Commit c017ad48 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation. Same.

2006-01-22  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
	* no.po: Same.
parent fca13bbc
2006-01-22 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
* no.po: Same.
2006-01-22 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation.
......
# Norwegian (bokmål) translation of vino.
# Norwegian (bokmål) translation of vino.
# Copyright (C) 2004, Red Hat, Inc.
# This file is distributed under the same license as the vino package.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vino 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-29 23:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-19 13:00+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-22 19:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-22 19:27+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -116,16 +116,16 @@ msgstr "Farge for URL"
msgid "The color of the URL's label"
msgstr "Farge på URLens etikett"
#: ../server/vino-fb.c:953 ../server/vino-prompt.c:144
#: ../server/vino-server.c:850
#: ../server/vino-fb.c:954 ../server/vino-prompt.c:144
#: ../server/vino-server.c:853
msgid "Screen"
msgstr "Skjerm"
#: ../server/vino-fb.c:954
#: ../server/vino-fb.c:955
msgid "The screen to be monitored"
msgstr "Skjerm som skal overvåkes"
#: ../server/vino-main.c:78
#: ../server/vino-main.c:80
msgid ""
"Your XServer does not support the XTest extension - remote desktop access "
"will be view-only\n"
......@@ -133,6 +133,24 @@ msgstr ""
"Din X-tjener støtter ikke XTest-utvidelsen - fjerntilgang vil kun fungere "
"med visning\n"
#.
#. * Translators: translate "vino-mdns:showusername" to
#. * "1" if "%s's remote desktop" doesn't make sense in
#. * your language.
#.
#: ../server/vino-mdns.c:59
msgid "vino-mdns:showusername"
msgstr "vino-mdns:showusername"
#.
#. * Translators: this string is used ONLY if you
#. * translated "vino-mdns:showusername" to "1"
#.
#: ../server/vino-mdns.c:70
#, c-format
msgid "%s's remote desktop"
msgstr "Eksternt skrivebord for %s"
#: ../server/vino-prompt.c:145
msgid "The screen on which to display the prompt"
msgstr "Skjermen hvor spørsmålsdialogen skal vises"
......@@ -143,8 +161,7 @@ msgid ""
"A user on the computer '%s' is trying to remotely view or control your "
"desktop."
msgstr ""
"En bruker på datamaskin «%s» prøver å vise eller kontrollere ditt "
"skrivebord."
"En bruker på datamaskin «%s» prøver å vise eller kontrollere ditt skrivebord."
#: ../server/vino-prompt.glade.h:1
msgid "<big><b>Another user is trying to view your desktop.</b></big>"
......@@ -166,69 +183,69 @@ msgstr "Vil du la dem gjøre dette?"
msgid "Question"
msgstr "Spørsmål"
#: ../server/vino-prompt.glade.h:5 ../server/vino-util.c:64
#: ../server/vino-prompt.glade.h:5 ../server/vino-util.c:63
msgid "_Allow"
msgstr "Till_at"
#: ../server/vino-prompt.glade.h:6 ../server/vino-util.c:65
#: ../server/vino-prompt.glade.h:6 ../server/vino-util.c:64
msgid "_Refuse"
msgstr "_Nekt"
#: ../server/vino-server.c:851
#: ../server/vino-server.c:854
msgid "The screen for which to create a VNC server"
msgstr "Skjerm det skal opprettes en VNC-tjener for"
#: ../server/vino-server.c:858
#: ../server/vino-server.c:861
msgid "On Hold"
msgstr "På vent"
#: ../server/vino-server.c:859
#: ../server/vino-server.c:862
msgid "Place all clients on hold"
msgstr "Sett alle klienter på vent"
#: ../server/vino-server.c:866
#: ../server/vino-server.c:869
msgid "Prompt enabled"
msgstr "Melding aktivert"
#: ../server/vino-server.c:867
#: ../server/vino-server.c:870
msgid "Prompt the user about connection attempts"
msgstr "Gi beskjed til bruker om forsøk på tilkobling"
#: ../server/vino-server.c:874
#: ../server/vino-server.c:877
msgid "View Only"
msgstr "Kun visning"
#: ../server/vino-server.c:875
#: ../server/vino-server.c:878
msgid "Disallow keyboard/pointer input from clients"
msgstr "Deaktiver tastatur/peker for klienter"
#: ../server/vino-server.c:882
#: ../server/vino-server.c:885
msgid "Require Encryption"
msgstr "Krev kryptering"
#: ../server/vino-server.c:883
#: ../server/vino-server.c:886
msgid "Require clients to use encryption"
msgstr "Krev at klienter bruker kryptering"
#: ../server/vino-server.c:890
#: ../server/vino-server.c:893
msgid "Authentication methods"
msgstr "Autentiseringsmetoder"
#: ../server/vino-server.c:891
#: ../server/vino-server.c:894
msgid "The authentication methods this server should allow"
msgstr "Autentiseringsmetoder tjeneren skal tillate"
#: ../server/vino-server.c:899
#: ../server/vino-server.c:902
msgid "VNC Password"
msgstr "VNC-passord"
#: ../server/vino-server.c:900
#: ../server/vino-server.c:903
msgid ""
"The password (base64 encoded) used to authenticate types using the VncAuth "
"method"
msgstr ""
"Passord (base64-kodet) som brukes til å autentisere typer som bruker "
"VncAuth-metoden"
"Passord (base64-kodet) som brukes til å autentisere typer som bruker VncAuth-"
"metoden"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:1
msgid "Allowed authentication methods"
......@@ -274,8 +291,8 @@ msgid ""
"encryption. It is highly recommended that you use a client which supports "
"encryption unless the intervening network is trusted."
msgstr ""
"Eksterne brukere må støtte kryptering. Det er anbefalt å bruke en klient "
"som støtter kryptering med mindre det mellomliggende nettverket er sikkert."
"Eksterne brukere må støtte kryptering. Det er anbefalt å bruke en klient som "
"støtter kryptering med mindre det mellomliggende nettverket er sikkert."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:8
msgid ""
......@@ -286,8 +303,8 @@ msgid ""
"user to connect."
msgstr ""
"Lister autentiseringsmetodene som eksterne brukere kan få tilgang på "
"skrivebordet med. Det er to mulige autentiseringsmetoder; med «vnc» blir "
"den eksterne brukeren spurt etter et passord (passordet er lagret i "
"skrivebordet med. Det er to mulige autentiseringsmetoder; med «vnc» blir den "
"eksterne brukeren spurt etter et passord (passordet er lagret i "
"«vnc_password»-nøkkelen) før tilkobling. «none» tillater alle eksterne "
"brukere å koble til."
......@@ -323,8 +340,8 @@ msgid ""
"be sent if the user clicks on the URL in the Remote Desktop preferences "
"dialog."
msgstr ""
"Denne nøkkelen inneholder e-postadressen som eksternt skrivebord URL-en "
"blir sendt til hvis brukeren klikker på URL-en i instillingene."
"Denne nøkkelen inneholder e-postadressen som eksternt skrivebord URL-en blir "
"sendt til hvis brukeren klikker på URL-en i instillingene."
#: ../server/vino-shell.c:76
msgid "Remote Desktop server already running; exiting ...\n"
......@@ -355,8 +372,7 @@ msgstr "Aktivering av %s feilet. Ukjent feil\n"
#: ../session/vino-session.c:231
msgid "Failed to activate remote desktop server: tried too many times\n"
msgstr ""
"Kunne ikke aktivere tjener for eksternt skrivebord: prøvde for mange "
"ganger\n"
"Kunne ikke aktivere tjener for eksternt skrivebord: prøvde for mange ganger\n"
#: ../session/vino-session.c:295
msgid "Starting remote desktop server"
......
# Norwegian (bokmål) translation of vino.
# Norwegian (bokmål) translation of vino.
# Copyright (C) 2004, Red Hat, Inc.
# This file is distributed under the same license as the vino package.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vino 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-29 23:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-19 13:00+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-22 19:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-22 19:27+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -116,16 +116,16 @@ msgstr "Farge for URL"
msgid "The color of the URL's label"
msgstr "Farge på URLens etikett"
#: ../server/vino-fb.c:953 ../server/vino-prompt.c:144
#: ../server/vino-server.c:850
#: ../server/vino-fb.c:954 ../server/vino-prompt.c:144
#: ../server/vino-server.c:853
msgid "Screen"
msgstr "Skjerm"
#: ../server/vino-fb.c:954
#: ../server/vino-fb.c:955
msgid "The screen to be monitored"
msgstr "Skjerm som skal overvåkes"
#: ../server/vino-main.c:78
#: ../server/vino-main.c:80
msgid ""
"Your XServer does not support the XTest extension - remote desktop access "
"will be view-only\n"
......@@ -133,6 +133,24 @@ msgstr ""
"Din X-tjener støtter ikke XTest-utvidelsen - fjerntilgang vil kun fungere "
"med visning\n"
#.
#. * Translators: translate "vino-mdns:showusername" to
#. * "1" if "%s's remote desktop" doesn't make sense in
#. * your language.
#.
#: ../server/vino-mdns.c:59
msgid "vino-mdns:showusername"
msgstr "vino-mdns:showusername"
#.
#. * Translators: this string is used ONLY if you
#. * translated "vino-mdns:showusername" to "1"
#.
#: ../server/vino-mdns.c:70
#, c-format
msgid "%s's remote desktop"
msgstr "Eksternt skrivebord for %s"
#: ../server/vino-prompt.c:145
msgid "The screen on which to display the prompt"
msgstr "Skjermen hvor spørsmålsdialogen skal vises"
......@@ -143,8 +161,7 @@ msgid ""
"A user on the computer '%s' is trying to remotely view or control your "
"desktop."
msgstr ""
"En bruker på datamaskin «%s» prøver å vise eller kontrollere ditt "
"skrivebord."
"En bruker på datamaskin «%s» prøver å vise eller kontrollere ditt skrivebord."
#: ../server/vino-prompt.glade.h:1
msgid "<big><b>Another user is trying to view your desktop.</b></big>"
......@@ -166,69 +183,69 @@ msgstr "Vil du la dem gjøre dette?"
msgid "Question"
msgstr "Spørsmål"
#: ../server/vino-prompt.glade.h:5 ../server/vino-util.c:64
#: ../server/vino-prompt.glade.h:5 ../server/vino-util.c:63
msgid "_Allow"
msgstr "Till_at"
#: ../server/vino-prompt.glade.h:6 ../server/vino-util.c:65
#: ../server/vino-prompt.glade.h:6 ../server/vino-util.c:64
msgid "_Refuse"
msgstr "_Nekt"
#: ../server/vino-server.c:851
#: ../server/vino-server.c:854
msgid "The screen for which to create a VNC server"
msgstr "Skjerm det skal opprettes en VNC-tjener for"
#: ../server/vino-server.c:858
#: ../server/vino-server.c:861
msgid "On Hold"
msgstr "På vent"
#: ../server/vino-server.c:859
#: ../server/vino-server.c:862
msgid "Place all clients on hold"
msgstr "Sett alle klienter på vent"
#: ../server/vino-server.c:866
#: ../server/vino-server.c:869
msgid "Prompt enabled"
msgstr "Melding aktivert"
#: ../server/vino-server.c:867
#: ../server/vino-server.c:870
msgid "Prompt the user about connection attempts"
msgstr "Gi beskjed til bruker om forsøk på tilkobling"
#: ../server/vino-server.c:874
#: ../server/vino-server.c:877
msgid "View Only"
msgstr "Kun visning"
#: ../server/vino-server.c:875
#: ../server/vino-server.c:878
msgid "Disallow keyboard/pointer input from clients"
msgstr "Deaktiver tastatur/peker for klienter"
#: ../server/vino-server.c:882
#: ../server/vino-server.c:885
msgid "Require Encryption"
msgstr "Krev kryptering"
#: ../server/vino-server.c:883
#: ../server/vino-server.c:886
msgid "Require clients to use encryption"
msgstr "Krev at klienter bruker kryptering"
#: ../server/vino-server.c:890
#: ../server/vino-server.c:893
msgid "Authentication methods"
msgstr "Autentiseringsmetoder"
#: ../server/vino-server.c:891
#: ../server/vino-server.c:894
msgid "The authentication methods this server should allow"
msgstr "Autentiseringsmetoder tjeneren skal tillate"
#: ../server/vino-server.c:899
#: ../server/vino-server.c:902
msgid "VNC Password"
msgstr "VNC-passord"
#: ../server/vino-server.c:900
#: ../server/vino-server.c:903
msgid ""
"The password (base64 encoded) used to authenticate types using the VncAuth "
"method"
msgstr ""
"Passord (base64-kodet) som brukes til å autentisere typer som bruker "
"VncAuth-metoden"
"Passord (base64-kodet) som brukes til å autentisere typer som bruker VncAuth-"
"metoden"
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:1
msgid "Allowed authentication methods"
......@@ -274,8 +291,8 @@ msgid ""
"encryption. It is highly recommended that you use a client which supports "
"encryption unless the intervening network is trusted."
msgstr ""
"Eksterne brukere må støtte kryptering. Det er anbefalt å bruke en klient "
"som støtter kryptering med mindre det mellomliggende nettverket er sikkert."
"Eksterne brukere må støtte kryptering. Det er anbefalt å bruke en klient som "
"støtter kryptering med mindre det mellomliggende nettverket er sikkert."
#: ../server/vino-server.schemas.in.h:8
msgid ""
......@@ -286,8 +303,8 @@ msgid ""
"user to connect."
msgstr ""
"Lister autentiseringsmetodene som eksterne brukere kan få tilgang på "
"skrivebordet med. Det er to mulige autentiseringsmetoder; med «vnc» blir "
"den eksterne brukeren spurt etter et passord (passordet er lagret i "
"skrivebordet med. Det er to mulige autentiseringsmetoder; med «vnc» blir den "
"eksterne brukeren spurt etter et passord (passordet er lagret i "
"«vnc_password»-nøkkelen) før tilkobling. «none» tillater alle eksterne "
"brukere å koble til."
......@@ -323,8 +340,8 @@ msgid ""
"be sent if the user clicks on the URL in the Remote Desktop preferences "
"dialog."
msgstr ""
"Denne nøkkelen inneholder e-postadressen som eksternt skrivebord URL-en "
"blir sendt til hvis brukeren klikker på URL-en i instillingene."
"Denne nøkkelen inneholder e-postadressen som eksternt skrivebord URL-en blir "
"sendt til hvis brukeren klikker på URL-en i instillingene."
#: ../server/vino-shell.c:76
msgid "Remote Desktop server already running; exiting ...\n"
......@@ -355,8 +372,7 @@ msgstr "Aktivering av %s feilet. Ukjent feil\n"
#: ../session/vino-session.c:231
msgid "Failed to activate remote desktop server: tried too many times\n"
msgstr ""
"Kunne ikke aktivere tjener for eksternt skrivebord: prøvde for mange "
"ganger\n"
"Kunne ikke aktivere tjener for eksternt skrivebord: prøvde for mange ganger\n"
#: ../session/vino-session.c:295
msgid "Starting remote desktop server"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment