Commit 69bf5e2d authored by Jason Morawski's avatar Jason Morawski Committed by David Prévot

Imported Debian patch 1.4.2+dfsg-1

parents 17246070 e419505c
dojo (1.4.2+dfsg-1) unstable; urgency=low
* New upstream version
* Cleaned up rules
* Made corrections to libjs-dojo-dojox.README.Debian
-- Jason Morawski <rpgdude1@gmail.com> Thu, 18 Mar 2010 18:03:37 -0400
dojo (1.4.1+dfsg-1) unstable; urgency=low
* New upstream version (Closes: #568562)
......
......@@ -4,7 +4,7 @@ Priority: optional
Maintainer: Jason Morawski <rpgdude1@gmail.com>
Uploaders: Frank Habermann <lordlamer@lordlamer.de>
Build-Depends: debhelper (>= 7)
Standards-Version: 3.8.3
Standards-Version: 3.8.4
Homepage: http://dojotoolkit.org
Package: libjs-dojo-core
......
......@@ -3,7 +3,7 @@ dojox for Debian
Some files have been moved to /usr/share/doc/libjs-dojo-dojox/examples
These files include:
Backend loggers and tests
Source code for dojox.flash project
Scripts for rebuilding dojox/storage/Storage.swf
-- Jason Morawski <rpgdude1@gmail.com> Fri, 14 Aug 2009 16:19:42 -0400
-- Jason Morawski <rpgdude1@gmail.com>, Thu, 18 Mar 2010 18:18:19 -0400
usr/share/doc/libjs-dojo-dojox/examples/dojox/analytics/logger
usr/share/doc/libjs-dojo-dojox/examples/dojox/flash
usr/share/doc/libjs-dojo-dojox/examples/dojox/form/resources
usr/share/doc/libjs-dojo-dojox/examples/dojox/resources
usr/share/doc/libjs-dojo-dojox/examples/dojox/storage
......@@ -20,10 +20,7 @@ binary-indep:
dh_installdirs
dh_installdocs
dh_install
mv debian/libjs-dojo-dojox/usr/share/javascript/dojox/analytics/logger/*.php debian/libjs-dojo-dojox/usr/share/doc/libjs-dojo-dojox/examples/dojox/analytics/logger/
mv debian/libjs-dojo-dojox/usr/share/javascript/dojox/flash/*.as debian/libjs-dojo-dojox/usr/share/doc/libjs-dojo-dojox/examples/dojox/flash/
mv debian/libjs-dojo-dojox/usr/share/javascript/dojox/form/resources/*.php debian/libjs-dojo-dojox/usr/share/doc/libjs-dojo-dojox/examples/dojox/form/resources/
mv debian/libjs-dojo-dojox/usr/share/javascript/dojox/resources/*.php debian/libjs-dojo-dojox/usr/share/doc/libjs-dojo-dojox/examples/dojox/resources/
mv debian/libjs-dojo-dojox/usr/share/javascript/dojox/storage/*.as debian/libjs-dojo-dojox/usr/share/doc/libjs-dojo-dojox/examples/dojox/storage/
mv debian/libjs-dojo-dojox/usr/share/javascript/dojox/storage/*.fla debian/libjs-dojo-dojox/usr/share/doc/libjs-dojo-dojox/examples/dojox/storage/
mv debian/libjs-dojo-dojox/usr/share/javascript/dojox/storage/*.sh debian/libjs-dojo-dojox/usr/share/doc/libjs-dojo-dojox/examples/dojox/storage/
......
......@@ -95,7 +95,7 @@ if(this._fadeOut&&this._fadeOut.status()=="playing"){
_6=true;
this._fadeOut.stop();
}
if(this.open||_6){
if((this.open||_6)&&!dijit._underlay._destroyed){
dijit._underlay.hide();
}
if(this._moveable){
......
......@@ -84,7 +84,7 @@ var id;
do{
id=_10+"_"+(_10 in dijit._widgetTypeCtr?++dijit._widgetTypeCtr[_10]:dijit._widgetTypeCtr[_10]=0);
}while(dijit.byId(id));
return id;
return dijit._scopeName=="dijit"?id:dijit._scopeName+"_"+id;
};
dijit.findWidgets=function(_11){
var _12=[];
......@@ -170,10 +170,15 @@ if(dojo.isWebKit){
var doc=_1d.contentDocument,_1e=doc&&doc.body;
return _1e&&_1e.contentEditable=="true";
}else{
try{
doc=_1d.contentWindow.document;
_1e=doc&&doc.body;
return _1e&&_1e.firstChild&&_1e.firstChild.contentEditable=="true";
}
catch(e){
return false;
}
}
}
default:
return _1d.contentEditable=="true";
......
......@@ -700,7 +700,12 @@ break;
}else{
if(_4b.nodeType==1){
_4a=true;
var tg=_4b.tagName?_4b.tagName.toLowerCase():"";
if(/br|input|img|base|meta|area|basefont/.test(tg)){
this._sCall("selectElement",[_4b]);
}else{
this._sCall("selectElementChildren",[_4b]);
}
break;
}
}
......
({"set":"Nastavit","text":"Popis:","insertImageTitle":"Vlastnosti obrázku","url":"Adresa URL:","createLinkTitle":"Vlastnosti odkazu","newWindow":"New Window","topWindow":"Topmost Window","target":"Target:","parentWindow":"Parent Window","currentWindow":"Current Window"})
\ No newline at end of file
({"text":"Popis:","insertImageTitle":"Vlastnosti obrázku","set":"Nastavit","newWindow":"Nové okno","topWindow":"Okno nejvyšší úrovně","target":"Cíl:","createLinkTitle":"Vlastnosti odkazu","parentWindow":"Nadřízené okno","currentWindow":"Aktuální okno","url":"Adresa URL:"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Odebrat formát","copy":"Kopírovat","paste":"Vložit","selectAll":"Vybrat vše","insertOrderedList":"Číslovaný seznam","insertTable":"Vložit/upravit tabulku","underline":"Podtržení","foreColor":"Barva popředí","htmlToggle":"Zdroj HTML","formatBlock":"Styl odstavce","insertHorizontalRule":"Vodorovná čára","delete":"Odstranit","insertUnorderedList":"Seznam s odrážkami","tableProp":"Vlastnost tabulky","insertImage":"Vložit obrázek","superscript":"Horní index","subscript":"Dolní index","createLink":"Vytvořit odkaz","undo":"Zpět","italic":"Kurzíva","fontName":"Název písma","justifyLeft":"Zarovnat vlevo","unlink":"Odebrat odkaz","toggleTableBorder":"Přepnout ohraničení tabulky","fontSize":"Velikost písma","systemShortcut":"Akce \"${0}\" je v prohlížeči dostupná pouze prostřednictvím klávesové zkratky. Použijte klávesovou zkratku ${1}.","indent":"Odsadit","redo":"Opakovat","strikethrough":"Přeškrtnutí","justifyFull":"Do bloku","justifyCenter":"Zarovnat na střed","hiliteColor":"Barva pozadí","deleteTable":"Odstranit tabulku","outdent":"Předsadit","cut":"Vyjmout","plainFormatBlock":"Styl odstavce","toggleDir":"Přepnout směr","bold":"Tučné","tabIndent":"Odsazení tabulátoru","justifyRight":"Zarovnat vpravo","print":"Print","newPage":"New Page","appleKey":"⌘${0}","fullScreen":"Toggle Full Screen","viewSource":"View HTML Source","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Odebrat formát","copy":"Kopírovat","paste":"Vložit","selectAll":"Vybrat vše","insertOrderedList":"Číslovaný seznam","insertTable":"Vložit/upravit tabulku","print":"Tisk","underline":"Podtržení","foreColor":"Barva popředí","htmlToggle":"Zdroj HTML","formatBlock":"Styl odstavce","newPage":"Nová stránka","insertHorizontalRule":"Vodorovná čára","delete":"Odstranit","insertUnorderedList":"Seznam s odrážkami","tableProp":"Vlastnost tabulky","insertImage":"Vložit obrázek","superscript":"Horní index","subscript":"Dolní index","createLink":"Vytvořit odkaz","undo":"Zpět","fullScreen":"Přepnout režim celé obrazovky","italic":"Kurzíva","fontName":"Název písma","justifyLeft":"Zarovnat vlevo","unlink":"Odebrat odkaz","toggleTableBorder":"Přepnout ohraničení tabulky","viewSource":"Zobrazit zdroj ve formátu HTML","fontSize":"Velikost písma","systemShortcut":"Akce \"${0}\" je v prohlížeči dostupná pouze prostřednictvím klávesové zkratky. Použijte klávesovou zkratku ${1}.","indent":"Odsadit","redo":"Opakovat","strikethrough":"Přeškrtnutí","justifyFull":"Do bloku","justifyCenter":"Zarovnat na střed","hiliteColor":"Barva pozadí","deleteTable":"Odstranit tabulku","outdent":"Předsadit","cut":"Vyjmout","plainFormatBlock":"Styl odstavce","toggleDir":"Přepnout směr","bold":"Tučné","tabIndent":"Odsazení tabulátoru","justifyRight":"Zarovnat vpravo","appleKey":"⌘${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"set":"Festlegen","text":"Beschreibung:","insertImageTitle":"Grafikeigenschaften","url":"URL:","createLinkTitle":"Linkeigenschaften","newWindow":"New Window","topWindow":"Topmost Window","target":"Target:","parentWindow":"Parent Window","currentWindow":"Current Window"})
\ No newline at end of file
({"text":"Beschreibung:","insertImageTitle":"Grafikeigenschaften","set":"Festlegen","newWindow":"Neues Fenster","topWindow":"Aktives Fenster","target":"Ziel:","createLinkTitle":"Linkeigenschaften","parentWindow":"Übergeordnetes Fenster","currentWindow":"Aktuelles Fenster","url":"URL:"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Formatierung entfernen","copy":"Kopieren","paste":"Einfügen","selectAll":"Alles auswählen","insertOrderedList":"Nummerierung","insertTable":"Tabelle einfügen/bearbeiten","underline":"Unterstrichen","foreColor":"Vordergrundfarbe","htmlToggle":"HTML-Quelltext","formatBlock":"Absatzstil","insertHorizontalRule":"Horizontaler Strich","delete":"Löschen","insertUnorderedList":"Aufzählungszeichen","tableProp":"Tabelleneigenschaft","insertImage":"Grafik einfügen","superscript":"Hochgestellt","subscript":"Tiefgestellt","createLink":"Link erstellen","undo":"Rückgängig","italic":"Kursiv","fontName":"Schriftartname","justifyLeft":"Linksbündig","unlink":"Link entfernen","toggleTableBorder":"Tabellenumrandung ein-/ausschalten","ctrlKey":"Strg+${0}","fontSize":"Schriftgröße","systemShortcut":"Die Aktion \"${0}\" ist im Browser nur über einen Tastaturkurzbefehl verfügbar. Verwenden Sie ${1}.","indent":"Einrücken","redo":"Wiederherstellen","strikethrough":"Durchgestrichen","justifyFull":"Blocksatz","justifyCenter":"Zentriert","hiliteColor":"Hintergrundfarbe","deleteTable":"Tabelle löschen","outdent":"Ausrücken","cut":"Ausschneiden","plainFormatBlock":"Absatzstil","toggleDir":"Richtung wechseln","bold":"Fett","tabIndent":"Registerkarteneinrückung","justifyRight":"Rechtsbündig","print":"Print","newPage":"New Page","appleKey":"⌘${0}","fullScreen":"Toggle Full Screen","viewSource":"View HTML Source"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Formatierung entfernen","copy":"Kopieren","paste":"Einfügen","selectAll":"Alles auswählen","insertOrderedList":"Nummerierung","insertTable":"Tabelle einfügen/bearbeiten","print":"Drucken","underline":"Unterstrichen","foreColor":"Vordergrundfarbe","htmlToggle":"HTML-Quelltext","formatBlock":"Absatzstil","newPage":"Neue Seite","insertHorizontalRule":"Horizontaler Strich","delete":"Löschen","insertUnorderedList":"Aufzählungszeichen","tableProp":"Tabelleneigenschaft","insertImage":"Grafik einfügen","superscript":"Hochgestellt","subscript":"Tiefgestellt","createLink":"Link erstellen","undo":"Rückgängig","fullScreen":"Gesamtanzeige","italic":"Kursiv","fontName":"Schriftartname","justifyLeft":"Linksbündig","unlink":"Link entfernen","toggleTableBorder":"Tabellenumrandung ein-/ausschalten","viewSource":"HTML-Quelle","ctrlKey":"Strg+${0}","fontSize":"Schriftgröße","systemShortcut":"Die Aktion \"${0}\" ist nur über einen Direktaufruf in Ihrem Browser verfügbar. Verwenden Sie ${1}.","indent":"Einrücken","redo":"Wiederherstellen","strikethrough":"Durchgestrichen","justifyFull":"Blocksatz","justifyCenter":"Zentriert","hiliteColor":"Hintergrundfarbe","deleteTable":"Tabelle löschen","outdent":"Ausrücken","cut":"Ausschneiden","plainFormatBlock":"Absatzstil","toggleDir":"Wechselrichtung","bold":"Fett","tabIndent":"Tabulatoreinrückung","justifyRight":"Rechtsbündig","appleKey":"⌘${0}"})
\ No newline at end of file
({"set":"Establecer","text":"Descripción:","insertImageTitle":"Propiedades de la imagen","url":"URL:","createLinkTitle":"Propiedades del enlace","newWindow":"New Window","topWindow":"Topmost Window","target":"Target:","parentWindow":"Parent Window","currentWindow":"Current Window"})
\ No newline at end of file
({"text":"Descripción: ","insertImageTitle":"Propiedades de la imagen","set":"Establecer","newWindow":"Nueva ventana","topWindow":"Ventana superior","target":"Destino: ","createLinkTitle":"Propiedades del enlace","parentWindow":"Ventana padre","currentWindow":"Ventana actual","url":"URL:"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Eliminar formato","copy":"Copiar","paste":"Pegar","selectAll":"Seleccionar todo","insertOrderedList":"Lista numerada","insertTable":"Insertar/Editar tabla","underline":"Subrayado","foreColor":"Color de primer plano","htmlToggle":"Fuente HTML","formatBlock":"Estilo de párrafo","insertHorizontalRule":"Regla horizontal","delete":"Suprimir","insertUnorderedList":"Lista con viñetas","tableProp":"Propiedad de tabla","insertImage":"Insertar imagen","superscript":"Superíndice","subscript":"Subíndice","createLink":"Crear enlace","undo":"Deshacer","italic":"Cursiva","fontName":"Nombre de font","justifyLeft":"Alinear izquierda","unlink":"Eliminar enlace","toggleTableBorder":"Conmutar borde de tabla","fontSize":"Tamaño de font","systemShortcut":"La acción \"${0}\" sólo está disponible en el navegador mediante un atajo de teclado. Utilice ${1}.","indent":"Sangría","redo":"Rehacer","strikethrough":"Tachado","justifyFull":"Justificar","justifyCenter":"Alinear centro","hiliteColor":"Color de segundo plano","deleteTable":"Suprimir tabla","outdent":"Anular sangría","cut":"Cortar","plainFormatBlock":"Estilo de párrafo","toggleDir":"Conmutar dirección","bold":"Negrita","tabIndent":"Sangrado","justifyRight":"Alinear derecha","print":"Print","newPage":"New Page","appleKey":"⌘${0}","fullScreen":"Toggle Full Screen","viewSource":"View HTML Source","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Eliminar formato","copy":"Copiar","paste":"Pegar","selectAll":"Seleccionar todo","insertOrderedList":"Lista numerada","insertTable":"Insertar/Editar tabla","print":"Imprimir","underline":"Subrayado","foreColor":"Color de primer plano","htmlToggle":"Fuente HTML","formatBlock":"Estilo de párrafo","newPage":"Nueva página","insertHorizontalRule":"Regla horizontal","delete":"Suprimir","insertUnorderedList":"Lista con viñetas","tableProp":"Propiedad de tabla","insertImage":"Insertar imagen","superscript":"Superíndice","subscript":"Subíndice","createLink":"Crear enlace","undo":"Deshacer","fullScreen":"Conmutar pantalla completa","italic":"Cursiva","fontName":"Nombre de font","justifyLeft":"Alinear izquierda","unlink":"Eliminar enlace","toggleTableBorder":"Conmutar borde de tabla","viewSource":"Ver fuente HTML","ctrlKey":"control+${0}","fontSize":"Tamaño de font","systemShortcut":"La acción \"${0}\" sólo está disponible en su navegador mediante un atajo de teclado. Utilice ${1}.","indent":"Sangría","redo":"Rehacer","strikethrough":"Tachado","justifyFull":"Justificar","justifyCenter":"Alinear centro","hiliteColor":"Color de segundo plano","deleteTable":"Suprimir tabla","outdent":"Anular sangría","cut":"Cortar","plainFormatBlock":"Estilo de párrafo","toggleDir":"Conmutar dirección","bold":"Negrita","tabIndent":"Sangría de tabulador","justifyRight":"Alinear derecha","appleKey":"⌘${0}"})
\ No newline at end of file
({"set":"Définir","text":"Description :","insertImageTitle":"Propriétés de l'image","url":"URL :","createLinkTitle":"Propriétés du lien","newWindow":"New Window","topWindow":"Topmost Window","target":"Target:","parentWindow":"Parent Window","currentWindow":"Current Window"})
\ No newline at end of file
({"text":"Description :","insertImageTitle":"Propriétés des images","set":"Définir","newWindow":"Nouvelle fenêtre","topWindow":"Première fenêtre","target":"Cible :","createLinkTitle":"Propriétés des liens","parentWindow":"Fenêtre parent","currentWindow":"Fenêtre en cours","url":"URL :"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Supprimer la mise en forme","copy":"Copier","paste":"Coller","selectAll":"Sélectionner tout","insertOrderedList":"Liste numérotée","insertTable":"Insérer/Modifier un tableau","underline":"Souligner","foreColor":"Couleur d'avant-plan","htmlToggle":"Source HTML","formatBlock":"Style de paragraphe","insertHorizontalRule":"Règle horizontale","delete":"Supprimer","insertUnorderedList":"Liste à puces","tableProp":"Propriété du tableau","insertImage":"Insérer une image","superscript":"Exposant","subscript":"Indice","createLink":"Créer un lien","undo":"Annuler","italic":"Italique","fontName":"Nom de police","justifyLeft":"Aligner à gauche","unlink":"Supprimer le lien","toggleTableBorder":"Afficher/Masquer la bordure du tableau","fontSize":"Taille de police","systemShortcut":"L'action \"${0}\" est disponible dans votre navigateur uniquement, par le biais d'un raccourci-clavier. Utilisez ${1}.","indent":"Retrait","redo":"Rétablir","strikethrough":"Barrer","justifyFull":"Justifier","justifyCenter":"Aligner au centre","hiliteColor":"Couleur d'arrière-plan","deleteTable":"Supprimer le tableau","outdent":"Retrait négatif","cut":"Couper","plainFormatBlock":"Style de paragraphe","toggleDir":"Afficher/Masquer la direction","bold":"Gras","tabIndent":"Retrait d'onglet","justifyRight":"Aligner à droite","print":"Print","newPage":"New Page","appleKey":"⌘${0}","fullScreen":"Toggle Full Screen","viewSource":"View HTML Source","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Supprimer la mise en forme","copy":"Copier","paste":"Coller","selectAll":"Sélectionner tout","insertOrderedList":"Liste numérotée","insertTable":"Insérer/Modifier un tableau","print":"Imprimer","underline":"Souligner","foreColor":"Couleur avant-plan","htmlToggle":"Source HTML","formatBlock":"Style de paragraphe","newPage":"Nouvelle page","insertHorizontalRule":"Règle horizontale","delete":"Supprimer","insertUnorderedList":"Liste à puces","tableProp":"Propriété du tableau","insertImage":"Insérer une image","superscript":"Exposant","subscript":"Indice","createLink":"Créer un lien","undo":"Annuler","fullScreen":"Basculer vers le mode plein écran","italic":"Italique","fontName":"Nom de police","justifyLeft":"Aligner à gauche","unlink":"Supprimer le lien","toggleTableBorder":"Afficher/Masquer la bordure du tableau","viewSource":"Afficher la source HTML","fontSize":"Taille de police","systemShortcut":"Action \"${0}\" uniquement disponible dans votre navigateur via un raccourci clavier. Utilisez ${1}.","indent":"Retrait","redo":"Rétablir","strikethrough":"Barrer","justifyFull":"Justifier","justifyCenter":"Aligner au centre","hiliteColor":"Couleur arrière-plan","deleteTable":"Supprimer le tableau","outdent":"Retrait négatif","cut":"Couper","plainFormatBlock":"Style de paragraphe","toggleDir":"Changer de sens","bold":"Gras","tabIndent":"Retrait de tabulation","justifyRight":"Aligner à droite","appleKey":"⌘${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"set":"Beállítás","text":"Leírás:","insertImageTitle":"Kép tulajdonságai","url":"URL:","createLinkTitle":"Hivatkozás tulajdonságai","newWindow":"New Window","topWindow":"Topmost Window","target":"Target:","parentWindow":"Parent Window","currentWindow":"Current Window"})
\ No newline at end of file
({"text":"Leírás:","insertImageTitle":"Kép tulajdonságai","set":"Beállítás","newWindow":"Új ablak","topWindow":"Legfelső szintű ablak","target":"Cél:","createLinkTitle":"Hivatkozás tulajdonságai","parentWindow":"Szülő ablak","currentWindow":"Aktuális ablak","url":"URL:"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Formázás eltávolítása","copy":"Másolás","paste":"Beillesztés","selectAll":"Összes kijelölése","insertOrderedList":"Számozott lista","insertTable":"Táblázat beszúrása/szerkesztése","underline":"Aláhúzott","foreColor":"Előtérszín","htmlToggle":"HTML forrás","formatBlock":"Bekezdés stílusa","insertHorizontalRule":"Vízszintes vonalzó","delete":"Törlés","insertUnorderedList":"Felsorolásjeles lista","tableProp":"Táblázat tulajdonságai","insertImage":"Kép beszúrása","superscript":"Felső index","subscript":"Alsó index","createLink":"Hivatkozás létrehozása","undo":"Visszavonás","italic":"Dőlt","fontName":"Betűtípus","justifyLeft":"Balra igazítás","unlink":"Hivatkozás eltávolítása","toggleTableBorder":"Táblázatszegély ki-/bekapcsolása","fontSize":"Betűméret","systemShortcut":"A(z) \"${0}\" művelet csak billentyűparancs használatával érhető el a böngészőben. Használja a következő gyorsbillentyűt: ${1}.","indent":"Behúzás","redo":"Újra","strikethrough":"Áthúzott","justifyFull":"Sorkizárás","justifyCenter":"Középre igazítás","hiliteColor":"Háttérszín","deleteTable":"Táblázat törlése","outdent":"Negatív behúzás","cut":"Kivágás","plainFormatBlock":"Bekezdés stílusa","toggleDir":"Irányváltás","bold":"Félkövér","tabIndent":"Tabulátor behúzás","justifyRight":"Jobbra igazítás","print":"Print","newPage":"New Page","appleKey":"⌘${0}","fullScreen":"Toggle Full Screen","viewSource":"View HTML Source","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Formázás eltávolítása","copy":"Másolás","paste":"Beillesztés","selectAll":"Összes kijelölése","insertOrderedList":"Számozott lista","insertTable":"Táblázat beszúrása/szerkesztése","print":"Nyomtatás","underline":"Aláhúzott","foreColor":"Előtérszín","htmlToggle":"HTML forrás","formatBlock":"Bekezdés stílusa","newPage":"Új oldal","insertHorizontalRule":"Vízszintes vonalzó","delete":"Törlés","insertUnorderedList":"Felsorolásjeles lista","tableProp":"Táblázat tulajdonságai","insertImage":"Kép beszúrása","superscript":"Felső index","subscript":"Alsó index","createLink":"Hivatkozás létrehozása","undo":"Visszavonás","fullScreen":"Váltás teljes képernyőre","italic":"Dőlt","fontName":"Betűtípus","justifyLeft":"Balra igazítás","unlink":"Hivatkozás eltávolítása","toggleTableBorder":"Táblázatszegély ki-/bekapcsolása","viewSource":"HTML forrás megjelenítése","fontSize":"Betűméret","systemShortcut":"A(z) \"${0}\" művelet a böngészőben csak billentyűparancs használatával érhető el. Használja a következőt: ${1}.","indent":"Behúzás","redo":"Újra","strikethrough":"Áthúzott","justifyFull":"Sorkizárás","justifyCenter":"Középre igazítás","hiliteColor":"Háttérszín","deleteTable":"Táblázat törlése","outdent":"Negatív behúzás","cut":"Kivágás","plainFormatBlock":"Bekezdés stílusa","toggleDir":"Irány váltókapcsoló","bold":"Félkövér","tabIndent":"Tab behúzás","justifyRight":"Jobbra igazítás","appleKey":"⌘${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"set":"Imposta","text":"Descrizione:","insertImageTitle":"Proprietà immagine","url":"URL:","createLinkTitle":"Proprietà collegamento","newWindow":"New Window","topWindow":"Topmost Window","target":"Target:","parentWindow":"Parent Window","currentWindow":"Current Window"})
\ No newline at end of file
({"text":"Descrizione:","insertImageTitle":"Proprietà immagine","set":"Imposta","newWindow":"Nuova finestra","topWindow":"Finestra superiore","target":"Destinazione:","createLinkTitle":"Proprietà collegamento","parentWindow":"Finestra padre","currentWindow":"Finestra corrente","url":"URL:"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Rimuovi formato","copy":"Copia","paste":"Incolla","selectAll":"Seleziona tutto","insertOrderedList":"Elenco numerato","insertTable":"Inserisci/Modifica tabella","print":"Stampa","underline":"Sottolineato","foreColor":"Colore primo piano","htmlToggle":"Origine HTML","formatBlock":"Stile paragrafo","newPage":"Nuova Pagina","insertHorizontalRule":"Righello orizzontale","delete":"Elimina","insertUnorderedList":"Elenco puntato","tableProp":"Proprietà tabella","insertImage":"Inserisci immagine","superscript":"Apice","subscript":"Pedice","createLink":"Crea collegamento","undo":"Annulla","fullScreen":"Schermo Intero","italic":"Corsivo","fontName":"Nome carattere","justifyLeft":"Allinea a sinistra","unlink":"Rimuovi collegamento","toggleTableBorder":"Mostra/Nascondi margine tabella","viewSource":"Visualizza Sorgente HTML","fontSize":"Dimensione carattere","systemShortcut":"Azione \"${0}\" disponibile sul proprio browser solo mediante i tasti di scelta rapida della tastiera. Utilizzare ${1}.","indent":"Rientra","redo":"Ripristina","strikethrough":"Barrato","justifyFull":"Giustifica","justifyCenter":"Allinea al centro","hiliteColor":"Colore sfondo","deleteTable":"Elimina tabella","outdent":"Rimuovi rientro","cut":"Taglia","plainFormatBlock":"Stile paragrafo","toggleDir":"Inverti direzione","bold":"Grassetto","tabIndent":"Rientro Tab","justifyRight":"Allinea a destra","appleKey":"⌘${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Rimuovi formato","copy":"Copia","paste":"Incolla","selectAll":"Seleziona tutto","insertOrderedList":"Elenco numerato","insertTable":"Inserisci/Modifica tabella","print":"Stampa","underline":"Sottolinea","foreColor":"Colore primo piano","htmlToggle":"Origine HTML","formatBlock":"Stile paragrafo","newPage":"Nuova pagina","insertHorizontalRule":"Righello orizzontale","delete":"Elimina","insertUnorderedList":"Elenco puntato","tableProp":"Proprietà tabella","insertImage":"Inserisci immagine","superscript":"Apice","subscript":"Pedice","createLink":"Crea collegamento","undo":"Annulla","fullScreen":"Attiva/Disattiva schermo intero","italic":"Corsivo","fontName":"Nome carattere","justifyLeft":"Allinea a sinistra","unlink":"Rimuovi collegamento","toggleTableBorder":"Attiva/Disattiva bordo tabella","viewSource":"Visualizza origine HTML","fontSize":"Dimensione carattere","systemShortcut":"La azione \"${0}\" è disponibile solo nel browser tramite un tasto di scelta rapida. Utilizzare ${1}.","indent":"Rientro","redo":"Ripristina","strikethrough":"Barrato","justifyFull":"Giustifica","justifyCenter":"Allinea al centro","hiliteColor":"Colore sfondo","deleteTable":"Elimina tabella","outdent":"Annulla rientro","cut":"Taglia","plainFormatBlock":"Stile paragrafo","toggleDir":"Attiva/Disattiva direzione","bold":"Grassetto","tabIndent":"Rientro tabulazione","justifyRight":"Allinea a destra","appleKey":"⌘${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"set":"設定","text":"説明:","insertImageTitle":"イメージ・プロパティー","url":"URL:","createLinkTitle":"リンク・プロパティー","newWindow":"New Window","topWindow":"Topmost Window","target":"Target:","parentWindow":"Parent Window","currentWindow":"Current Window"})
\ No newline at end of file
({"text":"説明:","insertImageTitle":"イメージ・プロパティー","set":"設定","newWindow":"新規ウィンドウ","topWindow":"最上位ウィンドウ","target":"ターゲット:","createLinkTitle":"リンク・プロパティー","parentWindow":"親ウィンドウ","currentWindow":"現行ウィンドウ","url":"URL:"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"形式の除去","copy":"コピー","paste":"貼り付け","selectAll":"すべて選択","insertOrderedList":"番号付きリスト","insertTable":"テーブルの挿入/編集","underline":"下線","foreColor":"テキストの色","htmlToggle":"HTML ソース","formatBlock":"段落スタイル","insertHorizontalRule":"水平罫線","delete":"削除","insertUnorderedList":"黒丸付きリスト","tableProp":"テーブル・プロパティー","insertImage":"イメージの挿入","superscript":"上付き文字","subscript":"下付き文字","createLink":"リンクの作成","undo":"元に戻す","italic":"イタリック","fontName":"フォント名","justifyLeft":"左揃え","unlink":"リンクの除去","toggleTableBorder":"テーブル・ボーダーの切り替え","fontSize":"フォント・サイズ","systemShortcut":"\"${0}\" アクションを使用できるのは、ブラウザーでキーボード・ショートカットを使用する場合のみです。 ${1} を使用してください。","indent":"インデント","redo":"やり直し","strikethrough":"取り消し線","justifyFull":"両端揃え","justifyCenter":"中央揃え","hiliteColor":"マーカー","deleteTable":"テーブルの削除","outdent":"アウトデント","cut":"切り取り","plainFormatBlock":"段落スタイル","toggleDir":"方向の切り替え","bold":"太字","tabIndent":"タブ・インデント","justifyRight":"右揃え","print":"Print","newPage":"New Page","appleKey":"⌘${0}","fullScreen":"Toggle Full Screen","viewSource":"View HTML Source","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"形式の除去","copy":"コピー","paste":"貼り付け","selectAll":"すべて選択","insertOrderedList":"番号付きリスト","insertTable":"テーブルの挿入/編集","print":"印刷","underline":"下線","foreColor":"前景色","htmlToggle":"HTML ソース","formatBlock":"段落スタイル","newPage":"改ページ","insertHorizontalRule":"水平罫線","delete":"削除","insertUnorderedList":"黒丸付きリスト","tableProp":"テーブル・プロパティー","insertImage":"イメージの挿入","superscript":"上付き文字","subscript":"下付き文字","createLink":"リンクの作成","undo":"元に戻す","fullScreen":"フルスクリーンの切り替え","italic":"イタリック","fontName":"フォント名","justifyLeft":"左揃え","unlink":"リンクの除去","toggleTableBorder":"テーブル・ボーダーの切り替え","viewSource":"HTML ソースの表示","fontSize":"フォント・サイズ","systemShortcut":"\"${0}\" アクションは、キーボード・ショートカットを使用して、ブラウザーでのみ使用できます。${1} を使用します。","indent":"インデント","redo":"やり直し","strikethrough":"取り消し線","justifyFull":"両端揃え","justifyCenter":"中央揃え","hiliteColor":"背景色","deleteTable":"テーブルの削除","outdent":"アウトデント","cut":"切り取り","plainFormatBlock":"段落スタイル","toggleDir":"方向の切り替え","bold":"太字","tabIndent":"タブ・インデント","justifyRight":"右揃え","appleKey":"⌘${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"text":"설명:","insertImageTitle":"이미지 등록 정보","set":"설정","newWindow":"새 창","topWindow":"최 상위 창","target":"대상:","createLinkTitle":"링크 등록 정보","parentWindow":"부모 창","currentWindow":"현재 창","url":"URL:"})
\ No newline at end of file
({"text":"설명:","insertImageTitle":"이미지 특성","set":"설정","newWindow":"새 창","topWindow":"최상위 창","target":"대상:","createLinkTitle":"링크 특성","parentWindow":"상위 창","currentWindow":"현재 창","url":"URL:"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"형식 제거","copy":"복사","paste":"붙여넣기","selectAll":"모두 선택","insertOrderedList":"번호 목록","insertTable":"테이블 삽입/편집","print":"인쇄","underline":"밑줄","foreColor":"전경색","htmlToggle":"HTML 소스","formatBlock":"단락 양식","newPage":"새 글","insertHorizontalRule":"수평 자","delete":"삭제","appleKey":"⌘${0}","insertUnorderedList":"글머리표 목록","tableProp":"테이블 특성","insertImage":"이미지 삽입","superscript":"위첨자","subscript":"아래첨자","createLink":"링크 작성","undo":"실행 취소","fullScreen":"전체 화면","italic":"이탤릭체","fontName":"글꼴 이름","justifyLeft":"왼쪽 맞춤","unlink":"링크 제거","toggleTableBorder":"토글 테이블 경계","viewSource":"소스 보기","ctrlKey":"ctrl+${0}","fontSize":"글꼴 크기","systemShortcut":"\"${0}\" 조치는 브라우저에서 키보드 단축키를 통해서만 사용 가능합니다. ${1}을(를) 사용하십시오.","indent":"들여쓰기","redo":"다시 실행","strikethrough":"취소선","justifyFull":"양쪽 맞춤","justifyCenter":"가운데 맞춤","hiliteColor":"배경색","deleteTable":"테이블 삭제","outdent":"내어쓰기","cut":"잘라내기","plainFormatBlock":"단락 양식","toggleDir":"토글 방향","bold":"굵은체","tabIndent":"탭 들여쓰기","justifyRight":"오른쪽 맞춤"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"형식 제거","copy":"복사","paste":"붙여넣기","selectAll":"모두 선택","insertOrderedList":"번호 목록","insertTable":"테이블 삽입/편집","print":"인쇄","underline":"밑줄","foreColor":"전경색","htmlToggle":"HTML 소스","formatBlock":"단락 스타일","newPage":"새 페이지","insertHorizontalRule":"수평 자","delete":"삭제","insertUnorderedList":"글머리표 목록","tableProp":"테이블 특성","insertImage":"이미지 삽입","superscript":"위첨자","subscript":"아래첨자","createLink":"링크 작성","undo":"실행 취소","fullScreen":"토글 전체 화면","italic":"기울임체","fontName":"글꼴 이름","justifyLeft":"왼쪽 맞춤","unlink":"링크 제거","toggleTableBorder":"토글 테이블 테두리","viewSource":"HTML 소스 보기","fontSize":"글꼴 크기","systemShortcut":"\"${0}\" 조치는 브라우저에서 키보드 단축키를 이용해서만 사용할 수 있습니다. ${1}을(를) 사용하십시오.","indent":"들여쓰기","redo":"다시 실행","strikethrough":"취소선","justifyFull":"양쪽 맞춤","justifyCenter":"가운데 맞춤","hiliteColor":"배경색","deleteTable":"테이블 삭제","outdent":"내어쓰기","cut":"잘라내기","plainFormatBlock":"단락 스타일","toggleDir":"토글 방향","bold":"굵은체","tabIndent":"탭 들여쓰기","justifyRight":"오른쪽 맞춤","appleKey":"⌘${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"set":"Ustaw","text":"Opis:","insertImageTitle":"Właściwości obrazu","url":"Adres URL:","createLinkTitle":"Właściwości odsyłacza","newWindow":"New Window","topWindow":"Topmost Window","target":"Target:","parentWindow":"Parent Window","currentWindow":"Current Window"})
\ No newline at end of file
({"text":"Opis:","insertImageTitle":"Właściwości obrazu","set":"Ustaw","newWindow":"Nowe okno","topWindow":"Okno najwyższego poziomu","target":"Cel:","createLinkTitle":"Właściwości odsyłacza","parentWindow":"Okno macierzyste","currentWindow":"Bieżące okno","url":"Adres URL:"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Usuń formatowanie","copy":"Kopiuj","paste":"Wklej","selectAll":"Wybierz wszystko","insertOrderedList":"Lista numerowana","insertTable":"Wstaw/edytuj tabelę","underline":"Podkreślenie","foreColor":"Kolor pierwszego planu","htmlToggle":"Kod źródłowy HTML","formatBlock":"Styl akapitu","insertHorizontalRule":"Linia pozioma","delete":"Usuń","insertUnorderedList":"Lista wypunktowana","tableProp":"Właściwość tabeli","insertImage":"Wstaw obraz","superscript":"Indeks górny","subscript":"Indeks dolny","createLink":"Utwórz odsyłacz","undo":"Cofnij","italic":"Kursywa","fontName":"Nazwa czcionki","justifyLeft":"Wyrównaj do lewej","unlink":"Usuń odsyłacz","toggleTableBorder":"Przełącz ramkę tabeli","fontSize":"Wielkość czcionki","systemShortcut":"Działanie ${0} jest dostępne w przeglądarce wyłącznie za pomocą skrótu klawiaturowego. Użyj klawiszy ${1}.","indent":"Wcięcie","redo":"Przywróć","strikethrough":"Przekreślenie","justifyFull":"Wyrównaj do lewej i prawej","justifyCenter":"Wyrównaj do środka","hiliteColor":"Kolor tła","deleteTable":"Usuń tabelę","outdent":"Usuń wcięcie","cut":"Wytnij","plainFormatBlock":"Styl akapitu","toggleDir":"Przełącz kierunek","bold":"Pogrubienie","tabIndent":"Wcięcie tworzone tabulacją","justifyRight":"Wyrównaj do prawej","print":"Print","newPage":"New Page","appleKey":"⌘${0}","fullScreen":"Toggle Full Screen","viewSource":"View HTML Source","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Usuń formatowanie","copy":"Kopiuj","paste":"Wklej","selectAll":"Wybierz wszystko","insertOrderedList":"Lista numerowana","insertTable":"Wstaw/edytuj tabelę","print":"Drukuj","underline":"Podkreślenie","foreColor":"Kolor pierwszego planu","htmlToggle":"Źródło HTML","formatBlock":"Styl akapitu","newPage":"Nowa strona","insertHorizontalRule":"Linia pozioma","delete":"Usuń","insertUnorderedList":"Lista wypunktowana","tableProp":"Właściwość tabeli","insertImage":"Wstaw obraz","superscript":"Indeks górny","subscript":"Indeks dolny","createLink":"Utwórz odsyłacz","undo":"Cofnij","fullScreen":"Przełącz pełny ekran","italic":"Kursywa","fontName":"Nazwa czcionki","justifyLeft":"Wyrównaj do lewej","unlink":"Usuń odsyłacz","toggleTableBorder":"Przełącz ramkę tabeli","viewSource":"Wyświetl kod źródłowy HTML","ctrlKey":"Ctrl+${0}","fontSize":"Wielkość czcionki","systemShortcut":"Działanie ${0} jest dostępne w tej przeglądarce wyłącznie przy użyciu skrótu klawiaturowego. Należy użyć klawiszy ${1}.","indent":"Wcięcie","redo":"Ponów","strikethrough":"Przekreślenie","justifyFull":"Wyrównaj do lewej i prawej","justifyCenter":"Wyrównaj do środka","hiliteColor":"Kolor tła","deleteTable":"Usuń tabelę","outdent":"Usuń wcięcie","cut":"Wytnij","plainFormatBlock":"Styl akapitu","toggleDir":"Przełącz kierunek","bold":"Pogrubienie","tabIndent":"Wcięcie o tabulator","justifyRight":"Wyrównaj do prawej","appleKey":"⌘${0}"})
\ No newline at end of file
({"set":"Definir","text":"Descrição:","insertImageTitle":"Propriedades da imagem","url":"URL:","createLinkTitle":"Propriedades da ligação","newWindow":"New Window","topWindow":"Topmost Window","target":"Target:","parentWindow":"Parent Window","currentWindow":"Current Window"})
\ No newline at end of file
({"set":"Definir","text":"Descrição:","insertImageTitle":"Propriedades da imagem","url":"URL:","createLinkTitle":"Propriedades da ligação","newWindow":"Nova Janela","topWindow":"Primeira Janela","target":"Destino:","parentWindow":"Janela Pai","currentWindow":"Janela Atual"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Remover formato","copy":"Copiar","paste":"Colar","selectAll":"Seleccionar tudo","insertOrderedList":"Lista numerada","insertTable":"Inserir/Editar tabela","underline":"Sublinhado","foreColor":"Cor de primeiro plano","htmlToggle":"Origem HTML","formatBlock":"Estilo de parágrafo","insertHorizontalRule":"Régua horizontal","delete":"Eliminar","insertUnorderedList":"Lista marcada","tableProp":"Propriedades da tabela","insertImage":"Inserir imagem","superscript":"Superior à linha","subscript":"Inferior à linha","createLink":"Criar ligação","undo":"Anular","italic":"Itálico","fontName":"Nome do tipo de letra","justifyLeft":"Alinhar à esquerda","unlink":"Remover ligação","toggleTableBorder":"Alternar contorno da tabela","fontSize":"Tamanho do tipo de letra","systemShortcut":"A acção \"${0}\" apenas está disponível no navegador utilizando um atalho de teclado. Utilize ${1}.","indent":"Indentar","redo":"Repetir","strikethrough":"Rasurado","justifyFull":"Justificar","justifyCenter":"Alinhar ao centro","hiliteColor":"Cor de segundo plano","deleteTable":"Eliminar tabela","outdent":"Recuar","cut":"Cortar","plainFormatBlock":"Estilo de parágrafo","toggleDir":"Alternar direcção","bold":"Negrito","tabIndent":"Indentar com a tecla Tab","justifyRight":"Alinhar à direita","print":"Print","newPage":"New Page","appleKey":"⌘${0}","fullScreen":"Toggle Full Screen","viewSource":"View HTML Source","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Remover formato","copy":"Copiar","paste":"Colar","selectAll":"Seleccionar tudo","insertOrderedList":"Lista numerada","insertTable":"Inserir/Editar tabela","underline":"Sublinhado","foreColor":"Cor de primeiro plano","htmlToggle":"Origem HTML","formatBlock":"Estilo de parágrafo","insertHorizontalRule":"Régua horizontal","delete":"Eliminar","insertUnorderedList":"Lista marcada","tableProp":"Propriedades da tabela","insertImage":"Inserir imagem","superscript":"Superior à linha","subscript":"Inferior à linha","createLink":"Criar ligação","undo":"Anular","italic":"Itálico","fontName":"Nome do tipo de letra","justifyLeft":"Alinhar à esquerda","unlink":"Remover ligação","toggleTableBorder":"Alternar contorno da tabela","fontSize":"Tamanho do tipo de letra","systemShortcut":"A acção \"${0}\" apenas está disponível no navegador utilizando um atalho de teclado. Utilize ${1}.","indent":"Indentar","redo":"Repetir","strikethrough":"Rasurado","justifyFull":"Justificar","justifyCenter":"Alinhar ao centro","hiliteColor":"Cor de segundo plano","deleteTable":"Eliminar tabela","outdent":"Recuar","cut":"Cortar","plainFormatBlock":"Estilo de parágrafo","toggleDir":"Alternar direcção","bold":"Negrito","tabIndent":"Indentar com a tecla Tab","justifyRight":"Alinhar à direita","print":"Impressão","newPage":"Nova Página","fullScreen":"Comutar Tela Cheia","viewSource":"Visualizar Origem HTML","appleKey":"⌘${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"set":"Definir","text":"Descrição:","insertImageTitle":"Propriedades de Imagem","url":"URL:","createLinkTitle":"Propriedades de Link","newWindow":"New Window","topWindow":"Topmost Window","target":"Target:","parentWindow":"Parent Window","currentWindow":"Current Window"})
\ No newline at end of file
({"text":"Descrição:","insertImageTitle":"Propriedades de Imagem","set":"Definir","newWindow":"Nova Janela","topWindow":"Primeira Janela","target":"Destino:","createLinkTitle":"Propriedades de Link","parentWindow":"Janela Pai","currentWindow":"Janela Atual","url":"URL:"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Remover Formato","copy":"Copiar","paste":"Colar","selectAll":"Selecionar Tudo","insertOrderedList":"Lista Numerada","insertTable":"Inserir/Editar Tabela","underline":"Sublinhado","foreColor":"Cor de Primeiro Plano","htmlToggle":"Fonte HTML","formatBlock":"Estilo de Parágrafo","insertHorizontalRule":"Régua Horizontal","delete":"Excluir","insertUnorderedList":"Lista com Marcadores","tableProp":"Propriedade da Tabela","insertImage":"Inserir Imagem","superscript":"Sobrescrito","subscript":"Subscrito","createLink":"Criar Link","undo":"Desfazer","italic":"Itálico","fontName":"Nome da Fonte","justifyLeft":"Alinhar à Esquerda","unlink":"Remover Link","toggleTableBorder":"Alternar Borda da Tabela","fontSize":"Tamanho da Fonte","systemShortcut":"A ação \"${0}\" está disponível no seu navegador apenas usando um atalho de teclado. Use ${1}.","indent":"Indentar","redo":"Refazer","strikethrough":"Tachado","justifyFull":"Justificar","justifyCenter":"Alinhar no Centro","hiliteColor":"Cor do Segundo Plano","deleteTable":"Excluir Tabela","outdent":"Remover Indentação","cut":"Recortar","plainFormatBlock":"Estilo de Parágrafo","toggleDir":"Alternar Direção","bold":"Negrito","tabIndent":"Indentação de Tabulação","justifyRight":"Alinhar à Direita","print":"Print","newPage":"New Page","appleKey":"⌘${0}","fullScreen":"Toggle Full Screen","viewSource":"View HTML Source","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Remover Formato","copy":"Copiar","paste":"Colar","selectAll":"Selecionar Todos","insertOrderedList":"Lista Numerada","insertTable":"Inserir/Editar Tabela","print":"Impressão","underline":"Sublinhado","foreColor":"Cor do Primeiro Plano","htmlToggle":"Origem HTML","formatBlock":"Estilo de Parágrafo","newPage":"Nova Página","insertHorizontalRule":"Régua Horizontal","delete":"Excluir","insertUnorderedList":"Lista com Marcadores","tableProp":"Propriedade da Tabela","insertImage":"Inserir Imagem","superscript":"Sobrescrito","subscript":"Subscrito","createLink":"Criar Link","undo":"Desfazer","fullScreen":"Comutar Tela Cheia","italic":"Itálico","fontName":"Nome da Fonte","justifyLeft":"Alinhar pela Esquerda","unlink":"Remover Link","toggleTableBorder":"Alternar Moldura da Tabela","viewSource":"Visualizar Origem HTML","fontSize":"Tamanho da Fonte","systemShortcut":"A ação \"${0}\" está disponível em seu navegador apenas usando um atalho do teclado. Use ${1}.","indent":"Recuar","redo":"Refazer","strikethrough":"Tachado","justifyFull":"Justificar","justifyCenter":"Alinhar pelo Centro","hiliteColor":"Cor de segundo plano","deleteTable":"Excluir Tabela","outdent":"Não-chanfrado","cut":"Recortar","plainFormatBlock":"Estilo de Parágrafo","toggleDir":"Comutar Direção","bold":"Negrito","tabIndent":"Recuo de Guia","justifyRight":"Alinhar pela Direita","appleKey":"⌘${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"set":"Задать","text":"Описание:","insertImageTitle":"Свойства изображения","url":"URL:","createLinkTitle":"Свойства ссылки","newWindow":"New Window","topWindow":"Topmost Window","target":"Target:","parentWindow":"Parent Window","currentWindow":"Current Window"})
\ No newline at end of file
({"text":"Описание:","insertImageTitle":"Свойства изображения","set":"Задать","newWindow":"Новое окно","topWindow":"Окно верхнего уровня","target":"Целевой объект:","createLinkTitle":"Свойства ссылки","parentWindow":"Родительское окно","currentWindow":"Текущее окно","url":"URL:"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Удалить формат","copy":"Копировать","paste":"Вставить","selectAll":"Выбрать все","insertOrderedList":"Нумерованный список","insertTable":"Вставить/изменить таблицу","underline":"Подчеркивание","foreColor":"Цвет текста","htmlToggle":"Исходный текст HTML","formatBlock":"Стиль абзаца","insertHorizontalRule":"Горизонтальная линейка","delete":"Удалить","insertUnorderedList":"Список с маркерами","tableProp":"Свойства таблицы","insertImage":"Вставить изображение","superscript":"Верхний индекс","subscript":"Нижний индекс","createLink":"Создать ссылку","undo":"Отменить","italic":"Курсив","fontName":"Название шрифта","justifyLeft":"По левому краю","unlink":"Удалить ссылку","toggleTableBorder":"Переключить рамку таблицы","fontSize":"Размер шрифта","systemShortcut":"Действие \"${0}\" доступно в вашем браузере только через сочетание клавиш. Нажмите ${1}.","indent":"Отступ","redo":"Повторить","strikethrough":"Перечеркивание","justifyFull":"По ширине","justifyCenter":"По центру","hiliteColor":"Цвет фона","deleteTable":"Удалить таблицу","outdent":"Втяжка","cut":"Вырезать","plainFormatBlock":"Стиль абзаца","toggleDir":"Изменить направление","bold":"Полужирный","tabIndent":"Табуляция","justifyRight":"По правому краю","print":"Print","newPage":"New Page","appleKey":"⌘${0}","fullScreen":"Toggle Full Screen","viewSource":"View HTML Source","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"Удалить формат","copy":"Копировать","paste":"Вставить","selectAll":"Выбрать все","insertOrderedList":"Нумерованный список","insertTable":"Вставить/изменить таблицу","print":"Печать","underline":"Подчеркивание","foreColor":"Цвет текста","htmlToggle":"Код HTML","formatBlock":"Стиль абзаца","newPage":"Создать страницу","insertHorizontalRule":"Горизонтальная линейка","delete":"Удалить","insertUnorderedList":"Список с маркерами","tableProp":"Свойства таблицы","insertImage":"Вставить изображение","superscript":"Верхний индекс","subscript":"Нижний индекс","createLink":"Создать ссылку","undo":"Отменить","fullScreen":"Переключить полноэкранный режим","italic":"Курсив","fontName":"Название шрифта","justifyLeft":"По левому краю","unlink":"Удалить ссылку","toggleTableBorder":"Переключить рамку таблицы","viewSource":"Показать исходный код HTML","fontSize":"Размер шрифта","systemShortcut":"Действие \"${0}\" можно выполнить в браузере только путем нажатия клавиш ${1}.","indent":"Отступ","redo":"Повторить","strikethrough":"Перечеркивание","justifyFull":"По ширине","justifyCenter":"По центру","hiliteColor":"Цвет фона","deleteTable":"Удалить таблицу","outdent":"Втяжка","cut":"Вырезать","plainFormatBlock":"Стиль абзаца","toggleDir":"Изменить направление","bold":"Полужирный","tabIndent":"Табуляция","justifyRight":"По правому краю","appleKey":"⌘${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"set":"設定","text":"說明:","insertImageTitle":"影像檔內容","url":"URL:","createLinkTitle":"鏈結內容","newWindow":"New Window","topWindow":"Topmost Window","target":"Target:","parentWindow":"Parent Window","currentWindow":"Current Window"})
\ No newline at end of file
({"text":"說明:","insertImageTitle":"影像內容","set":"設定","newWindow":"新視窗","topWindow":"最上層視窗","target":"目標:","createLinkTitle":"鏈結內容","parentWindow":"上層視窗","currentWindow":"現行視窗","url":"URL:"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"移除格式","copy":"複製","paste":"貼上","selectAll":"全選","insertOrderedList":"編號清單","insertTable":"插入/編輯表格","underline":"底線","foreColor":"前景顏色","htmlToggle":"HTML 原始檔","formatBlock":"段落樣式","insertHorizontalRule":"水平尺規","delete":"刪除","insertUnorderedList":"項目符號清單","tableProp":"表格內容","insertImage":"插入影像","superscript":"上標","subscript":"下標","createLink":"建立鏈結","undo":"復原","italic":"斜體","fontName":"字型名稱","justifyLeft":"靠左對齊","unlink":"移除鏈結","toggleTableBorder":"切換表格邊框","fontSize":"字型大小","systemShortcut":"\"${0}\" 動作在您的瀏覽器中,只能使用鍵盤快速鍵。請使用 ${1}。","indent":"縮排","redo":"重做","strikethrough":"加刪除線","justifyFull":"對齊","justifyCenter":"置中對齊","hiliteColor":"背景顏色","deleteTable":"刪除表格","outdent":"凸排","cut":"剪下","plainFormatBlock":"段落樣式","toggleDir":"切換方向","bold":"粗體","tabIndent":"標籤縮排","justifyRight":"靠右對齊","print":"Print","newPage":"New Page","appleKey":"⌘${0}","fullScreen":"Toggle Full Screen","viewSource":"View HTML Source","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"移除格式","copy":"複製","paste":"貼上","selectAll":"全選","insertOrderedList":"編號清單","insertTable":"插入/編輯表格","print":"列印","underline":"底線","foreColor":"前景顏色","htmlToggle":"HTML 原始檔","formatBlock":"段落樣式","newPage":"新建頁面","insertHorizontalRule":"水平尺規","delete":"刪除","insertUnorderedList":"項目符號清單","tableProp":"表格內容","insertImage":"插入影像","superscript":"上標","subscript":"下標","createLink":"建立鏈結","undo":"復原","fullScreen":"切換全螢幕","italic":"斜體","fontName":"字型名稱","justifyLeft":"靠左對齊","unlink":"移除鏈結","toggleTableBorder":"切換表格邊框","viewSource":"檢視 HTML 原始檔","fontSize":"字型大小","systemShortcut":"\"${0}\" 動作只能在瀏覽器中透過使用鍵盤快速鍵來使用。請使用 ${1}。","indent":"縮排","redo":"重做","strikethrough":"加刪除線","justifyFull":"對齊","justifyCenter":"置中對齊","hiliteColor":"背景顏色","deleteTable":"刪除表格","outdent":"凸排","cut":"剪下","plainFormatBlock":"段落樣式","toggleDir":"切換方向","bold":"粗體","tabIndent":"定位點縮排","justifyRight":"靠右對齊","appleKey":"⌘${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"set":"设置","text":"说明:","insertImageTitle":"图像属性","url":"URL:","createLinkTitle":"链接属性","newWindow":"New Window","topWindow":"Topmost Window","target":"Target:","parentWindow":"Parent Window","currentWindow":"Current Window"})
\ No newline at end of file
({"text":"描述:","insertImageTitle":"图像属性","set":"设置","newWindow":"新窗口","topWindow":"最顶部窗口","target":"目标:","createLinkTitle":"链接属性","parentWindow":"父窗口","currentWindow":"当前窗口","url":"URL:"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"除去格式","copy":"拷贝","paste":"粘贴","selectAll":"全选","insertOrderedList":"编号列表","insertTable":"插入/编辑表","underline":"下划线","foreColor":"前景色","htmlToggle":"HTML 源代码","formatBlock":"段落样式","insertHorizontalRule":"水平线","delete":"删除","insertUnorderedList":"符号列表","tableProp":"表属性","insertImage":"插入图像","superscript":"上标","subscript":"下标","createLink":"创建链接","undo":"撤销","italic":"斜体","fontName":"字体名称","justifyLeft":"左对齐","unlink":"除去链接","toggleTableBorder":"切换表边框","fontSize":"字体大小","systemShortcut":"只能在浏览器中通过键盘快捷方式执行“${0}”操作。使用 ${1}。","indent":"增加缩进","redo":"重做","strikethrough":"删除线","justifyFull":"对齐","justifyCenter":"居中","hiliteColor":"背景色","deleteTable":"删除表","outdent":"减少缩进","cut":"剪切","plainFormatBlock":"段落样式","toggleDir":"固定方向","bold":"粗体","tabIndent":"制表符缩进","justifyRight":"右对齐","print":"Print","newPage":"New Page","appleKey":"⌘${0}","fullScreen":"Toggle Full Screen","viewSource":"View HTML Source","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
({"removeFormat":"除去格式","copy":"复制","paste":"粘贴","selectAll":"全选","insertOrderedList":"编号列表","insertTable":"插入/编辑表","print":"打印","underline":"下划线","foreColor":"前景色","htmlToggle":"HTML 源代码","formatBlock":"段落样式","newPage":"新建页面","insertHorizontalRule":"水平线","delete":"删除","insertUnorderedList":"符号列表","tableProp":"表属性","insertImage":"插入图像","superscript":"上标","subscript":"下标","createLink":"创建链接","undo":"撤销","fullScreen":"切换全屏","italic":"斜体","fontName":"字体名称","justifyLeft":"左对齐","unlink":"除去链接","toggleTableBorder":"切换表边框","viewSource":"查看 HTML 源代码","fontSize":"字体大小","systemShortcut":"只能通过使用键盘快捷键在浏览器中执行 \"${0}\" 操作。请使用 ${1}。","indent":"增加缩进","redo":"重做","strikethrough":"删除线","justifyFull":"对齐","justifyCenter":"居中","hiliteColor":"背景色","deleteTable":"删除表","outdent":"减少缩进","cut":"剪切","plainFormatBlock":"段落样式","toggleDir":"切换方向","bold":"粗体","tabIndent":"制表符缩进","justifyRight":"右对齐","appleKey":"⌘${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"})
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
......@@ -949,6 +949,8 @@ if(!dojo._hasResource["dojo.dnd.common"]){ //_hasResource checks added by build.
dojo._hasResource["dojo.dnd.common"] = true;
dojo.provide("dojo.dnd.common");
dojo.dnd.getCopyKeyState = dojo.isCopyKeyPressed;
dojo.dnd._uniqueId = 0;
dojo.dnd.getUniqueId = function(){
// summary:
......@@ -4221,7 +4223,10 @@ dojo.declare(
wasPlaying = true;
this._fadeOut.stop();
}
if(this.open || wasPlaying){
// Hide the underlay, unless the underlay widget has already been destroyed
// because we are being called during page unload (when all widgets are destroyed)
if((this.open || wasPlaying) && !dijit._underlay._destroyed){
dijit._underlay.hide();
}
if(this._moveable){
......@@ -6750,6 +6755,7 @@ dojo.declare("dijit._editor.RichText", dijit._Widget, {
//see comments in placeCursorAtEnd
var isvalid=false;
if(dojo.isMoz){
// TODO: Is this branch even necessary?
var first=this.editNode.firstChild;
while(first){
if(first.nodeType == 3){
......@@ -6760,7 +6766,14 @@ dojo.declare("dijit._editor.RichText", dijit._Widget, {
}
}else if(first.nodeType == 1){
isvalid=true;
this._sCall("selectElementChildren", [ first ]);
var tg = first.tagName ? first.tagName.toLowerCase() : "";
// Collapse before childless tags.
if(/br|input|img|base|meta|area|basefont/.test(tg)){
this._sCall("selectElement", [ first ]);
}else{
// Collapse inside tags with children.
this._sCall("selectElementChildren", [ first ]);
}
break;
}
first = first.nextSibling;
......@@ -18635,9 +18648,12 @@ dojo.declare(
this._picker.attr('value', this.attr('value') || new this.dateClassObj());
}
if(!this._opened){
// Open drop down. Align left sides of input box and drop down, even in RTL mode,
// otherwise positioning thrown off when the drop down width is changed in marginBox call below (#10676)
dijit.popup.open({
parent: this,
popup: this._picker,
orient: {'BL':'TL', 'TL':'BL'},
around: this.domNode,
onCancel: dojo.hitch(this, this._close),
onClose: function(){ textBox._opened=false; }
......@@ -24049,8 +24065,11 @@ dojo.declare("dijit.layout._TabContainerBase",
layout: function(){
// Overrides StackContainer.layout().
// Configure the content pane to take up all the space except for where the tabs are
if(!this._contentBox || typeof(this._contentBox.l) == "undefined"){return;}
var sc = this.selectedChildWidget;
if(this.doLayout){
// position and size the titles and the container node
var titleAlign = this.tabPosition.replace(/-h/, "");
......@@ -24068,10 +24087,8 @@ dojo.declare("dijit.layout._TabContainerBase",
// children[2] is the margin-box size of this.containerNode, set by layoutChildren() call above
this._containerContentBox = dijit.layout.marginBox2contentBox(this.containerNode, children[2]);
if(this.selectedChildWidget){
if(this.selectedChildWidget.resize){
this.selectedChildWidget.resize(this._containerContentBox);
}
if(sc && sc.resize){
sc.resize(this._containerContentBox);
}
}else{
// just layout the tab controller, so it can position left/right buttons etc.
......@@ -24079,8 +24096,10 @@ dojo.declare("dijit.layout._TabContainerBase",
this.tablist.resize({w: dojo.contentBox(this.domNode).w});
}
// and call resize() on the pane just to tell it that it's been made visible
this.selectedChildWidget.resize();
// and call resize() on the selected pane just to tell it that it's been made visible
if(sc && sc.resize){
sc.resize();
}
}
},
......@@ -24494,7 +24513,7 @@ dojo.declare("dijit.layout.ScrollingTabController",
// Returns the current scroll of the tabs where 0 means
// "scrolled all the way to the left" and some positive number, based on #
// of pixels of possible scroll (ex: 1000) means "scrolled all the way to the right"
var sl = (this.isLeftToRight() || dojo.isIE < 8) ? this.scrollNode.scrollLeft :
var sl = (this.isLeftToRight() || dojo.isIE < 8 || dojo.isQuirks || dojo.isWebKit) ? this.scrollNode.scrollLeft :
dojo.style(this.containerNode, "width") - dojo.style(this.scrollNode, "width")
+ (dojo.isIE == 8 ? -1 : 1) * this.scrollNode.scrollLeft;
return sl;
......@@ -24508,7 +24527,7 @@ dojo.declare("dijit.layout.ScrollingTabController",
// to achieve that scroll.
//
// This method is to adjust for RTL funniness in various browsers and versions.
if(this.isLeftToRight() || dojo.isIE < 8){
if(this.isLeftToRight() || dojo.isIE < 8 || dojo.isQuirks || dojo.isWebKit){
return val;
}else{
var maxScroll = dojo.style(this.containerNode, "width") - dojo.style(this.scrollNode, "width");
......@@ -24530,18 +24549,9 @@ dojo.declare("dijit.layout.ScrollingTabController",
var sl = this._getScroll();
if(sl > node.offsetLeft ||
sl + dojo.style(this.scrollNode, "width") <
node.offsetLeft + dojo.style(node, "width")){
var anim = this.createSmoothScroll();
// use dojo.connect() rather than this.connect() because the animation will soon be
// garbage collected and there's no reason to leave a reference to the connection in this._connects[]
dojo.connect(anim, "onEnd", function(){
tab.onClick(null);
});
anim.play();
}else{
tab.onClick(null);
sl + dojo.style(this.scrollNode, "width") <
node.offsetLeft + dojo.style(node, "width")){
this.createSmoothScroll().play();
}
}
......@@ -24886,4 +24896,4 @@ dijit["dijit-all"] = {
}
dojo.i18n._preloadLocalizations("dijit.nls.dijit-all", ["ROOT","ar","ca","cs","da","de","de-de","el","en","en-gb","en-us","es","es-es","fi","fi-fi","fr","fr-fr","he","he-il","hu","it","it-it","ja","ja-jp","ko","ko-kr","nl","nl-nl","no","pl","pt","pt-br","pt-pt","ru","sk","sl","sv","th","tr","xx","zh","zh-cn","zh-tw"]);
dojo.i18n._preloadLocalizations("dijit.nls.dijit-all", ["ROOT","ar","ca","cs","da","de","de-de","el","en","en-gb","en-us","es","es-es","fi","fi-fi","fr","fr-fr","he","he-il","hu","it","it-it","ja","ja-jp","ko","ko-kr","nb","nl","nl-nl","pl","pt","pt-br","pt-pt","ru","sk","sl","sv","th","tr","xx","zh","zh-cn","zh-tw"]);
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
......@@ -245,7 +245,7 @@ dijit.getUniqueId = function(/*String*/widgetType){
(widgetType in dijit._widgetTypeCtr ?
++dijit._widgetTypeCtr[widgetType] : dijit._widgetTypeCtr[widgetType] = 0);
}while(dijit.byId(id));
return id; // String
return dijit._scopeName == "dijit" ? id : dijit._scopeName + "_" + id; // String
};
dijit.findWidgets = function(/*DomNode*/ root){
......@@ -371,9 +371,16 @@ dijit.isTabNavigable = function(/*Element*/elem){
body = doc && doc.body;
return body && body.contentEditable == 'true';
}else{
doc = elem.contentWindow.document;
body = doc && doc.body;
return body && body.firstChild && body.firstChild.contentEditable == 'true';
// contentWindow.document isn't accessible within IE7/8
// if the iframe.src points to a foreign url and this
// page contains an element, that could get focus
try{
doc = elem.contentWindow.document;
body = doc && doc.body;
return body && body.firstChild && body.firstChild.contentEditable == 'true';
}catch(e){
return false;
}
}
default:
return elem.contentEditable == 'true';
......
......@@ -83,7 +83,7 @@ return _14&&(_14.min&&(_13(_14.min,_12,_f._selector)>0)||(_14.max&&_13(_14.max,_
this._picker.attr("value",this.attr("value")||new this.dateClassObj());
}