui>Recente</gui>. Acesta conține imagini din calculatorul dumneavoastră, "
"tabul <gui>Albume</gui> conține albumele dumneavoastră foto iar oricare "
"imagine marcată ca favorită poate fi găsită în tabul <gui>Favorite</gui>."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment