index.wml 11.9 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::cdimage title="Stažení obrazů CD Debianu pomocí jigdo" BARETITLE=true
2 3 4
#use wml::debian::toc
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::installer
5
#use wml::debian::translation-check translation="1.82" maintainer="Michal Simunek"
6 7 8
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data"

9 10 11 12
<p>Jigsaw Download, zkráceně <a href="http://atterer.org/jigdo/">jigdo</a>,
v&nbsp;budoucnu zamýšlíme jako hlavní způsob distribuce obrazů CD Debianu.
Systém momentálně funguje, ale není moc pohodlný na použití,
protože aplikace správce stahování není úplně dokončena.</p>
13 14 15

<toc-display/>

16
<toc-add-entry name="why">Proč je jigdo lepší než přímé stahování</toc-add-entry>
17

18 19 20 21 22
<p>Protože
je rychlejší! Z&nbsp;různých důvodů je k&nbsp;dispozici méně zrcadel obrazů CD
než zrcadel <q>normálního</q> archivu Debianu. V&nbsp;důsledku stahujete
obraz CD ze zrcadla, které nejen může být od vás vzdálenější,
ale může také být přetížené, zvláště po nových vydáních.</p>
23

24 25 26
<p>Navíc, některé typy obrazů nejsou k&nbsp;dispozici ke stažení jako úplné
<tt>.iso</tt> soubory, protože na jejich umístění nemáme na našich serverech
dost místa.</p>
27

28 29 30 31 32 33 34
<p>Samozřejmě, <q>normální</q> zrcadlo Debianu neobsahuje obrazy CD, takže jak je
může jigdo stáhnout? jigdo toho docílí tak, že stáhne jednotlivě všechny
soubory, které mají být na CD. V&nbsp;dalším kroku všechny tyto soubory spojí do
jednoho velkého souboru, který je přesnou kopií obrazu CD. Mimochodem, toto
všechno se děje <q>mimo scénu</q> - všechno, co musíte udělat <em>vy</em>, je říct
nástroji pro stahování, kde se nachází soubor
<q><tt>.jigdo</tt></q> ke zpracování.</p>
35

36 37 38
<p>Více informací naleznete na
<a href="http://atterer.org/jigdo/">domovské stránce jigdo</a>. 
Dobrovolníci, kteří jsou ochotni pomoci s vývojem jigdo, jsou vždy vítáni!</p>
39

40
<toc-add-entry name="how">Jak stáhnout obraz pomocí jigdo</toc-add-entry>
41 42 43

<ul>

44 45 46
 <li>Stáhněte si balíček obsahující program <tt>jigdo-lite</tt>, který je
 dostupný pro GNU/Linux, Windows a&nbsp;Solaris na
 <a href="http://atterer.org/jigdo/">domovské stránce jigdo</a>. Pro FreeBSD
Wouter Verhelst's avatar
Wouter Verhelst committed
47
 instalujte z&nbsp;/usr/ports/net-p2p/jigdo nebo pomocí <tt>pkg_add
48 49 50
 -r jigdo</tt>.
 </li>

51 52 53
 <li>Spusťte skript <tt>jigdo-lite</tt>. Zeptá se na URL
 souboru <q><tt>.jigdo</tt></q>, který má zpracovat. (URL můžete zadat
 i&nbsp;na příkazové řádce, pokud chcete.)</li>
54

55 56 57 58
 <li>Ze seznamu <a href="#which">níže</a> si vyberte
 soubory <q><tt>.jigdo</tt></q>, které chcete stáhnout, <tt>jigdo-lite</tt>
 vás vyzve k&nbsp;jejich zadání. Každý soubor <q><tt>.jigdo</tt></q>
 odpovídá jednomu <q><tt>.iso</tt></q> obrazu CD/DVD.</li>
59

60 61
 <li>Pokud spouštíte jigdo poprvé, na výzvu <q>Files to scan</q>
 stiskněte Enter.</li>
62

63
 <li>Na výzvu <q>Debian mirror</q>, zadejte
64
 <kbd>http://ftp.<strong><var>XY</var></strong>.debian.org/debian/</kbd>, kde
65 66 67
 <strong><var>XY</var></strong> je dvouznakový kód vaší země
 (například <tt>us</tt>, <tt>de</tt>, <tt>uk</tt> nebo <tt>cz</tt>. Viz aktuální
 seznam <a href="$(HOME)/mirror/list">dostupných zrcadel
68 69
 ftp.<var>XY</var>.debian.org</a>.)

70 71 72
 <li>Pokračujte podle instrukcí, které skript vypisuje. Když půjde všechno hladce,
 skript skončí výpočtem kontrolního součtu vygenerovaného obrazu
 a&nbsp;oznámením, že součet odpovídá originálním obrazům.</li>
73 74 75

</ul>

76
<p>Podrobný popis, krok za krokem, celého procesu naleznete na stránce
77
<a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Debian-Jigdo/">Debian jigdo
78 79 80
mini-HOWTO</a>. HOWTO také vysvětluje pokročilé možnosti jigdo,
jako například aktualizaci starších verzí obrazů CD na aktuální
verzi (stažením pouze toho, co se změnilo, nikoli znovu celého
81 82
obrazu).</p>

83 84 85
<p>Poté, co stáhnete obrazy a&nbsp;zapíšete je na CD, byste se měli
podívat na <a
href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">podrobné informace
86 87
k&nbsp;procesu instalace</a>.</p>

88
<toc-add-entry name="which">Oficiální obrazy</toc-add-entry>
89

90
<h3>Oficiální soubory jigdo pro verzi <q>stable</q></h3>
91

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>CD</strong></p>
 <stable-full-cd-jigdo />
</div>
<div class="item col50 lastcol">
<p><strong>DVD</strong></p>
 <stable-full-dvd-jigdo />
</div>
<div class="clear"></div>
102
</div>
103 104 105 106 107 108
<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>Blu-ray</strong></p>
 <stable-full-bluray-jigdo />
</div>
</div>
109

110 111 112 113
<p>Před instalací se podívejte do dokumentace. Pokud před instalací
<strong>čtete obvykle jen jeden dokument</strong>, přečtěte si
<a href="$(HOME)/releases/stable/i386/apa">Návod k&nbsp;instalaci</a>, rychlého
průvodce procesem instalace. Další užitečná dokumentace:
114 115
</p>
<ul>
116 117
<li><a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">Instalační příručka</a>,
  podrobné pokyny k&nbsp;instalaci</li>
118
<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianInstaller">Dokumentace
119
  k&nbsp;instalátoru Debianu</a>, obsahuje FAQ s&nbsp;nejčastějšími otázkami a odpověďmi</li>
120
<li><a href="$(HOME)/releases/stable/debian-installer/#errata">Debian-Installer
121
  Errata</a>, seznam známých problémů instalátoru</li>
122 123
</ul>

124
<h3>Oficiální soubory jigdo pro verzi <q>testing</q></h3>
125

126 127 128
<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>CD</strong></p>
129
 <devel-full-cd-jigdo />
130 131 132
</div>
<div class="item col50 lastcol">
<p><strong>DVD</strong></p>
133
 <devel-full-dvd-jigdo />
134 135
</div>
</div>
136 137

<comment>
138
<toc-add-entry name="unofficial">Neoficiální obrazy</toc-add-entry>
139 140 141 142 143 144 145 146

<p>Tyto obrazy nesestavuje a&nbsp;neposkytuje Debian, ale <a
href="http://www.fsn.hu/">fsn://HU</a>:</p>

<ul>

 <li>Soubory jigdo fsn://HU verze <a
 href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/etch/jigdo/">\
147 148
 <q>testing</q></a> pro CD (<em>amd64 a&nbsp;i386, generované
 týdně</em>), <a
149 150 151 152 153
 href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS">\
 zrcadla</a></li>

 <li>Soubory jigdo fsn://HU verze <a
 href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/etch-dvd/jigdo/">\
154 155
 <q>testing</q></a> pro DVD (<em>amd64 a&nbsp;i386, generované
 týdně</em>), <a
156 157 158 159 160
 href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS">\
 zrcadla</a></li>

 <li>Soubory jigdo fsn://HU verze <a
 href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/sid/jigdo/">\
161 162
 <q>unstable</q></a> pro CD (<em>amd64 a&nbsp;i386, generované
 týdně</em>), <a
163 164 165 166 167
 href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS">\
 zrcadla</a></li>

 <li>Soubory jigdo fsn://HU verze <a
 href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/sid-dvd/jigdo/">\
168 169
 <q>unstable</q></a> pro DVD (<em>amd64 a&nbsp;i386, generované
 týdně</em>), <a
170 171 172 173 174 175 176 177
 href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS">\
 zrcadla</a></li>

</ul>
</comment>

<hr />

178
<toc-add-entry name="search">Vyhledávání obsahu v&nbsp;obrazech CD</toc-add-entry>
179

180
<p><strong>Který obraz CD/DVD obsahuje daný soubor?</strong> Níže
181
můžete vyhledávat soubory obsažené v&nbsp;široké škále obrazů CD/DVD s&nbsp;Debianem.
182 183 184
Můžete vložit několik slov, přičemž každé slovo musí odpovídat části názvu
souboru. Zadejte například <q>_i386</q> pro omezení vyhledávání na konkrétní
architekturu. Zadejte <q>_all</q>, abyste viděli balíčky, které jsou shodné pro všechny
185 186
architektury.</p>

187
<form method="get" action="https://cdimage-search.debian.org/"><p>
188 189 190
<input type="hidden" name="search_area" value="release">
<input type="hidden" name="type" value="simple">
<input type="text" name="query" size="20" value="">
191 192 193
# Translators: "Search" is translatable
<input type="submit" value="Hledat"></p></form>

194
<p><strong>Které soubory jsou obsaženy v&nbsp;daném obrazu?</strong> Pokud
195 196
potřebujete seznam <em>všech</em> souborů obsažených v&nbsp;daném CD/DVD s&nbsp;Debianem,
stačí se podívat do souboru <tt>list.gz</tt> příslušného obrazu
197
na <a href="https://cdimage.debian.org/cdimage/">cdimage.debian.org</a>.</p>
198 199 200

<hr>

201
<toc-add-entry name="faq">Často kladené/zodpovězené otázky (FAQ)</toc-add-entry>
202

203
<p><strong>Jak nastavím jigdo, aby používal mou proxy?</strong></p>
204

205 206 207 208
<p>Otevřete soubor <tt>~/.jigdo-lite</tt> (nebo
<tt>jigdo-lite-settings.txt</tt> ve verzi pro Windows) v&nbsp;textovém
editoru a&nbsp;vyhledejte řádek, který začíná <q>wgetOpts</q>. Můžete zadat
následující volby:</p>
209

210 211 212
<p><tt>-e ftp_proxy=http://<i>LOKÁLNÍ-PROXY</i>:<i>PORT</i>/</tt>
<br><tt>-e http_proxy=http://<i>LOKÁLNÍ-PROXY</i>:<i>PORT</i>/</tt>
<br><tt>--proxy-user=<i>UŽIVATEL</i></tt>
213 214
<br><tt>--proxy-passwd=<i>HESLO</i></tt></p>

215 216 217 218 219
<p>Samozřejmě nahraďte skutečnými hodnotami pro váš proxy server. Poslední
dvě volby jsou potřeba, jen pokud váš proxy server vyžaduje ověření uživatelského
jména a&nbsp;hesla. Volby je potřeba vložit na konec řádku
wgetOpts <em>před</em> ukončovací znak <tt>'</tt>. Všechny volby musí
být na jednom řádku.</p>
220

221 222
<p>Další způsob je pod systémem Linux nastavit proměnné prostředí
<tt>ftp_proxy</tt> a&nbsp;<tt>http_proxy</tt>, například v&nbsp;souboru
223 224 225
<tt>/etc/environment</tt> nebo
<tt>~/.bashrc</tt>.</p>

226 227
<p><strong>Aaach! Skript skončil chybou - stahoval jsem
všechny ty MegaBajty zbytečně?!</strong></p>
228

229 230 231 232 233
<p>Toto by se samozřejmě <q>nemělo stát(ávat)</q>, ale z&nbsp;různých důvodů se můžete dostat
do stádia, kdy už máte vygenerovaný velký soubor <q><tt>.iso.tmp</tt></q>
a&nbsp;bude se zdát, že má <tt>jigdo-lite</tt> potíže a&nbsp;bude vám opakovaně říkat,
že máte zkusit stahovat znovu. V&nbsp;takovém případě
můžete zkusit některou z&nbsp;následujících věcí:</p>
234 235 236

<ul>

237 238 239 240
 <li>Jednoduše obnovte stahování stisknutím klávesy Enter. Možná se nepodařilo
 stáhnout nějaké soubory kvůli časovým limitům pro stažení, nebo jiným
 chybám při přenosu - vykoná se další pokus o&nbsp;stažení chybějících
 souborů.</li>
241

242 243 244 245
 <li>Vyzkoušejte jiné zrcadlo. Některá zrcadla Debianu mohou být částečně
 nesynchronní - jiné zrcadlo může stále obsahovat soubor, který byl odstraněn
 ze zrcadla, které jste zvolili, nebo již byly nahrazeny soubory,
 které se na vašem zrcadle ještě nenachází.</li>
246

247 248 249 250
 <li>Získejte chybějící části obrazu pomocí programu <tt><a
 href="http://rsync.samba.org/">rsync</a></tt>. Nejdříve potřebujete najít
 správné URL obrazu, který stahujete:
 Zvolte si server, který poskytuje rsync přístup k&nbsp;obrazům <a
251
 href="../mirroring/rsync-mirrors">stable</a> nebo <a
252 253 254
 href="../http-ftp/#testing">testing</a>, poté zjistěte
 správnou cestu a&nbsp;název souboru. Výpisy složek můžete získat
 například příkazem
255 256
 <tt>rsync&nbsp;rsync://cdimage.debian.org/debian-cd/</tt>

257 258 259
 <br>Potom odstraníte příponu <q><tt>.tmp</tt></q> dočasného souboru
 <tt>jigdo-lite</tt>, tím, že jej přejmenujete a&nbsp;oboje,
 jak vzdálenou URL, tak lokální soubor, předejte programu rsync:
260 261 262
 <tt>rsync&nbsp;rsync://server.org/cesta/binary-i386-1.iso
 binary-i386-1.iso</tt>

263 264 265
 <br>Možná budete chtít použít volby rsync <tt>--verbose</tt> a
 <tt>--progress</tt> pro zobrazení zpráv o průběhu, a
 <tt>--block-size=8192</tt> pro zvýšení rychlosti.</li>
266

267 268 269 270 271 272
 <li>Pokud vše ostatní selže, vaše stažená data stále nejsou ztracené: V&nbsp;Linuxu
 můžete připojit pomocí zařízení loop soubor <tt>.tmp</tt> a&nbsp;zpřístupnit tak
 stažené balíčky, a&nbsp;použít je pro generování
 obrazu z&nbsp;novějšího souboru jigdo (jako je nejnovější týdenní snapshot testing
 pokud selhalo stahování týdenního snapshotu testing). To uděláte tak, že ve složce,
 kde selhalo stahování, zadáte následující příkazy jako uživatel root:
273 274
 <tt>mkdir&nbsp;mnt;
 mount&nbsp;-t&nbsp;iso9660&nbsp;-o&nbsp;loop&nbsp;*.tmp&nbsp;mnt</tt>. 
275 276
 Následně spusťte stahování do jiné složky a&nbsp;na výzvu "Files to scan" zadejte cestu
 ke složce <tt>mnt</tt>.
277 278 279
 </li>

</ul>