Commit 5ea21ee7 authored by Daniel Șerbănescu's avatar Daniel Șerbănescu Committed by GNOME Translation Robot

Update Romanian translation

parent 0f012561
......@@ -10,10 +10,11 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games.HEAD.ro\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-04 04:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-16 17:36+0200\n"
"Last-Translator: Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"tetravex&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-04 04:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-03 23:36+0300\n"
"Last-Translator: Florentina Mușat <florentina.musat.28@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian Gnome Team <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -21,17 +22,16 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2);;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-27 09:12+0000\n"
#: ../data/gnome-tetravex.appdata.xml.in.h:1
#, fuzzy
msgid "GNOME Tetravex"
msgstr "Tetravex"
msgstr "Tetravex GNOME"
#: ../data/gnome-tetravex.appdata.xml.in.h:2
msgid "Reorder tiles to fit a square"
msgstr ""
msgstr "Reordonează dalele pentru a se potrivi unui pătrat"
#: ../data/gnome-tetravex.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
......@@ -40,11 +40,17 @@ msgid ""
"numbers don't match, you can't put the piece there. Move quickly: you're "
"being timed!"
msgstr ""
"Fiecare piesă pătrat are un număr pe fiecare parte. Poziționați piesele pe "
"partea stânga a tablei astfel încât aceleași numere se află unele lângă "
"altele. Dacă numerele nu se potrivesc, nu puteți plasa piesele acolo. Mutați "
"rapid: sunteți cronometrat!"
#: ../data/gnome-tetravex.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"You can make the game easier or harder by changing the size of the board."
msgstr ""
"Puteți face jocul mai simplu sau mai dificil prin modificarea dimensiunii "
"tablei."
#: ../data/gnome-tetravex.desktop.in.h:1 ../src/gnome-tetravex.ui.h:1
#: ../src/gnome-tetravex.vala:71 ../src/gnome-tetravex.vala:106
......@@ -54,36 +60,33 @@ msgstr "Tetravex"
#: ../data/gnome-tetravex.desktop.in.h:2
msgid "Complete the puzzle by matching numbered tiles"
msgstr "Completați jocul potrivind piesele numerotate."
msgstr "Completați puzzle-ul potrivind piesele numerotate"
#: ../data/gnome-tetravex.desktop.in.h:3
msgid "game;logic;board;"
msgstr ""
msgstr "game;logic;board;joc;logică;tablă;"
#: ../data/org.gnome.tetravex.gschema.xml.h:1
msgid "The size of the playing grid"
msgstr "Mărimea tablei de joc"
#: ../data/org.gnome.tetravex.gschema.xml.h:2
#, fuzzy
msgid "The value of this key is used to decide the size of the playing grid."
msgstr ""
"Valoarea acestei chei este folosită pentru a decide mărimea tablei de joc. "
"Valori valide sunt între 2 și 8, orice altceva este setată la 3."
"Valoarea acestei chei este folosită pentru a decide dimensiunea tablei de "
"joc."
#: ../data/org.gnome.tetravex.gschema.xml.h:3
#, fuzzy
msgid "Width of the window in pixels"
msgstr "Mărimea în pixeli a ferestrei principale."
msgstr "Lățimea ferestrei în pixeli"
#: ../data/org.gnome.tetravex.gschema.xml.h:4
#, fuzzy
msgid "Height of the window in pixels"
msgstr "Înălțimea în pixeli a ferestrei principale."
msgstr "Înălțimea ferestrei în pixeli"
#: ../data/org.gnome.tetravex.gschema.xml.h:5
msgid "true if the window is maximized"
msgstr ""
msgstr "adevărat dacă fereastra este maximizată"
#: ../src/app-menu.ui.h:1
msgid "_New Game"
......@@ -99,23 +102,23 @@ msgstr "_Mărime"
#: ../src/app-menu.ui.h:4
msgid "_2x2"
msgstr ""
msgstr "_2x2"
#: ../src/app-menu.ui.h:5
msgid "_3x3"
msgstr ""
msgstr "_3x3"
#: ../src/app-menu.ui.h:6
msgid "_4x4"
msgstr ""
msgstr "_4x4"
#: ../src/app-menu.ui.h:7
msgid "_5x5"
msgstr ""
msgstr "_5x5"
#: ../src/app-menu.ui.h:8
msgid "_6x6"
msgstr ""
msgstr "_6x6"
#: ../src/app-menu.ui.h:9
msgid "_Help"
......@@ -126,29 +129,25 @@ msgid "_About"
msgstr "_Despre"
#: ../src/app-menu.ui.h:11
#, fuzzy
msgid "_Quit"
msgstr "Ieșire"
msgstr "_Ieșire"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:38
msgid "Print release version and exit"
msgstr ""
msgstr "Tipărește versiunea de lansare și ieși"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:39
#, fuzzy
msgid "Start the game paused"
msgstr "Repornește jocul"
msgstr "Începe jocul în pauză"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:40
#, fuzzy
msgid "Set size of board (2-6)"
msgstr "Mărimea tablei (2-6)"
msgstr "Dimensiunea tablei (2-6)"
#. not a typo
#: ../src/gnome-tetravex.vala:129
#, fuzzy
msgid "Resume the game"
msgstr "Continuă jocul întrerupt"
msgstr "Continuă jocul"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:141
msgid "Pause the game"
......@@ -156,40 +155,38 @@ msgstr "Întrerupe temporar jocul"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:158
msgid "Start a new game"
msgstr "Pornește un joc nou"
msgstr "Începe un joc nou"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:170
#, fuzzy
msgid "Give up and view the solution"
msgstr "Mutați o carte către Fundație"
msgstr "Renunță și vezi soluția"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:239
msgid "Size could only be from 2 to 6.\n"
msgstr ""
msgstr "Dimensiunea poate fi doar de la 2 la 6.\n"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:347
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to give up and view the solution?"
msgstr "Doriți să ieșiți?"
msgstr "Sigur doriți să renunțați și să vedeți soluția?"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:349 ../src/gnome-tetravex.vala:410
#, fuzzy
msgid "_Keep Playing"
msgstr "Desfășurarea jocului"
msgstr "_Continuă să joci"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:350
msgid "_Give Up"
msgstr ""
msgstr "R_enunță"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:384
msgid "Position pieces so that the same numbers are touching each other"
msgstr ""
msgstr "Poziționați piese astfel încât aceleași numere se află în contact"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:391
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Mugurel Tudor <mugurelu@gnome.ro>\n"
"Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>\n"
"Florentina Mușat <florentina.musat.28@gmail.com>\n"
"\n"
"Launchpad Contributions:\n"
" Adi Roiban https://launchpad.net/~adiroiban\n"
......@@ -208,14 +205,12 @@ msgstr ""
" leandrud https://launchpad.net/~leandrud"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:409
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to start a new game with a different board size?"
msgstr "Doriți să începeți un joc nou cu această hartă?"
msgstr "Sigur doriți să începeți un joc nou cu o dimensiune de tablă diferită?"
#: ../src/gnome-tetravex.vala:411
#, fuzzy
msgid "_Start New Game"
msgstr "Pornește un joc nou"
msgstr "Î_ncepe joc nou"
#: ../src/puzzle-view.vala:356
msgid "Paused"
......@@ -230,9 +225,8 @@ msgid "New Game"
msgstr "Joc nou"
#: ../src/score-dialog.vala:33
#, fuzzy
msgid "OK"
msgstr "_OK"
msgstr "OK"
#: ../src/score-dialog.vala:45
msgid "Size:"
......@@ -240,7 +234,7 @@ msgstr "Dimensiune:"
#: ../src/score-dialog.vala:70
msgid "Date"
msgstr ""
msgstr "Dată"
#: ../src/score-dialog.vala:73
msgid "Time"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment