Commit daed59d1 authored by SVN-Git Migration's avatar SVN-Git Migration

Imported Upstream version 1.1.5

parent 750aceb5
cmake_minimum_required(VERSION 2.4)
project(frescobaldi NONE)
set(VERSION "1.1.4")
set(VERSION "1.1.5")
option(HANDBOOK "Install Frescobaldi User Guide" ON)
option(BYTECOMPILE "Byte-compile Python modules on install" ON)
......
Changes in 1.1.5 -- August 16th, 2010
* Bugfixes and improvements:
- Work-around a crash introduced in KDE 4.5 when using the --smart option
to set the cursor position.
- Fix Python error message when adding a new LilyPond version with the "Set as
default" option checked.
* Translations:
- Czech updated by Pavel Fric
- Polish updated by Piotr Komorowski
- French updated by Ryan Kavanagh
- Turkish updated by Server Acim
Changes in 1.1.4 -- July 28th, 2010
* Bugfixes:
......
......@@ -43,22 +43,6 @@ frescobaldi-1.1.3.tar.gz), the icons and translations are already prebuilt.
The makedist.sh shell script creates a tar ball from a SVN checkout.
Dependencies:
=============
This is the development (1.1) branch of Frescobaldi. It depends on:
- Python 2.6
- python-dbus (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/DBusBindings#python)
- Qt >= 4.6
- SIP >= 4.9.3
- PyQt4 >= 4.6
- KDE4 >= 4.3.2. Modules needed: kdelibs, Okular and Konsole
- PyKDE4 >= 4.0.2 Rev 2
You also might need to install some of the the corresponding -dev packages from
the above to install Frescobaldi from this source package.
CMake command line options:
===========================
......@@ -92,11 +76,27 @@ msgfmt tool. If this tool is not in your $PATH, you can define the
GETTEXT_MSGFMT_EXECUTABLE CMake variable.
Dependencies:
=============
This is the development (1.1) branch of Frescobaldi. It depends on:
- Python 2.6
- python-dbus (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/DBusBindings#python)
- Qt >= 4.6
- SIP >= 4.9.3
- PyQt4 >= 4.6
- KDE4 >= 4.3.2. Modules needed: kdelibs, Okular and Konsole
- PyKDE4 >= 4.0.2 Rev 2
You also might need to install some of the the corresponding -dev packages from
the above to install Frescobaldi from this source package.
Other useful programs to use with Frescobaldi:
==============================================
Some other useful programs to use together with Frescobaldi are:
- LilyPond (of course!) http://lilypond.org/
- Rumor http://www.volny.cz/smilauer/rumor/
- a MIDI player like timidity++, etc.
- a MIDI player like KMid or timidity++, etc.
......@@ -4,14 +4,15 @@
#
# <pavelfric@seznam.cz>, 2009.
# Pavel Fric <pavel@seznam.cz>, 2009.
# Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2009.
# Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2009, 2010.
# Pavel Fric <fripohled@blogspot.com>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: frescobaldi 0.7.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: info@frescobaldi.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-26 10:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-12-06 18:05+0100\n"
"Last-Translator: Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-16 13:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-28 09:27+0200\n"
"Last-Translator: Pavel Fric <fripohled@blogspot.com>\n"
"Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -80,14 +81,12 @@ msgid "&Document"
msgstr "&Dokument"
#: dummy.py:7
#, fuzzy
msgid "&LilyPond"
msgstr "LilyPond"
msgstr "&LilyPond"
#: dummy.py:8
#, fuzzy
msgid "&Sessions"
msgstr "Začít sezení"
msgstr "&Sezení"
#: dummy.py:9
msgid "&Pitch"
......@@ -343,7 +342,7 @@ msgstr "Tah smyčcem dolů"
#: ../python/ly/articulation.py:73
msgid "Snappizzicato"
msgstr ""
msgstr "Klapnutí pizzicata"
#: ../python/ly/articulation.py:74
msgid "Open (e.g. brass)"
......@@ -378,9 +377,8 @@ msgid "Right toe"
msgstr "Pravý prst"
#: ../python/ly/articulation.py:82
#, fuzzy
msgid "Half open (e.g. hi-hat)"
msgstr "Otevřeno (např. žestě)"
msgstr "Napůl otevřeno (např. hajtka)"
#: ../python/kateshell/exception.py:43
msgid "An internal error has occurred:"
......@@ -416,7 +414,7 @@ msgstr "Zpráva dole"
#: ../python/kateshell/mainwindow.py:192
msgid "Close Other Documents"
msgstr ""
msgstr "Zavřít jiné dokumenty"
#: ../python/kateshell/mainwindow.py:197
msgid "Show Path"
......@@ -432,17 +430,15 @@ msgstr "&Zobrazení nástrojů"
#: ../python/kateshell/mainwindow.py:232
msgid "New..."
msgstr ""
msgstr "Nový..."
#: ../python/kateshell/mainwindow.py:240
#, fuzzy
msgid "Manage Sessions..."
msgstr "Vložit nebo spravovat rozšíření..."
msgstr "Spravovat sezení..."
#: ../python/kateshell/mainwindow.py:302
#, fuzzy
msgid "No Session"
msgstr "Bicí nástroje"
msgstr "Žádné sezení"
#: ../python/kateshell/mainwindow.py:381
msgid "Please select some text first."
......@@ -503,65 +499,55 @@ msgstr "Nainstalujte, prosím, %1"
#: ../python/kateshell/shortcut.py:163
msgid "Configure Keyboard Shortcut"
msgstr ""
msgstr "Nastavit klávesovou zkratku"
#: ../python/kateshell/shortcut.py:172
msgid "Press the button to configure the keyboard shortcut for:"
msgstr ""
msgstr "Stiskněte tlačítko, abyste nastavil klávesovou zkratku pro:"
#: ../python/kateshell/sessions.py:41
#, fuzzy
msgid "Manage Sessions"
msgstr "Vložit nebo spravovat rozšíření..."
msgstr "Spravovat sezení"
#: ../python/kateshell/sessions.py:92
#, fuzzy
msgid "Session"
msgstr "Začít sezení"
msgstr "Sezení"
#: ../python/kateshell/sessions.py:93
msgid "Properties of this session"
msgstr ""
msgstr "Vlastnosti tohoto sezení"
#: ../python/kateshell/sessions.py:98
#, fuzzy
msgid "Name:"
msgstr "Název"
msgstr "Název:"
#: ../python/kateshell/sessions.py:105
msgid "Always save the list of documents in this session"
msgstr ""
msgstr "Vždy uložit seznam dokumentů v tomto sezení"
#: ../python/kateshell/sessions.py:108
#, fuzzy
msgid "Base directory:"
msgstr "Výchozí adresář:"
msgstr "Základní adresář:"
#: ../python/kateshell/sessions.py:121
#, fuzzy
msgid "Edit session: %1"
msgstr "Začít:"
msgstr "Upravit sezení: %1"
#: ../python/kateshell/sessions.py:127
#, fuzzy
msgid "Edit new session"
msgstr "Začít:"
msgstr "Upravit nové sezení"
#: ../python/kateshell/sessions.py:158
#, fuzzy
msgid "Please enter a session name."
msgstr ""
"V názvu rozšíření použijte, prosím, pouze písmena, číslice a podtržítka."
msgstr "Zadejte, prosím, název sezení."
#: ../python/kateshell/sessions.py:167
msgid "Please do not use the name '%1'."
msgstr ""
msgstr "Nepoužívejte, prosím, název '%1'."
#: ../python/kateshell/sessions.py:174
#, fuzzy
msgid "Please do not use the ampersand (&) character in a session name."
msgstr ""
"V názvu rozšíření použijte, prosím, pouze písmena, číslice a podtržítka."
msgstr "V názvu sezení, prosím, nepoužívejte symbol &."
#: ../python/kateshell/sessions.py:182
msgid ""
......@@ -569,6 +555,9 @@ msgid ""
"\n"
"Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Jiné sezení s názvem %1 již existuje.\n"
"\n"
"Přejete si je přepsat?"
#: ../python/frescobaldi_app/actions.py:61
msgid "Open %1 in external viewer"
......@@ -580,13 +569,15 @@ msgstr "Přehrát %1"
#: ../python/frescobaldi_app/actions.py:73
msgid "(No up-to-date MIDI or PDF files available.)"
msgstr ""
msgstr "(Nejsou dostupné žádné nejnovější soubory MIDI nebo PDF.)"
#: ../python/frescobaldi_app/actions.py:75
msgid ""
"There are no up-to-date MIDI or PDF files available. Please run LilyPond to "
"create one or more output files."
msgstr ""
"Nejsou dostupné žádné nejnovější soubory MIDI nebo PDF. Spusťte, prosím, "
"LilyPond, abyste vytvořil jeden nebo více výstupních souborů."
#: ../python/frescobaldi_app/actions.py:103
msgid "Open PDF"
......@@ -622,11 +613,16 @@ msgid ""
"are creating MIDI files, be sure you also put a \\layout { } section in your "
"score, otherwise LilyPond will not create a PDF."
msgstr ""
"Nejsou zde žádné dokumenty PDF, které by bylo možné vytisknout.\n"
"\n"
"Pravděpodobně potřebujete spustit LilyPond, abyste vytvořil nebo obnovil "
"dokument PDF. Pokud vytváříte soubory MIDI, ujistěte se, že do svého "
"notového zápisu vkládáte i oddíl \\layout { }, v opačném případě LilyPond "
"soubor PDF nevytvoří."
#: ../python/frescobaldi_app/actions.py:180
#, fuzzy
msgid "No files to print"
msgstr "Žádné soubory k odeslání"
msgstr "Žádné soubory k vytištění"
#: ../python/frescobaldi_app/actions.py:192
msgid "Email documents"
......@@ -677,51 +673,50 @@ msgid ""
"Note: If there are no PDF and no MIDI files, you probably need to run "
"LilyPond to update those files, before sending the e-mail."
msgstr ""
"Poznámka: Pokud nejsou žádné soubory PDF a žádné soubory MIDI, pravděpodobně "
"potřebujete tyto soubory obnovit předtím, než pošlete e-mail."
#: ../python/frescobaldi_app/actions.py:282
msgid "Select all"
msgstr ""
msgstr "Vybrat vše"
#: ../python/frescobaldi_app/actions.py:283
#, fuzzy
msgid "Print documents"
msgstr "E-mailové dokumenty"
msgstr "Vytisknout dokumenty"
#: ../python/frescobaldi_app/actions.py:286
#, fuzzy
msgid "Please select the files you want to print:"
msgstr "Vyberte, prosím, soubory, které si přejete odeslat:"
msgstr "Vyberte, prosím, soubory, které si přejete vytisknout:"
#: ../python/frescobaldi_app/actions.py:290
#, fuzzy
msgid ""
"These are the PDF documents that are up-to-date (i.e. newer than the "
"LilyPond source document). Check the documents you want to send to the "
"printer."
msgstr ""
"Jsou zde nejnovější soubory (tedy novější než je zdrojový dokument "
"LilyPondu). Jsou ukázány i soubory LilyPondu, které jsou zahrnuté zdrojovým "
"dokumentem."
"Toto jsou nejnovější dokumenty PDF (tedy novější než je zdrojový dokument "
"LilyPondu). Zaškrtněte dokumenty, které chcete poslat na tiskárnu."
#: ../python/frescobaldi_app/actions.py:371
msgid "Print %1"
msgstr "Tisk %1"
#: ../python/frescobaldi_app/actions.py:374
#, fuzzy
msgid "Print 1 file"
msgid_plural "Print %1 files"
msgstr[0] "Tisk %1"
msgstr[1] "Tisk %1"
msgstr[2] "Tisk %1"
msgstr[0] "Vytisknout jeden soubor"
msgstr[1] "Vytisknout %1 soubory"
msgstr[2] "Vytisknout %1 souborů"
#: ../python/frescobaldi_app/actions.py:384
msgid "A print command (like 'lpr' or 'lp') could not be found on your system."
msgstr ""
"Příkaz k tisku /jako je 'lpr' nebo 'lp') se ve vašem systému nalézt "
"nepodařilo."
#: ../python/frescobaldi_app/actions.py:388
msgid "The command '%1' could not be found on your system."
msgstr ""
msgstr "Příkaz '%1' se ve vašem systému nalézt nepodařilo."
#: ../python/frescobaldi_app/actions.py:392
msgid ""
......@@ -729,6 +724,9 @@ msgid ""
"\n"
"%2"
msgstr ""
"Příkaz dole byl spuštěn, ale byl ukončen s vráceným kódem %1.\n"
"\n"
"%2"
#: ../python/frescobaldi_app/blankpaper.py:57
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:818
......@@ -835,14 +833,12 @@ msgid "Save PDF"
msgstr "Uložit PDF"
#: ../python/frescobaldi_app/blankpaper.py:364
#, fuzzy
msgid "Print..."
msgstr "Tisk"
msgstr "Tisk..."
#: ../python/frescobaldi_app/blankpaper.py:370
#, fuzzy
msgid "Print staff paper"
msgstr "Vytvořit prázdný papír s notovou osnovou"
msgstr "Vytisknout papír s notovou osnovou"
#: ../python/frescobaldi_app/blankpaper.py:390
msgid "Copy LilyPond code to editor"
......@@ -961,11 +957,11 @@ msgstr "Spojit taktové čáry"
#: ../python/frescobaldi_app/charselect.py:41
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:942
msgid "Special Characters"
msgstr ""
msgstr "Zvláštní znaky"
#: ../python/frescobaldi_app/charselect.py:85
msgid "unknown"
msgstr ""
msgstr "neznámý"
#: ../python/frescobaldi_app/document.py:70
msgid ""
......@@ -1146,6 +1142,11 @@ msgid ""
"Please install a package containing some and/or or configure the search path "
"to find them in the Frescobaldi settings under \"Paths.\""
msgstr ""
"Nepodařilo se najít žádné slovníky pro dělení slov.\n"
"\n"
"Nainstalujte, prosím, balíček, který nějaký slovník obsahuje a/nebo nastavte "
"cestu pro hledání tak, aby byl nějaký nalezen, v nastavení programu "
"Frescobaldi pod \"Cesty\"."
#: ../python/frescobaldi_app/hyphen.py:132
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:752
......@@ -1236,18 +1237,16 @@ msgstr "Rejstřík k příručce pro učení se"
#: ../python/frescobaldi_app/lilydoc.py:876
#: ../python/frescobaldi_app/lilydoc.py:899
#: ../python/frescobaldi_app/lilydoc.py:925
#, fuzzy
msgid "Internals Reference"
msgstr "Obecné volby"
msgstr "Odkaz na vnitřní části"
#: ../python/frescobaldi_app/lilydoc.py:877
#, fuzzy
msgid "The %1 context"
msgstr "Obsah"
msgstr "Souvislost %1"
#: ../python/frescobaldi_app/lilydoc.py:900
msgid "The %1 layout object"
msgstr ""
msgstr "Předmět rozvržení %1"
#: ../python/frescobaldi_app/lilydoc.py:950
msgid "LilyPond &Help"
......@@ -1303,19 +1302,18 @@ msgstr ""
#: ../python/frescobaldi_app/lqi.py:159
msgid "Configure Keyboard Shortcut (%1)"
msgstr ""
msgstr "Nastavit klávesovou zkratku (%1)"
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:56
msgid "LilyPond files"
msgstr "Soubory LilyPond"
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:167
#, fuzzy
msgid "Print Source..."
msgstr "Tisk"
msgstr "Vytisknout zdroj..."
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:449
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:848
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:845
#: ../python/frescobaldi_app/scorewiz/__init__.py:348
msgid "LilyPond"
msgstr "LilyPond"
......@@ -1333,23 +1331,20 @@ msgid "Run LilyPond (publish)"
msgstr "Spustit LilyPond (vydat)"
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:476
#, fuzzy
msgid "Run LilyPond (custom)..."
msgstr "Spustit LilyPond (vydat)"
msgstr "Spustit LilyPond (vlastní)..."
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:481
msgid "Interrupt LilyPond Job"
msgstr "Přerušit práci programu LilyPond"
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:490
#, fuzzy
msgid "Print Music..."
msgstr "Tisk"
msgstr "Vytisknout hudbu..."
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:496
#, fuzzy
msgid "Email Documents..."
msgstr "E-mailové dokumenty"
msgstr "Dokumenty elektronické pošty..."
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:504
msgid "Cut selection and assign it to a LilyPond variable."
......@@ -1373,12 +1368,11 @@ msgstr "Rozšířit poslední slovo nebo otevřít dialog rozšíření."
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:518
msgid "Special Characters..."
msgstr ""
msgstr "Zvláštní znaky..."
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:519
#, fuzzy
msgid "Insert special characters."
msgstr "Vložit dvojici svorek"
msgstr "Vložit zvláštní znaky."
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:524
msgid "Add to Expansions"
......@@ -1438,7 +1432,7 @@ msgstr "Posune vybraný blok k předchozímu prázdnému řádku."
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:617
msgid "Play/View"
msgstr ""
msgstr "Přehrát/Podívat se"
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:634
msgid ""
......@@ -1631,9 +1625,8 @@ msgid "Repeat both (classic)"
msgstr "Opakovat obojí (klasický)"
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:744
#, fuzzy
msgid "Segno bar line"
msgstr "Jednoduchá taktová čára"
msgstr "Taktová čára Segno"
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:758
msgid "Remove hyphenation"
......@@ -1641,7 +1634,7 @@ msgstr "Odstranit dělení slov"
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:762
msgid "Copy Lyrics with hyphenation removed"
msgstr ""
msgstr "Kopírovat text písně s odstraněným dělením slov"
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:768
msgid "Single Quote"
......@@ -1682,6 +1675,10 @@ msgid ""
"\n"
"Save the document now?"
msgstr ""
"Váš dokument byl změněn a je třeba, aby byl uložen předtím, než bude možné "
"spustit LilyPond.\n"
"\n"
"Uložit dokument nyní?"
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:873
msgid "There is already a LilyPond job running for this document."
......@@ -1693,28 +1690,33 @@ msgstr "Dokument nelze zpracovat"
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:883
msgid "Continue anyway?"
msgstr ""
msgstr "Přesto pokračovat?"
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:887
msgid ""
"You want to run LilyPond in preview mode (with point and click enabled), but "
"your document contains a command to turn point and click off."
msgstr ""
"Hodláte LilyPond spustit v režimu náhledu (s povolenou funkcí ukázat a "
"klepnout), ale váš dokument obsahuje příkaz, kterým je funkce ukázat a "
"klepnout vypnuta."
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:891
msgid ""
"You want to run LilyPond in publish mode (with point and click disabled), "
"but your document contains a command to turn point and click on."
msgstr ""
"Hodláte LilyPond spustit ve vydavatelském režimu (se zakázanou funkcí ukázat "
"a klepnout), ale váš dokument obsahuje příkaz, kterým je funkce ukázat a "
"klepnout zapnuta."
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:917
msgid "Abort the running LilyPond process"
msgstr "Zrušit běžící proces aplikace LilyPond"
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:920
#, fuzzy
msgid "Run LilyPond in preview mode (Shift-click for custom dialog)"
msgstr "Spustit LilyPond v režimu náhledu"
msgstr "Spustit LilyPond v režimu náhledu (Shift-klepnutí pro vlastní dialog)"
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:943
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:1166
......@@ -1765,9 +1767,8 @@ msgid "S&ynchronize Preview with Current Document"
msgstr "S&ladit náhled se současným dokumentem"
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:1110
#, fuzzy
msgid "Reload"
msgstr "Nahrávat"
msgstr "Nahrát znovu"
#: ../python/frescobaldi_app/mainapp.py:1178
#: ../python/frescobaldi_app/runlily.py:474
......@@ -2059,19 +2060,16 @@ msgstr "Vyskytla se neznámá chyba."
#: ../python/frescobaldi_app/runlily.py:236
#: ../python/frescobaldi_app/runlily.py:239
#, fuzzy
msgid "Run LilyPond"
msgstr "LilyPond"
msgstr "Spustit LilyPond"
#: ../python/frescobaldi_app/runlily.py:246
#, fuzzy
msgid "Select which LilyPond version you want to run:"
msgstr "Vyberte, prosím, soubory, které si přejete odeslat:"
msgstr "Vyberte, prosím, kterou verzi programu LilyPond si přejete spustit:"
#: ../python/frescobaldi_app/runlily.py:254
#, fuzzy
msgid "Run LilyPond in preview mode (with Point and Click)"
msgstr "Spustit LilyPond v režimu náhledu"
msgstr "Spustit LilyPond v režimu náhledu (s \"ukázat a klepnout\")"
#: ../python/frescobaldi_app/runlily.py:257
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:305
......@@ -2079,56 +2077,49 @@ msgid "Run LilyPond with verbose output"
msgstr "Spustit LilyPond s upovídaným výstupem"
#: ../python/frescobaldi_app/runlily.py:299
#, fuzzy
msgid "Command"
msgstr "Tiskový příkaz:"
msgstr "Příkaz"
#: ../python/frescobaldi_app/runlily.py:306
#, fuzzy
msgid "LilyPond %1"
msgstr "LilyPond"
msgstr "LilyPond %1"
#: ../python/frescobaldi_app/runlily.py:307
#, fuzzy
msgid "Use LilyPond version %1"
msgstr "Vložit číslo verze aplikace LilyPond"
msgstr "Použít LilyPond ve verzi %1"
#: ../python/frescobaldi_app/runlily.py:310
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:829
#, fuzzy
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:827
msgid "default"
msgstr "Výchozí"
#: ../python/frescobaldi_app/runlily.py:311
#, fuzzy
msgid "Default LilyPond Version."
msgstr "Vložit číslo verze aplikace LilyPond"
msgstr "Vložit verze aplikace LilyPond."
#: ../python/frescobaldi_app/runlily.py:313
msgid "automatic"
msgstr ""
msgstr "Automaticky"
#: ../python/frescobaldi_app/runlily.py:314
#, fuzzy
msgid "Automatic LilyPond Version (determined from document)."
msgstr "Verze programu LilyPond, která se bude používat v nových dokumentech"
msgstr "Automatická verze programu LilyPond (určena z dokumentu)."
#: ../python/frescobaldi_app/runlily.py:319
#, fuzzy
msgid "Path: %1"
msgstr "Přehrát %1"
msgstr "Cesta: %1"
#: ../python/frescobaldi_app/runlily.py:323
#, fuzzy
msgid "LilyPond (version unknown)"
msgstr "Vložit číslo verze aplikace LilyPond"
msgstr "LilyPond (verze neznámá)"
#: ../python/frescobaldi_app/runlily.py:324
#, fuzzy
msgid ""
"Use LilyPond (version unknown)\n"
"Path: %1"
msgstr "Vložit číslo verze aplikace LilyPond"
msgstr ""
"Použít LilyPond (verze neznámá)\n"
"Cesta: %1"
#: ../python/frescobaldi_app/runlily.py:462
msgid "Click to edit this file"
......@@ -2162,9 +2153,8 @@ msgstr "Obecné volby programu Frescobaldi"
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:221
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:222
#, fuzzy
msgid "LilyPond Preferences"
msgstr "Soubory LilyPond"
msgstr "Nastavení pro LilyPond"
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:237
msgid "Paths"
......@@ -2191,9 +2181,8 @@ msgid "Editor Component Options"
msgstr "Volby pro nastavení editoru"
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:297
#, fuzzy
msgid "Running LilyPond"
msgstr "LilyPond"
msgstr "Spuštění LilyPondu"
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:302
msgid "Let LilyPond delete intermediate output files"
......@@ -2204,18 +2193,16 @@ msgid "Disable the built-in PDF preview"
msgstr "Znemožnit vestavěný náhled PDF"
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:313
#, fuzzy
msgid "LilyPond include path:"
msgstr "Soubory LilyPond"
msgstr "Cesta k LilyPondu:"
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:350
#, fuzzy
msgid "When saving documents"
msgstr "E-mailové dokumenty"
msgstr "Při ukládání dokumentů"
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:355
msgid "Remember cursor position, bookmarks, etc."
msgstr "Zapamatovat si pozici kurzoru, záložky atd."
msgstr "Zapamatovat si polohu kurzoru, záložky atd."
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:360
msgid "Default directory:"
......@@ -2247,34 +2234,37 @@ msgstr "Zadat platné číslo verze programu LilyPond, např. 2.12.0"
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:444
msgid "Warnings and Notifications"
msgstr ""
msgstr "Varování a oznamování"
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:449
msgid "Warn when a document contains a conflicting point and click setting"
msgstr ""
"Varovat, když dokument obsahuje střetávající se nastavení ukázat a klepnout"
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:452
#, fuzzy
msgid "Warn when a document needs to be saved before LilyPond is run"
msgstr "Uložit dokument za běhu LilyPondu"
msgstr "Varovat, když je dokument potřeba uložit před spuštěním LilyPondu"
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:455
msgid "Warn when saving a session would overwrite another"
msgstr ""
msgstr "Varovat, když by uložení jednoho sezení mělo přepsat jiné sezení"
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:461
msgid "Point and Click"
msgstr ""
msgstr "Ukázat a klepnout"
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:464
msgid "Enable Point and Click"
msgstr ""
msgstr "Povolit ukázat a klepnout"
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:467
msgid ""
"Click this button if Point and Click does not work. See Shift+F1 (What's "
"This) for more information."
msgstr ""
"Na toto tlačítko klepněte v případě, že Ukázat a klepnout nepracuje. "
"Použijte klávesovou zkratku Shift+F1 (Co je toto), abyste se dozvěděl více "
"informací."
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:471
msgid ""
......@@ -2288,6 +2278,16 @@ msgid ""
"Okular. This works best when all instances of Okular are closed and the PDF "
"preview has not yet been opened."
msgstr ""
"Při svém prvním spuštění se Frescobaldi pokouší automaticky nastavit "
"prohlížeči Okular, jenž poskytuje náhled na PDF soubory, aby jej Frescobaldi "
"volal při klepnutí na klepnutelný předmět.\n"
"\n"
"Ale toto nastavení se může ztratit, přemístíte-li Frescobaldi do jiného "
"umístění, nebo když je Okular znovu nastaven jinými programy.\n"
"\n"
"Na toto tlačítko klepněte, abyste Frescobaldi nastavil jako \"vlastní editor"
"\" uvnitř programu Okular. Nejlépe to pracuje, jsou-li všechny procesy "
"Okuláru zavřeny a náhled na PDF ještě nebyl otevřen."
#: ../python/frescobaldi_app/settings.py:491