Commit 0493b0be authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by GNOME Translation Robot

Update Hungarian translation

parent 4784eb08
......@@ -2,21 +2,21 @@
# Copyright (C) 2013, 2014, 2016, 2019 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-weather package.
#
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2013, 2014, 2016, 2019.
# Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>, 2013, 2014, 2016, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-weather master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-weather/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-02 07:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-03 14:59+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-22 01:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-26 07:11+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
#: data/city.ui:8
msgid "City view"
......@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr "Időjárás"
msgid "Show weather conditions and forecast"
msgstr "Időjárási viszonyok és előrejelzés megjelenítése"
#: data/org.gnome.Weather.appdata.xml.in:17
#: data/org.gnome.Weather.appdata.xml.in:16
msgid ""
"A small application that allows you to monitor the current weather "
"conditions for your city, or anywhere in the world."
......@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr ""
"Egy kicsi alkalmazás, amely lehető teszi a jelenlegi időjárási körülmények "
"figyelését a településén, vagy bárhol a világon."
#: data/org.gnome.Weather.appdata.xml.in:21
#: data/org.gnome.Weather.appdata.xml.in:20
msgid ""
"It provides access to detailed forecasts, up to 7 days, with hourly details "
"for the current and next day, using various internet services."
......@@ -54,7 +54,7 @@ msgstr ""
"különféle internetes szolgáltatásokat felhasználva óránkénti részleteket "
"nyújt az aktuális és a következő napra."
#: data/org.gnome.Weather.appdata.xml.in:25
#: data/org.gnome.Weather.appdata.xml.in:24
msgid ""
"It also optionally integrates with the GNOME Shell, allowing you see the "
"current conditions of the most recently searched cities by just typing its "
......@@ -64,6 +64,10 @@ msgstr ""
"leggyakrabban keresett városok aktuális időjárásának megtekintését azok "
"neveinek begépelésével a tevékenységek áttekintőjébe."
#: data/org.gnome.Weather.appdata.xml.in:48
msgid "The GNOME Project"
msgstr "A GNOME projekt"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Weather.desktop.in.in:7
msgid "@APP_ID@"
......@@ -195,7 +199,7 @@ msgstr "Hely kiválasztása"
#: src/app/window.js:230
msgid "translator-credits"
msgstr "Úr Balázs <urbalazs@gmail.com>"
msgstr "Úr Balázs <ur.balazs at fsf dot hu>"
#: src/app/window.js:232
msgid "A weather application"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment