Commit 4c500414 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg

Update Polish translation

parent 1bc33feb
# Polish translation for gnome-tetravex.
# Copyright © 1998-2016 the gnome-tetravex authors.
# Copyright © 1998-2019 the gnome-tetravex authors.
# This file is distributed under the same license as the gnome-tetravex package.
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1998-2002.
# Marcin Gorycki <mgo@olicom.dk>, 1999.
......@@ -12,15 +12,15 @@
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008.
# Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2009-2010.
# Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2017.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-tetravex\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-01 03:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-01 03:28+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-tetravex/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-20 22:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-03 18:25+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -30,15 +30,15 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: ../data/gnome-tetravex.appdata.xml.in.h:1
#: data/org.gnome.Tetravex.appdata.xml.in:7
msgid "GNOME Tetravex"
msgstr "GNOME Tetravex"
#: ../data/gnome-tetravex.appdata.xml.in.h:2
#: data/org.gnome.Tetravex.appdata.xml.in:8
msgid "Reorder tiles to fit a square"
msgstr "Układanie kafelków, aby pasowały do kwadratu"
#: ../data/gnome-tetravex.appdata.xml.in.h:3
#: data/org.gnome.Tetravex.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Each square piece has a number on each side. Position the pieces on the left "
"side of the board so that the same numbers are next to each other. If the "
......@@ -50,140 +50,153 @@ msgstr ""
"nie pasują, to nie można ułożyć kafelka. Należy ruszać się szybko: czas jest "
"liczony!"
#: ../data/gnome-tetravex.appdata.xml.in.h:4
#: data/org.gnome.Tetravex.appdata.xml.in:16
msgid ""
"You can make the game easier or harder by changing the size of the board."
msgstr "Można ułatwić lub utrudnić grę zmieniając rozmiar planszy."
#: ../data/gnome-tetravex.desktop.in.h:1 ../src/gnome-tetravex.ui.h:1
#: ../src/gnome-tetravex.vala:71 ../src/gnome-tetravex.vala:106
#: ../src/gnome-tetravex.vala:381
#: data/org.gnome.Tetravex.appdata.xml.in:32
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: data/org.gnome.Tetravex.desktop.in:3 src/gnome-tetravex.ui:7
#: src/gnome-tetravex.vala:71 src/gnome-tetravex.vala:106
#: src/gnome-tetravex.vala:389
msgid "Tetravex"
msgstr "Tetravex"
#: ../data/gnome-tetravex.desktop.in.h:2
#: data/org.gnome.Tetravex.desktop.in:4
msgid "Complete the puzzle by matching numbered tiles"
msgstr "Dopasowywanie numerowanych kafelków"
#: ../data/gnome-tetravex.desktop.in.h:3
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or localize the semicolons!
#. The list MUST also end with a semicolon!
#. Search terms to find this application.
#: data/org.gnome.Tetravex.desktop.in:8
msgid "game;logic;board;"
msgstr "gra;gierka;logiczna;logika;planszowa;plansza;"
#: ../data/org.gnome.tetravex.gschema.xml.h:1
#. TRANSLATORS: Do NOT translate or transliterate this text!
#. This is an icon file name.
#: data/org.gnome.Tetravex.desktop.in:12
msgid "org.gnome.Tetravex"
msgstr "org.gnome.Tetravex"
#: data/org.gnome.Tetravex.gschema.xml:6
msgid "The size of the playing grid"
msgstr "Rozmiar siatki planszy"
#: ../data/org.gnome.tetravex.gschema.xml.h:2
#: data/org.gnome.Tetravex.gschema.xml:7
msgid "The value of this key is used to decide the size of the playing grid."
msgstr "Wartość tego klucza określa rozmiar siatki planszy."
#: ../data/org.gnome.tetravex.gschema.xml.h:3
#: data/org.gnome.Tetravex.gschema.xml:11
msgid "Width of the window in pixels"
msgstr "Szerokość okna w pikselach"
#: ../data/org.gnome.tetravex.gschema.xml.h:4
#: data/org.gnome.Tetravex.gschema.xml:15
msgid "Height of the window in pixels"
msgstr "Wysokość okna w pikselach"
#: ../data/org.gnome.tetravex.gschema.xml.h:5
#: data/org.gnome.Tetravex.gschema.xml:19
msgid "true if the window is maximized"
msgstr "Wartość „true” oznacza, że okno jest zmaksymalizowane"
#: ../src/app-menu.ui.h:1
#: src/app-menu.ui:5
msgid "_New Game"
msgstr "_Nowa gra"
#: ../src/app-menu.ui.h:2
#: src/app-menu.ui:9
msgid "_Scores"
msgstr "_Wyniki"
#: ../src/app-menu.ui.h:3
msgid "_Size"
#: src/app-menu.ui:15
msgid "Si_ze"
msgstr "_Rozmiar"
#: ../src/app-menu.ui.h:4
#: src/app-menu.ui:18
msgid "_2x2"
msgstr "_2×2"
#: ../src/app-menu.ui.h:5
#: src/app-menu.ui:23
msgid "_3x3"
msgstr "_3×3"
#: ../src/app-menu.ui.h:6
#: src/app-menu.ui:28
msgid "_4x4"
msgstr "_4×4"
#: ../src/app-menu.ui.h:7
#: src/app-menu.ui:33
msgid "_5x5"
msgstr "_5×5"
#: ../src/app-menu.ui.h:8
#: src/app-menu.ui:38
msgid "_6x6"
msgstr "_6×6"
#: ../src/app-menu.ui.h:9
#: src/app-menu.ui:47
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "Skróty _klawiszowe"
#: src/app-menu.ui:51
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: ../src/app-menu.ui.h:10
msgid "_About"
#: src/app-menu.ui:55
msgid "_About Tetravex"
msgstr "_O grze"
#: ../src/app-menu.ui.h:11
msgid "_Quit"
msgstr "Za_kończ"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:38
#: src/gnome-tetravex.vala:38
msgid "Print release version and exit"
msgstr "Wyświetla wersję wydania i kończy działanie"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:39
#: src/gnome-tetravex.vala:39
msgid "Start the game paused"
msgstr "Rozpoczyna grę w stanie wstrzymania"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:40
#: src/gnome-tetravex.vala:40
msgid "Set size of board (2-6)"
msgstr "Ustawia rozmiar planszy (2-6)"
#. not a typo
#: ../src/gnome-tetravex.vala:129
#: src/gnome-tetravex.vala:137
msgid "Resume the game"
msgstr "Wznawia grę"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:141
#: src/gnome-tetravex.vala:149
msgid "Pause the game"
msgstr "Wstrzymuje grę"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:158
#: src/gnome-tetravex.vala:166
msgid "Start a new game"
msgstr "Rozpoczyna nową grę"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:170
#: src/gnome-tetravex.vala:178
msgid "Give up and view the solution"
msgstr "Poddaje grę i wyświetla rozwiązanie"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:239
#: src/gnome-tetravex.vala:247
msgid "Size could only be from 2 to 6.\n"
msgstr "Rozmiar może wynosić tylko od 2 do 6.\n"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:347
#: src/gnome-tetravex.vala:355
msgid "Are you sure you want to give up and view the solution?"
msgstr "Na pewno poddać grę i wyświetlić rozwiązanie?"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:349 ../src/gnome-tetravex.vala:410
#: src/gnome-tetravex.vala:357 src/gnome-tetravex.vala:418
msgid "_Keep Playing"
msgstr "_Graj dalej"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:350
#: src/gnome-tetravex.vala:358
msgid "_Give Up"
msgstr "_Poddaj grę"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:384
#: src/gnome-tetravex.vala:392
msgid "Position pieces so that the same numbers are touching each other"
msgstr ""
"Układanie kafelków w taki sposób, by te same numery stykały się ze sobą"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:391
#: src/gnome-tetravex.vala:399
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1998-2002\n"
......@@ -197,41 +210,86 @@ msgstr ""
"Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008\n"
"Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2009-2010\n"
"Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2017\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2017"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:409
#: src/gnome-tetravex.vala:417
msgid "Are you sure you want to start a new game with a different board size?"
msgstr "Na pewno rozpocząć nową grę o innym rozmiarze planszy?"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:411
#: src/gnome-tetravex.vala:419
msgid "_Start New Game"
msgstr "_Rozpocznij nową grę"
#: ../src/puzzle-view.vala:356
#: src/help-overlay.ui:16
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a new game"
msgstr "Rozpoczęcie nowej gry"
#: src/help-overlay.ui:23
msgctxt "shortcut window"
msgid "Pause the game"
msgstr "Wstrzymanie gry"
#: src/help-overlay.ui:30
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move all the pieces in the left box up by one"
msgstr "Przesunięcie wszystkich kafelków w lewym polu w górę"
#: src/help-overlay.ui:37
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move all the pieces in the left box down by one"
msgstr "Przesunięcie wszystkich kafelków w lewym polu w dół"
#: src/help-overlay.ui:44
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move all the pieces in the left box left by one"
msgstr "Przesunięcie wszystkich kafelków w lewym polu w lewo"
#: src/help-overlay.ui:51
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move all the pieces in the left box right by one"
msgstr "Przesunięcie wszystkich kafelków w lewym polu w prawo"
#: src/help-overlay.ui:58
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Help"
msgstr "Wyświetlenie pomocy"
#: src/help-overlay.ui:65
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Wyświetlenie skrótów klawiszowych"
#: src/help-overlay.ui:72
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Zakończenie działania"
#: src/puzzle-view.vala:356
msgid "Paused"
msgstr "Wstrzymano"
#: ../src/score-dialog.vala:29
#: src/score-dialog.vala:29
msgid "Quit"
msgstr "Zakończ"
#: ../src/score-dialog.vala:30
#: src/score-dialog.vala:30
msgid "New Game"
msgstr "Nowa gra"
#: ../src/score-dialog.vala:33
#: src/score-dialog.vala:33
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../src/score-dialog.vala:45
#: src/score-dialog.vala:45
msgid "Size:"
msgstr "Rozmiar:"
#: ../src/score-dialog.vala:70
#: src/score-dialog.vala:70
msgid "Date"
msgstr "Data"
#: ../src/score-dialog.vala:73
#: src/score-dialog.vala:73
msgid "Time"
msgstr "Czas"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment