Commit 161ddfc1 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Update Update

2005-01-19  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Update
	* no.po: Update
parent 7ad3c6a8
2005-01-19 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Update
* no.po: Update
2004-12-12 Alexander Shopov <ash@contact.bg>
* bg.po: Updated Bulgarian translation by
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vino 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-30 07:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-25 11:09+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-19 12:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-19 13:00+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -174,7 +174,7 @@ msgstr "_Nekt"
#: server/vino-server.c:852
msgid "The screen for which to create a VNC server"
msgstr ""
msgstr "Skjerm det skal opprettes en VNC-tjener for"
#: server/vino-server.c:859
msgid "On Hold"
......@@ -224,7 +224,7 @@ msgstr "VNC-passord"
msgid ""
"The password (base64 encoded) used to authenticate types using the VncAuth "
"method"
msgstr ""
msgstr "Passord (base64-kodet) som brukes til autentisere typer som bruker VncAuth-metoden"
#: server/vino-server.schemas.in.h:1
msgid "Allowed authentication methods"
......@@ -232,7 +232,7 @@ msgstr "Tillatte autentiseringsmetoder"
#: server/vino-server.schemas.in.h:2
msgid "E-mail address to which the remote desktop URL should be sent"
msgstr ""
msgstr "E-postadresse som URLen til det eksterne skrivebordet skal sendes til"
#: server/vino-server.schemas.in.h:3
msgid "Enable remote desktop access"
......@@ -279,11 +279,11 @@ msgstr ""
#: server/vino-server.schemas.in.h:10
msgid "Password required for \"vnc\" authentication"
msgstr ""
msgstr "Passord kreves for vnc-autentisering"
#: server/vino-server.schemas.in.h:11
msgid "Prompt the user before completing a connection"
msgstr ""
msgstr "Spr bruker fr en tilkobling fullfres"
#: server/vino-server.schemas.in.h:12
msgid "Require encryption"
......@@ -311,11 +311,11 @@ msgstr ""
msgid ""
"Problem registering the remote desktop server with bonobo-activation; "
"exiting ...\n"
msgstr ""
msgstr "Problem under registrering av det eksterne skrivebordet med bonobo-activation. Avslutter...\n"
#: session/vino-session.c:133
msgid "Remote desktop server died, restarting\n"
msgstr ""
msgstr "Tjener for eksternt skrivebord terminerte. Starter p nytt\n"
#: session/vino-session.c:154
#, c-format
......@@ -329,7 +329,7 @@ msgstr "Aktivering av %s feilet. Ukjent feil\n"
#: session/vino-session.c:231
msgid "Failed to activate remote desktop server: tried too many times\n"
msgstr ""
msgstr "Kunne ikke aktivere tjener for eksternt skrivebord: prvde for mange ganger\n"
#: session/vino-session.c:295
msgid "Starting remote desktop server"
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vino 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-30 07:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-31 13:07+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-19 12:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-19 13:00+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -34,7 +34,7 @@ msgstr "Eksternt skrivebord"
#: capplet/vino-preferences.desktop.in.in.h:2
msgid "Set your remote desktop access preferences"
msgstr ""
msgstr "Sett brukervalg for tilgang til skrivebord eksternt"
#: capplet/vino-preferences.glade.h:1
msgid " "
......@@ -58,11 +58,11 @@ msgstr "<b>Deling</b>"
#: capplet/vino-preferences.glade.h:6
msgid "A_sk you for confirmation"
msgstr ""
msgstr "_Spr deg om bekreftelse"
#: capplet/vino-preferences.glade.h:7
msgid "Allow other users to _view your desktop"
msgstr ""
msgstr "La andre brukere _se ditt skrivebord"
#: capplet/vino-preferences.glade.h:8
msgid "Remote Desktop Preferences"
......@@ -70,19 +70,19 @@ msgstr "Brukervalg for eksternt skrivebord"
#: capplet/vino-preferences.glade.h:9
msgid "Some of these preferences are locked down"
msgstr ""
msgstr "Noen av disse brukervalgene er lst"
#: capplet/vino-preferences.glade.h:10
msgid "Users can view your desktop using this command:"
msgstr ""
msgstr "Brukere kan se ditt skrivebord ved bruke denne kommandoen:"
#: capplet/vino-preferences.glade.h:11
msgid "When a user tries to view or control your desktop:"
msgstr ""
msgstr "Nr en bruker prver vise eller kontrollere ditt skrivebord:"
#: capplet/vino-preferences.glade.h:12
msgid "_Allow other users to control your desktop"
msgstr ""
msgstr "L_a andre brukere kontrollere ditt skrivebord"
#: capplet/vino-preferences.glade.h:13
msgid "_Password:"
......@@ -90,7 +90,7 @@ msgstr "_Passord:"
#: capplet/vino-preferences.glade.h:14
msgid "_Require the user to enter this password:"
msgstr ""
msgstr "K_rev at bruker oppgir dette passordet:"
#: capplet/vino-url.c:158
msgid "Address"
......@@ -98,15 +98,15 @@ msgstr "Adresse"
#: capplet/vino-url.c:159
msgid "The address pointed to by the widget"
msgstr ""
msgstr "Adressen komponenten peker til"
#: capplet/vino-url.c:166
msgid "Tooltip"
msgstr "Verktøytips"
msgstr "Verktytips"
#: capplet/vino-url.c:167
msgid "A tooltip for this URL"
msgstr ""
msgstr "Verktytips for denne URLen"
#: capplet/vino-url.c:173
msgid "URL color"
......@@ -114,7 +114,7 @@ msgstr "Farge for URL"
#: capplet/vino-url.c:174
msgid "The color of the URL's label"
msgstr ""
msgstr "Farge p URLens etikett"
#: server/vino-fb.c:947 server/vino-prompt.c:144 server/vino-server.c:851
msgid "Screen"
......@@ -122,17 +122,19 @@ msgstr "Skjerm"
#: server/vino-fb.c:948
msgid "The screen to be monitored"
msgstr "Skjerm som skal overvåkes"
msgstr "Skjerm som skal overvkes"
#: server/vino-main.c:78
msgid ""
"Your XServer does not support the XTest extension - remote desktop access "
"will be view-only\n"
msgstr ""
"Din X-tjener sttter ikke XTest-utvidelsen - fjerntilgang vil kun fungere "
"med visning\n"
#: server/vino-prompt.c:145
msgid "The screen on which to display the prompt"
msgstr ""
msgstr "Skjermen hvor sprsmlsdialogen skal vises"
#: server/vino-prompt.c:385
#, c-format
......@@ -140,24 +142,27 @@ msgid ""
"A user on the computer '%s' is trying to remotely view or control your "
"desktop."
msgstr ""
"En bruker p datamaskin %s prver vise eller kontrollere ditt skrivebord."
#: server/vino-prompt.glade.h:1
msgid "<big><b>Another user is trying to view your desktop.</b></big>"
msgstr ""
msgstr "<big><b>En annen bruker prver vise ditt skrivebord.</b></big>"
#: server/vino-prompt.glade.h:2
msgid ""
"A user on another computer is trying to remotely view or control your "
"desktop."
msgstr ""
"En bruker p en annen datamaskin prver vise eller kontrollere ditt "
"skrivebord eksternt."
#: server/vino-prompt.glade.h:3
msgid "Do you want to allow them to do so?"
msgstr ""
msgstr "Vil du la dem gjre dette?"
#: server/vino-prompt.glade.h:4
msgid "Question"
msgstr "Spørsmål"
msgstr "Sprsml"
#: server/vino-prompt.glade.h:5 server/vino-util.c:64
msgid "_Allow"
......@@ -169,31 +174,31 @@ msgstr "_Nekt"
#: server/vino-server.c:852
msgid "The screen for which to create a VNC server"
msgstr ""
msgstr "Skjerm det skal opprettes en VNC-tjener for"
#: server/vino-server.c:859
msgid "On Hold"
msgstr "På vent"
msgstr "P vent"
#: server/vino-server.c:860
msgid "Place all clients on hold"
msgstr ""
msgstr "Sett alle klienter p vent"
#: server/vino-server.c:867
msgid "Prompt enabled"
msgstr ""
msgstr "Melding aktivert"
#: server/vino-server.c:868
msgid "Prompt the user about connection attempts"
msgstr ""
msgstr "Gi beskjed til bruker om forsk p tilkobling"
#: server/vino-server.c:875
msgid "View Only"
msgstr ""
msgstr "Kun visning"
#: server/vino-server.c:876
msgid "Disallow keyboard/pointer input from clients"
msgstr ""
msgstr "Deaktiver tastatur/peker for klienter"
#: server/vino-server.c:883
msgid "Require Encryption"
......@@ -201,7 +206,7 @@ msgstr "Krev kryptering"
#: server/vino-server.c:884
msgid "Require clients to use encryption"
msgstr ""
msgstr "Krev at klienter bruker kryptering"
#: server/vino-server.c:891
msgid "Authentication methods"
......@@ -209,7 +214,7 @@ msgstr "Autentiseringsmetoder"
#: server/vino-server.c:892
msgid "The authentication methods this server should allow"
msgstr ""
msgstr "Autentiseringsmetoder tjeneren skal tillate"
#: server/vino-server.c:900
msgid "VNC Password"
......@@ -219,19 +224,19 @@ msgstr "VNC-passord"
msgid ""
"The password (base64 encoded) used to authenticate types using the VncAuth "
"method"
msgstr ""
msgstr "Passord (base64-kodet) som brukes til autentisere typer som bruker VncAuth-metoden"
#: server/vino-server.schemas.in.h:1
msgid "Allowed authentication methods"
msgstr ""
msgstr "Tillatte autentiseringsmetoder"
#: server/vino-server.schemas.in.h:2
msgid "E-mail address to which the remote desktop URL should be sent"
msgstr ""
msgstr "E-postadresse som URLen til det eksterne skrivebordet skal sendes til"
#: server/vino-server.schemas.in.h:3
msgid "Enable remote desktop access"
msgstr ""
msgstr "Aktiver fjerntilgang til skrivebordet"
#: server/vino-server.schemas.in.h:4
msgid ""
......@@ -274,11 +279,11 @@ msgstr ""
#: server/vino-server.schemas.in.h:10
msgid "Password required for \"vnc\" authentication"
msgstr ""
msgstr "Passord kreves for vnc-autentisering"
#: server/vino-server.schemas.in.h:11
msgid "Prompt the user before completing a connection"
msgstr ""
msgstr "Spr bruker fr en tilkobling fullfres"
#: server/vino-server.schemas.in.h:12
msgid "Require encryption"
......@@ -306,11 +311,11 @@ msgstr ""
msgid ""
"Problem registering the remote desktop server with bonobo-activation; "
"exiting ...\n"
msgstr ""
msgstr "Problem under registrering av det eksterne skrivebordet med bonobo-activation. Avslutter...\n"
#: session/vino-session.c:133
msgid "Remote desktop server died, restarting\n"
msgstr ""
msgstr "Tjener for eksternt skrivebord terminerte. Starter p nytt\n"
#: session/vino-session.c:154
#, c-format
......@@ -320,16 +325,16 @@ msgstr "Aktivering av %s feilet: %s\n"
#: session/vino-session.c:160
#, c-format
msgid "Activation of %s failed: Unknown Error\n"
msgstr ""
msgstr "Aktivering av %s feilet. Ukjent feil\n"
#: session/vino-session.c:231
msgid "Failed to activate remote desktop server: tried too many times\n"
msgstr ""
msgstr "Kunne ikke aktivere tjener for eksternt skrivebord: prvde for mange ganger\n"
#: session/vino-session.c:295
msgid "Starting remote desktop server"
msgstr ""
msgstr "Starter tjener for eksternt skrivebord"
#: session/vino-session.c:300
msgid "Not starting remote desktop server"
msgstr ""
msgstr "Starter ikke tjener for eksternt skrivebord"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment