obconf-qt_pl.ts 32 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.1" language="pl">
<context>
  <name>Fm::FontButton</name>
  <message>
    <location filename="../fontbutton.cpp" line="46"/>
    <source>Bold</source>
    <translation>Pogrubienie</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../fontbutton.cpp" line="50"/>
    <source>Italic</source>
    <translation>Kursywa</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MainDialog</name>
  <message>
20
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1027"/>
21 22 23 24
    <source>Mouse</source>
    <translation>Mysz</translation>
  </message>
  <message>
25
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1012"/>
26 27 28 29
    <source>Window Manager Preferences</source>
    <translation>Preferencje menedżera okien</translation>
  </message>
  <message>
30
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1017"/>
31 32 33 34
    <source>Theme</source>
    <translation>Motyw</translation>
  </message>
  <message>
35
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1019"/>
36 37 38 39
    <source>Appearance</source>
    <translation>Wygląd</translation>
  </message>
  <message>
40
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1021"/>
41 42 43 44
    <source>Font</source>
    <translation>Czcionka</translation>
  </message>
  <message>
45 46
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1023"/>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1038"/>
47 48 49 50
    <source>Windows</source>
    <translation>Okna</translation>
  </message>
  <message>
51
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1025"/>
52 53 54 55
    <source>Move &amp; Resize</source>
    <translation>Przenieś i zmień rozmiar</translation>
  </message>
  <message>
56
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1029"/>
57 58 59 60
    <source>Desktops</source>
    <translation>Pulpity</translation>
  </message>
  <message>
61
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1031"/>
62 63 64 65
    <source>Margins</source>
    <translation>Obrzeża</translation>
  </message>
  <message>
66
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1033"/>
67 68 69 70
    <source>Dock</source>
    <translation>Dok</translation>
  </message>
  <message>
71
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1041"/>
72 73 74 75
    <source>Window Titles</source>
    <translation>Tytuły okien</translation>
  </message>
  <message>
76
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1042"/>
77 78 79 80
    <source>Button order:</source>
    <translation>Kolejność przycisków:</translation>
  </message>
  <message>
81
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1083"/>
82 83 84 85
    <source>Moving and Resizing Windows</source>
    <translation>Przenoszenie i zmiana rozmiaru okien</translation>
  </message>
  <message>
86
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1090"/>
87 88 89 90
    <source>Information Dialog</source>
    <translation>Okno dialogowe</translation>
  </message>
  <message>
91
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1119"/>
92 93 94 95
    <source>Focusing Windows</source>
    <translation>Aktywacja okien</translation>
  </message>
  <message>
96
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1120"/>
97 98 99 100
    <source>Focus windows when the mouse pointer moves over them</source>
    <translation>Aktywuj okna, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad nimi</translation>
  </message>
  <message>
101
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1125"/>
102 103 104 105
    <source>Titlebar</source>
    <translation>Pasek tytułu</translation>
  </message>
  <message>
106
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1137"/>
107 108 109 110
    <source>Desktop Margins</source>
    <translation>Obrzeża pulpitu</translation>
  </message>
  <message>
111
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1138"/>
112 113 114 115
    <source>Desktop margins are reserved areas on the edge of your screen. New windows will not be placed within a margin, and maximized windows will not cover them.</source>
    <translation>Obrzeża pulpitu to zarezerwowany obszar na krawędziach Twojego ekranu. Nowe okna nie będą umieszczane na obrzeżach, a maksymalizowane okna nie będą ich pokrywać.</translation>
  </message>
  <message>
116
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1139"/>
117 118 119 120
    <source>Left:</source>
    <translation>Lewy:</translation>
  </message>
  <message>
121 122 123 124
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1140"/>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1142"/>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1144"/>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1146"/>
125 126 127 128
    <source>px</source>
    <translation>piks.</translation>
  </message>
  <message>
129
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1141"/>
130 131 132 133
    <source>Top:</source>
    <translation>Górny:</translation>
  </message>
  <message>
134
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1143"/>
135 136 137 138
    <source>Right:</source>
    <translation>Prawy:</translation>
  </message>
  <message>
139
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1145"/>
140 141 142 143
    <source>Bottom:</source>
    <translation>Dolny:</translation>
  </message>
  <message>
144
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1068"/>
145 146 147 148
    <source>All monitors</source>
    <translation>Wszystkie monitory</translation>
  </message>
  <message>
149
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1069"/>
150 151 152 153
    <source>The active monitor</source>
    <translation>Aktywny monitor</translation>
  </message>
  <message>
154
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1070"/>
155 156 157 158
    <source>The monitor with the mouse</source>
    <translation>Monitor z myszą</translation>
  </message>
  <message>
159
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1073"/>
160 161 162 163
    <source>Primary Monitor</source>
    <translation>Monitor główny</translation>
  </message>
  <message>
164
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1074"/>
165 166 167 168
    <source>The primary monitor is where Openbox will place dialogs, such as the one used for cycling windows.</source>
    <translation>Główny monitor to ten, gdzie Openbox będzie umieszczać okna dialogowe, jak również ten służący do wymiany okien.</translation>
  </message>
  <message>
169
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1078"/>
170 171 172 173
    <source>Fixed Monitor</source>
    <translation>Stały monitor</translation>
  </message>
  <message>
174
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1079"/>
175 176 177 178
    <source>Active Monitor</source>
    <translation>Aktywny monitor</translation>
  </message>
  <message>
179
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1080"/>
180 181 182 183
    <source>Monitor With Mouse Pointer</source>
    <translation>Monitor ze wskaźnikiem myszy</translation>
  </message>
  <message>
184 185
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1093"/>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1100"/>
186 187 188 189
    <source>Centered</source>
    <translation>Wyśrodkowane</translation>
  </message>
  <message>
190
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1094"/>
191 192 193 194
    <source>From left edge</source>
    <translation>Od lewej krawędzi</translation>
  </message>
  <message>
195
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1095"/>
196 197 198 199
    <source>From right edge</source>
    <translation>Od prawej krawędzi</translation>
  </message>
  <message>
200
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1101"/>
201 202 203 204
    <source>From top edge</source>
    <translation>Od górnej krawędzi</translation>
  </message>
  <message>
205
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1102"/>
206 207 208 209
    <source>From bottom edge</source>
    <translation>Od dolnej krawędzi</translation>
  </message>
  <message>
210
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1109"/>
211 212 213 214
    <source>When resizing terminal windows</source>
    <translation>Podczas zmiany rozmiaru okna terminala</translation>
  </message>
  <message>
215
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1110"/>
216 217 218 219
    <source>Always</source>
    <translation>Zawsze</translation>
  </message>
  <message>
220
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1111"/>
221 222 223 224
    <source>Never</source>
    <translation>Nigdy</translation>
  </message>
  <message>
225
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1115"/>
226 227 228 229
    <source>Centered on the window</source>
    <translation>Centralnie na oknie</translation>
  </message>
  <message>
230
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1116"/>
231 232 233 234
    <source>Above the window</source>
    <translation>Nad oknem</translation>
  </message>
  <message>
235
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1117"/>
236 237 238 239
    <source>Fixed position on screen</source>
    <translation>Określone położenie na ekranie</translation>
  </message>
  <message>
240
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1129"/>
241 242 243 244
    <source>Maximizes the window</source>
    <translation>Maksymalizuje okno</translation>
  </message>
  <message>
245
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1130"/>
246 247 248 249
    <source>Shades the window</source>
    <translation>Przyciemnia okno</translation>
  </message>
  <message>
250
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1043"/>
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266
    <source>N: Window icon
L: Window label (Title)
I: Iconify (Minimize)
M: Maximize
C: Close
S: Shade (Roll up)
D: Omnipresent (On all desktops)</source>
    <translation>N: Ikona okna
L: Etykieta okna (Tytuł)
I: Zwiń do ikony (Minimalizuj)
M: Maksymalizuj
C: Zamknij
S: Zwiń (Zroluj)
D: Wszechobecne (Na wszystkich pulpitach)</translation>
  </message>
  <message>
267
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1071"/>
268 269 270 271
    <source>Primary monitor</source>
    <translation>Monitor główny</translation>
  </message>
  <message>
272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1147"/>
    <source>The dock is a special container for &quot;dockapps&quot;, or dock applications. It is not visible on screen until a dockapp is run. Dockapps can be used to show things like a clock, or to provide you with a system tray.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1148"/>
    <source>Position</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1149"/>
    <source>&amp;Position:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1152"/>
    <source>Top Left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1153"/>
    <source>Top</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1154"/>
    <source>Top Right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1155"/>
    <source>Left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1156"/>
    <source>Right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1157"/>
    <source>Bottom Left</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1158"/>
    <source>Bottom</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1159"/>
    <source>Bottom Right</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1160"/>
    <source>Floating</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1162"/>
    <source>&amp;Floating position:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1163"/>
    <source>x</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1164"/>
    <source>Allow &amp;windows to be placed within the dock&apos;s area</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1165"/>
    <source>&amp;Orientation: </source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1168"/>
    <source>Vertical</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1169"/>
    <source>Horizontal</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1171"/>
    <source>Stacking</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1172"/>
    <source>Keep dock &amp;above other windows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1173"/>
    <source>A&amp;llow dock to be both above and below windows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1174"/>
    <source>Keep dock &amp;below other windows</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1175"/>
    <source>Hiding</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1176"/>
    <source>&amp;Delay before hiding:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1177"/>
    <source>Delay before &amp;showing:</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1178"/>
    <source>&amp;Hide off screen</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1179"/>
403 404 405 406
    <source>About</source>
    <translation>O programie</translation>
  </message>
  <message>
407
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1036"/>
408 409 410 411
    <source>&amp;Install a new theme...</source>
    <translation>&amp;Zainstaluj nowy motyw...</translation>
  </message>
  <message>
412
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1037"/>
413 414 415 416
    <source>Create a theme &amp;archive (.obt)...</source>
    <translation>&amp;Utwórz archiwum motywu (.obt)...</translation>
  </message>
  <message>
417
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1039"/>
418 419 420 421
    <source>&amp;Windows retain a border when undecorated</source>
    <translation>Okna zacho&amp;wują obramowanie, gdy nie mają dekoracji</translation>
  </message>
  <message>
422
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1040"/>
423 424 425 426
    <source>A&amp;nimate iconify and restore</source>
    <translation>A&amp;nimowane zwinięcie do ikony i odtworzenie</translation>
  </message>
  <message>
427
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1056"/>
428 429 430 431
    <source>&amp;Active window title: </source>
    <translation>Tytuł &amp;aktywnego okna: </translation>
  </message>
  <message>
432
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1057"/>
433 434 435 436
    <source>&amp;Inactive window title: </source>
    <translation>Tytuł n&amp;ieaktywnego okna: </translation>
  </message>
  <message>
437
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1058"/>
438 439 440 441
    <source>Menu &amp;header: </source>
    <translation>&amp;Nagłówek menu: </translation>
  </message>
  <message>
442
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1059"/>
443 444 445 446
    <source>&amp;Menu Item: </source>
    <translation>&amp;Element menu: </translation>
  </message>
  <message>
447
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1060"/>
448 449 450 451
    <source>Active &amp;On-screen display: </source>
    <translation>Aktywne &amp;okienko informacyjne na ekranie: </translation>
  </message>
  <message>
452
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1061"/>
453 454 455 456
    <source>Inactive O&amp;n-screen display: </source>
    <translation>Nieaktywne okie&amp;nko informacyjne na ekranie: </translation>
  </message>
  <message>
457
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1062"/>
458 459 460 461
    <source>Focus &amp;new windows when they appear</source>
    <translation>Aktywuj &amp;nowe okna, gdy się pojawią</translation>
  </message>
  <message>
462
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1063"/>
463 464 465 466
    <source>&amp;Place new windows under the mouse pointer</source>
    <translation>_Umieszczaj nowe okna pod wskaźnikiem myszy</translation>
  </message>
  <message>
467
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1064"/>
468 469 470 471
    <source>&amp;Center new windows when they are placed</source>
    <translation>Wyśrodkuj nowe okna, gdy są one umiesz&amp;czane</translation>
  </message>
  <message>
472
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1065"/>
473 474 475 476
    <source>Prefer to place new windows &amp;on:</source>
    <translation>Preferencja d&amp;o umieszczania nowych okien na:</translation>
  </message>
  <message>
477
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1075"/>
478 479 480 481
    <source>Primary &amp;monitor:</source>
    <translation>&amp;Monitor główny:</translation>
  </message>
  <message>
482
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1082"/>
483 484 485 486
    <source>&amp;Fixed monitor:</source>
    <translation>&amp;Stały monitor:</translation>
  </message>
  <message>
487
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1084"/>
488 489 490 491
    <source>Update the window contents while &amp;resizing</source>
    <translation>Aktualizacja zawa&amp;rtości okna przy zmianie jego wielkości</translation>
  </message>
  <message>
492
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1085"/>
493 494 495 496
    <source>Drag &amp;threshold distance:</source>
    <translation>Opór odle&amp;głości progowej:</translation>
  </message>
  <message>
497
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1086"/>
498 499 500 501
    <source>Amount of resistance against other &amp;windows:</source>
    <translation>&amp;Wielkość oporu przeciwko innym oknom:</translation>
  </message>
  <message>
502
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1087"/>
503 504 505 506
    <source>Amount of resistance against screen &amp;edges:</source>
    <translation>Wielkość oporu przeciwko krawędziom &amp;ekranu:</translation>
  </message>
  <message>
507
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1088"/>
508 509 510 511
    <source>&amp;Amount of time to wait before switching:</source>
    <translation>Ilość cz&amp;asu do oczekiwania przed przełączeniem:</translation>
  </message>
  <message>
512
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1089"/>
513 514 515 516
    <source>&amp;Switch desktops when moving a window past the screen edge</source>
    <translation>Przełącz pulpity podcza&amp;s przenoszenia okna poza krawędź ekranu</translation>
  </message>
  <message>
517
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1097"/>
518 519 520 521
    <source>Fixed &amp;y position:</source>
    <translation>Stała pozycja &amp;y:</translation>
  </message>
  <message>
522
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1104"/>
523 524 525 526
    <source>Information dialog&apos;s &amp;position:</source>
    <translation>&amp;Pozycja okna dialogowego informacji:</translation>
  </message>
  <message>
527
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1105"/>
528 529 530 531
    <source>Fixed &amp;x position:</source>
    <translation>Stała pozycja &amp;x:</translation>
  </message>
  <message>
532
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1106"/>
533 534 535 536
    <source>Show &amp;information dialog:</source>
    <translation>Pokaż okno &amp;informacyjne:</translation>
  </message>
  <message>
537
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1121"/>
538 539 540 541
    <source>&amp;Delay before focusing and raising windows:</source>
    <translation>&amp;Opóźnienie przed aktywacją i wznoszeniem okien:</translation>
  </message>
  <message>
542
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1122"/>
543 544 545 546
    <source>Move focus under the mouse when &amp;switching desktops</source>
    <translation>Przenieś zaznaczenie pod wskaźnik my&amp;szy podczas przełączania pulpitów</translation>
  </message>
  <message>
547
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1123"/>
548 549 550 551
    <source>Move focus &amp;under the mouse when the mouse is not moving</source>
    <translation>Przenieś zaznaczenie pod wskaźnik myszy, gdy mysz jest nier&amp;uchoma</translation>
  </message>
  <message>
552
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1124"/>
553 554 555 556
    <source>&amp;Raise windows when the mouse pointer moves over them</source>
    <translation>&amp;Aktywuj okna, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad nimi</translation>
  </message>
  <message>
557
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1126"/>
558 559 560 561
    <source>Double click on the &amp;titlebar:</source>
    <translation>Podwójne kliknięcie na pasku &amp;tytułu:</translation>
  </message>
  <message>
562
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1132"/>
563 564 565 566
    <source>Double click ti&amp;me:</source>
    <translation>Czas &amp;dwukrotnego kliknięcia:</translation>
  </message>
  <message>
567
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1133"/>
568 569 570 571
    <source>&amp;Show a notification when switching desktops</source>
    <translation>Pokaż powiadomienie podcza&amp;s przełączania pulpitów</translation>
  </message>
  <message>
572
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1134"/>
573 574 575 576
    <source>&amp;Amount of time to show the notification for:</source>
    <translation>Ilość cz&amp;asu do wyświetlania powiadomienia dla:</translation>
  </message>
  <message>
577
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1135"/>
578 579 580 581
    <source>&amp;Number of desktops: </source>
    <translation>&amp;Liczba pulpitów: </translation>
  </message>
  <message>
582
    <location filename="../../build/src/ui_obconf.h" line="1136"/>
583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594
    <source>&amp;Desktop names:</source>
    <translation>Nazwy &amp;pulpitów:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>Obconf::MainDialog</name>
  <message>
    <location filename="../mouse.cpp" line="57"/>
    <source>Custom actions</source>
    <translation>Działania własne</translation>
  </message>
  <message>
595 596 597
    <location filename="../desktops.cpp" line="65"/>
    <location filename="../desktops.cpp" line="87"/>
    <location filename="../desktops.cpp" line="99"/>
598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609
    <source>(Unnamed desktop)</source>
    <translation>(Nienazwany pulpit)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../maindialog.cpp" line="76"/>
    <source>About ObConf-Qt</source>
    <translation>O programie ObConf-Qt</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../maindialog.cpp" line="77"/>
    <source>A preferences manager for Openbox

610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623
Copyright (c) 2014-2015

Authors:
* Hong Jen Yee (PCMan) &lt;pcman.tw@gmail.com&gt;

The program is based on ObConf developed by the following developers.
* Dana Jansens &lt;danakj@orodu.net&gt;
* Tim Riley &lt;tr@slackzone.org&gt;
* Javeed Shaikh &lt;syscrash2k@gmail.com&gt;</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>A preferences manager for Openbox

624 625 626 627 628 629 630
Copyright (c) 2003-2013

Authors:
* Hong Jen Yee (PCMan) &lt;pcman.tw@gmail.com&gt;
* Dana Jansens &lt;danakj@orodu.net&gt;
* Tim Riley &lt;tr@slackzone.org&gt;
* Javeed Shaikh &lt;syscrash2k@gmail.com&gt;</source>
631
    <translation type="vanished">Zarządca preferencji dla Openbox
632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790

Prawa autorskie (c) 2003-2013

Autorzy:
* Hong Jen Yee (PCMan) &lt;pcman.tw@gmail.com&gt;
* Dana Jansens &lt;danakj@orodu.net&gt;
* Tim Riley &lt;tr@slackzone.org&gt;
* Javeed Shaikh &lt;syscrash2k@gmail.com&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../theme.cpp" line="150"/>
    <location filename="../theme.cpp" line="160"/>
    <source>Choose an Openbox theme</source>
    <translation>Wybierz motyw Openbox</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QObject</name>
  <message>
    <location filename="../archive.cpp" line="26"/>
    <source>&quot;%1&quot; was installed to %1</source>
    <translation>&quot;%1&quot; zostało zainstalowane na %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../archive.cpp" line="53"/>
    <source>&quot;%1&quot; was successfully created</source>
    <translation>Pomyślnie utworzono &quot;%1&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../archive.cpp" line="89"/>
    <source>Unable to create the theme archive &quot;%1&quot;.
The following errors were reported:
%2</source>
    <translation>Nie udało się utworzyć archiwum motywu &quot;%1&quot;.
Zgłoszono następujące błędy:
%2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../archive.cpp" line="95"/>
    <location filename="../archive.cpp" line="178"/>
    <source>Unable to run the &quot;tar&quot; command: %1</source>
    <translation>Nie udało się uruchomić polecenia &quot;tar&quot;: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../archive.cpp" line="115"/>
    <source>Unable to create directory &quot;%1&quot;: %2</source>
    <translation>Nie można utworzyć katalogu &quot;%1&quot;: %2.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../archive.cpp" line="138"/>
    <source>&quot;%1&quot; does not appear to be a valid Openbox theme directory</source>
    <translation>&quot;%1&quot; nie wydaje się być poprawnym katalogiem motywów Openbox</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../archive.cpp" line="148"/>
    <source>Unable to move to directory &quot;%1&quot;: %2</source>
    <translation>Nie można przenieść do katalogu &quot;%1&quot;: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../archive.cpp" line="185"/>
    <source>Unable to extract the file &quot;%1&quot;.
Please ensure that &quot;%2&quot; is writable and that the file is a valid Openbox theme archive.
The following errors were reported:
%3</source>
    <translation>Nie można rozpakować pliku &quot;%1&quot;.
Proszę upewnić się, że &quot;%2&quot; jest zapisywalny i że plik ten jest poprawnym archiwum motywów Openbox.
Zostały zgłoszone następujące błędy:
%3</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../obconf-qt.cpp" line="53"/>
    <source>ObConf Error</source>
    <translation>Błąd ObConfa</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../obconf-qt.cpp" line="73"/>
    <source>Syntax: obconf [options] [ARCHIVE.obt]

Options:
 --help        Display this help and exit
 --version       Display the version and exit
 --install ARCHIVE.obt Install the given theme archive and select it
 --archive THEME    Create a theme archive from the given theme directory
 --config-file FILE  Specify the path to the config file to use
</source>
    <translation>Składnia: obconf [opcje] [ARCHIWUM.obt]

Opcje:
 --help        Wyświetla tę pomoc i zakańcza
 --version       Wyświetla wersję i zakańcza
 --install ARCHIWUM.obt Instaluje dane archiwum motywu i wybiera je
 --archive MOTYW    Tworzy archiwum motywu z danego katalogu motywu
 --config-file PLIK  Określa ścieżkę do pliku konfiguracyjnego, przeznaczonego do użycia
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../obconf-qt.cpp" line="97"/>
    <source>--install requires an argument
</source>
    <translation>--install wymaga argumentu
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../obconf-qt.cpp" line="103"/>
    <source>--archive requires an argument
</source>
    <translation>--archive wymaga argumentu
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../obconf-qt.cpp" line="109"/>
    <source>--config-file requires an argument
</source>
    <translation>--config-file wymaga argumentu
</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../obconf-qt.cpp" line="221"/>
    <location filename="../obconf-qt.cpp" line="237"/>
    <source>Error</source>
    <translation>Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../obconf-qt.cpp" line="222"/>
    <source>Failed to load an rc.xml. You have probably failed to install Openbox properly.</source>
    <translation>Wystąpił błąd podczas wczytywania rc.xml. Prawdopodobnie Openbox został niepoprawnie zainstalowany.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../obconf-qt.cpp" line="235"/>
    <source>Error while parsing the Openbox configuration file. Your configuration file is not valid XML.

Message: %1</source>
    <translation>Błąd wczytania pliku rc.xml. Prawdopodobnie Openbox nie został poprawnie zainstalowany.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../obconf-qt.cpp" line="58"/>
    <source>Copyright (c) 2003-2008  Dana Jansens
Copyright (c) 2003    Tim Riley
Copyright (c) 2007    Javeed Shaikh
Copyright (c) 2013    Hong Jen Yee (PCMan)

This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions. See the file COPYING for details.

</source>
    <translation>Prawa autorskie (c) 2003-2008  Dana Jansens
Prawa autorskie (c) 2003    Tim Riley
Prawa autorskie (c) 2007    Javeed Shaikh
Prawa autorskie (c) 2013    Hong Jen Yee (PCMan)

Niniejszy program rozpowszechniany jest BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI.
Program ten jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej
pod niektórymi warunkami. Zobacz plik COPYING po szczegóły.

</translation>
  </message>
</context>
</TS>