add host keys for all nodes

Signed-off-by: Mattia Rizzolo's avatarMattia Rizzolo <mattia@debian.org>
parent 5230852b
......@@ -12,6 +12,10 @@ class Host:
self.hostname = d['hostname']
self.ip = d['ip']
self.keys = d['keys']
try:
self.port = d['port']
except KeyError:
self.port = None
for host in data:
......@@ -22,4 +26,13 @@ for host in data:
sys.exit(1)
for key in h.keys:
print('{},{} {}'.format(h.hostname, h.ip, key))
fmt = {
'h': h.hostname,
'i': h.ip,
'p': h.port,
'k': key,
}
if h.port is None:
print('{h},{i} {k}'.format(**fmt))
else:
print('[{h}]:{p},[{i}]:{p} {k}'.format(**fmt))
......@@ -4,3 +4,251 @@
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIAVYP8sYSp95zWTMFVEbt6aw3RAyv+4tjNh/JfbsihXQ root@jenkins
- ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBNE6RhNS1kjo2nlEMXzNM4G0fMB/AQECLiXZZVfKKyHnmPTj+bAAvf98vAJ5QpAT2+wt/nF9xSIPKVJNSnxoC2I= root@jenkins
- ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDklpU2iLalJONEFGJe42Sg2cISwCiDaq/nAEgIAnbDpnkyDC9PRUcsT3j72AWhoau0FUGcHxCUndTRNiz71M2nPyxyqOFMXpcQqlMnDdDzfOg41BCGnOHbTihtPtTiS4nRm3mQgT0fTMar367daWjpe0gQd0+h5Ec7y7N11iFUMKA6i70fePSS2vPtVMfsayMyHkH/hPWi2OFPP0WV9RLS/TH91KEy/oRb4MNEi10cfsERXpEAB+JLMtQZuhAwKNwAn54KuC1MThFOmgxw8/sCfYYlNpjSMgaBtgqxuoQMZbeGqiIYIj9IzbYwUST5EHfm6CNIvqqqmbz4k3MwRGkZ root@jenkins
# armhf
- hostname: bbx15-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2242
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIEKVNDREKhC+aBLY8j+ptEOtZA4Nagm1u+3FnC5NYlwb root@bbx15
- hostname: cb3a-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2244
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIH6b9fYiJ7UZVQuSxuRD4iomCyan1YxifGb1CKBkwI5f root@cb3a
- hostname: cbxi4a-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2239
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIPGR99RD6NhIag7rqMgwam5LkkSLulax/oNDTFDX/W4d root@cbxi4a
- hostname: cbxi4b-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2240
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIPDJeqPW/ZU4MRnr3h65J8GE9Ov/UvZU6JwtdmN8heM7 root@cbxi4b
- hostname: cbxi4pro0-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2226
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIItrniNdsLdoTz60tjmrlYUOWADSD1npMvUANZqE/CqU root@cbxi4pro0
- hostname: ff2a-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2234
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIJZzVtwaLtTuuiy+45O4+ym11myyqfwC1hokLtBbf9gz root@ff2a
- hostname: ff2b-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2237
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIF8rhR3nfnzlM2zw1Dc3Pg7AIF+NkGX2+f3/9eZgtz18 root@ff2b
- hostname: ff4a-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2241
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIKKYkmrAKGQxedIpfFmWHdGeuUkAUag7+firCPPnEJgb root@ff4a
- hostname: ff64a-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2250
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAILS8JWrw1/2E43HZQKpdV6eg6q5SgxUn3EFsDN6ScQSX root@ff64a
- hostname: jtk1a-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2246
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFUAiMcaH8QU+O5Gg3B5ECcrwaQtewrHdkCsnJCQjvZP root@jtk1a
- hostname: jtk1b-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2252
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIN4skWiTTiXvYBXl2iJgZPA0hQEawBwmSRWgB9hBr/SZ root@jtk1b
- hostname: jtx1a-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2249
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIEmAvTregr0PIoR1V03b4c1amc7Uhu76wyy5KqoEq40x root@jtx1a
- hostname: jtx1b-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2253
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIPpDyNs/czjIXCvIGGXjj4cwf2m0nD/kVtbMWyUtir/M root@jtx1b
- hostname: jtx1c-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2254
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIBKyJXxdHhWuq3RcgEQWI4Vn3ql5gss7PYPa9FBVVFsg root@jtx1cx
- hostname: odu3a-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2243
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIHpVhcqBq8OGYRbd9Qj1DFHX4Lc2pnB0vGdUMr9GnAYv root@odu3a
- hostname: odxu4a-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2229
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIN8ZcHsuBnKDO4c4t0CurvAPT67kOCl7urLlXxerR7b6 root@odxu4a
- hostname: odxu4b-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2232
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAII4ysLWXJL7rDYtrHGI/G4knWKo7rfn75NGJj5L37sKc root@odxu4b
- hostname: odxu4c-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2233
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFz+RmEkj6AqeBKqUvP8PRLPmbjjnVhc2xwMwN18pa6A root@odxu4c
- hostname: opi2a-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2236
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIKVUUlhOcJTBg+Gpr2k7ImCpkENzeoP9x9GYyvXAfOq7 root@opi2a
- hostname: opi2b-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2238
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIK0Hcbx6rSL3Ar1X1BF+9ra433zD1wfoEen+srND3oZi root@opi2b
- hostname: opi2c-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2245
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIPALLv370+l2CfkV84TFzpuMFa0uRU+cJat3+s+j0Jrv root@opi2c
- hostname: p64b-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2247
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAII72lFT+t6TR/nzETrUOq354iZFr70A872JowpInbxqU root@p64b
- hostname: p64c-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2248
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAICtsjm6UDHyJvqQVlM/SRZpbgd7/QVQ4keMkRyiAZnkm root@p64c
- hostname: wbq0-armhf-rb.debian.net
ip: 75.164.186.179
port: 2225
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAILcEEk0GyoCdOkNugtaADcIluZWbxykVhjJDpttwvWfG root@wbq0
# arm64
- hostname: codethink-sled9-arm64.debian.net
ip: 78.40.148.164
port: 10109
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIWSbi27ipvqgA0JdC1nwoYhg8p/Toq5cJXSmUyHwsbj root@codethink-sled9-arm64
- hostname: codethink-sled10-arm64.debian.net
ip: 78.40.148.164
port: 10110
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIGZ90P6Iot+AHEx/+8AGFKYlYHzcWFikmI37gUvaG3Gk root@sled10
- hostname: codethink-sled11-arm64.debian.net
ip: 78.40.148.164
port: 10111
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIAJJ8fvhFeE7ePVNmjqN7wwfQ3tswAbs9rqDRxd5tXb root@sled11
- hostname: codethink-sled12-arm64.debian.net
ip: 78.40.148.164
port: 10112
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIL5aPBK8SPG8Qs3PronNtvpbB+4izRz8qPaY7+dCkBZY root@sled12
- hostname: codethink-sled13-arm64.debian.net
ip: 78.40.148.164
port: 10113
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIGnHniDoWxNiZV8qtyfOPNFoXRK+GhYisLP8hCJu5ryS root@sled13
- hostname: codethink-sled14-arm64.debian.net
ip: 78.40.148.164
port: 10114
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIL6oZI38HeglW+3gEkLr0FXfVApVRkBK+bDms68KwAc root@sled14
- hostname: codethink-sled15-arm64.debian.net
ip: 78.40.148.164
port: 10115
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIN7XShDEh0j2LhUzjbtR9hHXrsKzi0Yx86UrtPdoQc+m root@sled15
- hostname: codethink-sled16-arm64.debian.net
ip: 78.40.148.164
port: 10116
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFlNpch4lpSdL1K60Z8HwYxtrY2LJVmacnW9h6jhk3Fe root@sled16
# x86 profitbricks
- hostname: profitbricks-build1-amd64.debian.net
ip: 78.137.99.97
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAINnatbql/ru6kRgXLWSeFS/hsl+kAqwAu5/RU76SNBQQ root@debian
- hostname: profitbricks-build2-i386.debian.net
ip: 46.16.73.166
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFez9q/k1rxbsQ2odoGTvThfyi+TlYTKNagNsjTcQrYA root@profitbricks-build2-i386
- hostname: profitbricks-build5-amd64.debian.net
ip: 85.184.249.46
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIJIxI1NQOcSv4GZqBcixQ2hA/nTGxsxMc9N5UUjuR3V2 root@debian
- hostname: profitbricks-build6-i386.debian.net
ip: 213.244.192.14
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIAMBF2j2Xq41fXFC2z5O23AMB4wRqkiisge5hv8BjUxG root@profitbricks-build6-i386
- hostname: profitbricks-build9-amd64.debian.net
ip: 46.16.78.222
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAII1qzcNyDC5gsodfjm+zr2/KGaY96K3VzPbhVR7Dq7Sy root@debian
- hostname: profitbricks-build10-amd64.debian.net
ip: 85.184.249.68
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAINChZiAhYZJd4mC/5snOiDtCqvu0ep6cppHH3eJ49Cct root@debian
- hostname: profitbricks-build11-amd64.debian.net
ip: 78.137.101.155
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIEZVWw5L934jafl0hoNVYxMiYBXco8/x0cfwpFB6WmJ2 root@debian
- hostname: profitbricks-build12-i386.debian.net
ip: 46.16.73.168
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIPymi8reXg3GKwbT2wthm7vdMaFSPqrn7TJfHgmGgUgk root@profitbricks-build12-i386
- hostname: profitbricks-build15-amd64.debian.net
ip: 157.97.110.46
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIF5BdtJ0mpxqqsqnshMKfuew5CDfvWzHyef/26uhkjq+ root@debian
- hostname: profitbricks-build16-i386.debian.net
ip: 85.184.249.230
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIHpQZqTEC04W87vDJtnhpRTx/9FihfQ2YQoalclFJMVz root@profitbricks-build16-i386
# x86 osuosl
- hostname: osuosl-build167-amd64.debian.net
ip: 128.193.126.200
port: 45046
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIrs6U0w34/OQpm+vPgg8NExsqCcLR06yQnk8J/ZeXT5 root@gcc167
- hostname: osuosl-build168-amd64.debian.net
ip: 128.193.126.200
port: 45047
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIKW0YYo21NiN6dzM0Rnu+XCu13NEgZOPsKo50gJJF/HJ root@gcc168
- hostname: osuosl-build169-amd64.debian.net
ip: 128.193.126.200
port: 45048
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIP3IPpuQbbkPI0g9ELV7XT/Wg9J3OwYDUNPKgy5CXluX root@gcc169
- hostname: osuosl-build170-amd64.debian.net
ip: 128.193.126.200
port: 45049
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIP0tz2xw8wZZWX8THoJVAF7W/xDsIl47KCKx2u+zj6NZ root@gcc170
- hostname: osuosl-build171-amd64.debian.net
ip: 128.193.126.200
port: 45050
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAINnoofw7vcw32tYyrMqGOoF6hoZ4zouIQkEBExL15JiG root@gcc171
- hostname: osuosl-build172-amd64.debian.net
ip: 128.193.126.200
port: 45051
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAICdPDtykqN6VtH0qIcim11725N5ZJiloOKI33YVvpqxI root@gcc172
- hostname: osuosl-build173-amd64.debian.net
ip: 128.193.126.200
port: 45052
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAILbVh1pcBRs/m5Skt56F3KAVxQFq9mM2eII8f1IfE3A2 root@gcc173
- hostname: osuosl-build174-amd64.debian.net
ip: 128.193.126.200
port: 45053
keys:
- ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIEtj8tDmRAoZUBum1GqPupVSq1hhjtt0V8SL9zOxassT root@gcc174
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment