index.wml 12.3 KB
Newer Older
Dutch Language Team's avatar
Dutch Language Team committed
1
#use wml::debian::cdimage title="Debian CD-images downloaden met jigdo" BARETITLE=true
Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
2
#use wml::debian::toc
3
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
4
#use wml::debian::installer
5 6 7
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data"

8
#use wml::debian::translation-check translation="1.85"
Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
9

Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
10 11
#Last Translation Update by $Author$
#Last Translation Update at $Date$
12

13
<p>Jigsaw ("puzzel") Download, oftewel <a href="http://atterer.org/jigdo/">jigdo</a>,
14 15 16 17
is bedoeld om in de toekomst de voornaamste manier voor het verspreiden van 
Debian CD-images
te worden. Het systeem werkt al, maar is nog niet erg comfortabel in
het gebruik, omdat de toepassing voor downloadbeheerder nog niet af is.</p>
18

Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
19 20
<toc-display/>

21 22
<toc-add-entry name="why">Waarom jigdo beter is dan een directe 
download</toc-add-entry>
Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
23

24
<p>Omdat het sneller is! Om verschillende redenen zijn er veel minder
25
spiegelservers voor de CD-images dan voor het "normale" Debian archief. Daarom
26 27 28
zijn de CD-image-spiegelservers relatief gezien slechter te bereiken, en
zwaarder belast, met name vlak nadat er een nieuwe versie van Debian is
uitgebracht.</p>
29

Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
30 31 32 33
<p>Verder, zijn sommige types images niet beschikbaar als volledige 
<tt>.iso</tt>-downloads omdat er niet genoeg plaats is op onze 
servers om ze te hosten.</p>

34 35 36 37 38 39 40 41 42
<p>Een "normale" Debian-spiegelserver bevat uiteraard geen CD-images, maar hoe
kan jigdo ze dan daarvan downloaden? Jigdo slaagt daarin door alle bestanden te 
downloaden die
op de CD staan. Vervolgens worden die bestanden samengevoegd tot één groot
bestand, dat een exacte kopie is van een CD-image. Dit gebeurt 
echter allemaal
achter de schermen. Het enige dat <em>u</em> hoeft te doen, is het 
downloadprogramma de locatie op te geven van een "<tt>.jigdo</tt>"-bestand 
dat het moet verwerken.</p>
43

Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
44
<p>Meer informatie is beschikbaar op de 
45
<a href="http://atterer.org/jigdo/">jigdo-website</a>. Vrijwilligers die 
Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
46 47 48 49 50 51 52 53
willen meewerken aan de ontwikkeling van jigdo zijn altijd welkom!</p>

<toc-add-entry name="how">Hoe een image downloaden met jigdo</toc-add-entry>

<ul>

 <li>Download een pakket dat <tt>jigdo-lite</tt> bevat, dat beschikbaar is 
 voor GNU/Linux, Windows en Solaris, via de 
54
 <a href="http://atterer.org/jigdo/">jigdo-homepagina</a>. Installeer van
Wouter Verhelst's avatar
Wouter Verhelst committed
55
 /usr/ports/net-p2p/jigdo of neem het pakket met <tt>pkg_add -r jigdo</tt> voor
Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
56
 FreeBSD.
Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
57
 </li>
Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
58

Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
59
 <li>Voer het <tt>jigdo-lite</tt>-script uit. Het zal u naar een URL vragen
60 61
 van een "<tt>.jigdo</tt>"-bestand dat het moet verwerken. (U kunt die URL 
 eveneens opgeven aan de commandoregel als u dat verkiest.)</li>
Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
62

63 64 65 66 67
 <li>Op een van de <a href="#which">onderstaande</a> locaties kiest u de 
 "<tt>.jigdo</tt>"-bestanden die u wilt downloaden en aan de 
 <tt>jigdo-lite</tt>-prompt voert u dan hun URL's in.
 Elk "<tt>.jigdo</tt>"-bestand komt overeen met
 één "<tt>.iso</tt>"-image van een CD/DVD.</li>
68

69
 <li>Als u jigdo voor het eerst gebruikt, druk dan gewoon op Enter als u de
70 71
 vraag naar "Files to scan" krijgt.</li>

72 73
 <li>Als het programma u vraagt naar een "Debian mirror", voer dan ofwel
 <kbd>http://httpredir.debian.org/debian/</kbd>, ofwel
74
 <kbd>http://ftp.<strong><var>XY</var></strong>.debian.org/debian/</kbd> in,
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
 waar u <strong><var>XY</var></strong> vervangt door de tweeletterige
 landcode voor uw land (bijvoorbeeld <tt>nl</tt>, <tt>be</tt>, <tt>us</tt>, 
 <tt>de</tt>, <tt>uk</tt>.
 Raadpleeg de huidige lijst van <a href="$(HOME)/mirror/list">beschikbare 
 ftp.<var>XY</var>.debian.org locaties</a>.)</li>

 <li>Volg de instructies die door het script gegeven worden. Indien alles
 naar wens verliep, sluit het script af met het berekenen van een checksum 
 voor het gegenereerde image en de melding dat die overeenkomt met
 de checksum van het originele image.</li>
 
86

Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
87 88
</ul>

89 90
<p>Voor een gedetailleerde, stap-voor-stap beschrijving van dit proces, kunt
u eens kijken naar de <a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Debian-Jigdo/">
Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
91
Debian jigdo mini-HOWTO</a>.
92 93 94
De HOWTO legt ook jigdo's meer geavanceerde mogelijkheden uit, zoals een oudere
versie van een CD-image opwaarderen naar de huidige versie (door enkel te 
downloaden wat er gewijzigd werd, niet de volledige nieuwe image).</p>
Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
95

96 97 98
<p>Als u klaar bent met het downloaden en branden van de images, bekijk dan
zeker de <a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">uitgebreide uitleg 
over het installatieproces</a>.</p>
Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
99

100
<toc-add-entry name="which">Officiële images</toc-add-entry>
101

102
<h3>Officiële jigdo-bestanden voor de <q>stable</q> (stabiele) release</h3>
Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
103

104 105 106
<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>CD</strong></p>
107
 <stable-full-cd-jigdo />
108 109 110
</div>
<div class="item col50 lastcol">
<p><strong>DVD</strong></p>
111
 <stable-full-dvd-jigdo />
112 113
</div>
<div class="clear"></div>
114
</div>
115 116 117
<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>Blu-ray</strong></p>
118
 <stable-full-bluray-jigdo />
119 120
</div>
</div>
Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
121

122 123
<p>Bekijk zeker ook de documentatie voor u een installatie begint.
<strong>Als u zich beperkt tot één document</strong>, lees dan onze
Frans Pop's avatar
Frans Pop committed
124 125 126
<a href="$(HOME)/releases/stable/i386/apa">Installatie Howto</a>, een kort
overzicht van het installatieproces. Andere nuttige documentatie:
</p>
Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
127

Frans Pop's avatar
Frans Pop committed
128 129
<ul>
<li><a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">Installatiehandleiding</a>,
130
  bevat gedetailleerde installatie-instructies</li>
131
<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianInstaller">Debian-Installer
Frans Pop's avatar
Frans Pop committed
132
  documentatie</a>, waaronder antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ)</li>
133
<li><a href="$(HOME)/releases/stable/debian-installer/#errata">Debian-Installer
Frans Pop's avatar
Frans Pop committed
134
  errata</a>, een overzicht van bekende problemen voor het installatiesysteem</li>
Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
135
</ul>
Frans Pop's avatar
Frans Pop committed
136

137
<h3>Officiële jigdo-bestanden voor de <q>testing</q> (test) distributie</h3>
Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
138

139 140 141
<div class="line">
<div class="item col50">
<p><strong>CD</strong></p>
142
 <devel-full-cd-jigdo />
143 144 145
</div>
<div class="item col50 lastcol">
<p><strong>DVD</strong></p>
146
 <devel-full-dvd-jigdo />
147 148
</div>
</div>
Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
149

150
<comment>
151
<toc-add-entry name="unofficial">Niet-officiële images</toc-add-entry>
Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

<p>Deze images worden niet gebouwd en aangeboden door Debian, maar door
<a href="http://www.fsn.hu/">fsn://HU</a>:</p>

<ul>

 <li>fsn://HU jigdo-bestanden voor de 
 <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/etch/jigdo/">\
 "testing" distributie</a> op CD (<em>amd64 en i386, wekelijks bijgewerkt</em>)
 , <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS">\
162
 spiegelservers</a></li>
Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
163 164 165 166 167

 <li>fsn://HU jigdo-bestanden voor de 
 <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/etch-dvd/jigdo/">\
 "testing" distributie</a> op DVD (<em>amd64 en i386, wekelijks bijgewerkt</em>)
 , <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS">\
168
 spiegelservers</a></li>
Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
169 170 171 172 173

 <li>fsn://HU jigdo-bestanden voor de
 <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/sid/jigdo/">\
 "unstable" distributie</a> op CD (<em>amd64 en i386, wekelijks bijgewerkt</em>)
 , <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS">\
174
 spiegelservers</a></li>
Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
175 176 177 178 179

 <li>fsn://HU jigdo-bestanden voor de
 <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/sid-dvd/jigdo/">\
 "unstable" distributie</a> op DVD (<em>amd64 en i386, wekelijks bijgewerkt</em>)
 , <a href="ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/MIRRORS">\
180
 spiegelservers</a></li>
Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
181 182

</ul>
183
</comment>
Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
184 185

<hr />
186

187
<toc-add-entry name="search">Zoekresultaten van CD-images</toc-add-entry>
Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
188 189

<p><strong>Welk CD/DVD-image bevat een bepaald bestand?</strong> Hieronder
190 191
kunt u de bestandslijsten in diverse CD/DVD-images van Debian doorzoeken. U kunt
meerdere woorden opgeven, elk woord moet overeenkomen met een substring van
Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
192 193 194 195
de bestandsnaam. Voeg bijv. "_i386" toe om de resultaten te beperken tot een
bepaalde architectuur. Voeg "_all" toe om pakketten te zien die identiek zijn
voor alle architecturen.</p>

196
<form method="get" action="https://cdimage-search.debian.org/"><p>
197 198 199
<input type="hidden" name="search_area" value="release">
<input type="hidden" name="type" value="simple">
<input type="text" name="query" size="20" value="">
200
# Translators: "Search" is translatable
201
<input type="submit" value="Zoeken"></p></form>
Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
202

203 204 205
<p><strong>Welke bestanden staan in een bepaald image?</strong> Als u een lijst
nodig heeft van <em>alle</em> bestanden die op een bepaalde Debian CD/DVD
staan, kijk dan in het bijbehorende <tt>list.gz</tt>-bestand op <a
206
href="https://cdimage.debian.org/cdimage/">cdimage.debian.org</a>.</p>
Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
207

208
<hr>
Luk Claes's avatar
Luk Claes committed
209

Frans Pop's avatar
Frans Pop committed
210
<toc-add-entry name="faq">Veel gestelde/beantwoorde vragen</toc-add-entry>
Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
211

212 213
<p><strong>Hoe laat ik jigdo gebruik maken van mijn proxy?</strong></p>

214 215 216
<p>Open het bestand <tt>~/.jigdo-lite</tt> (of
<tt>jigdo-lite-settings.txt</tt> voor de Windows versie) in een teksteditor en 
zoek de regel die begint met "wgetOpts". De volgende opties kunnen
217 218 219 220 221 222 223
worden toegevoegd aan die regel:</p>

<p><tt>-e ftp_proxy=http://<i>LOKALE-PROXY</i>:<i>POORT</i>/</tt>
<br><tt>-e http_proxy=http://<i>LOKALE-PROXY</i>:<i>POORT</i>/</tt>
<br><tt>--proxy-user=<i>GEBRUIKER</i></tt>
<br><tt>--proxy-passwd=<i>WACHTWOORD</i></tt></p>

224 225
<p>Uiteraard moet u hierbij de juiste waarden voor uw proxyserver invullen. De
laatste twee opties zijn alleen nodig als uw proxy wachtwoordauthenticatie
226
gebruikt. De opties moeten aan het einde van de wgetOpts regel worden toegevoegd
227
<em>voor</em> het laatste <tt>'</tt>-teken. Alle opties moeten op
228
één regel staan.</p>
229

230 231 232
<p>Daarnaast is het onder Linux mogelijk om de omgevingsvariabelen 
<tt>ftp_proxy</tt> en <tt>http_proxy</tt> te gebruiken, bijvoorbeeld 
in het bestand <tt>/etc/environment</tt> of in <tt>~/.bashrc</tt>.</p>
233

Jan Verhaeghe's avatar
Jan Verhaeghe committed
234 235
<p><strong>Aargh! Het script stopt met een foutmelding - heb ik al die 
megabytes voor niks gedownload?</strong></p>
236

237
<p>Natuurlijk hoort dit niet te gebeuren, maar om verschillende redenen kunt u
238 239 240
in een situatie geraken waarin er wel al een groot "<tt>.iso.tmp</tt>"-bestand 
aangemaakt is en <tt>jigdo-lite</tt> problemen krijgt waarna het u 
herhaaldelijk vertelt om de download
241
opnieuw te starten. Er zijn verschillende dingen die u in dit geval kunt
242 243 244 245 246
proberen:</p>

<ul>

 <li>Herstart de download door simpelweg op Return te drukken. Misschien konden
247 248 249
 sommige bestanden niet gedownload worden door te lange wachttijden of andere 
 tijdelijke fouten - er zal nog een poging worden gedaan om deze ontbrekende 
 bestanden te downloaden.</li>
250

251
 <li>Probeer een andere spiegelserver. Sommige Debian-spiegelservers lopen een
252 253 254
 beetje uit de pas. Misschien bevat een andere spiegelserver nog de bestanden 
 die al verwijderd zijn van de server die u hebt gebruikt, of misschien is die 
 al bijgewerkt met bestanden die nog niet beschikbaar zijn op uw huidige
255
 spiegelserver.</li>
256

257
 <li>Haal de ontbrekende delen van het image op met <tt><a
258 259
 href="http://rsync.samba.org/">rsync</a></tt>. Allereerst moet u de juiste
 rsync URL bepalen voor het image dat u probeert te downloaden:
260
 
261 262 263 264
 Kies een server die rscync toegang biedt tot de images van <a
 href="../mirroring/rsync-mirrors">stable</a> of van <a
 href="../http-ftp/#testing">testing</a>, bepaal vervolgens het correcte
 pad en bestandsnaam. Mapinhouden kunt u krijgen met commando's als 
265 266
 <tt>rsync&nbsp;rsync://cdimage.debian.org/debian-cd/</tt>

267 268 269
 <br>Verwijder vervolgens de "<tt>.tmp</tt>"-extensie van 
 <tt>jigdo-lite</tt>'s tijdelijke bestand door dat te hernoemen, en geef 
 zowel de URL als de lokale bestandsnaam op aan rsync:
270 271 272
 <tt>rsync&nbsp;rsync://server.org/path/binary-i386-1.iso
 binary-i386-1.iso</tt>

273 274
 <br>U kunt rsync's opties <tt>--verbose</tt> en
 <tt>--progress</tt> gebruiken om voortgangsberichten te krijgen, en
275 276
 <tt>--block-size=8192</tt> om de snelheid te vergroten.</li>

277 278 279
 <li>Zelfs als dit allemaal mislukt, zijn de gedownloade data nog niet 
 verloren: onder Linux is het mogelijk om het <tt>.tmp</tt>-bestand via
 een luskoppeling aan te koppelen (loop-mount) om zo
280
 toegang te krijgen tot de pakketten die al gedownload zijn, en deze te
281 282
 hergebruiken om een image te maken op basis van een recenter jigdo-bestand 
 (bv. de nieuwste
283 284
 wekelijkse snapshot van de testing distributie, als uw mislukte download ook
 een snapshot van testing was). Om dit te doen geeft u eerst als root het
285
 volgende commando in de map met de mislukte download:
286
 <tt>mkdir&nbsp;mnt;
287
 mount&nbsp;-t&nbsp;iso9660&nbsp;-o&nbsp;loop&nbsp;*.tmp&nbsp;mnt</tt>. 
288 289
 Vervolgens start u een nieuwe download in een andere map, en geeft u het
 pad op van de map <tt>mnt</tt> bij de vraag "Files to scan".</li>
290 291

</ul>