hu.po 44.3 KB
Newer Older
1
# Hungarian translation for network-manager-openvpn.
2
# Copyright (C) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 The Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the network-manager-openvpn package.
4
#
5
# Gabor Halaszvari <g.halaszvari at portmax dot hu>, 2006.
6
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018.
7
# Mate Ory <orymate at ubuntu dot com>, 2011.
8
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2014, 2015, 2016, 2018.
9 10
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: network-manager-openvpn master\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
13
"product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=VPN: openvpn\n"
14 15 16
"POT-Creation-Date: 2018-03-07 18:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-10 00:03+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at ubuntu dot com>\n"
17
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
18
"Language: hu\n"
19 20 21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
23
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
24

25
#: ../appdata/network-manager-openvpn.metainfo.xml.in.h:1
26 27 28
msgid "OpenVPN client"
msgstr "OpenVPN kliens"

29
#: ../appdata/network-manager-openvpn.metainfo.xml.in.h:2
30 31 32
msgid "Client for OpenVPN virtual private networks"
msgstr "Kliens az OpenVPN virtuális magánhálózatokhoz"

33
#: ../appdata/network-manager-openvpn.metainfo.xml.in.h:3
34 35 36 37
msgid "Support for configuring OpenVPN virtual private network connections."
msgstr ""
"Az OpenVPN virtuális magánhálózati kapcsolatok beállításának támogatása."

38
#: ../appdata/network-manager-openvpn.metainfo.xml.in.h:4
39 40 41
msgid "OpenVPN is a popular and flexible free-software VPN solution."
msgstr "Az OpenVPN egy népszerű és rugalmas, szabad szoftveres VPN megoldás."

42
#: ../appdata/network-manager-openvpn.metainfo.xml.in.h:5
43 44 45
msgid "The NetworkManager Developers"
msgstr "A Hálózatkezelő fejlesztői"

46
#: ../auth-dialog/main.c:175
47
#, c-format
48
msgid "Authenticate VPN %s"
49
msgstr "VPN-hitelesítés: %s"
50

51
#: ../auth-dialog/main.c:182 ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:13
52 53
msgid "Password:"
msgstr "Jelszó:"
54

55
#: ../auth-dialog/main.c:189
56 57 58
msgid "Certificate password:"
msgstr "Tanúsítvány jelszava:"

59
#: ../auth-dialog/main.c:196
60 61 62
msgid "HTTP proxy password:"
msgstr "HTTP proxy jelszó:"

63
#: ../auth-dialog/main.c:234
64 65 66
msgid "Authenticate VPN"
msgstr "VPN azonosítás"

67
#: ../auth-dialog/main.c:243
68 69
msgid "Certificate pass_word:"
msgstr "Tanúsítvány _jelszava:"
70

71
#: ../auth-dialog/main.c:249
72 73 74
msgid "_HTTP proxy password:"
msgstr "_HTTP proxy jelszó:"

75
#: ../auth-dialog/main.c:516
76
#, c-format
77 78
msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network “%s”."
msgstr "Hitelesítenie kell magát a(z) „%s” virtuális magánhálózat eléréséhez."
79

80
#: ../properties/import-export.c:181
81 82 83
#, c-format
msgid "option %s expects between %u and %u argument"
msgid_plural "option %s expects between %u and %u arguments"
84 85
msgstr[0] "a(z) %s beállítás %u és %u közti számú argumentumot vár"
msgstr[1] "a(z) %s beállítás %u és %u közti számú argumentumot vár"
86

87
#: ../properties/import-export.c:186
88 89
#, c-format
msgid "option %s expects no arguments"
90
msgstr "a(z) %s beállítás nem vár argumentumot"
91

92
#: ../properties/import-export.c:188
93 94 95
#, c-format
msgid "option %s expects exactly one argument"
msgid_plural "option %s expects exactly %u arguments"
96 97
msgstr[0] "a(z) %s beállítás pontosan egy argumentumot vár"
msgstr[1] "a(z) %s beállítás pontosan %u argumentumot vár"
98

99
#: ../properties/import-export.c:217
100
#, c-format
101
msgid "argument %s of “%s” can not be empty"
102
msgstr "a(z) „%2$s” %1$s argumentuma nem lehet üres"
103

104
#: ../properties/import-export.c:219
105
#, c-format
106
msgid "argument of “%s” can not be empty"
107
msgstr "a(z) „%s” argumentuma nem lehet üres"
108

109
#: ../properties/import-export.c:235
110
#, c-format
111
msgid "argument %s of “%s” must be UTF-8 encoded"
112
msgstr "a(z) „%2$s” %1$s argumentuma UTF-8 kódolású kell legyen"
113

114
#: ../properties/import-export.c:237
115
#, c-format
116
msgid "argument of “%s” must be UTF-8 encoded"
117
msgstr "a(z) „%s” argumentuma UTF-8 kódolású kell legyen"
118

119
#: ../properties/import-export.c:261
120
#, c-format
121
msgid "invalid %uth argument to “%s” where number expected"
122 123 124 125
msgstr "a(z) „%2$s” %1$u. argumentuma érvénytelen, a várttal szemben nem szám"

#. we don't support these special destinations, as they currently cannot be expressed
#. * in a connection.
126
#: ../properties/import-export.c:302
127
#, c-format
128
msgid "unsupported %uth argument %s to “%s”"
129 130 131
msgstr "a(z) %1$u. „%2$s” argumentum nem támogatott ehhez: „%3$s”"

#. we also don't support specifing a FQDN.
132
#: ../properties/import-export.c:320
133 134
#, c-format
msgid ""
135
"unsupported %uth argument to “%s” which looks like a FQDN but only IPv4 "
136 137 138 139
"address supported"
msgstr ""
"a(z) „%2$s” %1$u. argumentuma nem támogatott, FQDN-nek néz ki, de csak IPv4 "
"címek támogatottak"
140

141
#: ../properties/import-export.c:327
142
#, c-format
143
msgid "invalid %uth argument to “%s” where IPv4 address expected"
144
msgstr ""
145
"a(z) „%2$s” %1$u. argumentuma érvénytelen, a várttal szemben nem IPv4 cím"
146

147
#: ../properties/import-export.c:352
148
#, c-format
149
msgid "invalid %uth key-direction argument to “%s”"
150
msgstr "a(z) „%2$s” %1$u. kulcsirány argumentuma érvénytelen"
151

152
#: ../properties/import-export.c:366
153
#, c-format
154
msgid "invalid %uth argument to “%s”"
155
msgstr "a(z) „%2$s” %1$u. argumentuma érvénytelen"
156

157
#: ../properties/import-export.c:481
158 159 160 161
#, c-format
msgid "unterminated %s at position %lld"
msgstr "befejezetlen %s a következő pozícióban: %lld"

162
#: ../properties/import-export.c:482
163 164 165
msgid "double quote"
msgstr "dupla idézőjel"

166
#: ../properties/import-export.c:482
167 168 169
msgid "single quote"
msgstr "egyszeres idézőjel"

170
#: ../properties/import-export.c:498
171 172 173 174
#, c-format
msgid "trailing escaping backslash at position %lld"
msgstr "záró escape-elő visszaper a következő pozícióban: %lld"

175
#: ../properties/import-export.c:628
176 177 178 179
#, c-format
msgid "unable to read HTTP proxy auth file"
msgstr "nem olvasható a HTTP proxy hitelesítési fájlja"

180
#: ../properties/import-export.c:646
181 182 183 184 185
#, c-format
msgid "cannot read user/password from HTTP proxy auth file"
msgstr ""
"nem olvasható a felhasználónév/jelszó a HTTP proxy hitelesítési fájljából"

186
#: ../properties/import-export.c:654
187 188 189 190 191 192
#, c-format
msgid "user/password from HTTP proxy auth file must be UTF-8 encoded"
msgstr ""
"a felhasználónév/jelszó a HTTP proxy hitelesítési fájljából UTF-8 kódolású "
"kell legyen"

193
#: ../properties/import-export.c:716
194
#, c-format
195
msgid "“%s” is not a directory"
196 197
msgstr "„%s” nem egy könyvtár"

198
#: ../properties/import-export.c:724
199
#, c-format
200
msgid "cannot create “%s” directory"
201 202
msgstr "nem hozható létre „%s” könyvtár"

203
#: ../properties/import-export.c:744
204 205 206 207
#, c-format
msgid "cannot write <%s> blob from line %ld to file (%s)"
msgstr "nem írható <%s> blob a(z) %ld. sorból a fájlba (%s)"

208
#: ../properties/import-export.c:761
209
#, c-format
210 211
msgid "cannot write <%s> blob from line %ld to file “%s”"
msgstr "nem írható <%s> blob a(z) %ld. sorból a fájlba (%s)"
212

213
#: ../properties/import-export.c:930
214 215 216 217
#, c-format
msgid "unsupported mtu-disc argument"
msgstr "nem támogatott mtu-disc argumentum"

218
#: ../properties/import-export.c:941 ../properties/import-export.c:1328
219 220 221 222
#, c-format
msgid "invalid option"
msgstr "érvénytelen kapcsoló"

223
#: ../properties/import-export.c:991
224 225 226 227
#, c-format
msgid "unsupported comp-lzo argument"
msgstr "nem támogatott comp-lzo argumentum"

228
#: ../properties/import-export.c:1089
229 230 231 232
#, c-format
msgid "remote cannot contain space"
msgstr "a távoli nem tartalmazhat szóközt"

233
#: ../properties/import-export.c:1093
234 235 236 237
#, c-format
msgid "remote cannot contain comma"
msgstr "a távoli nem tartalmazhat vesszőt"

238
#: ../properties/import-export.c:1104
239
#, c-format
240 241
msgid "remote expects protocol type like “udp” or “tcp”"
msgstr "a távoli protokolltípust vár, mint az „udp” vagy a „tcp”"
242

243
#: ../properties/import-export.c:1312
244 245 246 247
#, c-format
msgid "invalid verify-x509-name type"
msgstr "érvénytelen verify-x509-name típus"

248
#: ../properties/import-export.c:1456
249 250 251 252
#, c-format
msgid "unsupported blob/xml element"
msgstr "nem támogatott blob/xml elem"

253
#: ../properties/import-export.c:1485
254 255 256 257
#, c-format
msgid "unterminated blob element <%s>"
msgstr "befejezetlen blob elem <%s>"

258
#: ../properties/import-export.c:1541
259 260 261 262
#, c-format
msgid "configuration error: %s (line %ld)"
msgstr "konfigurációs hiba: %s (%ld. sor)"

263
#: ../properties/import-export.c:1542
264 265
msgid "unknown or unsupported option"
msgstr "ismeretlen vagy nem támogatott beállítás"
266

267
#: ../properties/import-export.c:1557
268
msgid "The file to import wasn’t a valid OpenVPN client configuration"
269 270
msgstr "Az importálandó fájl nem volt érvényes OpenVPN kliensbeállítás"

271
#: ../properties/import-export.c:1565
272
msgid "The file to import wasn’t a valid OpenVPN configure (no remote)"
273
msgstr ""
274
"Az importálandó fájl nem volt érvényes OpenVPN beállítás (nincs távoli)"
275

276
#: ../properties/import-export.c:1797
277 278
msgid "missing path argument"
msgstr "hiányzó útvonal argumentum"
279

280
#: ../properties/import-export.c:1807
281 282 283
msgid "connection is not a valid OpenVPN connection"
msgstr "a kapcsolat nem egy érvényes OpenVPN kapcsolat"

284
#: ../properties/import-export.c:1816
285 286 287
msgid "connection was incomplete (missing gateway)"
msgstr "a kapcsolat nem volt teljes (hiányzó átjáró)"

288
#: ../properties/import-export.c:2157
289 290 291 292
#, c-format
msgid "failed to write file: %s"
msgstr "a fájl írása meghiúsult: %s"

293
#: ../properties/nm-openvpn-editor-plugin.c:44
294 295 296
msgid "OpenVPN"
msgstr "OpenVPN"

297
#: ../properties/nm-openvpn-editor-plugin.c:45
298 299 300
msgid "Compatible with the OpenVPN server."
msgstr "Kompatibilis az OpenVPN kiszolgálóval."

301 302 303 304
#: ../properties/nm-openvpn-editor-plugin.c:81
msgid "unknown OpenVPN file extension"
msgstr "ismeretlen OpenVPN fájlkiterjesztés"

305
#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:278
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
msgid "Choose an OpenVPN static key…"
msgstr "Válassza ki az OpenVPN statikus kulcsát…"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:296 ../properties/nm-openvpn-editor.c:908
#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1669
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:1
msgid "None"
msgstr "Nincs"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:680
msgid "OpenVPN Static Keys (*.key)"
msgstr "OpenVPN statikus kulcsok (*.key)"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:829 ../properties/nm-openvpn-editor.c:925
msgid "Default"
msgstr "Alapértelmezett"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:909
msgid "RSA MD-4"
msgstr "RSA MD-4"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:910
msgid "MD-5"
msgstr "MD-5"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:911
msgid "SHA-1"
msgstr "SHA-1"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:912
msgid "SHA-224"
msgstr "SHA-224"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:913
msgid "SHA-256"
msgstr "SHA-256"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:914
msgid "SHA-384"
msgstr "SHA-384"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:915
msgid "SHA-512"
msgstr "SHA-512"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:916
msgid "RIPEMD-160"
msgstr "RIPEMD-160"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:970
msgid "Don’t verify certificate identification"
msgstr "Ne ellenőrizze a tanúsítvány személyazonosságát"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:976
msgid "Verify whole subject exactly"
msgstr "Pontosan ellenőrizze a teljes alanyt"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:982
msgid "Verify name exactly"
msgstr "Pontosan ellenőrizze a nevet"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:988
msgid "Verify name by prefix"
msgstr "Ellenőrizze a nevet prefix szerint"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:994
msgid "Verify subject partially (legacy mode, strongly discouraged)"
msgstr ""
"Részlegesen ellenőrizze az alanyt (örökölt mód, határozottan nem ajánlott)"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1108
#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1179
msgid "Server"
msgstr "Kiszolgáló"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1113
#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1184
msgid "Client"
msgstr "Kliens"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1476
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:35
msgid "Not required"
msgstr "Nem szükséges"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1478
msgid "HTTP"
msgstr "HTTP"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1480
msgid "SOCKS"
msgstr "SOCKS"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1598
msgid "TUN"
msgstr "TUN"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1600
msgid "TAP"
msgstr "TAP"

#. interface name is max 15 chars
#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1607
msgid "(automatic)"
msgstr "(automatikus)"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1730
msgid "ping-exit"
msgstr "ping-exit"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1732
msgid "ping-restart"
msgstr "ping-restart"

#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:2365
421 422 423
msgid "Certificates (TLS)"
msgstr "Tanúsítványok (TLS)"

424
#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:2376
425 426 427
msgid "Password"
msgstr "Jelszó"

428
#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:2389
429 430 431
msgid "Password with Certificates (TLS)"
msgstr "Jelszó tanúsítványokkal (TLS)"

432
#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:2401
433 434 435
msgid "Static Key"
msgstr "Statikus kulcs"

436
#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:2555
437 438 439
msgid "could not create openvpn object"
msgstr "nem sikerült létrehozni az openvpn objektumot"

440
#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:2572
441 442 443
msgid "could not load UI widget"
msgstr "nem sikerült betölteni az UI felületi elemet"

444
#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:794
445 446 447 448
#, c-format
msgid "object class '%s' has no property named '%s'"
msgstr "a(z) „%s” objektumosztálynak nincs „%s” nevű tulajdonsága"

449
#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:801
450 451 452 453
#, c-format
msgid "property '%s' of object class '%s' is not writable"
msgstr "„%2$s” osztály „%1$s” tulajdonsága nem írható"

454
#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:808
455 456 457 458 459 460 461
#, c-format
msgid ""
"construct property \"%s\" for object '%s' can't be set after construction"
msgstr ""
"„%2$s” objektum „%1$s” konstuktortulajdonsága nem állítható be a létrehozás "
"után"

462
#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:816
463 464 465 466
#, c-format
msgid "'%s::%s' is not a valid property name; '%s' is not a GObject subtype"
msgstr "„%s::%s” nem érvényes tulajdonságnév, „%s” nem egy GObject résztípus"

467
#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:825
468 469 470 471 472
#, c-format
msgid "unable to set property '%s' of type '%s' from value of type '%s'"
msgstr ""
"nem állítható be „%2$s” típusú „%1$s” tulajdonság „%3$s” típusú értékre"

473
#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:836
474 475 476 477 478 479 480 481
#, c-format
msgid ""
"value \"%s\" of type '%s' is invalid or out of range for property '%s' of "
"type '%s'"
msgstr ""
"a(z) „%2$s” típusú „%1$s” érték érvénytelen vagy kívül esik a tartományon "
"„%4$s” típusú „%3$s” tulajdonsághoz"

482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
#: ../shared/nm-utils/nm-vpn-plugin-utils.c:80
#, c-format
msgid "missing plugin file \"%s\""
msgstr "hiányzó bővítményfájl: „%s”"

#: ../shared/nm-utils/nm-vpn-plugin-utils.c:86
#, c-format
msgid "cannot load editor plugin: %s"
msgstr "nem tölthető be a szerkesztőbővítmény: %s"

#: ../shared/nm-utils/nm-vpn-plugin-utils.c:95
#, c-format
msgid "cannot load factory %s from plugin: %s"
msgstr "nem tölthető be a(z) %s factory a bővítményből: %s"

#: ../shared/nm-utils/nm-vpn-plugin-utils.c:121
msgid "unknown error creating editor instance"
msgstr "ismeretlen hiba a szerkesztőpéldány létrehozásakor"

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525
#: ../shared/utils.c:159
#, c-format
msgid "invalid delimiter character '%c'"
msgstr "érvénytelen határoló karakter: „%c”"

#: ../shared/utils.c:166
#, c-format
msgid "invalid non-utf-8 character"
msgstr "érvénytelen nem utf-8 karakter"

#: ../shared/utils.c:194
#, c-format
msgid "empty host"
msgstr "üres gépnév"

#: ../shared/utils.c:204
#, c-format
msgid "invalid port"
msgstr "érvénytelen port"

#: ../shared/utils.c:215
#, c-format
msgid "invalid protocol"
msgstr "érvénytelen protokoll"

526
#: ../src/nm-openvpn-service.c:437
527
#, c-format
528
msgid "invalid address “%s”"
529 530
msgstr "érvénytelen cím: „%s”"

531
#: ../src/nm-openvpn-service.c:449
532
#, c-format
533
msgid "invalid integer property “%s” or out of range [%d -> %d]"
534 535 536 537
msgstr ""
"érvénytelen, vagy a(z) %2$d…%3$d tartományon kívüli egész érték: „%1$s”"

#. Translators: keep "yes" and "no" untranslated!
538
#: ../src/nm-openvpn-service.c:460
539
#, c-format
540
msgid "invalid boolean property “%s” (not yes or no)"
541 542
msgstr "érvénytelen logikai érték: „%s” (érvényes értékek: yes, no)"

543
#: ../src/nm-openvpn-service.c:467
544
#, c-format
545
msgid "unhandled property “%s” type %s"
546 547
msgstr "kezeletlen %2$s típusú érték: „%1$s”"

548
#: ../src/nm-openvpn-service.c:478
549
#, c-format
550
msgid "property “%s” invalid or not supported"
551 552
msgstr "érvénytelen vagy nem támogatott érték: „%s”"

553
#: ../src/nm-openvpn-service.c:494
554 555 556
msgid "No VPN configuration options."
msgstr "Nincsenek VPN-beállítások."

557
#: ../src/nm-openvpn-service.c:933
558 559 560
msgid "A username is required."
msgstr "Felhasználónév szükséges."

561
#: ../src/nm-openvpn-service.c:937
562 563 564
msgid "A password is required."
msgstr "Jelszó szükséges."

565
#: ../src/nm-openvpn-service.c:940
566 567 568
msgid "A username and password are required."
msgstr "Felhasználónév és jelszó szükséges."

569
#: ../src/nm-openvpn-service.c:962
570 571 572
msgid "A private key password is required."
msgstr "Személyes kulcs jelszava szükséges."

573
#: ../src/nm-openvpn-service.c:975
574 575 576
msgid "An HTTP Proxy username is required."
msgstr "HTTP proxy felhasználónév szükséges."

577
#: ../src/nm-openvpn-service.c:979
578 579 580
msgid "An HTTP Proxy password is required."
msgstr "HTTP proxy jelszó szükséges."

581
#: ../src/nm-openvpn-service.c:982
582 583 584
msgid "An HTTP Proxy username and password are required."
msgstr "HTTP proxy felhasználónév és jelszó szükséges."

585 586
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1348 ../src/nm-openvpn-service.c:2096
#: ../src/nm-openvpn-service.c:2131
587 588 589 590 591 592 593
msgid ""
"Could not process the request because the VPN connection settings were "
"invalid."
msgstr ""
"A kérés feldolgozása sikertelen, mivel a VPN-kapcsolat beállításai "
"érvénytelenek."

594
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1357 ../src/nm-openvpn-service.c:2105
595 596 597
msgid "Invalid connection type."
msgstr "Érvénytelen kapcsolattípus."

598
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1375
599 600 601
msgid "Could not find the openvpn binary."
msgstr "Nem található az openvpn program."

602
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1385
603 604 605
msgid "Invalid HMAC auth."
msgstr "Érvénytelen HMAC azonosítás."

606
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1434
607
#, c-format
608
msgid "Invalid port number “%s”."
609 610
msgstr "Érvénytelen portszám: „%s”."

611
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1454
612
#, c-format
613
msgid "Invalid proto “%s”."
614 615
msgstr "Érvénytelen prototípus: „%s”."

616
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1493
617
#, c-format
618
msgid "Invalid proxy type “%s”."
619 620
msgstr "Érvénytelen proxytípus: „%s”."

621
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1539
622
#, c-format
623
msgid "Invalid ping duration “%s”."
624 625
msgstr "Érvénytelen ping hossz: „%s”."

626
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1552
627
#, c-format
628
msgid "Invalid ping-exit duration “%s”."
629 630
msgstr "Érvénytelen ping-exit hossz: „%s”."

631
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1565
632
#, c-format
633
msgid "Invalid ping-restart duration “%s”."
634 635
msgstr "Érvénytelen ping-restart hossz: „%s”."

636 637 638 639 640 641
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1578
#, c-format
msgid "Invalid connect timeout “%s”."
msgstr "Érvénytelen kapcsolódási időkorlát: „%s”."

#: ../src/nm-openvpn-service.c:1603
642
#, c-format
643
msgid "Invalid max-routes argument “%s”."
644 645
msgstr "Érvénytelen max-routes argumentum: „%s”."

646
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1647
647
#, c-format
648
msgid "Invalid keysize “%s”."
649 650
msgstr "Érvénytelen kulcsméret: „%s”."

651
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1699
652 653 654 655
#, c-format
msgid "Invalid configuration with tls-remote and verify-x509-name."
msgstr "Érvénytelen beállítás a tls-remote és verify-x509-name használaávalt."

656
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1712
657 658 659 660
#, c-format
msgid "Invalid verify-x509-name."
msgstr "Érvénytelen verify-x509-name."

661
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1735
662
#, c-format
663
msgid "Invalid reneg seconds “%s”."
664 665
msgstr "Érvénytelen reneg másodperc érték: „%s”."

666
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1765
667
#, c-format
668
msgid "Invalid TUN MTU size “%s”."
669 670
msgstr "Érvénytelen TUN MTU érték: „%s”."

671
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1778
672
#, c-format
673
msgid "Invalid fragment size “%s”."
674 675
msgstr "Érvénytelen töredékméret: „%s”."

676
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1875
677
#, c-format
678
msgid "Unknown connection type “%s”."
679 680
msgstr "Ismeretlen kapcsolattípus: „%s”."

681
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1893
682
#, c-format
683
msgid "User “%s” not found, check NM_OPENVPN_USER."
684 685
msgstr "„%s” felhasználó nem található, ellenőrizze az NM_OPENVPN_USER-t."

686
#: ../src/nm-openvpn-service.c:1905
687
#, c-format
688
msgid "Group “%s” not found, check NM_OPENVPN_GROUP."
689 690
msgstr "„%s” csoport nem található, ellenőrizze az NM_OPENVPN_GROUP-ot."

691
#: ../src/nm-openvpn-service.c:2144
692 693 694
msgid "Unhandled pending authentication."
msgstr "Nem kezelt függő hitelesítés."

695
#: ../src/nm-openvpn-service.c:2262
696
msgid "Don’t quit when VPN connection terminates"
697 698
msgstr "Ne lépjen ki, ha a VPN kapcsolat megszakad"

699
#: ../src/nm-openvpn-service.c:2263
700 701 702 703 704
msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
msgstr ""
"Részletes hibakeresési naplózás engedélyezése (jelszavak is  a naplóba "
"kerülhetnek)"

705
#: ../src/nm-openvpn-service.c:2264
706 707 708
msgid "D-Bus name to use for this instance"
msgstr "A példányhoz használandó D-Bus név"

709
#: ../src/nm-openvpn-service.c:2290
710 711 712 713 714
msgid ""
"nm-openvpn-service provides integrated OpenVPN capability to NetworkManager."
msgstr ""
"Az nm-openvpn-service integrált OpenVPN-támogatást nyújt a Hálózatkezelőhöz."

715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:2
msgid "TLS-Auth"
msgstr "TLS-Auth"

#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:3
msgid "TLS-Crypt"
msgstr "TLS-Crypt"

#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:4
msgid "Maybe"
msgstr "Talán"

#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:5
msgid "Yes"
msgstr "Igen"

#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:6
732 733
msgid "General"
msgstr "Általános"
734

735
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:7
736 737 738
msgid "_Gateway:"
msgstr "Á_tjáró:"

739
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:8
740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
msgid ""
"Remote gateway(s), with optional port and protocol (e.g. ovpn.corp.com:1234:"
"tcp). You can specify multiple hosts for redundancy (use commas or spaces as "
"delimiters).\n"
"config: remote"
msgstr ""
"Távoli átjárók opcionálisan port és protokoll megadással (például: ovpn.corp."
"com:1234:tcp). A redundancia érdekében több gépet is meghathat (vesszővel "
"vagy szóközzel elválasztva).\n"
"beállítás: remote"

751
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:10
752 753
msgid "Authentication"
msgstr "Hitelesítés"
754

755 756 757 758
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:11
msgid "CA"
msgstr "CA"

759
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:12
760 761 762 763
msgid "User"
msgstr "Felhasználó"

#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:14
764 765
msgid "User name:"
msgstr "Felhasználónév:"
766

767
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:15
768 769 770 771 772
msgid ""
"Password passed to OpenVPN when prompted for it.\n"
"config: auth-user-pass"
msgstr ""
"Kérés esetén az OpenVPN-nek átadott jelszó.\n"
773
"config: auth-user-pass"
774

775
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:17
776
msgid ""
777 778
"Username passed to OpenVPN when prompted for it. If omitted, use the name of "
"the system user that activates the connection.\n"
779 780
"config: auth-user-pass"
msgstr ""
781 782 783
"Kérés esetén az OpenVPN-nek átadott felhasználónév. Ha hiányzik, akkor "
"használja annak a rendszerfelhasználónak a nevét, aki aktiválja a "
"kapcsolatot.\n"
784
"config: auth-user-pass"
785

786
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:19
787 788 789
msgid "Remote IP Address:"
msgstr "Távoli IP-cím:"

790
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:20
791 792 793
msgid "Local IP Address:"
msgstr "Helyi IP-cím:"

794
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:21
795 796 797
msgid "Key Direction:"
msgstr "Kulcsirány:"

798
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:22
799 800 801
msgid "Static Key:"
msgstr "Statikus kulcs:"

802
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:23
803 804 805 806 807
msgid ""
"Pre-shared file for Static Key encryption mode (non-TLS).\n"
"config: static <file>"
msgstr ""
"Előzetesen megosztott fájl a statikus kulcstitkosítási (nem TLS) módhoz.\n"
808
"config: static <fájl>"
809

810
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:25
811 812 813 814 815 816 817
msgid ""
"IP address of the remote VPN endpoint.\n"
"config: ifconfig <l> <rn>"
msgstr ""
"A távoli VPN végpont IP-címe.\n"
"config: ifconfig <l> <rn>"

818
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:27
819 820 821 822 823 824 825
msgid ""
"IP address of the local VPN endpoint.\n"
"config: ifconfig <l> <rn>"
msgstr ""
"A helyi VPN végpont IP-címe.\n"
"config: ifconfig <l> <rn>"

826
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:29
827 828
msgid ""
"Direction for Static Key encryption mode (non-TLS).\n"
829
"If key direction is used, it must be the opposite of that used on the VPN "
830
"peer. For example, if the peer uses “1”, this connection must use “0”. If "
831 832
"you are unsure what value to use, contact your system administrator.\n"
"config: static <file> [direction]"
833
msgstr ""
834
"Irány a statikus kulcstitkosítási (nem TLS) módhoz.\n"
835
"A kulcsirány használatakor a VPN partneren használttal ellentétesnek kell "
836 837
"lennie. Ha például a partner 1-et használ, akkor a kapcsolatnak 0-t kell. Ha "
"nem biztos benne, hogy melyik értéket kell használnia, keresse meg a "
838
"rendszergazdát.\n"
839
"config: static <fájl> [irány]"
840

841
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:32
842 843 844
msgid "Type:"
msgstr "Típus:"

845
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:33
846 847 848
msgid "Select an authentication mode."
msgstr "Válasszon egy hitelesítési módot."

849
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:34
850
msgid "Ad_vanced…"
851 852
msgstr "S_peciális…"

853
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:36
854 855
msgid "OpenVPN Advanced Options"
msgstr "OpenVPN speciális beállításai"
856

857
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:37
858 859
msgid "Use custom gateway p_ort:"
msgstr "Egyéni átjáró_port használata:"
860

861
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:38
862
msgid ""
863 864
"TCP/UDP port number for peer. (Default value when there is no port for "
"gateway).\n"
865
"config: port"
866
msgstr ""
867 868 869
"Partner TCP/UDP portszáma. (Alapértelmezett érték, ha nincs port az "
"átjáróhoz.)\n"
"config: port"
870

871
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:40
872 873
msgid "Use custom _renegotiation interval:"
msgstr "_Egyéni újratárgyalási időköz használata:"
874

875
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:41
876
msgid ""
877 878
"Renegotiate data channel key after the specified number of seconds.\n"
"config: reneg-sec"
879
msgstr ""
880
"Adatcsatorna kulcsának újratárgyalása a megadott számú másodperc után.\n"
881
"config: reneg-sec"
882

883
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:43
884 885
msgid "Use L_ZO data compression"
msgstr "L_ZO tömörítés használata"
886

887
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:44
888
msgid ""
889 890
"Use fast LZO compression.\n"
"config: comp-lzo"
891
msgstr ""
892
"Gyors LZO tömörítés használata.\n"
893
"config: comp-lzo"
894

895
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:46
896 897 898 899 900 901 902
msgid ""
"Select the LZO data compression mode.\n"
"config: comp-lzo"
msgstr ""
"Válasza ki az LZO adattömörítés módját.\n"
"config: comp-lzo"

903
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:48
904 905
msgid "Use a _TCP connection"
msgstr "T_CP kapcsolat használata"
906

907
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:49
908
msgid ""
909
"Use TCP for communicating with remote host.\n"
910 911
"(This is a default setting only used when no protocol is specified for the "
"gateway.)\n"
912
"config: proto tcp-client | udp"
913
msgstr ""
914
"TCP használata a távoli géppel való kommunikációra.\n"
915 916 917
"(Ez az alapértelmezett beállítás csak akkor kerül felhasználásra, ha nincs "
"protokoll megadva az átjáróhoz.)\n"
"config: proto tcp-client | udp"
918

919
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:52
920 921
msgid "Set virtual _device type:"
msgstr "Virtuális _eszköztípus beállítása:"
922

923
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:53
924 925 926
msgid "Explicitly set virtual device type and name (TUN/TAP)."
msgstr "Virtuális eszköztípus és név explicit beállítása (TUN/TAP)."

927
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:54
928 929 930 931 932 933 934
msgid ""
"Explicitly set virtual device type (TUN/TAP).\n"
"config: dev-type tun | tap"
msgstr ""
"Virtuális eszköztípus explicit beállítása (TUN/TAP).\n"
"beállítás: dev-type tun | tap"

935
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:56
936 937 938
msgid " and _name:"
msgstr " és _név:"

939
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:57
940
msgid ""
941 942
"Use custom name for TUN/TAP virtual device (instead of default “tun” or "
"“tap”).\n"
943
"config: dev <name>"
944
msgstr ""
945 946
"Egyéni név használata a TUN/TAP virtuális eszközhöz (az alapértelmezett "
"„tun” vagy „tap” helyett).\n"
947
"beállítás: dev <név>"
948

949
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:59
950 951
msgid "Use custom tunnel Maximum Transmission _Unit (MTU):"
msgstr "Egyéni _maximális átviteli egység (MTU) használata az alagúthoz:"
952

953
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:60
954
msgid ""
955 956 957
"Take the TUN device MTU to be the specified value and derive the link MTU "
"from it.\n"
"config: tun-mtu"
958
msgstr ""
959 960
"A TUN eszköz MTU-jának beállítása a megadott értékre, és a kapcsolat MTU-"
"jának származtatása ebből.\n"
961
"config: tun-mtu"
962

963
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:62
964 965
msgid "Use custom UDP _fragment size:"
msgstr "Egyéni _UDP-darab méret használata:"
966

967
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:63
968
msgid ""
969 970
"Enable internal datagram fragmentation with this maximum size.\n"
"config: fragment"
971
msgstr ""
972
"Belső datagramtördelés engedélyezése ezzel a maximális értékkel.\n"
973
"config: fragment"
974

975
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:65
976 977
msgid "Restrict tunnel TCP Maximum _Segment Size (MSS)"
msgstr "T_CP alagút maximális szegmensméretének (MSS) korlátozása"
978

979
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:66
980
msgid ""
981 982
"Restrict tunnel TCP MSS.\n"
"config: mssfix"
983
msgstr ""
984
"Alagút TCP MSS korlátozása.\n"
985
"config: mssfix"
986

987
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:68
988 989 990
msgid "Rando_mize remote hosts"
msgstr "Távoli gépek _véletlenszerűsítése"

991
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:69
992
msgid ""
993 994 995
"Randomize the order of gateways list (remote) as a kind of basic load-"
"balancing measure.\n"
"config: remote-random"
996
msgstr ""
997 998
"Az átjárók (távoli) listájának véletlenszerűsítése egyszerű "
"terheléskiegyenlítési intézkedésként.\n"
999
"config: remote-random"
1000

1001
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:71
1002 1003 1004
msgid "IPv6 tun link"
msgstr "IPv6 tun kapcsolat"

1005
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:72
1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
msgid ""
"Build a tun link capable of forwarding IPv6 traffic\n"
"config: tun-ipv6"
msgstr ""
"IPv6 forgalom továbbítására képes tun kapcsolat létrehozása\n"
"config: tun-ipv6"

1013
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:74
1014 1015 1016
msgid "Specify _exit or restart ping:"
msgstr "Ping _leállítása vagy újraindítása:"

1017
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:75
1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026
msgid ""
"Exit or restart after n seconds pass without reception of a ping or other "
"packet from remote.\n"
"config: ping-exit | ping-restart <n>"
msgstr ""
"Leállítás vagy újraindítás, ha eltelt n másodperc ping vagy más csomag "
"fogadása óta a távoli féltől.\n"
"beállítás: ping-exit | ping-restart <n>"

1027
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:77
1028 1029 1030
msgid "Specify pin_g interval:"
msgstr "Adja meg a pin_g időközét:"

1031
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:78
1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040
msgid ""
"Ping remote over the TCP/UDP control channel if no packets have been sent "
"for at least n seconds.\n"
"config: ping <n>"
msgstr ""
"Távoli pingelése a TCP/UDP vezérlőcsatornán, ha legalább n másodpercig nem "
"került csomag küldésre.\n"
"beállítás: ping <n>"

1041
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:80
1042 1043 1044
msgid "Accept authenticated packets from any address (F_loat)"
msgstr "_Hitelesített csomagok elfogadása bármely címről (float)"

1045
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:81
1046 1047
msgid ""
"Allow remote peer to change its IP address and/or port number, such as due "
1048 1049 1050 1051 1052
"to DHCP (this is the default if --remote is not used). --float when "
"specified with --remote allows an OpenVPN session to initially connect to a "
"peer at a known address, however if packets arrive from a new address and "
"pass all authentication tests, the new address will take control of the "
"session. This is useful when you are connecting to a peer which holds a "
1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074
"dynamic address such as a dial-in user or DHCP client.\n"
"\n"
"Essentially, --float tells OpenVPN to accept authenticated packets from any "
"address, not only the address which was specified in the --remote option.\n"
"\n"
"config: float"
msgstr ""
"A távoli partner megváltoztathatja az IP-címét és/vagy portszámát, például "
"DHCP miatt (ez az alapértelmezett, ha a --remote nincs megadva). A --float a "
"--remote kapcsolóval együtt lehetővé teszi az OpenVPN munkamenetnek, hogy "
"kapcsolódjon egy ismert című partnerhez, ha azonban egy új címről érkeznek "
"csomagok, és megfelelnek a hitelesítési teszteken, az új cím átveszi a "
"munkamenet irányítását. Ez akkor hasznos, ha dinamikus című partnerhez "
"kapcsolódik, például betárcsázós kapcsolaton elérhető vagy DHCP klienst "
"használó felhasználóhoz.\n"
"\n"
"Lényegében a --float megadja az OpenVPN-nek, hogy fogadja el a hitelesített "
"csomagokat tetszőleges címről, ne csak a --remote kapcsolóval megadott "
"címről.\n"
"\n"
"config: float"

1075
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:86
1076 1077 1078
msgid "Specify max routes:"
msgstr "Útvonalak legnagyobb számának megadása:"

1079
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:87
1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086
msgid ""
"Specify the maximum number of routes the server is allowed to specify.\n"
"config: max-routes <n>"
msgstr ""
"Adja meg a kiszolgáló által megadható útvonalak legnagyobb számát.\n"
"beállítás: max-routes <n>"

1087
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:89
1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094
msgid ""
"Encrypt packets with cipher algorithm. The default is BF-CBC (Blowfish in "
"Cipher Block Chaining mode).\n"
"config: cipher"
msgstr ""
"Csomagok titkosítása ezzel az algoritmussal. Az alapértelmezett a BF-CBC "
"(Blowfish Cipher Block Chaining módban).\n"
1095
"config: cipher"
1096

1097
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:91
1098 1099 1100
msgid "Use custom _size of cipher key:"
msgstr "Egyéni _méretű titkosítókulcs használata:"

1101
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:92
1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108
msgid ""
"Set cipher key size to a custom value. If unspecified, it defaults to cipher-"
"specific size.\n"
"config: keysize <n>"
msgstr ""
"A titkosítókulcs méretének egyéni értékre állítása. Ha nincs megadva, a "
"titkosítóra jellemző méretre áll be.\n"
1109
"config: keysize <n>"
1110

1111
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:94
1112
msgid ""
1113 1114 1115
"Authenticate packets with HMAC using message digest algorithm. The default "
"is SHA1.\n"
"config: auth"
1116
msgstr ""
1117 1118
"Csomagok hitelesítése HMAC-cal ezen üzenetkivonatolási algoritmus "
"használatával. Az alapértelmezés az SHA1.\n"
1119
"config: auth"
1120

1121
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:96
1122 1123
msgid "Ci_pher:"
msgstr "_Rejtjelzés:"
1124

1125
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:97
1126 1127 1128
msgid "_HMAC Authentication:"
msgstr "_HMAC hitelesítés:"

1129
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:98
1130 1131
msgid "Security"
msgstr "Biztonság"
1132

1133
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:99
1134 1135
msgid "_Subject Match:"
msgstr "_Alany egyezik:"
1136

1137
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:100
1138
msgid ""
1139 1140 1141 1142
"Subject or Common Name to verify server certificate information against.\n"
"\n"
"config: verify-x509-name subject-or-name [mode]\n"
"config (legacy mode): tls-remote subject-or-name"
1143
msgstr ""
1144 1145 1146 1147
"Alany vagy ismert név a kiszolgálótanúsítvány információk ellenőrzéséhez.\n"
"\n"
"beállítás: verify-x509-name alany-vagy-név [mód]\n"
"beállítás (örökölt mód): tls-remote alany-vagy-név"
1148

1149
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:104
1150 1151 1152
msgid "Server _Certificate Check:"
msgstr "Kiszolgáló_tanúsítvány ellenőrzése:"

1153
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:105
1154
msgid ""
1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162
"Verify server certificate identification.\n"
"\n"
"When enabled, connection will only succeed if the server certificate matches "
"some expected properties.\n"
"Matching can either apply to the whole certificate subject (all the "
"fields),\n"
"or just the Common Name (CN field).\n"
"\n"
1163 1164 1165
"The legacy option tls-remote is deprecated and removed from OpenVPN 2.4 and "
"newer. Do not use it anymore.\n"
"\n"
1166 1167
"config: verify-x509-name subject-or-name [mode]\n"
"config (legacy mode): tls-remote subject-or-name"
1168
msgstr ""
1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175
"A kiszolgálótanúsítvány személyazonosságának ellenőrzése.\n"
"\n"
"Ha engedélyezett, akkor a kapcsolat csak akkor lesz sikeres, ha a "
"kiszolgálótanúsítvány egyezik néhány várt tulajdonsággal.\n"
"Az egyezés vonatkozhat a teljes tanúsítvány alanyára (minden mezőre),\n"
"vagy csak az ismert névre (CN mező).\n"
"\n"
1176 1177 1178
"Az örökölt tls-remote beállítás elavult, és eltávolításra került\n"
"az OpenVPN 2.4 és újabb verzióiból. Ne használja többé.\n"
"\n"
1179 1180
"beállítás: verify-x509-name alany-vagy-név [mód]\n"
"beállítás (örökölt mód): tls-remote alany-vagy-név"
1181

1182
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:115
1183 1184
msgid "_Verify peer (server) certificate usage signature"
msgstr "_Partner (kiszolgáló) tanúsítványhasználati aláírásának ellenőrzése"
1185

1186
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:116
1187
msgid ""
1188 1189
"Require that peer certificate was signed with an explicit key usage and "
"extended key usage based on RFC3280 TLS rules."
1190
msgstr ""
1191 1192
"A partnertanúsítvány explicit kulcshasználattal és az RFC3280 TLS szabályai "
"alapján bővített kulcshasználattal való aláírásának megkövetelése."
1193

1194
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:117
1195 1196 1197
msgid "_Remote peer certificate TLS type:"
msgstr "_Távoli partner tanúsítványának TLS típusa:"

1198
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:118
1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205
msgid ""
"Require that peer certificate was signed with an explicit key usage and "
"extended key usage based on RFC3280 TLS rules.\n"
"config: remote-cert-tls client|server"
msgstr ""
"A partnertanúsítvány explicit kulcshasználattal és az RFC3280 TLS szabályai "
"alapján bővített kulcshasználattal való aláírásának megkövetelése.\n"
1206
"config: remote-cert-tls client|server"
1207

1208
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:120
1209 1210 1211 1212
msgid "_Verify peer (server) certificate nsCertType designation"
msgstr ""
"_Partner (kiszolgáló) tanúsítvány nsCertType meghatározásának ellenőrzése"

1213
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:121
1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220
msgid ""
"Require that peer certificate was signed with an explicit nsCertType "
"designation."
msgstr ""
"A partnertanúsítvány explicit nsCertType meghatározással való aláírásának "
"megkövetelése."

1221
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:122
1222 1223 1224
msgid "_Remote peer certificate nsCert designation:"
msgstr "_Távoli partner tanúsítványának nsCert meghatározása:"

1225
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:123
1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234
msgid ""
"Require that peer certificate was signed with an explicit nsCertType "
"designation.\n"
"config: ns-cert-type client|server"
msgstr ""
"A partnertanúsítvány explicit nsCertType meghatározással való aláírásának "
"megkövetelése.\n"
"config: ns-cert-type client|server"

1235
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:125
1236 1237 1238
msgid "Key _Direction:"
msgstr "_Kulcsirány:"

1239 1240 1241 1242 1243
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:126
#| msgid ""
#| "Add an additional layer of HMAC authentication on top of the TLS control "
#| "channel to protect against DoS attacks.\n"
#| "config: tls-auth <file> [direction]"
1244
msgid ""
1245
"Add an additional layer of HMAC authentication on top of the TLS control "
1246 1247 1248
"channel to protect against DoS attacks. In case of TLS-Crypt mode, the "
"control channel is also encrypted.\n"
"config: tls-auth <file> [direction] | tls-crypt <file>"
1249
msgstr ""
1250
"Újabb HMAC hitelesítési réteg hozzáadása a TLS vezérlőcsatornához a DoS "
1251 1252 1253
"támadások elleni védekezéshez. A TLS-Crypt mód esetén a vezérlőcsatorna is "
"titkosított.\n"
"config: tls-auth <fájl> [irány] | tls-crypt <fájl>"
1254

1255
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:128
1256 1257
msgid ""
"Direction parameter for static key mode.\n"
1258
"If key direction is used, it must be the opposite of that used on the VPN "
1259
"peer. For example, if the peer uses “1”, this connection must use “0”. If "
1260
"you are unsure what value to use, contact your system administrator.\n"
1261 1262
"config: tls-auth <file> [direction]"
msgstr ""
1263
"Irányparaméter a statikus kulcs módhoz.\n"
1264 1265 1266 1267
"A kulcsirány használatakor a VPN partneren használttal ellentétesnek kell "
"lennie. Ha például a partner 1-et használ, akkor a kapcsolatnak 0-t kell. Ha "
"nem biztos benne, hogy melyik értéket kell használnia, keresse meg a "
"rendszergazdát.\n"
1268
"config: tls-auth <fájl> [irány]"
1269

1270
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:131
1271 1272
msgid "Key _File:"
msgstr "Kulcs_fájl:"
1273

1274 1275 1276 1277
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:132
#| msgid "Mode"
msgid "Mode:"
msgstr "Mód:"
1278

1279
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:133
1280 1281 1282
msgid "Add an additional layer of encryption or HMAC authentication."
msgstr "További titkosítási réteg vagy HMAC hitelesítés hozzáadása."

1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:134
#| msgid "Certificate password:"
msgid "Extra Certificates:"
msgstr "További tanúsítványok:"

#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:135
msgid ""
"Specify a file containing one or more PEM certs (concatenated together) that "
"complete the local certificate chain.\n"
"config: extra-certs <file>"
msgstr ""
"Adjon meg egy PEM tanúsítványokat (akár összefűzve) tartalmazó a helyi "
"tanúsítványláncot kiegészítő fájlt.\n"
"config: extra-certs <fájl>"

#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:137
1299 1300 1301
msgid "Additional TLS authentication or encryption"
msgstr "További TLS hitelesítés vagy titkosítás"

1302
#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:138
1303 1304
msgid "TLS Authentication"
msgstr "TLS hitelesítés"
1305

Michael Biebl's avatar