Commit c0742d82 authored by Tobias Grimm's avatar Tobias Grimm

Fixed hint about vdr config in debconf templates

parent 5b31c54c
......@@ -15,10 +15,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vdr\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vdr@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-04 22:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-31 22:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-15 11:10+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <provoz@debian.cz>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -68,11 +69,16 @@ msgstr "Vytvo
#. Type: boolean
#. Description
#: ../vdr.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
#| "You can either create this directory now, or change this behavior later "
#| "by modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
msgid ""
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
"You can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. You "
"can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the config file /etc/vdr/conf.d/00-vdr.conf."
msgstr ""
"Implicitn je VDR nastaveno pro ukldn nahrvek do /var/lib/video. "
"Tento adres se nyn me vytvoit automaticky. Jeho umstn mete "
"pozdji upravit zmnou promnn VIDEO_DIR v souboru /etc/default/vdr."
"Implicitn je VDR nastaveno pro ukldn nahrvek do /var/lib/video. Tento "
"adres se nyn me vytvoit automaticky. Jeho umstn mete pozdji "
"upravit zmnou promnn VIDEO_DIR v souboru /etc/default/vdr."
......@@ -7,10 +7,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vdr\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vdr@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-04 22:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-31 22:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-08 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -48,8 +49,8 @@ msgid ""
"have to change this file depending on your setup."
msgstr ""
"VDR skal kende din DVB-korttype for at fungere korrekt. Filen channels.conf "
"vil med dine valg blive installeret i /var/lib/vdr. Du skal måske ændre denne "
"fil afhængig af din opsætning."
"vil med dine valg blive installeret i /var/lib/vdr. Du skal måske ændre "
"denne fil afhængig af din opsætning."
#. Type: boolean
#. Description
......@@ -60,12 +61,16 @@ msgstr "Opret /var/lib/video?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../vdr.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
#| "You can either create this directory now, or change this behavior later "
#| "by modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
msgid ""
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
"You can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. You "
"can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the config file /etc/vdr/conf.d/00-vdr.conf."
msgstr ""
"Som standard er VDR konfigureret til at bruge /var/lib/video til at gemme "
"optagelser. Du kan enten oprette denne mappe nu, eller ændre denne opførsel "
"senere ved at ændre variablen VIDEO_DIR i /etc/default/vdr."
......@@ -15,10 +15,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: de\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vdr@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-04 22:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-31 22:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-09-27 16:00+0200\n"
"Last-Translator: Jens Nachtigall <nachtigall@web.de>\n"
"Language-Team: German <debian-l10n-german@lists.debian.org>\n"
"Language: de\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -72,11 +73,11 @@ msgstr "Soll /var/lib/video erstellt werden?"
#. Description
#: ../vdr.templates:2001
msgid ""
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
"You can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. You "
"can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the config file /etc/vdr/conf.d/00-vdr.conf."
msgstr ""
"Standardmäßig ist VDR so konfiguriert, dass Aufnahmen in /var/lib/video "
"gespeichert werden. Sie können dieses Verzeichnis entweder jetzt erstellen, "
"oder diese Konfiguration später ändern, indem Sie die Variable VIDEO_DIR in /"
"etc/default/vdr anpassen."
"oder diese Konfiguration später ändern, indem Sie die Config-Datei "
"/etc/vdr/conf.d/00-vdr.conf anpassen."
......@@ -33,10 +33,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vdr 1.6.0-8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vdr@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-04 22:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-31 22:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-26 19:29+0200\n"
"Last-Translator: Fernando González de Requena <fgrequena@gmail.com>\n"
"Language-Team: Spanish <debian-l10n-spanish@lists.debian.org>\n"
"Language: es\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -75,8 +76,8 @@ msgid ""
"have to change this file depending on your setup."
msgstr ""
"VDR necesita saber el tipo de la tarjeta DVB para funcionar correctamente. "
"Utilizando su selección, se instalará un archivo «channels.conf» en «/var/lib/"
"vdr». Puede que necesite cambiar este archivo dependiendo de su "
"Utilizando su selección, se instalará un archivo «channels.conf» en «/var/"
"lib/vdr». Puede que necesite cambiar este archivo dependiendo de su "
"configuración."
#. Type: boolean
......@@ -88,10 +89,15 @@ msgstr "¿Desea crear «/var/lib/video»?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../vdr.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
#| "You can either create this directory now, or change this behavior later "
#| "by modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
msgid ""
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
"You can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. You "
"can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the config file /etc/vdr/conf.d/00-vdr.conf."
msgstr ""
"VDR se configura por omisión para utilizar «/var/lib/video» para almacenar "
"las grabaciones. Puede crear ahora este directorio, o cambiar más tarde este "
......
......@@ -15,10 +15,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vdr_1.2.6-3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vdr@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-04 22:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-31 22:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-18 10:42+0100\n"
"Last-Translator: Emmanuel le Chevoir <mms@debian.org>\n"
"Language-Team: French <debian-l10n-french@lists.debian.org>\n"
"Language: fr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -71,12 +72,16 @@ msgstr "Cr
#. Type: boolean
#. Description
#: ../vdr.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
#| "You can either create this directory now, or change this behavior later "
#| "by modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
msgid ""
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
"You can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. You "
"can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the config file /etc/vdr/conf.d/00-vdr.conf."
msgstr ""
"Par dfaut, VDR sauvegarde les enregistrements dans le rpertoire /var/lib/"
"video. Vous pouvez changer ce rpertoire en modifiant la variable "
"VIDEO_DIR dans le fichier /etc/default/vdr, ou crer ce rpertoire "
"maintenant."
"video. Vous pouvez changer ce rpertoire en modifiant la variable VIDEO_DIR "
"dans le fichier /etc/default/vdr, ou crer ce rpertoire maintenant."
......@@ -6,10 +6,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vdr\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vdr@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-04 22:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-31 22:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-20 23:07+0100\n"
"Last-Translator: Jacobo Tarrio <jtarrio@debian.org>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -60,10 +61,15 @@ msgstr "¿Crear /var/lib/video?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../vdr.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
#| "You can either create this directory now, or change this behavior later "
#| "by modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
msgid ""
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
"You can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. You "
"can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the config file /etc/vdr/conf.d/00-vdr.conf."
msgstr ""
"Por defecto, VDR está configurado para empregar /var/lib/video para "
"armacenar as gravacións. Pode crear este directorio agora, ou cambiar este "
......
......@@ -7,10 +7,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vdr 1.6.0 italian debconf templates\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vdr@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-04 22:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-31 22:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-28 22:36+0200\n"
"Last-Translator: Luca Monducci <luca.mo@tiscali.it>\n"
"Language-Team: Italian <debian-l10n-italian@lists.debian.org>\n"
"Language: it\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -61,11 +62,16 @@ msgstr "Creare /var/lib/video?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../vdr.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
#| "You can either create this directory now, or change this behavior later "
#| "by modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
msgid ""
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
"You can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. You "
"can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the config file /etc/vdr/conf.d/00-vdr.conf."
msgstr ""
"Con la configurazione predefinita, VDR usa /var/lib/video per memorizzare "
"le registrazioni. È possibile creare questa directory adesso oppure cambiare "
"Con la configurazione predefinita, VDR usa /var/lib/video per memorizzare le "
"registrazioni. È possibile creare questa directory adesso oppure cambiare "
"questo comportamento modificando la variabile VIDEO_DIR in /etc/default/vdr."
......@@ -6,10 +6,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vdr 1.6.0-12\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vdr@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-04 22:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-31 22:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-29 06:26+0900\n"
"Last-Translator: Hideki Yamane (Debian-JP) <henrich@debian.or.jp>\n"
"Language-Team: Japanese <debian-japanese@lists.debian.org>\n"
"Language: ja\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -59,11 +60,16 @@ msgstr "/var/lib/video を作成しますか?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../vdr.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
#| "You can either create this directory now, or change this behavior later "
#| "by modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
msgid ""
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
"You can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. You "
"can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the config file /etc/vdr/conf.d/00-vdr.conf."
msgstr ""
"デフォルトでは VDR は録画を保存するのに /var/lib/video を使うように設定さ"
"れています。このディレクトリをすぐに作成する、あるいは後ほど /etc/default/"
"vdr 内の VIDEO_DIR 変数の設定にて、保存するディレクトリの指定を変更できます。"
"デフォルトでは VDR は録画を保存するのに /var/lib/video を使うように設定されて"
"います。このディレクトリをすぐに作成する、あるいは後ほど /etc/default/vdr 内"
"の VIDEO_DIR 変数の設定にて、保存するディレクトリの指定を変更できます。"
......@@ -14,10 +14,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vdr 1.2.6-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vdr@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-04 22:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-31 22:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-18 08:40+0100\n"
"Last-Translator: Luk Claes <luk.claes@ugent.be>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -67,11 +68,16 @@ msgstr "/var/lib/video aanmaken?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../vdr.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
#| "You can either create this directory now, or change this behavior later "
#| "by modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
msgid ""
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
"You can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. You "
"can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the config file /etc/vdr/conf.d/00-vdr.conf."
msgstr ""
"Standaard is VDR geconfigureerd om /var/lib/video te gebruiken om opnames "
"te bewaren. U kunt deze map nu aanmaken of dit gedrag later wijzigen door de "
"Standaard is VDR geconfigureerd om /var/lib/video te gebruiken om opnames te "
"bewaren. U kunt deze map nu aanmaken of dit gedrag later wijzigen door de "
"VIDEO_DIR-variabele aan te passen in /etc/default/vdr."
......@@ -7,10 +7,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vdr 1.4.4-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vdr@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-04 22:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-31 22:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-19 12:24+0000\n"
"Last-Translator: Luísa Lourenço <kikentai@gmail.com>\n"
"Language-Team: Portuguese <traduz@debianpt.org>\n"
"Language: pt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -61,12 +62,17 @@ msgstr "Criar /var/lib/video?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../vdr.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
#| "You can either create this directory now, or change this behavior later "
#| "by modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
msgid ""
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
"You can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. You "
"can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the config file /etc/vdr/conf.d/00-vdr.conf."
msgstr ""
"Por omissão o VDR é configurado para usar o /var/lib/video para guardar "
"as gravações. Poderá tanto criar agora este directório, ou modificar este "
"Por omissão o VDR é configurado para usar o /var/lib/video para guardar as "
"gravações. Poderá tanto criar agora este directório, ou modificar este "
"comportamento mais tarde modificando a variável VIDEO_DIR em /etc/default/"
"vdr."
......@@ -6,8 +6,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vdr 2.2.0-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-11-16 14:35+0000\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vdr@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-31 22:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-04 21:13-0200\n"
"Last-Translator: Adriano Rafael Gomes <adrianorg@arg.eti.br>\n"
"Language-Team: Brazilian Portuguese <debian-l10n-portuguese@lists.debian."
......@@ -63,10 +63,15 @@ msgstr "Criar /var/lib/video?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../vdr.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
#| "You can either create this directory now, or change this behavior later "
#| "by modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
msgid ""
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. You "
"can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
"modifying the config file /etc/vdr/conf.d/00-vdr.conf."
msgstr ""
"Por padrão, o VDR é configurado para usar /var/lib/video para armazenar as "
"gravações. Você pode criar esse diretório agora, ou mudar esse comportamento "
......
......@@ -7,16 +7,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vdr 1.6.0-8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vdr@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-04 22:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-31 22:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-02 21:17+0400\n"
"Last-Translator: Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>\n"
"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
"Language: ru\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#. Type: select
#. Choices
......@@ -63,11 +64,16 @@ msgstr "Создать /var/lib/video?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../vdr.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
#| "You can either create this directory now, or change this behavior later "
#| "by modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
msgid ""
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
"You can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. You "
"can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the config file /etc/vdr/conf.d/00-vdr.conf."
msgstr ""
"По умолчанию для хранения записей VDR использует /var/lib/video. Вы "
"можете создать этот каталог сейчас, или изменить эту настройку позже, "
"По умолчанию для хранения записей VDR использует /var/lib/video. Вы можете "
"создать этот каталог сейчас, или изменить эту настройку позже, "
"отредактировав значение переменной VIDEO_DIR в /etc/default/vdr."
......@@ -14,10 +14,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vdr 1.3.31-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vdr@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-04 22:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-31 22:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-30 23:31-0700\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -67,10 +68,15 @@ msgstr "Skapa /var/lib/video?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../vdr.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
#| "You can either create this directory now, or change this behavior later "
#| "by modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
msgid ""
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
"You can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. You "
"can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the config file /etc/vdr/conf.d/00-vdr.conf."
msgstr ""
"Som standard r VDR konfigurerad att anvnda /var/lib/video fr att lagra "
"inspelningar. Du kan antingen skapa denna mapp nu eller ndra detta senare "
......
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# This file is distributed under the same license as the vdr package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Project-Id-Version: vdr\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vdr@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-04 22:58+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-31 22:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -59,7 +60,7 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../vdr.templates:2001
msgid ""
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. "
"You can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr."
"By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings. You "
"can either create this directory now, or change this behavior later by "
"modifying the config file /etc/vdr/conf.d/00-vdr.conf."
msgstr ""
......@@ -13,4 +13,4 @@ Default: false
_Description: Create /var/lib/video?
By default VDR is configured to use /var/lib/video to store recordings.
You can either create this directory now, or change this behavior later
by modifying the VIDEO_DIR variable in /etc/default/vdr.
by modifying the config file /etc/vdr/conf.d/00-vdr.conf.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment